Gymn zium ji ho ortena kutn hora
Download
1 / 13

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA - PowerPoint PPT Presentation


  • 61 Views
  • Uploaded on

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA. Předmět: Zeměpis Tematická oblast : Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory : III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_ZEM.2.25. Autor: Mgr. Roman Bartoníček

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA' - tadita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gymn zium ji ho ortena kutn hora

Gymnázium Jiřího OrtenaKUTNÁ HORA

Předmět: Zeměpis

Tematická oblast: Regionální geografie světa

Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia

Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

Autor: Mgr. Roman Bartoníček

Téma: Makroregion JV Evropa – Rumunsko a Bulharsko

Datum vytvoření: 16.04.2013

Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.25


1 vyber spr vn a z nab dky a lokalizuj do slep mapy sousedn st ty rumunska

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

1) Vyber správně a z nabídky a lokalizuj do slepé mapy sousední státy Rumunska:

Maďarsko

Moldavsko

Srbsko

Ukrajina

Bulharsko

Ukrajina


2 vyzna do slep mapy n e vypsan m stopisn pojmy

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

2) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy:

Temešvár

Kluž

Dunaj

Valašská nížina

Transylvánská vysočina

Constanta

Jižní Karpaty

Černé moře

Bukurešť

Brašov

Craiova

Prut


3 vyber spr vn a z nab dky a lokalizuj do slep mapy sousedn st ty bulharska

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

3) Vyber správně a z nabídky a lokalizuj do slepé mapy sousední státy Bulharska:

Rumunsko

Srbsko

Bosna a

Hercegovina

Řecko

Turecko


4 vyzna do slep mapy n e vypsan m stopisn pojmy

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

4) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy:

Stará Planina

(Balkán)

Hornothrácká nížina

Varna

Černé moře

Pleven

Rila

Burgas

Dunaj

Sofia

Rodopy

Ruse

Pirin

Plovdiv

Stara Zagora

Marica


5 p rodn podm nky nehod c se krtni

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

5) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!

Oba státy leží z větší části na Balkánském/ Dinárskémpoloostrově a mají přístup ke Kaspickému /Černému moři. Rumunsko je rozděleno obloukem Karpat / Balkánu do dvou odlišných částí. Největší rumunská řeka Dráva / Dunaj tvoří na jihu / severu hranici s Bulharskem a Srbskem. Pohraniční oblasti Rumunska jsou tvořeny převážně nížinami, z nichž největší je Valašská / Transylvánská na jihu. Stejně jako Rumunsko je Bulharsko z větší části nížinatá / hornatá země. Jižně od hlavního města vystupuje masiv Vitoša / Pindos. Jihozápad země vyplňuje rozsáhlý horský masiv s pohořím Velebit /Rila, kde je také nejvyšší hora Bulharska a zároveň Balkánského poloostrova Musala / Golem Perelik měřící 2925 m n. m.

Centrální částí Bulharska se táhne od srbských / maďarských hranic na západě po Černé moře na východě pohoří Stará Zagora / Stará Planina. Na jih od této soustavy se rozkládá Hornotrácká / Dolnodunajská nížina. Na území Rumunska / Bulharska se Dunaj vlévá do Černého moře / Kaspického moře a tvoří druhou největší a nejlépe zachovalou deltu a biosférickou rezervaci v Evropě.


6 obyvatelstvo rumunska a bulharska roz i pracovn text o dal charakteristick poznatky

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

6) Obyvatelstvo Rumunska a Bulharska. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky!

Počet obyvatel obou států se výrazně liší. V Rumunsku žije přibližně 3x více obyvatel než v Bulharsku. Bulharsko je také zemí, která se od devadesátých let potýká s nepříznivým demografickým vývojem. Vzhledem ke složitému historickému vývoji mají oba státy pestré národnostní složení. V Rumunsku je nejpočetnější maďarská menšina, v Bulharsku tvoří hlavní menšinu Turci. V obou státech žije též početná menšina romského etnika. Obě země také spojuje dominantní postavení pravoslavné církve, v Bulharsku je druhým nejdůležitějším náboženstvím islám.

Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!


