Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai
Download
1 / 71

- PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Projekto “ Debat ų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą” veiklų vertinimai. 2011-2012. Dr. Au š ra Pocienė. Seminarai mokytojams Mokytojų vertinimai. Taip pat mokytojai paminėjo, kad:. vysto komunikacinius darbo įgūdžius, lavina loginį ir kritinį mąstymą;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - agalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai

Projekto “Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą”veiklų vertinimai

2011-2012

Dr. Aušra Pocienė


Seminarai mokytojams mokytoj vertinimai
Seminarai mokytojamsMokytojų vertinimai


Taip pat mokytojai pamin jo kad
Taip pat mokytojai paminėjo, kad:

 • vysto komunikacinius darbo įgūdžius, lavina loginį ir kritinį mąstymą;

 • leidžia atsiskleisti mokiniams, kurie paprastai sunkiai save realizuoja;

 • padeda pasirengti samprotaujamam rašiniui ir kalbėjimo įskaitai (lietuvių k.).


Taip pat mokytojai pamin jo kad1
Taip pat mokytojai paminėjo, kad:

 • kartais programa "spaudžia" ir pamokos laikas per trumpas,

 • kai kuriose pamokose (pvz., tikybos) svarbu asmeninis santykis su problema, ne tik problemos argumentų ir įrodymų išmanymas.


K rybin s dirbtuv s mokytoj vertinimai
Kūrybinės dirbtuvėsMokytojų vertinimai


Kokius debat metodus nusprend te integruoti savo dalyko pamokas
Kokius debatų metodus nusprendėte integruoti į savo dalyko pamokas?

 • Forumo debatai

 • Karlo Poperio debatai

 • Karuselė

 • Kryžminė apklausa

 • Diskusija

 • Ledlaužis

 • Rinkitės mus

 • Quck writing

 • Sūkurys

 • Taip ir , taip, bet

 • Trigubas kalbėjimas

 • Vertinimo langas

 • Žmogeliukas

 • Psichologiniai žaidimai

 • Kalba ekspromtu

 • Girdėti šalia esantį

 • Sniego gniūžtė

 • Kaip kurti klasės bendruomenę

 • 4 kampai

 • Debatai raštu

 • Darbas poroje

 • Dual entry diaryKas buvo sunkiausia integruojant debat metodik j s dalyk n 47
Kas buvo sunkiausia, integruojant debatų metodiką į Jūsų dalyką? (n=47)

34 – nebuvo nieko sunkaus

13 – kilo šiokių tokių sunkumų:

 • reikėjo drąsinti vaikus, skatinti savarankiškai mąstyti,

 • nepakankamas mokinių žinių lygis, retorinių įgūdžių stoka,

 • sunku buvo pradėti, rengti pamokų planus,

 • būtų buvę lengviau, jei pati mokytoja turėtų geresnius debatavimo įgūdžius.


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai
Kokiós dar informacijos, medžiagos ar mokymų reikėtų, kad galėtumėte geriau integruoti debatų metodiką į savo dalyką? (n=47)

7- nieko nereikėtų

40 – dar reikėtų:

 • knygos klasės vadovui (visko vienoje knygoje),

 • vadovėlių su pavyzdžiais ir anketomis, metodinės medžiagos,

 • įrašytų pavyzdžių, vaizdinės medžiagos,

 • dar daugiau praktinių mokymų - įtvirtinti konferencijos metu sužinotus metodus,

 • visko, ką jūs dar galėtumėte pasiūlyti.


Seminarai klasi aukl tojams mokytoj atsakymai
Seminarai kad galėtumėte geriau integruoti debatų metodiką į savo dalyką? klasių auklėtojamsMokytojų atsakymai


I klas s vadovui aktualiausi klausimai problemos
I. Klasės vadovui aktualiausi klausimai, problemos kad galėtumėte geriau integruoti debatų metodiką į savo dalyką?

