CISPER CENTRU – T Î RGU MURE Ș Centr u de incluziune social ă - PowerPoint PPT Presentation

tad
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CISPER CENTRU – T Î RGU MURE Ș Centr u de incluziune social ă PowerPoint Presentation
Download Presentation
CISPER CENTRU – T Î RGU MURE Ș Centr u de incluziune social ă

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
CISPER CENTRU – T Î RGU MURE Ș Centr u de incluziune social ă
94 Views
Download Presentation

CISPER CENTRU – T Î RGU MURE Ș Centr u de incluziune social ă

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CISPER CENTRU – TÎRGU MUREȘ Centru de incluziune socială pentrupersoanele de etnieromă Regiunea Centru, Tîrgu-Mureş 2010 septembrie – 2013 august Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii CINE SUNTEM?

  2. DE CE NE-AM ÎNFIINŢAT? SCOPUL URMĂRIT: Furnizarea de servicii de asistenţă socială primară; Facilitareaaccesuluiromilor la serviciile și prestațiile sociale asigurate de stat; Facilitareaaccesuluipersoanelor de etnieromăpepiaţaforţei de muncă; Combatereaexcluziunii sociale, trăite de romi mai frecvent decât de cătrealtegrupuri.

  3. INDICATORI •Informare / Consiliere / Mediere: 200 persoane • Angajare: 72 persoane •Conştientizare: 9 campanii, 6 conferințe • Orientareşiformareprofesională: 40 persoane • Activităţiculturale: 6 evenimente + Unitatea Culturală

  4. REALIZĂRI •Informare: 171 persoane (129 femei) •Consiliere/Mediere: 201 persoane (116 femei) • Angajați: 4 (2 femei) •Conştientizare: 3 campanii (educație, sănătate, ocupare) • Orientareşiformareprofesională: 50 persoane • Activităţiculturale: Ziua Internațională a Romilor, Ziua Meșteșugarului Rom, Ziua Lăutarului Rom și înființarea Unității Culturale

  5. ORGANIGRAMACISPER CENTRU Kővárí Roberta Director regional Koreck Maria Responsabil științific Simionescu Monica Asistent director Doda Ana Maria Responsabilconsiliereşi informare Gurdian Valeria Responsabil formare profesională Cârdei Elena Responsabil comunicare Fazakas S. Mátyás Responsabil activităţiculturale

  6. UNDE ŞI CÂND NE GĂSIŢI? Vă aşteptăm zilnic, de luni până vineri, orele 10.00 -18.00. Adresa: Str. Călăraşilor Nr. 34 Ap.16 Etaj 1 Tel: 0265-311727 divers@divers.org.ro