Socjologia organizacji
Download
1 / 44

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Wykład I Podstawowe pojęcia Szkoły i kierunki w nauce o organizacji. dr Barbara Przywara. Warunki zaliczenia. Zaliczenie w formie pisemnej opisowej – 5 pytań. Podstawą zaliczenia będzie dostateczna odpowiedź na co najmniej 3 pytania. Ocena w zależności od wiedzy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SOCJOLOGIA ORGANIZACJI' - tale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socjologia organizacji

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI

Wykład I

Podstawowe pojęcia

Szkoły i kierunki w nauce o organizacji

dr Barbara Przywara


Warunki zaliczenia
Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie w formie pisemnej opisowej – 5 pytań. Podstawą zaliczenia będzie dostateczna odpowiedź na co najmniej 3 pytania. Ocena w zależności od wiedzy.

 • Obecność na wykładach – bezcenna 


Kontakt
Kontakt


Literatura materia y pomocnicze
Literatura, materiały pomocnicze

 • Na mojej stronie www

 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa , 1999

 • Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wyd. UMCS, Lublin 2001,

 • Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007

 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007

 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2002


Jesteśmy „ludźmi organizacji” w tym sensie, że bez nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.(P. Sztompka)


Co to oznacza
Co to oznacza? nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Poranny prysznic

 • Czajnik na wodę

 • Autobus na uczelnię

 • Radio

 • Zakupy w supermarkecie

 • Pizza na telefon

 • Film w telewizji

 • Wypłata z bankomatu

 • Przesyłka z Allegro na poczcie

 • Telefon do mamy po kasę ;)


Socjologia
Socjologia nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

bada zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy w nich zachodzące a wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości oraz zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.


Socjologia nauka analizuj ca interakcje i relacje mi dzy lud mi
Socjologia – nauka analizująca interakcje i relacje nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.między ludźmi

2014-09-11


Przedmiot bada socjologii organizacji
PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII ORGANIZACJI nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Różnego rodzaju organizacje:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe,

  • firmy handlowe,

  • stowarzyszenia,

  • partie polityczne,

  • związki zawodowe,

  • agencje rządowe,

  • szpitale,

  • więzienia, etc.

Socjologia organizacji zajmuje się strukturami, procesami i rolami organizacyjnymi


Organizacja definicje
ORGANIZACJA nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.definicje

 • Odnosi się do względnie trwałego, celowego uporządkowania działań i zachowań ludzkich.

 • Uporządkowanie działań polega na wprowadzeniu względnie trwałych zasad postępowania w określonych sytuacjach.

 • Organizacja rozumiana jako uporządkowanie działań związana jest z podziałem pracy i występuje we wszystkich ludzkich zbiorowościach, w których taki podział istnieje

A. Kamiński


Organizacja definicje1
ORGANIZACJA nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.definicje

 • Organizacja społeczna – zintegrowany, zorganizowany zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości.

P. Sztompka


Organizacja definicje2
ORGANIZACJA nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.definicje

1) grupa celowa, zrzeszenie zmierzające do realizacji pewnych celów w sposób zorganizowany;

2) sposoby zarządzania ludźmi i różnymi środkami działania, sposoby koordynowania czynności, harmonizowania wysiłków, sprawdzania ich wyników dla osiągnięcia określonego celu przez zespół ludzi wykonujących zadania cząstkowe;

3) układ wzorów działania jednostek, podgrup i instytucji, środków kontroli społecznej, ról społecznych i systemów wartości, które zapewniają współżycie członków zbiorowości, harmonizują ich dążenia i działania, ustalają dopuszczalne sposoby zaspokajania potrzeb, rozwiązują problemy i konflikty (..) – zapewniają porządek życia społecznego.

J. Szczepański


Organizacja definicje3
ORGANIZACJA nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.definicje

 • duży zespół ludzi związanych bezosobowymi zależnościami, stworzony dla realizacji określonych celów

A. Giddens


Instytucja definicja
Instytucja - nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.definicja

 • Zespół nakazów kulturowych, zaaprobowanych społecznie norm i zwyczajów, wartości oraz wzorów zachowań, które wiążą się z podstawowymi sferami życia społecznego (rodzina, macierzyństwo, służba wojskowa, religia).


