i vados apie darbo teis s akt laikym si sveikatos prie i ros staigose n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IŠVADOS APIE DARBO TEISĖS AKTŲ LAIKYMĄSI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
IŠVADOS APIE DARBO TEISĖS AKTŲ LAIKYMĄSI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

IŠVADOS APIE DARBO TEISĖS AKTŲ LAIKYMĄSI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

IŠVADOS APIE DARBO TEISĖS AKTŲ LAIKYMĄSI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE. Jonas Gricius 2014. Prevencinė akcija. VDI šių metų gegužės – rugpjūčio mėn. vykdė sveikatos priežiūros specialistų darbo ir poilsio laiko organizavimo pažeidimų prevencinę akciją.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IŠVADOS APIE DARBO TEISĖS AKTŲ LAIKYMĄSI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i vados apie darbo teis s akt laikym si sveikatos prie i ros staigose

IŠVADOS APIE DARBO TEISĖS AKTŲ LAIKYMĄSI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jonas Gricius

2014

prevencin akcija
Prevencinė akcija

VDI šių metų gegužės – rugpjūčio mėn. vykdė sveikatos priežiūros specialistų darbo ir poilsio laiko organizavimo pažeidimų prevencinę akciją.

Patikrinimai vykdyti pagal prevencinę anketą „Sveikatos priežiūros specialistų darbo ir poilsio laiko organizavimo pažeidimų prevencija“.

Atlikta 315 inspektavimų.

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas šiems aspektams: ar darbo sutartys dėl antraeilių pareigų sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka; ar darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, prieš įsidarbindamas pateikė pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą; ar darbuotojai dirba darbo grafike nustatytu laiku; ar laikomasi maksimalių darbo ir minimalių poilsio laiko normų.

prevencin s akcijos rezultatai
Prevencinės akcijos rezultatai

VDI inspektoriai nustatytiems pažeidimams surašė 48 reikalavimus R1, įpareigojančius nustatytais terminais pašalinti reikalavime nurodytus pažeidimus.

Surašytas vienas administracinių teisės aktų pažeidimų protokolas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41 str. 1 d. dėl darbo ir poilsio režimų pažeidimų. Skirta 500 Lt bauda.

Teiktos rekomendacijos nustatytoms teisės aktų neatitiktims pašalinti.

prevencin s akcijos rezultatai 2
Prevencinės akcijos rezultatai (2)

darbo sutartys dėl antraeilių pareigų nesudaromos teisės aktų nustatyta tvarka – 36 %;

darbo sutartyje dėl antraeilių pareigų nenurodyta, kad darbuotojas priimtas į antraeiles pareigas dirbti sulygtą darbą, – 26, 5 %;

darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą), iki darbo sutarties sudarymo nepateikė darbdaviui iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas – 37, 9 %;

darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, prieš įsidarbindamas nepateikė pažymų apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą – 48, 2 %;

pasibaigus vienerių metų pažymos galiojimui, nebuvo pristatyta kita (nauja) galiojanti pažyma apie darbo laiką – 29 %.

slide5

Analizė pagal patikrintų sveikatos priežiūros įstaigų darbo ir poilsio laiko organizavimo reikalavimų vykdymo ir laikymosi apibūdinančius parametrus

slide6

Analizė pagal patikrintų sveikatos priežiūros įstaigų darbo ir poilsio laiko organizavimo reikalavimų vykdymo ir laikymosi apibūdinančius parametrus (2)

slide7

Analizė pagal patikrintų sveikatos priežiūros įstaigų darbo ir poilsio laiko organizavimo reikalavimų vykdymo ir laikymosi apibūdinančius parametrus (3)

nustatyt pa eidim ir neatitikim pavyzd iai
Nustatytų pažeidimų ir neatitikimų pavyzdžiai

Darbas dvi pamainas iš eilės po 24 val.

Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje, darbo dienos trukmė yra ilgesnė kaip 12 val.

Neužtikrinamas minimalus paros ir savaitės poilsis.

Nėra užtikrinama, kad darbuotojai, dirbantys antraeilėse pareigose, pristatytų pažymas (arba darbo grafikus) iš pagrindinės ir iš kitų darboviečių (jei dirba keliose) apie tose darbovietėse nustatytą darbo laiko pradžią bei pabaigą.

Pateiktose pažymose nurodyti duomenys neatitinka faktiškai pagrindinėje (ar kitoje) darbovietėje nustatyto darbo laiko.

