page 01 page 01 qxd 01 02 2018 21 23 page 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
राज्य की खबरें- swarajlive.com PowerPoint Presentation
Download Presentation
राज्य की खबरें- swarajlive.com

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

राज्य की खबरें- swarajlive.com - PowerPoint PPT Presentation


  • 4 Views
  • Uploaded on

स्वराज ख़बर पब्लिशिंग हाउस बिहार का अग्रणी मीडिया और संचार समूह है, यह मुख्य रूप से बिहार, दिल्ली, नोएडा और देहरादून के राज्यों में सक्रिय है। सिर्फ एक अखबार से ज्यादा है, यह लोगों की आवाज और आत्मा भी है। पत्रकारिता का एक शुद्ध रूप जो गुणवत्ता की रिपोर्टिंग और पारंपरिक मूल्यों और पत्रकारिता के नैतिकता में कभी समझौता नहीं करता। आज स्वराज ख़बर बिहार के सबसे अच्छे अखबारों में गिना जाता है।\n\nGet more detail visit this site: http://www.swarajlive.com/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'राज्य की खबरें- swarajlive.com' - swarajlive


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
page 01 page 01 qxd 01 02 2018 21 23 page 1

page 01_Page 01.qxd 01-02-2018 21:23 Page 1

www.swarajlive.com, Email:- news@swarajlive.com

´fMX³ff ÀfaÀIYSX¯f

Reg. BIHHIN/2017/74178

£f¶fSXûÔ IYf À½fSXfªf

³fBÊX dQ»»fe

³fûEOXf

QZWXSXfQc³f

´fMX³ff ÀfZ EIY Àff±f

´fiIYfdVf°f

SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

P 2

P6

´fMX³ff, ½f¿fÊ: 01, AaIY: 296, VfbIiY½ffXSX, 02 RYSX½fSXe 2018, ´fÈâX: 12, ¸fc»¹f: 3 ÷Y´f¹fZ

A´f³fe JfQe ³fed°f »ffE¦ff d¶fWXfSX: ÀfeE¸f

QZÀfe d³fUZVfIYûÔ IYû »fb·ff ³fWXeÔ ´ffE dUØf ¸fÔÂfe

l l 10 IYSXûOÞX ´fdSXUfSXûÔ IZY d»fE 5 »ffJ °fIY I`YVf»fZÀf ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff l l Af¹fIYSX ¸fZÔ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ l l CXªªU»ff ¹fûþ³ff ¸fZÔ 8 IYSXûOÞX ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f

¦ffa½f AüSX ¦fSXe¶fûÔ IYû Àfü¦ff°fZÔ

¶fªfMX: ÀfSXIYfSX ³fZ £û»ff dIYÀff³fûÔ ´fSX QfÔU, d¸fdOX»f ¢»ffÀf IYû ¸ffSX

¶fþMX ³¹fc BÔdOX¹ff IYe ³feÔU IYû

¸fþ¶fc°f IYSXZ¦ffÜ BÀf ¶fþMX ¸fZÔ QZVf

IZY ÀfUf Àfü IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IZY d»fE IbYL ³ff

IbYL WX`Ü ¶fþMX QZVf IZY dUIYfÀf IYû ¦fd°f

QZ¦ffÜ BXÀfÀfZ ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ Afd±fÊIY

¦fd°fdUd²f ¶fPÞZX¦fe °f±ff SXûþ¦ffSX EUÔ

dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ³fE

DYþfÊ IZYÔQi ¶f³fZÔ¦fZÜ

³fSmX³Qi ¸fûQe, ´fi²ff³f¸faÂfe

ÀfSXIYfSX ³fZ IÈYd¿f IYþÊ IYe Àfe¸ff ¸fZÔ

10 ´fid°fVf°f IYe ½fÈdðX IYSX°fZ WXbE

CXÀfZ 11 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYSX dQ¹ffÜ

E¸fEÀf´fe IYû »ff¦f°f ¸fc»¹f ÀfZ OXZPÞX ¦fb¯ff

dIY¹ff ªff¹fZ¦ffÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYû E»f´feþe

IY³fZ¢Vf³f ½f d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f d¸f»fZ¦ffÜ

50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ IYf WXZ»±f

BÔV¹fûSXZÔÀf d¸f»fZ¦ffÜ

A÷Y¯f ªfZMX»fe, d½fØf ¸faÂfe

¨ffSX Àff»f ¦fbþSX ¦fEÜ dIYÀff³fûÔ IYû

CXd¨f°f Qf¸f dQE þf³fZ IZY UfQZ A·fe

·fe dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¨ffSX Àff»f ¦fbþSX ¦fE

R`YÔÀfe ÀIYe¸Àf WX`Ô, »fZdIY³f ¶fþMX IZY Àff±f

IYûBÊ ¸f`¨f ³fWXeÔ WX`Ü ¨ffSX Àff»f ¦fbþSX ¦fEÜ

WX¸ffSXZ ¹fc±f IZY d»fE IYûBÊ þfg¶Àf ³fWXeÔ WX`ÔÔÜ

VfbIiY WX`, þf³fZ IZY d»fE EIY Àff»f ¶f¨ff WX`Ü

SXfWbX»f ¦ffa²fe, IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf

¶fþMX IZY d»fE dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f

þZMX»fe IYû ¶f²ffBÊ, IÈYd¿f IZY ÃfZÂf

¸fZÔ »ff¦f°f ¸fc»¹f IYf 50 ´fid°fVf°f ¹ff³fe OXZPÞX

¦fb³ff ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f d³f²ffÊdSX°f

IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX` BÀfZ BÀfe U¿fÊ

ÀfZ »ff¦fc dIY¹ff þfE¦ff AüSX ¶ffQ ¸fZÔ A³¹f

RYÀf»fûÔ IZY d»fE ·fe »ff¦fc WXû¦ff ¹fZ ¶fOÞXe

¶ff°f WX`Ü

³fe°feVf IbY¸ffSX, ¸fb£¹f¸faÂfe

¶fþMX dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f L»ffUf

WX`Ü ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ²fSXf°f»f ´fSX

IbYL ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX ³ff WXe IYSX SXWXeÜ

ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ× IYf¦fþûÔ ´fSX ¶ff°fûÔ IZY

´fIYüOÞXZ AüSX þb¸f»fûÔ IZY ¶f°ffVfZ CX°ffSX SXWXe

WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe JZ°fe IYe d¨fÔ°ff LûOÞX

¸fûQe ÀfSXIYfSX UûMXûÔ IYe JZ°fe ¸fZÔ »fe³f WX`Ü

¶feþZ´fe QZVf ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸ff~ IYSX³ff

¨ffWX°fe WX`Ü

°fZªfÀ½fe ¹ffQ½f, ³fZ°ff ´fid°f´fÃf

IZYÔQie¹f ¶fþMX IYf ÀfUfÊd²fIY »ff·f

d¶fWXfSX þ`ÀfZ d´fLOÞXZ SXfª¹fûÔ IYû

d¸f»fZ¦ffÜ ¹fWX ´fcSXf ¶fþMX ³füIYSXe ´fZVff,

UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ AüSX Af¸f »fû¦fûÔ IZY d»fE

Àf¸fd´fÊ°f WX`Ü ¶fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû »ff¦f°f

¸fc»¹f IYf OXZPÞX ¦fb¯ff QZ³fZ IYe ·fe §fû¿f¯ff IYe

¦fBÊ WX`Ü

ÀfbVfe»f ¸fûQe, dOX´MXe ÀfeE¸f

EªfZÔÀfe/³fBÊ dQ»»feÜ

¸fb£¹f ´UfBÔMXÐÀf...

kAû¶ff¸ff IZY¹fSXk IYe

°fþÊ ´fSX k¸fûQe IZY¹fSXl

´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff IZY °fWX°f A¶f ¦ffÔUûÔ IYû ¦fif¸fe¯f WXfMX,

CX¨¨f dVfÃff IZYÔQi AüSX AÀ´f°ff»fûÔ ÀfZ þûOÞX³fZ IYf IYf¸f ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ

BÀf UþWX ÀfZ ¦ffÔU IZY »fû¦fûÔ IYf þeU³f AüSX AfÀff³f WXû¦ffÜ

¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY AfdJSXe ´fc¯fÊ ¶fþMX ¸fZÔ d¸fdOX»f ¢»ffÀf

IYû ¶fOÞXf ÓfMXIYf d¸f»ff WX`Ü BÀf ¶fþMX ÀfZ Af¸f »fû¦fûÔ

IYû IYfRYe CX¸¸feQZÔ ±feÔ »fZdIY³f IYûBÊ SXfWX°f ³fWXeÔ d¸f»fe

WX`Ü dIYÀff³fûÔ AüSX ¦fSXe¶fûÔ IZY d»fE IYBÊ ÀffSXZ »fb·ffU³fZ

UfQZÔ dIYE ¦fE WX`Ô »fZdIY³f ¸f²¹f¸fU¦fÊÜ JfÀfIYSX

³füIYSXe´fZVff IZY d»fE IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`Ü

¶fþMX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf EZ»ff³f 10 IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY

¦fSXe¶f AüSX IY¸fþûSX ´fdSXUfSXûÔ IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYû

»fZIYSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX A¶f 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ

IZY B»ffþ ´fSX ´ffÔ¨f »ffJ °fIY IYf J¨fÊ CXNXfE¦feÜ

BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY ÀfSXIYfSX QZVf IYe IYSXe¶f Af²fe

Af¶ffQe IYf ´ffÔ¨f »ffJ °fIY IYf ¸fZdOXIY»f J¨fÊ JbQ

UWX³f IYSXZ¦feÜ ÀfSXIYfSX IZY ¹fûþ³ff IYf ³ff¸f 'SXf¿MÑXe¹f

ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff' WX` AüSX BÀfÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ

´fid°fU¿fÊ °fIY IYf IYUSXZþ WXSX ´fdSXUfSX IYû d¸f»fZ¦ffÜ ¶f°ff

QZÔ dIY ¸füþcQf SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff ¦fSXe¶f

´fdSXUfSXûÔ IYû 30 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf Ufd¿fÊIY IYUSXZþ WXe

QZ°fe WX`Ü MXe¶fe IZY ¸fSXeþûÔ IZY d»fE ·fe ¶fOÞXf EZ»ff³f

dIY¹ff dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff MXe¶fe ¸fSXeþûÔ IZY d»fE

600 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ÀIYe¸f »ffE¦fe ÀfSXIYfSXÜ MXe¶fe

¸fSXeþ IYû WXSX ¸fWXe³fZ 500 ÷Y´fE dQE þfEÔ¦fZÜ

BÀf ¶fþMX ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYBÊ ¶fOÞXZ

EZ»ff³f dIYE ¦fE WX`ÔÜ VfWXSXe ¸fdWX»fAûÔ IYû BÊX´feERY ¸fZÔ

LcMX d¸f»fe WX`, ´fZOX ¸f`MXSXd³fMXe »feU þ`ÀfZ ¶fOÞXZ RYf¹fQZ

d¸f»fZ WX`Ô °fû UWXeÔ ¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f

AüSX Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff IYe Àfü¦ff°f d¸f»fe WX`Ü Àff»f

2018 ¸fZÔ ³füIYSXe VfbøY IYSX³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû

BÊX´feERY ¸fZÔ 12 RYeÀfQe IYe þ¦fWX 8 RYeÀfQe WXe QZ³ff

WXû¦ffÜ 'CXªþU»ff ¹fûþ³ff' IZY °fWX°f ¶fe´feE»f Àfc¨fe

Uf»fe AfNX IYSXûOÞX ¸fdWX»ffAûÔ IYû RiYe ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f

·fe ÀfSXIYfSX QZ¦feÜ BÀfIZY Àff±f ¸fdWX»ffAûÔ IYû A¶f LWX

¸fWXe³fZ IYe ¸f`MXSXd³fMXe »feU d¸f»fZ¦feÜ B³f Lbd˜¹fûÔ ¸fZÔ CX³WXZÔ

´fcSXe Àf`»fSXe ·fe d¸f»fZ¦feÜ

l l dIYÀff³fûÔ IYû ÀfWXe ·fb¦f°ff³f IZY

d»fE ³f¹ff dÀfÀ¸fMX ¶f³fZ¦ff

l l 2022 °fIY dIYÀff³fûÔ IYe

Af¸fQ³fe Qû¦fb³ff WXû¦ff

l l »ff¦f°f ÀfZ OXZPÞX ¦fb¯ff IYe¸f°f

dIYÀff³fûÔ IYû d¸f»fZ¦ff

l l 10 IYSXûOÞX ´fdSXUfSXûÔ IYû d¸f»fZ¦ff

WXZ»±f BÔV¹fûSXZÔÀf

l l WXSX ´fdSXUfSX IZY d»fE 5 »ffJ

÷Y´f¹fZ IYf BÔV¹fûSXZÔÀf WXû¦ff

l l ³fÀfÊSXe ÀfZ 12UeÔ °fIY ´fPÞXfBÊ IYe

EIY ³fed°f WXû¦fe

l l A¦f»fZ 4 Àff»f ¸fZÔ dVfÃff ´fSX 1

»ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ IYSX³fZ

IYe ¹fûþ³ff

l l 18 ³fE ´»ffd³fÔ¦f, AfdIYÊMXZ¢MX

ÀfÔÀ±ff³f Jb»fZÔ¦fZ

l l 42 ¸fZ¦ff RcYOX ´ffIYÊ ¶f³ff³fZ IYe

¹fûþ³ff

l l ´fi²ff³f¸fÔÂfe Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff

IZY d»fE 16,000 IYSXûOÞX

l l ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX, BÔRiYf ¹fûþ³ff

IZY d»fE 14.3 »ffJ IYSXûOÞX

l l 2022 °fIY WXSX ¦fSXe¶f IYf

A´f³ff §fSX WXû¦ff

l l BÀf Àff»f 2 IYSXûOÞX Vfü¨ff»f¹f

AüSX ¶f³ffEÔ¦fZ

l l dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ IYf

¸fL»fe, ´fVfb ´ff»f³f IZY d»fE

·fe CX´f¹fû¦f WXû¦ff

l l Af»fc- ´¹ffþ IZY d»fE »ffÔ¨f

WXû¦ff Afg´fSXZVf³f ¦fie³f

l l 8 IYSXûOÞX ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¸fbµ°f

¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f QZ¦fe

¨fb³ff½f ´f±f

¦fif¸fe¯f ·ffSX°f

³fBÊ dQ»»feÜ ¶fþMX ´fZVf IYSX°fZ WXbE dUØf ¸fÔÂfe

A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ¦fSXe¶fûÔ IZY ¶fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f IZY d»fE

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ kAû¶ff¸ff IZY¹fSXl IYe °fþÊ ´fSX l¸fûQe

l l´ffÔ¨f »ffJ

÷Y´f¹fZ IZY ¶fe¸ff

IYUSXZþ IZY d»fE

12000 ÷Y´f¹fZ

IYe dIYÀ°f

IZY¹fSXl þ`Àfe ¹fûþ³ff

IYf EZ»ff³f dIY¹ffÜ

ÀfSXIYfSX ³fZ 50 IYSXûOÞX

»fû¦fûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ

÷Y´f¹fZ Àff»ff³ff ¶fe¸ff

IYUSXZþ IYe §fû¿f¯ff

IYeÜ

B³f

¶fe¸ff

¹fûþ³ffAûÔ IYf ´fied¸f¹f¸f ÀfSXIYfSX QZ¦feÜ »fZdIY³f ¹fWX

·fe Àf¨f WX` dIY Qû Àff»f ´fWX»fZ dIYE ¦fE EZ»ff³f ´fSX

A·fe IbYL ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ´fWX»fZ ¹fc´feE ÀfSXIYfSX IZY

UöY 30 WXþfSX ÷Y´f¹fZ Àff»ff³ff IZY WXZ»±f IYUSXZþ

IYf EZ»ff³f WXbAf dþÀfIZY d»fE Àff»ff³ff IbY»f 1100

IYSXûOÞX ´fied¸f¹f¸f J¨fÊ IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü

A¶f ÀfSXIYfSX 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû ´ffÔ¨f Àff»f

Àff»ff³ff WXZ»±f ¶fe¸ff IYf Àf¶þ¶ff¦f dQJf SXWXe WX`Ü

30 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe ¶fe¸ff

¢¹ff WXbAf ÀfÀ°ff

IY¨¨fZ IYfþc, ÀfüSX ´f`³f»f-¸ffOXйfc»Àf

dUd³f¸ffʯf ¸fZÔ IYf¸f Af³fZ Uf»fZ ÀfüSX

MXZÔ´fOXÊ ¦»ffÀf, IYfg¢»feASX B¸´»ffÔMX ¸fZÔ

BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ Uf»ff IY¨¨ff ¸ff»f ¹ff

E¢ÀfZÀfSXeþ, ¨fbd³fÔQf ´fcÔþe¦f°f ¹ff

B»fZ¢MÑfd³f¢Àf Àff¸ff³f ¸fÀf»f³f ¶ffg»f

ÀIiYc °f±ff »fed³f¹fSX ¸fûVf³f ¦ffBOX,

´fZMÑû»f-OXeþ»f 2 ÷Y´f¹fZ ÀfÀ°ff »fZdIY³f

ÀfZÀf IZY IYfSX¯f Qf¸f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZ IY¸f

¢¹ff WXbAf ¸fWXÔ¦ff

¸fû¶ffB»f, dÀf¦fSXZMX, AfgSXZÔþ RiYcMX þcÀf

´fSXµ¹fc¸f, Àf³fÀIiYe³f, ¸fZIYA´f IZY

Àff¸ff³f, VfZdUÔ¦f IZY Àff¸ff³f, dOX¹fûOÑZÔMX

¸fûMXSX IYfSXûÔ IZY ´ffMXÐÀfÊ, ¸fûMXSXÀffBdIY»f

¸fûMXSX IYfÀfÊ, dÀf»IY R`Yd¶fiIY, RbYMXdU¹fSX

OXf¹f¸fÔOX ªU`»fSXe, ³fIY»fe ¦fWX³fZ,

E»fÀfeOXe, E»fBÊOXe, AûE»fBÊOXe MXeUe

»f`Ô´f, »ffBdMXÔ¦f dRYdMXÔ¦f, §fdOÞX¹ff

dSXRYfBÔOX UZdþMXZ¶f Afg¹f»f

Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

l l SXf¿MÑX´fd°f IYe Àf`»fSXe ¶fPÞXIYSX 5 »ffJ ÷Y´f¹fZ WXû¦fe

l l 600 SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ IYû Af²fbd³fIY ¶f³ff¹ff þfE¦ff

l l ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ´feERY IYMXü°fe 8 RYeÀfQe WXû¦fe

l l CX´fSXf¿MÑX´fd°f IYe Àf`»fSXe 4 »ffJ ÷Y´f¹fZ WXû¦fe

l l BÀf Àff»f 700 ³fE SXZ»fUZ BÔþ³f ¶f³ffE þfEÔ¦fZ

l l ¸fbQif ¹fûþ³ff IZY d»fE 3 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf AfUÔMX³f

l l ÀffÔÀfQûÔ IYe Àf`»fSXe,·fØfZ IZY d»fE 5 Àff»f IYf dÀfÀMX¸f

l l 35,000 dIY»fû ¸feMXSX ÀfOÞXIY IZY d»fE 5.35 »ffJ IYSXûOÞX

l l LûMXZ-¸fÓfü»fZ CXôû¦fûÔ IYû Afg³f»ffB³f »fû³f d¸f»fZ¦ff

l l 1»ffJ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû BÔMXSX³fZMX ÀfZ ªfbOZÔX¦fZ, 373 IYSXûOÞX AfUÔMX³f

l l SXZ»fUZ IZY d»fE 1 »ffJ 48 WXþfSX IYSXûOÞX AfUÔMX³f

l l 4 IYSXûOÞX ¦fSXe¶f §fSXûÔ IYû d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f

l l dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYf AfUÔMX³f Qû¦fb³ff dIY¹ff ¦f¹ff

l l À¸ffMXÊ dÀfMXe ¹fûþ³ff IZY d»fE 99 VfWXSX ¨fb³fZ ¦fE

l l 24 ³fE ÀfSXIYfSXe ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ Jb»fZÔ¦fZ

l l CXOÞXf³f ÀIYe¸f IZY °fWX°f 56 ³fE E¹fSX´fûMXÊ þûOÞX³fZ IYe ¹fûþ³ff

l l MXZ¢ÀfMXfB»f ÀfZ¢MXSX IZY d»fE 7,148 IYSXûOÞX AfUÔMX³f

¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ Àff²ff ¨fb³ffU ´fSX d³fVff³ff

l l UOXûQSXf ¸fZÔ SXZ»fUZ ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¶f³fZ¦fe

SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYû

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ Qe ¸ff°f, ¶fÔ¦ff»f

¸fZÔ QeQe IYf þfQc ¶fSXIYSXfSX

³fBÊ dQ»»feÜ kÀf¶fIYf Àff±f- Àf¶fIYf dUIYfÀfl IZY ³ffSXZ IZY

Àff±f EIY ¶ffSX dRYSX 2019 »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU þe°f³fZ IYf

QfUf IYSX³fZ Uf»fe ¶feþZ´fe IYû þ³f°ff ³fZ ¶fWXb°f ¶fOÞXf ÓfMXIYf

dQ¹ff WX`Ü SXfþÀ±ff³f AüSX ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ WXbE CX´f¨fb³ffU

¸fZÔ ¶feþZ´fe IYû WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf WX`Ü SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¶feþZ´fe IZY dUþ¹f SX±f IYf ´fdWX¹ff SXûIY dQ¹ff WX`

°fû UWXeÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ¶feþZ´fe 'QeQe' IYf ¶f³ff¹ff WXbAf

dIY»ff ³fWXeÔ ·fZQ ÀfIYeÜ SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ dRY»fWXf»f ¶feþZ´fe IYe

ÀfSXIYfSX WX` »fZdIY³f CX´f¨fb³ffU IZY ³f°feþZ ´ffMXeÊ IZY d»fE

J°fSXZ IYe §fÔMXe WX`Ô, UWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE ¶fOÞXe JbVfJ¶fSXe

AfBÊ WX`Ü SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ »fûIYÀf·ff IZY Qû AüSX dU²ff³fÀf·ff

IYe EIY ÀfeMX ´fSX WXbE CX´f¨fb³ffU Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY d»fE ¶fOÞXf ¸fbïf WX`ÔÜ BÀfed»fE

¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe ¶fþMX IZY ¶fWXf³fZ JbQ IYû

dIYÀff³fûÔ IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf dWX°f`¿fe ¶f°ff³fZ IYe IYûdVfVf

IYe WX`Ü þZMX»fe ³fZ A´f³fZ ¶fþMX ·ff¿f¯f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ

ª¹ffQf þûSX dIYÀff³fûÔ ´fSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àf¶fÀfZ

´fWX»fZ ¶ffÔÀf IYe JZ°fe IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYe ¶ff°f IYeÜ

·ffSX°f ¸fZÔ ¶ffÔÀf IYe JZ°fe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf d¸fþûSX¸f,

dÂf´fbSXf, ³ff¦ff»f`ÔOX AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ WXû°fe WX`Ü dÂf´fbSXf,

³ff¦ff»f`ÔOX AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ BÀfe ¸ffWX ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ

Afg´fSXZVf³f µ»fOX IYe °fþÊ ´fSX Afg´fSXZVf³f ¦fie³Àf VfbøY

IYSX³fZ IYf Àf´f³ff dQJf¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIZY d»fE

500 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ´fiÀ°ffU dQ¹ff ¦f¹ff WX`,

WXf»ffÔdIY, ¹fWX SXfdVf DYÔMX IZY ¸fbÔWX ¸fZÔ þeSXf IZY Àf¸ff³f

WXe ¸ff³fe þf ÀfIY°fe WX`Ü Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe A´f³fZ ¶fþMX ·ff¿f¯f ¸fZÔ

dIYÀff³fûÔ, ¹fbUfAûÔ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû JbVf IYSX°fZ

³fþSX AfEÜ ¹fWX ¶fþMX IZY þdSXE dQÀfÔ¶fSX °fIY WXû³fZ

Uf»fZ AfNX SXfª¹fûÔ IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¶feþZ´fe

¸f°fQf°ffAûÔ IYû Àff²f³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü

B³f¸fZÔ ÀfZ SXfþÀ±ff³f, LØfeÀf¦fPÞX AüSX ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSXZÔ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY,

¶fþMX IZY Àff±f WXe AfE SXfþÀ±ff³f CX´f ¨fb³ffUûÔ IZY

³f°feþZ ´ffMXeÊ IYû d¨fÔ°ff ¸fZÔ OXf»f³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ

dÀf¹ffÀfe þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY Àf¶fÀfZ ª¹ffQf

UûMX ¦fif¸fe¯f JfÀf°füSX ´fSX dIYÀff³f OXf»f°fZ WX`ÔÜ BÀf

Àf¸f¹f QZVf ¸fZÔ IYSXe¶f 9.5 IYSXûOÞX dIYÀff³f ´fdSXUfSX

WX`ÔÜ QZVf IYe IYSXe¶f 59 RYeÀfQe Af¶ffQe IÈYd¿f ´fSX

Af²ffdSX°f WX`Ü »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f

·fe dIYÀfe ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ dIYÀff³f

³fBÊ ¸fdWX»ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ¶fþMX ¸fZÔ d¸f»ff ¶fOÞXf °fûWXRYf

l l ¸fdWX»ffAûÔ IYû BÊX´feERY ¸fZÔ 12

RYeÀfQe ¹fû¦fQf³f IYe þ¦fWX 8

RYeÀfQe ¹fû¦fQf³f WXe QZ³ff WXû¦ff

þZMX»fe ³fZ §fû¿f¯ff IYe U¿fÊ 2018 ¸fZÔ ³fBÊ ³füIYSXe

VfbøY IYSX³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû BÊX´feERY ¸fZÔ 12

RYeÀfQe ¹fû¦fQf³f IYe þ¦fWX 8 RYeÀfQe ¹fû¦fQf³f WXe

QZ³ff WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY A·fe ¹fZ ÀffRY ³fWXeÔ WX` dIY

¶ffIYe 4 ´fid°fVf°f IYf ·fb¦f°ff³f IYü³f IYSXZ¦ffÜ ³fBÊ

¸fdWX»ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ¹fZ LcMX VfbøYAf°f IZY °fe³f

Àff»fûÔ IZY d»fE Qe þfE¦feÜ BÀf EZ»ff³f ÀfZ

¸fdWX»ffAûÔ IYû B³f WX`ÔOX Àf`»fZSXe ¸fZÔ RYf¹fQf WXû¦ffÜ

¢¹ff WX` BÊX´feERY: þ¶f IYûBÊ ½¹fdöY ³füIYSXe IYSX³ff

VfbøY IYSX°ff WX` °fû CXÀfIYe ¶fZdÀfIY Àf`»fZSXe IYf 12

´fid°fVf°f CXÀfIYe Àf`»fZSXe ÀfZ IYfMXf þf°ff WX` AüSX B°f³ff

WXe ¹fû¦fQf³f IÔY´f³fe IYe AûSX ÀfZ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¹fZ SXfdVf

½¹fdöY IZY BÊ´feERY AIYfCXÔMX ¸fZÔ þ¸ff WXû þf°ff WX`Ü

BÀf¸fZÔ þû 12 RYeÀfQe IÔY´f³fe IYe AûSX ÀfZ dQ¹ff þf°ff

WX` CXÀf¸fZÔ ÀfZ 3.67 ´fid°fVf°f BÊ´feERY ¸fZÔ þf°ff WX` UWXeÔ

¶ffIYe 8.33 ´fid°fVf°f B¸´f»ffBÊ ´fZVfÔ³f ÀIYe¸f IZY AÔQSX

þ¸ff WXû þf°ff WX`Ü

d¶f¦fOÞXZ¦ff Af´fIZY §fSX IYf ¶fþMX

³fBÊ dQ»»feÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ Af¸f

¶fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ AüSX ¦fif¸fe¯f A±fʽ¹fUÀ±ff IZY

¸fû¨fZÊ ´fSX A´f³ff Jfþf³ff Jû»f dQ¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY

¸f²¹f¸f U¦fÊ IZY d»fE BÀf ¶fþMX ¸fZÔ IbYL JfÀf ³fWXeÔ

d¸f»ff WX`Ü BÀfIZY CX»fMX ¶fþMX ³fZ CXÀfIYe d¨fÔ°ffEÔ

¶fPÞXf Qe WX`ÔÜ ¶fþMX IZY ¶ffQ Af¸f AfQ¸fe IZY §fSX

IYf ¶fþMX ¦fOÞX¶fOÞXf³fZ IYe AfVfÔIYf ´f`Qf WXû ¦fBÊ WX`Ü

BÀfIYe UþWX WX` Af¹fIYSX IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX SXfWX°f ³f

d¸f»f³ff AüSX ¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPÞX³fZ IYe AfVfÔIYfÜ AfBE

þf³f°fZ WX`Ô I`YÀfZ QZVf IZY Af¸f ¶fþMX ³fZ Af´fIYf

J¨fÊ ¶fPÞXf³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe

þfd³fE IYWXfÔ-IYWXfÔ Af´fIYû ª¹ffQf J¨fÊ IYSX³ff

´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü Af¸f ¶fþMX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ

IYe Af¸fQ³fe IYû Qû¦fb³ff Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

MX`¢Àf ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ

IZYÔQie¹f dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ¶fþMX ´fZVf IYSX

dQ¹ff WX`Ü BÀf ¶fþMX ¸fZÔ d¸fdOX»f ¢»ffÀf IYû IYûBÊ

JfÀf SXfWX°f ³fWXeÔ d¸f»feÜ EZÀfe CX¸¸feQ IYe þf SXWXe

±fe dIY B³fIY¸f MX`¢Àf ¸fZÔ ¶fOÞXf ¶fQ»ffU WXû ÀfIY°ff

WX`Ü »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ WXbAfÜ ¨fd»fE þf³f°fZ WX`Ô ¢¹ff

WX` B³fIY¸f MX`¢Àf À»f`¶fÜ

¹fZ WX` ¸füþcQf MX`¢Àf À»f`¶f

0-2.5 »ffJ ÷Y´fE °fIY IYûBÊ MX`¢Àf ³fWXeÔ

2.5-5 »ffJ ÷Y´fE °fIY 5% MX`¢Àf

5-10 »ffJ ÷Y´fE °fIY 20% MX`¢Àf

10 »ffJ ÷Y´fE ÀfZ DY´fSX 30% MX`¢Àf

50 »ffJ ÀfZ 1 IYSXûOÞX °fIY 10% ÀfSX¨ffþÊ

1 IYSXûOÞX ÀfZ DY´fSX 15% ÀfSX¨ffþÊ

EªfZÔÀfe/³fBÊX dQ»»feÜ

dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ´fc¯fÊ ¶fþMX QZVf IZY

Àf¸fÃf SXJfÜ BÀf ¶fþMX ¸fZÔ ¹fcÔ °fû IYBÊ »fb·ffU³fZ UfQZ

dIYE ¦fE WX`Ô, UWXeÔ ³füIYSXe ´fZVff U¦fÊ IYû d³fSXfVff ·fe

WXf±f »f¦fe WX`Ü »fZdIY³f BÀf ¶fþMX ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû

»fZIYSX IYBÊ A¨LZ EZ»ff³f dIYE ¦fE WX`ÔÜ dþ³f¸fZÔ

CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 8 IYSXûOÞX ¸fdWX»ffAûÔ

IYû ¸fbµ°f ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f dQE þfEÔ¦fZ, UWXeÔ

¸fdWX»ffAûÔ IYû ³füIYSXe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ

¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE BÊX´feERY ¸fZÔ LcMX IYf EZ»ff³f

dIY¹ff WX`Ü

Address : House no.2, Sameer Sadan, Mitra Compound, Boring Road, Patna-1

North India Enquiry No. +91-9555145205, 8588845898

slide2

02

´fMX³ff

SXfªf²ff³fe

www.swarajkhabar.in

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeXXXX, 2018

d¶fWXfSX ªf`ÀfZ SXfª¹fûÔ IYû WXû¦ff RYf¹fQf !

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¶fþMX ÀfZ d¶fWXfSX IYû ÀfUfÊd²fIY »ff·f : ¸fûQe

´fMX³ffÜ CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ³fZ Af¸f ¶fþMX IYû ¦ffÔU, ¦fSXe¶f,

dIYÀff³f, þ³f ÀUfÀ±¹f, UdSXâ ³ff¦fdSXIY, ¸fdWX»ff, ³füIYSXe ´fZVff »fû¦fûÔ AüSX »f§fb

CXôû¦fûÔ IZY d»fE Àf¸fd´fÊ°f ¶f°ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶fþMX ÀfZ d¶fWXfSX

þ`ÀfZ SXfª¹f IYû ÀfUfÊd²fIY »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ ¹fWX ¶fþMX d¶fWXfSX þ`ÀfZ d´fLOÞXZ SXfª¹fûÔ

IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû¦ffÜ Àff±f WXe QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ÀfbúPÞX

IYSX³fZ Uf»ff ·fe WX`Ü ·ffþ´ff IZY §fû¿f¯ff ´fÂf IZY A³fbøY´f RYÀf»f IZY ³¹fc³f°f¸f

Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f IYû OXZPÞX ¦fb³ff IYSX³fZ, 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ °fIY IYf

Àff»ff³ff ¸fbµ°f B»ffþ IYe ÀfbdU²ff ÀfZ d¶fWXfSX IZY dIYÀff³fûÔ U ¦fSXe¶fûÔ IYû Àf¶fÀfZ

Ad²fIY »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ ´fVfb´ff»f³f-¸fL»fe´ff»f³f IYSX³fZ Uf»fZ dIYÀff³fûÔ IYû

IiYZdOXMX IYfOXÊ QZ³fZ IZY ´fiÀ°ffU, ´fVfb´ff»f³f U ¸f°À¹f ´ff»f³f IZY Af²ffSX·fc°f

ÀfÔSX¨f³ff IZY dUIYfÀf IZY d»fE 10 WXþfSX IYSXûOÞX IZY ´fifU²ff³f °f±ff dIYÀff³fûÔ IZY

IYþÊ IZY d»fE 11 WXþfSX IYSXûOÞX IZY RÔYOX IYf Àf¶fÀfZ Ad²fIY »ff·f d¶fWXfSX IYû

d¸f»fZ¦ffÜ ßfe ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY AfNX IYSXûOÞX ¸fdWX»ffAûÔ IYû CX«U»ff ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f ¸fbµ°f ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f, ¨ffSX IYSXûOÞX ¦fSXe¶fûÔ IYû ¸fbµ°f d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f

AüSX ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ IYû 75 WXþfSX IYSXûOÞX IZY FY¯f QZ³fZ IYf ´fiÀ°ffU

·fe ÀUf¦f°f¹fû¦¹f WX`Ü MXe¶fe IZY ¸fSXeþûÔ IYû ´füdáIY AfWXfSX IZY d»fE ´fid°f¸ffWX

500 ÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYf ´fiÀ°ffU ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ IZY þ¸ff ²f³f ´fSX

LcMX IYe Àfe¸ff 10 WXþfSX ÀfZ ¶fPÞXf IYSX 50 IYSX³fZ, ³füIYSXe ´fZVff »fû¦fûÔ IZY d»fE

40 WXþfSX °fIY ÀMX`ÔOXOXÊ dOXOX¢Vf³f AüSX IYfgSX´fûSXZMX MX`¢Àf 30 ÀfZ §fMXfIYSX 25

RYeÀfQe IYSX ¸f²¹f¸f, LûMXZ U »f§fb CXôû¦fûÔ IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü

IZYÔQie¹f ¶fþMX dQVffWXe³f EUÔ

AQcSXQVfeÊ: °fZþÀUe ¹ffQ½f

´fMX³ffÜ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf °fZþÀUe ´fiÀffQ ¹ffQU ³fZ IZYÔQie¹f ¶fþMX IYû dQVffWXe³f,

AQcSXQVfeÊ U d³fSXfVffþ³fIY ¶f°ff¹ffÜ ¦fb÷YUfSX IYû ´ffÔ¨f QZVfSX} ¸ff¦fÊ dÀ±f°f

AfUfÀf ´fSX ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ ßfe ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY »fû¦fûÔ IYû CX¸¸feQ ±fe dIY

¸f²¹f¸f U¦fÊ, ¸fdWX»ffAûÔ, ¶f¨¨fûÔ, AÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE dUVfZ¿f

´fifU²ff³f dIYE þfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f IZYÔQi U SXfª¹f ¸fZÔ E³fOXeE IYe OX¶f»f BÔþ³f

Uf»fe ÀfSXIYfSX ³fZ d¶fWXfSX þ`ÀfZ d´fLOÞXZ SXfª¹fûÔ IZY dUIYfÀf IYe A³fQZJe IYeÜ

ßfe ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ¶fþMX ¸fZÔ ³f °fû dUVfZ¿f SXfª¹f IYe ¨f¨ffÊ WX`, ³f WXe dUVfZ¿f

´f`IZYþ IYe AüSX ³f WXe ¶ffPÞX ´fi·ffdU°f »fû¦fûÔ IZY d»fE 500 IYSXûOÞX QZ³fZ IYeÜ

¶fþMX ¸fZÔ ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY

IZYÔQie¹f ¶fþMX IbY»f 24 »ffJ IYSXûOÞX IYf WX`, þ¶fdIY 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû

ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff IZY °fWX°f ´fid°f ½¹fdöY IYû ´ffÔ¨f »ffJ IYf QZ³fZ IYe ¶ff°f IYe ¦fBÊ

WX`Ü AfdJSX BÀfIZY d»fE 25 »ffJ IYSXûOÞX IYWXfÔ ÀfZ AfEÔ¦fZ? CX³WXûÔ³fZ BÀfZ

IYfgSX´fûSXZMX AÀ´f°ff»fûÔ IZY d»fE dWX°fIYSX ´fifU²ff³f ¶f°ff¹ffÜ ÀfUf»f dIY¹ff dIY

70 »ffJ »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊ WX`, þ¶fdIY BÀfIYf pû°f

³fWXeÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fcLf dIY ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ dIY°f³fZ IYû ³füIYSXe Qe

¦fBÊÜ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY SXZ»fUZ IYû d³fþeIYSX¯f IYe AûSX »fZ þf¹ff þf SXWXf WX`Ü

IYWXf dIY »fû¦f ´fcUÊ SXZ»f ¸fÔÂfe »ff»fc ´fiÀffQ IYû ¹ffQ IYSX SXWXZ WX`Ô, dþ³fIZY ³fZ°fÈ°U

¸fZÔ SXZ»fUZ ³fZ 90 WXþfSX IYSXûOÞX IYf ¸fb³ffRYf dQ¹ff ±ffÜ ´fiQZVf SXfþQ A²¹fÃf OXfg.

SXf¸f¨fÔQi ´fcUZÊ, dU²ff¹fIY Af»fûIY ¸fZWX°ff, dUþ¹f ´fiIYfVf, VfdöY dÀfÔWX ¹ffQU U

A³¹f ³fZ°ff ¸füþcQ ±fZÜ

´fiû³³fd°f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYf

´fÃf²fSX WX` IZYÔQi : ¦fWX»fû°f

´fMX³ffÜ IZYÔQie¹f Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f EUÔ Afd²fIYfdSX°ff ¸fÔÂfe ±ffUSX¨fÔQi ¦fWX»fû°f

³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fQû³³fd°f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYe ´fÃf²fSX WX`Ü dRY»fWXf»f ¹fWX

¸ff¸f»ff Àfb´fie¸fIYûMXÊ ¸fZÔ »fÔd¶f°f WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¸fþ¶fc°fe ÀfZ BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX

A´f³ff ´fÃf SXJZ¦feÜ ·ffþ´ff IYe AûSX ÀfZ SXUeÔQi ·fU³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfÔ°f

dVfSXû¸fd¯f SXdUQfÀf þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY AMX»f d¶fWXfSXe

Ufþ´fZ¹fe ³fZ ´fiû¸fûVf³f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYe ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ BÀfIZY d»fE ÀfÔÀfQ ÀfZ

IYf³fc³f ´ffdSX°f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ dU´fÃf ´fSX ´fiWXfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY AfSXÃf¯f ´fSX

UZ ARYUfWX R`Y»ff°fZ WX`ÔÜ IYWXf dIY Àf¸f°ff ¸fc»fIY Àf¸ffþ d³f¸ffʯf IZY d»fE

þfd°f¦f°f ½¹fUÀ±ff IYf Àf¸ff~ WXû³ff þøYSXe WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¦fÔ·feSX ¶fe¸ffSXe ¸fZÔ

ÀffPÞXZ °fe³f »ffJ AüSX Qd»f°f ³fZ°ffAûÔ IYe þ¹fÔ°fe ¸f³ff³fZ IZY d»fE Qû »ffJ

ÀfWXf¹f°ff QZ SXWXe WX`Ü ´f±f d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe ³fÔQdIYVfûSX ¹ffQU ³fZ d¶f³ff ³ff¸f d»fE

»ff»fc ´fiÀffQ ´fSX °fÔþ IYÀff dIY Vf`Ô´fc ÀfZ ³fWXf³fZ ÀfZ dIYÀfe Qd»f°f-¸fWXfQd»f°f IYf

IY»¹ff¯f ³fWXeÔ WXû þf°ffÜ ´fiQZVf ÀfÔ¹fûþIY Àfb³fe»f SXf¸f ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ ÀfÔ°f

SXdUQfÀf IZY ¶f°ffE SXfÀ°fûÔ IYû A´f³ff³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü IY»ff ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂfe

IÈY¿¯f IbY¸ffSX FYd¿f, ÀffÔÀfQ þ³fIY ¨f¸ffSX, dU²ff¹fIY A÷Y¯f IbY¸ffSX dÀf³WXf, ¶fZ¶fe

IbY¸ffSXe, ÀfÔþeU ¨füSXdÀf¹ff U VfÂfb§³f d°fUfSXe, ´fcUÊ ¸fÔÂfe Àf°¹fQZU ³ffSXf¹f¯f

Af¹fÊ, Àfe°ffSXf¸f ´ffÔOXZ¹f ³fZ ·fe dU¨ffSX SXJZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX SXfþQ IZY ´fiUöYf SXWXZ

AVfûIY dÀf³WXf IYû ·ffþ´ff IYe ÀfQÀ¹f°ff dQ»ffBÊ ¦fBÊÜ

IZYÔQie¹f ¶fþMX dQVffWXe³f AüSX

d³fSXfVffþ³fIY : IYfÔ¦fiZÀf

´fMX³ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ IZYÔQie¹f ¶fþMX IYû dQVffWXe³f AüSX d³fSXfVffþ³fIY ¶f°ff¹ff WX`Ü

ÀfZÀf ¶fPÞXfIYSX þ³f°ff IYe þZ¶f ´fSX ¶fûÓf OXf»ff ¦f¹ff WX`Ü Af¸f »fû¦fûÔ IZY d»fE

¶fþMX ¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ WX`Ü ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fi·ffSXe A²¹fÃf IYüIY¶f IYfQSXe ³fZ

IYWXf dIY ¸f²¹f¸fU¦fÊ IZY d»fE ¹fWX ¶fþMX d³fSXfVffþ³fIY WX`Ü Af¹fIYSX À»f`¶f ¸fZÔ

IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, þ¶fdIY ¸fbQifÀRYed°f ¶fWXb°f ¶fPÞXe WX`Ü ´fWX»fZ

Af¹fIYSX ´fSX 3 ´fid°fVf°f ÀfZÀf »f¦f°ff ±ff dþÀfZ 4 ´fid°fVf°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

´fi°¹fZIY U¿fÊ QZVf IZY ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUfAûÔ IYû Qû IYSXûOÞX ³füIYSXe IYf Uf¹fQf

IYSX³fZUf»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe A¶f°fIY °fe³f U¿fûÊÔ ¸fZÔ IbY»f 70 »ffJ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f

IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe Àfb¶fû²fIYfÔ°f ÀfWXf¹f ³fZ IYWXf dIY IZYU»f MX`¢Àf »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ

¹fWX þdþ¹ff IYSX IYe °fSXWX WX`Ü ¶fþMX 2018-19 IYf ³fWXeÔ ¶fd»IY CXÀfÀfZ Af¦fZ

IYe ´»ffd³fÔ¦f IYe °fSXWX dQJ SXWXf WX`Ü ¸fWXÔ¦ffBÊ I`YÀfZ §fMXZ¦fe AüSX SXûþ¦ffSX I`YÀfZ

¶fPÞXZ¦ff, BÀfIYf IYûBÊ dþIiY ³fWXeÔ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY þb¸f»fZ IYe °fSXWX

WXe ¹fWX ¶fþMX ·fe ÓfcNX IYf ´fbd»fÔQf WX`Ü

IYfÔ¦fiZÀf dU²ff³f¸fÔOX»f Q»f IZY ³fZ°ff ÀfQf³fÔQ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY dVfÃff, ÀUfÀ±¹f

´fSX 1 RYeÀfQe ÀfZÀf ¶fPÞXf³fZ ÀfZ WXSX d¶f»f ´fSX MX`¢Àf ¶fPÞX þfE¦ffÜ B³fIY¸f MX`¢Àf

¸fZÔ IYûBÊ LcMX ³fWXeÔ dQE þf³fZ ÀfZ ³füIYSXe ´fZVff Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe CX¸¸feQûÔ ´fSX ´ff³fe

dRYSX ¦f¹ff WX`Ü d¶fWXfSX IYe A´fZÃffAûÔ ´fSX ·fe ¹fWX ¶fþMX JSXf ³fWXeÔ CX°fSXfÜ

¶feAfBÊE U ¨f`Ô¶fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ ³fZ IZYÔQie¹f

¶fþMX ´fSX d¸fdßf°f ´fid°fdIiY¹ff Qe

´fMX³ffÜ d¶fWXfSX ¨f`Ô¶fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ (¶feÀfeÀfeAfBÊ) AüSX d¶fWXfSX BÔOXÀMÑeþ

EÀfûdÀfEVf³f (¶feAfBÊE) ³fZ IZYÔQie¹f ¶fþMX ´fSX d¸fdßf°f ´fid°fdIiY¹ff Qe WX`Ü Qû³fûÔ

CXôû¦f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ BÀfZ ¸f²¹f¸f U¦fÊ IZY d»fE d³fSXfVffþ³fIY °f±ff

»f§fb EUÔ ¸f²¹f¸f CXôû¦fûÔ U IYüVf»f dUIYfÀf IYû »fZIYSX ÀfSXfWX³fe¹f ¶f°ff¹ffÜ

¨f`Ô¶fSX A²¹fÃf ´feIZY A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY IZYÔQie¹f ¶fþMX ÀfZ SXfª¹f IYe Af¸f

þ³f°ff IZY Àff±f CXô¸fe EUÔ ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ IYû CX¸¸feQ ±fe dIY d¶fWXfSX IZY d»fE

dUVfZ¿f ¹fûþ³ff ¹ff dUVfZ¿f ´f`IZYþ IYe §fû¿f¯ff IYe þfE¦fe, »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ

WXbAfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f²¹f¸f U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYû CX¸¸feQ ±fe dIY BÀf ¶ffSX

¶fþMX ¸fZÔ CX³WXZÔ IbYL SXfWX°f d¸f»fZ¦fe, »fZdIY³f d³fSXfVff WXbBÊ WX`Ü Àfcøf, »f§fb EUÔ

¸f²¹f¸f CXô¸f, USXe¹f ³ff¦fdSXIY U dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f IYf ²¹ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü

Af¹fIYSX LcMX IYe Àfe¸ff ³fWXeÔ ¶fPÞXfBÊ ¦fBÊ WX` dIÔY°fb dUIYfÀf QSX ¸fZÔ d¦fSXfUMX IZY

IYfSX¯f Vff¹fQ EZÀff d³f¯fʹf »fZ³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

»f§fb EUÔ ¸f²¹f¸f BIYfB¹ffÔ dþ³fIYf Ufd¿fÊIY MX³fÊAûUSX 250 IYSXûOÞX °fIY WX`

CX³fIZY IYfgSX´fûSXZMX MX`¢Àf IYû 25 ´fid°fVf°f dIY¹ff þf³ff ÀUf¦f°f ¹fû¦¹f IYQ¸f WX`Ü

UWXeÔ, ¶feAfBÊE A²¹fÃf IZY´feEÀf IZYVfSXe ³fZ IYWXf dIY UÈWX°f ´fdSX´fiZùf ¸fZÔ IZYÔQie¹f

¶fþMX ÀfÔ°fbd»f°f WX`Ü ¹fWX ¨fb³ffUe ¶fþMX ³f WXûIYSX A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ¸fþ¶fc°f

IYSX³fZ Uf»ff WX`Ü ¶fþMX ¸fZÔ dUØfe¹f §ffMXf IYû 3.5 ´fid°fVf°f °fIY SXûIZY þf³fZ IYe

¶ff°f IYWXe ¦f¹fe WX`Ü

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

³fe°feVf ³fZ IYe ¶fþMX

IYe °ffSXeRY, ªfZMX»fe

IYû Qe ¶f²ffBÊX

´fMX³ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ

IZYÔQie¹f ¶fþMX IYû »fZIYSX IZYÔQie¹f dUØf

¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe IYû ¶f²ffBÊ QeÜ

ÀfeE¸f ³fe°feVf ³fZ EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY

¶ffQ ¸fedOX¹ff ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IZY QüSXf³f

IYWXf dIY dVfÃff ÀUfÀ±¹f AüSX IÈYd¿f

IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ §fû¿f¯ff IYe

¦fBÊ WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IÈYd¿f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ

»ff¦f°f ¸fc»¹f IYf 50 ´fid°fVf°f ¹ff³fe

OXZPÞX ¦fb³ff ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f

d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`

BÀfZ BÀfe U¿fÊ ÀfZ »ff¦fc dIY¹ff þfE¦ff

AüSX ¶ffQ ¸fZÔ A³¹f RYÀf»fûÔ IZY d»fE

·fe »ff¦fc WXû¦ff ¹fZ ¶fOÞXe ¶ff°f WX`

ÜÀfeE¸f ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY ÀUfÀ±¹f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ 10

IYSXûOÞX ´fdSXUfSX ¹ff³fe 50 IYSXûOÞX

»fû¦fûÔ IYû d¨fdIY°Àff IZY d»fE 5

»ffJ ÷Y´f¹fZ IYe ¸fQQ IYe §fû¿f¯ff ·fe

EIY ¶fOÞXf ´fi¹ffÀf WX`Ü ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ

IYWXf dIY d¶fWXfSX þ`ÀfZ SXfª¹f IYû

RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ

¶fþMX ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX IYBÊ §fû¿f¯ffEÔ IYe ¦f¹fe

WX`Ü ÀUfÀ±¹f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ 10 IYSXûOÞX ´fdSXUfSX ¹ff³fe 50 IYSXûOÞX

»fû¦fûÔ IYû d¨fdIY°Àff IZY d»fE 5 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe ¸fQQ IYe

§fû¿f¯ff ·fe EIY ¶fOÞXf ´fi¹ffÀf WX`Ü BÀfÀfZ d¶fWXfSX þ`ÀfZ SXfª¹f IZY

¦fSXe¶f ´fdSXUfSX IZY d»fE ¶fOÞXe SXfWX°f d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ þ°ff¹fe

þf SXWXe WX`Ü CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f ¸fûQe ³fZ BÀf´fSX ´fid°fdIiY¹ff

QZ°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ¶fþMX IYe Àf¶fÀfZ JfÀf ¶ff°f ¹fWX SXWXe

dIY BÀf¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe §fû¿f¯ff ÀUfÀ±¹f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYe ¦f¹fe

dþÀfÀfZ ´f¨ffÀf IYSXûOÞX ¦fSXe¶f »fû¦fûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ °fIY IYe

¸fZdOXIY»f ÀfbdU²ff d¸f»f ÀfIZY¦feÜ ¹fWX EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXf R`YÀf»ff

WX`Ü

¶fþMX ¸fZÔ AfNX IYSXûOÞX ¦fSXe¶f »fû¦fûÔ IYû ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f QZ³fZ

IYe ·fe §fû¿f¯ff IYe ¦f¹fe WX`Ü BÀfIYf »ff·f d¶fWXfSX IZY ¦fSXe¶f

´fdSXUfSXûÔ IYû ·fe d¸f»fZ¦ffÜ CX«U»ff ¹fûþ³ff QZVf IYe ¦fSXe¶f

¸fdWX»ffAûÔ IYû ³f dÀfRYÊ ²fbEÔ ÀfZ ¸fbdöY dQ»ff SXWXe WX`, ¶fd»IY

CX³fIZY ÀfVföYeIYSX¯f IYf ·fe ¶fOÞXf ¸ff²¹f¸f ¶f³fe WX`Ü BÀf

¹fûþ³ff IYf dUÀ°ffSX IYSX°fZ WXbE A¶f BÀfIZY »fùf IYû ´ffÔ¨f

IYSXûOÞX ´fdSXUfSXûÔ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX AfNX IYSXûOÞX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BÀf ¹fûþ³ff IYf »ff·f ¶fOÞXZ À°fSX ´fSX d¶fWXfSX IZY Qd»f°f-d´fLOÞXûÔ

IYû ·fe d¸f»f SXWXf WX`Ü

´ffÔ¨f IYSXûOÞX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f »ffJ UfBÊ-RYfBÊ WXfgMXÀ´ffgMX

QZIYSX ´ffÔ¨f IYSXûOÞX ¦fif¸fe¯fûÔ IYû þûOÞX³fZ ÀfZ IiYfÔd°f Af¹fZ¦feÜ U¿fÊ

2022 °fIY WXSX dÀfSX IYû L°f QZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX õfSXf 51

»ffJ ³f¹fZ §fSXûÔ IYf d³f¸ffʯf, ¨ffSX IYSXûOÞX ¦fSXe¶fûÔ IYû d¶fþ»fe

IY³fZ¢Vf³f, Qû IYSXûOÞX Vfü¨ff»f¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf þ`Àfe §fû¿f¯ffAûÔ

IYf »ff·f d¶fWXfSX ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY Qd»f°f AüSX ¦fSXe¶fe SXZJf IZY

AÔd°f¸f LûSX ´fSX ¶f`NXZ ½¹fdöY IYû ·fe d¸f»fZ¦ff, dþÀfÀfZ dUIYfÀf

IZY Àff±f-Àff±f SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ·fe ´f`Qf WXûÔ¦fZÜ

d¶fWXfSX IYû IYBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe Àfü¦ff°f

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¸fûQe

ÀfSXIYfSX IYf »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨fUfÔ ¶fþMX ´fZVf dIY¹ffÜ BÀf ¶fþMX

¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX õfSXf IYBÊ »fûIY »fb·ffU³fZ dU¿f¹fûÔ IYû Àf¸fZMX³fZ

IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶fþMX ´fZVf IYSX³fZ IZY QüSXf³f dUØf

¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IY¸fû¶fZVf WXSX ÀfZ¢MXSX IYû Lc³fZ IYf

´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü ¶fþMX ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff, IÈYd¿f, AfUfÀf

AüSX SXûþ¦ffSX IZY ÀfZ¢MXSX ´fSX BÀf ¶ffSX ²¹ff³f QZ³fZ IYf ´fi¹ffÀf

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fZVf dIY¹fZ ¦f¹fZ Af¸f ¶fþMX

