Proceso modelis
Download
1 / 88

Proceso modelis - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Proceso modelis. Pagal ISO 9000 standartą. Proceso modelis. Įprastas proceso modelis apima žinias apie užsakovą ir rinką, strateginį planavimą, tyrimą ir vystymą, įsigijimą, naujo gaminio vystymą, užsakovo užsakymų vykdymą, valdymo informaciją, matavimus, analizę, darbuotojų rengimą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proceso modelis' - ganya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Proceso modelis

Proceso modelis

Pagal ISO 9000 standartą


Proceso modelis1
Proceso modelis

 • Įprastas proceso modelis apima žinias apie užsakovą ir rinką, strateginį planavimą, tyrimą ir vystymą, įsigijimą, naujo gaminio vystymą, užsakovo užsakymų vykdymą, valdymo informaciją, matavimus, analizę, darbuotojų rengimą


Proceso modelis pagal iso 9000 standart

Proceso efektyvumas = galimybė pasiekti norimus rezultatus

Įvestis

Išvestis

Tarpusavyje susiję veiksmai ir kontrolės metodai

Reikalavimų įgyvendinimas

Reikalavimų nustatymas, resursai, duomenys

Proceso našumas = gauti rezultatai, panaudoti resursai

Monitoringas (stebėsena) ir matavimai

Proceso modelis pagal ISO 9000 standartą


Procesai gali b ti
Procesai gali būti:

 • Vertę sukuriantys, kartais vadinami esminiais procesais, kurie yra verslo „variklis“ – jie padeda pasiekti ir išlaikyti pranašumus konkurencinėje kovoje.

 • Palaikantys procesai yra tokie, kurie paremia ir sustiprina vertę sukuriančius procesus.


Vert sukuriantys procesai
Vertę sukuriantys procesai

 • Šie procesai susiję su įmonės pagrindine veikla ir strateginiais tikslais.

 • Procesais reguliuojamas gaminio kūrimas, jie yra labai svarbūs užtikrinant vartotojo pasitenkinimą kuriamais gaminiais, taip pat šie procesai turi esminę įtaką strateginiams įmonės tikslams.

 • Vertę sukuriantys procesai apima gaminio konstrukcijos kūrimą, gamybos bei pristatymo procesus.

 • Gaminio konstrukcijos procesas apima visą veiklą, kuri skirta įtraukti visus užsakovo reikalavimus, naujas technologijas, žinias į funkcines gaminio specifikacijas.

 • Gamybos/pristatymo procesai kuria ir pristato reikiamą gaminį.


Palaikantys procesai
Palaikantys procesai:

 • Šie procesai užtikrina infrastruktūrą vertę sukuriantiems procesams, tačiau tiesiogiai nedidina gaminio vertės.

 • Palaikantys procesai gali apimti finansų, paslaugų valdymą, žmogiškųjų išteklių užtikrinimą bei valdymą


Proceso valdymas
Proceso valdymas

 • Proceso valdymo tikslas yra pasiekti aukščiausią proceso įvykdymo lygį.

 • Proceso valdymas susideda iš trijų svarbių veiklų: projektas, kontrolė ir gerinimas.


Proceso valdymas1
Proceso valdymas

 • Projektas užtikrina, kad proceso įvestis – medžiagos, technologija, darbo metodai ir žmonės būtų adekvatūs ir kad proceso eiga būtų tiksliai apibrėžta, apsaugota nuo klaidų, nuosekli, lanksti ir suprantama.

 • Kontrolė skirta įvertinti, ar projektas įgyvendinamas pagal planą ir ar projekto išvestis atitinka tikslą. Jei ne, turi būti nustatytos priežastys ir procesas koreguojamas.

 • Gerinimusiekiama užtikrinti vis aukštesnį proceso lygį – sumažinti nukrypimus, padidinti išeigą, sumažinti klaidų ir defektų skaičių.


Darbo proces projektavimas
Darbo procesų projektavimas

 • Proceso projektas gali turėti žymią įtaką kainai (taip pat ir pelnui), lankstumui (galimybė tiekti tinkamus gaminius tinkamais kiekiais pagal užsakovo reikalavimus arba esant reikalui keisti projektą) bei išvesties (gaminių, paslaugų) kokybei.

 • Geras proceso projektas užtikrina, kad gaminiai ar paslaugos atitiks vartotojo reikalavimus ir procesas bus pajėgus pasiekti reikiamą projekto įgyvendinimo lygį.


Darbo proces projektavimas1
Darbo procesų projektavimas

 • Kiti veiksniai, kurie gali būti įtraukiami į proceso projektą – saugumas, proceso įvykdymas ir nepastovumas, produktyvumas, įtaka aplinkai, matavimų galimybės ir įrangos priežiūra.


Proceso projektas
Proceso projektas

 • Gamyboje proceso projektas dažniausiai apima detalią techninę gaminio charakteristikų analizę, technologines galimybes, gamybos nuoseklumą, surinkimo metodus.

 • Naudojami įrankiai – proceso struktūrinės schemos, surinkimo schemos, darbo metodų analizė.


