regulering av karbohydratmetabolismen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regulering av karbohydratmetabolismen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Regulering av karbohydratmetabolismen - PowerPoint PPT Presentation


 • 342 Views
 • Uploaded on

Regulering av karbohydratmetabolismen. Winnie Eskild. IMBV 2004. Glykogen. glykogenolyse. glykogenese. Glukose-6-fosfat. glykolyse. glukoneogenese. Pyruvat. Nedbrytning av glykogen. Glykogen nedbrytning. Regulering av glykogenkatabolisme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regulering av karbohydratmetabolismen' - tallys


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Glykogen

glykogenolyse

glykogenese

Glukose-6-fosfat

glykolyse

glukoneogenese

Pyruvat

regulering av glykogenkatabolisme
Regulering av glykogenkatabolisme
 • Glykogen fosforylase stimuleres av hormonene: glukagon, adrenalin
 • Glykogen fosforylase reguleres allosterisk av glukose
 • Glykogen fosforylase hemmes av hormonet: insulin
glykogensyntese
Glykogensyntese
 • Ved overskudd av glukose dannes lagringsformer som varierer avhengig av organisme og celletype
 • Dyr (vertebrater) og mikroorganismer lager glykogen, mens planter lager stivelse
 • Alle dyrevev kan lage glykogen men i praksis er det bare lever og muskel som gjør det
 • Leverens glykogen benyttes til å opprettholde riktig konsentrasjon av glukose i blodet
 • Musklenes glykogen er et glukoselager som kan brukes ved intens arbeid
 • Glukose eller andre heksoser må aktiveres før de kan polymeriseres
 • Aktiveringen består av påkopling av nukleotider via en fosfoester-binding
 • For glykogensyntese trengs det UDP-glukose (UDP = uridindifosfat)
glukose til glukose 1 fosfat
Glukose til glukose-1-fosfat
 • Omdannelsen av glukose til glukose-1-fosfat krever to enzymer
 • Enzymet er heksokinase (lever) eller glukokinase (muskel)

Glukose + ATP => glukose-6-fosfat

 • Enzymet er fosfoglukomutase

glukose-6-fosfat <=> glukose-1-fosfat

 • Mye av den glukose som går inn i disse reaksjoner kommer fra glukoneogenesen som har omdannet laktat fra røde blodceller til glc-6-P
udp glukose
UDP-glukose

UDP-glukose pyrofosforylase + pyrofosfatase

G’o = -20 kJ/mol

sukker nukleotidenes fortrinn
Sukker-nukleotidenes fortrinn
 • Reaksjonen er irreversibel i cellen. Nesten all den Gibbs frie energi som frigis ved hydrolyse av PPi brukes til å drive reaksjonen
 • Sukker-nukleotidets størrelse gir gode muligheter for frigjøring av bindingsenergi ved dannelse av enzym-substrat komplekser. Dette bidrar til økt spesifisitet og økt reaksjonshastighet
 • Koplingen av nukleotidet til C-atom 1 i heksosen gjør denne til et attraktivt mål for et nuklefilt angrep under katalysen
 • Ved å kople et nukleotid på heksosen gjøres den utilgjengelig for en del andre reaksjoner. Den reserveres for glykogensyntese
glykogensyntese1
Glykogensyntese

Glykogen syntase kopler C-atom 1 fra innkommende glukose til C-atom 4 i eksisterende glykogen. C1 er det anomere C-atom og reduserende ende.

C4 er den ikke reduserende enden

1=>4 glykosidbinding

Glykogensyntase kan ikke lage 1=>6 bindinger og må ha en primer på minst 8 glukoseenheter koplet med 1=>4 bindinger

glykogen branching enzyme lager forgreninger
Glykogen branching-enzyme lager forgreninger
 • Amylo (1=>4) to (1=>6) transglykosylase/ glykosyl-(4=>6)-transferase flytter de siste 6-7 glukoseenheter i en glukosepolymer til C-atom 6 på en glukoseenhet lenger inne i kjeden
 • Forgrening øker antall ikke-reduserende ender (syntese/degradering) og løselighet
hvordan lages nye glykogenmolekyler
Hvordan lages nye glykogenmolekyler
 • Glykogenin fungerer som primer og enzym ved syntese av nye glykogenmolekyler
 • Tyr194 glykosyleres av glykosyltransferase
 • UDP-glukose leverer glukosemolekylet
 • Glykogen syntase koples på
 • Glykosyltransferase bygger opp glukosepolymeren til ca 7 glukoseenheter
 • Glykogen syntase overtar polymeriseringen og polymeren frigjøres etterhvert
 • I sentrum av hvert glykogenkorn ligger et glykogenin bundet til en redusernde ende
regulering av glykogen syntesen
Regulering av glykogen syntesen
 • Glykogen syntase stimuleres av insulin, glukose, glukose-6-fosfat
 • Glykogen syntase hemmes av glukagon, adrenalin
regulering av glukogenmetabolismen
Regulering av glukogenmetabolismen

Glykogen

+

+

Glukagon

Adrenalin

Kalsium

Glukose

Glc-6-P

Insulin

-

-

Glukagon

Adrenalin

Insulin

Glukose

UDP-Glukose/Glukose-1-fosfat

slide22

Forskjellige hormoner aktiverer fosforylase i lever og muskel

Lever:

Glukagon øker ved

lav blodglukose

Muskel:

Adrenalin og kalsium

øker ved muskel-

aktivitet

slide23

Binding av glukose medfører konformasjonsendring. To fosforylerte serinsidekjeder blir tilgjengelig.

slide24

Enzymet fosforylase a fosfatase defosforylerer fosforylase a.