IYû »fZIYSX d¶fWXfSX ¸fZÔ ´fcSXZ dQ³f ¦fWX¸ff¦fWX¸fe ¶f³fe SXWXeÜ Àfb¶fWX

ÀfZ WXe »fû¦f MXeUe ÀfZ d¨f´fIZY SXWXZÜ ¶fþMX IYû »fZIYSX ¨füIY-

¨füSXfWXûÔ ÀfZ »fZIYSX JZ°f-Jd»fWXf³fûÔ °fIY »fû¦f ¨f¨ffÊ IYSX°fZ SXWXZÜ

UWXeÔ ¶fþMX ´fiÀ°fb°f dIY¹fZ þf³fZ IZY ¶ffQ ÀfØff ´fÃf ³fZ þWXfÔ

BÀfIYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ UWXeÔ dU´fÃfe ´ffdMXʹfûÔ ³fZ BÀfZ

d³fSXfVffþ³fIY ¶f°ff¹ffÜ

¶fþMX ¸fZÔ IÈYd¿f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ §fû¿f¯ff IYe ¦f¹fe

WX`Ü IÈYd¿f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ »ff¦f°f ¸fc»¹f IYf 50 ´fid°fVf°f ¹ff³fe OXZPÞX

¦fb³ff ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe

¦f¹fe WX` AüSX BÀfZ BÀfe U¿fÊ ÀfZ »ff¦fc dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ

A³¹f RYÀf»fûÔ IZY d»fE ·fe »ff¦fc WXû¦ff þû ¶fOÞXe ¶ff°f WX`Ü BÀfÀfZ

d¶fWXfSX IZY dIYÀff³fûÔ IYû RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ ¸f°À¹f AüSX

´fVfb´ff»f³f IZY d»fE 10 WXþfSX IYSXûOÞX IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦f¹fe

WX`, BÀfIYf »ff·f ·fe d¶fWXfSX IYû d¸f»fZ¦ffÜ ¸ff»fc¸f WXû dIY d¶fWXfSX

¸fZÔ Afþ ·fe Ad²fIYfÔVf »fû¦f IÈYd¿f IZY ÃfZÂf ÀfZ þbOÞXZ WX` AüSX

CX³fIYe þeU³f BÀfÀfZ WXû³fZ Uf»fe Af¸fQ³fe ´fSX d³f·fÊSX SXWX°ff

WX`Ü CX¸¸feQ þ°ff¹fe þf SXWXe WX` dIY ¶fþMX ¸fZÔ Afþ IYe ¦f¹fe

§fû¿f¯ffAûÔ ÀfZ CX³fIYû ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ

dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ ¢¹fûÔ

³fWXeÔ WXbAf ¸ffRY: »ff»fc

dIY¸fe SXZ»fJÔOX IYf QûWXSXeIYSX¯f dIY¹ff

þf¹fZ¦ffÜ

- Àff±f WXe 11 SXZ»fJÔOXûÔ ´fSX IbY»f

773 dIY¸fe SXZ»f »ffB³fûÔ IYf

dUôb°feIYSX¯f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ

B³f SXZ»fJÔOXûÔ IYf WXû¦ff

dUôb°feIYSX¯f

-UfdSXÀf»fe¦fÔþ-d°f»f`¹ff ¸fZÔ 35 dIY¸fe

- ¸fbþµRYSX´fbSX-´fe´fSXf-¨f³f´fdMX¹ff ¸fZÔ

144 dIY¸fe

- d¶fWXfSXVfSXeRY-Qd³f¹ffUfÔ ¸fZÔ 38

dIY¸fe

- RY°fbWXf-BÀ»ff¸f´fbSX ¸fZÔ 43 dIY¸fe

- AfSXf-dUIiY¸f¦fÔþ ¸fZÔ 57 dIY¸fe

- Àf¸fÀ°fe´fbSX-³f¹ff³f¦fSX ¸fZÔ 40 dIY¸fe

- d¦fSXeOXeWX-QbSX`°f³f¦fSX ¸fZÔ 52 dIY¸fe

- SX¢Àfü»f-U`SXd¦fd³f¹ff ¸fZÔ 53 dIY¸fe

- ¸ff³fÀfe-ÀfWXSXÀff-QCXSXf-¸f²fZ´fbSXf ¸fZÔ

63 dIY¸fe

- dIYCX»f-´ffMX¸f-d´f´fZÔMXe ¸fZÔ 152

dIY¸fe

-¦fûSXJ´fbSX-IY~f³f¦fÔþ-

Uf»¸fedIY³f¦fSX ¸fZÔ 96 dIY¸fe SXZ»fJÔOX

¸fZÔ dUôb°feIYSX¯f dIY¹ff þf¹fZ¦ff

Àff»f 2018-19 IZY d»fE ÀfÔÀfQ ¸fZÔ

´fZVf SXZ»f ¶fþMX ¸fZÔ d¶fWXfSX IYû IYBÊ

Àfü¦ff°fZÔ d¸f»fe WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ Qû ³f¹fe SXZ»f

»ffB³f, Qû øYMX ´fSX ¦fZþ ´fdSXU°fʳf, Qû

øYMX ´fSX SXZ»f »ffB³f IYf QûWXSXeIYSX¯f

AüSX 11 øYMX ´fSX SXZ»f »ffB³f IYf

dUôb°feIYSX¯f Vffd¸f»f WX`Ü B³f Àf·fe

´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fcSXf WXû³fZ IZY ¶ffQ

d¶fWXfSX ¸fZÔ SXZ»f ¹ff°ff¹ff°f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ

Àfb²ffSX WXû¦ff AüSX Afd±fÊIY Àf¸fÈdð ¸fZÔ

¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ

- ³f¹fZ SXZ»f ¶fþMX IZY A³fbÀffSX AfNX

dIY¸fe ¸fZÔ ¶f³f³fZ Uf»fZ ¶f±f³ffWXf-³fZ´ff»f

IYÀMX¸f ¹ffOXÊ AüSX 25.8 dIY¸fe ¸fZÔ ¶f³f³fZ

Uf»fZ d¶fWXfSXVfSXeRY-¶fOÞX¶fe§ff SXZ»fJÔOX

´fSX ³f¹fe SXZ»f »ffB³f d¶fLf¹fe þf¹fZ¦fe

- þ¹f³f¦fSX-þ³fIY´fbSX-IbYSX±ff ¸fZÔ 34

dIY¸fe SXZ»fJÔOX AüSX ÓfÔÓffSX´fbSX-

§fû§fSXOXeWXf ¸fZÔ 20 dIY¸fe SXZ»fJÔOX ´fSX

¦fZþ ´fdSXU°fʳf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ

-»fJeÀfSXf¹f-IYSXûMXf-´fMX³fZSX-

VfZJ´fbSXf ¸fZÔ 25.32 dIY¸fe AüSX

¸fûdWX³fbïe³f³f¦fSX-¶fLUfSXf ¸fZÔ 19Ü95

A´f³fe JfQe ³fed°f

»ffE¦ff d¶fWXfSX: ÀfeE¸f

Àf¶fIYû SXfWX°f QZ³fZ

Uf»ff ¶fþMX : ¸ffÔÓfe

´fMX³ffÜ WX¸f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ´fcUÊ

¸fb£¹f¸fÔÂfe þe°f³f SXf¸f ¸ffÔÓfe ³fZ IYWXf

WX` dIY Af¸f ¶fþMX ¸fZÔ Àf·fe IYf ²¹ff³f

SXJf ¦f¹ff WX`Ü IYWXf dIY A³fbÀfcd¨f°f

þfd°f IZY IY»¹ff¯f AüSX ¶fbþb¦fûÊÔ IZY

ÀUfÀ±¹f IYe d¨fÔ°ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi

¸fûQe ³fZ IYe WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f

þZMX»fe õfSXf ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff ¹fWX

k¦fSXe¶fûÔ AüSX dIYÀff³fûÔ

ÀfdWX°f Af¸f þ³f°ff IYû

»ff·f d¸f»fZ¦ffl

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ IYf

E³f´feE 10 »ffJ IYSXûOÞX WX` »fZdIY³f

´fcÔþe´fd°f¹fûÔ IYe SXJUf»fe ¸fûQe ÀfSXIYfSX

80 IYSXûOÞX dIYÀff³fûÔ IYf IbYL WXþfSX

IYSXûOÞX ÷Y´fE IYþÊ× ¸ffRY ³fWXeÔ IYSX

ÀfIY°feÜ ¶fþMX dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f

L»ffUf WX`Ü ¦fZWXcÔ IYf ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf

¸fc»¹f 1600øY ´fid°f d¢½fÔMX»f WX`

»fZdIY³f ¶ffþfSX ¸fZ CXÀf ¸fc»¹f ´fSX IYûBÊ

¦fZWXcÔ JSXeQ³fZ Uf»ff ³fWXeÔ WX`ܸfþ¶fcSX³f

dIYÀff³f IYû 1300 ¸fZÔ ¦fZWXcÔ ¶fZ¨f³ff

´fOÞX°ff WX`Ü dIYÀfIYf OXZPÞX ¦fb¯ff E¸fEÀf´fe

QZ³fZ IYe ¶ff°f WX`? Uf°ff³fbIcYd»f°f I`Yd¶f³fûÔ

¸fZÔ ¶f`NXIYSX dIYÀff³fûÔ IYf ·ff¦¹f ¸f°f

d»fdJEÜ ¶fþMX ¸fZÔ d¶fWXfSX IZY d»fE IbYL

·fe ³fWXeÔÜ d¶fWXfSX IYû dUVfZ¿f ´f`IZYþ

AüSX dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ ´fSX IbYL ·fe

³fWXeÔ d¸f»ffÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX ¶f°ffE ¢¹ff

¹fWXe CX³fIZY d»fE OX¶f»f BÔþ³f WX`?

³fe°feVf þe IYe UþWX ÀfZ ¶feþZ´fe IYe

IZYÔQi ÀfSXIYfSX d¶fWXfSX IZY Àff±f Àfü°fZ»ff

½¹fUWXfSX IYSX SXWXe WX`Ü

¶fþMX IYû »fZIYSX SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f

(AfSXþZOXe) ´fi¸fbJ »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU

IZY dMXÐUMXSX WX`ÔOX»f ÀfZ MXÐUeMX dIY¹ff ¦f¹ff

WX` dIY dIYÀff³fûÔ IYû L»ff þf SXWXf WX`Ü

þUf¶f Qû ! dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ ¸ffRY

¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ff? IÈY¿fIYûÔ IYe Af¹f IYû

2022 °fIY Qb¦fb³ff I`YÀfZ dIY¹ff

þfE¦ff? BÀfIYf SXûOX ¸f`´f ¢¹ff WX`?

dÀfRYÊ WXUfBÊ ¶ff°fûÔ AüSX ¸fbÔWX þb¶ff³fe

J¨fÊ ÀfZ Af¹f Qb¦fb³fe WXû þf¹fZ¦fe ¢¹ff?

dIYÀff³fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ øYIY

SXWXe? UWXeÔ »ff»fc IZY ¶fZMXZ AüSX d¶fWXfSX

IZY ´fcUÊ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe °fZþÀUe ¹ffQU ³fZ

ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff Àff²ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYe B°f³fe WXe d¨fÔ°ff

WX` °fû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ CX³fIYf IYþÊ ¸ffRY IYSX

QZ°fZ Af¹f °fû CXÀfÀfZ ·fe ¶fPÞX þf¹fZ¦feÜ

dIYÀff³fûÔ IYe JZ°fe IYe d¨fÔ°ff LûOÞX ¸fûQe

ÀfSXIYfSX UûMXûÔ IYe JZ°fe ¸fZÔ »fe³f WX`Ü

¶feþZ´fe QZVf ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸ff~

dIYÀff³fûÔ IYe Af¸fQ³fe ¶fPÞXf³fZ IYe §fû¿f¯ff ´fSX A¸f»f : SXf²ff¸fûWX³f

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû

IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX A´f³fe JfQe

³fed°f »ffE¦feÜ BÀfIZY °fWX°f ¶fWXb°f Àfe

¶ff°fûÔ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

Af²fbd³fIY »fc¸f IZY d»fE 90 ´fid°fVf°f

°fIY A³fbQf³f °f±ff JfQe ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû

BÀf ³fed°f IZY °fWX°f ¨ffSX ´fid°fVf°f °fIY

IZY A³fbQf³f IYf ´fifU²ff³f WXû¦ffÜ

CX°´ffQ³f »ff¦f°f IYf 20 ´fid°fVf°f

A³fbQf³f d¸f»fZ¦ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, JfQe

ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû CX³fIZY õfSXf þ¸fe³f IZY

d³f¶fÔ²f³f ´fSX d³f¶fÔ²f³f U ÀMXfÔ´f Vfb»IY

IYe ´fid°f´fcd°fÊ ·fe IYe þfE¦feÜ

SXfþ²ff³fe dÀ±f°f Äff³f ·fU³f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f

JfQe-dVf»´f ¸fWXû°ÀfU IZY CXîfMX³f IZY

¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX ¶ff°f IYWXeÜ

BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀfSXIYfSXe

ARYÀfSXûÔ U IYd¸fʹfûÔ ÀfZ ¹fWX A´fe»f IYe

dIY WXµ°fZ ¸fZÔ UZ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY-Qû

dQ³f JfQe þøYSX ´fWX³fZÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ

IYWXf dIY JfQe ÀfZ þbOÞXe ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf

dUIYfÀf WXû³ff ¨ffdWXEÜ BÀf IYf¸f ¸fZÔ

»f¦fZ »fû¦fûÔ IYe Af¸fQ³fe B°f³fe WXû³fe

¨ffdWXE dIY CX³WXZÔ ÀfÔ°fû¿f WXûÜ JfQe IZY

d»fE þû ·fe ¹fûþ³ffEÔ ¶f³f SXWXe WX``Ô,

CX³f´fSX JfQe ÀfZ þbOÞXe ÀfÔÀ±ffAûÔ ÀfZ

dU¸fVfÊ WXû³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

JfQe IZY dUIYfÀf IZY d»fE WX¸f»fû¦fûÔ

¶fþMX WXSX údáIYû¯f ÀfZ Àf·fe IYû

SXfWX°f QZ³fZ Uf»ff WX`Ü WX¸ffSXf ¸ff³f³ff WX`

dIY BÀfÀfZ ¦fSXe¶fûÔ AüSX dIYÀff³fûÔ

ÀfdWX°f Af¸f þ³f°ff IYû »ff·f

d¸f»fZ¦ffÜ CX²fSX, ´fiQZVf A²¹fÃf UÈdVf¯f

´fMXZ»f, ´fcUÊ ¸fÔÂfe ¸fWXf¨fÔQi ´fiÀffQ

dÀfÔWX, OXfg. Ad³f»f IbY¸ffSX, Aþe°f

dÀfÔWX, SXf¿MÑXe¹f ´fiUöYf OXfg. Qfd³fVf

dSXþUf³f, ´fiQZVf ´fiUöYf dUþ¹f ¹ffQU

U A¸fSXZÔQi IbY¸ffSX dÂf´ffNXe ³fZ ·fe

¶fþMX IYe ÀfSXfWX³ff IYe WX`Ü

IYe ´fid°f¶fð°ff WX`Ü dþ°f³fZ ´f`ÀfZ IYe

þøYSX°f WXû¦fe UWX SXfª¹f ÀfSXIYfSX

CX´f»f¶²f IYSXfE¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf

dIY JfQe IYe þû AWXd¸f¹f°f WX` CXÀfZ

³fWXeÔ ·fc»f³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXZÔ °fû LfÂf

þeU³f ÀfZ WXe JfQe IZY ´fid°f AfIY¿fʯf

WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIYf AfþfQe ÀfZ dSXV°ff

WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX CX³WXûÔ³fZ dÂf´fbSXfSXe

¸ffgOX»f ¨fSXJZ IYe dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¨f¨ffÊ

IYeÜ BÀf U¿fÊ Qû WXþfSX dÂf´fbSXfSXe ¸ffgOX»f

¨fSXJZ ¶ffÔMXZ þf SXWXZ WX``ÔÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX »fûIY ÀUfÀ±¹f

Ad·f¹fÔÂf¯f ¸fÔÂfe dU³fûQ ³ffSXf¹f¯f Óff ³fZ

IYWXf dIY JfQe UÀÂf ³fWXeÔ AfÔQû»f³f

WX`Ü JfQe ¶fûOXÊ IYû BÀfZ ·fe QZJ³ff

¨ffdWXE dIY JfQe IYe ¶fOÞXe

´fdSXÀfÔ´fdØf¹fûÔ ´fSX AU`²f IY¶þf WXû SXWXf

WX`Ü CX³f´fSX ·fc-¸ffdRY¹ff IYe IbYúdá WX`Ü

¦ffÔ²feUfQe d¨fÔ°fIY OXfgÜ SXþe AWX¸fQ ³fZ

IYWXf dIY ¦ffÔ²fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ EIY MXZÔMX ÀfZ

VfbøY WXbAf ¹fWXfÔ IZY JfQe IYf ÀfRYSX

Afþ ¶fOÞXZ ¸fbIYf¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¨fbIYf WX`Ü

·fU³f d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe ¸fWXZV½fSX WXþfSXe ·fe

BÀf ¸füIZY ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ CXôû¦f dU·ff¦f

IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU EÀf dÀfðf±fÊ ³fZ IYWXf

dIY JfQe IZY d»fE d¶fWXfSX ¸fZÔ IYfRYe

IYf¸f WXû SXWXf WX`Ü ¨fJfÊ dU°fSX¯f IZY

Àff±f-Àff±f Àfc°f IYf°f³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE

¹fûþ³ffEÔ WX``ÔÜ d³fµMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

JfQe UÀÂfûÔ IYe dOXþf¹f³f °f`¹ffSX

IYSXf¹fe ¦f¹fe WX`Ü þ»Q WXe EZÀfZ ³fE

´f¨ffÀf UÀÂf CX°ffSXZ þfEÔ¦fZÜ BÀfe U¿fÊ

JfQe IYf Af²fbd³fIY Vfû øY¸f IZY

d³f¸ffʯf IYf IYf¸f ·fe ´fcSXf WXû þfE¦ffÜ

´fMX³ffÜ IZY³Qie¹f IÈYd¿f ¸fÔÂfe SXf²ff¸fûWX³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf WX` dIY

IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe Af¸fQ³fe ¶fPÞXf³fZ IZY A´f³fZ

¨fb³ffUe §fû¿f¯ff´fÂf IYû þ¸fe³f ´fSX CX°ffSX dQ¹ffÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ³ff

dÀfRYÊ Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f OXйfûPÞXf IYSX³fZ IYf ´fiU²ff³f dIY¹ff WX`,

¶fd»IY BÀfIYf »ff·f dIYÀff³fûÔ IYû d¸f»fZ BÀfIYe ·fe ½¹fUÀ±ff

IYSX³fZ IYe ´fWX»f IYSX SXWXe WX`Ü ¶fÔMXfBÊQfSXûÔ IYû ·fe ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ »fû³f

d¸f»fZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¸ffgOX»f »f`ÔOX »ffBÀfZÔÀf IY»MXeUZMXSX E¢MX

IYe §fû¿f¯ff ¶fþMX ¸fZÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIYf d¶fWXfSX þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ

IZY dIYÀff³fûÔ IYû dUVfZ¿f »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY QZVf·fSX IZY Àf·fe dIYÀff³f IYû Àf¸f±fʳf

¸fc»¹f IYf »ff·f d¸f»fZ, ³fed°f Af¹fû¦f IZY Àff±f IZY³Qi U SXfª¹f

ÀfSXIYfSX d¸f»fIYSX ³fBÊ ½¹fUÀ±ff IYSXZÔ¦fZÜ ´ffÔ¨f U¿fÊ ´fWX»fZ IÈYd¿f

IZY d»fE þû ¶fþMX WXû°ff ±ff, CXÀf¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe

IYe ÀfSXIYfSX ³fZ 74.5 ´fid°fVf°f IYe UÈdð IYSX Qe WX`Ü BÀfÀfZ

ÀfSXIYfSX IYe ¹fWX ¸fÔVff dQJ°fe WX` dIY UWX dIYÀff³fûÔ IYû

Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ¸fþ¶fc°f ¶f³ff³fZ IYe WXSX IYûdVfVf IYSX SXWXe

WX`Ü BÀfe IZY Àff±f CX°´ffQ³f AüSX CX°´ffQIY°ff ¶fPÞXf³ff ·fe

CXïZV¹f WX`Ü

´fZªf EIY IYf Vû¿f

¦ffa½f AüSX ¦fSXe¶fûÔ IYû Àfü¦ff°fZÔ

BÀfIZY Àff±f ¸fdWX»ff ÀUÔ¹f ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ IYû d´fL»fZ Àff»f

d¸f»fe FY¯f SXfdVf 42,500 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYû ¶fPÞXfIYSX BÀf

Àff»f 75,00 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

´fZVf dIYE ¦fE ´fc¯fÊ UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ IZY d»fE IYBÊ EZ»ff³f

dIYE ¦fE WX`ÔÜ Àfed³f¹fSX dÀfMXeþ³f IYû A¶f 50 WXþfSX °fIY

IZY ¶¹ffþ ´fSX IYûBÊ MX`¢Àf ³fWXeÔ QZ³ff WXû¦ffÜ ´fWX»fZ 10

WXþfSX ÷Y´fE °fIY ´fSX MX`¢Àf ÀfZ LcMX d¸f»f°fe ±feÜ BÀfZ ´fZÔVf³fÀfÊ

IZY d»fE ¶fWXb°f ¶fOÞXf RYf¹fQf ¸ff³ff SXWXf WX` ¢¹fûÔdIY CX³fIZY

´ffÀf ¶¹ffþ ÀfZ d¸f»ff WXbAf B³fIY¸f WXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Af¹f IYf

pû°f WXû°ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ¸fZOXe¢»fZ¸f ¸fZÔ MX`¢Àf LcMX IYe

Àfe¸ff 30 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 50 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYSX Qe

¦fBÊ WX`ÜBÀf ¶fþMX ¸fZÔ d¸fdOX»f ¢»ffÀf IYû IYûBÊ JfÀf SXfWX°f

³fWXeÔ d¸f»feÜ EZÀfe CX¸¸feQ IYe þf SXWXe ±fe dIY B³fIY¸f MX`¢Àf

¸fZÔ ¶fOÞXf ¶fQ»ffU WXû ÀfIY°ff WX`Ü »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ WXbAfÜ

ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ¶fþMX ¸fZÔ B³fIY¸f MX`¢Àf À»f`¶f ³fWXeÔ ¶fQ»ff

WX`Ü þWXfÔ EIY WXf±f ÀfZ ÀfSXIYfSX ³fZ 40 WXþfSX ÷Y´f¹fZ °fIY IYf

ÀMX`ÔOXOXÊ dOXOX¢Vf³f dQ¹ff WX` °fû Àff±f WXe QcÀfSXZ WXf±f ÀfZ

MÑfÔÀf´fûMXÊ A»ffCXÔÀf AüSX ¸fZdOXIY»f dSXBÔ¶fÀfʸfZÔMX IYû Le³f

d»f¹ff WX`Ü Àff±f WXe ÀUfÀ±¹f AüSX dVfÃff ´fSX 3 RYeÀfQe IYe

¶fþfE 4 RYeÀfQe ÀfZVf »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfIYe UþWX

ÀfZ Af´fIYe Af¸fQ³fe ´fSX 1 RYeÀfQe IYf Ad°fdSXöY MX`¢Àf

»f¦f þfE¦ffÜ A¦f»fZ Àff»f WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYû

QZJ°fZ WXbE ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ·fe ¶fOÞXf

EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü BÀf ¶fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ¶fOÞXe SXfWX°f QZ°fZ

WXbE JZ°fe IZY d»fE 11 »ffJ IYSXûOÞX IYþÊ QZ³fZ IYe ¶ff°f

IYWXe ¦fBÊ WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f 1.5 ¦fb³ff

¶fPÞXf³fZ IYf E»ff³f ·fe dIY¹ff WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe

³fZ ¶f°ff¹ff WX` dIY SX¶fe RYÀf»fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f »ff¦f°f ÀfZ

OXZPÞX ¦fb³ff °f¹f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`, þ¶fdIY QcÀfSXe RYÀf»fûÔ

IYû ·fe ¹fWX ¸fc»¹f dQ¹ff þfE¦ffÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe

³fZ 42 RcYOX ´ffIYÊ »f¦ff³fZ IYf E»ff³f dIY¹ff WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe

³fZ Af»fc, MX¸ffMXSX AüSX ´¹ffþ IYe RYÀf»f IZY d»fE A»f¦f

ÀfZ 500 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYe ¶ff°f ·fe Af¸f ¶fþMX ¸fZÔ IYWXe

WX`Ü

kAû¶ff¸ff IZY¹fSXk IYe °fþÊ ´fSX

k¸fûQe IZY¹fSXl

UWXeÔ, IbYL BIYfg³fûd¸fÀMX IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf

¹fWX ¶fþMX QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû Àfb²ffSXZ¦ffÜ ¢¹fûÔdIY ¹fWX

dIYÀff³fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü QZJf þfE °fû 2014 AüSX

2015 ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ÀfcJf ´fOÞX³fZ IZY IYfSX¯f IÈYd¿f ÃfZÂf IYe

dUIYfÀf QSX 1 ´fid°fVf°f SXWXe WX`Ü dþÀfZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ¸fûQe

ÀfSXIYfSX IYBÊ ÀIYe¸f ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ IZY d»fE »ffBÊ WX`Ü ¦ffÔUûÔ

¸fZÔ BÔRiÞYfÀMшYSX ´fSX JfÀf RYûIYÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ

dUIYfÀf IYf¸fûÔ IZY d»fE 14.34 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf

AfUÔMX³f dIY¹ff WX`Ü

d¶f¦fOÞXZ¦ff Af´fIZY §fSX IYf ¶fþM

IYSX³fZ IZY d»fE E¦fie CX°´ffQûÔ IZY ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fZÔ

OXZPÞX ¦fb³ff BþfRYf IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü Afd±fÊIY

þf³fIYfSXûÔ IYf QfUf WX` dIY BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ QZVf ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ

IYû QÀ°fIY QZ³fZ ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ SXûIY ÀfIY°ffÜ Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f

¶fPÞXf³fZ ÀfZ QZVf ¸fZÔ RYÀf»f CX°´ffQ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ BþfRYf WXû

þf°ff WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ ¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPÞX³ff °f¹f WXû þf°ff WX`Ü

QSXAÀf»f Ad²fIY Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f IZY BÀf ³fed°f¦f»f R`YÀf»fZ

ÀfZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY Jþf³fZ ´fSX ¶fûÓf ´fOÞXZ¦ff AüSX Af¸f

AfQ¸fe IYû ¦fZÔWXc, ¨ffU»f, Qf»f AüSX d°f»fWX³f °f¹f d³f²ffÊdSX°f

IYe¸f°fûÔ ÀfZ Ad²fIY ´fSX CX´f»f¶²f WXû¦ffÜ BÀf AÀfSX IZY ¨f»f°fZ

Af¸f AfQ¸fe IYe SXÀfûBÊ IYf ¶fþMX °fû d¶f¦fOÞX³ff °f¹f WX`Ü

SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYû

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ Qe ¸ff°f, ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ

QeQe IYf þfQc ¶fSXIYSXfS

¸fZÔ ¸ffÔOX»f¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff IYe ÀfeMX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ þe°f »fe WX`,

þ¶fdIY Aþ¸fZSX AüSX A»fUSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf

CX¸¸feQUfSXûÔ IYe ¶fPÞX°f IYû QZJ°fZ WXbE þe°f °f¹f ¸ff³fe þf

SXWXe WX`Ü 29 þ³fUSXe IYû ¹fWXfÔ »fûIYÀf·ff IYe Qû ÀfeMXûÔ

(A»fUSX, Aþ¸fZSX) AüSX ¸ffÔOX»f¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX

´fSX ¨fb³ffU WXbE ±fZÜ ¹fWX CX´f¨fb³ffU Aþ¸fZSX ÀfZ ¶feþZ´fe

ÀffÔÀfQ ÀffÔUSX»ff»f þfMX, A»fUSX ÀfZ ¶feþZ´fe ÀffÔÀfQ ¨ffÔQ

³ff±f AüSX ¸ffÔOX»f¦fPÞX ¶feþZ´fe dU²ff¹fIY IYed°fÊ IbY¸ffSXe IYf

d³f²f³f WXû þf³fZ IZY IYfSX¯f WXbAf ±ffÜ ¨fb³ffU ³f°feþûÔ IZY

¶ffQ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY SXfþÀ±ff³f

IYe þ³f°ff ³fZ ¶feþZ´fe IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

SXfþÀ±ff³f IZY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY IYf¸f

IYû ÀfSXfWX°fZ WXbE þe°f IYe ¶f²ffBÊ Qe WX`Ü UWXeÔ SXfþÀ±ff³f

IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AVfûIY ¦fWX»fû°f AüSX ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf

A²¹fÃf Àfd¨f³f ´ff¹f»fMX ³fZ ´ffMXeÊ IYe þe°f ´fSX ¸f°fQf°ffAûÔ

IYf Af·ffSX þ°ff¹ff AüSX IYWXf dIY ´fiQZVf IZY »fû¦f BÀf

Àff»f WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYf ¶fZ°ff¶fe ÀfZ BÔ°fþfSX

IYSX SXWXZ °ffdIY IYfÔ¦fiZÀf IYû ÀfØff ÀfüÔ´fZÜ ¶feþZ´fe IZY ´fiQZVf

A²¹fÃf AVfûIY ´fSX³ff¸fe ³fZ þ³ff²ffSX IYû ÀUeIYfSX°fZ WXbE

IYWXf WX` dIY WXfSX IZY IYfSX¯fûÔ IYf dUVf»fZ¿f¯f IYSX IYd¸f¹fûÔ

IYû QcSX IYSXZÔ¦fZÜ SXfª¹f d³fUfʨf³f dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX IYfÔ¦fiZÀf

IZY dUUZIY ²ff²fOX ³fZ ¸ffOX»f¦fPÞX dU²ff³f Àf·ff ÀfeMX ´fSX

A´f³fZ d³fIYMX°f¸f ´fi°¹ffVfe ¶feþZ´fe IZY VfdöY dÀfÔWX WXfÔOXf IYû

12976 ¸f°fûÔ ÀfZ ´fSXfdþ°f IYSX ·ffþ´ff ÀfZ ¹fWX ÀfeMX Le³f

»feÜ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX A´f³fe þOÞXZ þ¸ff³fZ IYe

þb¦f°f ¸fZÔ »f¦fe ¶feþZ´fe CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ WXfSX ¦fBÊ WX`Ü ÀfØfføYPÞX

°fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû ³fûAf´ffOÞXf dU²ff³fÀf·ff

ÀfeMX ´fSX þe°f QþÊ IYeÜ UWXeÔ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY ÀfcÂf ³fZ

IYWXf dIY °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀffdþQf AWX¸fQ ³fZ A´f³fZ

d³fIYMX°f¸f ´fid°fõÔõe ¶feþZ´fe IZY A³fb´f¸f ¸fd»fIY IYû 4Ü74

»ffJ ÀfZ Ad²fIY UûMXûÔ IZY AÔ°fSX ÀfZ ´fSXfdþ°f IYSX

CX»fc¶fZdSX¹ff »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU þe°f d»f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY

¶feþZ´fe IZY d»fE SXfWX°f Uf»fe J¶fSX ¹fZ WX` dIY UWX ¹fWXfÔ

QcÀfSXZ ³fÔ¶fSX IYe ´ffMXeÊ ¶f³fIYSX CX·fSXe WX` AüSX IYfÔ¦fiZÀf ¶fbSXe

°fSXWX ÀfZ d´fLOÞXIYSX ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY ¹fWXfÔ

EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX AüSX EIY »fûIYÀf·ff ÀfeMX ´fSX 29

þ³fUSXe IYû CX´f¨fb³ffU WXbE ±fZÜ 2019 IYf »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU dÀfSX ´fSX WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Qû SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WXbE CX´f¨fb³ffU IZY

³f°feþûÔ ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf ´fiQVfÊऩ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY d»fE

d¨fÔ°ff IYe ¶ff°f WX`, UWXeÔ dU´fÃf JfÀfIYSX IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE

¹fZ ÀfÔþeU³fe Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü A¶f ¹fZ QZJ³ff

dQ»f¨fÀ´f WXû¦ff dIY B³f ³f°feþûÔ IYû IYfÔ¦fiZÀf I`YÀfZ ·fb³ff°fe

WX`Ü

¹fûþ³ff IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYû 750 ÷Y´f¹fZ ´fied¸f¹f¸f QZ³ff

WXû°ff WX` AüSX BÀf dWXÀff¶f ÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ ¶fe¸ff IYUSXZþ

IZY d»fE 12000 ÷Y´f¹fZ IYe dIYÀ°f þ¸ff IYSX³fe WXû¦feÜ

þf³fIYfSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY B°f³ff ¶fe¸ff QZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX

IYû WXSX Àff»f IbY»f ÀfUf »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ´fied¸f¹f¸f

QZ³ff WXû¦ff þû IZYÔQi AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IZY Àfd¸¸fd»f°f WXZ»±f

¶fþMX ÀfZ Ad²fIY WX`Ü

ÀfSXIYfSX A¸fZdSXIYf IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ¶fSXfIY Aû¶ff¸ff IZY UöY

´fi¨fd»f°f WXbBÊ kAû¶ff¸ff IZY¹fSXl IYe °fSXWX k¸fûQe IZY¹fSXl VfbøY

IYSX³ff ¨ffWX°fe WX` »fZdIY³f ÀfSXIYfSX IZY ¸füþcQf AfÔIYOÞXZ IYû

ÀfWXe ·fe ¸ff³fZÔ °fû A·fe QZVf IYe 25 ´fid°fVf°f Af¶ffQe WXe

Afþ ÀfSXIYfSXe ¶fe¸ff IYUSXZþ ¸fZÔ WX`Ü ¶fZWX°fSX ÀfSXIYfSXe

AÀ´f°ff»fûÔ IZY A·ffU ¸fZÔ CX³WXZÔ ª¹ffQf°fSX J¨fÊ A´f³fe þZ¶f

ÀfZ WXe IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` AüSX A¦fSX UZ d³fþe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ

þf°fZ WX`Ô °fû »fcMXZ þf°fZ WX`ÔÜ

¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ Àff²ff ¨fb³ffU

´fSX d³fVff³ff

UWXeÔ, IbYL SXfþ³fed°fIY þf³fIYfSX BÀfZ ¨fb³ffUe ¶fþMX ¶f°ff

SXWXZ WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY 2018 ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ 8 ¨fb³ffU WXû³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ

BÀfd»fE ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ IÈYd¿f AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ´fSX

ÀfSXIYfSX ³fZ ¶fþMX ¸fZÔ JfÀf ²¹ff³f SXJf WX`Ü

IYWXf °fû ¹fWX ·fe þf SXWXf WX` dIY B³f SXfª¹fûÔ ÀfZ ¦fif¸fe¯f UûMX

¶f`ÔIY ¶feþZ´fe IZY WXf±f ÀfZ »f¦ff°ffSX dRYÀf»f°ff þf SXWXf WX`Ü

BÀfed»fE ÀfSXIYfSX ³fZ ¶fþMX ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ´fSX JfÀf ²¹ff³f

dQ¹ff WX`Ü

¸ff»fc¸f WXû dIY ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f

B»ffIYûÔ ÀfZ UûMX ¶f`ÔIY IY¸f WXû³fZ IZY ¶ffQ ÀfSXIYfSX ¹fWX

d¶f»IbY»f ·fe ³fWXeÔ ¨ffWXZ¦fe dIY Af³fZ Uf»fZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ CXÀfZ

³fbIYÀff³f WXûÜ BÀfd»fE ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ IÈYd¿f AüSX ¦fif¸fe¯f

ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ¶fþMX IZY þdSX¹fZ MÑÔ´f IYfOXÊ JZ»ff WX`Ü

slide3

03

´fMX³ff

¦fiZMXSX ´fMX³ff

www.swarajkhabar.in

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeXX, 2018

¶fþMX AfVff

A³fbøY´f: BÊ Aþ¹f

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ dWX³QbÀ°ff³fe AfUf¸f

¸fû¨ffÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU ÀfWX

´fiUöYf BÊ.Aþ¹f ¹ffQU ³fZ Af¸f ¶fþMX

IYû Af¸f þ³f ¸ff³fÀf IZY AfIYfÔÃff

A´fZÃff EU¸f AfVff IZY A³fbøY´f ¶f°ff¹ff

WX`ÜBÀf ¶fþMX ÀfZ dIYÀff³fûÔ °f±ff ¦fif¸fe¯f

dWXÔQbÀ°ff³f IYû dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYf þû

Àf´f³ff ³¹fc ·ffSX°f ¸fZ QZJf þf SXWXf

WX`,ÀffIYfSX WXû¦ffÜ dUIYfÀfCX³¸fbJ ¶fþMX

´fZVf IYSX³fZ ´fSX dUØf ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe

IYû ¶f²ffBÊ QZ°fZ WXbE BÊ.Aþ¹f ³fZ IYWXf dIY

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ·ffBÊ ¸fûQe IYe QcSXQVfeÊ

ÀfûÔ¨f IZY IYfSX¯f WXe ¶fþMX ¸fZÔ AÔ°¹fûQ¹f

IZY »fû¦fûÔ IZY A»ffU dIYÀff³fûÔ IYû ¶fOÞXf

°fûWXRYf d¸f»ff WX`Ü BÊ.¹ffQU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

dIYÀff³f IYû þ`dUIY JZ°fe °fWX°f ¶fbAfBÊ

»ff¦f°f ÀfZ OXZPÞX ¦fb³ff Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fWX»fe

¶ffSX dIYÀff³fûÔ IZY ¨fZWXSXZ ´fSX ¸fbÀIYf³f

»ffE¦ffÜAfþ ´fWX»fe ¶ffSX IZY³Qi IYe ¸fûQe

ÀfSXIYfSX ³fZ Àf¶fIYf Àff±f Àf¶fIYf dUIYfÀf

IZY ³ffSXûÔ IZY Àff±f Af¦fZ ¶fPÞX SXWXe WX`Ü

CXÀfe ³ffSXZ IZY IYOÞXe IZY Àf¶fÀfZ AÔd°f¸f

´ff¹fQf³f ´fSX JOÞXZ dIYÀff³fûÔ AüSX

AÔ°¹fûQ¹f IZY dWX°f ¸fZÔ ´fZVf IYe ¦f¹fe

Af¸f ¶fþMX IYf dWX³QbÀ°ff³fe AfUf¸f

¸fû¨ffÊ ÀUf¦f°f IYSX°ff WX`Ü

¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ d¦fSX°fZ Vf`Ãfd¯fIY ¸ffWXü»f

IYe dþ¸¸fZQfSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX: Àfþ¦f dÀfÔWX

¶fZUþWX §fSX Uf»fûÔ IYû ´feMXZ þf³fZ

IYû »fZIYSX dIY¹ff ÀfOÞXIY ªff¸f

dVfdÃf°f ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ ³fZ ¶f³ff¹fe ¸ff³fU àÈaJ»ff, IYWXf

WX¸f ¨ff¹f ´fIYüOÞXZ ³fWXeÔ ¶fZ¨fZÔ¦fZ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe dIYVf³f ³fZ ´fÂfIYfdSX°ff þ¦f°f

¸fZÔ Ad¸fMX Lf´f LûOÞXe WX`: IbY¯ff»f dÀfIÔYQ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ d¶fWXfSX ´fiQZVf ßf¸fþeUe ´fÂfIYfSX ¹fcd³f¹f³f ¸fZa d¶fWXfSX IZY UdSXâ

´fÂfIYfSX IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe dIYVf³f þe IZY CX³fIZY °fÈ°fe¹f ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX ·ffSX°fe¹f

»fûIY¸fÔ¨f ´ffMXeÊ IZY USXe¹f ³fZ°ff ÀfWX Ad·f³fZ°ff IbY¯ff»f dÀfIÔYQ ³fZ CX³fIYe °fÀUeSX

´fSX ´fb¿´f ¨fPÞXf IYSX ßfðfaþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe þe

EIY d¸f»f³fÀffSX ½¹fdöY ±fZÜ ´fÂfIYfdSX°ff þ¦f°f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ EIY Ad¸fMX Lf´f LûOÞXe

WX` dþÀfIYû IY·fe ·fc»ff ³fWXea þf ÀfIY°ffÜ

þf¸f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ WX»fIYf³f VfWXSXUfÀfe

ÀUSXfþ/´fMX³ff dÀfMXeÜ ´fd›¸f QSXUfþf ¨füIY ´fMX³ff dÀfMXe WXû°fZ WXbE

¸ff»fÀf»ff¸fe °fIY Af¹fZ dQ³f þf¸f IYe Àf¸fÀ¹ff ¶f³fe SXWX°fe WX`Ü ÀfOÞXIY ´fSX

¶fZ°fSX°fe¶f ¶fPÞX°fZ UfWX³fûa, NXZ»ff, dSX¢Vff AüSX QbIYf³fûa IZY ¶ffWXSX °fIY ´fÀfSXf WXbAf

Àff¸ff³f WXe BÀfIYf ¸fb£¹f IYfSX¯f WX`Ü dþÀfIYf Jfd¸f¹ffþf ³füIYSXe´fZVff »fû¦fûa,

¸fSXeþûÔ AüSX ´fPÞX³fZ Af³fZ þf³fZ Uf»fZ »fOÞXIZY, »fOÞXdIY¹fûa IYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞX°ff WX`Ü

AfUV¹fIY°ff WX` dIY ´fiVffÀf³f BÀf ´fSX ²¹ff³f QZ °ffdIY Af¸fþ³f IYe Àf¸fÀ¹ff J°¸f

WXû AüSX »fû¦f ÀfÀf¸f¹f Af þf ÀfIZaYÜ

¦fbøYõfSXf IZY ¦fZÀMX WXfCXÀf ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe

ÀUSXfþ/´fMX³ff dÀfMXeÜ ¦fbøYõfSXf IZY ¦fZÀMX WXfCXÀf ¸fZa ¨füIY ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¦fb~

Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYSX ¨ffSX »fû¦fûa IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ±ff³ff

´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¦fSXµ°ffSX »fû¦f ´fÔþf¶f IZY WX`Ü CX³fIZY ´ffÀf ÀfZ ¶fSXf¸fQ¦fe IZY

ÀfUf»f ´fSX CX³WXûa³fZ IbYL ·fe ¶f°ff³fZ ÀfZ BÔIYfSX dIY¹ffÜ WXd±f¹ffSX ¹ff dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX

IZY ³fVfe»fZ ´fQf±fÊ IYe ¶fSXf¸fQ¦fe IYe ´fbdá ³fWXea IYe ¦f¹fe WX`Ü ±ff³ff ´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY ¹fWX A³fbÀfÔ²ff³f IYf dU¿f¹f WX`Ü ´fcL°ffL ´fcSXe WXû³fZ ´fSX WXe IbYLX ¶f°ff¹ff þfE¦ffÜ

I`YÔÀfSX ÀfZ ´fedOÞX°f ¹fbUIY IYe ¸fü°f

À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ ¸f³fZSX ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fdWX³ffÔUf ¶ffþfSX IZY d³fUfÀfe Qe´fIY

IbY¸ffSX IZY ´fbÂf IYe I`YÔÀfSX ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY ¶fZWX°fSX B»ffþ IZY

d»fE ´fdSXþ³f dQ»»fe »fZ þf SXWXZ ±fZ BÀfe QüSXf³f SXfÀ°fZ ¸fZÔ WXe Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ

Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe SXf¸fIÈY´ff»f ¹ffQU IZY ´fbÂf Ad·f¸f³¹fb ¹ffQU ³fZ

¸f³fZSX ¸fdWX³ffÔUf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ´fdSXþ³fûÔ IYû Àffa°U³ff QeÜ ¸füIZY ´fSX ¹fbUf ³fZ°ff ¸f³fe¿f

IbY¸ffSX CXRYÊ ¸fû³fc, Ad¸f°f IbY¸ffSX, ´fi¸fûQ IbY¸ffSX, Af³fÔQ IbY¸ffSX, dU¢IYe IbY¸ffSX,

SXfIZYVf ¦fû´f ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ

ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ d³fSXeÃf¯f IYSX³fZ ´fWXba¨fZ UfOXÊ ´ff¿fÊQ

ÀUSXfþ/Qf³ff´fbSXÜ À±ff³fe¹f

»fû¦fûa õXfSXf dVfIYf¹f°f d¸f»f³fZ ´fSX

UfOXÊ ´ff¿fÊQ Qe´fIY IbY¸ffSX ¸fZWX°ff

SXf¸f dUôf»f¹f ³ffÀfSXe¦fÔþ

´fWXab¨fZÜ ´ff¿fÊQ AVfûIY IbY¸ffSX,

´ff¿fÊQ dQ»fe´f ´ffÀfUf³f, Àf¸ffþ

ÀfZUIY dU³f¹f IbY¸ffSX ¸fZWX°ff,

d½f³fûQ IbY¸ffSX, OX¶»fb IbY¸ffSX AüSX d¶fVfb Àf·fe »fû¦fûa ³fZ ´fWXba¨f³fZ ´fSX ´ff¹ff dIY

dVfÃfIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYSXe¶f °fZSXWX ´fSX CX´fdÀ±fd°f ¸ffÂf °fe³f AüSX LfÂfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff

·fe EIY d°fWXfBÊ ÀfZ ·fe IY¸f ±feÜ þ¶f Qe´fIY IbY¸ffSX ³fZ ÀIcY»f IZY ´fi·ffSXe ³fe³ff

IbY¸ffSXe ÀfZ þf³fIYfSXe »fe °fû CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶ffIYe dVfÃfIY Lb˜e ´fSX ¦f¹fZ WX`aÜ

þ¶f ´fcLXf ¦f¹ff dIY dVfÃfIYûÔ IYe Lb˜e dIY°f³fZ dQ³fûa IZY d»f¹fZ WX`, °fû ¶fû»fe WX¸fZa

þf³fIYfSXe ³fWXeÔÜ ÀUSXfþ J¶fSX ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸faZ UfOXÊ ´ff¿fÊQ Qe´fIY IbY¸ffSX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ÀfSXIYfSX dVfÃff ½¹f½fÀ±ff ´fSX ²¹ff³f ³fWXea QZ ´ff SXWXe WX` dVfÃfIY IY¶f

Af¹ff IY¶f ¦f¹ff IYûBÊ QZJ³fZ Uf»ff ³fWXeaÜ

´ffNXVff»ff ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ³fZ ÀfeJZ CX³³f°f

JZ°fe IZY ¦fbSX

À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ ¸f³fZSX ´fiJÔOX

IZY dMX»WXfOXe ¦ffÔU ¸fZÔ

dIYÀff³f ´ffNXVff»ff IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfIYf CXîfMX³f dIYÀff³f ßfe

A¸fSXþe°f dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ

BÀf QüSXf³f dIYÀff³f ßfe

A¸fSXþe°f ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYe ÀfWXcd»f¹f°f IZY d»fE ÀfSXIYfSX ¦ffÔU ¸fZÔ WXSX

°fSXWX IYe ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f IYSXf SXWXe WX`Ü BÀfIYe þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY d»fE

´ffNXVff»ff IYf ´fføY´f »ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü þWXfÔ dIYÀff³f A´f³fe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f

IYSX ÀfIZYÜ ÀfWXf¹fIY °fIY³feIYe ´fi¶fÔ²fIY øY´ff IbY¸ffSXe ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû d¸f˜e þfÔ¨f,

´fû¿fIY °f°U, ¶feþûCX´f¨ffSX, ´fWX»fe dÀfÔ¨ffBÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe QeÜ

d¸f˜e IYf ³f¸fc³ff JZ°f ÀfZ I`YÀfZ U IYWXfÔ ÀfZ »fZ³ff WX`Ü ¶feþû ¸fZÔ þû SXû¦f WXû°ff WX`

U CX´f¨ffSX ÀfZ QcSX WXû þf°ff WX`Ü CX´f¨ffSX IZY ¶ffQ JZ°fûÔ ¸fZÔ ¶feþ »f¦ff³fZ ÀfZ RYÀf»f

¸fZÔ SXû¦f ³fWXeÔ »f¦f°fe WX` AüSX RYÀf»f A¨Le CX´fþ WXû°fe WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYe

A²¹fÃf°ff IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe SXf¹f ³fZ dIY¹ffÜ

¶feþZ´fe IYf ¹fWX AÔd°f¸f ¶fþMX WX`: »fûIY¸fÔ¨f

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ ·ffSX°fe¹f »fûIY¸fÔ¨f

´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ¸ff³f³fe¹f ßfe

Àff²fb VfSX¯f ´ff¯OXZ¹f þe ³fZ IYWXf dIY

Afþ IYf ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf ¶fþMX

´fb³f°f: d³fSXfVffþ³fIY SXWXfÜ d¶fWXfSX IZY

d»fE IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`, d¶fWXfSX IYû dUVfZ¿f

´f`IZYþ AüSX dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ ´fSX

IbYL ·fe ³fWXeÔ d¸f»ffÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX

¶f°ffEh ¢¹ff ¹fWXe CX³fIZY d»fE OX¶f»f

BÔþ³f WX`Ü ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY WXe ¶fþWX ÀfZ

·ffþ´ff d¶fWXfSX IZY Àff±f Àfü°fZ»ff

½¹fUWXfSX IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWX ¶fþMX QZVf IZY

dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ¶fWXb°f ¶fOÞXf L»ffUf WX`Ü þWXfh ¦fZWXch IYf ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f

1600 ÷Y´fE ´fid°f d¢½fÔMX»f WX`, »fZdIY³f ¶fþfSX ¸fZÔ CXÀf ¸fc»¹f ´fSX IYûBÊ ¦fZÔWXc JSXeQ³fZ

Uf»ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸fþ¶fcSX³f dIYÀff³fû IYû 1300 ÷Y´fE ¸fZÔ WXe ¦fZÔWXc ¶fZ¨f³ff ´fOÞX°ff WX`Ü

Uf°ff³fbIcYd»f°f øY¸f ¸fZÔ ¶f`NXIY IYSX dIYÀff³f ·ffBÊ IYf ·ff¦¹f ¸f°f d»fJZ ¶feþZ´feÜ

¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ²fSXf°f»f ´fSX IbYL ·fe ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX ³ff WXe IYSX SXWXe WX`Ü

ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ IYf¦fþûÔ ´fSX ¶ff°fûÔ IZY ´fIYüOÞXZ AüSX þb¸f»fûÔ IZY ¶ff°ffVfZ CX°ffSX SXWXe

WX`, dIYÀff³fûÔ IYe JZ°fe IYe d¨fÔ°ff LûOÞX ¸fûQe ÀfSXIYfSX UûMXûÔ IYe JZ°fe ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX

»feÔ³f WX`Ü A¦fSX dIYÀff³fûÔ IYe B°f³fe WXe d¨fÔ°ff WX` °fû dIYÀff³fûÔ IYf IYþÊ ÀfSXIYfSX

¢¹fûÔ ³fWXeÔ ¸ffRY IYSX QZ°fe WX`Ü ¶feþZ´fe QZVf IZY dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸ff~ IYSX³ff ¨ffWX°fe

WX`Ü ¶feþZ´fe IYe ¹fWX AÔ°fe¸f ¶fþMX WX`Ü

IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ ¸f³ff¹ff þV³f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ Aþ¸fZSX, A»fUSX, »fûIYÀf·ff EUÔ ¸fÔ¦f»f¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff

IYfÔ¦fiZÀf IYe þ¶fSXQÀ°f Uf´fÀfe ´fSX ¸fdMXWXf³fe ´fiJÔOX IYfÔ¦fiZÀf IYd¸fMXe IZY A²¹fÃf

AVfûIY SXf¹f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¸fdMXWXf³fe ´fiJÔOX IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX SXÔ¦f A¶feSX EUÔ

d¸fNXfB¹fûÔ IZY Àff±f þV³f ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ ³fZ°ffAûÔ ³fZ IYWXf dIY ¹fZ °fû EIY ÓffÔIYe WX`

AÀf»fe U¿fÊ 2019 A·fe ¶ffÔIYe WX`Ü

·ffIY´ff IYf AÔ¨f»f Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f

ÀUSXfþ/·f¦fUf³f´fbSXÜ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY ¸fZÔWXQü»fe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ·ffIY´ff IYf¹fÊIY°ffÊ

SXf¸fþe ¸fWX°fû IZY AfUfÀf ´fSX ·ffSX°fe¹f IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ IYf 14UfÔ VffJf

Àf¸¸fZ»f³f ³fSXZVf ¸fWX°fû IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ Àf¸¸fZ»f³f IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE UöYfAûÔ ³fZ IYWXf dIY U°fʸff³f IZYÔQi ÀfSXIYfSX ·ffSX°fe¹f

ÀfÔdU²ff³f IZY Af²ffSX ´fSX VffÀf³f ³fWXeÔ ¨f»ff SXWXe, ¶fd»IY ÀfÔ§f ´fdSXUfSX IZY

ÀfÔdU²ff³f IZY Af»fûIY ¸fÔZ VffÀf³f IYSX SXWXe WX`Ü þû þ³f°ff IZY Àff±f ²fûJf WX`Ü

Àf·ff IZY CX´fSXfÔ°f WXdSX¨fSX¯f ´ffÀfUf³f IYû ¸fZÔWXQü»fe ´fÔ¨ff¹f°f IYf ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ

VffJf¸fÔÂfe °f±ff AVfûIY ¸fWX°fû IYû ÀfWXf¹fIY VffJf¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

À½fSXfªf/J¦fü»fÜ SXfÔ¨fe ´fbd»fÀf dIY

MXe¸f ³fZ EIY »fOÞXIYe A´fWXSX¯f ¸ff¸f»ff

IYû »fZIYSX ¸fû¶ffBÊ»f IZY MXfUSX »fûIZYVf³f

´fSX Q»»fb¨fIY d³fUfÀfe SXZ»fIY¸feÊ ¸f³fûþ

A¦fiUf»f IZY ´fcSXZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f

¸ffSX´feMX IYSX ¶fQÀf»fcIYe dIY¹ffÜ BÀf IZY

dUSXû²f ¸fZÔ À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ ³fZ IYSXe¶f

OXZPÞX §fÔMXf °fIY Q»»fb¨fIY-SXZ»fUZ ³¹fc

IYfg»fû³fe ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ IYû MXf¹fSX þ»ff

IYSX þf¸f IYSX WXÔ¦ff¸ff AüSX ´fiQVfʳf

dIY¹ff WX`Ü ¶ffQ ¸fZÔ À±ff³fe¹f ±ff³ff IZY

Àf¶f BÔÀ´fZ¢MXSX SXfþdIYVfûSX IZY

Àf¸fÓff³fZ-¶fbÓff³fZ AüSX Àf¸fbd¨f°f

IYfSXÊUfBÊ dIY¹fZ þf³fZ IYf AfV½ffÀf³f

dQE þf³fZ IZY ¶ffQ þf¸f IYû WXMXf d»f¹ff

¦f¹ffÜ

Àf¶f BÔÀ´fZ¢MXSX SXfþdIYVfûSX IYf IYWX³ff

WX` dIY SXfÔ¨fe dIY ´fbd»fÀf EIY »fOÞXIYe

A´fWXSX¯f IZY ¸ff¸f»ff ¸fZÔ Af¹fe ±fe,

CXÀfe IZY Àff±f §fMX³ff dIY Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ

IZY ¶ffQ WX¸f Af¹fZ WX`ÔÜ Qf³ff´fbSX

OXeAfSXE¸f IYf¹ffÊ»f¹f IZY Ufd¯fª¹f

dU·ff¦f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f IYf¹ffÊ»f¹f A²feÃfIY