Proceso projektas1
Proceso projektas

 • Bet kokio proceso projektavimas prasideda nuo jo identifikavimo ir dokumentacijos rengimo (aprašoma, kaip atliekamas procesas).

 • Daugelis įmonių dokumentacijos rengimui naudoja standartą ISO 9000.


Paslaug procesai
Paslaugų procesai

 • Paslaugų procesai projektuojami atsižvelgiant į penkis pagrindinius veiksnius: patikimumas, garantija, nauda, atsakingumas, empatija (įsijautimas).

 • Paslaugų projektavimas apima tinkamą įrengimų, procesų ir procedūrų balansą, darbuotojų elgesį, darbuotojų profesinį nuovokumą.


Paslaug procesai1
Paslaugų procesai

 • Jų tikslas yra teikti servisą ar paslaugą, kurios elementai yra nuoseklūs ir nukreipti siekti specifinio plano pagal atitinkamą rinkos dalį.

 • Per didelis ar per mažas kurio nors komponento išskyrimas gali turėti įtaką laikui bei serviso efektyvumui, taip pat gali sukelti vartotojų entuziazmą arba apatiją.

 • Per didelis dėmesys profesionaliam sprendimui gali turėti teigiamą poveikį sprendžiant vartotojo problemas, tačiau taip pat tai gali būti lėto, nenuoseklaus ar netaktiško serviso priežastis.


Klaid taisymo procesai

Klaidų taisymo procesai

Klysti yra žmogiška


Tipi kos klaidos
Tipiškos klaidos

 • Tipiškos klaidos, pasitaikančios gamyboje, yra praleista operacija, apdirbimo klaidos, surinkimo klaidos, trūkstamos detalės, netinkamos detalės ir derinimo klaidos.


Klaid prie astys
Klaidų priežastys:

 • Užmaršumas dėl dėmesio stokos.

 • Nesusipratimas dėl nepakankamo proceso ar metodikos žinojimo.

 • Prastas atpažinimas, susijęs su reikiamo dėmesio stoka.

 • Patirties trūkumas.

 • Išsiblaškymas.

 • Sprendimų priėmimo uždelsimas, kai procesas yra automatizuotas.

 • Įrangos veikimo sutrikimai.


Poka yoke koncepcija
Poka-yoke koncepcija

 • Poka-yoke koncepcija atsirado ir buvo tobulinama apie 1960 metus Japonijoje.

 • Ją pradėjo taikyti japonų inžinierius Shigeo Shingo, kuris kūrė Toyota gamybos sistemą.

 • Poka-yoke (POH-kah YOU-kay) yra klaidų taisymo proceso būdas, naudojant automatinius prietaisus ar metodus, kurie leidžia išvengti paprastų žmogiškų klaidų.Poka yoke metodas koncentruojasi
Poka-Yoke metodas koncentruojasi į:

 • Prognozė, arba atpažinimas, kad defektas gali atsirasti ir įspėjamasis signalas apie galimą defekto atsiradimą.

 • Atsiradusio defekto nustatymas ir atpažinimas bei proceso sustabdymas.


Poka yoke
Poka-yoke

 • Daugelis poka-yoke praktinio pritaikymo veiksmų yra gana paprasti, tačiau kūrybiški.

 • Dažniausia juos nėra brangu įgyvendinti.


Klaid taisymo proceso lygiai
Klaidų taisymo proceso lygiai

 • Užkertamas kelias galimų proceso klaidų atsiradimui. Šis procesas yra efektyviausias, kadangi jis pašalina bet kokią galimybę klaidai ar defektui atsirasti ir nesukuria papildomų išlaidų susijusių su perdirbimo laiku, darbu ir atliekomis.

 • Potencialių defektų identifikavimas ir proceso sustabdymas prieš atsirandant defektams. Šiame lygyje taip pat neatsiranda papildomos išlaidos, susijusios su defektų atsiradimu, tačiau jis reikalauja laiko, reikalingo proceso sustabdymui ir korekciniams veiksmams.

 • Defektų radimas pradedant ar baigiant procesą. Šiame lygyje neatsiranda išlaidos dėl netinkamo darbo, tačiau neabejotinai atsiranda atliekų ir perdirbimų.


Proceso modelis


Tipiniai aptarnavimo klaid tipai
Tipiniai aptarnavimo klaidų tipai patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

 • Užduoties klaida apima darbo netinkamą atlikimą, darbą, kuris nebuvo pageidautas, darbo atlikimą netinkama tvarka, per daug lėtą darbą. Tokių klaidų eliminavimui (poka-yoke) gali būti naudojami kompiuteriniai perspėjimai, spalvinis kasos aparatų mygtukų kodavimas, signaliniai įranginiai.

 • Naudojimo klaidos atsiranda kontaktuojant vartotojui ir aptarnaujančiam įrenginiui ar žmogui. Tai gali būti mandagumo trūkumas, žinių trūkumas, dėmesio klientui trūkumas.


Tipiniai aptarnavimo klaid tipai1
Tipiniai aptarnavimo klaidų tipai patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

 • Apčiuopiamos (materialios) klaidos – tai fiziniai aptarnavimo elementai – netvarkinga įranga, nešvarios uniformos, netinkama temperatūra, dokumentų klaidos.