Resultatet er den mindre aktive fosforylase b

hastighetsbegrensende reaksjoner
Hastighetsbegrensende reaksjoner
 • Rate-limiting steps
 • Disse enzymkontrollerte reaksjoner finnes hvor et substrat kan ta flere veier
 • Cellen er avhengig av å ha en konstant nivå av ATP hele tiden
 • Cellens behov varierer fra minutt til minutt og alle enzymkontrollerte reaksjonsveier er avstemt etter behovene
regulering av glykolysen
Regulering av glykolysen
 • Tre viktige reguleringspunkter: heksokinase, fosfofruktokinase-1 og pyruvat kinase
 • Dannelse av produkt i de fleste enzymkatalyserte reaksjoner er bestemt av tilgangen på substrat
 • Dette gjelder ikke disse regulerte enzymer som er allosterisk regulert
 • Her bestemmer andre forhold hvor mye produkt som skal dannes uansett tilgang på substrat
regulering av heksokinase
Regulering av heksokinase
 • Heksokinase er allosterisk regulert (hemmet) av sitt eget produkt
 • Heksokinasen i muskel har lav Km (0,1 mM). Dette enzymet arbeider i takt med tilgang på substrat hele tiden
 • Heksokinase isoenzymet i lever heter glukokinase. Dette enzymet har høy Km (10 mM), dvs det arbeider bare i høy hastighet ved høye nivåer av glukose i blodet
 • Normale blodglukosenivåer er ca 4-5 mM
 • Glukokinase hemmes av fruktose-6-fosfat
slide30

Heksokinase i lever hemmes allosterisk av fruktose-6-fosfat,

som får et reguleringsprotein til å binde enzymet og overføre

det til cellekjernen.

Heksokinase fjernes fra multienzymkomplekset av glykolyse-

enzymer

slide32

Regulering av fosfofruktokinase 1

Allosterisk regulering endrer

enzymets affinitet for substrat

Høyt nivå av ATP senker affiniteten

for substratet. ADP og AMP hemmer

effekten av ATP

Høyt nivå av citrat øker ATPs

hemmende effekt på enzymet

regulering av fosfofruktokinase 1
Regulering av fosfofruktokinase 1
 • Fruktose-2,6-bisfosfat stimulerer PFK-1 aktivitet ved å øke enzymets affinitet for substrat
 • F2BP viktigste regulator under
 • Normale forhold
 • Insulin øker F2BP, mens glukagon reduserer F2BP
regulering av pyruvat kinase
Regulering av pyruvat kinase
 • Det finnes 3 isoenzymer som har vevsspesifikk ekspresjon
 • Høye nivåer av ATP, acetyl-CoA og langkjedete fettsyrer hemmer aktiviteten allosterisk ved å øke K 0,5. Gjelder alle tre isoformer.
 • I lever fører økt glukagon til inaktivering av enzymet ved fosforylering
regulering av glukoneogenesen
Regulering av glukoneogenesen
 • Glukoneogesen bruker mere energi til å bygge et molekyle glukose enn cellen kan ekstrahere fra samme glukosemolekyle når det brytes ned til pyruvat
 • Derfor er det svært viktig at disse to motsatt rettede prosesser ikke foregår samtidig
 • Det er to viktige reguleringspunkter: Pyruvat karboksylase og fruktose 1,6-bisfosfatase.I tillegg er pyruvat karboksylase regulert
slide37

Regulering av pyruvat karboksylase

Høye nivåer av acetyl-CoA viser at cellen har tilstrekkelig substrat til energiformål. Dette stimulerer pyruvat karboksylase og dirigerer dermed pyruvat til gluko-neogenese.

Lave nivåer av acetyl-CoA stimulerer pyruvat dehydrogenase som dirigerer pyruvat til nedbrytning via sitronsyre syklusen

slide38

Regulering av fruktose-1,6-bisfosfatase

AMP og fruktose-2,6-bisfosfat hemmer dette enzymet

slide42

Glukose-6-fosfatase finnes bare i

leverens endoplasmatisk retikulum

Denne lokalisering hindrer at glucose-6-fosfat som

skal gjennom glykolysen slipper ut av cellen

futile cycles
”Futile cycles”

Fruktose-6-P + ATP => fruktose 1,6-bisfosfat + ADP

Fruktose 1,6-bisfosfat + H2O => fruktose-6-P + Pi

Sum: ATP + H2O => ADP + Pi + varme

 • Ved å la disse to motsattrettede reasjoner gå samtidig produseres varme og intet annet
 • Denne ”syklus” gir også mulighet til å kontrollere hvilken retning substratet skal ta. Her kan glykolyse balanseres mot glukoneogenese
 • I visse situasjoner er det ønskelig som f. eks når humlen skal varme opp vingene sine til 30oC før flyveturen på en kjølig dag
 • ”Futile cycles” har samme funksjon som avkopling av oksidativ fosforylering i brunt fettvev
ad