¸f³fûþ A¦fiUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¶f³ff

¸fdWX»ff ´fbd»fÀf AüSX UfSXÔMX AüSX IZY

ÀffQZ ¶fQeÊ ¸fZÔ ´fbd»fÀf Af°fZ IZY Àff±f

´fWX»fZ ¸fZSXe ´f}e AüSX ¶fZMXf IZY Àff±f

¶fQÀf»fcIYe AüSX ¸ffSX´feMX IYSX³fZ »f¦ffÜ

WX¸f Àf¸fÓfZ IYûBÊ A´fSXf²fe §fSX ¸fZÔ §fbÀf

Af¹ff WX`Ü þ¶f WX¸f CX³fÀfZ ´fcLf Af´f

»fû¦f IYü³f WX`Ô, BÀf IZY ¶ffQ ¸fbÓfZ ·fe

¸ffSX³fZ-´feMX³fZ »f¦ffÜ BÀf ¸fZÔ ¸fZSXZ ¸fbÔWX ÀfZ

Jc³f ·fe d¦fSX³fZ »f¦ffÜ BÀfe QüSXf³f EIY

¶fQe²ffÊSXe J¦fü»f ±ff³ff IZY Ad²fIYfSXe

´fbd»fÀf ·fe Af¹feÜ BÀf IZY ¶ffQ AfÀf

´fSXûÀf IZY »fû¦f þ¸ff WXûIYSX ´fbd»fÀf

Uf»fûÔ IYf dUSXû²f IYSX³fZ »f¦fZ °fû UWX

¨f»ff ¦f¹ffÜ BÀf IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf dIY

IYfSXÊUfBÊ ÀfZ AfIiYûdVf°f »fû¦fûÔ ³fZ MXf¹fSX

þ»ff IYSX ÀfOÞXIY þf¸f IYSX Àfed³f¹fSX

EÀf´fe IYû ¶fb»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX³fZ »f¦ffÜ

´fedOÞX°f ¸f³fûþ A¦fiUf»f AüSX À±ff³fe¹f

»fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ´fbd»fÀf §fSX ¸fZÔ

d¶f³ff UfSXÔMX AüSX ¸fdWX»ff ´fbd»fÀf IZY

Af¹fe AüSX d¶f³ff Àf¶fb°f IZY ¸fdWX»ff

ÀfdWX°f ´fcSXZ §fSX Uf»fûÔ IYû ´feMX IYSX

¨f»fe ¦f¹feÜ ¹fWX °fû ´fbd»fÀf dIY

QfQfd¦fSXe WX`Ü

À½fSXfªf/AfSXfÜ

·fûþ´fbSX dþ»fZ IZY AfSXf ¸fZÔ Afþ EIY

Aþ¶f ³fþfSXf QZJ³fZ IYû d¸f»ff Àf`IYOÞXûÔ

IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUIY EIY

QcÀfSXZ IYf WXf±f ´fIYOÞXIYSX A´f³fe

¶fZSXûþ¦ffSXe dQJf SXWXZ ±fZ ¸ff¸f»ff AfSXf

IYf WX` þWXfÔ Afþ Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff

¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUIY SX¸f³ff ¸f`Qf³f IZY

´ffÀf ´fWXbÔ¨f IYSX EIY QcÀfSXZ IYf WXf±f

´fIYOÞXIYSX A´f³fe ¶fZSXûþ¦ffSXe dQJf°fZ

WXbE AüSX ÀfSXIYfSX IYf dJ»ffRY°f IYSX°fZ

WXbE ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ JOÞXZ dQJZ ¹fWX

dVfdÃf°f ¶fZSXûþ¦ffSX d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX ´fSX

AfSXû´f »f¦ff SXWXZ WX`Ô dIY d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX

IYf Afþ IY»f ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ ´fSX IYûBÊ ²¹ff³f

³fWXeÔ WX` WXSX dU·ff¦f ¸fZÔ dSXdöY¹ffÔ WX`Ô ¸f¦fSX

¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû d³f¹fböY ³fWXeÔ dIY¹ff þf

SXWXf WX` ¶fZSXûþ¦ffSXe IYf QÔVf ÓfZ»f SXWXZ WX`

¹fWX ´fPÞXZ-d»fJZ ¹fbUIY Afþ d¶fWXfSX

ÀfSXIYfSX IYf dJ»ffRY°f IYSX SXWXZ WX`Ô B³f

»fû¦fûÔ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY d¶fWXfSX

Àfc¶fZ ¸fZÔ E³fEÀf¹fcAfBÊ þ`Àff LfÂf

ÀfÔ¦fNX³f QcÀfSXf IYûBÊ ³fWXeÔ: AWX¸fQ

Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUIYûÔ ³fZ

SX¸f³ff ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¶f³ff¹fe àÈa£f»ff

ÀfSXIYfSX ÓfcNX ¸fcNX IYf PXIYûÀf»ff IYSX

¶fZSXûþ¦ffSXe IYû dL´ff SXWXf WX` þ¶fdIY

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY WXSX dU·ff¦f ¸fZÔ dSXdöY¹ffÔ

´fOÞXe WXbBÊ WX` B³f »fû¦fûÔ IZY ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff

IYû QZJ dþ»ff ´fiVffÀf³f ·fe ÀfIY°fZ ¸fZÔ

Af ¦f¹ff AüSX ¸fcIYQVfÊIY ¶f³f B³fIZY

¸ff³fU ßfÈÔJ»ff IYû QZJ°fZ SXWXZ BÀf

¸ff³fU ßfÈÔJ»ff IZY Af¹fûþ³f IYû »fZIYSX

IbYL QZSX AfSXf VfWXSX ¸fZÔ ARYSXf-°fRYSXe

IYf ¸ffWXü»f WXû ¦f¹ff þ¶fdIY ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ

³fZ EZ»ff³f dIY¹ff WX` dIY þ»Q ÀfZ þ»Q

B³fIZY Àf¸fÀ¹ff IYf d³fQf³f ³fWXeÔ WXbAf °fû

¹fWX þ³f AfÔQû»f³f LZOÞX³fZ IYû dUUVf

WXû þfEÔ¦fZÜ

¶fZ¦fcÀfSXf¹f dIiYIZYMX EIZYOX¸fe

³fZ ¶fSXü³fe dIiYIZYMX EIZYOX¸fe

IYû dIY¹ff ´fSXfdþ°f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»ff

dIiYIZYMX ÀfÔ§f IZY õfSXf ¸fdMXWXf³fe WXfBÊÀIcY»f

IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»ff

AÔOXSX-16 dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ´fWX»ff

ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dIiYIZYMX

EIZYOX¸fe EUÔ ¶fSXü³fe dIiYIZYMX EIZYOX¸fe IZY

¶fe¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ MXfgÀf ¶fZ¦fcÀfSXf¹f

dIiYIZYMX EIZYOX¸fe MXe¸f IZY IY~f³f ³fZ

þe°ff AüSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX³fZ IYf

R`YÀf»ff dIY¹ffÜ 35 AûUSX IZY ¸f`¨f ¸fZÔ

34UZÔ AûUSX ¸fZÔ 194 SX³f ´fSX ´fcSXe MXe¸f

dÀf¸fMX ¦fBÊÜ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dIiYIZYMX EIZYOX¸fe

IYe AûSX ÀfZ ÀfUfÊd²fIY SX³f SXdU ³fZ 40,

SXfWXb»f ³fZ 31 AüSX SXûVf³f ³fZ 24 SX³fûÔ IYf

¹fû¦fQf³f A´f³fZ MXe¸f IZY d»fE dIY¹ffÜ

UWXeÔ ¶fSXü³fe EIZYOX¸fe IYe AûSX ÀfZ

ÀfUfÊd²fIY dUIZYMX Afg³fSX CX»»ffWX EUÔ

Àf³fe EUÔ AÔVf ³fZ 2-2 dUIZYMX ´fif~

dIY¹ffÜ þUf¶f ¸fZÔ CX°fSXe ¶fSXü³fe dIiYIZYMX

EIZYOX¸fe IYe MXe¸f d³f²ffÊdSX°f 35 AûUSX

IZY ¸f`¨f ¸fZÔ 30UZÔ AûUSX ¸fZÔ 109 SX³f ´fSX

¶fSXü³fe IYe ´fcSXe MXe¸f dÀf¸fMX ¦fBÊÜ

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f LfÂf

ÀfÔ¦fNX³f IZY SXf¿MÑXe¹f

´fQfd²fIYfSXe

AWX¸fQ d³f¹ffþe ¶fZ¦fcÀfSXf¹f

´fWXbÔ¨fZ AüSX LfÂf ÀfÔ§f

¨fb³ffU IYe Àf¸feÃff IYeÜ dþ»ff A²¹fÃf

dMXÔIcY IbY¸ffSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf

¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ dþ»ff IYd¸fMXe IZY Àff±f WXbBÊ

¶f`NXIY ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYe SX¯f³fed°f

´fSX dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ »ffSXZ¶f ³fZ

IYWXf dIY E³fEÀf¹fcAfBÊ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IZY

MX¢IYSX ¸fZÔ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f °fû ¢¹ff Àfc¶fZ d¶fWXfSX

¸fZÔ IYûBÊ ·fe LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ³fWXeÔ WX`ÔÜ

E³fEÀf¹fcAfBÊ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ¦ffÔ²feþe IYf

dU¨ffSXIY WX`Ü AdWXÔÀffUfQe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY QZVf IZY dUV½fdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ

E³fEÀf¹fcAfBÊ A´f³ff ´fSX¨f¸f »fWXSXf SXWXe

WX`Ü UWXeÔ ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf d³fVffÔ°f dÀfÔWX ³fZ

IYWXf dIY E³fEÀf¹fcAfBÊ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f

dIYÀfe ´fdSX¨f¹f IYe ¸fûWX°ffþ ³fWXeÔ WX`Ü

AfIiYûdVf°f »fû¦fûÔ ³fZ ´f¸´f WXfCXÀf ¸fZÔ »f¦ff¹ff °ff»ff

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ d¦fSX°fZ Vf`Ãfd¯fIY

¸ffWXü»f IYf IYfSX¯f SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf dVfÃfIYûÔ ÀfZ ÃfZÂf

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ¶fWXf»fe ³fWXeÔ WXû³ff WX`Ü þ¶f ÀfZ ³fe°feVf IbY¸ffSX

¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe IbYÀfeÊ ´fSX ¶f`NXZ WX`Ô, °f¶f ÀfZ ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ,

dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ dVfÃfIYûÔ IYe ¶fWXf»fe LfÂf A³fb´ff°f ¸fZÔ ³fWXeÔ

WXbAf WX`Ü EIY ÀffdþVf IZY °fWX°f d¶fWXfSX IZY LfÂfûÔ IYû dVfÃff

ÀfZ UÔd¨f°f IYSX³fZ IYf IYf¸f ³fe°feVf IbY¸ffSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ³fe°feVf

IZY BÀf LfÂf ³füþUf³f EUÔ dVfÃff dUSXû²fe °ff³ffVffWXe SXU`¹ff

IZY dJ»ffRY EAfBÊEÀfERY d¶fWXfSX ¸fZÔ ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ,

dUV½fdUôf»f¹fûÔ IZY LfÂfûÔ IYû BIY™f IYSX AfÔQû»f³f IYf

SXfÀ°ff Ad£°f¹ffSX IYSXZ¦ffÜ CX´f¹fbÊöY ¶ff°fZÔ AfSXÀfeEÀf IYfg»fZþ

IZY ¨fb³ffU Àfd¸fd°f ¦fNX³f IZY ¸füIZY ´fSX dþ»ff A²¹fÃf Àfþ¦f

dÀfÔWX ³fZ IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dVfÃff IYf ¶ffþfSXeIYSX¯f,

d³fþeIYSX¯f EUÔ ÀffÔ´fiQfd¹fIYeIYSX¯f IYSX³fZ IYe ÀffdþVf ¨f»f

SXWXe WX`Ü BÀf ÀffdþVf IYû SXûIY³fZ IYe EAfBÊEÀfERY IYe »fOÞXfBÊ

¸fZÔ WX¸f Àff±f-Àff±f WX`ÔÜ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IYe Vf`Ãfd¯fIY ¸ffWXü»f IZY

dþ¸¸fZQfSX EIY WXQ °fIY ¸fWXfdUôf»f¹f ´fiVffÀf³f ·fe WX`Ü BÀfÀfZ

CX¶fSX³fZ IZY d»fE LfÂfûÔ IYû EIYdÂf°f WXûIYSX »fOÞXfBÊ »fOÞX³fZ IYe

þøYSX°f WX`Ü dþ»ff IYû¿ff²¹fÃf A¸fSXZVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY

dþ»fZ IZY ÀffSXZ ¸fWXfdUôf»f¹f ´fdSXÀfSX dOX¦fie ¶ffÔMX³fZ IYf Açf

»ffSXZ¶f

ÀfÔ¦fNX³f IYf IYf¹fÊ WXe ÀfÔ¦fNX³f IYe ´fWX¨ff³f

WX`Ü dþÀfZ dIYÀfZ IYû ¶f°ff³fZ IYe þøYSX°f

³fWXeÔ WX`Ü dþ»ff A²¹fÃf dMXÔIcY IbY¸ffSX ³fZ

IYWXf dIY ÀfÔ¦fNX³f IZY õfSXf IYfg»fZþ I`Y¸´fÀf

ÀfZ »fZIYSX ¦ffÔU-¦ffÔU °fIY LfÂfûÔ IYû ¨fb³ffU

IZY d»fE þf¦føYIY dIY¹ff þfE¦ffÜ ³fb¢IYOÞX

Àf·ff ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f IZY õfSXf LfÂfdWX°fûÔ IYe

»fOÞXe WXbBÊ »fOÞXfBÊ AüSX CXÀfIZY AÔþf¸f IYû

LfÂfûÔ IZY ¶fe¨f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff

þfE¦ffÜ ¸füIZY ´fSX dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU d´fiÔÀf

IbY¸ffSX, Af»fûIY Af³fÔQ, ¸fû. dSX¹ffþ,

dþ»ff Àfd¨fU SXfWXb»f IbY¸ffSX, ¸fû. R`Y¹ffþ,

Aû¸f IbY¸ffSX, LfÂf ³fZ°ff ¸fû. þÀfe¸f,

Àfªþ³f SXfg¹f, Qe´fIY IbY¸ffSX AfdQ ³fZ ·fe

A´f³fe ¶ff°fûÔ IYû SXJeÜ

¶f³f ¨fbIYf WX`Ü ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ LfÂf IY¸f CX¨f¢IYûÔ IYf Açf

ª¹ffQf ¶f³f ¨fbIYf WX`Ü LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IZY ³ff¸f ´fSX CX´f»f¶²f

IYSXf³ff, ³ff¸ffÔIY³f ¸fZÔ ´fif¨ff¹fÊ ÀfZ d¸f»fe·f¦f°f IYSX ·ffSXe ¸ffÂff

¸fZÔ LfÂfûÔ ÀfZ Afd±fÊIY QûWX³f, Vfû¿f¯f IYSX³ff, LfÂfûÔ IZY Àff±f

¸ffSX´feMX IYSX³ff Af¸f ¶ff°f WX`Ü BÀf °f°UûÔ ´fSX ³fIZY»f IYÀf³fZ

IZY d»fE WX¸ffSXf ÀfÔ¦fNX³f WX¸fZVff ÀfÔ§f¿fÊSX°f SXWXZ¦ffÜ dþ»ff

ÀfWXÀfd¨fU ¸fbSXfSXe IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ¦fNX³f IYf A´f³ff

IiYfÔd°fIYfSXe Bd°fWXfÀf SXWXf WX`Ü WX¸ffSXf ÀfÔ¦fNX³f »f¦ff°ffSX

¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Vf`Ãfd¯fIY ¸ffWXü»f IYf¹f¸f IYSX³fZ IZY d»fE

»fOÞX°ff Af¹ff WX`Ü ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe Àfb¸f³f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY

ÀfÔ¦fNX³f dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf ¶fWXf»f IZY d»fE »f¦ff°ffSX

A´f³fe »fOÞXfBÊ þfSXe SXJ SXWXf WX`Ü

´ffdIYÀ°ff³f IZY þZ»f ÀfZ dSXWXfBÊ

IZY ¶ffQ ¦ffÔU ´fWXbÔ¨ff ¸fþQcSX

J¦fü»f IYe ²fSX°fe IY»ff,

IY»ffIYfSX EUÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸ff¸f»fûÔ

¸fZÔ CXUÊSXIY SXWXe WX`: SXf¸fIÈY´ff»f

À½fSXfªf/J¦fü»fÜ ÀfcÂf²ffSX, ÀfÔÀ±ff

dIY AûSX ÀfZ À±ff³fe¹f ´fif±fd¸fIY

ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ¸fZÔ Af¹fûdþ°f °fe³f

dQUÀfe¹f Àff°fUfÔ J¦fü»f ³fb¢IYOÞX

³ffMXIY ¸fWXû°ÀfU IZY Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX

¸fZÔ IZY³Qie¹f ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf SXfª¹f ¸fÔÂfe

, SXf¸f IÈY´ff»f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY

Af¹fÊ·f˜ dIY ³f¦fSXe J¦fû»f ( J¦fü»f

) IY»ff, IY»ffIYfSX EUÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY

¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ CXUÊSXIY SXWXe WX` | ÀffÔÀIÈYd°fIY

ÀfÔÀ±ff ÀfcÂf²ffSX AüSX BÀf IZY

¸fWXfÀfd¨fU ³fUf¶f Af»f¸f ³fZ ³fb¢IYOÞX

³ffMXIYûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀffÔÀIÈYd°fIY

´fSXÔ´fSXf IYû þedU°f SXJ³fZ AüSX

Àff¸fdþIY IbYSXed°f¹fûÔ IYû CXþf¦fSX IYSX,

Af¸f þ³f°ff IYû þf¦føYIY IYSX SXWXZÔ WX`,

þû ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü A³feVf AÔIbYSX ³fZ

A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY

Àff¸ffdþIY ¶fbSXfB¹fûÔ, ÀfSXIYfSX IYe

¦f»f°f ³fed°f¹fûÔ AüSX ÀUÀ±f Àf¸ffþ

IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ ³fb¢IYOÞX ³ffMXIY IYe

A»f¦f ·fcd¸fIYf WX`Ü IY»ffIYfSX, ³ffMXйf

»fZJIY, d³fQZÊVfIY CXQ¹f IbY¸ffSX ³fZ

IYWXf dIY ³fb¢IYOÞX ³ffMXIY Àff¸ffdþIY

¨fZ°f³ff IZY dUIYfÀf IYf EIY ¶fOÞXf

¸ff²¹f¸f WX`Ü

À½fSXfªf/J¦fü»fÜ

U¿fÊ 2002 ¸fZÔ J¦fü»f dÀ±f°f ´fif±fd¸fIY

ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ¸fZÔ À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ IZY

d»fE ´fZ¹fþ»f dIY ÀfbdU²ff IZY d»fE ´f¸´f

¨ff»fc dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXÀfe Àf¸f¹f ÀfZ ´f¸´f

WXfgCXÀf IZY ´ffÀf IYf ´ffBÊ´f WXSXZIY 15

dQ³fûÔ ¸fZÔ »feIZYþ WXû IYSX BÀfIYf ´ff³fe

¨ffSXûÔ AûSX R`Y»f³fZ »f¦f°ff WX` | A·fe

AÀ´f°ff»f ´fdSXÀfSX BÀf ´ff³fe ÀfZ ·fSXf

WXbAf WX`Ü BÀf IZY IYfSX¯f EIY °fû ´f¸´f

ÀfZ ´ff³fe §fSXûÔ ¸fZÔ ´fWXba¨f ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü

±fûOÞXf ¶fWXb°f ´fWba¨f ·fe SXWXf WX` °fû ´ffBÊ´f

³ff»ff IZY ¶fe¨f WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀf IYf

¦f³Qf ´ff³fe §fSXûÔ ¸fZÔ ´fWXba¨f SXWXf WX`Ü BÀf

Afþeþ AüSX ´fSXZVff³f WXû IYSX À±ff³fe¹f

³ff¦fdSXIYûÔ ³fZ ´f¸´f WXfgCXÀf ¸fZÔ WXe °ff»ff

»f¦ff dQ¹ff WX`Ü À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ AüSX

UfOXÊ Af¹fböY SXe³ff dÀfÔWX, SXe°fZVf IbY¸ffSX

CXRYÊ d¶f˜c, ·fSX°f ´fûïfSX AfdQ IYf

IYWX³ff WX` dIY ¹fWX °f¸ffVff °fû 15 Àff»f

ÀfZ þfSXe WX`Ü 15 dQ³f IZY ¶fe¨f ´ffBÊ´f

»feIZYþ WXû þf°ff WX`Ü IYfRYe QüOÞX²fb´f

IZY ¶ffQ BÀf ¸fZÔ SXfÔ¦ff OXf»f IYSX

AÀ±ffBÊ øY´f ÀfZ NXeIY IYSX dQ¹ff þf°ff

WX`Ü dRYSX ´ffBÊ´f ´ff³fe IZY ´fiZVfSX ÀfZ

»feIZYþ WXû þf°ff WX`Ü BÀf ÀfÔ¶f²f ¸fZÔ

Àfc¹fÊ ¸fÔdQSX IZY À±ff´f³ff dQUÀf

´fSX IY»fVf ¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊ

À½fSXfªf/AfSXfÜ

þZ»f ÀfZ d³fIY»f°fZ Àf¸f¹f UWXf IYe

¸fedOX¹ff »fû¦fûÔ ³fZ ´fcLf IYe I`YÀff

¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`aÜ

BÔdOX¹ff Af°fZ Àf¸f¹f WX¸f³fZ IYWXf ¶fWXb°f

JbVf WX`Ü WX¸ffSXZ Àff±f ¦fbþSXf°f IZY ·fe

»fû¦fûÔ ±fZ dþ³WXZÔ ÀfSXIYfSX IZY °fSXRY ÀfZ

¸fbAfUþf d¸f»ff »fZdIY³f WX¸fZ ³fWXeÔ

d¸f»ff WX¸fZ ¶fû»ff ¦f¹ff dIY Af´f

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fbAfUþf

»fZ…d´f°ff – SXf¸fÀfbQSX ¨fü²fSXe ´f}e -

´fUd°f QZUe d´f°ff A´f³fZ ¶fZMXZ IYû

QZJIYSX ¶fWXb°f ´fiÀf³³f ¸fbQif ¸fZÔ dQJ

dQJ SXWXZ ±fZ UWXe ´f}e ´ffUÊ°fe QZUe

B°f³fe JbVf ±fe dIY »f¦f SXWXf ±ff dIY

CXÀfZ IYûBÊ ¦fc»fSX IYf RcY»f d¸f»f ¦f¹ff

WXû ¹ff ·f¦fUf³f CXÀfZ °fûWXRZY ¸fZÔ dUV½f

IYe¸f°fe IYûBÊ Àff¸ff³f QZ dQE WX`Ô

dþÀfÀfZ CXÀfZ JbVfe IYf dNXIYf³ff ³ff

±ff UWXe ¶f¨¨fZ ·fe JbVf ±fZ ¦ffÔU IZY

»fû¦fûÔ ¸fZÔ ¸f`Ô ·fe JbVfe IYf ¸ffWXü»f Af

IYü°fcWX»f IYf dU¿f¹f ¶f³ff WXbAf ±ff

dIY IYûBÊ ·fûþ´fbSX IYf ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ

»füMX IYSX Af¹ff WX`Ü

·fûþ´fbSX dþ»ff IZY þ¦fdQVf´fbSX ´fiJÔOX

IZY ¶fWXbAfSXf ¦ffÔU IZY d³fUfÀfe -

·f¦fUf³f ¨fü²fSXe ³fZ IY¸ff³fZ IZY d»fE

¦fbþSXf°f (´fûSX¶fQSX) ¸fZÔ ¸fL»fe

IY´fÔ³fe ¸fZÔ ¦fE ±fZ dIY 14 ¸ff¨fÊ

2017 IYû Àf¸fbQi ¸fZ ¸fL»fe ¸ffSX°fZ

U°f ´ffdIYÀ°ff³f IZY dÀf¸ff ¸fZÔ ¨f»fZ ¦f¹fZ

±fZÜ dRYSX UWXf IYe ÀfZ³ff ³fZ dWXSXfÀf°f ¸fZ

d»f¹ff AüSX ´fcL°ffL IZY ¶ffQ þZ»f

·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff UWXe ¦ffÔU ´fWXbÔ¨f³fZ IZY

¶ffQ ·f¦fUf³f ¨fü²fSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

þZ»f ¸fZÔ 494 ·ffSX°fe¹f I`YQe ±fZ ´fWX»fZ

ÀfZ Jf³fZ ¸fZ Àfb¶fWX EIY SXûMXe AüSX

¨ff¹f Qû´fWXSX ¸fZ Qû SXûMXe AüSX Qf»f

Vff¸f IYû Qû SXûMXe AüSX Àf¶þe d¸f»f°ff

±ff þZ»f ¸fZÔ 2 ÀfZ 3 §faMXf IYf¸f

IYSXf¹ff þf°ff ±ffÜ þZ»f IYf ³ff¸f -

IYSXf¨fe »ffOXe ±ff dRYSX ·ffSX°f ÀfSXIYfSX

³fZ dSXWXfBÊ IZY d»fE ´fWX»f dIY¹ff dRYSX

WX¸fZ ¸ff»fc¸f WXbAf dIY WX¸f»fû¦fûÔ dSXWXfBÊ

-28 dQÀfÔ¶fSX 2017 IYû WXbAf WX`Ü

n RYMXZ ´ffBÊ´f ÀfZ AÀ´f°ff»f ´fdSXÀfSX WXbAf

þ»f¸f¦³f

n ´fe³fZ IZY ´ff³fe IZY d»fE ¸f¨ff WXfWXfIYfSX

n 15 Àff»f ÀfZ RYMXZ ´ffBÊ´f IYe Àf¸fÀ¹ff IYf ³fWXeÔ

WXû SXWXf d³fQf³f

Àf·fe Àf¸¶fÔd²f°f Ad²fIYfSXe AüSX þ³f

´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû d»fJ IYSX WX¸f »fû¦f

WXfSX ¨fbIZY WX`ÔÜ Afþ °fIY dIYÀfe ³fZ

ÀfÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ ¸ff¸f»ff IYû ³f¦fSX

´fdSX¿fQÐ IZY ¶f`NXIY ¸fZÔ CXNXf¹ff ´fSX IYûBÊ

Àfb³f³fZ IYû ·fe °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ü UWXeÔ

QcÀfSXe AûSX ¦ffOÞXeJf³ff IYf ·fe ´f¸´f

WXfgCXÀf ´ffÀf IYf ´ffBÊ´f RYMXf WXbAf WX`Ü

BÀf IZY IYfSX¯f UfOXÊ EIY ÀfZ »fZIYSX 11

°fIY IZY UfOXûÊÔ ¸fZÔ d´f³fZ IZY ´ff³fe IZY d»fE

WXfWXfIYfSX ¸f¨ff WXbAf WX`Ü À±ff³fe¹f UfOXÊ

EUÔ ´fcUÊ UfOXÊ Af¹fböY AVfûIY Vf¸ffÊ

IYf IYWX³ff WX` dIY d´fL»fZ 5 dQ³fûÔ ÀfZ

´fe³fZ IYû ´ff³fe ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`,

dVfIYf¹f°f IZY ¶ffQ ·fe IYûBÊ Àfb³f ³fWXeÔ

SXWXf WX`Ü

AfBÀff ³fZ ´fMX³ff dUdU ¸fZÔ d³fIYf»fe 'LfÂfÀfÔ§f-QfUZQfSXe SX`»fe'

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

Afþ LfÂf ÀfÔ§fMX³f AfBÀff ³fZ ´fMX³ff dUdU ¸fZ LfÂf ÀfÔ§f

¨fb³ffU IYû »fZIYSX ´fMX³ff dUdU IZY ÀffBÔÀf IYfg»fZþ ÀfZ

'LfÂfÀfÔ§f-QfUZQfSXe SX`»fe' IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¹fWX SX`»fe

IYf ³f°fÈ°U AfBÀff ¸fWXfÀfd¨fU ÀfÔQe´f ÀfüSXU AüSX SXfª¹f

A²¹Ãf ¸fû£°ffSX IZY Àff±f WXþfSXû LfÂf ´fMX³ff dUdU,´fMX³ff

IYfg»fZþ, QSX·fÔ¦ff WXfCXÀf, ¶feE³f IYfg»fZþ WXû°fZ WXbE

IYfSXd¦f»f ¨füIY WXû°fZ WXbE ¸f¦f²f ¸fdWX»ff ´fWXba¨ff þWXfa »fOÞXû

´fPÞXfBÊ IYSX³fZ IYû, ´fPÞXû Àf¸ffþ ¶fQ»f³fZ IYû, ´fMX³ff dUdU

IYû IZYÔQie¹f dUdU IYf QþfÊ Qû, ÀfÀ°ff WXfgÀMX»f, ÀfÀ°fe

¶fÀf ÀfZUf QZ³ff WXû¦ffÜ ÀfVföY þZÔOXSX ÀfZ»f IYf ¦fNX³f IYSXû

PX´f»fe IZY °ff³ ´fZ ³ffSXû IZY Àff±f Àf·ff ¸fZ °f¶Qe»f WXû ¦f¹ffÜ

Àf·ff IYf ÀfÔ¨ff»f³f AfBÀff SXfª¹f CX´ff²¹fÃf ¶ff¶fc ÀffWX¶f

³fZ dIY¹ffÜ Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE AfBÀff ³fZÂfe

³fe°fc IbY¸ffSXe ³fZ IYWXf IYe A¦fSX AfBÀff LfÂf ÀfÔ§f IYf

´fid°fd²fd³fd²f°U IYSX°ff WX` °fû ´fMX³ff dUdU IYû IZYÔQie¹f

dUdU IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ IYSXZ¦ff WXe ,¸fdWX»ff Àfb÷YÃff IZY d»fE

ÀfVföY þZÔOXSX ÀfZ»f IZY ¦fNX³f IZY d»fE ¸fþ¶fc°fe ÀfZ

»fOÞXZ¦ffÜ QZVf IZY Vf`Ãfd¯fIY WXf»ff°f ´fZ ·fe ¶ff°f IYSXZ¦ffÜ

´fMX³ff IYfg»fZþ AfBÀff IZY Àf¹fûÔþIY ¨ffhQ ³fZ IYWXf IYe

AfBÀff IYe ´fWX¨ff³f ÀfÔ§f¿fÊ IZY d»fE WX` AfBÀff LfÂf ÀfÔ§f

´f`³f»f ¸fZ Af¹fZ¦fe °fû ÀfÀ°ff WXfgÀMX»f, ÀfÀ°fe ¶fÀf ÀfZUf IZY

Àff±f WXSX IYfg»fZþ ¸fZ ÀfÀ°fe I`YÔMXe³f IYe »fOÞXfBÊ ¸fþ¶fc°fe

ÀfZ »fOÞXZ¦ffÜ ´fMX³ff dUdU IZY Àf¹fûÔþIY SXf¸fþe ¹ffQU,ÀfWX

À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ

¸f³fZSX ´fiJÔOX IZY

¦¹ffÀf´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f ¦ffÔU

¸fZÔ Àfc¹fÊ ¸fÔdQSX IZY

À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX

AfNX

AJÔOX IYe°fʳf IYSXf¹ff

þf SXWXf WX`Ü ¦¹ffÀf´fbSX

´fÔ¨ff¹f°f ¦ffÔU dÀ±f°f

Vfû·ff¹ffÂff Àf¸ffSXûWX

IYû »fZIYSX ¦ffÔU IYe WXþfSX ¸fdWX»ffAûÔ

AüSX ´fbøY¿fûÔ ³fZ IY»fVf Vfû·ff¹ffÂff

d³fIYf»feÜ IY»fVf Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ

Vffd¸f»f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ U`dQIY

¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f IZY Àff±f WXþfSX IYe ÀfÔ£¹ff

¸fZa ¦¹ffÀf´fbSX ¦ffÔU ÀfZ »fZIYSX ¸f³fZSX WX»Qe

L´fSXf ÀfÔ¦f¸f §ffMX ÀfZ ´ffU³f þ»f

·fSXIYSX ´fb³f: Àfc¹fÊ ¸fÔdQSX ¦¹ffÀf´fbSX IZY

d»fE ´fiÀ±ff³f dIY¹ffÜ IY»fVf Vfû·ff¹ffÂff

¸fZÔ IYSXe¶f EIY WXþfSX ¸fdWX»ffEÔ Vffd¸f»f

±feaÜ IY»fVf Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ

dQUÀfe¹f

LfÂfÀfÔ§f-QfUZQfSXe SX`»fe ¸fZÔ LfÂfûÔ IYf CX¸fOÞXXf WXbþc¸f: AfBÀff

EUÔ ´fb÷Y¿f ³fZ Àfc¹fÊ ·f¦fUf³f IZY þ¹fIYfSXZ

»f¦ff¹fZÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY Àfc¹fÊ ¸fÔdQSX

IZY À±ff´f³ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX ¸fÔdQSX

IZY ´fif¦fÔ³f ¸fZa AfNX dQUÀfe¹f AJÔOX

IYe°fʳf IYf Af¹fûþ³f WXû¦ffÜ ¸füIZY ´fSX

CX´fdÀ±f°f ¦f¯f ¦¹ffÀf´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f

¸fbdJ¹ff ¸f³fûþ IbY¸ffSX, ÀfSX´fÔ¨f »ff»f

¶fWXfQbSX dÀfÔWX, Àf¸ffþÀfZUe »fd»f°f

¸fûWX³f ´fiÀffQ, ÀfbSXZVf SXf¹f, SXÔþe°f

IbY¸ffSX, ³feSXþ IbY¸ffSX ÀfdWX°f WXþfSX

»fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ

Àf¹fûÔþIY dUIYfÀf ¹ffQU, SXfWXb»f ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXe

»fOÞXfBÊ I`Y¸´fÀf ¸fZ þf°f, ²f¸fÊ IZY SXfþ³fe°f IYSX³fZ Uf»fû ÀfZ

WX¸f LfÂfûÔ ÀfZ Af”fX³f IYSX°fZ WX` þf°f-²f¸fÊ IYû ¨fûMX QZIYSX

AfBÀff IZY ÀfÔ§f¿fÊ IYû UûMX IYSXZ °ffdIY Af´f IYf þû ¸fc»f

ÀfUf»f WX` CXÀfZ ÀfWXe øY´f ÀfZ À±ff³f d¸f»fZ, »ffB¶fiZSXe IYf

ÀfUf»f, dVfÃfIY-IY¸fʨffSXe IZY Jf»fe ´fOÞXf, ´fi¹fû¦f

Vff»ff IYe dÀ±fd°f ´fZ, ´»fZÀf¸fZÔMX ÀfZ»f,IYfg´fe SXe¨fZIY B³f

¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfUf»f WX¸ffSXf IZYÔQi AüSX WX¸ffSXf EþZÔOXf ·fe

WX`Ü AfBÀff SXfª¹f A²¹Ãf ¸fû£°ffSX ³fZ IYWXf IYe WX¸f

ÀfWXe ÀfUf»fû IZY Àff±f ´fMX³ff dUdU IZY ¨fb³ffU ÀfZ WX¸f

SXûþ¦ffSX ¸fZa IYMXü°fe dJ»ffRY EIY ¸fþ¶fc°f AfÔQû»f³f

IYe °f`¹ffSXe ¸fZa WX` ¢¹fûÔdIY AfBÀff IYe ´fWX¨ff³f 365

dQ³f 24 §f¯MXf ÀfÔ§f¿fÊ IYf WX`! Afþ IYe SX`»fe ¸fZÔ SXdU

´fiþf´fd°f, Àfb²ffIYSX, AfdIY¶f, ÀffÀU°f, WXfdIY¸f,

Af»fûIY ¹ffQU, ¦fû»fc, Qfd³fVf, Afd¸fSX Jf³f, þ¹f,

´fÔIYþ, SXûdWX°f, Vfb·f¸f, ´fc³f¸f,ÀfeJf, d´fi¹ff, AÔþd»f,

´fied°f, ¸fûdþ¶f, IYfþe ÀfWXUfþ SXWX¸ff³f, dUVff»f,

ÀfÔþ¹f, AfdQ»f, UÀfe¸f, SXfgd³f°f, ¸fÔ¦f»f, ³fe°feVf, SXdU,

CXªª½f»f ÀfdWX°f dUdU IZY WXfgÀMX»f °f¸ff¸f IYfg»fZþ IZY

Àf`IYOÞXû LfÂf ±fZÜ

slide4

04

´fMX³ff

¸fbªfµRYSX´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSX

¶ffPXÞ SXfWX°f ¸fZÔ RYþeÊUfOÞXf

ÀfZX ÀfIY°fZ ¸fZÔ ´fiVffÀf³f

www.swarajkhabar.in

VfbIiY½ffSXXX, 02 RYSX½fSXeX, 2018

CX´f¸fbdJ¹ff ´fSX AÔ²ff²fbÔ²f

RYf¹fdSXÔ¦f, ¶ff»f-¶ff»f ¶f¨fZ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¦fSXe¶f dUSXû²fe WX`

Af¸f ¶fþMX

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ Afþ

ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fZVf Af¸f ¶fþMX IYû

EÀf¹fcÀfeAfBÊ (IY¸¹fcd³fÀMX) ³fZ

þ³fdUSXû²fe AüSX ¦fSXe¶f dUSXû²fe

¶f°ff¹ff WX`Ü´ffMXeÊ IZY SXfª¹f Àfd¨fU

A÷Y¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ IYWXf WX` dIY

¹fWX ¶fþMX ¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPXÞf³fZ Uf»ff

°f±ff dIYÀff³f-¸fþQcSX dUSXû²fe WX`Ü

¶fþMX ¸fZÔ QZVfe-dUQZVfe ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ

IZY dWX°fûÔ IYf dUVfZ¿f £¹ff»f SXJf

¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY BÀf

¶fþMX ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYû

»fZIYSX ³f IYûBÊ ¹fûþ³ff WX` AüSX ³f

¸fÔWX¦ffBÊ IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ IYf

IYûBÊ NXûÀf IYQ¸f WX`Ü ÀfSXIYfSX

´fWX»fZ WXe JbQSXf ½¹ff´ffSX ¸fZÔ Vf°f

´fid°fVf°f ´fi°¹fÃf dUQZVfe d³fUZVf

»ff¦fb IYSX ¨fbIYe WX`Ü ¹fWX ¶fþMX

LûMXZ CXôZf¦fûÔ AüSX JbQSXf

½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû °f¶ffWX IYSX QZ¦ffÜ

¶fþMX IYû L»ffUf´fc¯fÊ ¶f°ff°fZ WXbE

CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY ¸fÔWX¦ffBÊ IYe

¸ffSX ÓfZ»f SXWXe QZVf IYe þ³f°ff IYû

BÀf ¶fþMX ÀfZ IbYL ·fe d¸f»f³fZ

Uf»ff ³fWXeÔ WX`ÜCX³WXûÔ³fZ ³fZ Af¸f

AfUf¸f ÀfZ BÀf þ³fdUSXû²fe ¶fþMX

IZY dJ»ffRY Af³Qû»f³f °fZþ IYSX³fZ

IYe A´fe»f IYe WX`Ü

Àff¸ffdþIY dUÄff³f U dWXÔQe IYf ´ffÔ¨f

dQUÀfe¹f CX³¸fbJe IYf¹fÊIiY¸f ÀfÔ´f³³f

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ SXf¿MÑXe¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff Ad·f¹ff³f EUÔ d¶fWXfSX ¸ff²¹fd¸fIY

dVfÃff ´fdSX¿fQ IZY ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àff¸ffdþIY dUÄff³f EUÔ dWXÔQe

dU¿f¹f IYf ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f CX³¸fbJe IYf¹fÊIiY¸f ¶fb²fUfSX IYû ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ

AfSXEÀf¶fe BÔMXSX dUôf»f¹f Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

Qû³fûÔ dU¿f¹fûÔ ÀfZ 40-40 ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ ³fZ ´fidVfÃf¯f ´fif~ dIY¹ffÜ ¹fWX CX³¸fbJe

IYf¹fÊIiY¸f dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ¨f`²fSXe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf CX³¸fbJe IYf¹fÊIiY¸f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f Qû³fûÔ dU¿f¹fûÔ ÀfZ

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ´fiJÔOX

ÃfZÂf IZY ·fMXU³f ´fÔ¨ff¹f°f IZY CX´f¸fbdJ¹ff

AÔþ³fe IbY¸ffSX CXRYÊ ÀfbVfe»f ´fSX ¶ffBIY

ÀfUfSX °fe³f IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ WXd±f¹ffSX¶fÔQ

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe d³f¹f°f ÀfZ

AÔ²ff²fbÔ²f RYf¹fdSXÔ¦f dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY BÀf

¦fû»fe¶ffSXe IYe §fMX³ff ¸fZÔ CX´f¸fbdJ¹ff ¶ff»f-

¶ff»f ¶f¨f ¦fEÜ ¦fû»fe ¨f»f³fZ IYe AfUfþ

Àfb³fIYSX »fû¦f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ °f¶f°fIY

A´fSXf²fe ¶ffBIY ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX ·ff¦f³fZ ¸fZÔ

ÀfRY»f SXWXZÜ CX´f¸fbdJ¹ff ³fZ BÀfIYe Àfc¨f³ff

´fbd»fÀf IYû dQ¹ffÜ Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe

±ff³ff²¹fÃf ¸fWXfQZU IYf¸f°f, AUSX d³fSXeÃfIY

SXf¸fZV½fSX SXf¸f ´fbd»fÀf ¶f»f IZY Àff±f §fMX³ff

À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨f IYSX dÀ±fd°f IYf þf¹fþf

d»f¹ff, AüSX CX´f¸fbdJ¹ff °f±ff A³¹f »fû¦fûÔ ÀfZ

¦fWX³f ´fcL°ffL IYeÜ

BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX´f¸fbdJ¹ff AÔþ³fe IbY¸ffSX ³fZ

·fMXU³f IZY WXe Qû ¹fbUIYûÔ ´fSX ³ff¸fþQ °f±ff

EIY A³¹f ´fSX þf³f ¸ffSX³fZ IYe d³f¹f°f ÀfZ

¦fû»fe¶ffSXe IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE

±ff³ff ¸fZÔ EIY AfUZQ³f dQ¹ff WX`Ü dQE ¦fE

AfUZQ³f ¸fZÔ ·fMXU³f IZY WXe Àfb¶fû²f IbY¸ffSX

EUÔ ¶füAf IbY¸ffSX ÀfdWX°f EIY A³¹f IYû

AfSXûd´f°f dIY¹ff WX`Ü CX´f¸fbdJ¹ff ³fZ dQE ¦fE

AfUZQ³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff WX` dIY ¦ffÔU ¸fZÔ IbYL

¸fWXe³fZ ´fcUÊ §fdMX°f EIY §fMX³ff ¸fZÔ CXöY ¹fbUIY

AfSXûd´f°f WX`Ü dþÀf¸fZÔ UZ ¦fUfWXe QZ³fZ Uf»fZ

±fZÜ ¦fUfWXe QZ³fZ IYe ¶ff°f IYû »fZIYSX ¶fQ»fZ

IYe ·ffU³ff ÀfZ WXe §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff

¦f¹ff WX`Ü

¶ffBIY ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX A´f³fZ §fSX

»füMX SXWXZ ±fZ ¸fbdJ¹ff

§fMX³ff IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ CX´f¸fbdJ¹ff AÔþ³fe ³fZ

´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY UZ ¶fb²fUfSX IYe Vff¸f

¶ffBIY ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX ¶f»»f·f´fbSX ÀfZ

A´f³fZ §fSX ·fMXU³f »füMX SXWXZ ±fZÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ

ª¹fûdWXÔ UZ CX¸fdU ¶f»»f·f´fbSX IZY d³fIYMX

´fWXbÔ¨fZ, ´fcUÊ ÀfZ WXe §ff°f »f¦ffE ¶ffBIY ÀfUfSX

°fe³f IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ RYf¹fdSXÔ¦f

IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ »fZdIY³f ¶fb»fZMX

¶ffBIY IYe ¦fd°f Ad²fIY WXû³fZ IZY IYfSX¯f

¦fû»fe CX³WXZÔ ³fWXeÔ »f¦feÜ RYf¹fdSXÔ¦f IYSX³fZ IZY

¶ffQ Àf·fe A´fSXf²fe ¶ffBIY ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX

·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZÜ CX´f¸fbdJ¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY °fe³f ¹fbUIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ Qû ¹fbUIYûÔ IYû

CX³WXûÔ³fZ ´fWX¨ff³f d»f¹ffÜ »fZdIY³f EIY A³¹f

¹fbUIY IYû ´fWX¨ff³f ³fWXeÔ ÀfIZYÜ

IYWX°fZ WX`Ô ±ff³ff²¹fÃf

§fMX³ff IYe þf³fIYfSXe IZY ¶ffQ §fMX³ff À±f»f

IYf þf¹fþf d»f¹ff ¦f¹ffÜ ´fedOÞX°f õfSXf dQE

¦fE AfUZQ³f IZY Af»fûIY ¸fZÔ ´fbd»fÀf A´f³fZ

À°fSX ÀfZ Lf³f¶fe³f ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WX`Ü þ»Q WXe

¸ff¸f»fZ IYf Jb»ffÀff WXû þfE¦ffÜ

ÀUSXfþ/÷Y³³feÀf`Q´fbSX

Àfe°ff¸fPXÞeÜ

Àfe°ff¸fPÞXe dþ»fZ ¸fZÔ ¶ffPXÞ SXfWX°f dU°fSX¯f

¸fZÔ ¦fOÞX¶fOXÞe IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff Afd±fÊIY

A´fSXf²f BIYfBÊ ³fZ ´fIYOÞXf WX`Ü BÀf¸fZ

Qþʳfû »ff·ff±feÊ IZY EIY WXe Jf°fZ ¸fZÔ

RYþeÊUfOÞXf °fSXeIZY ÀfZ IYBÊ IYBÊ ¶ffSX

SXfdVf OXf»f QZ³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fiIYfVf ¸fZÔ

Af¹ff WX`Ü Afd±fÊIY A´fSXf²f BIYfBÊ IZY

A´fSX ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY ³fZ dþ»ff

´fiVffÀf³f IYû AdU»fÔ¶f d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ

IYf AfQZVf þfSXe dIY¹ff WX`Ü þfSXe

AfQZVf ¸fZÔ ¸fWXfd³fSXeÃfIY ³fZ IYWXf WX` dIY

¦fifWXIY ÀfZUf IZY³Qi ÀfÔ¨ff»fIY õfSXf ·fe

¶ff¹fû¸f`dMÑIY AÔ¦fcNXZ IYf d³fVff³f »fZIYSX

SXfdVf d³fIYf»f »fZ³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYe

¶ff°f IYWXe WX`Ü ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû

»fZIYSX WXOÞXIY°f ¸fZÔ Af¹fZ dþ»ff

´fQfd²fIYfSXe ³fZ AdU»fÔ¶f Qû¿fe IZY

dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf

³fûOX»f ´fQfd²fIYfSXe IYû dQ¹ff WX`Ü

BÀfIYû

»fZIYSX

Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àf·fe

d½f½ffQ IYû »fZIYSX QûÀ°f

IYf ¦f»ff ¨ffIcY ÀfZ SXZ°ff

l l EIY WXe Jf°fZ ¸fZÔ IYBÊ IYBÊ ¶ffSX SXfdVf

ªf¸ff IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff

l l ¸ff¸f»fZ IYe ªffa¨f IYSX Qû¿fe IZY dJ»ffRY

Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf

ÀfÔ¶fÔd²f°f dVfÃfIYûÔ IYf A»f¦f-A»f¦f Àf¸fcWX ¶f³ffIYSX ³fUf¨ffSX EUÔ ¶fQ»f°fZ

´fdSXUZVf IZY A³fbøY´f dVfÃf¯f IYf¹fÊdUd²f IYû ¶fZWX°fSX ¶f³ff IYSX Vf`Ãfd¯fIY ¦fb¯fUØff

¸fZÔ CXØfSXûØfSX Àfb²ffSX »ff³ff ±ffÜ ´fidVfÃfb dVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ dÀfðf±fÊ VfÔIYSX, ¸f³fûþ

IbY¸ffSX, Vfb·f¸f IbY¸ffSX, Ad³f»f IbY¸ffSX, dQ»fe´f IbY¸ffSX, AdU³ffVf IbY¸ffSX,

VfdVfIYfÔ°f d³fSXf»ff, SXûVf³f IbY¸ffSX dÀfÔWX, CX´ffÀf³ff, ¸feSXf ¦fb~f ÀfdWX°f A³¹f

´fid°f·ff¦fe Vffd¸f»f ±fZÜ Àf¶fûÔ ³fZ EIY¸f°f WXûIYSX BÀf °fSXWX IZY CX³¸fbJe IYf¹fÊIiY¸f

´fid°fU¿fÊ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ´fSX þûOÞX dQ¹ffÜ BÀf CX³¸fbJe IYf¹fÊIiY¸f

IYû ¶fZWX°fSX EUÔ ÀfbúPÞX ¶f³ff³fZ IZY d»fE Àff¸ffdþIY dUÄff³f dU¿f¹f IZY ¸fb£¹f Àff²f³f

ÀfZUe VfÔ·fc IbY¸ffSX Óff EUÔ SXf¯ff ´fi°ff´f dÀfÔWX ³fZ A´f³fe ÀfWX·ffd¦f°ff ¶fJc¶fe d³f·ffBÊÜ

UWXeÔ dWXÔQe dU¿f¹f IZY ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ´ffNXйf¨f¹ffÊ IYe øY´fSXZJf, ·ff¿ff IYüVf»f,

ÀffdWX°¹f ·ff¿ff dVfÃf¯f IYdU°ff IYû ´fPÞXf³ff, ¦fd°f IYf A²¹f¹f³f AüSX A²¹ff´f³f

ÀfdWX°f ½¹ffIYSX¯f dVfÃf¯f, dWXÔQe dVfÃf¯f ¸fZÔ þ³fÀfÔ¨ffSX ¸ff²¹f¸fûÔ IYf CX´f¹fû¦f EUÔ

dVfÃfIY Ãf¸f°ffAûÔ IYf dÃfd°fþ ´fSX ¦fd°fdUd²f Af²ffdSX°f °fe³f d¶fÔQbAûÔ ´fSX ´fidVfÃf¯f

dQ¹ff ¦f¹ffÜ dWXÔQe dU¿f¹f IZY ´fidVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ OXf. ´fi¸fûQ IbY¸ffSX Óff,

SXfþIbY¸ffSXe EUÔ ´fcþf IbY¸ffSXe ³fZ ´fidVfÃf¯f dQ¹ffÜ

IZY³Qi IYe Af¸f ¶fþMX þ³fdUSXû²fe: SXfþQ

´fiUöYf

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ dþ»ff SXfþQ

´fiUöYf SXfIZYVf IbY¸ffSX NXfIbYSX ³fZ IYWXf

dIY ¦fb÷YUfSX IYû dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f

þZMX»fe õfSXf ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff Af¸f

¶fþMX þ³fdUSXû²fe WX`Ü SXfþQ ´fiUöYf

³fZ IYWXf dIY IYÀMX¸f OXйfcMXe ¶fPÞXf QZ³fZ

ÀfZ ¸fû¶ffB»f - MXeUe ÀfdWX°f IYBÊ A³¹f

UÀ°fbEÔ ¸fWXh¦fe WXû þfE¦feÜ BÀfIZY

A»ffUZ ÀfZÀf ¸fZÔ 1: IYe ¶fPÞXû°fSXe WXûÔ

þf³fZ ÀfZ A¶f B³fIY¸f MX`¢Àf ª¹ffQf

QZ³ff WXû¦ffÜ SXfþQ ´fiUöYf ßfe NXfIbYSX

³fZ IYWXf IYe BÀf ¶fþMX ÀfZ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXf AüSX ¶fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü BÀf

¶fþMX ÀfZ ¦fSXe¶f -dIYÀff³f -¸fþQbSX IYû d³fSXfVff WXf±f »f¦fe WX`Ü UWXe ¶fZSXûþ¦ffSX

¹fbUf ·fe WX°ffVf WXbE WX`ÔÜ

ERYOXeAfBÊ IZY dUSXû²f ¸fZÔ Afþ ¸f³ff¹ff

þfE¦ff ´fid°fUfQ dQUÀf

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf JbQSXf ½¹ff´ffSX ¸fZÔ 100 ´fid°fVf°f

´fi°¹fÃf dUQZVfe d³fUZVf (ERY OXe AfBÊ) »ff¦fc IYSX³fZ IYe ³fed°f IZY dJ»ffRY

EÀf¹fcÀfeAfBÊ (IY¸¹fcd³fÀMX) Afþ ´fid°fUfQ dQUÀf ¸f³ffE¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX

´ffMXeÊ IZY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ þb»fbVf d³fIYf»fe þfE¦fe þû VfWXSX IZY ¸fb£¹f ¸ff¦fûÊÔ

ÀfZ WXû°fe WXbBÊ IY»¹ff¯fe ¨füIY ´fSX ´fWXbh¨fZ¦fe UWXfh EIY Àf·ff Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ

CX´f¸fbdJ¹ff ´fSX WXbBÊ ¦fû»fe¶ffSXe ÀfZ QWXVf°f

¸fZÔ »fû¦f

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ¶f»»f·f´fbSX ¸fZÔ ·fMXU³f ´fÔ¨ff¹f°f IZY CX´f¸fbdJ¹ff

AÔþ³fe IbY¸ffSX CXRYÊ ÀfbVfe»f ´fSX ¶fb²fUfSX IYe Vff¸f A´fSXfd²f¹fûÔ õfSXf dIYE ¦fE

¦fû»fe¶ffSXe ÀfZ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ QWXVf°f IYf ¸ffWXü»f IYf¹f¸f WXû ¦f¹ff WX`Ü »fû¦fûÔ ¸fZÔ

BÀf §fMX³ff IZY ¶ffQ BÀf IYQSX ·f¹f ½¹ff~ WXû ¦f¹ff WX` dIY Vff¸f WXû°fZ WXe »fû¦f

A´f³fZ-A´f³fZ §fSXûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ ¸fZÔ ´fSXWXZþ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY

þ¶f Af¸f »fû¦fûÔ IYe QZJ·ff»f IZY d»fE ¨f¹fd³f°f þ³f´fid°fd³fd²f WXe ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ

WX`Ô °fû Af¸f »fû¦fûÔ IYe ¢¹ff dÀ±fd°f WXû¦feÜ A´fSXf²fe ÀfSXZAf¸f ´fbd»fÀf IYû Jb»fe

¨fb³fü°fe QZ°fZ WXbE IY·fe ·fe ¦fû»fe¶ffSXe U WX°¹ff IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ ¸fZÔ

dWX¨fIY ³fWXeÔ SXWXZ WX`ÔÜ B³f dQ³fûÔ ÃfZÂf ¸fZÔ §fdMX°f ¦fû»fe¶ffSXe U WX°¹ff IYe §fMX³ff ´fSX

³fþSX QüOÞXf³fZ IZY ¶ffQ ¹fWX À´fá WXû SXWXf WX` dIY WXÀf³f´fbSX ¸fZÔ A´fSXf²fe ¶fZ»f¦ff¸f WXû

SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ U¿fÊ d¶f±ff³f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX WXbE ¦fû»fe¶ffSXe U WX°¹ff IYe §fMX³ff IYe

¶fc WXÀf³f´fbSX °fIY ·fe ´fWXbÔ¨f þf°fe ±feÜ §fMX³ff d¶f±ff³f ¸fZÔ §fMX°fe ±fe, AüSX ·f¹fd·f°f

WXÀf³f´fbSX IZY »fû¦f WXû°fZ ±fZÜ B³f dQ³fûÔ d´fL»fZ Qû ¸fWXe³fZ ÀfZ d¶f±ff³f IYe °fSXWX WXe