 • Vartotojo klaidos pasiruošimo metu – reikiamos medžiagos ar duomenų nepateikimas, nesupratimas savo vaidmens. Skambučio metu gali būti užduodami keli paprasti klausimai, kurie padės vartotojui sužinoti, kokios informacijos jiems reikės.


Tipiniai aptarnavimo klaid tipai2
Tipiniai aptarnavimo klaidų tipai patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

 • Vartotojo klaidos kontakto metu – tai nedėmesingumas, nesupratimas, užmaršumas, proceso eigos arba instrukcijų užmiršimas. Poka-yoke pavyzdys – signalai, primenantys vartotojui išimti kortelę iš bankomato, užraktas lėktuvo tualete, kuris turi būti užrakintas, kad viduje užsidegtų šviesa.

 • Vartotojo klaidos apsisprendimo metu – vartotojas nenurodo aptarnavimo klaidų, nepasimoko iš patirties. Viešbučiuose gali būti įteikiamas nedidelis sertifikatas, kuriame vartotojas būtų skatinamas parašyti atsiliepimą. Tinkamoje vietoje pastatytas vežimėlių surinkimo stendas ir reikalavimas įdėti monetą, norint pasiimti vežimėlį, skatina vartotojus pastatyti vežimėlius tvarkingai į stendą


Proceso valdymo modelis

Proceso valdymo modelis patarnavimais susijusių klaidų taisymui.


Proceso valdymas2
Proceso valdymas patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

 • Proceso valdymas apima visą veiklą, susijusią su planavimu, grafiko sudarymu bei kontrole. Projekto valdymas yra svarbus six sigma, kadangi tipiški projektai reikalauja skirtingų skyrių bei funkcijų veiklos koordinavimo.


Proceso valdymas3
Proceso valdymas patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

 • Jei procesas yra eilė tarpusavyje susijusių veiksmų, funkcijų ir resursų, kurie užtikrina rezultatą ir efektyvus procesas užtikrina, kad bus pasiektas norimas rezultatas, proceso modelį galime pavaizduoti tiksliau


Patobulintas proceso modelis

VALDOMAS PROCESAS patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

Apribojimai

Resursai

Reikalavimai

Reikalavimų įvykdymas

Įvestis

Veikla

Išvestis

Tikslai ir priemonės

Rezultatai

Gerinimas

Patikrinimai

Patobulintas proceso modelis


Patobulintas proceso modelis1
Patobulintas proceso modelis patarnavimais susijusių klaidų taisymui.

 • Šis modelis parodo, kad gavus reikalavimus, atliekama eilė procedūrų, naudojant galimus resursus ir užtikrinant, kad rezultatas būtų gautas toks, kuris patenkintų reikalavimus ir padėtų juos įvykdyti.


Kad procesas b t efektyvus turi b ti laikomasi i princip
Kad procesas būtų efektyvus, turi būti laikomasi šių principų:

 • Tikslų logiškumas ir nuoseklumas. Procesas užtikrins reikiamus rezultatus, jei proceso tikslai ir užsakovų tikslai bus tie patys.

 • Tikslo aiškumas. Aiškūs, išmatuojami tikslai ir apibrėžti uždaviniai leidžia aiškiai susikoncentruoti į veiksmus ir sprendimus, kurie garantuos, kad užsakovo reikalavimai bus įgyvendinti.


Kad procesas b t efektyvus turi b ti laikomasi i princip1
Kad procesas būtų efektyvus, turi būti laikomasi šių principų:

 • Ryšys su tikslais. Proceso veiksmai ir sprendimai turi būti tokie, kurie leistų pasiekti užsibrėžtą tikslą.

 • Kompetencija ir galimybės. Proceso išvesties kokybė tiesiogiai proporcinga žmonių kompetencijai bei įrangos, kurią naudoja šie žmonės, galimybėms. Šis principas numato, kad procesui bus parinkti žmonės, turintys reikiamą kompetenciją ir kvalifikaciją, taip pat įranga bus parinkta tokia, kuri leis įgyvendinti proceso tikslus.


Kad procesas b t efektyvus turi b ti laikomasi i princip2
Kad procesas būtų efektyvus, turi būti laikomasi šių principų:

 • Rezultatų tikrumas. Norimi rezultatai yra tikslesni, kai jie dažnai matuojami, naudojant pagrįstus metodus ir tikrinamas rezultatų atitikimas užduočiai. Taikant šį principą žmonės žino, kaip vyksta procesas.

 • Lygiavimas į geriausią praktiką. Procesas vyks optimaliai, kai veiksmai ir sprendimai atitiks geriausią turimą praktiką. Taikant šį principą procesas vyksta numatytu būdu ir yra užtikrinamas jo efektyvumas.


Kad procesas b t efektyvus turi b ti laikomasi i princip3
Kad procesas būtų efektyvus, turi būti laikomasi šių principų:

 • Aiškus ryšys. Proceso išeitis labiau atitiks užsakovo lūkesčius, kai periodinis patikrinimas patvirtins, kad tarp tikslų, priemonių, užduočių ir vartotojų lūkesčių yra aiškus ryšys. Kai taikomas šis principas, proceso tikslai, metodai ir užduotys periodiškai bus koreguojami dėl veiklos ir resursų pasikeitimo, kad būtų užtikrinamas pastovus gerinimas.