 • mokinių abejingumas ir pasyvumas, nenoras niekur dalyvauti

 • iniciatyvos ir savarankiškumo stoka, žema savivertė

 • pilietiškumo trūkumas

 • kritiniomąstymo nebuvimas

 • baimė laisvai reikšti savo mintis

 • pamokų lankomumo, drausmės, motyvacijos probl.

 • didelis mokinių užimtumas

 • tėvų nenoras gilintis į vaikų problemas, nenoras bendradarbiauti

 • mokiniai įžeidinėja mokytojus

 • vaikai iš asocialių, socialinės atskirties šeimų

 • ryški finansinė diferenciacija

 • vaikai iš emigrantų šeimų

 • atstumti vaikai, patyčios klasėje

 • smurtas, žiaurumas, tolerancijos stoka

 • neigiama blogų lyderių įtaka

 • klasės bendruomenės nebuvimas

 • agresyvūs, hiperaktyvūs vaikai bei mokiniai su spec. poreikiais

 • žalingų įpročių plitimas (alkoholis, tabakas, narkotikai)

 • berniukų ir mergaičių tarpusavio santykiai, lytinis auklėjimas


Ii klas s vadovui aktualiausi klausimai problemos
II. Klasės vadovui aktualiausi klausimai, problemos kad galėtumėte geriau integruoti debatų metodiką į savo dalyką?

 • Administracijos pagalbos stoka

 • Literatūros, metodinės medžiagos bei techninių priemonių stoka

 • Esamos literatūros atotrūkis nuo realybės, ji nesusisteminta

 • Aktualių klasės valandėlių temų pasirinkimas

 • Didelės laiko sąnaudos, ruošiantis klasės valandėlei

 • Nėra galimybės kolegoms bendrauti virtualiai, dalintis patirtimi

 • Prastas klasės valandėlių lankomumas, abejingumas

 • Reikalavimas kas savaitę vesti po klasės valandėlę

 • Sunku surasti bendrą laiką valandėlei profiliuotose klasėse

 • Neaiškus klasės vadovo vaidmuo: globėjas ar darbo kuratorius, vadovo ir auklėtinio santykis – kiek esi atsakingas už auklėtinį

 • Klasės vadovo apmokėjimas (darbo vertinimas)


Kokias aukl tini savybes ar g d ius leis ugdyti debat metodikos panaudojimas klas s valand l se
Kokias auklėtinių savybes ar įgūdžius leis ugdyti debatų metodikos panaudojimas klasės valandėlėse?

 • Aktyvumą

 • Gebėjimą argumentuoti

 • Atsakingumą

 • Atvirumą

 • Bendradarbiavimą, komandinį darbą

 • Bendrumo jausmą

 • Toleranciją

 • Drąsą reikšti savo nuomonę

 • Draugiškumą

 • Gebėjimą išklausyti,

 • gerbti kito nuomonę

 • Iškalbą, gebėjimą reikšti mintis

 • Kalbos kultūrą

 • Kantrybę

 • Kritinį mąstymą

 • Komunikabilumą

 • Kūrybingumą

 • Lyderystę

 • Loginį mąstymą

 • Gebėjimą nugalėti scenos baimę

 • Neabejingumą

 • Pakantumą

 • Pareigingumą

 • Pasitikėjimą

 • Patriotiškumą, pilietiškumą

 • Gebėjimą spręsti problemas

 • Savo nuomonės turėjimą

 • Žingeidumą


Klas s valand l s su integruota debat metodika klas s vadov vertinimai
Klasės valandėlės debatų metodikos panaudojimas klasės valandėlėse?su integruotadebatų metodikaKlasės vadovų vertinimai


Lyginant su ankstesn mis klas s valand l mis kokius velgiate privalumus taikant debat metodik
Lyginant su ankstesnėmis klasės valandėlėmis, kokius įžvelgiate privalumus, taikant debatų metodiką?