WXÀf³f´fbSX ¸fZÔ A´fSXfd²f¹fûÔ õfSXf ¦fû»fe¶ffSXe U WX°¹ff IYe §fMX³ffAûÔ IYû AÔþf¸f QZ³fZ

IYf QüSX VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfdWX°f Af¸f »fû¦fûÔ ´fSX

¦fû»fe¶ffSXe IYe §fMX³ff IYûBÊ ³fBÊ ³fWXeÔ WX`Ü Qû U¿fÊ ´fcUÊ WXÀf³f´fbSX ¦ffÔU ´fÔ¨ff¹f°f IZY

°f°IYf»fe³f ¸fbdJ¹ff ÀfWX U°fʸff³f ¸fZÔ dþ»ff ´ff¿fÊQ dU¸f»f dÀfÔWX dþ°fZÔQi ´fSX

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ Qb²f´fcSXf ÀfZ »füMX°fZ Àf¸f¹f AÔ²ff²fbÔ²f RYf¹fdSXÔ¦f dIY¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY

¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³f ¸fZÔ ÀfUfSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¸fbdJ¹ff ¶ff»f ¶ff»f ¶f¨fZ ±fZÜ LWX

U¿fÊ ´fcUÊ QZUSXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff ¦fb»ff¸f SXÀfc»f ´fSX A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ÀfIYSX´fbSXf

¸fbVfWXSXe ¦ffLe ¸fZÔ AÔ²ff²fbÔ²f RYf¹fdSXÔ¦f IYSX §ff¹f»f IYSX dQ¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ

¨f»fIYSX EIY ¦fû»fe¶ffSXe IYe §fMX³ff ¸fZÔ CX³fIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ EIY ¸fWXe³ff ´fcUÊ WXe

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ AdWX»fUfSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff ¸f¸f°ff IbY¸ffSXe IZY ÀfÀfbSX WXSXZSXf¸f

¹ffQU IYû ¦fûd»f¹fûÔ ÀfZ ·fc³fIYSX ¸fü°f IZY §ffMX CX°ffSX dQ¹ffÜ BÀf §fMX³ff ÀfZ ´fbSXf³fe

§fMX³ff IYû »fû¦f ¹ffQ IYSX ·f¹fd·f°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ

dVfÃfIY Àf¸ffþ IZY AfQVfÊ: dU²ff¹fIY

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ dVfÃfIY Àf¸ffþ IZY AfQVfÊ ´fb÷Y¿f WXû°fZ WX`ÔÜ dVfÃfIY A¦fSX

ÀfRY»f WXû°fZ WX`Ô, °fû Àf¸ffþ IYf ·fdU¿¹f CXªþU»f WXû°ff WX`Ü dVfÃfIYûÔ IYf IY°fʽ¹f

IZYU»f ´fPÞXf³ff WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY Àff¸ffdþIY IYf¹fûÊ ¸fZÔ ·fe A´f³fZ Qfd¹f°UûÔ IYf

d³fUÊWX³f IYSX³ff WX`Ü °ffdIY Àf¸ffþ IYf ·fdU¿¹f CX«U»f WXû ÀfIZYÜ CXöY ¶ff°fZÔ d¶fWXfSX

dU²ff³fÀf·ff IZY A²¹fÃf ÀfWX À±ff³fe¹f dU²ff¹fIY dUþ¹f IbY¸ffSX ¨fü²fSXe ³fZ AfQVfÊ

¸f²¹f dUôf»f¹f ¸fDY ¶ffdþQ´fbSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dUQfBÊ ÀfWX Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IYû

Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfZUfd³fUÈØf ´fi·ffSXe E¨fE¸f CX¸fZV½fSX ´ffÀfUf³f

AüSX dVfÃfIY ³fU»f dIYVfûSX ¸fWX°fû IZY ¸fÔ¦f»f þeU³f IYe IYf¸f³ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY

Af´f dVfÃfIY Àf¸ffþ ¶f³ff°fZ WX` ³f°feþ°f³f Af´fIYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYû ¸fböY IYSX³ff WX¸ffSXf

IY°fʽ¹f ¶f³f°ff WX`Ü ÀUf¦f°f ¦ff³f dUôf»f¹f IYe LfÂff Qe´ff IbY¸ffSXe U ³fe°fc IbY¸ffSXe ³fZ

dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff V¹ff¸f³fÔQ³f ¨fü²fSXe ³fZ IYeÜ ÀfÔ¨ff»f³f SXf¸f ³fSXZVf ´fiÀffQ

³fZ dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ E¨fE¸f CX¸fZV½fSX ´ffÀfUf³f U dVfÃfIY ³fU»f dIYVfûSX ¸fWX°fû IYû

´ff¦f,¨ffQSX, AÔ¦f UÀÂf U ¦fe°ff QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX IYû ´fi¸fbJ IbY¸ffSXe

A¨fʳff, dþ´f ÀfQÀ¹ff A¨fʳff ¨ÀfWX, d¶fWXfSX SXfª¹f ´fif±fd¸fIY dVfÃfIY ÀfÔ§f IZY

¸fWXfÀfd¨fU ¸fWXZÔQi ´fiÀffQ VffWXe, dþ»ff ´fif±fd¸fIY dVfÃfIY ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf A³fÔ°f

IbY¸ffSX SXf¹f,´fcUÊ ´ff¿fÊQ ·ff¦fU°f ´fiÀffQ ¨ÀfWX ³fZ ·fe ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ¶feBÊAû

IbY¸ffSXe ¸ff»ff SXf¹f ÀfdWX°f QþʳfûÔ Ad°fd±f¹fûÔ IYû ´ff¦f ¨ffQSX, ¸ff»ff U ¶fbIZY QZIYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ¨ÀfWX, Àfb¶fû²f

¨ÀfWX, SX¸fZVf SXþIY, þ¹fSXfþ ´ffÀfUf³f, dQ³fZVf ´ffÀfUf³f, ¶feAfSX´fe IbY¸ffSX SXÔþ³f,

´fcUÊ ´fi¸fbJ SXÔþe°f SXf¹f, dQ³fZVf SXf¹f, ¸fbdJ¹ff SX°f³f IbY¸ffSX AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

³fûOX»f ´fQfd²fIYfSXe IZY Àff±f dþ»ff

´fQfd²fIYfSXe SXfþeU SXüVf³f ³fZ Àf¸feÃff

¶f`NXIY IYSX°fZ WXbE ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f

IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ UWXe dþ³fIZY

Jf°fZ ¸fZÔ EIY ¶ffSX ÀfZ Ad²fIY ´f`Àff ¦f¹ff

WX` °fû AdU»fÔ¶f ´f`Àff »füMXf QZÔ, °ffdIY

IYfSXÊUfBÊ ÀfZ ¶f¨f ÀfIZYÜ dþ»ff

þ³fÀfÔ´fIYÊ ´fQfd²fIYfSXe Qe´fIY ¨fÔQi QZU

³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû

QZJ°fZ WXbE dþ»ff ´fiVffÀf³f Àf£°f WX`Ü

Qû¿fe IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe

þfE¦feÜ

¦fbøYUfSX

IYû

WXf»f ´fiûþZ¢MX ¶ffd»fIYf dUôf»f¹f IYe »ff´fSXUfWXe IYf

´fSXeÃff RYf¸fÊ ·fSX³fZ ÀfZ UÔd¨f°f LfÂff QSX QSX ·fMXIY³fZ IYû ¸fþ¶fcSX

ÀUSXfþ/ÀfSX`¹ff/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

dþ»ffd²fIYfSXe IZY Àf¸fÃf ³¹ff¹f IYe ¦fbWXfSX »f¦ff³fZ ¨f»fZ

¦fE Üdþ»ffd²fIYfSXe ²f¸fZÊÔQi IbY¸ffSX ³fZ ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE

°f°Ãf¯f dþ»ff dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe IYû ¶fb»fUf¹ff °f±ff

RYf¸fÊ ·fSXUf³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ

dþ»ff dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe »f»f³f ´fiÀffQ dÀfÔWX ³fZ OXeE¸f

IZY d³fQZÊVf IZY ¶ffQ RYû³f ÀfZ ´fSXeÃff ¶fûOXÊ IZY

Ad²fIYfSXe IYû þ¶f BÀf ¸ff¸f»fZ ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ff °fû

CX³WXZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ´fûMXÊ»f ¶fÔQ WXû ¨fbIYf WX` d»fWXfþf

RYf¸fÊ ·fSXUf³ff A¶f Àf¸·fU ³fWXe WX`Ü OXeBAû ³fZ

¸fû¶ffB»f ´fSX þf³fIYfSXe Qe dIY UZ BÀfIZY d»fE WXSX

Àf¸·fU ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZWX` dIY ´fcþf IYf EIY Àff»f

¶f¶ffÊQ ³f WXû AüSX CXÀfIYf RYf¸fÊ ·fSXf¹ff þfEÜ CX³WXû³fZ

BÀfIZY d»fE þUfQZWX WXZOX¸ffÀMXSX À´fáeIYSX¯f ´fcL³fZ

IYe ·fe ¶ff°f IYWXe WX`Ü ¶fWXSXWXf»f LfÂff IYf ·fdU¿¹f

Ad³f›¹f ¸fZÔ ´fOX ¦f¹ff WX`Ü ¶f°ff¹ff dIY CXöY dUôf»f¹f

IZY ·fiá ´fi²ff³ff²¹ff´fIY Àfb³fe»f IbY¸ffSX ´fSX IYNXûSX

IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYe AfV½ffÀf³f dþ»ff dVfÃff A²feÃfIY

³fZ dQ¹ff WX`Ü

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

§fSX »füMX³fZ IZY ¶ffQ dÀf¸fSXe dÀ±f°f

¶ff»fc-Àfe¸fZÔMX IYe QbIYf³f ¸fZÔ ¸fbÔVfe IYf

IYf¸f IYSX³fZ »f¦fZ ±fZÜ

AfSXûd´f°f ¹fbUIY CX³fIYf ´fOÞXûÀfe WX`

AüSX Àfïf¸f IYf QûÀ°f WX`Ü SXf°f IYSXe¶f

ÀffPÞXZ Àff°f ¶fþZ Jf³fZ-´fe³fZ IZY QüSXf³f

Qû³fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX

¸ffSX´feMX WXbBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ AfSXûd´f°f

§fSX ¸fZÔ §fbÀfIYSX Af¹ff AüSX WX°¹ff IZY

BSXfQZ ÀfZ ¨ffIcY ÀfZ ´fd°f IYf ¦f»ff SXZ°f

dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ UWX RYSXfSX WXû

¦f¹ffÜ ´fdSXþ³f §ff¹f»f IYû »fZIYSX

´feE¨fÀfe ´fWXbÔ¨fZ þWXfÔ ´fif±fd¸fIY

B»ffþ IZY ¶ffQ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ

EÀfIZYE¸fÀfeE¨f ·fZþ dQ¹ffÜ OXfg¢MXSXûÔ

³fZ CXÀfIYe WXf»f°f ³ffþbIY ¶f°ffBÊ WX`Ü

´fcþf ´fiûþZ¢MX ¶ffd»fIYf CX¨¨f dUôf»f¹f ÀfSX`¹ff IYe

LfÂff WX`Ü CXÀfZ BÀf ¶f¿fÊ ¸f`dMÑIY IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ Vffd¸f»f

WXû³ff ±ffÜ ¶fûOXÊ ³fZ BÀf ¶ffSX Af³f»ffBʳf RYf¸fÊ ·fSX³fZ IYe

½¹fUÀ±ff IYe ±feÜ UÀfb²ff IZY³Qi ÀfZ RYf¸fÊ ·fSXf þf³ff

±ffÜ ¹fWX IYf¸f dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³f ³fZ VfbøY dIY¹ffÜ

CX³fIYf CXïcV¹f ±ff LfÂffAûÔ IYû ÀfÔWXcd»f¹f°f dQ»ff³ffÜ

LfÂffAûÔ ³fZ CX³fIZY ´ffÀf RYf¸fÊ IYf´f`Àff þ¸ff dIY¹ffÜ

´fcþf ³fZ ·fe ´f`Àff þ¸ff IYSX dQ¹ffÜ þ¶f EOXd¸fMXIYfOXÊ

»fZ³fZ IYe ¶ffSXe AfBÊ °fû ´fcþf IYû ´f°ff ¨f»ff dIY CXÀfIYf

RYf¸fÊ WXe ³fWXeÔ ·fSXf ¦f¹ffÜ ´fcþf BÀfIZY d»fE

A´f³fZÀIcY»f IZY WXZOX¸ffÀMXSX IYû dþ¸¸fZUfSX ¸ff³f°fe WX`Ü

¶ffd»fIYf CX¨¨f dUôf»f¹f ÀfSX`¹ff IZY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY

Àfb³fe»f IbY¸ffSX IZY ¸f³f¸ff³fe EUÔ »ff´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f

¸f`dMÑIY ´fSXeÃff IZY RYf¸fÊ ·fSX³fZ ÀfZ ´fcþf UÔd¨f°f SXWX ¦fBÊÜ

dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY ³fZ RYf¸fÊ ·fSX³fZ IYf Vfb»IY

895 ÷Y´fE ´fcþf IYû »füMXf dQ¹ffÜ CXÀfZ EIY Àff»f

IYMXSXf ±ff³ff IYe Àfû³f´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY

dÀf¸fSXe ¦ffÔU ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYe SXf°f QûÀ°f

³fZ §fSX ¸fZÔ §fbÀfIYSX ¨ffIcY ÀfZ ¸fû.

þfdWXQ CXRYÊ Àfïf¸f IYf ¦f»ff SXZ°f

dQ¹ffÜ Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f dIYÀfe ¶ff°f IYû

»fZIYSX dUUfQ WXbAf ±ffÜ ¦fÔ·feSX

dÀ±fd°f ¸fZÔ §ff¹f»f IYû EÀfIZYE¸fÀfeE¨f

ÀfZ ´fMX³ff SXZRYSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

dRY»fWXf»f ´fbd»fÀf þ£¸fe U CXÀfIZY

´fdSXþ³f IYf ¶f¹ff³f QþÊ ³fWXeÔ IYSX

ÀfIYe WX`Ü

EÀfIZYE¸fÀfeE¨f ¸fZÔ §ff¹f»f IYe ´f}e

øYJÀff³ff Jf°fc³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fd°f

dQ»»fe ¸fZÔ SXWX°fZ ±fZÜ EIY ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ

BÔ°fþfSX IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ffÜB°f³ff Àfb³f°fZ WXe LfÂff

´fcþf §f¶fSXfIYSX A´f³fZ d³fIYMX°f¸f Àf¸ffþ ÀfZUe Àfb³fe»f

IbY¸ffSX dÀfÔWX IZY ´ffÀf þfIYSX ÀfWX¹fû¦f QZ³fZ IYe ¦fbWXfSX

»f¦ffBÊ ÜdþÀf´fSX Àf¸ffþÀfZUe ßfe dÀfÔWX ³fZ ´fWX»f IYSX°fZ

WXbE CXöY dVfÃfIY ´fSX ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX³fZ IYf

AfUZQ³f ±ff³fZ ¸fZ dQ»fUf¹fZ ÜþWXf ±ff³ff²¹fÃf ¸fû

A»ffCXïe³f ³fZ ¹fWX IYWXIYSX Àf·fe IYû »füMXf dQ¹ff dIY

¶feBÊAû ÀfZ þfÔ¨f IYSXf³fZ EUÔ CX³fIZY A³fbVfÔÀff Af³fZ IZY

¶ffQ WXe ¸f` ¸ff¸f»ff QþÊ IYøYÔ¦ff Ü dþÀf´fSX AfIiYûdVf°f

IYSXe¶f Qþʳf ·fSX LfÂffE ÀfdWX°f ßfe dÀfÔWX ³fZ

d³fQûÊ¿f ½¹fdöY IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX³ff ´fbd»fÀf IYû ¸fWXÔ¦ff ´fOÞXf

EÀfOXeþZE¸f ³fZ AdU»fÔ¶f ¸fböY

IYSX³fZ IYf dQ¹ff AfQZVf

¶feRY IZY AU`²f IYfSXû¶ffSX IZY

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ OXeE¸f AüSX EÀfEÀf´fe

IZY dJ»ffRY ´fdSXUfQ Qf¹fSX

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¸fbþµRYSX´fbSX

IZY ¶fZ»ff Aüôûd¦fIY ÃfZÂf ¸fZÔ »fZQSX

R`Y¢MÑe IYe AfOÞX ¸fZÔ ¨f»ff¹fZ þf SXWXZ

¶feRY IZY IYfSXû¶ffSX IYf ¸ff¸f»ff IYûMXÊ

´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü Àf¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ

AüSX ¶feþZ´fe ³fZ°ff ¨f³QidIYVfûSX ´fSXfVfSX

³fZ ¸fbþµRYSX´fbSX IZY OXeE¸f AüSX EÀfEÀf´fe

Àf¸fZ°f 13 »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ÀfeþeE¸f

IYûMXÊ ¸fZÔ ´fdSXUfQ-´fÂf Qf¹fSX dIY¹ff WX`Ü

QþÊ IZYÀf ¸fZÔ d¶fWXfSX Aüôûd¦fIY dUIYfÀf

´fifd²fIYSX¯f IZY dUIYfÀf Ad²fIYfSXe

SXfþeU SXÔþ³f Àf¸fZ°f A»RYf »fZQSX

BÔOXÀMÑeþ IZY ´fiû´fSXfBMXSX ´fSXUZþ A£°fSX

AüSX ¦»fû¶f»f RcYOX BÔMXSX³fZVf³f»f IZY

´fiû´fSXfBMXSX IZY dJ»ffRY ·fe IYûMXÊ ¸fZÔ

dVfIYf¹f°f IYe ¦fBÊ WX`Ü QþÊ IZYÀf ¸fZÔ ´fVfb

A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f Ad²fd³f¹f¸f IYe

²ffSXf-12 AüSX 13, ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f

E¢MX IYe ²ffSXf 15 ,16 AüSX 17 IZY

Àff±f WXe ·fiáf¨ffSX d³fSXû²fIY E¢MX AüSX

AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ ´fdSXUfQ

QfdJ»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYûMXÊ ³fZ

´fdSXUfQ-´fÂf IYû ÀUeIYfSX IYSX°fZ WXbE

Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ¦fb÷YUfSX IYe °ffSXeJ

°f¹f IYe WX`Ü

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

IYfaMXe ¸fZÔ 'WX¸f' dQJfE¦ff A´f³ff Q¸f

WX¸f ´ffMXeÊ IZY dIYÀff³f ´fiIYûâ IZY

SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf U ´fcUÊ ¸fÔÂfe BÊ.

Aþe°f IbY¸ffSX ³fZ þ³fÀf´fIYÊ

Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f IYfÔMXe ÃfZÂf IZY

IYBÊ ¦ffÔUûÔ ¸fZ ³fb¢IYOÞX Àf·ff IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX »fû¦fûÔ ÀfZ ¦fSXe¶f Àf¸¸ff³f

SX`»fe ¸fZ ¶fOÞXe °ffQfQ ¸fZa Vffd¸f»f WXû³fZ

IYf ³¹fü°ff dQ¹ffÜ

CX³WXûÔ³fZ Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE

IYWXf dIY 4 RYSXUSXe IYe SX`»fe IYfÔMXe

IYe þ³f°ff IZY d»fE ¸fe»f IYf ´f°±fSX

Àffd¶f°f WXû¦feÜ SX`»fe ¸fZa Af¸f»fû¦fûa IYe

WXbÔIYfSX IZY ¶ffQ ¹fdQ VffÀf³f õfSXf

CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe A³fQZJe IYe

¦fBÊ °fû þ³f°ff BÊÔMX ÀfZ BÊÔMX ¶fþf QZ¦feÜ

BÀfIZY d»fE »fû¦f ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ

°f`¹ffSX WX`ÔÜ ¦ffÔU IZY ¦fSXe¶fûÔ ¸fZ ¶fPÞXe

¶fZ¨f`³fe BÀfIYf À´fá ´fi¸ff¯f WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ ÃfZÂf IZY ¶fOÞXZ þ³f´fid°fd³fd²f U

´fiVffÀf³f ´fSX IYfÔMXe ÃfZÂf IYe §fûSX

CX´fZÃff IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE

IYWXf dIY IYfaMXe-¸fOÞXU³f ¸faZ ´fcUÊ IZY

dQ³fûÔ ¸fZa ¶f³fe ´f¢IYe ÀfOÞXIYûa IYe

³fUûQ¹f dUôf»f¹f ·fe WXÔ¦ff¸ff AüSX ¸ffSX´feMX IYe §fMX³ffAûÔ ÀfZ ¸fWXRcYþ ³fWXeÔ

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ dþ»ff IZY §fMXWXû

Aû´fe IZY þ¸ffQfSX dU³f¹f IbY¸ffSX IYû

d³fQûÊ¿f ½¹fdöY IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX

³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX³ff ¶fWXb°f ¸fWXÔ¦ff

´fOÞXfÜ Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f EÀfOXeþZE¸f ³fZ

´fbd»fÀf IYû IYOÞXe RYMXIYfSX »f¦ffIYSX

AfSXûd´f°f IYû AdU»f¸¶f LûOÞX³fZ IYf

AfQZVf dQ¹ffÜ

þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f

±ff³ff IYfÔOX ÀfÔ£¹ff - 48²92 IZY

RYSXfSX Ad·f¹fböY §fMXWXû ±ff³ff IZY §fMXWXû

d³fUfÀfe IYf»fe ´ffÀfUf³f IZY ´fbÂf

dUVfZV½fSX ´ffÀfUf³f IZY dU÷Yð IYûMXÊ ³fZ

UfSXÔMX þfSXe dIY¹ff ±ffÜ »fZdIY³f §fMXWXû

±ff³ff IYe ´fbd»fÀf ³fZ A´f³fZ UQeÊ IYf

²füÔÀf dQJfIYSX U IYûMXÊ IZY AfQZVf IYe

AUWXZ»f³ff IYSX IYfÔ¨ff ¦fif¸fUfÀfe 70

U¿feʹf UÈð EUÔ AÀUÀ±f dUVfZV½fSX

´ffÀfUf³f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ AüSX

°fû AüSX þ¶fSX³f SXf°f ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX IYSX

CXÀfZ ±ff³fZ IYe WXfþ°f ¸fZÔ SXJIYSX QcÀfSXZ

dQ³f IYûMXÊ ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f IYSXf¹ffÜ

70 U¿feʹf ´fedOÞX°f UÈð ³fZ

´fbd»fÀfIY¸feÊ IZY dU÷Yð

dIY¹ff ¸fbIYQ¸ff Qf¹fSX

d¦fSXµ°ffSX UÈð ³fZ ³¹ff¹ff»f¹f IYû A´f³ff

Af²ffSX IYfOXÊ dQJf°fZ WXbE A´f³fZ IYû

d³fQûÊ¿f ¶f°ff¹ffÜ IYûMXÊ ³fZ Af²ffSX IYfOXÊ

U þfSXe UfSXÔMX IYû d¸f»ff³f IYSX³fZ ´fSX

d·f³³f ´ff°fZ WXbE AdU»f¸¶f UÈð IYû

LûOÞX³fZ IYf AfQZVf ´fbd»fÀf IYû dQ¹ffÜ

´fedOÞX°f 70 U¿feʹf UÈð dUVfZV½fSX

´ffÀfUf³f BÀfe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Q»fdÀfÔWXÀfSXf¹f

EÀfeþZE¸f IZY ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ

¶fÈWXÀ´fd°fUfSX IYû ¸fbIYQ¸ff ÀfÔ 40²18

Qf¹fSX IYSX°fZ WXbE §fMXWXû Aû´fe IZY

þ¸ffQfSX dU³f¹f IbY¸ffSX Àf¸fZ°f A³¹f

´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYû AfSXûd´f°f dIY¹ff WX`Ü

UfSXÔMX dQJf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX³fZ ´fSX UÈð

IYe ´f}e IZY Àff±f ´fbd»fÀf õfSXf A·fQi

½¹fUWXfSX IYSX³fZ IYf AfSXû´f ·fe »f¦ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü

¨ffSX RYSXUSXe IYe SX`»fe IYe °f`¹ffSXe þûSXûÔ ´fSX

dÀ±fd°f IYfRYe þþÊSX WXû ¦fBÊ WX`Ü

ÀfOÞXIYûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY

IYfSX¯f »fû¦f IYfRYe ´fSXZVff³f WX`ÔÜ IYûBÊ

QZJ³fZ Uf»ff ³fWXea WX`Ü ¹fWXe dÀ±fd°f

AÀ´f°ff»fûÔ IYe WX`Ü ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ

IYû d³fd¸fÊ°f þ»f¸fe³ffSX ÀfRZYQ WXf±fe

Àffd¶f°f WXû SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f`dSX¹ff

IYû»WXbAf, ÀfQfQ´fbSX, d¸fNX³fÀfSXf¹f,

¶ffSX¸f°f´fbSX, MXSX¸ff, IY´fSX´fcSXf,

ÀfSX¸fÀf´fbSX AfdQ ¦ffUûÔ ¸fZ ³fb¢IYOÞX

Àf·ffEÔ IYeÜ A²¹fÃf°ff ´ffMXeÊ IZY

dþ»ff²¹fÃf BQi¸fûWX³f Óff ³fZ IYeÜ

¸füIZY ´fSX IY¸f»fZVf IYf°f d¦fSXe, Vf·fc

ÀffWX, SX¸fZVf Vf¸ffÊ, ¦fe°ff QZUe , SX¸fZVf

´ffNXIY, ¸fIcY ´ffNXIY, Ad³f»f ´fdOX°f,

Àfb³fe»f ÀffWX, dIYVfûSX IbYVfUfWXf, ¦fbçc

dÀfWX, ¨fQZßUSX AûÓff, SXfþeU dÀfWX,

UeSXZQi ÀffWX, dþ°fZQi ´ffÀfUf³f,

d·fJfSXe ÀffWX, ³fQdIYVfûSX ¦fûÀUf¸fe,

Àfb³fe»f ´ffÀfUf³f, SXdUQi ´ffÀfUf³f,

Vf·fc VfSX¯f NXfIbYSX AfdQ ³fZ ·fe

dU¨ffSX SXJZÜ

l l ´fiVffÀf³f ³fZ 25 LfÂfûÔ IZY dU÷Yð QþÊ IYSXfBÊ

´fif±fd¸fIYe, A¶f dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f

l l dUôf»f¹f ¸fZÔZ QÔOXfd²fIYfSXe IZY Àff±f ´fbd»fÀf ¶f»f A¶f

·fe °f`³ff°f

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f JSXü³ffOXeWX ¸fZÔ

¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXbE WX¦ff¸fZÔ, °fûOÞXRYûOÞX U

Af¦fþ³fe IZY ¶ffQ ¶fb²fUfSX IYû dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f

WXû ¦fBÊÜ WXf»ffÔdIY dUôf»f¹f ¸faZ QÔOXfd²fIYfSXe IZY

Àff±f ´fbd»fÀf ¶f»f A¶f ·fe °f`³ff°f WX`Ü LfÂf-

LfÂffEÔ Àff¸ff³¹f dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ »füMX AfE WX`ÔÜ

¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX LfÂf-LfÂffAûa ³fZ EÀfZÔ¶f»fe

IZY Àff±f ¢»ffÀf ·fe IYeÜ UWXe, Qû´fWXSX ¸fZÔ

A³fbVffdÀf°f °fSXeIZY ÀfZ »ffB³f ¸fZÔ »f¦fIYSX ·fûþ³f

d»f¹ffÜ BÀf ¶fe¨f °fbIYeÊ Aû´fe ´fi·ffSXe ÀfdWX°f

A³¹f Ad²fIYfSXe dUôf»f¹f ´fWXbÔ¨fZ U dÀ±fd°f IYf

þf¹fþf d»f¹ffÜ B²fSX, °fbIYeÊ Aû´fe ¸fZÔ 25

³ff¸fþQ U Àfü AÄff°f IZY dU÷Yð ´fd¶»fIY

ÀfÔ´fd»ff IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff³fZ, Af¦fþ³fe U

WXÔ¦ff¸ff IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

´fif¨ff¹fÊ IZY. ¨fZ¨f`¹ff EU CX´f´fif¨ff¹fÊ A÷Y¯f IbY¸ffSX

U¸ffÊ A´f³fZ IYÃf ÀfZ ¶ffWXSX LfÂf-LfÂffAûa IZY

Ad·f·ffUIYûa EU ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûa ÀfZ

dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f WXû³fZ IYe ¨f¨ffÊ IYSX SXWXZ ±fZÜ

Ad·f·ffUIYû ³fZ »fe Àfb²f U þf¹fþf

Àf¸ff¨ffSX ´fÂfû ¸fZ ´fiIYfdVf°f J¶fSX ´fSX Àfe°ff¸fPÞXe

d³fUfÀfe ¸fWXZVf ´fiÀffQ dÀfWX, IY¸f»f´fbSXf d³fUfÀfe

¦fBÊÜ BÀf¸fZ13 ¸fû¶ffB»f RYû³f þ¶°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

°fbIYeÊ Aû´fe ´fi·ffSXe ¨fSX¯fþe°f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY dRY»fWXf»f þ¶°f ¸fû¶ffB»f ´fif¨ff¹fÊ IYû Àfü´f

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü USXe¹f Ad²fIYfSXe IZY d³fQZÊVf ´fSX

IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ EÀfOXeAû EU OXeEÀf´fe

³fZ IYe ¶f`NXIY ¶fb²fUfSX IYû EÀfOXeAû þZ.

d´fi¹fQVfʳfe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZ dUôf»f¹f ´fiVffÀf³f

EU A³¹f ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fû IZY Àff±f

¶f`NXIY WXbBÊÜ EÀfOXeAû ³fZ ´fif¨ff¹fÊ IYû CX´fQiUe

LfÂfû ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ ¸füIZY ´fSX

OXeEÀf´fe IÈY¿¯f¸fbSXfSXe, ¶feOXeAû WXdSX¸fûWX³f

IbY¸ffSX, ÀfeAû ³feSXþ IbY¸ffSX dÀfWX, °fbIYeÊ Aû´fe

´fi·ffSXe ¨fSX¯fþe°f IbY¸ffSX, dUôf»f¹f IZY ´fif¨ff¹fÊ,

CX´f´fif¨ff¹fÊ Àf¸fZ°f A³¹f Ad²fIYfSXe U dVfÃfIY

¸füþcQ ±fZÜ

OXeE¸f ÀfZ d¸f»ff ´fid°fd³fd²f¸fOX»f

EÀfOXeAû IYe ¶f`NXIY IZY ¶ffQ dUôf»f¹f IYf

´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f OXeE¸f ÀfZ d¸f»f³fZ ´fWXb¨ffÜ OXeE¸f

IZY d³fQZVffʳfbÀffSX ³ff¸fþQû ´fSX IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ

´fbd»fÀf d´fIZYMX IYe ¸ffa¦f CXNXe

³fUûQ¹f dUôf»f¹f IYe §fMX³ff IYû QZJ°fZ WXbE

dUôf»f¹f IYe dVfÃff Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f dþ»ff

´ff¿fÊQ SXf³fe QZUe, ´ff¿fÊQ ´fid°fd³fd²f Àfþ¹f

´ffÀfUf³f U À±ff³fe¹f ¸fbdJ¹ff ´fd°f AdIY°f

IbY¸ffSX ³fZ ´fbd»fÀf d´fIZYMX IYe ¸ff¦f OXeE¸f EU

EÀfEÀf´fe ÀfZ IYe WX`Ü

¨ff´ffIY»f °fûOÞX³fZ ÀfZ ´ff³fe IYe dIY»»f°f

þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f ¸fZ WXÔ¦ff¸fZ IZY QüSXf³f

LfÂfûÔ ³fZ ¶ff»fIY LfÂffUfÀf ¸fZÔ »f¦fZ ¨ff´ffIY»f

·fe °fûOÞX dQ¹ff ±ffÜ BÀf IYfSX¯f WXfgÀMX»f ¸fZ ´ff³fe

IYe dIY»»f°f WXû ¦fBÊÜ CX´f ´fif¨ff¹fÊ EIZY U¸ffÊ ³fZ

¶f°ff¹ff dIY CX¦fi LfÂfûÔ õfSXf ¨ff´ffIY»f °fûOÞX dQE

þf³fZ ÀfZ ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff WXû ¦fBÊ WX`Ü dRY»fWXf»f

MXÔIYe IYe ´ff³fe ÀfZ IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü

SXfIZYVf IbY¸ffSX, IY¨¨fe ´f¢IYe d³fUfÀfe Àfþ¹f

IbY¸ffSX, JSXü³ff d³fUfÀfe SXZJf IbY¸ffSXe Àf¸fZ°f EIY

Qþʳf ÀfZ Ad²fIY Ad·f·ffUIY A´f³fZ ¶f¨¨fZ IYû

QZJ³fZ dUôf»f¹f ´fWXba¨fZ ±fZÜ °fûOÞXRYûOÞX U

Af¦fþ³fe IYe §fMX³ff ÀfZ Ad·f·ffUIY ·f¹f·fe°f

±fZÜ UZ ´fif¨ff¹fÊ ÀfZ ¶f¨¨fûa IYe ÀfbSXÃff IYe ¦ffSXMXe

¸ffÔ¦f SXWXZ ±fZÜ ´fif¨ff¹fÊ CX³WXZ AfV½fÀ°f IYSX SXWXZ ±fZ

dIY Af¦fZ EZÀfe §fMX³ff IYe ´fb³fSXfUÈd°f ³fWXeÔ WXû³fZ

Qe þfE¦feÜ ¶f°ff°fZ ¨f»fZa dIY ³fUûQ¹f dUôf»f¹f

IYe 11 Ue IYe LfÂff Àfb¸f³f ÀfbSXd·f ³fZ §fSX ÀfZ

d³fIY»f ´fMX³ff ¸fZÔ þfIYSX JbQIbYVfe IYSX »fe ±feÜ

LfÂff IYMXSXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY »fJ³f´fbSX d³fUfÀfe

Ad³f»f NXfIbYSX IYe ´fbÂfe ±feÜ Àfb¸f³f NXÔOX »f¦f³fZ

IZY ¶ffQ ¨ffSX þ³fUSXe IYû §fSX ¨f»fe ¦fBÊ ±feÜ

UWXfÔ ÀfZ UWX 29 þ³fUSXe IYû ¸ff¸ff IZY §fSX ¦f¹ff

þf³fZ IYe ¶ff°f IYWX §fSX ÀfZ d³fIY»fe ±feÜ ¶¹ffgþ

WXfgÀMX»f ÀfZ 13 ¸fû¶ffB»f ¶fSXf¸fQ Af¦fþ³fe U

°fûOÞXRYûOÞX IYe §fMX³ff IZY ¶ffQ SXfdÂf ¸fZ OXeEÀf´fe

IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe U EÀfOXeAû ´fd›¸fe þZ. d´fi¹fQVfʳfe

IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZ ¶¹ffgþ WXfgÀMX»f IYe °f»ffVfe »fe

slide5

05

´fMX³ff

´fc½feÊ ¨fa´ffSX¯f

www.swarajlive.com

A´fSXfd²f¹fûÔ ÀfZ QZÀfe IY˜f

¶ffBXIY U IYfSX°fcÀf þ¶°f

À½fSXfªf/ ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

¨fdIY¹ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦ffaU ·fbU³f

L´fSXf d³fUfÀfe ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ¨füSXdÀf¹ff

(½¹fUÀff¹fe) ÀfZ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ

»fcMX´ffMX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ VfûSX

¸f¨ff³fZ ´fSX »fû¦fûÔ IZY þbMX³fZ ÀfZ »fcMX³fZ ÀfZ

¶f¨f ¦fE ½¹fUÀff¹feÜ Àff±f WXe ¸füIZY ´fSX

´fWXbÔ¨fZ »fû¦fûÔ ³fZ ÀffWXÀf IYf ´fdSX¨f¹f QZ°fZ

WXbE JQZOÞXIYSX EIY A´fSXf²fe IYû

´fIYOÞX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶fe WXfdÀf»f dIY¹ffÜ

¸ff¸f»ff ¶fb²fUfSX IZY QZSX SXfdÂf IYf ¶f°ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü

d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ±ff³ff ÃfZÂf

IZY ¦ffÔU ·fbU³f L´fSXf d³fUfÀfe ¸fbIZYVf

IbY¸ffSX ¨füSXdÀf¹ff þû VfWXSX IZY ÀMXZVf³f

SXûOX dÀ±f°f A´f³fe QbIYf³f ¶fÔQ IYSX

ÀMXfRY Qb¦ffÊ IbY¸ffSX IZY Àff±f §fSX þf SXWXZ

»fZdIY³f QbIYf³fQfSX ³fZ ÀffWXÀf ÀfZ IYf¸f

´fSXeÃff ¸fZÔ WXû¦fe ¦fOÞX¶fOÞXe °fû

IZYÔQif²feÃfIY WXûÔ¦fZ dþ¸¸fZUfSX

À½fSXfªf/ SX¢Àfü»fÜ

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeX, 2018

CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f WXû³fZ ´fSX

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

A»fûIY°ffadÂfIY ¶f³f°fZ þf SXWXZ WX`Ô QZCXUf

ÀUSXfþ/ dUSXfMX³f¦fSXÜ ³fZ´ff»fe IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff OXf. VfZJSX IYûBSXf»ff ³fZ IYWXf

WX` dIY ´fi²ff³f¸faÂfe VfZSX¶fWXfQbSX QZCXUf IYû A´f³fe ´fQ ÀfZ BdÀ°fRYf QZ³ff ¨ffdWXEÜ

³fZ°ff IYûBSXf»ff IYf IYWX³ff WX` dIY ³f`d°fIY ÷Y´f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸faÂfe QZCXUf IYû ´fQ ¸fZÔ

SXWX³fZ IYf IYûBÊ ·fe Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü BÀfed»fE CX³WXZÔ ³f`d°fIY°ff IZY Af²ffSX ´fSX

BdÀ°fRYf QZ³fe ¨ffdWXEÜdUSXfMX³f¦fSX dÀ±fd°f IYûBSXf»ff d³fUfÀf ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû

´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff ³fZ ³fZ´ff»fe IYfÔ¦fiZÀf IYû

´fid°f´fÃf ¸fZÔ SXWX³fZ IZY d»fE IYWXf WX`Ü EZÀfe AUÀ±ff ¸fZÔ WX¸ffSXZ ´fi²ff³f¸f³Âfe IZY ´ffÀf

³f`d°fIY°ff WX` °fû CX³fIYû °fb÷Y³°f BdÀ°fRYf QZ³ff ¨ffdWXEÜ A´f³fZ WXe ´ffMXeÊ Àf·ff´fd°f

IZY DY´fSX ¦f¸·feSX AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE OXf. IYûBSXf»ff ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY QZCXUf

A»fûIY°ffd³ÂfIY ¶f³f°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY ´ffÀf ³f`d°fIY°ff dIYÀf ¨feþ IYf ³ff¸f

WX`, UWX ·fe ´f°ff ³fWXeÔÜ

10 RYSXUSXe IYû WXû¦ff ¨fb³ffU

À½fSXfªf/ IYfNX¸ffÔOXcÜ ´fiQZVf ³fÔ. 03 ¸fZÔ Àf·ff¸fbJ ¨f¹f³f IZY d»fE 10 RYSXUSXe

IYû ¨fb³ffU WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû Àf¸´f³³f ´fiQZVf Àf·ff ¶f`NXIY ³fZ ¹fWX

d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü ´fif~ Àf¸ff¨ffSX A³fbÀffSX 11 RYSXUfSXe IYû CX´f Àf·ff¸fbJ ¨f¹f³f

dIY¹ff þfE¦ffÜ À¸fSX¯fe¹f WX` dIY ´fiQZVf ³fÔ. 3 ¸fZÔ ³fZIY´ff E¸ff»fZ IYe EIY»f ¶fWXb¸f°f

WX`Ü ¹fWXfÔ ¸fb£¹f¸faÂfe AüSX Àf·ff¸fbJ Qû³fûÔ ´fQ ³fZIY´ff E¸ff»fZ IYû QZ³fZ IZY d»fE

Uf¸f ¦fNX¶fÔ²f³f ÀfWX¸f°f WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû Àf¸´f³³f ´fi±f¸f ¶f`NXIY E¸ff»fZ ÀffÔÀfQ °f±ff

3 ³f¸¶fSX ´fiQZVfÀf·ff IZY d»fE USXe¹f ÀfQÀ¹f OXûSX¸fd¯f ´füOXZ»f ³fZ ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff

±ffÜ Àf¸ff¨ffSX pû°f IYf IYWX³ff WX` dIY ´füOXZ»f IYû WXe Àf·ff¸fbJ ¶f³ff³fZ IZY d»fE

E¸ff»fZ °f`¹ffSX WX`Ü A¦fSX ´füOXZ»f IYû Àf·ff¸fbJ ¶f³ff¹ff þfE¦ff °fû CX´fÀf·ff¸fbJ

¸ffAûUfQe IYe AûSX ÀfZ ¸fdWX»ff IYû ¶f³ff¹ff þfE¦ffÜ

ÀfRY»f WXbAf ´fûd»f¹fû CX³¸fc»f³f Ad·f¹ff³f

À½fSXfªf/ ´fe´fSXfIYûNXe/ ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ´fe´fSXfIYûNXe ´fiJÔOX AÔ°f¦fÊ°f ´fif±fd¸fIY

ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ´fe´fSXfIYûNXe ÓfJSXf dÀ±f°f ´fiJÔOX IZY AÔ°f¦fÊ°f 28 þ³fUSXe ÀfZ VfbøY

´fûd»f¹fû CX³¸fc»f³f Ad·f¹ff³f ¦fb÷YUfSX 1 RYSXUSXe IYû ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ Àfb´fSX UfBþSX

WXSXeVf¨fÔQi ´fÔdOX°f ³fZ IYWXf dIY BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ AfÔ¦f³f¶ffOÞXe EUÔ AfVff IY¸feÊ

IYû »f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þû 0 ÀfZ 5 U¿fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû QUf d´f»ff³ff ±ffÜ ´fe´fSXf

IYûNXe ¨füIY ´fSX »f¦f·f¦f 2000 ¶f¨¨fûÔ IYû QUf d´f»ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf °fSXWX ´fcSXZ

´fiJÔOX ¸fZÔ »f¦f·f¦f 15000 ¶f¨¨fZ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ »ff·ffd³U°f WXbE WX`ÔÜ

WXZSX-RZYSX ÀfZ UfOXÊ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f

ÀUSXfþ/ IZYÀfdSX¹ff/ ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ IZYÀfdSX¹ff ´fiJÔOX IZY ´fcUeÊ ÀfSXû°fSX ¨ffÔQ

´fSXÀff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¨ffÔQ ´fSXÀff 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ AfÔ¦f³f¶ffOÞXe IYe ¶fWXf»fe WXû³ff

°f¹f ±ffÜ þ¶fdIY IYf³fc³f IYû °ffJ ´fSX SXJ IYSX UfOXÊ ³fÔ¶fSX 14 IZY AfÔ¦f³f¶ffOÞXe

IZYÔQi ÀfÔ£¹ff 8 IZY ÀfZdUIYf dVf»ff QZUe A´f³ff IZYÔQi 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ ¨f»ff³fZ

IZY d»fE Àfb´fSXUfBþSX ÀfZ d³fSXeÃf¯f IYSXfBÊÜ dþÀfIYû »fZIYSX 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ IZY

¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f ª¹ffQf WXOÞXIÔY´f QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ UWXe 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ IZY

¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ ¦f¯fZVf VffWX IYf IYWX³ff WX` dIY AfÔ¦f³f¶ffOÞXe IZYÔQi ÀfÔ£¹ff 8 IZY

ÀfZdUIYf dVf»ff QZUe IYf §fSX ´fcUÊ ÀfZ 14 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ ±ffÜ °f±ff A¶f ·fe 12

³f¸¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ WX`Ü þ¶fdIY ÀfZdUIYf dVf»ff QZUe IYf ¶fWXf»fe ´fcUÊ ¦fÈWX UfOXÊ 14

ÀfZ d³f¹f¸f ´fcUÊIY 14 ³f¸¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ ±feÜ þû ÀfZdUIYf dVf»ff QZUe

¸f³f¸ff³fe ÀfZ Àfb´fSXUfBþSX õfSXf A´f³ff IZYÔQi ÀfÔ£¹ff 8 IYû 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ

d³fSXeÃf¯f IYSXf IYSX À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü WXf»ffÔdIY A·fe ·fe CX³fIZY

dþÀf¸fZÔ Àf´fdSXUfSX 12 ³f¸¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ ³f¹ff ¸fIYf³f IYSX°fZ WX`ÔÜ °fû dRYSX 11 ³fÔ¶fSX

UfOXÊ ¸fZÔ CX³fIYf IZYÔQi I`YÀfZ ¨f»fZ¦ffÜ BÀfIYû »fZIYSX ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXf WXe WXOÞXIÔY´f

QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ Àf¶f »fû¦fû ³fZ ÀfeOXe´feAû °f±ff Àfb´fSXUfBþSX IYû ·fe BÀf

¦fOÞX¶fOÞXe IYf d¸f»fe·f¦f°f ¶f°ff SXWXZ WX`Ü °f±ff 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ IZY »fû¦fû IYf IYWX³ff

WX` dIY CX³fIYe þWXfa ´fWX»fZ ÀfZ CX³fIYe IZYÔQi ±feÜ dþÀf UfOXÊ ¸fZÔ ¶fWXf»fe IYe ¦fBÊ

±feÜ UWXfh WXe CX³WXZÔ ´fPÞXf³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ³fWXe °fû WX¸f Àf¶f OXeE¸f IZY ´ffÀf AfUZQ³f

QZIYSX BÀfIYe þfÔ¨f IYSXf¹fZÔ¦fZÜ BÀf ¦fOÞX¶fOÞXe ÀfZ 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ d³fIY»fe ¶fWXf»fe

IYû SXï IYSXIZY 12 ³fÔ¶fSX UfOXÊ ¸fZÔ IYe þf³fZ Uf»fe WX`Ü 12 ³fÔ¶fSX UfOXÊ IZY ¶fWXf»fe

IZY dUSXû²f IYû »fZIYSX ¶»ffgIY °f±ff Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ¸fZÔ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSXZ³fZ IYe

¶ff°f IYe þf SXWXe WX`Ü ¢¹fûÔdIY 11 ³fÔ¶fSX UfOXÊ IZY »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY IYûBÊ

·fe AfÔ¦f³f¶ffOÞXe IYf »ff·f Afþ °fIY ³fWXe d¸f»ffÜ °fû ³fE ¶fWXf»fe ÀfZ WXe »fZÔ¦fZÜ

¨ff»fIY ÀfdWX°f Qû d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/ ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ´f°ffWXe ´fbd»fÀf ³fZ UfWX³f ¨fZdIÔY¦f IZY QüSXf³f ´f°ffWXe

ÓfÔOXf ¨füIY ÀfZ VfSXf¶f ´feIYSX CX°´ff°f ¸f¨ff°fZ AfgMXû ¨ff»fIY ÀfdWX°f Qû »fû¦fûÔ IYû

d¦fSXµ°ffSX IYSX ´fcL°ffL IZY ¶ffQ ¸fZdOXIY»f þfÔ¨f CX´fSXfÔ°f ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f

¸fûd°fWXfSXe þZ»f ·fZþ Qe WX`Ü ±ff³ff A²¹fÃf ³fSXZÔQi IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´f°ffWXe

´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ÓfÔOXf ¨füIY ´fSX ¶fb²fUfSX IYe ÀfÔ²¹ff ´fbd»fÀf ¦fV°fe IZY

QüSXf³f AfgMXû ¨ff»fIY ¶fZ»ff ¶f`þc ¦ffÔU d³fUfÀfe SXf¸fdIYVfûSX ¸fZWX°ff AüSX CX¸fZVf

ÀffWX ³fVfZ ¸fZÔ ²fb°f WXûIYSX AfgMXû ¨f»ff SXWXZ ±fZÜ BÀf QüSXf³f ´fbd»fÀf ¦fV°fe ¸fZÔ þf

SXWXe ´fbd»fÀf ¦ffOÞXe IYû QZJIYSX ·ff¦f³fZ »f¦fZ dþÀf ´fSX ´fbd»fÀf IYû VfÔIYf WXbBÊ AüSX

´fbd»fÀf JQZOÞXIYSX Qû³fûÔ IYû ´f°ffWXe ÓfÔOXf ¨füIY IZY d³fIYMX ´fIYOÞX d»f¹ffÜ ´fIYOÞXZ

¦fE »fû¦fûÔ IYe þfÔ¨f À±ff³fe¹f ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ¸fZÔ IYSXf¹ff ¦f¹ff þWXfÔ Qû³fûÔ ¸fZÔ

d³fIYûdMX³f IYe ¸ffÂff ´ffBÊ ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ d¶fWXfSX ´fid°f¶fÔd²f°f VfSXf¶f Ad²fd³f¹f¸f IZY

°fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX AfgMXû þ~ IYSX°fZ WXbE Qû³fûÔ VfSXf¶fe ÀfdWX°f AfgMXû ¨ff»fIY

IYû ¸fûd°fWXfSXe þZ»f ·fZþ Qe WX`Ü

20 IYfMXʳf VfSXf¶f IZY Àff±f EIY d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ ¸fûd°fWXfSXe ¸fbµÀfe»f ±ff³ff ÃfZÂf IZY dÀfWXbd»f¹ff ¦ffÔU IZY ´ffÀf

ÀfZ ´fbd»fÀf IYe ¦fV°fe ¦ffOXe ³fZ 20 IYfMXÊc³f ³fZ´ff»f d³fÊd¸f°f Àfü´fe VfSXf¶f IZY Àff±f

EIY ¨ff»fIY IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü §fMX³ff IY»f QZSX SXf°f IYe WX`

þfÔWXf VfSXf¶f ÀfZ »fQe IY¸ffÔOXSX ¦ffOXe IYf ¨ff»fIY ´fbd»fÀf IYe ¦ffOXe QZJ ·ff¦f³fZ

»f¦fZÜ dþÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ JQZOX IYSX ´fIYOX d»f¹ffÜ þfÔ¨f IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ ¦ffOXe

ÀfZ 20 IYfMXÊc³f VfSXf¶f IYû þ¶°f IYSX°fZ WXbE ¨ff»fIY IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ

d¦fSXµ°ffSX ¨ff»fIY Àf°f³f ¸fWX°fû þû ¸fWX¸fbQ´fbSX IYf d³fUfÀfe ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü

´fbd»fÀf IZY õfSXf ¦ffOXe IYû þ~ IYSX CXÀfIYe IYf¦fþ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`Ü UWXe

´fbd»fÀf IZY õfSXf ¸fb£¹f AfSXû´fe Qe´fIY ´ffÀfUf³f °f±ff þ¹f´fiIYfVf ÀffWX þû Qû³fû

QSXû¦ff MXû»ff IZY d³fUfÀfe WX`Ü CX³fIZY dUSXû²f ´fif±fd¸fIYe QÊþ IYSX »fe WX`Ü UWXe

CX³fIYû ´fIYOX³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf IZY õfSXf Lf´fZ¸ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü

RYþeÊ ¨fZIY ÀfZ 04 »ffJ IYe d³fIYfÀfe

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ ¸fûd°fWXfSXe IZY E¢ÀfeÀf ¶f`IÔY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ RYþeÊ ¨fZIY ÀfZ

3 »ffJ 99 WXþfSX IZY d³fIYfÀfe IYSX »fZ³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fiIYfVf ¸fZÔ Af¹ff WX`Ü

¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX E¢ÀfeÀf ¶f`ÔIY IZY ¶ffiÔ¨f ¸f`³fZþSX ³fZ RYþeÊ ¨fZIY ÀfZ d³fIYfÀfe IYû

»fZIYSX °fe³f »fû¦fû IYû AfSXûd´f°f IYSX°fZ WXbE ³f¦fSX ±ff³ff ¸fZÔ AfUZQ³f QZIYSX

´fif±fd¸fIYe QÊþ IYe WX`Ü dþ³f °fe³f »fû¦fû IZY CX´fSX ´fif±fd¸fIYe QÊþ IYe ¦f¹fe

WX` CXÀf¸fZ SXf¸f¶ff¶fc ÀffWX, Af³fÔQ ´ff¯OXZ¹f °f±ff Aþe°f dÀfWXÔ WX`Ü ´fbd»fÀf

IYû d¸f»fZ AfSXû´f ´fÂf ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f Àff¸f³fZ Af¹fe WX` dIY CXöY AfSXûd´f¹fû

IZY õfSXf A»f¦f-A»f¦f RYþeÊ ¨fZIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ °fe³f »ffJ 99 WXþfSX

4 Àfü ´f¨ffÀf ÷Y´fE IYe d³fIYfÀfe IYe ¦f¹fe WX`Ü Àf·fe AfSXûd´f¹fûÔ IZY õfSXf

dIYÀfe QcÀfSXZ IY¸´f³fe IZY ³ff¸f ´fSX A»f¦f-A»f¦f ¨fZIY ³f¸¶fSX ÀfZ d³fIYfÀfe

IYe ¦f¹fe WX`Ü ´fbd»fÀf IZY õfSXf ´fif±fd¸fIYe QÊþ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe

WX`Ü

¨ffIcY ¸ffSXIYSX dIY¹ff þ£¸fe

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯f IZY WXSXdÀfdð ±ff³ff ÃfZÂf IZY IYûOXSX ¦ffÔU ¸fZÔ

Af´fÀfe »fZ³f-QZ³f IZY d»fE WXbE dUUfQ ¸fZÔ EIY ½¹fdöY þ£¸fe WXû ¦f¹ffÜ §ff¹f»f

½¹fdöY IYf B»ffþ ¸fûd°fWXfSXe IZY ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü UWXe

§ff¹f»f ½¹fdöY SXf¸f´fiUZVf IbY¸ffSX ÀfQSX ±ff³ff I`Y¸´f ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû AfUZQ³f

QZIYSX »føfe IYf³°f, ÀfSXûþ ´ffÀfUf³f °f±ff ÀfSXûþ ´ffÀfUf³f IYe ´f}e

ÀfdWX°f IYSXe¶f 7 »fû¦fû IYû AfSXûd´f°f dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf IYû dQ¹fZ AfUZQ³f

¸fZÔ SXf¸f´fiUZVf IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IY»f QZSX Vff¸f dIYSXf³ff QbIYf³f IZY d»fE

Àf¸ff³f JSXQe³fZ þf SXWXf ±ffÜ dIY SXfÀ°fZ ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ §ff°f »f¦ffIYSX ¶f`NXZ

CXöY AfSXûd´f¹fû ³fZ SXfÀ°fZ ¸fZÔ §fZSX IYSX ¦ff»fe ¦f»füþ IYSX³fZ »f¦fZÜ dþÀfIYf

dUSXû²f IYSX³fZ ´fSX Àf·fe ³fZ ¸ffSX´feMX IYSX VfbøY IYSX dQ¹ffÜ UWXe þf³f ¸ffSX³fZ

IZY d³f¹f°f ÀfZ ¨ffIcY ÀfZ ·fe ´fiWXfSX dIY¹ffÜ WXû-WX»»ff Àfb³f ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Af°fZ

QZJ Àf·fe ·ff¦f JOXZ WXb¹fZÜ °f¶f þfIYSX þf³f ¶f¨f ´ff¹feÜ UWXe §ff¹f»f

QZJ ¦fif¸fe¯fû IZY ¸fQQ ÀfZ B»ffþ IZY d»fE ÀfQSX AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨ff¹ff

¦f¹ffÜ ÀfQSX ±ff³ff I`Y¸´f ´fi·ffSXe ·fSX°f SXf¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfUZQ³f IYû

´fif±fd¸fIYe IZY d»fE ÀfÔ¶fd²f°f ±ff³ff IYû ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY õfSXf

¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f dIY þfE¦feÜ

ÀUSXfþ/ SX¢Àfü»fÜ

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ IYe Afd°fVf¶ffþe

SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ °fe³f ÀfeMXûa ´fSX

WXbE CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf

´ffMXeÊ IZY þe°f ´fSX ´fiQZVf

Àfd¨fU, d¶fWXfSX ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf

´fiû.AdJ»fZVf Q¹ff»f IZY

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ

SX¢Àfü»f IZY ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ´fSX

Afd°fVf¶ffþe IYSX EIY QbÀfSXZ

IYû d¸fNXfBÊ dJ»ffIYSX ¶f²ffBÊ

QeÜ

CXöY ¶ffU°f ´fiQZVf Àfd¨fU ´fiû.