Proceso reikalavimai
Proceso reikalavimai principų:

 • Norint, kad procesas atitiktų jam keliamus reikalavimus, būtina juos tiksliai suprasti.

 • Vienas iš pagrindinių klausimų, iškylančių proceso planavimo metu yra: „kokio galutinio rezultato (išvesties, gaminio, paslaugos) tikisi vartotojas iš šio proceso?“.

 • Į šį klausimą padeda atsakyti apklausos, vartotojų atsiliepimai, vartotojų įtraukimas į projektavimo komandas.


Proceso reikalavimai1
Proceso reikalavimai principų:

 • Kadangi vertę kuriantys procesai yra skirtingi, jų reikalavimai bei reikiamos charakteristikos taip pat gali smarkiai skirtis:

  Gaminio surinkimo procesui keliami reikalavimai būtų tinkama eilės tvarka, tinkamos dalys, tinkamas greitis, reikiama temperatūra.

  Tiekimo procesui keliami reikalavimai būtų kaina bei užsakymo atitikimas.

  Konstravimui keliami reikalavimai – darbus atlikti laiku ir įsitekti į tam skirtą finansinę sąmatą.


Proceso i vestis
Proceso išvestis principų:

 • Kiekvienas procesas turi turėti tikslą, kuris užtikrintų jo egzistavimo priežastį.

 • Proceso formuluotėje turi būti išreikšta, kam jis skirtas.

 • Proceso išvestis gali būti apčiuopiamas ir neapčiuopiamas rezultatas – gaminys arba rezultatas.

 • Svarbiausia proceso išvestis yra tokia pati, kaip proceso tikslas. Kad proceso išvestis atitiktų tikslą, ji turi būti iš anksto apibrėžta – pagrindinis tikslas, kurio siekiama šiuo procesu, o ne tik dabartinė užduotis.


Proceso rezultatas
Proceso rezultatas principų:

 • Šalia išvesties, procesas turi rezultatą.

 • Proceso rezultatas gali būti žalingas poveikis aplinkai.

 • Užsakovo reikmių patenkinimas yra rezultatas, bet nebūtinai išvestis.

 • Rezultatai atsiranda ir po proceso išvesties gavimo, todėl proceso metu negali būti kontroliuojami. Rezultatai kontroliuojami projektuojant procesą – procesas projektuojamas taip, kad gauta išvestis duotų norimus rezultatus.


Proceso tikslas
Proceso tikslas principų:

 • Kiekvieno proceso tikslas yra gauti reikiamą rezultatą.

 • Analizuodami reikiamus išvesties duomenis, mes galime nustatyti proceso tikslus.

 • Norint pasiekti tikslą, turi būti matuojamos ir kontroliuojamos proceso ir gaminio charakteristikos.

 • Proceso tikslas turi būti žinomas ir susietas su tam tikrais matavimais, kad matuojant tam tikrus parametrus ar charakteristikas būtų galima spręsti, ar procesas vyksta tinkamai.


Proceso apribojimai
Proceso apribojimai principų:

 • Proceso apribojimai varžo proceso eigą. Tai gali būti resursų trūkumas (laiko, medžiagų, įrangos), gali būti ribojami metodai, sprendimai ir kiti veiksniai.


Proceso tikrinimas
Proceso tikrinimas principų:

 • Ar procesas vyksta pagal planą? Atsakius į šį klausimą, paaiškėja, ar proceso tikslai bus pasiekti pagal planą.

 • Ar procesas vyksta geriausiu būdu? Tai yra, ar optimizuojami resursai (laikas, finansai, žmonės, erdvė, medžiagos ir pan.) taip, kad jie būtų panaudojami kaip galima efektyviau. Resursai turi būti kuo tinkamesni – naujos technologijos, naujos medžiagos, nauja darbo patirtis.

 • Kaip mes sužinome, kad veikla vykdoma tinkamai? Šiuo klausimu įvertinama, ar planuojama išvestis atitinka užsakovo reikmes ir reikalavimus. Gali būti taip, kad vartotojo reikalavimai pasikeitė.


Proceso efektyvumas
Proceso efektyvumas principų:

 • Procesas bus efektyvus, jei jis užtikrins, kad bus gauta reikiama išeitis (gaminys, paslauga, sprendimas ir pan.).

 • Tačiau vien gauti išvestį neužtenka. Jei išvestis (produktas, gaminys) yra nekokybiška arba gaunama per vėlai, procesas yra neefektyvus.

 • Procesas gali būti neefektyvus ir dėl kitų priežasčių – darbas laužant įstatymus, darbuotojų išnaudojimas, darbas netinkamomis sąlygomis.

 • Visi šie netinkami veiksniai mažina darbuotojų motyvaciją, o nemotyvuotas darbas neužtikrins efektyvaus proceso.