Trzy poziomy
Trzy poziomy nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Poziom jednostek i małych grup

 • Poziom pojedynczych organizacji

 • Poziom makrospołeczny


Poziom jednostek i ma ych grup
Poziom jednostek i małych grup nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Układy i grupy nieformalne w ramach struktur organizacyjnych


Poziom pojedynczych organizacji
Poziom pojedynczych organizacji nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • decyzje i proces podejmowania decyzji,

 • decyzje personalne,

 • określenie celów organizacji

 • oraz wdrażanie innowacji,

 • także formy działań zbiorowych


Poziom makrospo eczny
Poziom makrospołeczny nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • problemy porządku,

 • problemy kontroli

 • problemy regulacji


Cechy atrybuty organizacji
Cechy (atrybuty) organizacji nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Są powoływane do realizacji określonych celów w sposób zaplanowany i za pomocą procedur określonych przez przepisy.

 • Mają sformalizowaną strukturę.

 • Występuje w nich przejrzysty podział pracy.

 • Mają wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy.

 • Istnieje w nich wymiana personelu.

 • Dominują stosunki rzeczowe (zbiory ról, nie zaś osób).


Socjologia organizacji a inne subdyscypliny socjologiczne
Socjologia organizacji a inne subdyscypliny socjologiczne nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • socjologia pracy,

 • socjologia przemysłu,

 • socjologia zarządzania,


Socjologia pracy
SOCJOLOGIA PRACY nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • zajmująca się opisem i wyjaśnianiem form zachowań ludzi w procesie pracy, produkcji dóbr i ich dystrybucji (społeczne uwarunkowania pracy, system grup i stosunków społecznych w firmie, konflikty społeczne związane z pracą, etc.)


Socjologia przemys u
SOCJOLOGIA PRZEMYSŁU nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • obejmuje takie zagadnienia, jak: wpływ uprzemysłowienia na strukturę zawodową i poziom życia społeczeństwa, zmiana aspiracji zawodowych młodzieży, zjawiska patologii społecznej w regionach uprzemysłowionych, czy urbanizacja;


Socjologia zarz dzania
SOCJOLOGIA ZARZĄDZANIA nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • zajmuje się między innymi kwestiami związanymi z przywództwem i efektywnością zarządzania, koncepcjami motywacji, rolą konfliktów w zmianach w organizacjach i zarządzaniu.


Funkcje socjologii organizacji
Funkcje socjologii organizacji nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • diagnostyczna

 • prognostyczna

 • socjotechniczna

 • humanistyczna


Etapy rozwoju struktur organizacji
Etapy rozwoju struktur organizacji nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Społeczeństwa pierwotne

 • Społeczeństwa rolnicze (niewolnicze i feudalne)

 • Społeczeństwa przemysłowe


Historyczne r d a socjologii organizacji
Historyczne źródła nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.socjologii organizacji

 • Początkowy obiekt badań: poszczególne organizacje

 • Dwa źródła historyczne: teorie państwa (biurokracji) i teorie zarządzania


Pytania kontrolne
Pytania kontrolne nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • Co to znaczy, że świat współczesny jest światem organizacji?

 • Co jest przedmiotem badań socjologii organizacji?

 • Jakie są atrybuty organizacji?

 • Jak można socjologicznie zdefiniować organizację?

 • Z jakimi jeszcze dyscyplinami naukowymi jest spokrewniona socjologia organizacji? Jakie są zakresy przedmiotowe tych dyscyplin?


Szko y i kierunki w nauce o organizacji

Szkoły i kierunki w nauce o organizacji nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć..


R d a inspiracji w teorii organizacji
Źródła inspiracji W TEORII ORGANIZACJI nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

1900-

1950-

1980-

1990-

SYMBOLICZNO-

INTERPRETUJĄCA

A. Schutz

P. Berger

Th. Luckmann

E. Goffman

W. F. Whyte

K. Burke

KLASYCZNA

A. Smith

K. Marks

E. Durkheim

F. W. Taylor

H. Fayol

M. Weber

NOWOCZESNA

H. Simon

T. Parsons

A. Gouldner

J. March

M. Dalton

POSTMODERNIS-

TYCZNA

M. Foucault

Ch. Jencks

J. Derrida

J. Baudrillard

Ekonomia, inżynieria, socjologia, nauki polityczne, biologia, antropologia społeczna, socjologia gospodarki, semiotyka, lingwistyka, teoria literatury, badania kultury….