Q¹ff»f ³fZ IYWXf dIY Àf°¹f IYe þe°f

Aþ¸fZSX, A»fUSX »fûIYÀf·ff AüSX

¸fÔOX»f¦fPX dU²ff³f Àf·ff IYe þe°f

IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fid°f þ³f°ff IZY dUV½ffVf IYû

QVff°ffÊ WX`Ü ¹fbUf ùQ¹f Àf¸fifMX SXfWXb»f

¦ffÔ²fe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ 2019 ¸fZ IYfÔ¦fiZÀf

IYe ÀfSXIYfSX ¶f³fZ¦fe dþÀfIYf ´fdSX¯ff¸f

SXfþÀ±ff³f ´fdSX¯ff¸f ÀfZ Àffd¶f°f WXû ¦f¹ff

WX`Ü CXöY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiJ¯OX A²¹fÃf

¶fiþ·fc¿f¯f ´ffÔOXZ, ¸fWXfÀfd¨fU ¸f³fûSXÔþ³f

l l½¹fUÀff¹fe IYe AûSX ÀfZ

A´fSXf²fe IZY dU÷Yî ±ff³fZ

¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f ¸ff¸f»ff

QþÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff W`X

U ¶ffBIY ±ff³fZ »ffBÊ AüSX A´fSXf²fe ÀfZ

´fcL°ffL IZY QüSXf³f RYSXfSX A´fSXf²fe IYf

³ff¸f U A´f³fZ §fSX ´fSX AU`²f øY´f ÀfZ

SXJZ EIY QZVfe IY˜f, EIY dþÔQf

IYfSX°fcÀf U EIY ¸fû¶ffB»f WXû³fZ IYe ¶ff°f

¶f°ffBÊÜ ´fbd»fÀf °f°´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYSX

´fIYOÞXZ ¦fE A´fSXf²fe IZY §fSX ÀfZ WXd±f¹ffSX

U ¸fû¶ffB»f ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ff WX`Ü

´fbd»fÀf IYe AûSX ÀfZ RYSXfSX A´fSXf²fe IYû

´fIYOÞX³fZ IZY d»fE Àf¸ff¨ffSX ´fiZ¿f¯f °fIY

Lf´fZ¸ffSXe þfSXe ±ffÜ BÀf ¶ff¶f°f ´fbd»fÀf

U ½¹fUÀff¹fe IYe AûSX ÀfZ A´fSXf²fe IZY

dUøYî ±ff³fZ ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f ¸ff¸f»ff

QþÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXQ¹f IbY¸ffSX ´ff»f

³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fIYOÞXZ ¦fE A´fSXf²fe IYû

³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ ¸fûd°fWXfSXe ·fZþ

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

IZYÀfeMXeÀfe ÀfZ ÀfZUfd³fUÈØf OXfg. dWX¸fIYSX

IYû Qe ¦f¹fe ·ffU·fe³fe dUQfBÊ

ÀUSXfþ/ SX¢Àfü»fÜ

d»f¹ff AüSX VfûSX ¸f¨ff³ff VfbøY IYSX

dQ¹ffÜ BÀf ´fSX ÀfOÞXIY ÀfZ ¦fbþSX SXWXZ

A³¹f ¶ffBIY ÀfUfSX U AfÀf´ffÀf IZY

»fû¦f ¶f¨ffU IZY d»fE QüOÞX ´fOÞXZ »fû¦fûÔ

IYû Af°ff QZJ A´fSXf²fe ·ff¦f³ff VfbøY

IYSX dQ¹ffÜ UWXeÔ »fû¦fûÔ ³fZ JQZOÞXIYSX

EIY A´fSXf²fe IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ

þ¶fdIY Qû A´fSXf²fe RYSXfSX WXû³fZ ¸fZÔ

ÀfRY»f SXWXZÜ A´fSXf²fe IYe ´fWX¨ff³f BÀfe

±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸f §fÔ§fMXe IZY dUIYfÀf

IbY¸ffSX IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü ¸füIZY ´fSX

´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ ´fIYOÞXZ ¦fE A´fSXf²fe

d°fUfSXe, ³f¦fSX A²¹fÃf ¸fû. B³ff¸fb»»ffWX

CXRYÊ ¸ffÀfb¸f, BÊV½fSX ¨f³Qi ´fiÀffQ,

dQ»fQfSX AWX¸fQ, SXdU³Qi IbY¸ffSX,

dQ»fÀffQ AWX¸fQ, A¶Qb»f Jfd»fQ,

Qe´fIY dÀfÔWX, AU²fZVf SXf¹f, ³f¦fSX

A²¹fÃf IYfÔ¦fiZÀf Qe´fIY IbY¸ffSX, ¸fWXZ³Qi

SXf¸f, dÂf»fûIYe IbY¸ffSX, ¹ffdÀf³f AÔÀffSXe,

³fZIY ¸fWX¸Q, þfUZQ Af»f¸f, CX´fZ³Qi

ÀffWX, V¹ff¸f³ff±f ¸fWX°fû, A¸f»fQZU

´fiÀffQ, dVfU´fbþ³f ´fiÀffQ, ¸fWXZVf d¦fdSX

U Àf¸fÀfbïe³f Af»f¸f ÀfdWX°f Àf`IYOÞXû

IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

±fZ dIY ´feLZ ÀfZ A´ff¨fe ¶ffBIY ´fSX

ÀfUfSX °fe³f A´fSXf²fe d´fLfIYSX

ÀffWXZ¶f¦fÔþ SXûOX IZY d¸f»»f°f WXfBÊ ÀIcY»f

IZY ´ffÀf ½¹fUÀff¹fe IZY ¶ffBIY IYû ´f`SX

ÀfZ ²f¢IYf ¸ffSX IYSX d¦fSXf dQ¹ff AüSX

A´f³fZ Àff±f d»f¹fZ WXd±f¹ffSX IZY ¶f»f ´fSX

»fbMX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ

IY³fe¹f Ad·f¹fÔ°ffAûÔ

³fZ IYe ¶f`NXIY

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ Àf¸ff³f IYf¸f

AüSX Àf¸ff³f UZ°f³f IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX

ÀfÔdUQf ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ IY³fe¹f

Ad·f¹fÔ°ffAûÔ ³fZ ¸fûd°fWXfSXe IZY

dÀfIYSXfWX³ff d³fSXeÃf¯f ·fU³f ¸fZÔ EIY

¶f`NXIY IYf Af¹fûþ³f IYSX ÀfSXIYfSX IYe

QûWXSXe ³fed°f IYf CXþf¦ffSX dIY¹ffÜ

dþÀf¸fZÔ CX³fIZY õfSXf ÀfSXIYfSX ´fSX °f¸ff¸f

ÀffSXZ AfSXû´f »f¦ff¹fZ ¦f¹fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

CX´fdÀ±f°f Àf·fe dU·ff¦fû ¸fZÔ ÀfÔdUQf ´fSX

IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ Ad·f¹fÔ°ffAû ³fZ IYWXf

dIY ÀfSXIYfSX EIY IYf¹fÊ IZY d»fE

A»f¦f-A»f¦f UZ°f¸ff³f d³fʲffdSX°f IYSX

Vfû¿f¯f IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX þ¶f °fIY Àf¸ff³f IYf¸f

AüSX Àf¸ff³f UZ°f³f ³fWXe QZ°fe WX` °f¶f

°fIY WX¸ffSXe »fOXfBÊ þfSXe SXWXZ¦feÜ UWXeÔ

dþ»fZ IZY ³f¦fSX ´fdSX¿fQ IZY þZBÊ ÀfÔþ¹f

dÀfWXÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔ¦fNX³f A´f³fZ

°f¸ff¸f Àffd±f¹fûÔ IZY dWX°f IYe »fOXfBÊ IZY

d»fE »f¦f°ffSX ´fi¹ffÀfSX°f SXWXZ¦feÜ BÀfIZY

d»fE SXfþ²ff³fe ÀfZ »fZIYSX ´fiJ¯OX À°fSX

´fSX WX¸ffSXe IYûdVfVf þfSXe SXWXZ¦feÜ

A³fb¸fÔOX»f ¸fZÔ ¶f³ff¹fZ ¦fE BÔMXSX¸fedOXEMX

´fSXeÃffIZY³Qi ´fSX IYûBÊ ·fe ¦fOÞX¶fOÞXe

¶fQfÊÀ°f ³fWXeÔ IYe þfE¦feÜ ¹fdQ IYûBÊ

¦fOÞX¶fOÞXe WXû°fe WX` °fû BÀfIZY ´fcSXZ

dþ¸¸fZUfSX IZYÔQif²feÃfIY WXûÔ¦fZÜ CXöY ¶ff°fZÔ

À±ff³fe¹f A³fb¸fÔOX»f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ

EÀfOXeE¸f ßfe´fiIYfVf ³fZ A´f³fZ IYÃf ¸fZÔ

IZYÔQif²feÃfIYûÔ IYû d³fQZÊVf QZ°fZ WXbE IYWXfÜ

EÀfOXeE¸f ßfe ´fiIYfVf ³fZ d³fQZÊVf dQ¹ff dIY

Àf·fe IZYÔQiûÔ ´fSX ÀfeÀfeMXeUe IYe ½¹fUÀ±ff

WXSX WXf»f ¸fZÔ Qb÷YÀ°f WXû³fe ¨ffdWXEÜ

´fSXeÃff WXSX WXf»f ¸fZÔ IYQf¨ffSX¸fböY

WXû³ff WXe WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY Af¦ff¸fe 6

RYSXUSXe ÀfZ 15 RYSXUSXe °fIY

BÔMXSX¸fedOXEMX ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f WXû³ff

WX`Ü dþÀfIZY d»fE 4 ´fSXeÃff IZYÔQi ¶f³ff¹fZ

¦fE WX`ÔÜ dþÀf¸fZ SXfþf SXf¸f ÀffWX IYfg»fZþ

IZY IZY³Qif²feÃfIY ´fif¨ff¹fÊ Aû¸f´fiIYfVf,

SX¢Àfü»f ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dVfÃff

ÀfZUfd³fUÈ°f OXf.´fiû.WXSXe³Qi dWX¸fIYSX IYf

dIY¹ff Ad·f³f³Q³f ¦fb÷YUfSX IYû SX¢Àfü»f

´fiûRZYÀfSX IYfg»fû³fe ¸fZÔ CX³fIZY AfUfÀf ´fSX

´fiQZVf Àfd¨fU, d¶fWXfSX ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf IZY

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ OXf. ´fiû. WXSXe³Qi dWX¸fIYSX IYû

QûVff»ff, ¸ff»ff U d¸fNXfBÊ dJ»ffIYSX

·ffUd·f³fe dUQfBÊ IZY Àff±f dIY¹ffÜ

CXöY AUÀfSX ´fSX ´fiû. Q¹ff»f ³fZ

IYWXf dIY Àf¸ffþ IZY d³f¸ffʯfIY°ffÊ WXû°fZ

WX` dVfÃfIY CX³fIZY FY¯f AfþeU³f

Àf¸ffþ AüSX CX³fIZY dVf¿¹fû ´fSX WXû°ff WX`Ü

B³fIYf IYf¹fÊIYf»f 1978 ÀfZ 31

þ³fUSXe 2018 °fIY SXWXf B³WXû³fZ A´f³fZ

dU¨ffSXû IYû ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf IZY ¶fe¨f

SXJ°fZ WXbE IYWXf dIY dVfÃfIY IYf

IYf¹fÊIYf»f J°¸f WXû°ff WX`, ´fSX Àf¸ffþ

d³f¸ffʯf A³fUSX°f SXWX°ff WX`Ü OXfg.

dWX¸fIYSX IZY A³fZIYû dVf¿¹f dUd·f³³f

l l´fSXeÃff IZYaQiûÔ ´fSX IYûBÊ ·fe

¦fOÞX¶fOÞXe ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYe

þfE¦fe : IZYÔQif²feÃfIY

ÃfZÂfû ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fQûa ´fSX IYf¹fÊSX°f WX`Ü

³fZ´ff»f ¸fZÔ ·fûþ´fbSXe EUÔ SXfþ·ff¿ff

dQ»ff³fZ IYf ¹fû¦fQf³f B³WXû³fZ A´f³fZ

IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ dIY¹ffÜ

¨f¸´ffSX¯f IZY IZYÀfdSX¹ff ¸fZÔ ´fiûþZ¢MX

IY³¹ff dUôf»f¹f ¸fWXfdUôf»f¹f,

AfQf´fbSX ¸fZÔ ´fiûþZ¢MX dUôf»f¹f, ¸f²fb¶f³f

dOX¦fie IYfg»fZþ, WXSXdÀfïe dOX¦fie IYfg»fZþ,

SX¢Àfü»f VffÔd°f QZUe ¶ffÀfbQZU ¸fÀIYSXf U

d³f¸fÊ»ff QZUe dOX¦fie Aþ¹f ¸fÀIYSXf

dOX¦fie IYfg»fZþ B°¹ffdQ ÀfÔÀ±ff³fû IYe

À±ff´f³ff ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ff WX`Ü ¦füSX°f»f¶f

WX` dIY ´fiû. dWX¸fIYSX À±ff³fe¹f JZ¸f¨fÔQ

°ffSXf¨fÔQ ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ dWXÔQe dU¿f¹f

IYf dVfÃf¯f dQ¹ff IYSX°fZ ±fZÜ

´fSXeÃff CXöY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

¸fWXfÀfd¨fU ¸f³fûSXÔþ³f d°fUfSXe, ³f¦fSX

A²¹fÃf ¸fû. B³ff¸fb»»ffWX CXRYÊ ¸ffÀfb¸f,

OXf.´fiû.SX§fb³ff±f ¦fb~f, OXf.´fiû.dUþ¹f

IbY¸ffSX ´ffÔOXZ, SXf¸f¨f³Qi ´fiÀffQ,ÀfÔþ¹f

¹ffQU, ³ff¦fZVf ´ffÔOXZ, CX´fZ³Qi ÀffWX U

V¹ff¸f³ff±f ¸fWX°fû AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ÀfSXÀU°fe dVfVfb ¸fÔdQSX IZY IZYÔQif²feÃfIY

´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ÀfbVfe»f IbY¸ffSX IYû

IZYÔQif²feÃfIY,

WXþfSXe¸f»f

dUôf»f¹f IZY IZYÔQif²feÃfIY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY

»f»f³f ´fiÀffQ U IYÀ°fcSX¶ff ¶ffd»fIYf

CX¨¨f dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY

Aþ¹f IbY¸ffSX IYû IZYÔQif²feÃfIY ¶f³ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü

CX¨¨f

03 ¸fWeX³fZ ÀfZ WX°¹ff IYf

³ff¸fþQ ´fIYOÞX ÀfZ ¶ffWXSX

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ

»fùf IZYU»f Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ¸fböY IYSX³fZ IYf ³fWXeÔ ´fdSXUfSX IZY ¶fcPXZ ¸ffÔ-¶ff´f, §fSX IYe ¶fZMXe, ¶fWXc IYe ÀfbSXÃff IYf W`X : OXeE¸f

¦ffÔ²feþe Afþ ·fe WX¸ffSXZ d»fE ´fiZSX¯ffpû°f : SX¸f¯f

l lOXeE¸f ³fZ IYWXf Vfü¨ff»f¹f

IYf d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IZY

Àff±f »fû¦fûÔ IYû BÀfIYf

CX´f¹fû¦f IYSX³ff ·fe

þøYSXe WX`Y

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ

CX³fIYû §fSX ·fZþ QZ°fe ±feÜ ´fbd»fÀf IZY

SXU`¹fe IYû ³ff´f°fZ WXbE ¸fÈ°fIY IYe ´f}e

SXf¸ffU°fe QZUZ ³fZ ¸fûd°fWXfSXe IZY ´fbd»fÀf

IY~f³f ÀfZ »fZIYSX OXeAfBÊþe °fIY

BÀfIZY d»fE AfUZQ³f dQ¹ffÜ CXÀfIZY

¶ffQ IZYÀf IZY AfBAû IZY õfSXf þfa¨f

IYf IYf¸f ¶f°ff IYSX ´fedOX°f ´fdSXUfSX

Uf»fû IYû §fSX ·fZþf þf°ff SXWXfÜ UWXe

þ¶f IYûMXÊ IYf AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ff °fû

95 dQ³fû IZY ¶ffQ ¸fb£¹f AûSXû´fe IYû

IYûMXÊ ³fZ ¶fZ»f ´fSX LûSX dQ¹ffÜ þaWXf

Àff±f IZY AfSXûd´f¹fûÔ IYû ´fbd»fÀf ´fIYOXÞ

³fWXea SXWXe WX`Ü

±ff³ff ´fi·ffSXe IZY AfQZVf ´fSX

³fûdMXÀf ·fZþ³fZ IYe ¶ff°f °fû ¶f°ff¹fe

¦f¹fe »fZdIY³f QZSX WXû³fZ IYe ¶ff°f IYf

Jb»ffÀff ³fWXe WXû ´ff¹ff WX`Ü ´fdSXUfSX

Uf»fû ³fZ ±ff³ff ´fi·ffSXe ´fSX þfd°f IYSX³fZ

IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WX`Ü ÀfcÂfûa IYe ¸ff³fZ

°fû ³ff¸fþQ Ad·f¹fböY ÀfOXÞIY ´fSX

Jb»fZ¹ff¸f §fb¸f°fZ dQJf¹fe QZ°fZÜ dþÀfÀfZ

´fbd»fÀf IZY IYf¸f IYû ·fe »fZIYSX

ÀfUf»f JOXZÞ WXû SXWXZ WX`Ü

dþ»fZ IYû AûOXeERY IYSX³fZ IYf »fùf

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fùf IZYU»f Jb»fZ ¸fZÔ

Vfü¨f ¸fböY IYSX³fZ IYf ³fWXeÔ WX` ¶fd»IY

´fdSXUfSX IZY ¶fcPXZÞ ¸ffÔ-¶ff´f, §fSX IYe ¶fZMXe,

¶fWXc ¹ff A³¹f IYe ÀfbSXÃff IYe WX`Ü þû

·fÔ¦fe IYf IYf¸f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff, UWX

½¹fdöY ¦ffÔU ¢¹ff ÀffRY IYSXZ¦ffÜ ¦ffÔ²feþe

Afþ ·fe WX¸ffSXZ d»fE ´fiZSX¯ffpû°f WX`ÔÜ

CX³fIZY õfSXf ÀU¨L°ff IZY d»fE ¨f»ff¹fe

¦fBÊ ¸fbdWX¸f ´fSX ¨f»f³ff WX¸ffSXf ²f¸fÊ WXe

³fWXeÔ ¶fd»IY IY°fʽ¹f ·fe WX`Üþ¶f °fIY

WXSX ´fdSXUfSX °fIY ´fWXbÔ¨fIYSX CX³WXZÔ

AWXÀffÀf ³fWXeÔ IYSXf¹ff þfE¦ff dIY

Vfü¨ff»f¹f CX³fIZY d»fE dIYÀf ´fiIYfSX

þøYSXe WX`, °f¶f°fIY »fùf IYû WXfdÀf»f

³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ

CXöY ¶ff°fZÔ ¨fÔ´ffSX¯f Àf°¹ff¦fiWX

Vf°ff¶Qe U¿fÊ ¸fZÔ dþ»fZ IYû AûOXeERY

IYSX³fZ IZY »fùf IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe

dQVff ¸fZÔ ´fiVffÀfd³fIY À°fSX ´fSX WXSX

Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IYû Àf¸¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE dþ»ffd²fIYfSXe SX¸f¯f IbY¸ffSX ³fZ

IYWXeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ

WX°¹ff IZY ³ff¸fþQ Ad·f¹fböY IYû

´fbd»fÀf ´fIYOXÞ³fZ ¸fZÔ AÃf¸f Àffd¶f°f WXû

SXWXe WX`Ü þfWXfÔ °fe³f ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ

dþÀf ½¹fdöY IYe WX°¹ff ¸fZÔ Ad·f¹fböY

Vffd¸f»f ±ffÜ UWX Jb»fZ¹ff¸f ÀfOXIYû

´fSX §fc¸f°ff d¸f»f þf¹fZ¦ffÜ §fMX³ff ´fcUeÊ

¨f¸´ffSX¯f IZY ´fWXfOX´fbSX ¸f³fIYSXSXe¹ff

¦ffÔU IYe WX`Ü

þ¶f ·fc¸fe dUUfQ IYû »fZIYSX WXbE

Óf¦fOXZ ¸fZÔ ¸f³fIYSXSXe¹ff d³fUfÀfe

ßfeIYf³°f dÀfWXÔ IYe WX°¹ff ·fcd¸f dUUfQ

¸fZÔ IYSX Qe ¦f¹fe ±feÜ dþÀfIYû »fZIYSX

¸fÈ°fIY ßfeIYf³°f dÀfaWX IZY ´fdSXUfSX

Uf»fû ³fZ SXf¸fIYf³°f dÀfaWX, V¹ff¸fIYf³°f

dÀafWX, SXÔþ³f dÀfaWX CXRYÊ °f±ff ´f»fMXc

dÀfÔWX CXRYÊ IbY¯ff»f dÀfWXÔ IYû AfSXûd´f°f

IYSX°fZ WXbE ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXf¹fe ±feÜ

§fMX³ff 12 dQÀf¸¶fSX IYe WX`Ü dþÀfIZY

¶ffQ ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXUfSX Uf»fû IZY

°fSXRY ÀfZ AfSXû´fe IYû ´fIYOX³fZ IZY

d»fE Q¶ffU ¶f³f¹ff ¦f¹ffÜ

°fû þfa¨f IZY ³ff¸f ´fSX ´fbd»fÀf

¦ffÔU ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fe ÀfOÞXIY ²UÀ°f, ¶fPÞXe ´fSXZVff³fe

»ff´fSXUfWXe

BÔ°fþfSX ³fWXeÔ IYSX°ffÜ CXÀfe °fSXWX ¹fdQ

Àf¸ffþ IZY »fû¦f ¨ffWXZÔ, °fû dþ»ff IYû

AûOXeERY IYSX³ff IYûBÊ AÀf¸·fU IYf¸f

³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY d»fE Àf·fe IYû EIY SXfWX

´fSX AfIYSX Àfû¨f³ff WXû¦ffÜ UWXe CX´f

dUIYfÀf Af¹fböY AdJ»fZVf IbY¸ffSX

dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf

IYSXf³fZ IZY Àff±f »fû¦fûÔ IYû BÀfIYf

CX´f¹fû¦f IYSX³ff Àf¶fÀfZ þøYSXe WX`Ü

þ¶f °f¶f EZÀff ³fWXeÔ WXû¦ff °f¶f°fIY

Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f¸fböY ³fWXeÔ dIY¹ff þf

ÀfIY°ffÜ »fû¦fûÔ IYf ½¹fUWXfSX ¸fZÔ

´fdSXU°fʳf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe þøYSXe WX`ÜCXöY

¸füIZY ´fSX¹fcd³fÀfZRY IZY Àf¸f³U¹fIY

VfdVf·fc¿f¯f ´ffÔOXZ¹f, OXe´feAfSXAû

Af»fûIY IbY¸ffSX ÀfdWX°f dþ»fZ IZY IYBÊ

´fÂfIYfSX U Ad²fIYfSXe AfdQ CX´fdÀ±f°f

±fZÜ

WXbE dþ»ffd²fIYfSXe ßfe IbY¸ffSX ³fZ IYWXf

dIY ¨fÔ´ffSX¯f Àf°¹ff¦fiWX Vf°ff¶Qe U¿fÊ IZY

Àf¸ff´f³f IZY ¸füIZY ´fSX dþ»fZ ¸fZÔ

´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfdWX°f A³¹f

¶fOÞXZ »fû¦fûÔ IZY Af³fZ IYe ¶ff°f WXû SXWXe

WX`Ü

IYBÊ ´fiIYfSX IZY IYf¹fÊIiY¸f ¨f»f SXWXZ

WX` AüSX Af¦fZ ·fe BÀfIZY d»fE A³fZIYûÔ

IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ffE þfEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY A·fe dRY»OX Ed¢MXdUMXe ´fSX þûSX

QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ´fdSXUfSXûÔ IYf

U¦feÊIYSX¯f IYSX³fZ IZY Àff±f CX³fIZY ´ffÀf

þfIYSX CX³fÀfZ þbOÞX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû þf³fIYSX CXÀfZ

Àf¸fÓf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf ¶fZWXQ

AfÀff³f WX`Ü

BÀfIZY d»fE þ³f-þf¦føYIY°ff IYe

þøYSX°f WX`Ü ¦ffÔ²feþe IYû WX¸f Àf¨¨fe

ßfðfÔþd»f °f·fe QZ ÀfIY°fZ WX`Ô, þ¶f

¨fÔ´ffSX¯f Àf°¹ff¦fiWX Vf°ff¶Qe U¿fÊ ´fSX

dþ»fZ IYû AûOXeERY §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff

þfEÜCX³WXûÔ³fZ EIY CXQfWXSX¯f QZ°fZ WXbE

IYWXf dIY I`YÀfZ EIY ¦fSXe¶f ½¹fdöY ´f}e

IZY ¶fe¸ffSX WXû³fZ ´fSX ´fWXfOÞX IYû IYfMXIYSX

SXfÀ°ff ¶f³ff QZ°ff WX`Ü UWX ÀfSXIYfSX IYf

l l´fi»f¹fIYfSXe ¶ffPÞX IZY ¨ffSX

¸fWXe³fZ ¶ffQ ·fe ³fWXeÔ

IYSXf¹fe ¦f¹fe ÀfOÞXIY IYe

¸fSX¸¸f°f

l l dU·ff¦f IYe »ff´fSXUfWXe

ÀfZ A¶f °fIY ³fWXeÔ WXbAf

±ff ÀfOÞXIY IYf IYf¹fÊ

VfbøY

ÀfOÞXIY ÀfZ »fû¦f ¨f»f°fZ SXWXZ ´fSX

dU·ff¦f ³fZ BÀf °fSXRY CXöY ÀfOÞXIY

d³f¸ffʯf IYe dQVff ¸fZÔ ´fWX»f IYSX³ff

¸fb³ffdÀf¶f ³fWXeÔ Àf¸fÓffÜ BÀf ¶fe¨f

¶fOÞXe ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY ´fdSX¨ff»f³f IZY

QüSXf³f °fIYSXe¶f³f 100 dRYMX ¸fZÔ

ÀfOÞXIY EIYfEIY ²fÀf ¦fBÊÜ dþÀfÀfZ

¶fOÞXe ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f

´fc¯fÊ°f: ¶fÔQ WXû ¦f¹ff WX`Ü

dþÀfÀfZ IYBÊ ¦ffÔUûÔ IYf ´fiJÔOX

¸fb£¹ff»f¹f EUÔ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ

ÀfOÞXIY ÀfÔ´fIYÊ ·fÔ¦f WXû ¦f¹ff WX`Ü

UWXe ¸fbdJ¹ff Aþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX,

´fiJÔOX ÀfSX´fÔ¨f ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf

SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ, Àf¸ffþÀfZUe IÈY¿¯f

þeU³f Vf¸ffÊ CXRYÊ ¶f¨¨ff þe,

Àf¸ffþÀfZUe ÀfbSXZVf dÀfÔWX ³fZ þ»Q ÀfZ

þ»Q ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ

IYSXf¹ff þfEÜ dþÀfÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe

´fSXZVff³fe QcSX WXû ÀfIZYÜ dþ»ffd²fIYfSXe

SX¸f¯f IbY¸ffSX ÀfZ ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ü

À½fSXfªf/ ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

´f°ffWXe ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f AüSX dVfUWXSX

dþ»fZ IYû þûOÞX³fZ Uf»fe ¸fb£¹f ´f±f

dþWXb»fe ·ff¹ff dMX³fWXe¹ff ÀfZIYWXe ¦ffÔU

IYf ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f EUÔ dþ»ff

¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ ÀfOÞXIY ÀfÔ´fIYÊ ·fÔ¦f WXû

¦f¹ff WX`Ü ¶fOÞXe ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f

´fc¯fÊ°f: ¶fÔQ WX`Ü dþÀfÀfZ Af¸f AfUf¸f

IZY Àff±f d¨fdIY°ÀfIYe¹f ¸fc»f·fc°f

ÀfbdU²ffAûÔ IZY d»fE ·fe Àf¸f¹f ÀfZ

AÀ´f°ff»f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff SXWXZ WX`ÔÜ

dþÀfIYû »fZIYSX ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf

½¹ff~ WX`Ü

¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY ÃfZÂfe¹f ´fcUÊ

dU²ff¹fIY AU³feVf IbY¸ffSX dÀfÔWX

EdVf¹ff RZY¸f IZY ´fidÀfð d¨fdIY°ÀfIY

OXfg¢MXSX ³¹fcSXû Àfþʳf SXdU ·fc¿f¯f Vf¸ffÊ

IZY A±fIY ´fi¹ffÀf ÀfZ U¿fÊ 2011 ¸fZÔ

AfþfQe IZY ¶ffQ ÀfZ ÀfOÞXIY IZY d»fE

³fZ ÀfOÞXIY IZY ³fe¨fZ ÀfZ d¸f˜e IYû ¶fWXf

IYSX »fZ ¦fBÊÜ

AüSX ÀfOÞXIY ´feÀfeÀfe PX»ffBÊ DY´fSX

ÀfZ ´fb»f ³fb¸ff ¶f³fIYSX SXWX ¦fBÊÜ dU·ff¦f

IZY »fû¦fûÔ õfSXf CXöY ÀfOÞXIY IYf

d³fSXeÃf¯f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ

CXöY ÀfOÞXIY IZY dIY³ffSXZ ¶ffPÞX ÀfZ

WXbE Ãfd°f¦fiÀ°f SXZ³f IYdMXÔ¦f ´fSX d¸f˜e

·fSXfBÊ IZY Àff±f ¸fSX¸¸f°fe IYf IYf¹fÊ

IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ SXWXZ AüSX

þf³f þûdJ¸f OXf»fIYSX CXöY

QÔVf ÓfZ»f SXWXe Qd»f°f AüSX Àff¸ff³¹f

¶fWXb»f ÀfZIYWXe, dMX³fWXe¹ff, ¦ffÔU IYû

dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f AüSX ´fiJÔOX

¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ dVfUWXSX dþ»fZ IYû

þûOÞX³fZ IYû »fZIYSX ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe

OXfg. SX§fbUÔVf dÀfÔWX ³fZ °fe³f IYSXûOÞX IYe

»ff¦f°f ÀfZ d°f³f ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ ´fb»f AüSX

dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fûd°fWXfSXe, dVfUWXSX

Àfe²ff ÀfÔ´fIYÊ IYû »fZIYSX ¦fif¸fe¯f IYf¹fÊ

dU·ff¦f õfSXf Qb¦ffÊ IÔYÀMÑ¢Vf³f

¶fZ»fU³fUf ¸fûd°fWXfSXe IZY ³ff¸f ÀfZ 2

IYSXûOÞX 39 »ffJ 1 WXþfSX 8 Àfü

44 IYe »ff¦f°f ÀfZ 2.75 dIY»fû¸feMXSX

´feÀfeÀfe ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYSXfBÊ ±feÜ

BÀf ¶fe¨f 13 A¢MXc¶fSX 2017 IYû

´fiJÔOX ÃfZÂf ¸fZÔ AfBÊ ´fi»f¹fÔIYfSXe ¶ffPÞX ³fZ

CXöY ÀfOÞXIY IYû °fWXÀf-³fWXÀf IYSX QeÜ

WXQ °fû ¹fWX WXû ¦fBÊ dIY ¶ffPÞX IZY ´ff³fe

slide6

06

´fMX³ff

Àfa´ffQIYe¹f

¸f²¹f¸f U¦fÊ IYû ª¹ffQf SXfWX°f ³fWXeÔ QZ

´ff¹ff ÀfSXIYfSX IYf Vfbð QZVfe ¶fþMX

www.swarajlive.com

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeXXXX, 2018

Afªf IYf d½f¨ffSX

QZÀfe d³fUZVfIYûÔ

IYû »fb·ff ³fWXeÔ

´ffE dUØf ¸fÔÂfe

U`ÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ AÔQZVff ±ff dIY QZVf IYe

¸ff»fe WXf»f°f IZY ¸fïZ³fþSX

»fûIY»fb·ffU³f ¶fþMX IYe CX¸¸feQ ³fWXeÔ

WX`Ü dRYSX ·fe WXSX ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf

CX´f»f¶²f ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ¶fÔMXUfSXf IYSX³fZ

¸fZÔ A´f³fe ³¹ff¹f´fc¯fÊ ³fe¹f°f þfdWXSX

IYSX³fZ IYf ¸füIYf WXû°ff WX`Ü UÔd¨f°f U¦fûÊÔ

IYû ª¹ffQf dWXÀÀff QZ³fZ IYf ¸füIYf

¶fþMX WXe WXû°ff WX`Ü »fZdIY³f BÀf ¶ffSX

¹fWX dWXÀff¶f »f¦ff³fZ ¸fZÔ ·fe dQ¢IY°f WXe

Af SXWXe WX`Ü A±fÊVffÀÂfe AüSX Afd±fÊIY

¸ff¸f»fûÔ IZY þf³fIYfSX ¶fþMX IYf Af¦ff-

´feLf Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff WXSX

°f¶fIZY IZY »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe SXf¹f »fZ³fZ ¸fZÔ

»f¦ff WX`Ü IYBÊ þdMX»f°ffAûÔ ÀfZ ·fSXZ AüSX

»fÔ¶fZ ¨ff`OÞXZ ¶fþMX IYe °fIYÊ´fc¯fÊ Àf¸feÃff

¸fZÔ Àf¸f¹f °fû »f¦fZ¦ff WXeÜ

³feSXþ IbY¸ffSX Qb¶fZ

AüSX ÀfSXIYfSX 2022 °fIY dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f

Qû¦fb³fe IYSX³fZ IYf UfQf °fû IYSX SXWXZ ±fZ »fZdIY³f

QcÀfSXe AûSX dIYÀff³fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ffAûÔ IYf

dÀf»fdÀf»ff ·fe þfSXe SXWXf AüSX CX´fþ IYe »ff¦f°f

·fe ³fWXeÔ d³fIY»f ´ff³fZ ÀfZ dIYÀff³f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX

CX°´ffQ³f RZYÔIY³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX WXû°fZ SXWXZÜ A¶f

dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe »ff¦f°f IYf OXZPÞX ¦fb³ff Àf¸f±fʳf

¸fc»¹f QZ³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` Àff±f WXe

dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ IYf »ff·f ´fVfb´ff»f³f AüSX

¸fL»fe ´ff»f³f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe QZ³fZ IYe ¶ff°f

IYWXe ¦f¹fe WX`Ü

¦fif¸fe¯f ·ffSX°f IYe Àfb²f »fe

IZY d»fE RÔYOX ¶fPÞXfIYSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf IYe WXe ¸fQQ

IYe ¦f¹fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû

°fû SXfWX°f ´fiQf³f IYSX Qe ¦f¹fe WX` »fZdIY³f LfÂf U¦fÊ

IZY d»fE IbYL AüSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff ±ffÜ

·fiáf¨ffSX ´fSX IYSXfSXf UfSX þfSXe

¶ff°f IYWXe WX` »fZdIY³f ¹fWX ·fe QZJ³ff WXû¦ff dIY

´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶fe¸ff ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff AüSX dIYÀff³f

¶fe¸ff ¹fûþ³ff IZY ´fdSX¯ff¸f ¢¹ff SXWXZÜ U`ÀfZ ÀfSXIYfSX

IYf QfUf WX` dIY ÀUfÀ±¹f ¹fûþ³ff ÀfZ 50 IYSXûOÞX

¦fSXe¶fûÔ IYû »ff·f WXû¦ffÜ

¸f²¹f¸f U¦fÊ °ffIY°ff WXe SXWX ¦f¹ff

A´f³fZ AÔd°f¸f ´fc¯fÊ ¶fþMX ÀfZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸f²¹f

U¦fÊ IYû °fû WXf»ffÔdIY IYûBÊ ¶fOÞXe SXfWX°f ³fWXeÔ QZ

ÀfIYe »fZdIY³f CXÀf³fZ IbY»f d¸f»ffIYSX QZVf IYe

Àff¸ffdþIY, Afd±fÊIY dÀ±fd°f Àfb²ffSX³fZ ´fSX ª¹ffQf

²¹ff³f dQ¹ff WX`Ü ¨fb³ffUe U¿fÊ ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX FY¯f

¸ffRY IYSX³fZ ¹ff Àfü¦ff°f ¶ffÔMX³fZ ÀfZ ¹fdQ ¶f¨fe WX` °fû

¹fWX CXÀfIYf ¶fOÞXf SXfþ³fed°fIY ÀffWXÀf WXe IYWXf

þf¹fZ¦ffÜ BÀf ¶ffSX IYf ¶fþMX QZJf þf¹fZ °fû ¸fb£¹f

øY´f ÀfZ ¦ffÔUûÔ AüSX dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX

IZYÔdQi°f SXWXf WX`Ü Àff±f WXe »fû¦fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f IYû

²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe

ÀUfÀ±¹f ¹fûþ³ff ·fe VfbøY IYSX³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü BÀfZ 'Aû¶ff¸ffIZY¹fSX' IYe °fþÊ ´fSX

'¸fûQeIZY¹fSX' IYWXf þf¹fZ °fû IYûBÊ Ad°fV¹fûdöY

³fWXeÔ WXû¦feÜ BÀfIZY A»ffUf ³fBÊ ³füIYdSX¹ffÔ ´f`Qf

IYSX³fZ, ÀUSXûþ¦ffSX IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ, ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ

IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYe Af°¸fd³f·fÊSX°ff ´fSX ²¹ff³f QZ³fZ,

¸fZIY B³f BÔdOX¹ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ AüSX ´fiQc¿f¯f

SXûIY³fZ IYû »fZIYSX ¹fûþ³ff »ff³fZ IYe ¶ff°f IYWXe

¦f¹fe WX`Ü

³¹fc BÔdOX¹ff IYe ³feÔU SXJZ¦ff

·fiáf¨ffSX ´fSX UfSX IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX ¦fÔ·feSX dQJ

SXWXe WX` AüSX CXÀfIZY IYQ¸fûÔ IZY ´fdSX¯ff¸f dQJ³fZ ·fe

»f¦fZ WX`ÔÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff WX` dIY IYSX ¨fûSXe

SXûIY³fZ IZY °f¸ff¸f CX´ff¹fûÔ ÀfZ U¿fÊ 2016-17

AüSX 2017-18 ¸fZÔ 90,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf

Ad°fdSXöY Af¹fIYSX ÀfÔ¦fiWX WXbAf WX`Ü A¶f ÀfSXIYfSX

³fZ dIYÀfe ·fe BIYfBÊ õfSXf 2.5 »ffJ ÷Y´f¹fZ ÀfZ

Ad²fIY IYf »fZ³fQZ³f IYSX³fZ ´fSX ´f`³f IYf CX»»fZJ

IYSX³ff Ad³fUf¹fÊ ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü Àff±f WXe dUØf

¸fÔÂfe ³fZ ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY dIYÀfe ´fiIYfSX IYe

dIiY´MXûIYSXÔÀfe IYû ¸fÔþcSXe ³fWXeÔ Qe þf¹fZ¦feÜ

SXZ»fUZ IZY A¨LZ dQ³f AfEÔ¦fZ?

¸fûQe ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYû SXfWX°f d¸f»f³fZ

IYe ¶fOÞXe CX¸¸feQZÔ ±feÔÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ÀfZ

´fWX»fZ ·ffþ´ff ³fZ Af¹fIYSX LcMX IYe Àfe¸ff ´ffÔ¨f

»ffJ ÷Y´fE °fIY IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±fe »fZdIY³f

ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Af°fZ WXe CXÀfIYf þ¶f UfÀ°fdUIY°ff

ÀfZ Àff¸f³ff WXbAf °fû UWX Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX ´ff¹feÜ

BÀf U¿fÊ Af¹fIYSX QSX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ

IYSX°fZ WXbE ¸ffÂf ¸ff³fIY IYMXü°fe IYû Qû¶ffSXf »ff¦fc

dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfÀfZ ³füIYSXe´fZVff U¦fÊ IYe

Àff»ff³ff Af¹f ¸fZÔ ÀfZ 40 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IY¸f IYSX-

IZY IYSX »f¦fZ¦ffÜ »fZdIY³f ÀUfÀ±¹f EUÔ dVfÃff

CX´fIYSX IYû ¶fPÞXfIYSX 4% IYSX QZ³ff ¶fOÞXf ÓfMXIYf

WX` ¢¹fûÔdIY BÀfÀfZ Àf·fe °fSXWX IZY d¶f»fûÔ ´fSX IYSX

¶fPÞX þf¹fZ¦ffÜ SXf¿MÑX´fd°f, CX´fSXf¿MÑX´fd°f, SXfª¹f´ff»fûÔ

AüSX ÀffÔÀfQûÔ IYe °f³f£UfWX °fû ¶fPÞXf³fZ IYf EZ»ff³f

IYSX dQ¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f ¸f²¹f¸f U¦fÊ ¸fbhWX WXe

°ffIY°ff SXWX ¦f¹ffÜ

¶fWXSXWXf»f, IbY»f d¸f»ffIYSX QZJf þf¹fZ °fû ¸fûQe

ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX Vfbð QZVfe ¶fþMX WX` dþÀf¸fZÔ

¦fû¶fSX-²f³f ¹fûþ³ff ÀfZ »fZIYSX QZVf ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX

IYSX³ff AfÀff³f ¶f³ff³fZ IZY d»fE dUd·f³³f CX´ff¹fûÔ

IYe §fû¿f¯ff IYe ¦f¹fe WX`Ü ³¹fc BÔdOX¹ff IYe ³feÔU

SXJ³fZ IYf þû ÀfSXIYfSX ³fZ QfUf dIY¹ff WX` UWX

dIY°f³ff WXIYeIY°f ¶f³f°ff WX` ¹fWX °fû Af³fZ Uf»ff

Àf¸f¹f WXe ¶f°ff¹fZ¦ffÜ dRY»fWXf»f °fû QZJ³ff ¹fWX

WXû¦ff dIY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¶fþMX ´fSX ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f

dU´fÃf BÀfIYe dIY³f-dIY³f d¶fÔQbAûÔ ´fSX dJÔ¨ffBÊ

IYSX°ff WX` AüSX ÀfSXIYfSX IYû ¶fþMX ´fifU²ff³fûÔ ¸fZÔ

¢¹ff-¢¹ff ÀfÔVfû²f³f IYSX³fZ ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ

¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ IYe WXe Àfb²f »fZ°fZ WXbE ÀfSXIYfSX ³fZ

AfNX IYSXûOÞX ¦fSXe¶f ¸fdWX»ffAûÔ IYû CX«U»ff

¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¸fbµ°f ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f QZ³fZ, ¨ffSX

IYSXûOÞX ¦fSXe¶f §fSXûÔ IYû d¶f³ff Vfb»IY IZY d¶fþ»fe

IY³fZ¢Vf³f QZ³fZ, ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ EIY IYSXûOÞX

2022 °fIY Àf·fe ¦fSXe¶fûÔ IYû §fSX QZ³fZ, ÀU¨L

·ffSX°f d¸fVf³f IZY °fWX°f Qû IYSXûOÞX Vfü¨ff»f¹f

¶f³ff³fZ AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fbQif ¹fûþ³ff IYf RÔYOX

¶fPÞXf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü

SXûþ¦ffSX ¶fPÞXf³fZ ´fSX þûSX

SXZ»fUZ IYû »fZIYSX ·fe dUØf ¸fÔÂfe ÀfÔþeQf dQJZ

AüSX SXfª¹fûÔ ¹ff ÀffÔÀfQûÔ IYû JbVf IYSX³fZ IZY d»fE

³fBÊ MÑZ³fûÔ IYû VfbøY IYSX³fZ IYf EZ»ff³f IYSX³fZ IYe

¶fþf¹f ´fcSXZ SXZ»f ³fZMXUIYÊ IYû ¶fifgOX¦f`þ IYSX³fZ °f±ff

ÀfbSXÃff IYe údá ÀfZ SXZ»f IYû¨fûÔ ¸fZÔ ÀfeÀfeMXeUe

I`Y¸fSXf »f¦ff³fZ AüSX SXZ»fUZ IYe ¶fZIYfSX ´fOÞXe þ¸fe³f

IYf IYfSXû¶ffSXe BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü

BÀfIZY A»ffUf 600 SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ IYf

Af²fbd³fIYeIYSX¯f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦f¹fe WX`Ü

Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¶fe¸ff

¹fûþ³ff

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¶fþMX IYû QZVf IZY ÀfUf Àfü IYSXûOÞX

³ff¦fdSXIYûÔ IYe AfIYfÔÃffAûÔ IYe ´fcd°fÊ IYSX³fZ Uf»ff

¶f°ff°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ¹fWX ³¹fc BÔdOX¹ff IYe ³feÔU

IYû AüSX ¸fþ¶fc°f IYSXZ¦ff Àff±f WXe BÊþ AfgRY

d»fdUÔ¦f IYe dQVff ¸fZÔ ¹fWX ¶fOÞXf IYQ¸f WX`Ü

dIYÀff³fûÔ, ¦fSXe¶fûÔ, Qd»f°fûÔ, UÔd¨f°fûÔ ´fSX ¹fdQ ¸fûQe

ÀfSXIYfSX ¶fþMX ¸fZÔ ¸fZWXSX¶ff³f SXWXe WX` °fû BÀfIZY ´feLZ

Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf IYfSX¯f ¹fWX WX` dIY WXf»f IZY IbYL

¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ³fZ »f¦ff°ffSX ·ffþ´ff IYf

Àff±f dQ¹ffÜ »fZdIY³f d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ

dIYÀff³fûÔ IZY »f¦ff°ffSX AfÔQû»f³fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX

SXfWX°f QZ³fZ IYf Q¶ffU ¶fPÞXf dQ¹ff ±ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

¸fZIY B³f BÔdOX¹ff IYû ¶fPÞXfUf QZIYSX ÀfSXIYfSX

SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ¶fPÞXf³ff ¨ffWX°fe WX` BÀfed»fE

dUd³fd¸fÊ°f UÀ°fbAûÔ ´fSX Af¹ff°f Vfb»IY AüSX Àfe¸ff

Vfb»IY ¶fPÞXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àff±f WXe Àfcøf, »f§fb

AüSX ¸f²¹f¸f CXôû¦fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IZY d»fE

3,794 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY ´fifU²ff³f IYe §fû¿f¯ff

IYe ¦fBÊ WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe ³fZ d´fL»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ

250 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °fIY IYf IYfSXû¶ffSX IYSX³fZ Uf»fZ

IÔY´fd³f¹fûÔ IZY d»f¹fZ IÔY´f³fe IYSX IYe QSX IYû

§fMXfIYSX 25 ´fid°fVf°f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü

BÀfÀfZ »f§fb CXôû¦f ÃfZÂf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYû

¶fPÞXfUf d¸f»fZ¦ffÜ Àff±f WXe Jfô ´fiÀfÔÀIYSX¯f ÃfZÂf

AfÔd²f¹fûÔ IZY ¶fe¨f dÀf¸fb»f°f»ff IYf »f§fbQe´f

¶ffþfSX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fOÞXe WX»f¨f»f ³fWXeÔ dQJeÜ ÀfZÔÀf¢Àf þû

»f¦f·f¦f 36 WXþfSX IZY À°fSX ´fSX ±ff UWX DY´fSX-³fe¨fZ WXû°ff

SXWXfÜ þ`ÀfZ-þ`ÀfZ ·ff¿f¯f ¶fPÞXf VfZ¹fSX d¦fSX³fZ »f¦fZÜ »f¦f·f¦f

EIY §fÔMXZ IYf ·ff¿f¯f ¦fbþSX³fZ IZY ¶ffQ ÀfZÔÀf¢Àf 200 AIÔY

³fe¨fZ Af ¦f¹ffÜ ±fûOÞXe QZSX IZY d»fE 400 AÔIY ³fe¨fZ ·fe

Af¹ffÜ WXf»ffÔdIY ¶fþMX þ`ÀfZ ·ffSXe·fSXIY¸f IYf¹fÊIiY¸f IZY

QüSXf³f ¹fWX AfÔIYOÞXf ·fe dIYÀfe ¶fWXb°f ¶fOÞXe d³fSXfVff IYû ³fWXeÔ

¶f°ff°ff ±ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ¹fWX d¦fSXfUMX J°¸f ·fe WXû ¦fBÊÜ

IbY»f d¸f»ffIYSX IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY þû ¶ffþfSX ¶fþMX IZY

þdSXE QZVf ¸fZÔ Afd±fÊIY dUIYfÀf IYe ÀfÔ·ffU³ff QZJ³ff ¨ffWX

SXWXf ±ff UWX d¶f»IbY»f ·fe JbVf ³fWXeÔ WXbAfÜ dQ³f IZY

AfdJSXe §fÔMXûÔ ¸fZÔ dþÀf °fSXWX ÀfZ WXSX Af²fZ §fÔMXZ ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf

IYf AfÔIYOÞXf »ff»f AüSX WXSXf SXWXf CXÀfÀfZ ¹fWX ·fe AÔQfþf

»f¦f SXWXf WX` dIY d³fUZVfIYûÔ IYû ¶fþMX A·fe ·fe Àf¸fÓf ¸fZÔ

³fWXeÔ Af SXWXf WX`Ü ¶fWXSXWXf»f, dRY»fWXf»f B°f³ff AÔQfþf

þøYSX »f¦ff ÀfIY°fZ WX`Ô dIY QZVf ¸fZÔ Afd±fÊIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû

¶fPÞXf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ BÀf ¶fþMX IYû CX¸¸feQ ¶fPÞXf³fZ Uf»ff

³fWXeÔ ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü

VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ EIY Àff»f °fIY d³fUZVf ¶f³ffE SXJ³fZ Uf»fûÔ

IYû ¸fb³ffRZY ´fSX MX`¢Àf ³fWXeÔ »f¦f°ff ±ffÜ EZÀff AÔQZVff ±ff dIY

¹fWX LcMX J°¸f WXû ÀfIY°fe WX`Ü BÀf AÔQZVfZ IZY ¸fb°ffd¶fIY þ`ÀfZ

WXe I`Yd´fMX»f ¦fZ³f MX`¢Àf »f¦f³fZ IYf dþIiY Af¹ff °fû ±fûOÞXe

QZSX IZY d»fE VfZ¹fSX ¶ffþfSX d¦fSXIYSX ¦fû°ff »f¦ff³fZ »f¦ffÜ

WXf»ffÔdIY Af²fZ §fÔMXZ ¸fZÔ WXe dRYSX ÀfÔ·f»f°ff ³fþSX Af¹ffÜ

¶fWXSXWXf»f ´fcSXZ ·ff¿f¯f IZY QüSXf³f ÀfZÔÀfZ¢Àf PÞXfBÊ Àfü AÔIYûÔ IZY

CX°ffSX ÀfZ ª¹ffQf ³fWXeÔ d¦fSXfÜ ¹fWX ¶f°ff°ff WX` dIY VfZ¹fSX ¶ffþfSX

¹ff³fe QZVf IZY LûMXZ-¶fOÞXZ d³fUZVfIY BÀf ¶fþMX IYû

¹f±ffdÀ±fd°f ¶f³ffE SXJ³fZ Uf»ff WXe ¸ff³f SXWXZ WX`ÔÜ

U`ÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ AÔQZVff ±ff dIY QZVf IYe ¸ff»fe WXf»f°f IZY

¸fïZ³fþSX »fûIY»fb·ffU³f ¶fþMX IYe CX¸¸feQ ³fWXeÔ WX`Ü dRYSX

·fe WXSX ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf CX´f»f¶²f ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ¶fÔMXUfSXf

IYSX³fZ ¸fZÔ A´f³fe ³¹ff¹f´fc¯fÊ ³fe¹f°f þfdWXSX IYSX³fZ IYf ¸füIYf

WXû°ff WX`Ü UÔd¨f°f U¦fûÊÔ IYû ª¹ffQf dWXÀÀff QZ³fZ IYf ¸füIYf

¶fþMX WXe WXû°ff WX`Ü »fZdIY³f BÀf ¶ffSX ¹fWX dWXÀff¶f »f¦ff³fZ ¸fZÔ

·fe dQ¢IY°f WXe Af SXWXe WX`Ü A±fÊVffÀÂfe AüSX Afd±fÊIY

¸ff¸f»fûÔ IZY þf³fIYfSX ¶fþMX IYf Af¦ff-´feLf Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ

»f¦fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff WXSX °f¶fIZY IZY »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe SXf¹f »fZ³fZ

¸fZÔ »f¦ff WX`Ü IYBÊ þdMX»f°ffAûÔ ÀfZ ·fSXZ AüSX »fÔ¶fZ ¨ff`OÞXZ

¶fþMX IYe °fIYÊ´fc¯fÊ Àf¸feÃff ¸fZÔ Àf¸f¹f °fû »f¦fZ¦ff WXeÜ

Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff AüSX Afg´fSXZVf³f ¦fie³f

¹fdQ ÀfRY»f SXWX°fZ WX`Ô °fû ¹fWX ÀfSXIYfSX IYe ¶fOÞXe

CX´f»fd¶²f WXû¦feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ

¶fOÞXe ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff ¹fûþ³ff VfbøY °fû IYSX³fZ IYe

ÀfbdUÄff þ`³f

BÀf ¶ffSX IZY ¶fþMX IYe RYüSX³f WXe Àf¸feÃff IYf IYf¸f ¶fWXb°f

IYdNX³f »f¦f SXWXf WX`Ü dUØf¸fÔÂfe IZY ¶fþMX ·ff¿f¯f IZY

VfbøYAf°fe Af²ff §fÔMXZ ¸fZÔ þû IbYL ·fe IYWXf ¦f¹ff CXÀf¸fZÔ ¹ff

°fû d´fL»fZ EIY Àff»f ¹ff ¸füþcQf ÀfSXIYfSX IZY ¨ffSX Àff»f IYe

CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYf dþIiY WXe ª¹ffQf ±ffÜ WXf»ffÔdIY ¹fZ ¶ff°fZÔ

Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe ¶f°ffBÊ þf ¨fbIYe ±feÔÜ U`ÀfZ

dUØf¸fÔÂfe IYû CX³WXZÔ QûWXSXf³fZ IYe þøYSX°f BÀfd»fE ´fOÞXe WXû¦fe

¢¹fûÔdIY BÀfe ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY BÀf ¶ffSX ÀfSXIYfSX IYWXfÔ-

IYWXfÔ ª¹ffQf SXIY¸f QZ³fZ IYf BSXfQf SXJ°fe WX`Ü »fZdIY³f ´fWX»fe

³fþSX ¸fZÔ A¦f»fZ Àff»f IZY d»fE IYûBÊ IiYfÔd°fIYfSXe ¶fþMX

´fifU²ff³f dQJ ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü

¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¶fþMX IYf A´f³ff ¸fIYÀfQ A¦f»fZ Àff»f