Proceso efektyvumas1
Proceso efektyvumas principų:

 • Taigi, procesas bus efektyvus tik tuo atveju, jei proceso išvestis tenkins visus susijusius žmones (visų pirma vartotojus, taip pat ir dirbančiuosius, tiekėjus)


Proceso kontrol
Proceso kontrolė principų:

 • Kontrolė yra veikla, užtikrinanti reikalavimų atitikimą ir korekcinius veiksmus, kurie reikalingi problemoms taisyti ir užtikrinti stabilias charakteristikas.

 • Visi proceso matavimai paprastai svyruoja tam tikrose vidutinėse ribose.

 • Nenormalios sąlygos ar nenumatyti įvykiai gali sąlygoti nukrypimą nuo vidurkio.


Proceso kontrol1
Proceso kontrolė principų:

 • Kontrolės esmė yra nukrypimo priežasčių pašalinimas ir proceso pastovumo užtikrinimas.

 • Tačiau net ir kontroliuojamas procesas, turintis daug nukrypimų, gali būti nuostolingas ir netikti užsakovui.


Proceso kontrol svarbi d l to kad
Proceso kontrolė svarbi dėl to, kad: principų:

 • proceso kontrolės metodai yra efektyvaus procesų valdymo pagrindas;

 • ilgalaikis gerinimas negali būti taikomas, kol procesas nėra kontroliuojamas.


Bet kuri kontrol s sistema susideda i i element
Bet kuri kontrolės sistema susideda iš šių elementų: principų:

 • standartas arba tikslas;

 • matavimo vidurkio nustatymas;

 • rezultatų lyginimas su standartais;

 • galimybė taikyti atitinkamas korekcijas.


Tikslo nustatymas
Tikslo nustatymas principų:

 • Standartai arba tikslai nustatomi planavimo ir projektavimo proceso metu. Jie parodo, kas turi būti atlikta.

 • Tikslus ir standartus veikia išmatuojamos kokybės charakteristikos (gaminio matmenys, paslaugos laikas, darbuotojų elgesys).

 • Lyginant gautus rezultatus su reikiamu standartu ar tikslu, galima nustatyti, ar reikalingi korekciniai veiksmai.


Proceso kontrol2
Proceso kontrolė principų:

 • Daug įmonių tam taiko statistinę procesų kontrolę, kaip priemonę nustatyti nukrypimus nuo standartų, kuriems reikia korekcinių veiksmų.

 • Daugeliu atveju kontrolės procesas yra automatizuotas.

 • Pavyzdžiui, gaminių iš plastiko storis priklauso nuo temperatūros. Sensoriai seka lakšto storį ir kai jis nebeatitinka tolerancijų, sistema gali pritaikyti temperatūrą, kad storis būtų pakoreguotas.


Proceso kontrol3
Proceso kontrolė principų:

 • Matavimai ir rodikliai yra proceso kontrolės pagrindas.

 • Matavimai turi būti atliekami kuo anksčiau, tik pradėjus procesą, kad būtų sumažinamos problemos ir išlaidos, kurios atsirastų dėl nukrypimų nuo reikiamų charakteristikų.


Procesu pagr stos valdymo sistemos vystymas
Procesu pagrįstos valdymo sistemos vystymas principų:

 • Visos įmonės yra skirtingos, tačiau yra tam tikros charakteristikos, bendros skirtingoms įmonėms.

 • Skiriasi įmonių tikslai, kaip tas tikslas yra siekiamas, kaip randami užsakovai, kaip nustatomos jų reikmės.

 • Tačiau įmonės turi tam tikras panašias funkcijas, kurios skiriasi dydžiu ir galimybėmis.


Bendros moni charakteristikos
Bendros įmonių charakteristikos principų:

 • Visos įmonės siekia paklausos, visos įmonės siekia patenkinti paklausą, taigi visose taikomas išteklių valdymo procesas.

 • Taip pat visos įmonės turi tikslą ir misiją ir siekia vystyti ir gerinti galimybes taip, kad tikslas būtų įgyvendintas, taigi visose įmonėse taikomas tikslo valdymo procesas.


Pagrindiniai ingsniai nustatant mon s tikslus iso 9001
Pagrindiniai žingsniai nustatant įmonės tikslus (ISO 9001)

 • Išsiaiškinti įmonės tikslus, misiją ir viziją. Tai yra, ką įmonė siekia daryti ir kokia kryptimi tikslo siekimas vyks.

 • Patvirtinti siekius ir principus, kurie leis įmonei pasiekti tikslą.

 • Nustatyti užsakovų reikalavimus, susijusius su įmonės tikslais, misija ir vizija. Aukščiausioji vadovybė turi užtikrinti, kad siekiant geriau patenkinti klientus, jų reikalavimai yra nustatomi ir vykdomi.

 • Nustatyti užsakovų pasitenkinimo vertinimo kriterijus, pagal jų reikalavimus. Aukščiausioji vadovybė turi užtikrinti, kad kokybės tikslai, taip pat ir tie, kurie reikalingi produkto reikalavimams tenkinti, būtų nustatyti atitinkamoms organizacijos funkcijoms ir lygmenims. Kokybės tikslai turi būti matuojami ir suderinami su kokybės politika.


Kokyb s politika
Kokybės politika 9001)

 • Tikslą nustato aukščiausioji vadovybė, atsižvelgdama į tai, kodėl įmonė egzistuoja ir kam tikslas yra nustatomas.