7 hospod stv rumunska a bulharska dopl te text

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

7) Hospodářství Rumunska a Bulharska.Doplňte text:

Oba státy byly před rokem 1989 členy ekonomické integrace RVHP, přičemž Rumunsko patřilo mezi její nejzaostalejší členy. Pád komunismu, změna odbytišť – hlavně propojení s bývalým SSSR a zavedení volného trhu vedl v obou zemích vedla v 90. letech k výraznému propadu ekonomik. Hospodářství Bulharska také poznamenaly sankce namířené proti zemím jako Iráku nebo bývalá Jugoslávie, kam Bulharsko vyváželo značnou část své produkce. Zvýšit ekonomický růst se podařilo teprve na počátku 21. století. Na pozitivních změnách se u obou zemí projevily zahraniční investice a především jejich vstup do EU v r. 2007. Velkým přínosem je také cestovní ruch, Bulharsku se daří propagovat v zahraniční jak své mořské pobřeží, tak i památky ve vnitrozemí. Hlavní hospodářskou a dopravní osu Bulharska tvoří Hornothrácká nížina, která je využívána už od starověku. V zemědělství převládá rostlinná produkce nad živočišnou. V Bulharsku se pěstují především obiloviny a daří se zde i teplomilným plodinám jako je tabák, melouny nebo vinnáréva.Těží se hnědé uhlí a barevné kovy. V Rumunsku má stále velký význam zemědělství, ve kterém pracuje 30% obyvatel. V průmyslu má důležité postavení výroba automobilů značky Dacia, která je součást francouzského koncernu Renault. Rozvinutý je také těžební průmysl, ale zásoby rud a paliv nejsou zatím dostatečně a efektivně využívány. Nižší úroveň služeb je brzdou pro velký potenciál cestovního ruchu, turisty lákají především Karpaty.


7 k charakteristice v tabulce dopl te jm no osobnosti

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

7) K charakteristice v tabulce doplňte jméno osobnosti:

b)

a)

c)

Obr.1 Obr.2 Obr.3


10 zjist te m je v bulharsku v znamn oblast m sta kazanlaku

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

10) Zjistěte čím je v Bulharsku významná oblast města Kazanlaku:

Růžové údolí nebo Údolí růží  je 120 kilometrů dlouhé údolí ve středním Bulharsku při jižním úpatí pohoří Stara Planina, známé růžovými plantážemi. Pěstuje se zde speciální druh růží, z nichž se již od starověku destilací získává růžový olej, základní substance při výrobě parfémů. Z Bulharska pochází 70 % světové produkce růžového oleje. Turistickým centrem Růžového údolí je město Kazanlak, které má ve znaku růžový květ a kde se nachází Muzeum pěstování růží.


11 pod vejte se na video pojedn vaj c o na ich krajanech v ban tu a diskutujte o jejich ivot

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

11) Podívejte se na video pojednávající o našich krajanech v Banátu a diskutujte o jejich životě.

http://www.youtube.com/watch?v=3I3238M8fqU

http://www.youtube.com/watch?v=3I3238M8fqU


Roz i uj c pojmy k zapamatov n

VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

Rozšiřující pojmy k zapamatování:

RVHP = byla obchodní organizace sdružující v době studené války socialistické státy sovětského bloku. Rada vzájemné hospodářské pomoci

Transylvánie = nebo též Sedmihradskoje historická země rozkládající se v dnešním Rumunsku

Banát =  je oblast v jihovýchodní Evropě, v 1. pol. 19. stol. sem dorazili čeští a

Delta Dunaje = je evropská největší a nejzachovalejší říční delta. Delta Dunaje je od roku 1991 zapsána na Seznam světového dědictví vyhlašovaný organizací UNESCO.

Dacia = je rumunská automobilka, v září 1999 ji koupila společnost Renault.

Sluneční pobřeží = je významné přímořské letovisko u Černého moře v Bulharsku.

Kozloduj =  je jaderná elektrárna ležící u stejnojmenného města v severním Bulharsku nedaleko hranic s Rumunskem.

Železná vrata = je název pro přehradu, vodní nádrž, ale i soutěsku na konci středního toku Dunaje mezi Rumunskem a Srbskem.

Rilský klášter = je největší a asi nejznámější klášter pravoslavné církve v Bulharsku. V r. 1983 byl zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO. Nachází se v severozápadní části pohoří Rila.


VY_32_INOVACE_ZEM.2.25

Použitá literatura:

  • Mapa 1. http://d-maps.com/

  • Mapa 2. http://d-maps.com/

  • Obr. 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C5%9Fescu

  • Obr. 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Todor_%C5%BDivkov

  • Obr. 3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Simeon_II.

    www.wikipedie.cz


ad