IZY J¨fÊ IZY d»fE ²f³f IYf þb¦ffOÞX IYSX³ff WXû°ff WX`Ü ¹ff³fe

¹fWX ¶f°ff³ff WXû°ff WX` dIY QZVf IZY dIYÀf-dIYÀf Àf¸f±fÊ AüSX

ÀfÔ´f³³f °f¶fIZY ÀfZ ´f`ÀfZ IYe CX¦ffWXe WXû¦feÜ »fZdIY³f dUØf¸fÔÂfe

IZY ·ff¿f¯f ¸fZÔ ´fWX»fZ ¹fWX ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY WX¸f J¨fÊ IYWXfÔ-

IYWXfÔ IYSXZÔ¦fZÜ J¨fÊ IYe ¶ff°f ´fWX»fZ BÀfd»fE dIY BÀfÀfZ

ÀfSXIYfSX IYû °ffd»f¹ffÔ ¶fþUf³fZ ¸fZÔ AfÀff³fe WXû°fe WX`Ü »fZdIY³f

ÀfSXIYfSXe J¨fÊ IZY E»ff³f ÀfZ ·fe AÔQfþf »f¦f°ff WX` dIY UWX

¢¹ff IYSX³ff ¨ffWX SXWXe WX`Ü AüSX A¦fSX WXf»f IZY WXf»f ´f°ff

IYSX³ff WXû dIY ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔVff IYf AÀfSX ¢¹ff WXû³fZ Uf»ff

WX` °fû CXÀfIYf Àf¶fÀfZ A¨Lf ÀfÔIZY°fIY VfZ¹fSX ¶ffþfSX WXû°ff

WX`Ü VfZ¹fSX ¶ffþfSX IZY CX°ffSX-¨fPÞXfU ÀfZ WXe ´f°ff ¨f»f°ff WX`

dIY QZVf IYf Àf¸f±fÊ AüSX ÀfÔ´f³³f °f¶fIYf A´f³fZ d»fE ¶fþMX

IYû I`YÀff ¸ff³f SXWXf WX`Ü ¹fWXe Àf¸fÈð °f¶fIYf Afd±fÊIY

¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYf d³f¹fÔ°ff ¸ff³ff þf°ff WX`Ü þdMX»f°ffAûÔ ÀfZ

·fSX´fcSX BÀf ¶fþMX IZY ´fZVf WXû³fZ IZY RYüSX³f ¶ffQ ¹ff³fe B°f³fe

þ»Qe dUãZ¿f¯f IYSX ´ff³ff IYdNX³f IYf¸f WX`Ü dRYSX ·fe

ÀfÔIZY°fIY IZY øY´f ¸fZÔ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IZY øYJ IZY Af²ffSX ´fSX

¶fþMX IYe RYüSXe Àf¸feÃff IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü

¶fþMX ·ff¿f¯f IZY Af²fZ dWXÀÀfZ IZY ´fPÞXZ þf³fZ °fIY VfZ¹fSX

OXf. Àfb²ffÔVfb IbY¸ffSX

AfÔd²f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff A·fe ¶ffIYe WX`Ü

d¶fWXfSX IYe Vf`Ãfd¯fIY dUQic´f°ffAûÔ IZY ¶fe¨f IY·fe ¹fWX UfOÞXUfd¦³f IYe

°fSXWX Àfb»f¦f³fZ »f¦f°ff WX` °fû IY·fe ARYÀfSXVffWXe IZY QfUf³f»f BÀfZ

Ófb»fÀff°fZ WX`Ô ¹ff ¹fca IYWXZÔ dIY ¸fWXfIYdU IYfd»fQfÀf IYe kVf`Uf»f

þ»fd»f~ IY¸fd»f³fel IYe CX´f¸ff BÀf ´fSX dRYMX ¶f`NX°fe WX`Ü ¶ffUþbQ

BÀfIZY BÀfIYf ÀfRYSX þfSXe WX`Ü Q²fed¨f IZY AfQVfûÊÔ IYû þe SXWXZ ¹fWXfa

IZY Af¨ff¹fûÊÔ IYf Àf¸f´fʯf BÀfZ d³f°f ³f¹fe DYa¨ffBÊ ´fiQf³f IYSX SXWXf WX`Ü

UZ AWXd³fÊVf ÀfZUfSX°f WX`ÔÜ ¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX` dIY ¹fWXfa IZY ³füd³fWXf»fûÔ

IZY ·fdU¿¹f d³f¸ff°ffÊ IZY ·fdU¿¹f IYf WXe A·fe °fIY IYûBÊ A°ff ´f°ff

³fWXeÔ WX`Ü Àfb¶fWX ¨ffSX ¶fþZ IYe §fÔMXe IYe ¸f²fbSX ²Ud³f IZY Àff±f SXfdÂf

¦¹ffSXWX ¶fþZ °fIY Vf`Ãfd¯fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ SX°f dVfÃfIY ·fe IY¸f

Ad·fVf~ ³fWXeÔÜ dUôf»f¹f À±ffd´f°f WXb¹fZ AfNX ¶fSXÀf WXû³fZ IYû WX`Ô dIY°fb

A·fe °fIY d¶fWXfSX IZY ·fdU¿¹f d³f¸ff°ffÊAûÔ IZY ·fdU¿¹f IYf IYûBÊ A°ff

- ´f°ff ³fWXeÔ WX` Ü Àfb³fWXSXZ ·fdU¿¹f IYf Àf´f³ff dQJfIYSX ¹fWXfh »ff¹fZ ¦f¹fZ

dVfÃfIYûÔ IYf Àff¸f³ff þ¶f ARYÀfSXVffWXe AWXÔIYfSX U CX´fZÃff IZY Uþi

dVf»ffJÔOX ÀfZ WXbAf °fû IbYL IZY Àf´f³fZ MXcMXZ, IbYL d¶fJSX ¦f¹fZ AüSX

IbYL d¶fJSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ ÀfZ ·f¹ffIiYfÔ°f WXû dUôf»f¹f IYû

A»fdUQf IYWX A´f³fZ Àfbd³fd›°f AüSX ÀUd¯fʸf ·fdU¿¹f IYû ´fif~ WXb¹fZ

Ü þû ¶f¨f ¦f¹fZ, SXZ°f ¸fZÔ EdOÞX¹ffÔ SX¦fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ dUV½ffÀf WX`, ´ff³fe

¹fWXeÔ ÀfZ d³fIY»fZ¦ff Ü §fûSX dU¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ IY°fʽ¹f ´f±f ´fSX

A¦fiÀfSX... AfÔd²f¹fûÔ ¸fZÔ dVfÃff IYe »fü þ»ff¹fZ d³fSXÔ°fSX ³f¹fZ ³f¹fZ

´fid°f¸ff³fûÔ IYû ¦fPÞX³fZ ¸fZÔ CX³WXZÔ °fû BÀfIYe ·fe Àfbd²f ³fWXeÔ dIY Af¦fZ

CX³fIYf ¢¹ff WXû¦ff ? d¶fWXfSX IZY A³f¦fPÞX ´f°±fSXûÔ IYû °fSXfVf³fZ Uf»fûÔ

IZY dþ¦fSX IZY MXbIYOÞXûÔ IYû IYü³f °fSXfVfZ¦ff Ü ¢¹fûÔdIY Àff°f U¿fûÊÔ IZY

CX´fSXfÔ°f Afþ °fIY CX³fIZY ¶f¨¨fûÔ IYe dVfÃff IYe IYûBÊ ½¹fUÀ±ff

ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ IYSX ´ff¹fe Ü dþ³fIZY ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfSXIYfSX IYû IYûBÊ dRYIiY

³fWXeÔ, UZ ³füd³fWXf»fûÔ IZY ·fdU¿¹f IYû ¦fPÞX³fZ ¸fZÔ AWXd³fÊVf ÀfÔ»f¦³f WX`Ô, ¹fWX

À°fb°¹f WX`, ÀfSXfWX³fe¹f WX` Ü ¹fdQ UZ Àf¸fd´fÊ°f ³f WXû°fZ °fû A¶f °fIY BÀf

³fUþf°f dUôf»f¹f IYf IYed°fÊ ´f°ffIYf ¦f¦f³f IYe AÀfe¸f DYa¨ffB¹fûÔ IYû

³fWXeÔ Lc SXWXf WXû°ff AüSX VfbøY ÀfZ WXe d¶fWXfSX ¶fûOXÊ ÀfZ »fZIYSX

AfBÊXAfBÊXMXe , ¸fZdOXIY»f ¸fZÔ ¹fWXfh IZY LfÂf A´f³ff ´fSX¨f¸f ³fWXeÔ »fWXSXf

´ff°fZ Ü

A¶f ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY ´ff¿ff¯f ¶f³fe BÀf AWX»¹ff IYf CXðfSX IY¶f

WXû¦ff ? AfdJSX BÀfIYf IYÀfcSX ¢¹ff ±ff ? B³Qi IYe »fÔ´fMX°ff IYe Àfþf

AWX»¹ff IYû ¢¹fûÔ ¦fü°f¸f þf³f°fZ ±fZ dIY AWX»¹ff B³Qi IYe »fÔ´fMX°ff

IYe dVfIYfSX dVfIYfSX WXbBÊ WX`, L»fe ¦fBÊ WX` °f¶f CX³WXûÔ³fZ B³Qi IYe J¶fSX

»fZ³fZ IZY ¶fQ»fZ AWX»¹ff IYû Ad·fVff´f ¢¹fûÔ dQ¹ff? Bd°fWXfÀf ÀU¹fÔ IYû

QbWXSXf°ff WX`Ü dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f IZY ´fiÀfÔ¦f ¸fZÔ ¹fWX

¨fdSX°ff±fÊ WXû SXWXf WX` Ü »ff»fRYe°ffVffWXe IYf dVfIYfSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf

IbY¸ffSX IYf ¹fWX OÑe¸f ´fiûþZ¢MX, dþÀfZ UWX ·fc»f Àff ¦f¹fZ WX`ÔÜ A³¹f±ff

A·fe °fIY ¹fWXfÔ IZY dVfÃfIYûÔ IYû ³fZ°fSXWXfMX IYe °fSXWX ÀfZUfVf°fÊ IYe SXfWX

A·fe °fIY ³fWXeÔ QZJ³fe ´fOÞX°fe ...A³¹f±ff d³fSXÔIbYVf ARYÀfSXûÔ õfSXf

¹fWXfh IZY Àf¸fd´fÊ°f dVfÃfIYûÔ IYû §fSX- ¶ffWXSX IYSX³fZ IYe ²f¸fdIY¹ffÔ ³fWXeÔ

Qe þf°fe Ü dIYÀfe ·fe dVfÃfIY IYe ÀfRY»f°ff CXÀfIZY LfÂfûÔ ÀfZ þbOÞXe

WXû°fe WX` Ü ¹fWX d³fdUÊUfQ WX`Ü ¨fÔQi¦fb~ IYe ´fid°f·ff ²fSXe IYe ²fSXe SXWX

þf°fe , ¹fdQ ¨ff¯f¢¹f þ`Àff dVfÃfIY CXÀfZ ³fWXeÔ d¸f»f°fZÜ ARYÀfSXûÔ U

IbYL ´fi·ffUVff»fe °f°UûÔ õfSXf ¹fWX ·fi¸f R`Y»ff³ff dIY LfÂf BÀfd»fE

ÀfRY»f WXû SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY UWX ¸fZ²ffUe WX` ...¹fWX A°¹fÔ°f WXe WXfÀ¹ffÀ´fQ

WX` EUÔ CX³fIZY ¸ff³fdÀfIY dQUfd»f¹ff´f³f IYf Àfc¨fIY WX`Ü J`SX ¸fbÓfZ °fû

¦ffd»f¶f ¹ffQ Af SXWXZ WX`Ô -

CX²fSX UWX ¶fQ¦fb¸ff³fe WX`, B²fSX ¹fWX ³ff°fUf³fe WX`Ü

³f ´fcLf þf¹f WX` CXÀfÀfZ, ³f ¶fû»ff þf¹f WX` WX¸fÀfZ ÜÜ

»fZ£fIY dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f A²¹ff´fIY W`X

þ¸fbBÊ dþ»ffÔ°f¦fÊ°f ÓffÓff ´fiJÔOX ¸fZÔ ´fiIÈYd°f IZY ÀfbSX¸¹f Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ

AUdÀ±f°f dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹fÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf

IbY¸ffSX IYf kOÑe¸f ´fiûþZ¢MXl Ü ³fZ°fSXWXfMX IYf dUIY»´f Ü ³fZ°fSXWXfMX IYf

¸f°f»f¶f A¶f IYf ³fWXeÔ , °f¶f IYf Ü þ¶f UWXfa ³ff¸ffÔdIY°f WXû³fZ IYf

A±fÊ WXû°ff ±ff kÀfÔ´fc¯fÊ ¸f³fb¿¹flÜ dIÔY°fb ¹fWX ¢¹ff? ³f ³fZ°fSXWXfMX ³fZ°fSXWXfMX

SXWXf, ³f dÀf¸fb»f°f»ff dÀf¸fb»f°f»ffÜ Qû³fûÔ Ad·fVf~! AWX»¹ff IYe °fSXWX,

¹ff ¹fca IYWXZÔ, VfIbYÔ°f»ff IYe °fSXWXÜ Qû³fûÔ WXe A´f³fûÔ õfSXf WXe Vffd´f°f

AüSX ·fb»ff¹fe ¦f¹fe Ü CX³f Qû³fûÔ IYf CXðfSX IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ °fû Àfbd³fd›°f

WXbAf, dIÔY°fc dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f IYf? ³fü A¦fÀ°f

2010 ÀfZ A¶f °fIY ¹fWX dIYÀfe ¨ff°fIY IYe °fSXWX EIY MXIY

¸fb£¹f¸fÔÂfe Àfd¨fUf»f¹f IZY A»f·¹f ¨ffÔQ IYû d³fWXfSX°ff WXe þf SXWXf WX`

dIY IY·fe °fû ³fe°feVf IbY¸ffSX BÀfIYe Àfbd²f »fZÔ¦fZÜ IYBÊ ¶ffSX d¶fWXfSX IYe

Vf`Ãfd¯fIY Vfc³¹f°ff U AÔ²fIYfSX IYû ¨feSX°fe WXbBÊ, dU´fSXe°f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ

¸fZÔ ¨f¸f°IÈY°f IYSX³fZ Uf»fe dÀf¸fb»f°f»ff IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYe SXûVf³fe

CX³fIZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨fe °fû CX³WXûÔ³fZ BÀfIYe Àfbd²f »fZ³fZ IYf ¸f³f ·fe ¶f³ff¹ffÜ

dUôf»f¹f Af³fZ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYeÜ dIÔY°fb, Af°fZ-Af°fZ SXWX ¦f¹fZ Ü

EZÀff »f¦ff, dIYÀfe OXfdIY³f ³fZ ¸ff¦fÊ SXûIY d»f¹ffÜ ¶ffUþcQ BÀfIZY ³f

WXe dÀf¸fb»f°f»ff UfÀfe AüSX ³f WXe dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f

³fZ AfVff IYf Qf¸f³f LûOÞXfÜ CX³WXZÔ A¶f ·fe dUV½ffÀf WX` dIY AWX»¹ff

IYe °fSXWX dÀf¸fb»f°f»ff IYf ·fe CXðfSX AUV¹f WXû¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY

IÈY´ff-IYMXfÃf IYe A¸fÈ°f U¿ffÊ CX³fIZY BÀf kOÑe¸f ´fiûþZ¢MXl ´fSX AUV¹f

WXû¦fe Ü dIÔY°fb »f¦f°ff WX`, A·fe BÀfIYf U³fUfÀf ´fcSXf ³fWXeÔ WXbAfÜ SXf°f

IYe IYfd»f¸ff A·fe ³fWXeÔ LaMX³fZ Uf»fe, ÀfUZSXf A·fe QcSX WX`Ü d¶fWXfSX ¸fZÔ

²UÀ°f WXû ¨fbIYe dVfÃff - ½¹fUÀ±ff IZY ¦fWX³f AÔ²fIYfSX IZY ¶fe¨f

Vf`Ãfd¯fIY AfQVfÊ IZY ²UÔÀffUVfZ¿f øY´f dMX¸fdMX¸ff°fZ BÀf »f§fbQe´f IYû

Àfa´fIÊY: 7979862250

dUIYfÀf IYf dUÀ°ffSX IYSX dUþ¹f IYe AûSX »fZ þf¹fZ¦ff ¶fþMX

°f÷Y¯f dUþ¹f

¸fZÔ WXe dIYE þf ÀfIZYÔ AüSX CX³f d³f¯fʹfûÔ IZY IYfSX¯f

¹fdQ þ³f°ff ¸fZÔ IbYL WX¿fÊ ¹ff dU¿ffQ WXû°ff ·fe WX` °fû

CXÀfIYf SXfþ³fed°fIY údá ÀfZ ³fIYfSXf°¸fIY ´fi·ffU

ÀfSXIYfSX IYû dOX¦ffE ³fWXeÔÜ ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ

IYf»fZ ²f³f, dU¸fbQieIYSX¯f, þeEÀfMXe, dSX¹f»f EÀMXZMX

A±ffÊ°f þ¸fe³fûÔ IZY »fZ³f-QZ³f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¨f»f SXWXeÔ

¶fZB¸ffd³f¹fûÔ IYû SXûIY³fZ IZY d»fE dWX¸¸f°f AüSX ÀffWXÀf

IZY Àff±f IYNXûSX d³f¯fʹf d»fE AüSX CXÀf IYfSX¯f

dU´fÃf ·f»fZ WXe d°f»fd¸f»ff¹ff WXû »fZdIY³f þ³f°ff ¸fZÔ

¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe LdU A¨Le WXe ¶f³feÜ

¢¹fûÔdIY BÀf d³f¯fʹfûÔ IYf Àf¸ffþVffÀÂf þ³f°ff IYû

¹fWX ¶f°ff ¦f¹ff dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¶fZBʸff³f A¸feSXûÔ IYû

¶f£Vf°fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ dU¸fbQieIYSX¯f IZY

Àf¸f¹f dU´fÃf ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX ´fiWXfSX IYSX³fZ IYf IYûBÊ

¸füIYf ³fWXeÔ LûOÞXf WXû¦ff »fZdIY³f Qbd³f¹ff ¹fWX QZJIYSX

Af›¹fʨfdIY°f SXWX ¦fBÊ dIY »fû¦f ¸fe»fûÔ »ffB³f ¸fZÔ

»f¦fZ SXWXZ ´fSXÔ°fb ¸fûQe IZY dJ»ffRY EIY Vf¶Q ·fe ³fWXeÔ

¶fû»ffÜ BÀfIYf ¢¹ff IYSX¯f ±ff? ¸fb£¹f IYfSX¯f ¹fWX

±ff dIY þ³f°ff IYû »f¦ff dIY ¶fOÞXZ ³fûMX AüSX

IYûNXdSX¹ffÔ ·fSX-·fSX IYSX IYSXZÔÀfe SXJ³fZ Uf»fZ °fû

¶fZBʸff³f ³fZ°ff, ARYÀfSX AüSX CXôû¦f´fd°f-½¹ff´ffSXe

WXû°fZ WX`Ô BÀfd»fE dU¸fbQieIYSX¯f IYe ¦ffþ °fû CX³f ´fSX

d¦fSXe WX`, BÀfIYe CXÀfZ JbVfe WXbBÊ AüSX RY»f°f: ´fbSXf³fZ

³fûMX ¶fQ»f³fZ ¸fZÔ þû °fIY»feRZYÔ WXbBÊÔ CXÀfZ UWX d¶f³ff

dVfIYf¹f°f ÓfZ»f ¦fBÊÜ BÀf R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ dU´fÃf IYû

dJ»fü³fZ ¶f³ff³fZ Uf»fZ U`Äffd³fIY A¶f ´fó ´fbSXÀIYfSXûÔ

ÀfZ A»fÔIÈY°f dIYE ¦fE °fû ·ffBÊ, ¸fûQe IZY IYNXûSX

A±fÊVffÀÂf IYf Àff¸ffdþIY AÀfSX °fû IYWXeÔ ´fOÞXZ¦ff

WXe ´fOÞXZ¦ffÜ Afd±fÊIY údá ÀfZ Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ

¸fZ»fZ QfUûÀf ¸fZÔ ¸fûQe IZY dWXÔQe ·ff¿f¯f IYf

A±fÊVffÀÂf QZVf IYû ÓfIYÓfûSX ¦f¹ffÜ A¶f UZ

U`dV½fIY, Afd±fÊIY ÀfÔ´ffQIYûÔ IZY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¸fb£¹f

·ff¿f¯f IZY d»fE Af¸fÔdÂf°f dIYE ¦fE WX`ÔÜ ¸fûQe ³fZ ³f

JfAû ³f Jf³fZ Qû Uf»fe ³fed°f ´fSX ¨f»f°fZ WXbE

AfþfQe IZY ¶ffQ EZÀff ´fWX»ff ³fZ°ff WXû³fZ IYf ¦füSXU

´fif~ dIY¹ff dþÀf³fZ Afd±fÊIY ÀffWXÀf dQJf¹ff- °f¸ff¸f

d³fSXfVffUfdQ¹fûÔ IYe AfVfÔIYfEÔ d³fSXÀ°f IYSX°fZ WXbE

7.6 ´fid°fVf°f °fIY dUIYfÀf QSX IYf¹f¸f SXJe AüSX

U`dV½fIY Afd±fÊIY EþZÔdÀf¹fûÔ IZY A³fbÀffSX Vfe§fi WXe

·ffSX°f ¨fe³f ÀfZ ª¹ffQf Afd±fÊIY dUIYfÀf QSX WXfdÀf»f

IYSX »fZ¦ffÜ ¶feÀf JSX¶f OXfg»fSX IYe A±fʽ¹fUÀ±ff

¶f³ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f WX` ¸fûQe IYfÜ BÀfIZY d»fE

ÀfOÞXIZYÔ, ´ff³fe, d¶fþ»fe, DYþfÊ °f±ff SXÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ

125 »ffJ IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYf d³fUZVf EUÔ

Àff¸ff³¹f þ³f IZY d»fE §fSX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ AüSX

¸fÔWX¦ffBÊ IY¸f IYSX³fZ IYe ¨fb³fü°fe IZY Àff±f-Àff±f ¶fWXb°f

¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ¶fPÞXf³fZ IYe ¶ff²ff QüOÞX

Àff¸f³fZ WX`ܦf°f Qû U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¸fûQe IYe Afd±fÊIY ³fed°f¹fûÔ

IZY IYfSX¯f 40 WXþfSX ³fBÊ ³füIYdSX¹fûÔ IYf ÀfÈþ³f WXbAf

WX` ´fSX ¹fWX ÀfÔ£¹ff IY¸f ÀfZ IY¸f ´ffÔ¨f IYSXûOÞX °fIY

´fWXbÔ¨f³fe ¨ffdWXEÜ 2019 IZY ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ

AfdJSXe Af¸f ¶fþMX ´fZVf IYSX°fZ WXbE dUØf ¸fÔÂfe

A÷Y¯f þZMX»fe IZY Àf¸ff³fZ ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf AÔ¶ffSX WX`Ü

¸fÔWX¦ffBÊ IY¸f IYSX³ff, SXûþ¦ffSX ¶fPÞXf³ff, ¸f²¹f¸f AüSX

d³f¸³f ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYû Afd±fÊIY SXfWX°f QZ³ff,

³füIYSXe´fZVff ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Af¹fIYSX ¸fZÔ

LcMXIYSX, Àf`d³fIYûÔ IZY d»fE dUVfZ¿f SXfWX°f, dVfÃff,

ÀUfÀ±¹f, »f§fb EUÔ ¸f²¹f¸f CXôû¦f ¶fWXb°f ¶fOÞXe ¸ffÂff

¸fZÔ d³fUZVf ¸ffÔ¦f SXWXZ WX`ÔÜ IYüVf»f dUIYfÀf °f±ff ¸fZIY

B³f BÔdOX¹ff IYû ÀfRY»f IYSX³fZ IZY d»fE ´fWX»fe

Ad³fUf¹fÊ°ff ¸f²¹f¸f AüSX d³f¸³f ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYe

Afd±fÊIY dÀ±fd°f ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe Àfb²ffSX »ff³ff WX` AüSX

¹fWX A³fbQf³f AüSX Àfd¶ÀfOXe IYe SXfþ³fed°f ÀfZ ÀfÔ·fU

³fWXeÔ WX`Ü »fZdIY³f ¨fb³ffU dÀfSX ´fSX WX`Ô ¢¹fûÔdIY

SXfþ³fed°fIY údá ÀfZ 2019 IYe VfbøYAf°f 2018

IZY ¶fþMX ÀfZ WXû þfE¦fe- °fû ¶fþMX »fûIY »fb·ffU³ff

WXû ¹ff Afd±fÊIY Àfb²ffSX IYû IYNXûSX°ff ÀfZ Af¦fZ »fZ

þf³fZ Uf»ff, BÀf Qb²ffSXe °f»fUfSX ´fSX A÷Y¯f þZMX»fe

¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ A±fÊVffdÀÂf¹fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY

2019 ´fSX údá SXJ°fZ WXbE ¸fûQe IYf 2018 Uf»ff

¶fþMX dUIYfÀf IZY ¸fc»f ÀfcÂf IYû dUÀ°ffSX QZ°fZ WXbE

¨fb³ffUe dUþ¹f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ Uf»ff Àffd¶f°f WXû¦ff

dþÀfIYf AÀfSX IZYU»f 2019 IZY ¨fb³ffU ´fSX WXe

³fWXeÔ ¶fd»IY 2019 ÀfZ 2024 IYe SXfþ³fed°f ´fSX

·fe ´fOÞXZ¦ffÜ

¶fþMX IYû A±fÊ ÀfZ þûOÞXf þf°ff WX`Ü ¹ffd³f Af³fZ

Uf»fZ U¿fÊ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f J¨fÊ IYf AfIY»f³f AüSX

ÀfÔIY»´fÜ UeSX ÀffUSXIYSX ³fZ BÀfd»fE ¶fþMX IYf A±fÊ

ÀfÔIY»´f ³ff¸f dQ¹ff ±ffÜ dWXÔQe IZY Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ ¸fZÔ

°fû AÔ¦fiZþe IYf ¨f»f³f ¶fPÞX ¦f¹ff WX` »fZdIY³f ¸fSXfNXe

¸fZÔ Afþ ·fe d³fdUÊUfQ øY´f ÀfZ Àf·fe Àf¸ff¨ffSX ´fÂf

¶fþMX IZY d»fE A±fÊ ÀfÔIY»´f IYf WXe CX´f¹fû¦f IYSX°fZ

WX`ÔÜ

»fZdIY³f ¶fþMX IZYU»f A±fÊ ÀfÔIY»´f ³fWXeÔ, BÀfIYf

EIY Àf¸ffþVffÀÂf WX` AüSX BÀfIYe ·fe EIY SXfþ³fed°f

WX`Ü ¶fþMX IY¶f, dIYÀf U¿fÊ ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þf SXWXf

WX` BÀfIYf ·fe CX³fIZY IY»fZUSX AüSX CXÀfIYe ¸fÔVff ´fSX

´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fBÊ ¶f³fe WX` AüSX CXÀfIYf

´fWX»ff ¶fþMX WX` °fû CXÀfIYf °fZUSX ³fSX¸f,

Àf¸ffþVffÀÂf CXRYf³f ´fSX AüSX SXfþ³fed°f IbYL WX»IYe

SXWXZ¦fe ¢¹fûÔdIY ³f¹fZ ¨fb³ffU ³fþQeIY ³fWXeÔ WX`Ô AüSX

´fbSXf³fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfSXIYfSX þe°f IYSX Af WXe ¦fBÊ WX`Ü

Qe§fÊIYf»fe³f SXfþ³fed°f IYe ´fIYOÞX SXJ³fZ Uf»fZ ³fZ°ff

A´f³fe ³fBÊ ÀfSXIYfSX IZY ´fifSXd¸·fIY Qû ¹ff °fe³f ¶fþMX

IYNXûSX d³f¯fʹf Uf»fZ ¶f³ff »fZ°fZ WX`Ô °ffdIY Afd±fÊIY

dÀ±fd°f ¸fZÔ ¹fdQ IYûBÊ Àfb²ffSX IYSX³fZ AfUV¹fIY WX`Ô °fû

UZ ´fifSXÔ·f ¸fZÔ WXe dIYE þf ÀfIZYÔ AüSX CX³f d³f¯fʹfûÔ ¸fZÔ

¹fdQ IYûBÊ Àfb²ffSX IYSX³fZ AfUV¹fIY WX`Ô °fû UZ ´fifSXÔ·f

À°f¶²f EUÔ À°fÔd·f°f IYSX°fZ WXbE ¸fûQe ÀfSXIYfSX CXØfSX

´fiQZVf, WXdSX¹ff¯ff, ¸fWXfSXf¿MÑX AfdQ IZY À±ff³fe¹f

d³fIYf¹fûÔ IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ AüSX dRYSX dWX¸ff¨f»f °f±ff

¦fbþSXf°f ¸fZÔ ¨fb³ffU þe°fe U ÀfSXIYfSX ¶f³ffBÊÜ A¶f UZ

¸fZ§ff»f¹f, dÂf´fbSXf AüSX IZYSX»f °f±ff IY³ffÊMXIY IYe

AûSX þe°f IYf ´fSX¨f¸f CXNXfE ¨f»f SXWXe WX`Ü

þeEÀfMXe IYe °fIY»feRY ·fe »fû¦f ¢¹fûÔ ÓfZ»f ¦fE

¢¹fûÔdIY CXÀf IYNXûSX d³f¯fʹf IYf Àf¸ffþVffÀÂf ·fe

þ³f°ff IYû ¹fWX dUV½ffÀf dQ»ff ¦f¹ff dIY ¸fûQe IYf

R`YÀf»ff »fÔ¶fZ QüSX ¸fZÔ QZVf IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»ff

WX`Ü CXÀf³fZ ¹fWX ·fe QZJf dIY ¹fc´feE IZY Àf¸f¹f ¹fdQ

´fid°fdQ³f 6 ÀfZ 7 dIY»fû¸feMXSX ´fid°fdQ³f ÀfOÞXIY ¶f³f

SXWXe ±fe °fû ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ AüÀf°f³f ´fid°fdQ³f 30

dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY ¶f³f SXWXe WX`Ü dþ³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ

1947 IZY ¶ffQ ÀfZ IY·fe d¶fþ»fe ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fe UWXfÔ

d¶fþ»fe, SXZWXOÞXe-NXZ»fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ¸fbQif ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f ÀfÀ°fe QSX ´fSX FY¯f, CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY

þdSXE ¦fSXe¶f ¦fÈWXd¯f¹fûÔ IYû BÊÔ²f³f ¦f`Àf IYe ÀfbdU²ff,

JZ»f-dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ³f¹ff ´fiû°ÀffWX³f AüSX CX¨¨f°f¸f

À°fSX ´fSX ´fó ´fbSXÀIYfSX ´ff³fZ IZY d»fE þû SXZ»f¸f´fZ»f

WXû°fe ±fe, Qbd³f¹ff ·fSX IYe dÀfRYfdSXVfZÔ »f¦ffBÊ þf°fe

±feÔ AüSX ³ffIYfd¶f»fZ ¶f¹ff³f °fSXIYe¶fZÔ »fOÞXfBÊ þf°fe

±feÔ CX³f Àf¶fIYû J°¸f IYSX°fZ WXbE Àff²ffSX¯f

þ³fþf°fe¹f, ¦fSXe¶f, dIYÀff³f AüSX ¶f¨¨fûÔ IZY

slide7

07

´fMX³ff

d¸fd±f»ff

www.swarajlive.com

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

OXeOXe d¸fd±f»ff ³ff¸f ÀfZ ¸f`d±f»fe ¸fZÔ ÀU°fÔÂf 24 §fÔMXZ IZY MXeUe ¨f`³f»f IYe ¸ffa¦f IYû »fZ

¸f²fZ´fbSX ¸fZÔ ³fE ±ff³ff²¹fÃf

ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSX/¸f²fb¶f³feÜ ¸f²fZ´fbSX ±ff³ff²¹fÃf IZY øY´f ¸fZÔ Ad¸f°f IbY¸ffSX ³fZ

¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYf¹fÊ·ffSX ÀfÔ·ff»f d»f¹ff Ü ´fbd»fÀf IY~f³f Qe´fIY Ui¯fUf»f ³fZ Qû

U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f ÀfZ ¸f²fZ´fbSX ¸fZÔ ±ff³ff²¹fÃf IZY ´fQ ´fSX ´fQÀ±ffd´f°f SXf¸ffVfe¿f

IYf¸f°fe IYf À±f³ffÔ°fSX¯f IYSX »füIYWXe IYf ±ff³ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff WX`Ü d¶fÀRYe ±ff³ff²¹fÃf

Ad¸f°f IbY¸ffSX IYf °f¶ffQ»ff IYSX ¸f²fZ´fbSX IYf ³f¹ff ±ff³ff²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf

¸fûIZY ´fSX d³fU°fʸff³f ±ff³ff²¹fÃf SXf¸ffVfe¿f IYf¸f°fe IYû dUQfBÊ ·fe Qe ¦fBÊÜ

¸fdWX»ff ³fZ ¨fûSX IYû SXÔ¦fZ WXf±f Q¶fû¨ff

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¶fZ»ffWXe ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe SXf°f EIY

¸fdWX»ff ³fZ A´f³fZ §fSX ÀfZ ¨fûSXe IYSX°fZ WXbE EIY ¨fûSX IYû SXÔ¦fZ WXf±f Q¶fû¨ffÜ ¦fif¸fe¯fûÔ

IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ QZSX SXf°f A´f³fe d¦fSXµ°f ¸fZÔ »fZIYSX ´fcL°ffL

VfbøY IYeÜ ¨fûSX ³fZ §fSX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ¨fûSXe IYe ¶ff°f IY¶fc»f IYeÜ ¨fûSX ¸fWXZÔQi

dÀfÔWX IZY §fSX ¸fZÔ ¨fûSXe IYSX°fZ WXbE SXÔ¦fZ WXf±f CX³fIYe ´f}e õfSXf Q¶fû¨ff ¦f¹ff ±ffÜ ¨fûSX

IYûSXd³f¹ffWXe ¦ffPXf ¦ffÔU IYf SXWX³fZ Uf»ff 22 U¿feʹf ¹fbUIY WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A´f³ff ³ff¸f

SXÔþe°f IbY¸ffSX ¸fÔOX»f ¶f°ff¹ff WX`Ü ¦fÈWXÀUf¸fe ßfe dÀfÔWX IZY AfUZQ³f IZY Af»fûIY ¸fZÔ

EIY ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSX ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ ¶fb²fUfSX IYû ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ ¸f²fb¶f³fe

·fZþ dQ¹ffÜ »fû¦fûÔ IZY A³fbÀffSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYe QZSX SXf°f ¨fûSX ³fZ MXcMXe dJOÞXIYe ÀfZ

§fSX ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ffÜ dJOÞXIYe ÀfZ IYBÊ Àff¸ff³f ¶ffWXSX SXJfÜ þ¶f ¶f¢ÀfZ IYû

d³fIYf»f³fZ IYe IYûdVfVf IYe, °fû JOÞXJOÞXfWXMX IYe AfUfþ WXbBÊÜ AfUfþ §fSX ¸fZÔ

Àfû¹fe AüSX°f IYe IYf³fûÔ °fIY ¦fBÊ AüSX CXÀfIYe AfÔJ Jb»f ¦fBÊÜ ¨fûSX IYû QZJIYSX

CXÀf³fZ AfUfþ »f¦ff°fZ WXbE ¨fûSX IYû ´fIYOÞXfÜ ¸fdWX»ff IYf ´fd°f þ¶f QZJf °fû ¨fûSX

IYe MXfÔ¦f ¸fdWX»ff IYe ´fIYOÞX ¸fZÔ §fSX IZY ·fe°fSX ±fe AüSX CXÀfIZY ²fSX dJOÞXIYe ÀfZ

¶ffWXSX »fMXIY SXWXf ±ffÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ CXÀfZ ¶ffWXSX ÀfZ Q¶fû¨ffÜ ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fdWX»ff IYe

¶fWXfQbSXe IYe ¨f¨ffÊ IYSX°fZ »fû¦f ±fIY ³fWXeÔ SXWXZ WX`ÔÜ §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe ±ff³ff²¹fÃf

¸f³fûþ IbY¸ffSX ³fZ Qe WX`Ü

Af¦fþ³fe ¸fZÔ °fe³f ¸fUZVfe IYe ¸fü°f

À½fSXfþ/¸f²fZ´fbS/ܸf²fb¶f³feÜ À±ff³fe¹f ±ff³ff ÃfZÂf IZY ´f¨fWXe ¦ffhU ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX

IYe SXf°f IZY Qû UþZ Af¦f »f¦f³fZ ÀfZ °fe³f ¸fUZVfe ÀfdWX°f ¸fUZVfe §fSX þ»fIYSX SXfJ

WXû ¦f¹fZÜ dþÀf¸fZÔ EIY ¦ff¹f AüSX Qû ¶fLOÞXf IYe ¸fü°f ¸füIZY ´fSX WXû ¦fBÊ AüSX EIY

¦ff¹f SXÀÀfe °fûOÞX þf³f ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ i¦fÈWXÀUf¸fe SXf¸f¶ff¶fc ¸fbdJ¹ff ³fZ

¶f°ff¹ff dIY SXf°f ¸fZÔ WX¸f §fSX ´fSX ³fWXeÔ ±fZ Üþ¶fdIY ¸fUZVfe §fSX ¸fZÔ Af¦f »f¦f³fZ IYf

IYfSX¯f A»ffU ¶f°ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¶ff¶f°f ¦fÈWXÀUf¸fe õfSXf ÀfeAû IYû Af½fZQ³f

QZIYSX CXd¨f°f ¸fbAf½fþZ IZY d»fE ¦fbWXfSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¸f`d±f»fe dRY»¸f AIYfQ¸fe ³fZ dQ¹ff ²fSX³ff

À½fSXfªf/ QSX·fÔ¦ffÜ

OXe OXe d¸fd±f»ff ³ff¸f ÀfZ ¸f`d±f»fe ¸fZÔ

ÀU°fÔÂf 24 §fÔMXZ IZY MXeUe ¨f`³f»f U

AfIYfVfUf¯fe IZYÔQi IYe À±ff´f³ff IYSX³fZ

IZY Àff±f, QSX·fÔ¦ff ÀfdWX°f d¸fd±f»ff ÃfZÂf

IZY Àf·fe dSX»fZ IZYÔQi IYû ´fiû¦fifd¸fÔ¦f IYf

QþfÊ QZ³fZ AüSX QcSXQVfʳf EUÔ

AfIYfVfUf¯fe ÀfZ ¸f`d±f»fe ¸fZÔ Àf¸ff¨ffSX

´fiÀffSX¯f IYe ¸ffÔ¦f ÀfdWX°f 12 ÀfcÂfe ¸ffÔ¦fû

IYû »fZIYSX ¸f`d±f»fe dRY»¸f AIYfQ¸fe

IYe AûSX ÀfZ ¶fbðUfSX IYû AfIYfVfUf¯fe

QSX·fÔ¦ff IZYÔQi IZY Àf¸fÃf ²fSX³ff dQ¹ff .

²fSX³ff À±f»f ´fSX EIY Àf·ff ·fe

Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ dþÀfIYe A²¹fÃf°ff

ÀffdWX°¹f AIYfQ¸fe ¸fZÔ ¸f`d±f»fe IYe

d³fU°fʸff³f ´fid°fd³fd²f dU¯ff NXfIbYSX ³fZ

IYe. BÀf ¸füIZY ´fSX UöYfAûÔ ³fZ IYWXf IYe

¸f`d±f»fe IYû Aâ¸f A³fbÀfc¨fe ¸fZÔ Àfd¸»f°f

WXbE »f¦f·f¦f 14 U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY ¦fbþSX

¨fbIZY WX`, ¶ff¶fþcQ BÀfIZY BÀfIYf IYûBÊ

·fe »ff·f QcSXQVfʳf EÔU AfIYfVfUf¯fe

IZY ´fiÀffSX¯fûÔ ¸fZÔ d¸fd±f»ff UfdÀf¹fûÔ IYû

»ff·f , Ad³f»f d¸fßff ,´fÔ¨ff³fÔQ d¸fßff ,

¸fZÔ ´fi·ffUe IYf¹fÊ ¸fZÔ dVfd±f»f°ff Af³fZ IYe

¶ff°f ·fe IYWXeÜ. AIYfQ¸fe IZY ÀfÔ¹fûþIY

VfdVf ¸fûWX³f " ·fSXõfþ " ³fZ

AfIYfVfUf¯fe IZY IZY³QiûÔ ÀfZ ¸f`d±f»fe

dRY»¸f ÀfÔ¦fe°f IZY ´fiÀffSX¯f IZY d»fE

d³fQZÊVf þfSXe WXû³fZ IZY ¶ff¶fþcQ, A¶f

°fIY BÀf dQVff ¸fZÔ IbYL ·fe ²fSXf°f»f ´fSX

³fWXe WXû³fZ IYe ¶ff°f IYWXe AüSX BÀfZ

d¸fd±f»ff ÃfZÂf IYe CX´fZÃff IYf EIY

CXQfWXSX¯f ¶f°ff¹ff. Àf·ff IZY CX´fSXf³°f

EIY QÀf ÀfQÀfe¹f dVfá ¸fÔOX»f ³fZ

AfIYfVfUf¯fe QSX·fÔ¦ff IZY IZY³Qif²¹fÃf

OXfg CX¸ff VfÔIYSX Óff EUÔ IYf¹fÊIiY¸f

Ad²fVffÀfe SX¯f²feSX NXfIbYSX IZY Àff±f

¸fb»ffIYf°f IYSX CX³WXZÔ Äff´f³f Àfü´ff. Àff±f

WXe CX³f ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff IYe Àf·fe ¶ffSXWX

ÀfcÂfe ¸ffÔ¦f IZY dQVff ¸fZÔ A´f³fZ À°fSX ÀfZ

·fe ´fWX»f IYSXZ ¸fWXfd³fQZVfIY IZY ³ff¸f ÀfZ

Àf¸¶fûd²f°f Äff´f³f ¸fZÔ d¸fd±f»ff IZY Àf·fe

´fi¸fÔOX»fe¹f ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ QcSXQVfʳf IZY

IYf¹fÊIiY¸f d³f¸ffʯf IZYÔQi IYe À±ff´f³ff

IYSX³fZ °f±ff ´fcUÊ ÀfZ À±ffd´f°f IZY³QiûÔ IZY

CX³³f¹f³f IYSX³fZ ,d¸fd±f»ff IZY Àf·fe

QcSXQVfʳf IZY³QiûÔ ÀfZ IY»ffIYfSXûÔ

,¦fe°fIYfSXû ,ÀfÔ¦fe°fIYfSXû IYû Àf¸¶fð IYSX

ÃfZÂfe¹f IY»ff ÀfÔÀIÈYd°f IZY dUIYfÀf IZY

d»fE IYf¹fÊ ¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYSX CXÀfZ

A¸f»fe þf¸ff ´fWX³ff³fZ ,QcSXQVfʳf ÀfZ

´fiÀffdSX°f ¸f`d±f»fe IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY A¶fd²f

¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f QÀf ÀfZ AfNX §fÔMXf

dUÀ°ffSX IYSX³fZ, d¸fd±f»ff IZY Àf·fe

´fi¸fÔOX»fe¹f ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ AfIYfVfUf¯fe

IZY³QiûÔ IYe À±ff´f³ff, Àf·fe dþ»ff

¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ERY E¸f IZYÔQi IYe

À±ff´f³ff

Àfbd³fd›°f

AfIYfVfUf¯fe QSX·fÔ¦ff IYû ¸f`d±f»fe IZYÔQi

§fûd¿f°f IYSX°fZ WXbE, ¹fWXfa ÀfZ ´fiÀffdSX°f WXû

SXWXZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ¸f`d±f»fe IYf dUÀ°ffSX

IYSX³fZ °f±ff NX´f WXû ¨fbIZYÜ

¸f`d±f»fe ³ffMXIY IZY d³f¸ffʯf U ´fiÀffSX¯f

IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦f¹feÜ Àff±f WXe ¸f²fb¶f³fe ¸fZÔ

dVf»ff³¹ffÀf WXû ¨fbIZY AfIYfVfUf¯fe IZY

ERY E¸f IZYÔQi IYû ¹f±ff dVf§fi ´fifSX¸·f

IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ·fe d¸fd±f»fe dRY»¸f

AIYfQ¸fe IZY dVfá ¸fÔOX»f ³fZ IYe.

»fûdWX¹ff ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f

IZY d»fE ¸fbd£f¹ff ÀfZ A´fe»f

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ d¸f»fZ BÀf dVfá ¸fÔOX»f

¸fZÔ ´fiû Ue¯ff NXfIbYSX, ¶ff»f IÈY¿¯f Óff,

WXZ¸fZ³Qi IbY¸ffSX »ff·f, U÷Y¯f IbY¸ffSX Óff ,

·fUZVf ³f³Q³f Óff, Ad³f»f d¸fßff, ³fUe³f

¨fü²fSXe, Vf`»fZ³Qi IbY¸ffSX IYV¹fU,

IY¸f»fZ³Qi IbY¸ffSX , OXfg ¹fû¦ff³f³Q Óff

Àfd¸»f°f ±fZ. B³f Àf·fe ³fZ AIYfQ¸fe IZY

ÀfÔ¹fûþIY VfdVf ¸fûWX³f "·ffSXõfþ "IZY

³fZdÂf°U ¸fZÔ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ Uf°ffÊ IYe

°f±ff CX³fÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff IYe

CX¨¹fÀ°fSXe¹f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ °fIY Äff´f³f

IYû ´fiZd¿f°f IYSXZ °f±ff CX³f °fIY À±ff³fe¹f

AfUfþ IYû ´fWXb¨ff¹fZÜ

BÀf ¸füIZY ´fSX, ¶fbðdþdU¹fûÔ AüSX Af¸f

þ³fûÔ IYe ²fSX³ff ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe ÀfZ

AfIYfQ¸fe IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY ¶fe¨f ´fiÀf³°ff

½¹ff~ SXWXe. Uf°ffÊ IZY IiY¸f ¸fZÔ

AfIYfVfUf¯fe IZY ´fQfd²fIYfSXe ³fZ

·fSXûÀff dQ»ff¹ff IYe d³fIYMX ·fdU¿¹f ¸fZÔ

CX¨¹f Ad²fIYfSXe IZY Àff±f WXû³fZ Uf»fe

¶f`NXIY ¸fZÔ CXöY ¸fbïZ IYû CX³fIZY Àf¸fÃf

AUV¹f SXJZÔ¦fZÜ

IYSX³fZ,

³fWXe ¸fe»f SXWXf WX` . B³f Àf·fe ³fZ Àfb¨f³ff

EUÔ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂfe IZY Àff±f WXe, ´fiÀffSX

·ffSX°fe IZY ¸fWXfd³fQZVfIY EÔU Àfb¨f³ff

´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ ¸ffÔ¦f IYe dIY B³f

dU¿fÔ¦fd°f¹fû IYû ¹f±ff Vfe§fi QcSX dIY¹ff

þfE. UöYfAûÔ ¸fZÔ Vffd»f¸f ¸f`d±f»fe

dRY»¸f d³f¸ff°ffÊ d³fQZÊVfIY ¶ff»f IÈY¿¯f

Óff ,OXfg ¹fû¦ff ³f³Q Óff ,WXZ¸fZ³Qi IbY¸ffSX

·fUZVf ³f³Q Óff ,¨f³QiVfZJ Óff, ³fUe³f

¨fü²fSXe AfdQ ³fZ IYWXf IYe d¸fd±f»ff ÃfZÂf

IZY »fû¦f IYfRYe ÀfWX³fVfe»f AüSX VffÔd°f

d´fi¹f WX`, WX¸f Àf·fe VffÔd°f d´fi¹f NXÔ¦f ÀfZ WXe

¸ffÔ¦fû IYf d³fQf³f ¨ffWX°fZ WX` .CX³WXûÔ³fZ ÃfZÂf

IYe IY»ff EÔU ÀfÔÀIÈYd°f IZY dUIYfÀf IZY

d»fE À±ffd´f°f QcSXQVfʳf EÔU

AfIYfVfUf¯fe IZY IZY³QiûÔ õfSXf BÀf dQVff

»f¦ff°ffSX ÀfZUfd³fUÈdØf ÀfZ ÀfaÀIÈ °f d½fd½f ´fi·ffdU°f

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ

´fifd²fIYfSX VffJf IZY ´fi·ffSXe ¸fWXf¸ff¹ff

´fiÀffQ Óff U IZYÔQie¹f ´fbÀ°fIYf»f¹f ´fi·ffSXe

dÂf»fûIY³ff±f Óff IZY d»fE Af¹fûdþ°f

dUQfBÊ Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff IYSX°fZ

WXbE ÀfÔÀIÈY°f dUV½fdUôf»f¹f IZY

IbY»f´fd°f ´fiû0 ÀfUÊ ³ffSXf¹f¯f Óff ³fZ IYWXf

dIY dþÀf °fZþ ¦fd°f ÀfZ WX¸ffSXZ IbYVf»f

dVfÃfIZYØfSX IY¸feÊ ÀfZUfd³fUÈØf WXû SXWXZ WX`Ô

¹fWX dUV½fdUôf»f¹f ¨f»ff³fZ IZY d»fE

d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü ´fWX»fZ ÀfZ WXe

IYd¸fʹfûÔ IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f IYf¹fûÊ IZY

d³f¿´ffQ³f ¸fZÔ ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü

WXf»ffÔdIY ÀfZUfd³fUÈdØf dU·ff¦fe¹f

¶ff²¹f°ff WX` dþÀfZ d³f·ff³fe ´fOÞX°fe WX`Ü

Qû³fû IY¸feÊ 31 þ³fUSXe IYû WXe

ÀfZUfd³fUÈ°f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ UeÀfe ´fiû0 Óff

³fZ IYWXf dIY Qû³fûÔ IbYVf»f IY¸feÊ ±fZÜ

dUV½fdUôf»f¹f IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f

A¨Le SXWXZ¦fe °fû IbYL Àf¸¸ff³feIYe IYe

½¹fUÀ±ff IYSX ÀfZUfd³fUÈØf IYd¸fʹfûÔ ÀfZ

Af¦fZ ·fe ÀfZUf »fZ³fZ ´fSX dU¨ffSX WXû¦ffÜ

Afþ IZY Àf¸f¹f ¸fZ ¶fZQf¦f dSXMXf¹fOXÊ WXû³ff

ÀUSXfþ/ÓfÔÓffSX´fbSXÜ

IbYL ¸fbdJ¹ff ³fZ IYWXf dIY »fû¦f ´fbSXf ´f`Àff

EIY Àff±f ¨ffWX°fZ WX`Ü A¦fSX dIYÀfe °fSXWX

CX³fIYf Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IYSXf dQ¹ff

þf°ff WX` °fû UZ U`Àff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ

d³f¸ffʯf »ff¦f°f ³fWXe QZ°fZ WX`Ü BÀfe °fSXWX

IYBÊ »fû¦fû ³fZ A´f³fe A´f³fe ¶ff°fZÔ SXJeÜ

Àf·fÀfe IYe ¶ff°f Àfb³f³fZ IZY ¶ffQ PXeE¸f ³fZ

IYWXf dIY »fû¦fû IYû ¸f³fûU`Äffd³fIY PXÔ¦f ÀfZ

Àf¸fÓffUZ °fû Àf¸fÓf þf¹fZ¦fZÔÜ

UfOXÊ ÀfQÀ¹f ,UfOXÊ ´fÔ¨f,ÀfSX´fÔ¨f EUÔ

¸fbdJ¹ff WXe CX³fIZY Àfe²fZ ´fid°fd³fd²f WXû°fZ

WX`Ü ¶f`NXIY ¸fZÔ EÀfOXeAû dU¸f»f IbY¸ffSX

¸fÔOX»f,OXeÀfeE»fAfSX ³fÔQ dIYVfûSX ¨f`²fSXe

Àf¸fZ°f IYBÊ ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff EUÔ þ³f

´fid°fd³fd²f ¸füþcQ ±fZÜ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ

OXeE¸f ´fSXÀff ´fÔ¨ff¹f°f ¦f¹fZÜ þWXfÔ WXû³fZ

Uf»fZ Àfc¹fÊ ¸fWXû°ÀfU IZY ¶ff¶f°f þf³fIYfSXe

»feÜ CXÀfIZY ¶ffQ UZ SX`¹ff¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY

¸fWXZV½fSX NXfIbYSX IZY ¹fWXfÔ dÀf¢IYe ¸fü³fe ÀfZ

¶f³fZ Àff¸f¦fie IYû A´f³fZ ³fþSXû ÀfZ QZ

OXeE¸f Vfe¿fÊ°f IYd´f»f AVfûIY ³fZ

A³fb¸fÔOX»fe¹f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¨ffSXû ´fiJÔOX IZY

¸fbdJ¹ff IZY Àff±f ¶f`NXIY IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

OXeE¸f ³fZ Àf·fe ¸fbdJ¹ff ÀfZ IYWXf dIY

Af´fIYû A´f³fZ ´fÔ¨ff¹f°f IYf Àf¸f¦fi

dUIYfÀf IYSX³fZ IYf Àfb³fWXSXf ¸füIYf d¸f»ff

WXbAf WX`Ü

IYBÊ À°fSXû ´fSX IYf¸f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

³f»f þ»f ¹fûþ³ff ,¦f»fe ³f»fe ¹fûþ³ff IZY

A»ffUf »fûdWX¹ff ÀU¨L ·ffSX°f ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf AfdQ IZY

Àff±f Àff°f d³f›¹f IZY °fWX°f EIY Àff±f

dUIYfÀf ´fSXIY IYf¹fÊ IYSX³fZ IYf ¸füIYf

´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ´fif¹f: ³fWXe d¸f»f°ff WX`Ü OXeE¸f

³fZ Àf·fe ¸fbdJ¹ff ÀfZ A´fe»f dIY¹ff dIY UZ

Àf·fe Af´fÀfe IbYL ¸f°f·fZQ (A¦fSX IbYL

WXû °fû) ·fb»ffIYSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àf¸f¦fi

dUIYfÀf ¸fZÔ »f¦f þf¹fÜ þ³f´fid°fd³fd²f ÀfZ

»fû¦f dUIYfÀf IYe WXe A´fZÃff SXJ°ff WX`Ü

d³f²f³f ´fSX VfûIY

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ AUIYfVf ´fif~ ´fif²¹ff´fIY ÀfWX ´fÂfIYfSX Qb»fe´f˜e

þ¹f³f¦fSX d³fUfÀfe OXf. SXf¸f¨f³Qi dÀfÔWX IZY d³f²f³f ´fSX »fû¦fûÔ ³fZ ¦fWXSXe ÀfÔUZQ³ff

´fiIYMX IYe WX`Ü CX³fIZY AfIYdÀ¸fIY d³f²f³f ´fSX ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe d¶fWXfSX ´fiQZVf

Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY A²¹fÃf QZUZÔQi ´fiÀffQ ¹ffQU ,Àf¸ffþUfQe »fûdWX¹ff

