Ansettelse i offentlig virksomhet
Download
1 / 17

Ansettelse i offentlig virksomhet - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Ansettelse i offentlig virksomhet. ”Siktemålet i en tilsettingssak vil være å finne frem til den best kvalifiserte søker”. Forskjell offentlig-privat sektor. Offentlig Sektor - bundet av kvalifikasjonsprinsippet Privat sektor - Den de liker best

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ansettelse i offentlig virksomhet' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ansettelse i offentlig virksomhet

Ansettelse i offentlig virksomhet

”Siktemålet i en tilsettingssak vil være å finne frem til den best kvalifiserte søker”


Forskjell offentlig privat sektor
Forskjell offentlig-privat sektor

 • Offentlig Sektor - bundet av kvalifikasjonsprinsippet

 • Privat sektor - Den de liker best

 • Saksbehandling i det offentlige En ansettelse er et enkeltvedtak (bundet av forvaltningsloven)


Bundet av kvalifikasjonsprinsippet
Bundet av kvalifikasjonsprinsippet

 • Utdanning

 • Erfaring

 • Skikkethet

  Det en skriver i utlysningsteksten om krav til utdannelse og erfaring, er en pliktig til å følge når en innstiller kandidater.


Med andre ord
Med andre ord

 • Hvis du i utlysningsteksten har skrevet at søkerne må ha en bestemt grad, så har du ikke lov til å rangere en kandidat som ikke har slik grad foran en som har det.


Utlysning f lgende b r fremg
Utlysning - følgende bør fremgå

Innholdet i utlysningsteksten vil i utgangspunktet være juridisk bindende

 • Stillingens ansvars og arbeidsområde

 • Forbehold om eventuelle organisasjonsendringer

 • Krav til utdannelse (”må ha” – ”bør ha”)

 • Krav til praksis

 • Krav til personlige egenskaper (eks stillingen krever stor grad av initiativ og selvstendighet)

 • Stillingsbetegnelse og avlønning

 • Attester – vitnemål – referanser ?

 • Kontaktperson

 • Søknadsfrist


Utlysning momenter som vi kan tenke p
Utlysning – momenter som vi kan tenke på

 • Generelle opplysninger om UiO

 • Beliggenhet, miljø, Forskningsparken

 • Opplæring og utviklingsmuligheter mv

 • Barnehageplass, parkeringsmuligheter o.l

 • Sommertid/fleksitid/Offentlige/SPK

 • Evt andre rekrutteringsfremmende tiltak


Utdannelse erfaring
Utdannelse/erfaring

 • Selv om det ikke er fastsatt bestemte krav til utdanning og praksis i utlysningsteksten må det allikevel foretas en kvalifikasjonsvurdering

 • Det kan ikke tale mot en søker at vedkommende ”er for godt kvalifisert ” (overkvalifisert)

 • Kvalifikasjonen må imidlertid være relevant for vedkommende stilling

 • I henhold til utdanning og praksis må det foretas en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt f.eks praksis er relevant for den aktuelle stilling


Sammenlignende kvalifikasjonsvurdering
Sammenlignende kvalifikasjonsvurdering

 • Det må foretas en sammenlignende vurdering av de aktuelle søkere

 • Dersom det f.eks er stilt krav til personlige egenskaper må det kunne redegjøres for hvorfor søker a peker seg spesielt ut i forhold til søker b og c

 • Dersom søker a’s samarbeidsevner vurderes som svært gode må det også sies noe om samarbeidsevne til søker b og c


Skikkethet personlige egenskaper
Skikkethet (personlige egenskaper)

Skikkethet må bygges på konklusjoner ikke antagelser.


I hvilken sammenheng f r en kartlagt skikkethet
I hvilken sammenheng får en kartlagt skikkethet

 • Intervju

 • Referansesamtaler

  Skriv notater/referater. Vær bevisst hva du ser etter.


Referanser
Referanser

 • I statlig virksomhet skal det alltid foreligge samtykke fra søker før referansen innhentes

 • Dersom ref. personen er oppgitt i søknaden er det ikke påkrevet med ytterligere samtykke

 • Dersom referansepersonen oppgis under intervju eller samtale bør det nedtegnes et notat om dette

 • Ansvaret for at referanseinnholdet medfører riktighet påhviler fullt ut den nye arbeidsgiver

 • Innholdet i en referansesamtale bør alltid nedtegnes

 • Notatet bør skilles i en faktadel og i en vurderingsdel

 • Søker har iht ”forskrift om partsoffentlighet” kun innsynsrett i ”faktiske opplysninger” og ikke de vurderinger som er gitt av en referanseperson.


Intervju
Intervju

 • Av hensyn til forsvarlig saksbehandling kan det være hensiktsmessig å skrive referat fra et intervju

 • Dersom det under intervjuet fremkommer opplysninger som ikke fremkommer i søknad eller på annen måte og som vil være betyding for sakens avgjørelse, skal disse nedtegnes

 • Søker vil på anmodning ha krav på kopi at et referat av hva han selv har sagt

 • Dette gjelder imidlertid ikke de vurderinger ansettelsesmyndigheten har foretatt . Vurderinger av søker etter intervju bør derfor skilles ut i et eget notat

 • Dersom ”personlig skikkethet” er spesielt vektlagt bør det skrives et notat om slike inntrykk etter intervjuet. Dette vil søker ikke ha krav på innsyn i.


Utredingsprinsippet
Utredingsprinsippet

 • Utredingsprinsippet i Forvaltningsloven § 17 fastslår at ansettelsesmyndigheten har det hele og fulle ansvar for at ansettelsen bygger på et riktig faktisk grunnlag.


Behandling av s knader
Behandling av søknader

 • Utlysning av en stilling medfører ingen plikt til ansettelse selv om det har meldt seg søkere som tilfredsstiller de krav som er fastsatt

 • Dersom en aktuell søker ikke oppfyller de krav som er fastsatt må stillingen lyses ut på nytt med endrede krav

 • Dersom det er sannsynlig at avgjørelsen ikke foreligger innen en måned fra søknadsfristen utløp, skal det gis et ”foreløpig svar” (dato for forventet avgjørelse)


Behandling av s knader1
Behandling av søknader

 • Søkerliste (begrenset/utvidet) er en pliktig til å sette opp.

 • Enhver har rett til å gjøre seg kjent med hvem (begrenset søkerliste) som har søkt en offentlig stilling

 • Bare søkerne til en offentlig stilling kan kreve utvidet søkerliste.


Begrenset utvidet s kerliste
Begrenset/utvidet søkerliste

 • Navn

 • Alder

 • Stillings- / yrkesbetegnelse

 • Arbeids eller bostedskommune

 • Antall søkere/kjønn (B. søkerliste)

 • Fullstendig opplysninger om utdannelse i offentlig og privat virksomhet (U. søkerliste)


Partsoffentlighet s ker til en stilling har krav p innsyn i f lgende dokumenter
Partsoffentlighet - Søker til en stilling har krav på innsyn i følgende dokumenter

 • Utvidet søkerliste

 • Søknader med vedlegg til den som er ansatt i og til de som er innstilt til stillingen

 • Faktiske opplysninger i eventuelle andre dokumenter (ref. notat ,int. notat) dersom disse opplysningene er av betydning for avgjørelsen.

 • Referat av eget intervju (dersom slikt referat er ført, men ikke de vurderinger som evt er nedtegnet

 • Innstillingen (ikke begrunnelsen). Hvem som er innstilt, rekkefølge, om det foreligger dissens.


ad