 • Misiją nustato aukščiausioji vadovybė, atsižvelgdama į kryptį, kuria šiuo metu vystosi įmonė.

 • Vizija nustatoma atsižvelgiant į tai, ko tikimasi iš įmonės ateityje – kokia ji turėtų tapti, dėl ko ji turėtų tapti žinoma.Suinteresuoti asmenys
Suinteresuoti asmenys 9001)

 • Visos įmonės turi tarpininkus arba suinteresuotus asmenis (stakeholders) – tai yra užsakovai, darbuotojai, tiekėjai, akcininkai ir kiti, nuo kurių priklauso įmonės veiklos sėkmė.

 • Kad nustatyti šių suinteresuotų asmenų reikmes, reikia išskirti žmones, susijusius su įmonės tikslais, siekiais ir stengtis patenkinti susijusių žmonių reikalavimus.


Suinteresuoti asmenys1
Suinteresuoti asmenys 9001)

 • Vartotojai gali pageidauti pristatymo laiku, aukšto patikimumo lygio, nebrangios priežiūros, greito garantinio aptarnavimo.

 • Akcininkai gali tikėtis didėjančios finansinės naudos iš savo investicijų. Jie tikisi gauti aiškius ir tikrus veiklos rodiklius, kurie nebūtų klastojami ar keičiami.

 • Darbuotojai tikisi tinkamo darbo užmokesčio ir darbo sąlygų bei lanksčių darbo valandų.

 • Tiekėjai tikisi greito apmokėjimo, lojalumo pasikeitimams.


Proceso vystymas
Proceso vystymas 9001)

 • Nustačius įmonės tikslus bei įvertinus, kokie veiksniai gali padėti šiuos tikslus pasiekti, o kas gali tam sutrukdyti, vystomas veiklos planas, skirtas šių tikslų įgyvendinimui.

 • Nustatoma reikiama proceso išvestis bei rodikliai, pagal kuriuos bus nustatoma, ar išvestis yra tinkama.


Proceso vystymo ingsniai
Proceso vystymo žingsniai: 9001)

 • Nustatyti procesus, kurie užtikrins veiklos išvestį (veiklos procesai).

 • Nustatyti pasisekimo vertinimo matus, matavimų metodus bei kiekvieno veiklos proceso užduoties vertes (proceso kontrolės parametrai).

 • Nustatyti procesus, kurie užtikrins veiklos procesų nustatytą išvestį (darbo procesai).

 • Nustatyti veiklą, kuri užtikrintų tinkamas darbo proceso išvestis, sumažinant ar panaikinant neatitikimų riziką (proceso eigos schemos ir rizikos įvertinimas).


Proceso vystymo ingsniai1
Proceso vystymo žingsniai: 9001)

 • Nustatyti kompetencijas ir galimybes, skirtas užtikrinti veiklą, kurios išvestis bus tinkama (resursų sąmatos ir specifikacijos).

 • Aprūpinti procesą visais reikiamais žmogiškaisiais ir fiziniais resursais, kad būtų gauta reikiama išvestis (proceso aprūpinimas ištekliais).

 • Vykdyti procesą kaip numatyta projekte, atsižvelgti į aplinkos pasikeitimus, panaikinti nenumatytus trukdžius ir užtikrinti proceso įvykdymą (proceso paskirtis, integravimas ir galimybių vertinimas).

 • Ryšių tarp procesų tikrinimas ir sistemos efektyvumo užtikrinimas (sistemos integravimas ir priėmimas).


Procesas turi b ti kontroliuojamas
Procesas turi būti kontroliuojamas: 9001)

 • pakartotinai – kiekvieną kartą vykdant procesą tomis pačiomis sąlygomis gaunamas tas pats rezultatas;

 • sistemingai – gautas rezultatas atitinka suinteresuotų žmonių reikalavimus;

 • nuolat – procesas vyksta pagal planą, be nenumatytų trukdymų.


Proceso kontrol s u tikrinimas
Proceso kontrolės užtikrinimas 9001)

 • Kad užtikrinti proceso kontrolę, reikia nustatyti parametrus, kurie turi būti kontroliuojami.

 • Kontroliuojamų parametrų gali būti labai daug – funkcionalumas, patikimumas, naudojimo patogumas, forma, tinkamumas, gaminio kaina, aptarnavimo kaina, pristatymo laikas ir pan., tačiau pirmiausia kontroliuojami parametrai, kuriuos vertina ir kurių reikalauja užsakovas.


Darbo proces nustatymas
Darbo procesų nustatymas 9001)

 • Žinant reikiamą proceso išvestį ir kaip bus matuojama proceso sėkmė, galima nustatyti pagrindinius darbo procesus.

 • Darbo procesas gali būti nustatomas atsakant į klausimą „kas veikia proceso išvesties tinkamumą?“. Jei raktas į sėkmę yra vartotojo reikalavimų supratimas, tai bus darbo procesas, kuris orientuojamas į vartotojo reikmių supratimą. Jei raktas į sėkmę yra produkto naujumas, tai bus darbo procesas, orientuotas į naujovių įdiegimą.


