socjologia medi w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socjologia mediów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socjologia mediów

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

Socjologia mediów - PowerPoint PPT Presentation

cissy
206 Views
Download Presentation

Socjologia mediów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Socjologia mediów

 2. Media jako bariera i okno

 3. KOMUNIKOWANIE „komunikować” oznacza „podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację, zawiadomić o czymś”, natomiast „komunikować się” to „utrzymywać z kimś kontakt, kontaktować się, porozumiewać się, udzielać się otoczeniu”

 4. Definicja „komunikowanie to wymiana znaczeń między ludźmi; możliwa jest w stopniu, w jakim jednostki mają wspólne postrzeżenia, pragnienia i postawy.”

 5. Roz-mowa – schemat Konwersacja - dialog

 6. Prze-mowa Monolog

 7. ZA-PYTANIE Interpelacja

 8. OD-PYTANIE Egzaminowanie

 9. Szczeble komunikowania Komunikowanie masowe Niewiele padków Komunikowanie instytucjonalne Komunikowanie grupowe Komunikowanie interpersonalne Komunikowanie intrapersonalne Bardzo dużo przypadków

 10. medius w łacinie znaczy środkowy Media jako środki komunikowania myśli

 11. Typy mediów - naturalne • 1. Środki wyrażania, do których należą wszelkie postacie zachowania słownego i pozasłownego, a więc mowa, mimika, gesty itd.

 12. Typy mediów – sztuczne 2. Środki rejestracji – narzędzia przystosowane do utrwalania określonych symbolicznych zachowań ludzkich. Należą tu proste instrumenty: ołówek, karta papieru, oraz skomplikowane: magnetowid, odtwarzacz DVD, twardy dysk, serwer komputerowy.

 13. Typy mediów – sztuczne 3. Środki transmisji obejmują instrumenty przesyłania, a także powielania zarejestrowanych symbolicznych zachowań ludzkich (radio, telewizja, druk), a także Internet.

 14. Tradycyjne media masowe XX wieku

 15. Tradycyjne nowe

 16. Nowe media

 17. Model/Pytania/ Lasswella Co? Przekaz Z jakim skutkiem? Konsekwencje Jakim środkiem? Medium Kto mówi? Komunikator Do kogo? Odbiorcy 5 podstawowych pytań i elementów w analizie komunikowania

 18. Model transmisji przekazu Komunikator Odbiorca Model pocisku, podskórnego wpływu

 19. Model skali akceptacji przekazów Przekazy nadawane Przekazy spostrzegane Przekazy odebrane Przekazy rozumiane Przekazy przyswojone

 20. Model Schramma Kompetencja osoby B Kompetencja osoby A Nadawca Odbiorca Kodowanie Dekodowanie

 21. Model recepcji ? Nadawca Odbiorca Sens odebrany Sens nadany

 22. Model rytualnego komunikowania

 23. Problemy badania komunikowania Dlaczego się komunikuje (funkcje i intencje) Kto z kim się komunikuje (źródła, nadawcy, odbiorcy) Jakie są konsekwencje tego komunikowania (zmierzone i nie-zamierzone). Jak komunikowanie się odbywa (kanały, jakie są języki kody) Czego dotyczy (treści, rodzaje informacji, odwołania)

 24. Model przyciągania uwagi

 25. Magnaci medialni

 26. Rupert Murdoch

 27. Model Shannona Zródło informacjii Odbiornik • Adresat Nadajnik Sygnał Sygnał Zakłócenia