UfdWX³fe IZY ´fiQZVf A²¹fÃf Af»fûIY IbY¸ffSX, ´fcUÊ dU²ff¹fIY ´fiû CX¸ffIYf³°f

¹ffQU, ¸fÔÂfe IYd´f »fQZU IYf¸f°f, dU²ff¹fIY »føfZV½fSX SXf¹f, AfVfe¿f¨fÔQi

Óff, °ffSXf¨fÔQ ´fiÀffQ, B³Qi¸fûWX³f Óff,·fû¦fZ³Qi ¹ffQU ,ÀfQÀ¹f V¹ff¸f ¹ffQU,

´fi¸fûQ ¹ffQU, ÀfSXûþ ¹ffQU, ¸f³fûþ ¹ffQU, WXdSX ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU , dþ´f

ÀfQÀ¹f SXf¸ffVfe¿f ´ffÀfUf³f, Àf°¹f³ffSXf¹f¯f ÀffRYe, SXf¸f¨f³Qi NXfIbYSX, WXeSXf

¨fü²fSXe, A÷Y¯f IbY¸ffSX, QbJe ´ffÀfUf³f, ¸fû. I`Y¹fc¸f, ¸fûWX¸¸fQ ¹fc³fbÀf

,¸fbdJ¹ff dQ»fe´f ¹ffQU,¸f¸f°ff QZUe, ÀfÔþc QZUe, þbSX³fe QZUe, Àf°¹fQZU

dÀfÔWX, ¶fZ¨fc³ffSXf¹f¯f ÀfWX³fe, dU¸f»ff QZUe, A¸fSXZVf ¹ffQU, IYd´f»fQZU

ÀffRYe, SXf¸fIbY¸ffSX ¹ffQU, SXf¸fQ¹ff»f ¹ffQU, ´fi“fQ SXf¹f ³fZ VfûIY ÀfÔUZQ³ff

½¹föY IYe WX`Ü »fû¦fûÔ ³fZ IYWXf dIY UZ ÀffQ¦fe IYe ´fid°f¸fcd°fÊ ±fZÜ Àf°¹fd³fâf

CX³fIYe ´fcÔþe ±feÜ

´fÂfIYfSX IZY d³f²f³f ´fSX VfûIY Àf·ff

ÀUSXfþ/¶ffÀfû´f˜e/¸f²fb¶f³feÜ þ¹f³f¦fSX A³fb¸fÔOX»f ÃfZÂf IZY UdSXâ 80

U¿feʹf ´fÂfIYfSX ÀfWX ÀfZUf d³fUÈØf ´fiûRZYÀfSX SXf¸f¨f³Qi dÀfÔWX IZY d³f²f³f ´fSX

EIY VfûIY Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶ffÀfû´f˜e ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY

¸ff³ff´f˜e ¦ffÔU ÀfWX ¸fbdJ¹ff ¶f¶fe°ff QZUe IZY d³fþe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX

IYû ¸fÈ°fIY ´fÂfIYfSX IZY d³f²f³f ´fSX Qû d¸f³fMX IYf ¸fü³f SXJf ¦f¹ffÜ UWXeÔ

¸fÈ°fIY ´fÂfIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ dIYE ¦fE Àf¸ff¨ffSX ´fiZd¿f°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

CX´fdÀ±f°f ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦fûÔ ³fZ dUÀ°ffSX ´fcUÊIY ¨f¨ffÊ IYeÜ ¸füIZY ´fSX SXfþQ

IZY dþ»ff Àfd¨fU Àfe°ff VfSX¯f ¹ffQU, ÀfZUfd³fUÈØf dVfÃfIY SXf¸f AU°ffSX

¹ffQU, SXf¸f CXQ¦ffSX NXfIbYSX, dSXMXf¹fSX RYüþe dUV½f³ff±f ¹ffQU, SXfIZYVf

IbY¸ffSX,¦f¯fZVf ´fiÀffQ, ¸fWXZVf IbY¸ffSX Àf¸fZ°f A³¹f IYBÊ »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

Y X

¶fOÞXe ¶ff°f WX`Ü

UWXeÔ ´fiûUeÀfe ´fiû0 Àfe´fe0 dÀfÔWX ³fZ IYWXf

dIY Qû³fûÔ IY¸feÊ IY°fʽ¹fd³fâ ±fZ AüSX

Vff»fe³f ·feÜ Àfb½¹fUdÀ±f°f ´fbÀ°fIYf»f¹f

U RYfB»f ´fSX À´á dMX´f¯¯fe IZY d»fE

ÀfQf Qû³fûÔ IY¸feÊ ¹ffQ AfEÔ¦fZÜ ÀU¨L

LdU IZY Àff±f Àf·fe ³fZ d³fâfUf³f

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe °fSXWX IYf¹fÊ dIY¹ff WX`Ü

UeÀfe U ´fiûUeÀfe ³fZ Qû³fûÔ IYd¸fʹfûÔ IZY

´fiÀf³³f Qe§fÊ þeU³f IYe ·fe IYf¸f³ff

IYeÜ AWX¸f ¶ff°f ¹fWX SXWXe dIY ³fBÊ

´fSX¸´fSXf IZY A³fbÀffSX Qû³fûÔ IYd¸fʹfûÔ IYû

Afþ WXe ¸fÔ¨f ´fSX ÀfZUfÔ°f »ff·f IYf

IYf¦fþf°f ·fe CX´f»f¶²f IYSXf dQ¹ff

¦f¹ffÜBÀfIZY ´fcUÊ ÀfZUfd³fUÈ°f IYd¸fʹfûÔ IYû

´ff¦f-¨ffQSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f IYSX ¸fÔ¨f ´fSX

¶f`NXf¹ff ¦f¹ffÜ Qû³fûÔ IYd¸fʹfûÔ ³fZ A´f³fe

»f¸¶fe ÀfZUf ¹ffÂff IYe ¨f¨ffÊ IYe EU¸f

·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe dUV½fdUôf»f¹f IYû

WXSXÀfÔ·fU ¸fQQ IYf ·fSXûÀff dQ¹ffÜ

QSX¶ffSX WXfg»f ¸fZÔ OXfg dU³f¹f IbY¸ffSX d¸fßf

IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ Àf¸´f³³f dUQfBÊ Àf¸ffSXûWX

¸fZÔ OXe³f ´fiû0 dVfUfIYfÔ°f Óff,

IbY»fÀfd¨fU OXfg dVfU»fû¨f³f Óff, OXfg

dUôZV½fSX Óff, IY¸fʨffSXe ³fZ°ff SX§fb³f³Q³f

»ff»f IY¯fÊ, Ad³f»f IbY¸ffSX Óff ³fZ ·fe

ÀfZUfd³fUÈ°f IYd¸fʹfûÔ IYe ´fiVfÔÀff IYeÜ

¦fû³fZ ´fiÀffQ , IbYÔQ³f ·ffSXõfþ,¦fû´ff»f

CX´ff²¹ff¹f, Ad·f¸f³¹fb IbY¸ffSX, SXUe³Qi

IbY¸ffSX Óff Àf¸fZ°f Àf·fe IY¸feÊ ¸füþcQ ±fZÜ

¸ff§fe ´fcd¯fʸff ´fSX

JûBLXf ·fSX³fZ IZY

d»fE ´fWXba¨fZ ßfðf»fb

ÀUSXfþ/IY¸f°fü»f/QSX·fÔ¦ffÜ ¸ff§fe

´fcd¯fʸff IYû »fZIYSX ÃfZÂf IZY EZd°fWXfdÀfIY

U ´füSXfd¯fIY AWX»¹ffÀ±ff³f ¸fZÔ ¸fdWX»ff

ßfðf»fbAûÔ IYe ·feOÞX Ub²fUfSX IYû

JûB¨ff ·fSX³fZ IYû »fZIYSX »f¦fe SXWXeÜBÀf

´ffU³f AUÀfSX ´fSX ßfðf»fbAûÔ ³fZ Àfb¶fWX

ÀfZ WXe ¹fWXfh ´fWXbh¨f³ff VfbøY IYSX dQ¹fZܹfWXfh

´fWXb¨fIYSX ¸fdWX»ff ßfðf»fbAûÔ ³fZ dUd²f

dU²ff³f IZY Àff±f ¸ff°ff IYe ´fcþf A¨fʳff

IYSX,¨ffU»f IZY AfMXf IYf d´fÔOX ¶f³ff

IYSX JûB¨ff ·fSX³fZ IYe SXV¸f AQf

IYeÜUWXe BÀf AUÀfSX ´fSX ¦fü°f¸f

Afßf¸f dÀ±f°f Àf~ IbYÔþ ¸fZÔ ·fe ¶fOÞXe

ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ ³fZ OXb¶fIYe »f¦ff

´fcþf A¨fʳff IYeÜ BÀf ¶ffU°f

AWX»¹ffÀ±ff³f IZY ´fbþfSXe ¸fWXÔ±f

SXf¸f¨f³Qi VfSX¯f SXf¸ff¹f¯fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

BÀf dQ³f þû ßfðf»fb ¸ff°ff AWX»¹ff IYf

JûB¨ff dUd²f dU²ff³f´fcUÊIY ·fSX°fZ WX`

EUÔ ¨ffU»f IZY AfMXZ ÀfZ ¶f³ff d´fÔOX

¸ff°ff AWX»¹ff IYû ¨fPÞXf°fZ WX`,CX³fIYe

¸f³fûIYf¸f³ff ´fcSXe WXû°fe WX`Ü

¹ffÂfe ÀfbdU²ff IYû »fZ ÀMXZVf³f ´fSX ²fSX³ff

SXÀfûB¹fûÔ ³fZ dIY¹ff SXû¿f´fc¯fÊ ´fiQVfʳf

dUIYfÀf IYe ´fû»f Jû»f°ff ´fb»f

ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSXfÜ

¸f²fZ´fbSX ´fiJÔOX IZY ¦ffÔ²fe

¨füIY ÀfZ ¶fÀfe´f˜e °fIY

IYûÀfe IYe »ffBRY»ffB³f

¸ff³fZ þf³fZ Uf»fe ÀfOÞXIY

¶f³f IYSX »f¦f·f¦f °f`¹ffSX

WX`Ü ¸f¦fSX EIY ´fb»f IZY

A·ffU ¸fZÔ ¹ff°ff¹ff°f IYe

Àf¸fbd¨f°f ¶¹f½fÀ±ff ³fWXeÔ WXû

´ff SXWXe WX`Ü ¶fe°fZ

26þ³fUSXe IYû WX¸f 68UfÔ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ¸f³ff¹fZ WX` AüSX ¹fWXfh IZY »fû¦f ¸fb»f·fb°f

Àfbd½f²ffAûÔ ÀfZ IYûÀfûÔ QcSX WX`ÔÜ JfÀfIYSX IYSXWXSXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¨fb³³fe ,OXfSXWX ´fÔ¨ff¹f°f

IZY ¨fMX³f¸ff, SXf¸f´fbSXf IZY dIYÀff³f ¸fþQcSXûÔ IYûAd²fIY JfÀfe ´fSXZÀff³fe IYf Àff¸f³ff

IYSX³ff ´fSX°ff WX`ܶfSXÀff°f IZY ¸füÀf¸f þc³f, þb»ffBÊ ,A¦fÀ°f ¸fZÔ ¶f¨¨fZ ÀIcY»f þf³fZ

ÀfZ ¶fÔd¨f°f WXû þf°fZ WX`Ü Af¸f þ³fþe½f³f IYNXf³ffB¹fûa ÀfZ ·fSXf WXû°ff WX`Ü

ÀUSXfþ/RbY»f´fSXfÀfÜ

SXÀfûBʹff IYû ³¹fbdöY ´fÂf QZ³fZ, SXÀfûBʹff

IYf ¶fIYf¹ff ¸ff³fQZ¹f ·fb¦f°ff³f IYSXUf³fZ

þ`ÀfZ QþʳfûÔ ¸ffh¦fû IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ

³ffSXZ¶ffþe ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜUWXeÔ SXÀfûBʹff

ÀfÔ§f IZY ¸ffh¦fû IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ SXfþQ

dþ»ff A²¹fÃf SXf¸f¶fWXfQbSX ¹ffQU ³fZ

A´f³ff Àf¸f±fʳf QZ°fZ WXbE IYWXf WX`Ô dIY

SXÀfûBʹff IZY Àff±f ÀfSXIYfSX ²fûJf ²fSXe

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ô ÀfSXIYfSX IYû SXÀfûBʹff

IZY ¸ffh¦fû IYû ´fcSXf IYSX³ff

¨ffdWX¹fZÜIYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXdU³Qi IbY¸ffSX

¹ffQU dUV½fгff±f ¸fÔOX»f ³fZdU»ff»f

NXfIbYSX dQ³fZVf ¹ffQU øY¶fe QZUe SXÔþ³f

QZUe ¦fe°ff QZUe ÀfdWX°f QþʳfûÔ SXÀfûBʹff

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

A³fb¸fÔOX»f ÃfZÂf IZY RbY»f´fSXfÀf ´fiJÔOX

SXÀfûBʹff ÀfÔ§f IZY õfSXf ´fiJÔOX IYf¹ffÊ»f¹f

IZY Àf¸fe´f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe

dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe

³fe°feVf IbY¸ffSX IYf ´fb°f»ff QWX³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ ´fb°f»ff QWX³f IYf¹fÊIiY¸f IYf

A²¹fÃf°ff ´fiJÔOX SXÀfûBʹff ÀfÔ§f IYSX

´fiJÔOX A²¹fÃf d¸f±f»fZVf IbY¸ffSX EUÔ

Àfd¨fU ³fe°fc QZUe IZY õfSXf ÀfÔ¹fböY øY´f

ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXÀfûBʹff ÀfÔ§f IZY õfSXf

¸fb£¹f ¸ffh¦f ¸fZÔ SXÀfûBʹff IYû ÀfSXIYfSXe

ÀfZUIY §fûd¿f°f dIY¹ff þf¹f,¸ff³fQZWX ¸fZÔ

¶fPÞXû°fSXe,SXÀfûBʹff ÀfZ Jf³ff ¶f³ff³fZ IYû

LûOÞXIYSX IYûBÊ QcÀfSXf IYf¸f ³fWXeÔ »fZ³fZ,

ÀUSXfþ/þ¹f³f¦fSXÜ

´fdSXÀfSX ´fSX EMXeE¸f, °f±ff IZY³MXe³f IYe

½¹fUÀ±ff IYSX³fZ, Àf·fe ´»fZMXRYf¸fÊ IYû

CXÔ¨ff IYSX³fZ ,UfdÀfÔ¦f d´fMX IZY ´ff³fe ÀfZ

l lÀff°f ÀfcÂfe ¸ffÔ¦fûÔ IYû

»fZIYSX WXbAf ²fSX³ff

IYf¹fÊIiY¸f

²fSX³ff ¸fZÔ ¸fû. ¸fbÀ°fRYf, ¨fdSXÂfSX

´ffÀfUf³f, ´fi¸fûQ NXfIbYSX, ¸fWXZV½fSX

´ffÀfUf³f, RbY»fûÔ QZUe, ¸fû. ·fû»ff, ¸fû.

¹fb³fbÀf, ¸fû. Àff¶feSX, ÀfbSXZÔQi SXf¹f, ¸fû.

¸fb¸f°ffþ Àf¸fZ°f A³¹f Vffd¸f»f ±fZÜ SXZ»f

¸fÔÂfe U OXeAfSXE¸f IZY ³ff¸f d»fJZ ¸ffÔ¦f

´fÂf IYû EÀfEÀf IYû dQ¹ffÜ

AfÔQû»f³fIYfdSX¹fû ³fZ IYWXf dIY A¦fSX

CX³fIYe ³¹ff¹fÀfÔ¦f°f ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX Vfe§fi

dU¨ffSX ³fWXe dIY¹ff þf°ff WX` °fû ¸ff»fZ

Àf§f³f AfÔQû»f³f ¨f»ff¹f¦feÜ

·ffIY´ff ¸ff»fZ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ

ÀMXZVf³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¹ffÂfe ÀfbdU²ff ÀfdWX°f

Àff°f ÀfcÂfe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ²fSX³ff dQ¹ffÜ

²fSX³ff IYf ³fZ°fÈ°U ·fb¿f¯f dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ

²fSX³ffd±fʹfûÔ IZY ´fi¸fbJ ¸ffÔ¦fûÔ ¸fZÔ E³fE¨f

105 VfWXeQ ¨füIY °f±ff ´fMX³ff¦fïe

¨füIY E³fE¨f 104 ´fSX RbYMX AûUSX

d¶fiþ IYe þ¦fWX AfgUSX ¶f³ff³fZ, ¹fcMXfB´f

ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf ´fbSXf IYSX³fZ,ÀMXZVf³f

dIYÀff³fûÔ IYû WXû SXWXZ ³fbIYÀff³f IYf

¸fbAfUþf QZ³fZ °f±ff ´ff³fe ´fSX SXûIY

»f¦ff³fZ Àf¸fZ°f A³¹f ¸ffÔ¦f Vffd¸f»f WX`Ü

d»fÔIY RZY»f WXû³fZ ÀfZ ¶f`ÔIY

77 OXfg¢MXSX IZY ·fSXûÀfZ WX` 50 »ffJ »ffZ¦ffZÔ IYe d¨fdIY°Àff

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ

¦fifWXIYûÔ IYe ¶fPÞXe ´fSXZVff³fe

A÷Y¯f IbY¸ffSX

l l ¸f²fb¶f³fe dþ»fZ ¸fZÔ WX`

ÀUfÀ±¹f ÀfZUf IYf ¶fbSXf

WXf»f

l l A³fb¸fÔOX»f AÀ´f°ff»fûÔ

¸fZÔ WX` 90 IYe þ¦fWX 11

OXf¢MXSX

l l d³fþe d¨fdIY°Àff»f¹fûÔ

U AfSXE¸f´fe IZY

WXUf»fZ WX` ¸fSXeþûÔ IYe

d¨fdIY°Àff

ÀfÈdþ°f WX`ÔÜBÀf¸fZÀfZ dRY»fWXf»f 265

d¨fdIY°Àff ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´fQ dSXöY

WX`Ü dþ»fZ ¸fZÔ ¸ffÂf 94 OXf¢MXSX B³f Àf·fe

ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ´fQÀ±ffd´f°f WX`ÔÜ

UfÀ°fdUIY

IYf¹fÊSX°f

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸ffÂf 77

WX`Ü¢¹fûÔdIY dþ»fZ ¸fZÔ QÀf d¨fdIY°Àff

´fQfd²fIYfSXe A³ffd²fIÈY°f ÷Y´f ÀfZ

¦f`SXWXfdþSX WX`ÔÜ LWX d¨fdIY°Àff

´fQfd²fIYfSXe A²¹f¹f³f AUIYfVf ´fSX WX`Ô

þ¶fdIY EIY ³fZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff WX`Ü

¶f°ff°fZ ¨f»fZ dIY dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f

ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ÀUeIÈY°f 67 ´fQûÔ

IZY dUøYð ¸ffÂf 19 d¨fdIY°Àff

´fQfd²fIYfSXe ´fQÀ±ffd´f°f WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ

IYf¹fÊSX°f ¸ffÂf 24 WX`ÔÜ

IYWXf þf SXWXfc WX` dIY OXf ¸fZSXfþ AÀfSXRY

¸fBÊ 2016 ÀfZ ,OXf ²feSXþ AÔ¶fâ þc³f

2016 ÀfZ,OXf SXÔþ³ff IbY¸ffSXe AüSX OXf

¸fûWX³f IbY¸ffSX þb»ffBÊ 2016 ÀfZ

»f¦ff°ffSX Af³fb´fdÀ±f°f WX`Ô AüSX OXf

dWX¸ffÔVfb VfZJSX ¨fü²fSXe ¸ff¨fÊ 2017

IYû WXe BÀ°feRYf IYSX ¨fbIZYÔ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX

Jþü»fe ´feE¨fÀfe ¸fZÔ ÀUeIÈY°f °fe³f ´fQ

IZY dUøYð Qû d¨fdIY°ÀfIY IYf¹fÊSX°f WX`ÔÜ

´feE¨fÀfe AfÔ²fSXfNXfPXe ¸fZÔ ÀUeIÈY°f Àff±f

´fQ IZY dUøYð EIY d¨fdIY°ÀfIY

IYf¹fÊSX°f WX`ÔܹfWXfh IZY OXf Qe´fIY IbY¸ffSX

A²¹f¹f³f AUIYfVf ´fSX WX`ÔÜ

´feE¨fÀfe »fQd³f¹ff ¸fZÔ ÀUeIÈY°f ³fü ´fQû

IZY dUøYð ¸ffÂf EIY d¨fdIY°ÀfIY

IYf¹fÊSX°f WX`Ü ´feEZ¨fÀfe IY»fbAfWXe ¸fZÔ

ÀUeIÈY°f Àff°f IZY dUøYð Qû

d¨fdIY°ÀfIY IYf¹fÊSX°f WX`Ü dþÀf¸fZÔ OXf

Aþ¹f SXf¸f A²¹f¹f³f AUIYfVf ´fSX

WX`ÔÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` IYe dþ»fZ ¸fZÔ °fe³f

SXZRYSX»f AÀ´f°ff»f AÔ²fSXfNXfPXe,´fÔOXü»f

AüSX RbY»f´fSXfÀf ¸fZÔ À±ffd´f°f WX`Ü

AÔ²fSXfNXfPXe ¸fZÔ ÀUeIÈY°f 06 ´fQûÔ IZY

dUøYð °fe³f d¨fdIY°ÀfIY IYf¹fÊSX°f WX`Ü

´fÔOXü»f ¸fZÔ ¨ffSX ´fQ ÀUeIÈY°f WX` dþÀf¸fZÔ

°fe³f d¨fdIY°ÀfIY IYf¹fÊSX°f WX`Ü OXf

IbY³ff»f dIYVfûSX ¦fü°f¸f A²¹f¹f³f

AUIYfVf ´fSX WX`ÔÜdþ»fZ IZY °fe³f

A³fb¸fÔOX»fe¹f AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ÀUeIÈY°f

90 IYe þ¦fWX ¸ffÂf 11 OXf¢MXSX

IYf¹fÊSX°f WX`Ü B³f 90 ´fQûÔ ¸fZÔ

ÓfÔÓffSX´fbSX ¸fZÔ 20 , RbY»f´fSXfÀf ¸fZÔ 26

AüSX þ¹f³f¦fSX ¸fZÔ OXf¢MXSXûÔ IZY 29 ´fQ

dSXöY WX`Ü A³fb¸fÔOX»fe¹f AÀ´f°ff»f

ÓfÔÓffSX´fbSX ¸fZÔ ÀUeIÈY°f ´fQ °feÀf IZY

dUøYð QÀf OXf¢MXSX ´fQÀ±ffd´f°f WX`Ü

dþÀf¸fZÔ OXf OXf AU²fZVf IbY¸ffSX Óff

A´fi`»f 2016 ÀfZ °f±ff OXf Aû¸f

´fiIYfVf Óff dÀf°fÔ¶fSX 2016 ÀfZ

»f¦ff°ffSX A³fb´fdÀ±f°f WX`ÔÜA³fb¸fÔOX»fe¹f

AÀ´f°ff»f RbY»f´fSXfÀf ¸fZÔ ÀUeIÈY°f

°feÀf IZY dU÷Yð ¸ffÂf ¨ffSX OXf¢MXSX

´fQÀ±ffd´f°f WX`Ü dþÀf¸fZÔ OXf ¸fe¯ff QØff

þb»ffBÊ 2016 ÀfZ »f¦ff°ffSX ¦f`SXWXfdþSX

WX`ÔÜ A³fb¸fÔOX»f AÀ´f°ff»f þ¹f³f¦fSX

¸fZÔ ÀUeIÈY°f °feÀf ´fQûÔ ¸fZÔ 29 ´fQ

d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY dSXöY WX`Ü ¹fWXfÔ

dÀfRYÊ EIY OXf¢MXSX IbY¸ffSX SXûd³f°f

IYf¹fÊSX°f W`XÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY

E¸f¶fe¶feEÀf OXf¢MXSXûÔ IYe IY¸fe IZY

IYfSX¯f Af¹fb¿f d¨fdIY°ÀfIYûÔ ÀfZ

IYf¸f ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü

54Af¹fbUZÊdQIY,WXûd¸f¹fû´f`d±fIY AüSX

À½fSXfªf/ ¸f²fb¶f³feÜ

¸f²fb¶f³fe dþ»fZ IZY ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f

d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe IY¸fe IZY ÀfÔIYMX ÀfZ

þbÓf SXWXf WX`ÜAÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ OXf¢MXSXûÔ IZY

ÀUeIÈY°f ´fQ Jf»fe ´fOÞXZ WX`ÔÜ B»ffþ IZY

d»fE OXf¢MXSX B³f AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ

CX´f»f¶²f ³fWXea WX`Ü dþ»fZ IYe AfUfQe

¶fPX SXWXe WX` þ¶fdIY ÀfSXIYfSXe

AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe

ÀfÔ£¹ff §fMX SXWXe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ E¸f¶fe¶feEÀf

OXf¢MXSXûÔ IZY A·ffU ¸fZÔ Af¹fb¿f

d¨fdIY°ÀfIY AÀ´f°ff»f ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ

ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ

IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f dþ»fZ ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ

dIY d¨fdIY°Àff A¶f ´fc¯fÊ°f: d³fþe

d¨fdIY°Àff»f¹fûÔ AüSX AfSX E¸f´fe

OXf¢MXSXû IZY dþ¸¸fZ Af ¦fBÊ WX`ÜþWXfÔ

¸fSXeþûÔ IZY B»ffþ ¸fZÔ ·ffSXe SXIY¸f

UÀfc»fe þf SXWXe WX` CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY

¸f²fb¶f³fe dþ»fZ IYe Af¶ffQe »f¦f·f¦f

´f¨ffÀf »ffJ WX`Üdþ»fZ d¨fdIY°Àff

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY IbY»f 359 ´fQ

»fQd³f¹ff ´feE³f¶fe ¸fZÔ d´fL»fZ EIY

Àf~fWX ÀfZ ¶feEÀfE³fE»f IYf

d»fÔIY IYf¸f ³fWXeÔ IYSX SXWXf WX`Ü BÀf

IYfSX¯f ¶f`ÔIY IYf¹fÊ ´fi·ffdU°f WXû

IYSX SXWX ¦f¹ff WX`Ü SXfdVf d³fIYfÀfe U

þ¸ff IYSX³fZ IZY d»fE ´fWXbÔ¨f SXWXZ

»fû¦fûÔ IYû ·ffSXe ´fSXZVff³fe IYf

Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü

dU¦f°f ´ffÔ¨f dQ³fûÔ ÀfZ d»fÔIY IYe

dÀ±fd°f ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe QZJe þf

SXWXe WX`Ü »fû¦f QÀf ¶fþZ ÀfZ ¨ffSX

¶fþZ °fIY d»fÔIY IYe ´if°feÃff

¶f`ÔIY ¸fZÔ ¶f`NXIYSX IYSX°fZ WX`ÔÜ

AÀf‘ ´fi°feÃff IZY ¶fe¨f »fûÔ¦fûÔ

IYû Óf´fIYe ¸ffSX°fZ ·fe QZJf

þf SXWXf WX`Ü BÀf °fSXWX ¨f¢IYSX

»f¦ff SXWXZ þ÷YSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IYû

¦fb÷YUfSX IYû ·fe ´f`ÀfZ ³fWXeÔ

d¸f»fZÜ d³fIYfÀfe IZY d»fE ¶f`ÔIY

´fdSXÀfSX ¸fZÔ »fû¦f A³¹f dQ³fûÔ

d¨fdIY°Àff

¹fc³ff³fe d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYû SXf¿MÑXe¹f

¶ff»f ÀUfÀ±¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ »f¦ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY Ad°fdSXöY 54

Af¹fb¿f d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYû Ad°fdSXöY

´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi U A³¹f

ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ B»ffþ IYSX³fZ

IZY d»fE °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IbY»f

d¸f»ffIYSX ¸f²fb¶f³fe dþ»ff ¸fZÔ

ÀfSXIYfSXe ÀUfÀ±¹f ÀfZUf SXf¸f ·fSXûÀfZ

WX`Ü

l l dU¦f°f ´ffÔ¨f dQ³fûÔ ÀfZ RZY»f W`X d»fÔIY

l l þ÷YSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IYû ·fe ³fWXeÔ d¸f»f SXWZÔX ´f`ÀfZ

IYe °fSXWX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ·fe

§fÔMXûÔ ¶f`NXZ SXWXZÜ

¶f`ÔIY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ »fû¦f ²fSX³ff±feÊ

IYe °fSXWX ¶f`NXZ SXWXZÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f

¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX ¶f`ÔIY ´fi¶fÔ²fIY

VfÂfb§³f ´fiÀffQ dÀfÔWXf ³fZ IYWXf

dIY ¶feEÀfE³fE»f IYf d»fÔIY

RZY»f WXû³fZ IYe Àfc¨f³ff

dU·ff¦fe¹f CX¨¨ffd²fIYfSXe IYû

Qe ¦fBÊ WX`Ü

slide9

08

´fMX³ff

LX´fSXf/ Àfe½ff³f

ÀfÀ°fZ WbXE IYfªfc ½f ¶¹fcMXe ´fiûOX¢MX WbXAf ¸faWX¦ff

www.swarajlive.com

VfbIiY½ffSXX,02 RYSX½fSXeXX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¶fþMX IYû dIYÀfe ³fZ

ÀfSXfWXf °fû dIYÀfe ³fZ

IYWXf »fûIY»fb·ffU³f

OXfg Àfb³fe»f ´fiÀffQ

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f

þZMX»fe ¦fb÷YUfSX IYû ´ffÔ¨fUe ¶ffSX

»fûIYÀf·ff ¸fZÔ Af¸f ¶fþMX ´fZVf IYSX SXWXZ

±fZ dþÀfIYû »fZIYSX ´fcSXZ QZVf Àf¸fZ°f ÀffSX¯f

UfdVf¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ¶fþMX IYû dQ»f¨fÀ´fe

SXWXeÜ Af¸f þ³f°ff ·fe ¶fþMX IYû

»fZIYSX AfVff ·fSXe d³f¦ffWXûÔ ÀfZ QZJ SXWXZÔ

±fZÜ Àf·fe IYe d³f¦ffWXZÔ BÀf ¶ff°f ´fSX

dMXIYe WX`Ô dIY ÀfSXIYfSX ¶fþMX ¸fZÔ ¢¹ff

JfÀf ´fZVf WXû SXWXe WX`Ü BÀf ¶ffSX IYf ¶fþMX

IYBÊ ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ JfÀf WX`Ü QZVf ¸fZÔ ³fBÊ

A´fi°¹fÃf IYSX ´fi¯ff»fe ¹ff³fe UÀ°fb EUÔ

ÀfZUf IYSX (þe.EÀf.MXe.) »ff¦fc dIYE

þf³fZ IZY ¶ffQ ¹fWX ´fWX»ff ¶fþMX WX`Ü UWXe

¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY d»fE ¹fWX ¶fþMX 2019

¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff Af¸f ¨fb³ffUûÔ ÀfZ

´fWX»fZ AfdJSXe ¶fþMX WX`Ü ¶fþMX IYû »fZIYSX

Af¸f »fû¦fûÔ IYe ¢¹ff Àfû¨f WX` AüSX CX³fIYû

ÀfSXIYfSX ÀfZ ¢¹ff CX¸¸feQZÔ ±fe ,þû BÀf ¶fþMX ¸fZÔ

d¸f»ffÜ BÀfIYû ÀUSXfþ J¶fSX ³fZ þf³f³fZ IYf

´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ VfWXSX IZY IYBÊ ½¹ff´ffSXe, dUôf±feÊ

AüSX ³füIYSXe ´fZVff »fû¦fûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYe AüSX

þ»fMXûd»f¹ff IZY d»fE IYf»ff dQ³f Àffd¶f°f WXbAf

´fiUZþ A£°fSX/dÀfUf³f:-

"¸fSX³fZ Uf»fZ ¸fSX°fZ WX` »fZdIY³f RY³ff

WXû°fZ ³fWXea, Uû WXIYeIY°f ¸fZÔ IY·fe WX¸fÀfZ

þbQf WXû°fZ ³fWXeÔ" ¢¹ff ¶fcPÞXZ, ¢¹ff

³füþUf³f Àf¶fIYe þb¶ffh ´fSX ¶fÀf ¹fWXe

¨f¨ffÊ ¨fWXbhAûSX IY÷Y¯ffIbYÔQ »fWXþZ ¸fZÔ

Àfb³f³fZ IYû d¸f»f SXWXe ±feÜ þ`ÀfZ WXe

RYSXWXf³f IYf VfU ¶fb²fUfSX IYe Vff¸f

´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf CXÀfIZY ´f`°fÈIY ¦ffÔU

þ»fMXûd»f¹ff ´fWXbÔ¨ff °fû »f¦f·f¦f 10

WXþfSX IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f BIYÿf WXû

¦fEÜ »ff»f SXÔ¦f IZY ´f³³fe ¸fZÔ Jc³f ÀfZ

»f±f´f±f »fZMXf WXbAf VfU IYû þ¶f

¦fif¸fe¯fû õfSXf Jû»fe ¦fBÊ °fû VfU d³fWXfSX-

d³fWXfSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYe AfhJZ ³f¸f WXû°fe ¦f¹feÜ

¸fÈ°fIY IZY d´f°ff ÀfWX BÊÔMX ·f™f ÀfÔ¨ff»fIY

WX¶fe¶fb»f WXÀf³f U ¸ffh JbQ`þf Jf°fc³f IYf

SXû°fZ-SXû°fZ ¶fbSXf WXßf WXû ¨fcIYf ±ffÜ ¶fZMXZ IYe

¸fü°f IZY ÀfQ¸fZ ¸fZÔ WX¶fe¶fb»f IZY dSX¸fdÓf¸f

AfhJûÔ IZY AfhÀfc WXe ÀfbJ ¦f¹fZ ±fZÜ Jc³f

ÀfZ »f±f´f±f VfU IYû QZJ³fZ ÀfZ EZÀff ´fi°fe°f

WXû°ff ±ff dIY d³fQʹfe WX°¹ffSXZ RYSXWXf³f IYû

dIYÀfe ªU»f³fVfe»f ´fQf±fÊ CXÀfIZY VfSXeSX

´fSX OXf»f U ¦f»ff Q¶ff IYSX CXÀfIYe d³f¸fʸf

WX°¹ff IYSX OXf»fe ±fe »fZdIY³f WX°¹ff I`YÀfZ

IYe ¦f¹fe WX` BÀfIYf SXfþ ´fûÀMX¸ffMXʸf

dSX´fûMXÊ Af³fZ IZY ¶ffQ WXe Jb»f ´ff¹fZ¦ffÜ

VfU IYû d³fWXfSX-d³fWXfSX ¦fif¸fe¯f ¹fWX ·fe

IYf»ff dQ³f Àffd¶f°f WXbAfÜ ¶f°ff QZ IYe

SXZ»fUZ ÀfZ d³f¿´fÃf þfa¨f IYSX³fZ IYe ¸ffa¦f

ÀUSXfþ/¸fVfSXIYÜ ¸fÀfSXIY ´fb¶feÊ MXû»ff d³fUfÀfe IÈY¿¯f ¸fûWX³f dÀfWX ³fZ ´fiZÀf

dUÄfd~ þfSXe IYSX IYWXf WX` dIY SXfþd³fd°fIY ÀffdþÀf IZY °fWX°f ´fOÞXûÀf IZY »fû¦fûÔ

õfSXf RÔYÀff¹ff þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY BÀfIZY ´fWX»fZ ·fe ÓfcNXZ E¢MX ¸fZÔ

RYÀff¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZ ´fbd»fÀf IZY þfa¨f IZY ¶ffQ ¸fbÓfZ d³fQûÊÀf ¶f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

WX` dIY ¸fbÓfZ ¸fZSXZ ´fOÞXûdÀf¹fûa õfSXf SXZ»fUZ IZY EIY IZYVf ¸fZÔ dþÀf¸fZ ¸fZSXZ ¶f±ff³f ÀfZ SXZ»f

IYf À»fe´fSX ¶fSXf¸fQ dQJf IYSX ¸fZSXZ DY´fSX SXZ»f ´fbd»fÀf ÀfZ d¸f»f IYSX ÓfcNXf ¸fbIYQ¸ff

IYSXf¹ff ¦f¹ff WX` þû ÀfSXfÀfSX SXfþd³fd°fIY ÀffdþVf IYf dWXÀÀff WX`Ü ¸f` CXÀf dQ³f

´fMX³ff ±ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ¸fZSXZ ¶f±ff³f ¸fZÔ RYþeÊ °fSXeIZY ÀfZ À»fe´fSX dQJfIYSX ¸fZSXZ DY´fSX

¸fbIYQ¸ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ SXZ»fUZ IZY CX¨¨f ´fQfd²fIYfSXe ÀfZ ¸ffh¦f dIY¹ff WX` dIY

BÀf ¸ff¸f»fZ IYe d³f¿´fÃf þfa¨f WXû °ffdIY ³¹ff¹f d¸f»f ÀfIZYÔÜ

dU²ff¹fIY IZY WXÀ°fÃfZ´f IZY ¶ffQ WXbAf Àfb»fWX

ÀUSXfþ/¸fPÞXüSXf(ÀffSX¯f)

±ff³ff ÃfZÂf IZY AÀfûBʹff ¦ffÔU

¸fZÔ d´fL»fZ dQ³fûÔ Qû Àf¸fbQf¹f

IZY ¶fe¨f WXbBÊ ¶fUf»f ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ A¶f Qû³fûÔ ´fÃf A´f³fe

¦f»f°fe ¸ff³fIYSX dÀ±fd°f IYû

Àfb²ffSX³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ »f¦f

¦fE WX`l BÀfe ¶fe¨f À±ff³fe¹f

dU²ff¹fIY IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ Qû³fûÔ

Àf¸fbQf¹f IZY ¶fe¨f VffÔd°f À±ffd´f°f WXZ°fb Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fû IYe EIY ¶f`NXIY

AÀfûBʹffÔ QZUe À±ff³f ´fSX WXbBÊÜ dþÀf¸fZ dU²ff¹fIY ³fZ Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fû ÀfZ

¸ff¸f»fZ IYe ´fcSXe ¶ff°f Àfb³fIYSX d´fL»fe ¶ff°f ·fc»fIYSX Af¦fZ IYe þeU³f VffÔd°f ÀfZ

¦fbþfSX³fZ IYe A´fe»f dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ Qû³fûÔ ´fÃf IZY °fSXRY ÀfZ Qû Qû »fû¦fû IYû

´fÔ¨f ¨fb³ff ¦f¹ff °f±ff R`YÀf»fZ IYû Àf·fe ³fZ ¸ff³f³fZ IYe WXf¸fe ·fSXeÜ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ

IZYÀf Àfb»fWX IZY Àff±f ·fdU¿¹f ¸fZÔ EZÀfe §fMX³ff ³fWXe WXû BÀfIZY d»f¹fZ NXûÀf ´fWX»f

IYe AfUV¹fIY°ff ´fSX ¶f»f ´fÔ¨fûÔ ³fZ dQ¹ffÜ IbYL LfÂf IYe ´fSXeÃff ¶ffd²f°f ³fWXe WXû

BÀfIZY d»f¹fZ »fû¦fû ³fZ À±ff³fe¹f dU²ff¹fIY IYû ´fWX»f WXZ°fb IYWXfÜ dþÀf´fSX dU²ff¹fIY

³fZ A´f³fe °fSXRY ÀfZ WXSX °fSXWX IYe ´fi¹ffÀf IYSX³fZ IYû IYWXf °ffdIY LfÂfûÔ IYe ´fSXeÃff

¶ffd²f°f ³fWXe WXûÜ BÀf AUÀfSX ¸fb£¹f´ff¿fÊQ »f»f³f SXf¹f, ÀfbQeVf SXf¹f IZY A»ffUf

Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹f IZY QþʳfûÔ »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ ¹fbUIY IYe WXbBÊ ¸fü°f

ÀUSXfþ/¦fSXJfÜ ·fZ»Qe ±ff³ff ÃfZÂf IZY IYûSXZ¹ff ¦ffÔU IYe EIY ½¹fdöY IYe ¸fü°f

ÀfOÞXIY IYf WXfQÀff ¸fZÔ WXû ¦fBÊÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX IYûSXZ¹ff ¦ffÔU d³fUfÀfe

38 U¿feʹf ´fSX¸fZV½fSX ÀffWX ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü UZ A´f³fZ dSXV°fZQfSX IZY ¹fWXfÔ ¦fE ±fZ

Uf´fÀf »füMX³fZ IZY IiY¸f ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe SXfdÂf ¸fbdÀRY»f ±ff³ff ÃfZÂf IZY d¶fVf³f´fbSXf

¦ffÔU ¸fZÔ MXZ¸´fû ´f»fMX³fZ ÀfZ ¶fbSXe °fSXWX þ£¸fe WXû ¦fEÜ B»ffþ IZY d»fE ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff þWXfÔ B»ffþ IZY IiY¸f ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ §fSX ´fSX VfU

´fWXbÔ¨f°fZ WXe ´f}e d¶fÔQb QZUe ´fbÂf Àfû³fc IbY¸ffSX ¸fû³fc IbY¸ffSXe U ´fbÂfe A³fe°ff Àf¸fZ°f

A³¹f ´fdSXþ³fûÔ IYf SXû SXû IYSX ¶fbSXf WXf»f WXû SXWXf ¦f¹ffÜ ´fSX¸fZV½fSX VffWX WXûMX»f ¸fZÔ

IYf¸f IYSX A´f³fZ ´fdSXUfSX IYf ´fû¿f¯f ´ff»f³f IYSX°fZ ±fZÜ ¸fÈ°fIY °fe³f ·ffB¹fûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ

LûMXf ±fZÜ A´f³fZ §fSX IYf BIY»fü°ff IY¸ffDY ÀfQÀ¹f ±fZÜ ¸fü°f IZY ¶ffQ ´f}e U

¶f¨¨fZ ´fSX QbJû IYf ´fWXfOÞX MXcMX ´fOÞXf WX`Ü Àf·fe ¶f¨¨fZÔ A·fe LûMXZ LûMXZ WX`Ü ¸fbdJ¹ff

´fbÂf ³ff¦fZV½fSX ¨füWXf³f ³fZ IY¶feSX A°¹fÔ°f ¦fûáe ÀfZ ´fdSXþ³fûÔ IYû SXfdVf ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ffÜ

¹fü³ff¨ffSX ÀfZ °fÔ¦f ´f}e ³fZ dIY¹ff ¸fbIYQ¸ff

À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX dUd·f³³f °fSXWX IZY WXû SXWXZ A°¹ff¨ffSX IZY

dJ»ffRY ÀfSXIYfSX IZY õfSXf SXûIY±ff¸f IZY d»fE °fSXWX-°fSXWX IZY IYf³fc³f ¶f³ff¹fZ þf

SXWXZ WX`Ü dRYSX ·fe ¸fdWX»ffEÔ °fSXWX-°fSXWX IZY A°¹ff¨ffSX IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXe WX`Ü

IY·fe LZOÞXJf³fe °fû Aãe»f WXSXIY°f U A³¹f °fSXWX IZY ´fi°ffOÞX³ff dIY¹ff þf SXWXf

WX`Ü EIY ´fd°f ³fZ A´f³fe ´f}e IZY ¦f·fÊU°fe WXû³fZ ´fSX ´fZMX ¸fZÔ ´f»f SXWXZ ¶f¨¨fZ IYû

¦f·fÊ´ff°f IYSXf dQ¹ff °f±ff dRYSX CXÀfIYû IY¸fSXZ ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX CXÀfIZY Àff±f

A´fifIÈYd°fIY ¹fü³ff¨ffSX IYSX³fZ »f¦ffÜ WX¸fZVff A´fifIÈYd°fIY ÀfZ °fÔ¦f ´f}e ³fZ þ¶f

CXÀfIYf dUSXû²f dIY¹ff °fû CXÀfIYû ¸ff¹fIZY þf³fZ ´fSX Q¶ffU QZ³fZ »f¦ffÜ ³fWXeÔ þf³fZ

´fSX ÀMXZVf³f ´fSX »ffIYSX LûOÞX dQ¹ffÜ ´fedOÞX°f ¹fbU°fe dÀfÀfU³f ±ff³ff ÃfZÂf IZY

¶fU³ffOXeWX IYe WX`Ü dþÀfIYe VffQe 18 A´fi`»f 2008 IYû L´fSXf dþ»fZ IZY

þ»ff»f´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY ÀfIYSXOXeWX d³fUfÀfe ´fÔIYþ IbY¸ffSX ·ffSX°fe IZY Àff±f

WXb¹fe ±feÜ CXÀf³fZ ¸fb£¹f ³¹ff¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe IZY ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fd°f IZY

dJ»ffRY UfQ ÀfÔ£¹ff 179/18 QfdJ»f IYSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY VffQe IZY

¶ffQ ´fd°f-´f}e IZY øY´f ¸fZÔ SXWX³fZ »f¦feÜ dRYSX CXÀfIZY ´fZMX ¸fZÔ ´f»f SXWXZ LWX ¸ffWX

IZY ¶f¨¨fZ IYû WX°¹ff IYSX³fZ IZY CXQZV¹f ÀfZ ¦f·fÊ´ff°f IYSXf dQ¹ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ¸f¹fIZY

þf³fZ IYf Q¶ffU QZ³fZ »f¦ffÜ ¸ff¹fIZY ³fWXeÔ ¦f¹fe °fû 19 þ³fUSXe 2018 IYû SXZ»fUZ

ÀMXZVf³f ´fSX LûOÞX dQ¹ffÜ

¶fûOXÊ IYe ´fSXeÃff IYû QZJ°fZ WXbE LfÂf SXfþQ

³fZ IYe ¨fb³ffU IYe d°fd±f ¶fPÞXf³fZ IYe ¸ffa¦f

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ LfÂf SXfþQ þ¹f´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f A²¹fÃf d´fiÔÀf IbY¸ffSX

dÀfÔWX IZY õfSXf EIY ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf IYf Af¹fûþ³f SXfþQ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff

ÜdþÀf¸fZ LfÂf SXfþQ IZY õfSXf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff dIY þû dUV½fdUôf»f¹f IZY õfSXf

¨fb³ffU IYf §fû¿f¯ff dIY¹ff ¦f¹ff WX` CXÀf¸fZ LfÂf SXfþQ ¨fb³ffU ¸fZ þf³fZ IZY d»fE

´fc¯fÊ øY´f ÀfZ °f`¹ffSX WX` AüZSX ´fcSXZ ÀffSX¯f ´fi¸fÔOX»f ¸fZ ¶f`NXIY IYSX IZY LfÂfûÔ IYû IZYÔQi

ÀfSXIYfSX AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY LfÂf dUSXû²fe ³fe°fe IYû LfÂfûÔ IYû ¶f°ff³fZ IYf IYf¹fÊ

IYSXZ¦ffÜ LfÂf SXfþQ dUV½fdUôf»f¹f IZY ¨fb³ffU ´fidIY¹ff ¸fZ WXSX Q¸f d³f¦ffWX »f¦ff¹fZ

¶f`NXZ¦ff dIY ¨fb³ffU IZY d³f¹f¸fû ¸fZ IYû°ffWXe ¶fSX°f³fZ IZY ¶ffQ AfÔQû»f³f IYSX³fZ IYû

LfÂf SXfþQ ¶ff²¹f WXû¦ffÜ Àff±f WXe BÔMXSX¸fedOXEMX AüSX ¸f`dMÑIY ´fSXeÃff IYû QZJ°fZ

WXbE LfÂfûÔ IYû ´fSXZVff³fe ³f WXû BÀfIYû QZJ°fZ WXbE ¨fb³ffU IYe d°fd±f IYû Af¦fZ

¶fPÞXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ SXfþQ dþ»ff²¹fÃf

dþ»ff³fe ¸fû¶fe³f, ¸fbdJ¹ff ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf d¸fd±f»fZVf SXf¹f, dUV½fdUôf»f¹f

CX´ff²¹fÃf ÀfWX ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe ¶f»fU³°f IbY¸ffSX dÀfÔWX, ´feÜÀfeÜ dUÄff³f IYf»fZþ

A²¹fÃf A¸fSX ¶ff¶ff, SXf¸fþ¹f´ff»f IYfg»fZþ A²¹fÃf ²f¸fZʳQi ¹ffQU, SXfþZ³Qi

IYf»fZþ A²¹fÃf A¸f³f Af¹ffÊ, þ¦f»ff»f ¨fü²fSXe IYf»fZþ A²¹fÃf Qe´fIY IbY¸ffSX,

ÀfÔ¹fûþIY ¸f³fe¿f ¹ffQU AÔdIY°f dÀfÔWX SXû¸fe, dUVff»f dÀfÔWX SXfNXüOÞX, ³fQe¸f AWX¸fQ,

dÀfðfÔ°f VffÀÂfe, Àfbd¸f°f dÀfÔWX, AdU³ffVf ¦fû»fb, SXûdWX°f dÀfÔWX Àfbd³f»f IbY¸ffSX ÀfdWX°f

Àf`IYOÞXûÔ LfÂf SXfþQ ³fZ°ff ¸füþcQ ±fZÜ

A´fù°f LfÂf I f VfU ¶fSXf¸fQ

À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ dþ»fZ IZY ¶fOÞXWXdSX¹ff ±ff³fZ IZY þ»fMXûd»f¹ff ¦ffÔU ÀfZ

25 þ³fUSXe ÀfZ A´fù°f LfÂf IZY VfU IYû ¦fû´ff»f¦fÔþ dþ»fZ IZY

CX¨fIYf¦ffÔU ´fbd»fÀf ³fZ d´f´fSXdWX¹ff ¦ffÔU IZY QfWXf ³fQe ÀfZ ¶fSXf¸fQ

IYSX d»f¹ffÜ þ`ÀfZ WXe VfU d¸f»f³fZ IYe Àfc¨f³ff AfÀf-´ffÀf IZY

¦fif¸fe¯fûÔ IYû d¸f»fe °fû Àf`IYOÞXû IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f ³fQe IZY °fMX

´fSX ´fWXbZ¨f ¦fEÜ ¸ffVfc¸f IZY VfU IYû QZJ IYBÊ CX´fdÀ±f°f ¦fif¸fe¯f

A´f³fe-A´f³fe AfaJûÔ IZY AfÔÀfbAûa IYû ³fWXeÔ SXûIY ´ffEÜ

A´fSXfd²f¹fû õfSXf LfÂf IYe d³f¸fʸf WX°¹ff IYSX³fZ IZY ¶ffQ VfU IYû

³fQe ¸fZÔ RZYÔIYf ¦f¹ff ±ffÜ ¶fSXf¸fQ VfU IYû ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX

´fbd»fÀf ³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ´fûÀMX¸ffgMXʸf IZY d»fE

·fZþfÜ CX²fSX VfU d¸f»f³fZ IYe J¶fSX þ`ÀfZ ´fdSXþ³fûÔ IYû d¸f»fe dIY

Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f ¦fû´ff»f¦fÔþ ÀfQSX AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨f

¦f¹fZÜ ¶fe¨f ¸fZÔ EIY EZÀff ·f¹fÔIYSX ³fþfSXf Àff¸f³fZ Af¹ff dIY »fû¦fûÔ

IZY AfIiYûVf IYf Àff¸f³ff ´fbd»fÀf IYû IYSX³ff ´fOÞXfÜ CX²fSX dÀfUf³f

EÀf´fe ³fUe³f ¨fÔQi Óff IZY d³fQZÊVf IZY Af»fûIY ¸fZÔ ¶fOÞXWXdSX¹ff

±ff³ff²¹fÃf ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ·fe Q»f¶f»f IZY Àff±f ¦fû´ff»f¦fÔþ ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fZÜ ßfe IbY¸ffSX IZY ´fWXba¨f°fZ WXe AfIiYûdVf°f »fû¦fû ³fZ

dÀfUf³f ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IZY dU÷Yð ³ffSXZ¶ffþe VfbøY IYSX Qe dþÀfÀfZ

UWXfÔ ´fSX §fÔMXû ARYSXf°fRYSXe IYf ¸ffWXü»f IYf¹f¸f SXWXfÜ BÀf ¶ff°f IYe

Àfc¨f³ff þ¶f ¦fû´ff»f¦fÔþ ³f¦fSX ±ff³ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX IYû d¸f»fe

°fû CX³WXûÔ³fZ ´fbd»fÀf ¶f»f IZY Àff±f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ

À°fSX ÀfZ »fû¦fû IYû »ffJ Àf¸fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ´fSXÔ°fb

AfIiYûdVf°f CX³fIYe ¶ff°f ¸ff³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXe ±fZÜ »fû¦fûÔ IZY

AfIiYûVf IZY Af¦fZ ´fbd»fÀf »ff¨ffSX AüSX ¶fZ¶fÀf dQJ SXWXe ±feÜ

d¸f»fZÜ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ¶fd¨¨f¹fûÔ IZY

ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX ¹fûþ³ffAûÔ IYe

VfbøYAf°f IYSX³fe ¨ffdWXE ±feÜ ÀffSX¯f

dþ»ff ÀU¯fÊIYfSX ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf

ASXdUÔQ IbY¸ffSX ³fZ IYWXf Àf·fe ½¹ff´ffSXe

U¦fÊ IYû ³f¹fZ ¶fþMX ÀfZ IYfRYe CX¸¸feQZÔ WX`ÔÜ

Àf·fe »fû¦f BÀf IY¹ffÀf ¸fZÔ WX` dIY ÀfSXIYfSX

BÀf U¦fÊ IZY dWX°f IZY d»fE IbYL ³f¹ff

´fifU²ff³f þøYSX IYSXZ¦fe »fZdIY³f ½¹ff´ffSXe

U¦fÊ IYû IbYL dUVfZ¿f WXfdVf»f ³fWXe WXbAfÜ

ÀMXOXe ´ffgBÔMX IZY d³fQZVfIY E¸fIZY dÀfÔWX

³fZ IYWXf dIY ¶fþMX þ³f°ff IYe A´fZÃffAûÔ

´fSX JOÞXf CX°fSX³fZ Uf»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY ¶fþMX ¸fZÔ ³fBÊ ÀUÀ±¹f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff

VfbøY WXû¦fe,ÀfSXIYfSX õfSXf ´fûd¿f°f dUV½f IYe

Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¹fûþ³ff, 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ

IYû »ff·f d¸f»fZ¦ff, OXZPÞX »ffJ ÀUfÀ±¹f

IZYÔQi ¶f³fZÔ¦fZ, SXû¦fûÔ IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE

Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff AfdQ þ³fdWX°f

¸fZÔ Àffd¶f°f WXûÔ¦fZÜdUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY

QZVf IYe A±fÊ ½¹fUÀ±ff ´fMXSXe ´fSX WX`Ü

³fÀfÊSXe ÀfZ 12 °fIY Àf¸f¦fi dVfÃff IYe

½¹fUÀ±ff WXû¦feÜ CX¨¨f dVfÃff IZY d»fE ·fe

RÔYdOXÔ¦f IYe ½¹fUÀ±ff WXû¦feÜ QZVf IZY

ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¶»f`IY ¶fûOXÊ IYe þ¦fWX

dOXþeMX»f ¶fûOXÊ »f¦fZÔ¦fZÜ AfdQUfÀfe ÃfZÂfûÔ

¸fZÔ EIY»f½¹f ÀIcY»f ¶f³ffE þfEÔ¦fZÜ dVfÃff

IZY dUIYfÀf IZY d»fE °fIY³feIY IYû ¶fPÞXfUf

QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Q`d³fIY SXZ»f ¹ffÂfe dU¸f»fZÔQb IbY¸ffSX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY L´fSXf ÀfZ dÀfUf³f, L´fSXf ÀfZ