Veikla u tikrinanti darbo proceso i vest
Veikla, užtikrinanti darbo proceso išvestį 9001)

 • Turint darbo proceso parametrus, reikia nustatyti veiklą, kuri užtikrins darbo proceso išvestį.

 • Tam gali būti naudojamas smegenų šturmas (branstorming), stebėjimas, patirtis ar teorinė analizė.

 • Šiame etape taip pat reikia įvertinti rizikos veiksnius, nesėkmės tikimybę ir atlikti rezultatų analizę.

 • Rezultatas bus eilė detalizuotų procesų schemų, kur numatyti indėliai ir produkcija, nesėkmės prevencija, kontrolė ir kritiniai kontrolės taškai.


Proceso diegimas
Proceso diegimas 9001)

 • Proceso diegimas yra informacijos, žmogiškųjų išteklių, fizinių išteklių tinkama sąsaja.

 • Visi susiję su procesu žmonės turi žinoti veiklos arba darbo proceso tikslą bei būti suinteresuoti siekti to tikslo ir užtikrinti, kad jis bus tinkamai įgyvendintas.


Sistemos efektyvumo u tikrinimas
Sistemos efektyvumo užtikrinimas 9001)

 • Sistema veiks efektyviai, jei bus užtikrinami ryšiai tarp procesų.

 • Susiję žmonės turi gauti su procesu susijusią informaciją ir veikti savarankiškai, tinkamai atlikdami reikiamus veiksmus, kad procesas vyktų sklandžiai.


Parametr kontrol
Parametrų kontrolė 9001)

 • Proceso vystymo metu reikalinga parametrų kontrolė, kad būtų užtikrinama, jog veikla vykdoma pagal planą.

 • Galutinio rezultato arba išvesties tinkamumas užtikrinamas kiekviename proceso vystymo etape.

 • Rizikos veiksnių vertinimas reikalingas, kad būtų užtikrinama, jog procesas užtikrina saugų ir pelningą produkto arba išvesties vystymą, įvertinant apribojimus ir taikant tinkamą nesėkmes prevenciją.


Proceso vertinimas
Proceso vertinimas 9001)

 • Gavus rezultatą (pagaminus reikiamą gaminį, suteikus paslaugą), išvestis turi būti įvertinama, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka reikalavimus.

 • Proceso vertinimas reikalingas tam, kad būtų nustatyta, ar proceso išvestis gauta efektyviausiu būdu.

 • Efektyvumo įvertinimas reikalingas nustatyti, ar išvestis, matavimai ir tikslai išlieka aktualūs ir atitinka užsakovų reikmes


Proceso gerinimas
Proceso gerinimas 9001)

 • Tęstinis proceso gerinimas yra vienas iš pagrindinių visiškos kokybės užtikrinimo principų.

 • Tęstinio gerinimo koncepcija atsirado seniai.

 • Toyota buvo vieni iš pirmųjų, pradėjusių taikyti tęstinio proceso gerinimo koncepciją.

 • Jie buvo vieni iš pirmųjų, pradėjusių naudoti just-in-time (reikiamu laiku) filosofiją, kuri Japonijoje vadinama kaizen (ki-zen) filosofija.Kaizen filosofija
Kaizen filosofija reguliarų gerinimą

 • Kaizen filosofija apima visas veiklos sferas, gerinimas taikomas visoms veiklos sritims: kaina, pristatymas reikiamu laiku, darbuotojų sauga ir tobulėjimo galimybės, ryšiai su tiekėjais, naujų gaminių vystymas, našumas.

 • Kokybės kontrolės sistemos sukūrimas, robotų technika, pažangios technologijos taikymas, įrangos aptarnavimas, just-in-time gamybos taikymas – visa tai veda į proceso gerinimą.


Kaizen filosofija1
Kaizen filosofija reguliarų gerinimą

 • Kad kaizen programa būtų sėkmingai įdiegta, reikia trijų dalykų: eksploatacijos arba valdymo patirties, visuotinio įsitraukimo ir mokymo.

 • Eksploatacijos patirtis leidžia naudoti naujas gerinimo galimybes. Taikant kaizen filosofiją, kiekvienas darbininkas yra suinteresuotas gerinti veiklą.


Kaizen filosofija2
Kaizen filosofija reguliarų gerinimą

 • Kaizen filosofija plačiai naudojama JAV ir kitose šalyse.

 • Ši filosofija reikalauja žymaus pasikeitimo visuose įmonės sluoksniuose – nuo aukščiausių vadovų iki darbininkų.

 • Gali būti taikoma kaizen blitz programa. Tai intensyvus ir greitas gerinimo procesas, kai komanda ar skyrius skiria visus resursus gerinimo projektui, kuris turi būti įgyvendintas per trumpą laiko periodą.


Proceso gerinimas1
Proceso gerinimas reguliarų gerinimą

 • Gamybos defektų ir aptarnavimo klaidų sumažinimas.

 • Ciklo laiko (tai yra laikas nuo gaminio užsakymo, kurį pateikia vartotojas iki gaminio pristatymo vartotojui, arba laikas, kuris reikalingas naujo gaminio pristatymui rinkai) sumažinimas padeda užtikrinti vartotojo pasitenkinimą, be to ciklo laikas gali būti sumažintas tik supaprastinus procesus, kad būtų pašalinti veiksmai, nedidinantys pelno (pavyzdžiui perdirbimas).