 • Vaikai aktyvesni

 • Atsakingesni

 • Atviresni

 • Vaikams įdomiau

 • Draugiškesnė klasės atmosfera

 • Daugiau teigiamų emocijų

 • Geresnis darbas grupėse

 • Daugiau išreiškiančių savo nuomonę, net ir nedrąsiųjų

 • Dauguma kalbėjo viešai

 • Didesnė galimybė būti išgirstam

 • Labiau geba sekti pagrindinę mintį

 • Didesnė pagarba vienas kitam

 • Geresnis įsigilinimas į temą

 • Argumentuota kalba

 • Mokėjimas išklausyti

 • Daugiau savarankiškai ruošiasi, ieško medžiagos

 • Vaikams įdomiau, kai gali ginčytis

 • Didesnė minčių įvairovė

 • Lengvesnis mokytojo darbas

 • Didesnė užuojauta, tolerancija

 • Didesnis susidomėjimas vienas kitu


Koki sunkum ar metodikos taikymo tr kum pasteb jote
Kokių sunkumų ar metodikos taikymo trūkumų pastebėjote? įžvelgiate

 • Ne visi mokiniai išdrįsta sakyti savo nuomonę. Drąsieji užgožia kitus, bet, dažniau vedant tokias valandeles, išdrąsėtų ir tyleniai.

 • Truputi trūko laiko, vaikai nori diskutuoti ilgiau.

 • Reikia išmanyti debatų taisykles.

 • Ruošiantis valandėlei, reikalingos laiko sąnaudos.


Projekt rengimo seminarai mokytoj vertinimai
Projektų rengimo seminarai įžvelgiate Mokytojų vertinimai


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai
Kókios seminaro metu išgirstos idėjos, informacija įžvelgiate iš kolegų ar ekspertų Jums bus naudingiausia ateityje?

 • Žinios apie debatus ir jų formas

 • Debatų panaudojimas pamokose ir projektinėje veikloje

 • Debatų panaudojimas darbe su vaikais ir jų tėvais

 • Darbas per klasės valandėles

 • Žaidybinė veikla

 • Interaktyvios metodikos panaudojimas

 • Savo rašytų projektų reikalingumo vertinimas

 • Kolegų patirties perėmimas

 • Asociacija „kitas variantas“

 • Galimybės teikti paraiškas

 • Projektų temų pasirinkimas

 • Projekto rengimo struktūra, praktiniai patarimai

 • Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas

 • Geros paraiškos parengimas, paraiškų pildymo klaidos

 • Komandos sutelkimas

 • Projektus finansuojančių fondų puslapiai


Kuo debat metodikos taikymas jums bus naudingas rengiant projektus ateityje
Kuo debatų metodikos taikymas Jums bus naudingas, rengiant projektus ateityje?

Padės:

 • Efektyviai generuoti idėjas

 • Apibrėžti problemas, sąvokas ir tikslus

 • Aiškiai dėstyti mintis, argumentuoti

 • Vystyti loginį mąstymą

 • Įtraukti mokinius į projektinę veiklą

 • Skatinti pilietines iniciatyvas

 • Organizuoti renginius

 • Paįvairinti veiklų ratą

 • Plėsti akiratį

 • Rengti pilietiškumo, socializacijos programas

 • Dirbti grupėse


Projekto debat metodikos integravimas formaliojo vietimo sistem veikl vertinimai
Kokios papildomos informacijos, medžiagos ar mokymų projektus ateityje? Jums reikėtų, kad galėtumėte geriau integruoti debatų metodiką, rengiant projektus?

 • Apie kitus debatavimo stilius, ne tik K. Poperio

 • Apie debatų panaudojimą ikimokyklinėse įstaigose

 • Daugiau konkrečių pavyzdžių

 • Daugiau metodinės medžiagos, literatūros apie debatų mokymą

 • Daugiau laiko žinioms įsisavinti

 • Daugiau padalomosios ir vaizdinės medžiagos

 • Daugiau pačių debatų praktinės patirties


Integruotos pamokos mokini vertinimai
Integruotos pamokos projektus ateityje?Mokinių vertinimai


Taip pat moksleiviai min jo
Taip pat moksleiviai minėjo: projektus ateityje?