Neretai nėra užtikrinama, kad sudarius su darbuotoju darbo sutartį, joje būtų sulygta, kad darbuotojas priimamas į antraeiles pareigas.

Nėra sudaromi išankstiniai darbo (pamainų grafikai). Pavyzdžiui, sudaromas darbo grafikas „pagal išankstinę pacientų registraciją“, „pagal iškvietimą“ arba apie numatomą darbo dieną (pamainą) darbuotojas informuojamas tiesiog telefonu.

Dirbama ne darbo grafike nustatytu laiku.

nustatyt pa eidim ir neatitikim pavyzd iai 2
Nustatytų pažeidimų ir neatitikimų pavyzdžiai (2)

Sutampa (dubliuojasi) darbo laikas keliose darbovietėse.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje neatsispindi faktiškai dirbtas laikas.

Darbo grafikai yra sudaromi taip, kad esant tarp darboviečių tam tikram atstumui (km), darbuotojas realiai neturi laiko pervažiavimui.

Darbo sutartimi sulygtos darbo laiko sąlygos neatitinka faktinio darbo laiko.

Nėra užtikrinama pertrauka pailsėti ir pavalgyti.

slide10

Apibendrinimas: faktiškai darbo ir poilsio režimą kontroliuoja patys darbuotojai, dažnai pažeisdami maksimalias darbo ir minimalias poilsio laiko normas

Daugiau kaip trečdalis darbo sutarčių dėl antraeilių pareigų sudaromos pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką.

Darbdaviai griežtai nereikalauja, o darbuotojai savo iniciatyva neteikia visos būtinos informacijos apie savo darbovietes darbdaviui, kuris juos priima į antraeiles pareigas (darbą)

Darbdaviai, neturėdami pakankamos informacijos apie visas darbuotojo darbovietes, neturi galimybės kontroliuoti antraeilėse pareigose dirbančių darbuotojų darbo ir poilsio režimo bei užtikrinti tinkamą imperatyvių teisės normų įgyvendinimą.

Darbindama sveikatos priežiūros specialistą antraeilėms pareigoms, gydymo įstaiga neturi galimybės žinoti apie kitas darbuotojo darbovietes, išskyrus atvejus, kai pats darbuotojas, būdamas sąžiningas, apie šias darbovietes informaciją pateikia.

galimi sprendimo b dai
Galimi sprendimo būdai

Spragų užpildymas lokaliniu norminiu reglamentavimu.

Kadangi nėra reglamentavimo, kuris įtvirtintų tam tikras poveikio priemones darbuotojams, sudariusiems antraeilių pareigų (darbo) sutartį (sutartis) ir nepateikusiems darbdaviams pažymų apie darbo pradžios ir pabaigos laiką, todėl VDI siūlo keisti Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintus „Darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumus“.

pasi lymai
Pasiūlymai
  • Darbo sutartyje dėl antraeilių pareigų (darbo), be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta, kad:
  • darbuotojas pateikė darbdaviui, kuris darbuotoją priima į antraeiles pareigas (darbą), iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas;
  • darbuotojas, kuris dirba keliose darbovietėse, pateikė darbdaviui, kuris darbuotoją priima į antraeiles pareigas (darbą), iš pagrindinės darbovietės ir iš kitų darboviečių gautas pažymas, kuriose nurodytas jo kasdienio darbo tose darbovietėse pradžios ir pabaigos laikas.
pasi lymai 2
Pasiūlymai (2)

Darbuotojas, iki darbo sutarties sudarymo, neinformavęs darbdavio apie tai, kad eina pareigas ar atlieka darbą kitoje darbovietėje (kitose darbovietėse) arba informavęs darbdavį ne apie visas darbovietes, laikomas šiurkščiai pažeidusiu darbo drausmę ir darbo sutartis gali būti nutraukiama pagal DK 136 str. 3 d. 2 p.

ARBA

Darbuotojas, iki darbo sutarties sudarymo, neinformavęs darbdavio apie tai, kad eina pareigas ar atlieka darbą kitoje darbovietėje (kitose darbovietėse) arba informavęs darbdavį ne apie visas darbovietes, atleidžiamas iš darbo pagal DK 139 str. 2 d. (darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas).

diskutuotinas pasi lymas
Diskutuotinas pasiūlymas

Numatyti administracinę atsakomybę darbuotojui, kuris iki darbo sutarties sudarymo neinformavo darbdavio apie tai, kad eina pareigas ar atlieka darbą kitoje darbovietėje (kitose darbovietėse) arba informavo darbdavį ne apie visas darbovietes.