 • Sumažinus ar panaikinus nereikalingus ir nepridedančius vertės veiksmus, sumažėja ir gaminio savikaina.


Proceso gerinimas2
Proceso gerinimas reguliarų gerinimą

 • Norėdama sumažinti defektų, klaidų skaičių, sutrumpinti ciklo laiką, įmonė turi:

  stengtis gerinti darbuotojų pasitenkinimą darbu bei skatinti bendradarbiavimą;

  gerinti gaminio konstrukciją, numatant savybes, kurios labiau atitiktų užsakovo poreikius;

  užtikrinti patikimumą;

  gerinti gamybinės sistemos efektyvumą, mažinant prastovų laiką;

  mažinti nereikalingą įrangą, perdirbimus ir atliekas


Proceso gerinimas perversmu
Proceso gerinimas perversmu reguliarų gerinimą

 • Šis gerinimas remiasi naujovišku ir kūrybingu mąstymu bei didesniais tikslais.

 • Jei tikslas yra pagerinti procesą 10 procentų, jis yra nesunkiai pasiekiamas atlikus keletą nežymių korekcijų. Jei tikslas yra pagerinti procesą 1000 procentų, darbuotojai turi būti labai kūrybingi ir mąstyti plačiai.


Proceso modelis

Tai, kas atrodytų nepasiekiama, dažnai gali būti įgyvendinta atliekant esminį proceso gerinimą ir skatinant darbuotojus (kad žmonės būtų suinteresuoti siekti užsibrėžto didžiulio tikslo).


Etalono siekimas benchmarking
Etalono siekimas (Benchmarking) įgyvendinta atliekant esminį proceso gerinimą ir skatinant darbuotojus (kad žmonės būtų suinteresuoti siekti užsibrėžto didžiulio tikslo).

 • Tai yra kitas proceso gerinimo metodas, kai įmonė lygina savo pasiekimus su geriausiomis tos srities įmonėmis, nustato, kaip geriausios įmonės pasiekia aukštą gamybos lygį bei naudoja šią informaciją kaip savo iškeliamų tikslų, siekių ir strategijos pagrindą.

 • Arba kitaip tariant įmonė remiasi geriausia praktika toje srityje ir gerina savo gaminio kūrimo procesus.


Etalono siekimas
Etalono siekimas įgyvendinta atliekant esminį proceso gerinimą ir skatinant darbuotojus (kad žmonės būtų suinteresuoti siekti užsibrėžto didžiulio tikslo).

 • Naudodamos etalono siekimo metodiką, įmonės randa savo stipriąsias ir silpnąsias puses, ieško būdų, kaip įdiegti geriausią praktiką savo įmonės veiklos gerinimui.

 • Ši metodika padeda motyvuoti darbuotojus siekti didesnio tikslo, kadangi darbuotojai mato akivaizdų pavyzdį, ko jie gali pasiekti dirbdami geriau.


Etalono siekimas1
Etalono siekimas įgyvendinta atliekant esminį proceso gerinimą ir skatinant darbuotojus (kad žmonės būtų suinteresuoti siekti užsibrėžto didžiulio tikslo).

 • Etalono siekimo metodika naudojama dėl keleto priežasčių:

  nebereikia „išradinėti dviračio“, kadangi galima remtis kitų įmonių praktika ir sutaupyti laiko bei resursų, kurie būtų sunaudojami įmonei kiekvienąkart pačiai ieškant būdų, kaip pagerinti procesą;

  galima nustatyti realius tikslus, kuriuos įmonė bus pajėgi įgyvendinti, taip pat lengviau nuteikti darbuotojus siekti tęstinio gerinimo;

  kadangi procesas yra tęstinis, lengviau prisiderinti ir suprasti greitai besikeičiančius vartotojų poreikius.


Konstravimas i naujo reengineering
Konstravimas iš naujo (Reengineering) įgyvendinta atliekant esminį proceso gerinimą ir skatinant darbuotojus (kad žmonės būtų suinteresuoti siekti užsibrėžto didžiulio tikslo).

 • Tai yra proceso permąstymas iš pagrindų, radikalus perprojektavimas, kad būtų pasiektas esminis pagerinimas kritinėse dabartinio proceso vietose – pavyzdžiui, kaina, kokybė, aptarnavimas, greitis.


Konstravimas i naujo
Konstravimas iš naujo įgyvendinta atliekant esminį proceso gerinimą ir skatinant darbuotojus (kad žmonės būtų suinteresuoti siekti užsibrėžto didžiulio tikslo).

 • Proceso perprojektavimas apima dabartinių procedūrų atsisakymą ir naujo proceso projektavimą, ne tik jo patobulinimą.

 • Metodo tikslas yra žengti didelį žingsnį proceso gerinime.

 • Sėkmingas perkonstravimas reikalauja pilno procesų supratimo, kūrybinio mąstymo, kad galima būtų atsisakyti senų tradicijų ir prielaidų, taip pat efektyvaus informacijos ir technologijų naudojimo.