 • Padeda nugalėti baimę, dažniau reiškiant nuomonę įdomiomis temomis

 • Galima naudoti anglų kalbą praktikoje

 • Gerina iškalbą, žodyną

 • Lavina kalbėjimą ekspromtu

 • Padeda greičiau ir kur kas tiksliau rasti tinkamus argumentus, susidaryti objektyvesnę nuomonę

 • Padeda įsiminti pamokoje sužinotą informaciją

 • Tokios pamokos įdomesnės nei įprastos


Taip pat moksleiviai min jo1
Taip pat moksleiviai minėjo: projektus ateityje?

Mokytoja daugiau dėmesio turetų skirti visai klasei, ne vien geriausiems mokiniams

Nepakankamai moku anglų kalbą

Atima labai daug laiko

Atsiranda daugiau abejonių dėl informacijos srauto

Debatai padeda pasiruošti įskaitai, bet mažai padeda egzamine

Kartais norisi pasiruošti iš anksto

Per maža laiko visiems pasisakyti

Nemėgstu viešai kalbėti, nepatinka būti dėmesio centre

Nevienodų galimybių mokiniams sunku debatuoti, kadangi nevienodas mąstymo ir kalbėjimo angliškai tempas

Trūksta laiko gramatikai

Ilgai trunka pasikartoti


Vie ieji ir forumo debatai mok sleiv i vertinimai
Viešieji ir Forumo debatai projektus ateityje?Moksleivių vertinimai


Dalyvavimas debatuose
Dalyvavimas debatuose projektus ateityje?

Iš 1310 dalyvių stebėjo arba dalyvavo:

 • 66%- viešuosiuose debatuose

 • 18%- forumo debatuose

 • 16%- abiejų tipų debatuose

  Iš 1290 dalyvių

 • 3% - dalyvavo kaip kalbėtojai

 • 89% - tik stebėjo debatus

 • 8% - ir stebėjo, ir debatavo

Labai domu domu argumentai
Labai įdomu, įdomu - argumentai savybes?

 • Aktualios temos

 • Nuomonių įvairovė

 • Nauji žmonės

 • Nauji iššūkiai

 • Patinka argumentuotas ginčas

 • Galimybė reikšti savo nuomonę viešai

 • Puiki iškalba, lavina oratorinius sugebėjimus

 • Ugdo pasitikėjimą savimi

 • Lavina anglų kalbą

 • Plečia akiratį

 • Moko mąstyti

 • Moko girdėti kitus

 • Komandinis darbas

 • Padės, stojant į universitetą


Nei domu nei ne domu argumentai
Nei įdomu, nei neįdomu- argumentai savybes?

 • Aktualios temos apie mums svarbius dalykus

 • Įdomiai debatuoja

 • Argumentuoja, pagrindžia savo nuomonę

 • Patiko komandinis darbas

 • Būna įdomių temų, būna ne

 • Atsibodusios temos, per rimtos

 • Man neaktualu

 • Daug sąvokų, kurių nesuprantu

 • Nesuprantu, apie ką kalba ir kokia iš to nauda

 • Ištęsti debatai

 • Kalbėtojai ne visada rišliai kalba, nieko naujo nepasako, nelabai užtikrintai jaučiasi

 • Manęs nedomina bendravimas su kitais žmonėmis


Ne domu visi kai ne domu argumentai
Neįdomu, visiškai neįdomu- argumentai savybes?

 • Domiuosi kitais dalykais

 • Neįdomi, jau nusibodusi tema

 • Kalbėtojai atmintinai išmokę kalbą, o tai neįdomu

 • Labai nuobodžiai kalba

 • Man tai neaktualu


Baigiamoji konferencija inovatyvi ugdymo metod sklaida
Baigiamoji savybes?konferencija"Inovatyviųugdymometodųsklaida"