Klasyczne wp ywy w teorii organizacji

nurt socjologiczny nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.:

E. Durkheim

M. Weber

K. Marks

klasyczna teoria zarządzania:

F. Taylor

H. Fayol

Ch. Barnard

KLASYCZNE WPŁYWY W TEORII ORGANIZACJI


Max weber
Max Weber nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • narodziny i rozwój kapitalizmu (rola religii, państwa, biurokracji) => teoria racjonalnego działania społecznego

  • Cechą społeczeństw uprzemysłowionych jest biurokracja


Cechy biurokracji wg maxa webera
Cechy biurokracji wg Maxa Webera nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • urzędnicy na każdym poziomie organizacji działają wg skodyfikowanych reguł postępowania - wszystkie sposoby postępowania są określane przez normy prawne i przepisy;

 • biurokracje mają strukturę hierarchiczną – przypominają piramidę, na której szczycie znajdują się stanowiska najwyższej władzy; przepisy regulują sposób zwierzchnictwa i zakres podporządkowania;

 • wszystkie stosunki mają charakter bezosobowy (są stosunkami między stanowiskami, a nie osobami);

 • urzędnicy są profesjonalistami – zajmują stanowiska adekwatnie do swoich kwalifikacji i awansują zgodnie z ustalonymi regułami;


Cechy biurokracji wg maxa webera1
Cechy biurokracji wg Maxa Webera nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • urzędnicy pracują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują stałe wynagrodzenie;

 • urzędnicy są pracownikami najemnymi – nie są właścicielami żadnej części organizacji; sfera zawodowa jest ściśle oddzielona od sfery prywatnej;

 • komunikacja odbywa się w formie pisemnej, poprzez przepływ dokumentów określoną przepisami drogą służbową;

 • gromadzona dokumentacja ma charakter pisemny


Typy w adzy wed ug maxa webera
Typy władzy według Maxa Webera: nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • władza charyzmatyczna, wynikając a z wiary w nadzwyczajne cechy przywódcy;

 • władza tradycjonalna, której podstawą jest ciągłość tradycji;

 • władza legalna, biurokratyczna – charakterystyczna dla świata współczesnego, opiera się na wierze w legalność ustanowionych porządków i prawa wydawania poleceń przez osoby powołane przez nie do sprawowania panowania.


Patologie biurokracji
Patologie biurokracji nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

 • dehumanizacja stosunków międzyludzkich

 • trudności z reagowaniem na sytuacje nietypowe

 • oporne wdrażanie innowacji

 • brak elastyczności w działaniu (działanie tylko zgodnie z przepisami)

 • środki stają się celem działania

 • powstawanie nieformalnych klik

 • nadużywanie władzy przez urzędnika.

 • prawo Parkinsona

 • zasada Petera


Koncepcja naukowego kierownictwa i zarządzania administracyjnego: Frederik W. Taylor (1856-1915), Henri Fayol (1841-1925)

 • Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”:

  • 1. rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników;

  • 2. zasada „jednego najlepszego sposobu” wykonania pracy (one the best way)- chronometraż,

  • 3. oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji wykonawczych - (pomysłowość robotników zakłóca pracę),

  • 4. psychofizyczny dobór ludzi do pracy – odpowiedni człowiek do odpowiednich zadań,

  • 5. materialne motywowanie ludzi do pracy – chronometraż i akord,

  • 6. dokładne przeszkolenie robotnika w zakresie zadań i sposobu ich wykonania

  • 7. zapewnienie dobrych organizacyjnych, fizycznych i socjalnych warunków pracy,


Henri fayol
Henri Fayol administracyjnego:

 • Funkcje kierownicze:

  • planowanie

  • organizowanie

  • przewodzenie

  • kontrolowanie


Szko a human relation
Szkoła administracyjnego: Human Relation

 • Elton Mayo

 • Abraham Maslow

 • Douglas McGregor
Sieci organizacji manuel castells
Sieci organizacji: administracyjnego: Manuel Castells

 • „sieci przedsiębiorstw” są najwłaściwszym rozwiązaniem w warunkach gospodarki światowej i nowej ekonomii

 • organizacjom –coraz trudniej przetrwać jeżeli nie są częścią sieci

 • rozwój sieci organizacji możliwy jest dzięki technologiom informacyjnym


Pytania kontrolne1
Pytania kontrolne administracyjnego:

 • Jaka jest geneza badań organizacji?

 • Jakie są główne teorie dotyczące organizacji?

 • Jakie są cechy biurokracji według M. Webera?

 • Jakie są dysfunkcje biurokracji?

 • Jakie są podstawowe zasady naukowego zarządzania?

 • Co to są instytucje totalne?


ad