´fMX³ff IZY d»fE OXeE¸f¹fc MÑZ³f VfbøY IYSX³fZ

IYû »fZIYSX »fû¦f AfVffd³U°f ±fZ þû ³fWXe

d¸f»ffÜAf¸f ¶fþMX ÀfZ ³füIYSXe ´fZVff »fû¦fûÔ

IYû CX¸¸feQZÔ ±fe ¸füþcQf MX`¢Àf À»f`¶f IZY

¶fPÞX³fZ IYf A³fb¸ff³f »fû¦fûÔ ³fZ »f¦ffE ±fZÜ

»fZdIY³f U°fʸff³f ¶fþMX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU

³fWXe d¸f»ffÜ Af¸f ¶fþMX ¸fZÔ SXZ»f ¶fþMX ·fe

Vffd¸f»f WX` EZÀfZ ¸fZÔ SXZ»f ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ·fe

CX¸¸feQ þbOÞXe ±feÜ ³fE MÑZ³fûÔ IYe ¸ffÔ¦f IZY

Àff±f Àff±f dIYSXfE ¸fZÔ IY¸fe IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f

»fû¦f IYSX°fZ Af¹fZ WX`Ü ¶fþMX ¸fZÔ Àf·fe

dIYSXf¹ff IY¸f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ½¹föY

IYSX SXWXZ ±fZ Ü ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ´ffÔ¨f

Àff»fûÔ IZY IYf¹fÊIYf»f IZY ¹fWX AÔd°f¸f ´fc¯fÊ

¶fþMX WX`Ü

l l dIYÀfe ³fZ IYWXf EZd°fWXfdÀfIY °fû dIYÀfe ³fZ IYWXf ¦fSXe¶f dUSXû²fe

l lAf¸f ¶fþMX ´fSX ÀffSX¯fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ½¹föY IYe ´fid°fdIiY¹ff

¦fSXe¶f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY WX` AüSX ¸fûQe

SXfþ ¸fZÔ ³fWXeÔ AfEÔ¦fZ A¨LZ dQ³f ¹fZ dÀfð

dIY¹ff Af¸f ¶fþMX ³fZÜ

SXZOXe¸fZOX UÀÂf ½¹ff´ffSXe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX

SXÀ°fû¦fe IYWX°fZ WX` dIY ÀfSXIYfSX IYû

þeEÀfMXe IZY ´fifU²ff³fûÔ IYû AüSX ·fe

Àfb¦f¸f IYSX LûMXZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ

¶f³ff³ff ¨ffdWXE ±ffÜ ¸füþcQf ½¹fUÀ±ff ÀfZ

LûMXZ ½¹ff´ffSXe IYû IYûBÊ RYf¹fQf ³fWXeÔ

dQJ°ffÜ ½¹ff´ffSXe A´f³fZ ½¹ff´ffSX ¸fZÔ ª¹ffQf

²¹ff³f QZÔ MX`¢Àf QZ³fZ IYe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ

»f¦ff¹fZÔ¦fZ °fû BÀfIYf AÀfSX ½¹ff´ffSX ´fSX

´fOÞXZ¦ffÜ þeEÀfMXe ÀfZ A´fi°¹fÃf IYSX ¸fZÔ 12

´fid°fVf°f IYe ¶fPÞXûØfSXe, ¦fSXe¶fûÔ AüSX ¸f²¹f¸f

U¦fÊ IZY d»fE AfUfÀfe¹f ¹fûþ³ff,

þeEÀfMXe IYû AfÀff³f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf

AUV¹f IYe þf SXWXe WX`Ü

LfÂf ÀfbVffÔ°f IbY¸ffSXÜ IYWX°fZ WX` dIY

¶fþMX ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû »fZIYSX IbYL §fû¿f¯ffEÔ

WXû³fe ¨ffdWXE ±fe þû ³fWXe WXbAfÜ

EþbIZYVf³f »fû³f AfdQ ¸fZÔ LcMX , ÀfSXIYfSX

IYû SXûþ¦ffSX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ ´fSX dUVfZ¿f

²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ

¦fÈWX¯fe ¸f²fb dÀf³WXfÜ ¶f°ff¹ff dIY ¶fþMX

¸fZÔ ¦f`Àf IYe IYe¸f°f IYû IY¸f IYSX³ff ¨ffdWXE

±ff °ffdIY ¦fÈWXd¯f¹fûÔ IYû ¸fWXÔ¦ffBÊ ÀfZ ¸fbdöY

¶fþMX IYû »fZIYSX CX³fIZY ¸f³f ¸fZÔ CXNX SXWXZ

ÀfUf»fûÔ IYû þf³ffÜ

¢¹ff IYWX°fZ WX` Af¸f »fû¦f

¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX Af¸f ¶fþMX ¦fSXe¶f

AüSX ¸f²¹f¸f U¦fÊ dUSXû²fe CXöY ¶ff°fZÔ

d¶fWXfSX ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiQZVf ´fid°fd³fd²f

³fQe¸f AÔÀffSXe ³fZ IYWXfÜ B³fIY¸f MX`¢Àf

À»f`¶f ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ DY´fSX ÀfZ

ÀfZÀf ¶fPÞX³fZ ÀfZ AüSX ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü

UWXeÔ ÀffSX¯f dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IYd¸fMXe IZY

´fcUÊ A²¹fÃf Ad³f»f IbY¸ffSX dÀfaWX ³fZ

IYWXf dIY ¸fûQe SXfþ Uf»ff Af¸f ¶fþMX

d±f¹fûÀfûdRYIY»f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

Àff¸ffdþIY U þ³fÀfSXûIYfSX ÀfZ

ÀfÔ¶fÔd²f°f IYf¹fûÊÔ IZY ´fid°f WX¸fZVff

þf¦føYIY SXWX³fZ Uf»fZ d±f¹fûÀfûdRYIY»f

ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f ÀffSX¯f IZY °f°UfU²ff³f

¸fZÔ ÀfÔ°f dVfSXû¸fd¯f SXdUQfÀf þ¹fÔ°fe

¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ ÀfÔÀ±ff IZY Àfd¨fU ÀfbSXZVf

´fiÀffQ ßfeUfÀ°fU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f

´fi¶fbðþ³fûÔ ³fZ ÀfÔ°f SXdUQfÀf IZY °f`»f

d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX CX³fIZY

þeU³f ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZ³fZ IYf ÀfÔIY»´f

d»f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfbSXZVf ¶ff¶fc

³fZ IYWXf dIY ¸f³fb¿¹f IYû Àf¨¨ff þeU³f

A´f³ff³fZ IZY ¸ff¦fÊ IYû ¶f°ff³fZ Uf»fZ

ÀfÔ°f SXdUQfÀf Afþ ·fe ´fifÀfÔd¦fIY WX`ÔÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf SXdUQfÀf IZY CX´fQZVf

A´f³ff³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYf þeU³f

ÀfbJ¸f¹f WXû ÀfIY°ff WX`Ü Afþ IZY

´fdSXUZVf ¸fZÔ EZÀfZ ÀfÔ°f IYe ¸fWXØff

IYfRYe ¶fPÞX ¦fBÊ WX` þû A´f³fZ IY¸fÊ

IYû Af°¸ff IYe Uf¯fe Àf¸fÓf°fZ ±fZÜ

¸ff³fU ·f»ffBÊ IZY d»fE þeU³f IYû

Àf¸fd´fÊ°f IYSX³fZ Uf»fZ ÀfÔ°f SXdUQfÀf IZY

¶f°ff¹fZ SXfÀ°fZ IYQ¸f ´fSX WXe

d±f¹fûÀfûdRYIY»f ÀfÔÀ±ff Af¦fZ ¶fPÞX³fZ

IYWX SXWXZ ±fZ IYe BÀf ¸ffVfc¸f IYf ¢¹ff

IYÀfcSX ±ff dIY d³fQʹfe WX°¹ffSXZ EZÀfe þ§f³¹f

A´fSXfd²fIY §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQEÜ

Àf`IYOÞXû IYe °ffQfQ ¸fZÔ »fû¦f ´fi±f¸fúáйff ¸fZÔ

À±ff³fe¹f ±ff³ff²¹fÃf ¸fbIZYVf IbY¸ffSX IYe

»ff´fSXUfWXe ¶f°ff SXWXZ ±fZÜ ¦ffÔU IZY

Af¸fþ³fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY A¦fSX Àf¸f¹f

IZY Àff±f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf BÀf ¸ff¸f»fZ IYû

¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fe °fû JbdVf¹fû ÀfZ ·fSXf

WX¶fe¶fb»f IZY ´fdSXUfSX IYf §fSX Vff¹fQ

IYûWXSXf¸f U IY÷Y¯f ¨fe°IYfSX ¸fZÔ dQJfBÊ

³fWXe QZ°ffÜ Àff±f-Àff±f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf

IZY ´fid°f ·fe AfIiYûVf QZJ³fZ IYû ³fWXe

d¸f»f°ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¸ffVfc¸f

RYSXWXf³f IYe d³f¸fʸf WX°¹ff IZY ¶ffQ ¶fb²fUfSX

IYû þ»fMXûd»f¹ff ¦ffÔU UfdÀf¹fû IZY d»fE

þ»fMXûd»f¹ff ¦ffÔU d³fUfÀfe WX¶fe¶fb»f

WXÀf³f IZY ´fbÂf RYSXWXf³f IYf A´fWXSX¯f 25

þ³fUSXe IYe Vff¸f IYû §fSX IZY Àff¸f³fZ

ÀfOÞXIY ´fSX JZ»f³fZ IZY QüSXf³f

A´fWXSX¯fIY°ffAûÊÔ ³fZ CXÀfZ ¶fWX»ff-RbYÀf»ff

IYSX d»f¹ff ±ffÜ ´fdSXþ³fûÔ IYe IYfRYe

Jûþ¶fe³f IZY ¶ffQ CXÀfIZY ¨ff¨ff BÔÀffRY

A»fe IZY d»fdJ°f AfUZQ³f ´fSX 27

þ³fUSXe IYû AÄff°f IZY dU÷Yõ ´fif±fd¸fIYe

QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ ±feÜ CX²fSX VfU ¶fSXf¸fQ¦fe

IZY ¶ffQ ¶fOÞXWXdSX¹ff ±ff³ff ´fbd»fÀf WXSXIY°f

¸fZÔ Af ¦f¹fe WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

IYBÊ »fû¦fû IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZIYSX ¦fWX³f

´fcL°ffL ·fe IYSX SXWXe WX`Ü A¶f QZJ³ff WX`

dIY ´fbd»fÀf IYf WXf±f CXÀf d³fQʹfe WX°¹ffSXûÔ

°fIY þf°fe WX` ¹ff ³fWXeÔ ¹fZ °fû ·fdU¿¹f IYe

¶ff°f WX`?

IYf ´fi¹ffÀf IYSX°ff WX`Ü þ¹fÔ°fe

Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸fbSXfSXe VfSX¯f, dUþ¹f

IbY¸ffSX,Ad³f»f

¸f³fûSXÔþ³f IbY¸ffSX dÀf³WXf, Ad³fÀf

d´fi¹fÔ¶fð, ´fiZ¸f IbY¸ffSX, ¨fÔQ³f IbY¸ffSX,

´fU³f IbY¸ffSX, ¦fÔ¦fûÂfe ´fiÀffQ, ¸fûWX³f

´ffÔOXZ¹f, d´fi°fe IbY¸ffSXe, d´fi¹fÔIYf

IbY¸ffSXe, ¸fÔþcSX AWX¸fQ, ßfU¯f

´ffÔOXZ¹f, IY³WX`¹ff d¸fßf AfdQ

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CX²fSX °fSX`¹ff ´fiJÔOX IZY

dUd·f³³f ¦ffUûÔ ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû ÀfÔ°f

dVfSXû¸f¯fe SXdUQfÀf IYe þ¹fÔ°fe

²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹fe ¦f¹feÜ °fSX`¹ff,

Vfe°f»f´fbSX, CXÀfSXe, A¦fü±fSX ³f³Qf

¦ffUûÔ ¸fZÔ ÀfÔ°f dVfSXû¸f¯fe SXdUQfÀf IYe

´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX þ¹fÔ°fe ¸f³ff¹fe

¦f¹feÜ ÀfÔ°f dVfSXû¸f¯fe SXdUQfÀf IZY

´fid°f¸ff U °f`»fd¨fÂf ´fSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f

IYSX CX³fIZY ½¹fdöY°U U IÈYd°f°U ´fSX

´fiIYfVf OXf»ff ¦f¹ffÜ ÀffÔÀIÈYd°fIY

IYf¹fÊIiY¸f IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ff ±ffÜ ¸füIZY ´fSX dVfÃfIY Aþ¹f

IbY¸ffSX, dQ³fZVf IbY¸ffSX, VfÔIYSX SXf¸f,

¹fû¦fZ³Qi SXf¸f, QZUIbY¸ffSX SXf¸f,

³fÔQIbY¸ffSX SXf¸f, dVfU IbY¸ffSX SXf¸f

Àf¸fZ°f QþʳfûÔ »fû¦fûÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ßfeUfÀ°fU,

¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX SXZ»f ¹fcd³f¹f³f IZY IYd¸fʹfûÔ ³fZ dIY¹ff ´fiQVfʳf

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

´fcUûÊØfSX SXZ»fUZ IZY L´fSXf

þÔ¢Vf³f ´fSX A´f³fe ¸ffh¦fûÔ IYû

»fZIYSX SXZ»f ¹fcd³f¹f³f IZY ÀfQÀ¹fûÔ

³fZ ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ »fûIYû

´ff¹f»fMX IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ

SXd³fÔ¦f ½¹fÀ±ff IZY dJ»ffRY

´fiQVfʳf dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f

Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ dOXUeþ³f

¸fI`Yd³fIY»f ´ffUSX IZY E¨f Aû

OXe ´fSX IYBÊ AfSXû´f ·fe

»f¦ff¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe

CX³WXûÔ³fZ Vfü¨ff»f¹f, ¦f¸fÊ ´ff³fe, ÀffRY

ÀfRYfBÊ, Jf³ff IYe ½¹fUÀ±ff, ´fe³fZ

IYf ´ff³fe, AfdQ ´fSX dU·ff¦f IYe

»ff´fSXUfWXe IYû ·fe CXþf¦fSX dIY¹ffÜ

BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

SXd³fÔ¦f WXfg»f IYe dUd²f ½¹fUÀ±ff IYû

ÀfWXe EUÔ Àfb¨fføY øY´f ÀfZ SXJ SXJfU

IZY d»fE »ffJûÔ ÷Y´fE dU·ff¦f ¸fZÔ

Af°fZ WX` »fZdIY³f Ad²fIYfSXe Af´fÀf

¸fZ d¸f»f ¶ffMX IZY SXJ »fZ°fZ WX`Ü OXйfcMXe

IZY QüSXf³f IY¸feÊ þ¶f AfSXf¸f IZY d»fE

þf°fZ WX` °fû BÀf °fSXWX IYe SXd³fÔ¦f øY¸f

L¶¶feÀf ¸ffÔ¦fû IYû ÀfSXIYfSX IZY Àf¸fÃf

°fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ

¶f¨¨fûÔ ³fZ dQJf¹ff þ»fUf

À½fSXfªf/ÀfeUf³f-:

A³fb IYf ¨f¹f³f d¶fWXfSX

WX`ÔOX¶ff»f MXe¸f ¸fZÔ

ÀUSXfþ/¸fÀfSXIYÜ Àfed³f¹fSX ¸fdWX»ff

WX`ÔOX¶ff»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY d»fE 16

ÀfQÀ¹fe¹f d¶fWXfSX MXe¸f ¸fZÔ ÀffSX¯f dþ»ff ÀfZ

A³fb IbY¸ffSXe Vffd¸f»f WX`Ü ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ 3

RYSXUSXe ÀfZ Af¹fûdþ°f SXf¿MÑXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ff

¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ Uf»fe d¶fWXfSX MXe¸f

Qf³ff´fbSX ÀfZ SXUf³ff WXbBÊÜ MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f

¦fû»fIYe´fSX A³fb IbY¸ffSXe dþ»ff IZY ¸fVfSXIY

AUdÀ±f°f SXfþIYe¹fIÈY°f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY

dUôf»f¹f IYe LfÂff WX`Ü dUôf»f¹f ¸fZÔ WXe ¨f»f

SXWXZ ¦f`SX AfUÀfe¹f ´fidVfÃf¯f dVfdUSX ¸fZÔ

A·¹ffÀf IYSX°fe WX`Ü ÀffSX¯f dþ»ff WX`ÔOX¶ff»f IZY

Àfd¨fU ÀfWX ´fidVfÃfIY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY A³fb IYf ¨f¹f³f QSX·fÔ¦ff dþ»ff IZY

d¶fSXü»f ´fiJÔOX ¸fZÔ ßfeIÈY¿¯f AfBÊOXe¹f»f

´fd¶»fIY ÀIcY»f ¸fZÔ 20 þ³fUSXe ÀfZ 29

þ³fUSXe 2018 °fIY Af¹fûdþ°f ¨f¹f³f ÀfWX

´fidVfÃf¯f dVfdUSX ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ IZY

Af²ffSX ´fSX WXbAfÜ d¶fWXfSX MXe¸f IZY ÀfRY»f°ff

IZY d»fE dþ»ff ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf IÈY¿¯f¸fûWX³f

dÀfÔWX, IYû¿ff²¹fÃf A÷Y¯f IbY¸ffSX ´ffNXIY,

dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ A÷Y¯f IbY¸ffSX

U¯fÊUf»f, OXfg ¸f³fûþ IbY¸ffSX dÀfÔWX, ¸fWXZVf

´fûïfSX, dUþ¹f IÈY¿¯f dÂf´ffNXe ¶f²ffBÊ Qe Ü

´f¹ffÊUSX¯f IYe SXÃff IYSX³ff

Àf·fe IYf IY°fʽ¹f : IbY»f´fd°f

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

þ¹f

dUV½fdUôf»f¹f ´feþe

dRY»ffgÀfRYe dU·ff¦f IZY

°f°UfU²ff³f ¸fZÔ dUdU IZY

Àfe³fZMX Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ

ÀfZ¸fe³ffSX IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfZd¸f³ffSX IYf

CXîfMX³f dUdU IZY

IbY»f´fd°f OXfg WXdSXIZYVf

dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f

Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ

d°f»fIYf ¸ffÔÓfe dUdU

·ff¦f»f´fbSX IZY ´fcUÊ IbY»f´fd°f OXfg

SXf¸fþe dÀfÔWX CX´fdÀ±f°f WXbEÜ

BʳfUf¹fSX³f¸fZÔMX Bd±f¢Àf MXfgd´fIY ´fSX

Af¹fûdþ°f BÀf ÀfZd¸f³ffSX IZY Af¹fûþ³f

Àfd¨fU OXfg ´fi¸fûQ IbY¸ffSX WX`Ô þ¶fdIY

IYfg³UZ³fSX OXfg E¸f´fe ¨füSXdÀf¹ff WX`ÔÜ

ÀfZ¸fe³ffSX ¸fZÔ ¶feE¨f¹fc IZY OXfg ¹fcÀfe Qb¶fZ

´fiIYfÀf

IYe d¶fd²f U¹fÀ±ff IYû QZJ IYSX

AfSXf¸f WXSXf¸f ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû þf°fZ WX`Ü

´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fû ¸fZÔ »fûIYû

´ff¹f»fMX IZY Àfd¨fU Ófb³fc IbY¸ffSX,

UVfeSX AWX¸fQ, SX¸fZVf ´fiÀffQ, V¹ff¸f

IbY¸ffSX AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ L´fSXf þÔ

´fSX ¶fb²fUfSX ÀfZ Afg»f BÔdOX¹ff SXZ»fUZ

¸fZÔÀf RZYOXSXZVf³f IZY ¶f`³fSX°f»fZ ¸fþQcSX

¹fcd³f¹f³f IZY IY¸fʨffdSX¹fû ³fZ Àff°f

dQUVfe¹f ²fSX³ff IYe VfbøYAf°f IYeÜ

BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f IYSXe¶f

´fZVf dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f L¶¶feÀf

¸ffÔ¦fû ¸fZÔ UZ°f³f ¶fPÞXû°fSXe, ÀfbSXÃff,

Ad°fdSXöY ÀfbdU²ff, AfdQ ´fi¸fbJ WX`Ü

²fSX³ff IYû ³fZ°fÈ°U IYSX SXWXZÔ Àf·fe

UöYfAûÔ ³fZ A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX

Af¦fZ IYe IYSXUfBÊ IYSX³fZ IYe ·fe ¶ff°f

IYWXeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX, ÀMXZVf³f

A²feÃfIY

OXe

IZYÔQie¹fA²¹fÃf ¶fÀfÔ°f »ff»f, ¸fWXf¸fÔÂfe

IZY E»f ¦fb~f, ¸fÔOX»f¸fÔÂfe Ue IZY

dÀfÔWX, VffJf¸fÔÂfe Qe´fIY IbY¸ffSX

AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

AfdQ ³fZ A´f³fZ ½¹ff£¹ff³f dQ¹fZÜ

´f¹ffÊUSX¯f ÀfbSXÃff U BÀfIZY dUd·f³³f

´fWX»fbAû IYe þf³fIYfSXe dU¿f¹f

dU¿fÄfûÔ õfSXf Qe ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

´fid°f IbY»f´fd°f OXfg E IZY Óff, OXfg

WXdSX›³Qi ,OXfg EIZY NXfIbYSX ÀfdWX°f

Vfû²f LfÂf -LfÂff¹fZÔ CX´fdÀ±f°f WXbEÜ

IZY

»ff»f,

¸fb¸¶fBÊ IZY AfMXÊ RZYdÀMXU»f ¸fZÔ ¦fcaþZÔ¦fe d·fJfSXe NXfIbYSX IYe SX¨f³ffEa

OXfg Àfb³fe»f ´fiÀffQ

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

»fûIY IYdU U ·fûþ´fbSXe IZY VfZ¢Àfd´f¹fSX

IYWXZ þf³fZ Uf»fZ d·fJfSXe NXfIbYSX IYe

IYf»fþ¹fe

³ffMXIY

¶fZMXe¶fZ¨fUf AüSX ¦fû¶fSXd§f¨fûSX IZY

¦fe°f-ÀfÔ¦fe°f ¸fb¸¶fBÊ ¸fZÔ ¦fcÔþ³fZ þf SXWXe

WX`Ü ¸fb¸¶fBÊ dÀ±f°f dUV½f ´fidÀfð IYf»ff

§fûOÞXf AfMXÊ RZYdÀMXU»f ¸fZÔ ·fûþ´fbSXe IYe

Àf¸fÈð ÀfÔÀIÈYd°f IYû ÀffSX¯f IYe ²fSX°fe

ÀfZ þbOÞXe d·fJfSXe NXfIbYSX IYe SX¨f³ffAûÔ

IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dþ»fZ IZY »fûIY¦ff¹fIY

SXf¸fZV½fSX ¦fû´f 4 RYSXUSXe IYû ´fiÀ°fb°f

IYSXZÔ¦fZÜ ¦fû´f d·fJfSXe IYe °fe³f ´fidÀfð

³ffMXIYûÔ d¶fQZdVf¹ff, ¶fZMXe¶fZ¨fUf AüSX

¦fû¶fSXd§f¨fûSX IZY ¦fe°f-ÀfÔUfQ IYû

A´f³fe AfUfþ ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX d·fJfSXe

IZY »fûIY ÀffdWX°¹f IYe dUVfZ¿f°ff IYû

¶f°ff¹fZÔ¦fZÜ OXeEÀfE»f ¦ffOXʳf ¸fb¸¶fBÊ ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f IYf»ff §fûOÞXf AfMXÊ

RZYdÀMXU»f ¸fZÔ QZVf Qbd³f¹ff IZY dUd·f³³f

·ff¿ffAûÔ IZY ÀffdWX°¹f-ÀfÔÀIÈYd°f AüSX

d¶fQZdÀf¹ff,

ÀfeUf³f ÀfQSX ´fiJÔOX IZY

¸f²¹f dUôf»f¹f ¸fÓfUd»f¹ff

IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû

dUôf»f¹f À°fSXe¹f d¶fWXfSX

Àf¶f þcd³f¹fSX À´fûMXÐÀfÊ ¸feMX

2017-18

´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ

³fZ A´f³fe ´fid°f·ff IYf

´fSX¨f¸f »fWXSXf¹ffÜ BÀf

´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ dUôf»f¹f IZY U¦fÊ 6

ÀfZ 8 IZY LfÂf LfÂffAûÔ ³fZ ´fid°f·ff¦f

dIY¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ 100

EUÔ 400 ¸feMXSX QüOÞX, 400 ¸feMXSX

dSX»fZ QüOÞX, »fÔ¶fe IcYQ, DYÔ¨fe IcYQ,

IY¶fçe, Uf»fe¶ffg»f, d¢½fþ, ´fZÔdMXÔ¦f,

Àfb¦f¸f ÀfÔ¦fe°f, IYdU°ff »fZJ³f, UOXÊ

°fSXÔ¦f

IY»ff IYf ´fiQVfʳf WXû°ff WX`Ü ¦ff¹fIY

¦fû´f IYû ¹fWX Af¸fÔÂf¯f BÔdOX¹f³f ³ffgUZ»f

IYg»fZd¢MXU EUÔ BÔdOX¹f³f QZVfe RYûIY

¨f`³f»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d¸f»ffÜ IbYL ¸ffWX

´fWX»fZ BÀf ¹fcMXйfc¶f ¨f`³f»f IZY IYû-

RYfCXÔOXSX AüSX SXÔ¦fIY¸feÊ AÔþ³fe IbY¸ffSX

³fZ JbQ A´f³fZ d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¦fû´f AüSX

CX³fIYe MXe¸f IZY ¦fe°fûÔ IYe VfcdMXÔ¦f

¦fif¸fe¯f ´fdSXUZVf ¸fZÔ IYSX ´fiÀffdSX°f IYe

±fe dþÀf¸fZÔ d·fJfSXe NXfIbYSX IZY

d¶fQZdÀf¹ff IZY ÀfÔUfQ ¦fe°f ·fe Vffd¸f»f

±fZÜ ¸fbÔ¶fBÊ IZY BÀf ´fidÀfð AfMXÊ

RZYdÀMXU»f IZY d»fMXSXZ¨fSX ÀfZ¢Vf³f ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸füIYf d¸f»f³fZ

´fSX ¦ff¹fIY ¦fû´f ³fZ JbVfe ´fiIYMX IYSX°fZ

WXbE d·fJfSXe NXfIbYSX »fûIY ÀffdWX°¹f

¸fWXû°ÀfU L´fSXf AüSX BÀfIZY ÀfÔ¨ff»fIY

OXfg »ff»f¶ff¶fc ¹ffQU IZY ´fid°f Af·ffSX

þ°ff¹ff dþ³fIYe ´fiZSX¯ff ÀfZ CX³fIYe

´fWX¨ff³f QZVf dUQZVf ¸fZÔ ¸fWXZ³Qi d¸fdÀfSX

U d·fJfSXe NXfIbYSX IYe SX¨f³ffAûÔ ´fSX

Af²ffdSX°f ¦ff¹fIYe ÀfZ ¶f³feÜ ´fZVfZ ÀfZ

WXfBÊÀIcY»f IZY dVfÃfIY ¦fû´f IYû dþ»ff

dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe SXfþdIYVfûSX dÀfÔWX ³fZ

dþ»fZ IYe ²fSX°fe ÀfZ þbOÞXe ÀfÔÀIÈYd°f IYû

´fiÀffdSX°f IYSX³fZ IZY d»fE dVfÃff dU·ff¦f

IYe °fSXRY ÀfZ ¶f²ffBÊ Qe WX`Ü

IÔY´fedMXVf³f, IYfgd¸´fiWXZÔVf³f AfdQ

JZ»fûÔ ¸fZÔ LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ A´f³ff

þ»fUf dQJf¹ffÜ BÀf¸fZÔ 13 °fSXWX

IYe ´fid°f¹fûd¦f°ffEÔ dUôf»f¹f À°fSX IZY

´f›f°f ÀfÔIbY»f À°fSX, ´fiJÔOX À°fSX U

dþ»ff À°fSX ´fSX Af¹fûdþ°f IYe þf³fe

WX`Ü

slide10

09

´fMX³ff

¶fZ¦fcÀfSXf¹f

www.swarajkhabar.in

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeXX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¶f`ÔIY ¸fZÔ »fcMX IYe LcMX

EIY »fcMX IZY £fb»ffÀfZ ÀfZ ´fWX»fZ QcÀfSXZ ´fSX WXf±f ÀffRY

WXUfÀf´fbSX ¸fZÔ ÀfÔ°fûÔ IZY ·fÔOXfSXf ¸fZÔ CX¸fOÞXe

ßfðf»fbAûÔ IYe ·feOÞX

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ¸fÔÀfcSX¨fIY ´fiJÔOX IZY WXUfÀf´fbSX ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fIYSX ÀfÔIiYfÔd°f IZY

AUÀfSX ´fSX Aá¹ff¸f ¸fWXf¹fÄf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe Af¹fûdþ°f

·fÔOXfSXf ¸fZÔ ÀfÔ°fûÔ AüSX ßfðf»fbAûÔ ³fZ ´fiÀffQ ¦fiWX¯f dIY¹ffÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ

IYe ·feOÞX CX¸fOÞX ´fOÞXeÜ BÀfIYf ³fZ°fÈ°U ¸fWXÔ±f SXf¸ff³fbþ QfÀf CXRYÊ RY»ffWXfSXe ¶ff¶ff

³f³QdIYVfûSX QfÀf

÷Y´fE IYf IYûBÊ ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹ffÜ

¶fSXü³fe dSXRYfB³fSXe ¦fZMX ³fÔ¶fSX EIY ÀfZ I`YVf

U`³f IYû »fcMX³fZ ¸fZÔ SXWXZ ±fZ ÀfRY»f

18 ³fUÔ¶fSX 2014 IYû WXd±f¹ffSX¶fÔQ A´fSXfd²f¹fûÔ

³fZ ¶fSXü³fe dSXRYfB³fSXe ¦fZMX ³fÔ¶fSX-EIY IZY ´ffÀf ÀfZ

83 »ffJ ÷Y´f¹fZ »fZIYSX ´fWXbÔ¨fe I`YVf U`³f IYû

A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZ d»f¹ff ±ffÜ Àfbd³f¹fûdþ°f

°fSXeIZY ÀfZ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ I`YVf U`³f ¸fZÔ SXJZ ÷Y´f¹fûÔ

IYû d³fIYf»f IYSX EIY A³¹f ¶fû»fZSXû ¸fZÔ »ffQIYSX

RYSXfSX WXû ¦f¹ff ±ffÜ IbYL QZSX IZY ¶ffQ I`YVf U`³f

IYû SXf¿MÑXe¹f CX¨¨f ´f±f-31 dÀ±f°f WXSX´fbSX ¨f``IY

IZY ´ffÀf »ffIYSX LûOÞX dQ¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY ´fbd»fÀf

´fiVffÀf³f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ §fMX³ff IZY ÀfcÂf²ffSX

Àf¸fZ°f A³¹f A´fSXfd²f¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX ¶f`ÔIY

IYe 83 »ffJ ¸fZÔ ÀfZ 64 »ffJ 80 WXþfSX ÷Y´f¹fZ

¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ffÜ VfZ¿f SXfdVf IYf Afþ °fIY

IYûBÊ ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹ff WX`Ü

IYWX°fZ WX`Ô ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IZY EÀf´fe

´fbd»fÀf A²feÃfIY AfdQ°¹f IbY¸ffSX IYWX°fZ WX`Ô dIY

§fMX³ff IZY ¶ffQ A´fSXfd²f¹fûÔ IYe ²fSX-´fIYOÞX IZY

d»fE Lf´fZ¸ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü þ»Q WXe

A´fSXfd²f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYSX ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYf

Jb»ffÀff IYSX d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ

IYWX°fZ WX`Ô ¶f`ÔIY ¦fifWXIY U þ³f´fid°fd³fd²f

¶f`ÔIY ¸fZÔ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ¶ffQ QWXVf°f

IYf ¸ffWXü»f CX°´f³³f WXû ¦f¹ffÜ »fû¦f þf³f IYe

´fSXUfWX dIYE ¶f¦f`SX A´fSXfd²f¹fûÔ IYf dUSXû²f

dIY¹ffÜ

ÀfSXûþ IbY¸ffSX dÀfÔWX, ¦fifWXIY

A¦fSX À±ff³fe¹f »fû¦f °f°´fSX°ff ÀfZ dUSXû²f ³fWXeÔ

IYSX°fZ °fû ¶f`ÔIY IYe SXfdVf »fcMX³fZ ¸fZÔ A´fSXf²fe

IYf¸f¹ff¶f WXû þf°fZÜ BÀf °fSXWX IYe §fMX³ff ´fSX

AÔIbYVf »f¦ff³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

Aþ¹f Óff, ´fcUÊ ´fÔÀfÀf ,UeSX´fbSX

¶f`ÔIY Jb»f³fZ IZY ¶ffQ ¦fifWXIYûÔ IYf IYf¸fIYfþ

d³f¶fMXf¹ff þf SXWXf ±ffÜ A´fSXf²fe A¨ff³fIY §fbÀf

¦f¹ffÜ þ¶f°fIY »fû¦f IbYL Àf¸fÓf°fZ A´fSXfd²f¹fûÔ

IZY õfSXf ¦fû»fe¶ffSXe VfbøY IYSX Qe ¦f¹feÜ

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¶f`ÔIYûÔ IYe

ÀfbSXÃff IZY ´fid°f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¦fÔ·feSX WXû ¦f¹fe WX`Ü

ÀfSXIYfSX ³fZ ¶f`ÔIYûÔ IYû ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX dMX´Àf QZ°fZ

WXbE IYWXf WX` dIY CX³fIYe ´fcSXe ¸fQQ IYSXZ¦feÜ

»fZdIY³f ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX ¶f`ÔIY JbQ ´»ffd³fÔ¦f

°f`¹ffSX IYSXZÔÜ ÀfSXIYfSX ·f»fZ WXe ¶f`ÔIYûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY

´fid°f d¨fÔd°f°f WX`Ô, ´fSX Àf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY dþ»fZ ¸fZÔ

A·fe ·fe ¶f`ÔIYûÔ IYe ÀfbSXÃff ·f¦fUf³f ·fSXûÀfZ WX`Ü

¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ SXJZ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ IYe ÀfbSXÃff U

A´fSXfd²f¹fûÔ ´fSX IYOÞXe ³fþSX SXJ³fZ IYf IYf¸f

WXû¸f¦ffOXÊ IZY ÀfWXfSXZ WXû°ff WX`Ü Afþ °fIY ¶f`ÔIY

A´f³fe ÀfbSXÃff IZY d»fE IYûBÊ NXûÀf IYQ¸f ³fWXeÔ

CXNXf ´ff¹fe WX`Ü

LüOÞXfWXe ¹fcIYû ¶f`ÔIY »fcMX IYe §fMX³ff IYe

A¶f °fIY ³fWXeÔ WXbAf Jb»ffÀff

¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»fZ ¸fZÔ ¶f`ÔIY »fcMX IYe §fMX³ff IYû

Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX A´fSXf²fe AÔþf¸f QZ°fZ SXWXZ WX`ÔÜ 3

RYSXUSXe 2014 IYû dQ³f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 11 ¶fþZ

Qû WXþfSX »feMXSX ¸fWXbAf VfSXf¶f

IYû ´fbd»fÀf ³fZ dIY¹ff ³fá

¶fZ¦fcÀfSXf¹f ¹fcIYû ¶f`ÔIY ÀfZ I`YVf U`³f ¸fZÔ 50 »ffJ

÷Y´f¹fZ »fZIYSX LüOÞXfWXe ¶f`ÔIY IZY d»fE ¨f»ff ±ffÜ

dþÀfIYe ·f³fIY A´fSXfd²f¹fûÔ IYû »f¦f ¦fBÊ ±feÜ

¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY þ`ÀfZ WXe I`YVf U`³f LüOÞXfWXe

dÀ±f°f ¶f`ÔIY IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe UWXfÔ A´fSXfd²f¹fûÔ

³fZ WXd±f¹ffSX IZY ¶f»f ´fSX I`YVf U`³f IYû A´f³fZ

IY¶þZ ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ I`YVf U`³f ÀfZ ÷Y´f¹fûÔ ÀfZ ·fSXe

´fZMXe »fZIYSX ·ff¦f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ I`YVf U`³f

IZY ¦ffOXÊ ³fZ þ¶f dUSXû²f dIY¹ff °fû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ

CXÀfZ ¦fû»fe ¸ffSXIYSX §ff¹f»f IYSX dQ¹ff ±ffÜ CXÀfIZY

¶ffQ A´fSXf²fe ¶ffBIY ´fSX ÷Y´f¹fûÔ IYe ´fZMXe »fZIYSX

·ff¦f d³fIY»fZÜ IbYL dQ³f IZY ¶ffQ LüOÞXfWXe dÀ±f°f

EIY JZ°f ÀfZ ¶f`ÔIY IYf Jf»fe ¶f¢Àff ¶fSXf¸fQ

WXbAfÜ ´fbd»fÀf BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IbYL »fû¦fûÔ IYû

´fIYOÞX IYSX þZ»f ¸fZÔ ·fe ¶fÔQ dIY¹ffÜ »fZdIY³f

Afþ °fIY ¹fcIYû ¶f`ÔIY IYe »fcMXe ¦fBÊ 50 »ffJ

þf»fÀffþe ¸fZÔ RÔYÀfZ ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fÔÂfe,

´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe, ´fcUÊ dU²ff¹fIY AüSX E¸fE»fÀfe

³fZ dIY¹ffÜ Aá¹ff¸f ¸fWXf¹fÄf ¸fZÔ ¹fc´fe IZY R`Yþf¶ffQ ÀfZ AfE ¸fWXÔ±f SXf¸f´fi°ff´f QfÀf

Ad¦³fWXûÂfe, SXf¸f»f¦f³f, OXfg. SXÔþe°f IbY¸ffSX ¸fWX°fû, Ad²fUöYf d»fd´fIY

IÈYd°f³ffSXf¹f¯f ¸fWX°fû, Àffþ³f, SXfþf, Àfbd¸f°f, ¶ffQ»f, ³fe°feVf, ¸f³fJbVf,

Ad²fUöYf SXÔþ³f ¶ff¶fc, Aû¸f ´fiIYfVf ÀfdWX°f WXþfSXûÔ ßfðf»fb Vffd¸f»f ±fZÜ BÀf

QüSXf³f Àf·fe ÀfÔ°fûÔ IYû ´ff¦f AüSX ¨ffQSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f

¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd¶f²f°f IYSX ¸fWXÔ±f SXf¸ff³fbþ QfÀf ³fZ A´f³fZ A¸fÈ°fUf¯fe

IYe U¿ffÊ IYeÜ

¸f³ffBÊ ¦fBÊ ÀfÔ°f dVfSXû¸fd¯f SXdUQfÀf IYe þ¹fÔ°fe

ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ ¸f³f ¨fÔ¦ff °fû IYNXü°fe ¸fZÔ ¦fÔ¦ff A±ffÊ°f d³f¸fÊ»f ¸f³f þû Àfû

¸fûWXe ´ffUf, L»f dLQi ¸fûWXe d³fIYMX ³f AfUf CXdöY IYû ¨fdSX°ff±fÊ dIYE ±fZ ÀfÔ°f

dVfSXû¸f¯fe SXdUQfÀfÜ B³WXûÔ³fZ ²f¸fÊ IZY ´fû¦ff ´fÔ±f IYû °¹ff¦fIYSX A´f³fZ IY¸fÊ IYe

´fi²ff³f°ff dQ¹ff ±ffÜ CXöY ¶ff°fZÔ À±ff³fe¹f dU²ff¹fIY CX´fZ³Qi ´ffÀfUf³f ³fZ ³ffUIYûNXe

¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfÔ°f SXdUQfÀf þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ AÔ²fdUV½ffÀf

°f±ff ·fif¸fIY SXed°f-dSXUfþ ´fSX IYSXfSXf ´fiWXfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Àf¸f°ff ¸fc»fIY

Àf¸ffþ IYe À±ff´f³ff IZY d»fE ÀfQ`U °f°´fSX SXWXZÜ SXdUQfÀf þe IYe þ¹fÔ°fe ´fSX

CX³fIZY õfSXf ¶f°ff¹fZ ¦fE SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»fIYSX Àff¸ffdþIY CX°±ff³f ÀfÔ·fU WX`Ü ¸füIZY

´fSX þ³ffQʳf ´fiÀffQ ¹ffQU, SXf¸ff³fbþ ¨f`²fSXe, SXfþZVf IbY¸ffSX, ÀfbJQZU SXf¸f,

WXSXZSXf¸f, SX¸f³f, SXÔþe°f ¸fû¨fe AfdQ ³fZ dU¨ffSX SXJZÜ

Àf§f³f UfWX³f ¨fZdIÔY¦f ÀfZ WXOÞXIÔY´f

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ ¶fJSXe ´fbd»fÀf ³fZ ¦fb÷YUfSX IYe Vff¸f IYfSXd¦f»f ¨f`IY IZY Àf¸fe´f

UfWX³f ¨fZdIÔY¦f IYf Àf§f³f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ BÀfIYe A¦fbUfBÊ EÀfAfBÊ V¹ff¸f

¶ff¶fc IYSX SXWXZ ±fZÜ ¨fZdIÔY¦f Ad·f¹ff³f ÀfZ UfWX³f ¨ff»fIYûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ

UWXeÔ Qþʳf·fSX ¦fdOÞX¹ffÔZ U ¨ff»fIYûÔ IYf »ffBÀfZÔÀf ³fWXeÔ SXWX³fZ, d¶f³ff WXZ»f¸fZMX IYf

UfWX³f ¨f»ff³fZUf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ IYû ¨ff»ff³f IYfMXIYSX dWXQf¹f°f QZ°fZ WXbE LûOÞX dQ¹ff

¦f¹ffÜ ¶fOÞXe UfWX³fûÔ ´fSX ·fe IYSXUfBÊ IYe ¦fBÊÜ

dQ³fQWXfOÞXZ »fbMXZSXûÔ ³fZ »fcMXZ OXZPÞX »ffJ ÷Y´f¹fZ

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ¶fZJüRY ¶ffBIY ÀfUfSX Qû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû

dQ³fQWXfOÞXZ EIY SXfWX¦feSX ÀfZ OXZPÞX »ffJ ÷Y´f¹fZ »fcMX d»f¹ffÜ §fMX³ff ³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY

IYf»feÀ±ff³f IZY Àf¸fe´f IYe WX`Ü ´fedOÞX°f ¨fÔQidIYVfûSX dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EÀf¶feAfBÊ

IYe ¸fb£¹f VffJf ÀfZ ÷Y´f¹fZ IYe d³fIYfÀfe IYSX UWX §fSX þf SXWXf ±ffÜ °f·fe IYf»feÀ±ff³f

ÀfZ ´fûJdSX¹ff þf³fZUf»fe ÀfOÞXIY IYe AûSX ¨f»ff dIY A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ÷Y´f¹fZ ·fSXZ ±f`»ff

IYû Le³fIYSX RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f ³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ IYe ¦fBÊÜ §fMX³ff

IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ¸fZÔ þbMX ¦fBÊÜ

»ffJûÔ dSXöY ´fQûÔ ´fSX WXû ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYe

¶fWXf»fe: Ad³f»f AÔþf³f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ÀfQSX ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY AÓfüSX ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû IYfg. dU³fûQ

Vf¸ffÊ IZY QSXUfþZ ´fSX ·ffIY´ff IYf ´fÔ¨ff¹f°f VffJf 15UfÔ Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYfg. IZYQfSX ·ffSX°fe ³fZ ÓfÔOXûØfû»f³f IYSX Àf¸¸fZ»f³f IYf Vfb·ffSXÔ·f

dIY¹ffÜ BÀfIYe A²¹fÃf°ff IYfg. ·f¦fUf³f ¸fWX°fû ³fZ IYeÜ Àf¸¸fZ»f³f IYf CXîfMX³f

IYSX°fZ WXbE AÔ¨f»f ¸fÔÂfe ÀfWX SXfª¹f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f Ad³f»f IbY¸ffSX AÔþf³f ³fZ

IYWXf dIY EIY AûSX ÀfSXIYfSX ÀfÈþ³f IZY d»fE ¸fZIY B³f BÔdOX¹ff, ÀIYe»f BÔdOX¹ff

þ`ÀfZ IYBÊ Ad·f¹ff³f ¨f»ff SXWXe WX`, °fû QcÀfSXe AûSX AIZY»fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY WXe

dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ ¨ffSX »ffJ ÀfZ Ad²fIY ´fQ dSXöY ´fOÞXZ WXbE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY dUØf ¸fÔÂff»f¹f IYe EIY dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX 1 ¸ff¨fÊ 2016 ¸fZÔ IZY³Qi ÀfSXIYfSX

¸fZÔ AÀf`³¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY IbY»f 36.34 »ffJ ´fQ ÀUeIÈY°f WXû³fZ IYf Jb»ffÀff

WXbAf WX`Ü dþ³f¸fZÔ ÀfZ 32.21 »ffJ ´fQ WXe ·fSXZ WXbE WX`ÔÜ AÔ¨f»f ¸fÔÂfe ³fZ VfZ¿f

11.36 ´fid°fVf°f dSXöY ´fQ ´fSX ¶fWXf»fe IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY SXZ»fUZ ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe IY¸fe IZY UþWX ÀfZ Qb§fÊMX³ffEÔ WXû SXWXe WX`Ü

´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYe ·ffSXe IY¸fe ÀfZ IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff ¨fSX¸fSXf ¦fBÊ WX`Ü Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ

IYfg. Àfe°ffSXf¸f ¸fWX°fû IYû VffJf ¸fÔÂfe AüSX IYfg. SXf¸f¨f³Qi ´fÔdOX°f IYû ÀfWXf¹fIY

VffJf ¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX IYfg. ÀfbSXZVf QfÀf, IYfg. SXf¸f³fÔQ³f

¸fWX°fû, IYfg. ¸fWXZ³Qi ÀffWX Àf¸fZ°f QþʳfûÔ IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÜ

þþÊSX ÀfOÞXIY IYe ¸fSX¸¸f°f ³fWXeÔ WXbBÊ °fû

¦fif¸fe¯f IYSXZÔ¦fZ AfÔQû»f³f

ÀUSXfþ/¶fSXü³fe ¦fif¸fe¯fÜ ¶fSXü³fe ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY ¸fû°fe ¨f`IYe dÀ±f°f ¶fSXü³fe

OXZ¹fSXe SXûOX ÀfZ d´f´fSXf QZUÀf WXfþe´fbSX WXû°fZ WXbE IYfg»f ¶ffgOXÊSX SXûOX °fIY IYSXe¶f 2

dIY»fû¸feMXSX °fIY ¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIY IYe dÀ±fd°f þþÊSX WX`Ü BÀfÀfZ ÀfZ Af¸f »fû¦fûÔ IZY

AfUf¦f¸f³f ¸fZÔ RYþeWX°f ÓfZ»f³fe ´fOÞX°fe WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f dUþ¹f ¹ffQU,

dUôf³fÔQ SXf¹f, SXÔþe°f IbY¸ffSX, CX´fZÔQi ¹ffQU, I`Y»ffVf ¹ffQU ÀfdWX°f QþʳfûÔ »fû¦fûÔ

³fZ ¶f°ff¹ff dIY CXöY ÀfOÞXIY ÀfZ Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ IYû SXf°f-dQ³f AfUf¦f¸f³f þfSXe

SXWX°ff WX`Ü UWXeÔ ¶fSXü³fe ´fiJÔOX IYf¹ffÊ»f¹f, ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±f IZYÔQi ¶fSXü³fe, ¶fSXü³fe

±ff³ff ÀfdWX°f A³fZIY ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ þf³fZ-Af³fZ IYf ´fi¸fbJ ¸ff¦fÊ WX`Ü CXöY

ÀfOÞXIY ÀfZ WXfþe´fbSX, NXIbYSXe¨fIY, SXfþUfOÞXf, A¸fSX´fbSX, ¦fÔ¦ff´fiÀffQ, þ¹f³f¦fSX

AfdQ QþʳfûÔ ¦ffÔU IZY »fû¦fûÔ IYû þf³fZ IYf ´fi¸fbJ ¸ff¦fÊ WX`Ü BÀf ÀfOÞXIY ÀfZ IYBÊ

dUôf»f¹f ·fe þbOÞXf WXbAf WX`Ü JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY Af´ff°fIYf»f ¸fZÔ SXfÂfe ¸fZÔ

dIYÀfe UfWX³f ÀfZ ¦fbþSX³ff ¸fbdVIY»f SXWX°ff WX`Ü dÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY þ¦fWX-þ¦fWX

IYSXe¶f 2 ÀfZ 4 RYeMX IZY ¦fèZ ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ EZÀfe ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ¶fSXü³fe ´fiJÔOX

¸fb£¹ff»f¹f IZY d³fIYMX WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ ·fe ÀfOÞXIY IYe dÀ±fd°f þþÊSX ¶f³fe WX`Ü

dþÀfÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf WX`Ü »fû¦fûÔ ³fZ Ad°fVfe§fi ÀfOÞXIY IYû ¶f³fUf³fZ IYe

¸ffÔ¦f IYe A³¹f±ff CX¦fi AÔQû»f³f IYSX³fZ IYe ²f¸fIYe QeÜ

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ßfe¶ff¶fc IYe ¸f³ffBÊ ´fb¯¹fd°fd±f

ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ ³ffUIYûNXe ¸fZÔ d¶fWXfSX IZYÀfSXe ßfe¶ff¶fc IYe 97UeÔ ´fb¯¹fd°fd±f

´fSX ßfðfÔþd»f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IYfÔ¦fiZÀf

IZY ´fiJÔOX A²¹fÃf ÀfbSXZVf ´ffÀfUf³f ³fZ IYeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fiJÔOX IZY Àf·fe ´fÔ¨ff¹f°f

IZY ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf EUÔ USXe¹f ´ffMXeÊ ´fQfd²fIYfdSX¹ffÔZ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ »fû¦fû ³fZ

ßfeIÈY¿¯f ¶ff¶fc IZY °f`»fd¨fÂf ´fSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSX CX³fIZY ½¹fdöY°U EUÔ IÈYd°f°U ´fSX

´fiIYfVf OXf»ffÜ ¸füIZY ´fSX dVfUVfÔIYSX dÀfÔWX, SXf¸fIbY¸ffSX dÀfÔWX, ¸fû. AWX¸fQ, dU¿¯fbQZU

dÀfÔWX, ³fIbY»f ¦fûÀUf¸fe, SXfþû ÀffWX ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f Vffd¸f»f WXbEÜ

dWXÔÀfIY ÓfOÞX´f ¸fZÔ 4 »fû¦f ¦fE þZ»f

ÀUSXfþ/¶fSXü³fe ¦fif¸fe¯fÜ ¶fSXü³fe ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¶f±fü»fe ¦ffÔU ¸fZÔ 26 þ³fUSXe

IYû Qû Àf¸fbQf¹f IZY ¶fe¨f dWXÔÀfIY ÓfOÞX´f EUÔ »ffJûÔ ÷Y´fE IZY §fSXZ»fc Àff¸ff³fûÔ IYû

°fûOÞXRYûOÞX IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶f±fü»fe d³fUfÀfe ¸fû. QfDYQ ³fZ 7 ³ff¸fþQ EUÔ

100 AÄff°f »fû¦fûÔ IZY dU÷Yð ¶fSXü³fe ±ff³ff ¸fZÔ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ffÜ ¶fSXü³fe

±ff³ff BÔÀ´fZ¢MXSX ¦fþZÔQi IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CXöY »fû¦fûÔ IZY dU÷Yð IYfÔOX

ÀfÔ£¹ff 30/18 QþÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ

Ad³f»f IbY¸ffSX d¸fßff

´fi¶fÔ²fIY, ¹fcIYû ¶f`ÔIY

IY´fcÊSXe þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX

IYe °f`¹ffSXe VfbøY

ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IYe þ¹f³°fe

IYû SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IYe AûSX ÀfZ

Àf¸ffSXûWX´fcUÊIY ¸f³ff³fZ IYe °f`¹ffSXe ¨f»f

SXWXe WX`Ü ´fiJÔOX A²¹fÃf þ³ffQʳf ¹ffQU

IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¦fbøYUfSX IYû ´fiJÔOX SXfþQ

IYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ ¶fJSXe dU²ff¹fIY

CX´fZ³Qi ´ffÀfUf³f ³fZ IYf¹fÊIY°ffÊ IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY

þ³f³ff¹fIY IZY dU¨ffSXûÔ ´fSX ¨f»f³fZ IYe

þ÷YSX°f WX`Ü ¦fSXe¶fûÔ U UÔd¨f°fûÔ IZY ´fi¯fZ°ff

Àf¸ffþUfQe dU¨ffSX²ffSXf IZY »fû¦f CX³WXZ

¹ffQ IYSX°fZ WX`ÔÜ þ³f³ff¹fIY IZY

¸fb£¹f¸fÔdÂf°U IYf»f ¸fZÔ þû »fû¦f CX³WXÔZ

¦ff»fe QZ³fZ U þ»fe»f IYSX IbYÀfeÊ ÀfZ

¶fZQJ»f IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ

Afþ U`ÀfZ »fû¦f CX³fIZY Àf¨¨fZ UfdSXÀf

¶f³fIYSX ¶f`NXZ WX`ÔÜ BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû EIYþbMX°ff ¶f³ff³fZ IYe

A´fe»f IYSX°fZ WXbE 6 RYSXUSXe IYû

¦fPX´fbSXf, 7 IYû ³ffUIYûNXe, 8 IYû

OXÔOXfSXe °f±ff 9 IYû ¶fJSXe ´fiJÔOXûÔ ¸fZÔ

þ³f³ff¹fIY IYe þ¹fÔ°fe ´fJUfOÞXf ¸f³ff³fZ

IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ

´fiQZVf IZY SXfþQ IZY UdSXâ CX´ff²¹fÃf U

´fcUÊ dU²ff³f ´ff¿fÊQ OXfg. °f³fUeSX WXÀf³f

EUÔ A³¹f USXe¹f ³fZ°ff U IYf¹fÊIY°ffÊ IZY

Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ¶ff°f ¶f°ffBÊ ¦fBÊÜ

n ¸fb£¹f ³¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe IZY ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ dÀfÔ§fü»f

d³fUfÀfe ´fdSXUfQe ³feSXþ IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ QfdJ»f dIY¹ff

´fdSXUfQ ´fÂf

n ¹fbUf SXfþQ ³fZ IYWXf dIY QcÀfSXZ IYû AfBʳff dQJf³fZUf»fe

SXf¿MÑXe¹f ´ffMXeÊ JZ»f SXWXe þ¸fe³f RYþeÊUfOÞXf IYf JZ»f

n OXeE¸f ´fSX ´feE¸fAû AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f IYf

AfQZVf ·fe SXWXf ¶fZAÀfSX

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ¸fb£¹f ³¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe ´fÔIYþ d¸fßff IYe

AQf»f°f ¸fZÔ dÀfÔ§fü»f d³fUfÀfe ³feSXþ IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ þf»fÀffþe IYSX

þ¸fe³f JSXeQ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fÔÂfe U E¸fE»fÀfe

SXþ³feVf IbY¸ffSX, ·ffþ´ff IZY ´fcUÊ ³f¦fSX dU²ff¹fIY ÀfbSXZÔQi ¸fZWX°ff, ´fMX³ff

IZY E¸fE»fÀfe AüSX ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe OXfg. ÀfÔþeU ¨f`SXdÀf¹ff,

·ffþ´ff IZY dþ»ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f dÀfÔWX, ÀfÔþe°f dÀfÔWX, SXfIZYVf IbY¸ffSX,

³fc°f³f QZUe IZY dJ»ffRY ´fdSXUfQ ´fÂf QfdJ»f dIY¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ

²ffSXf-420, 467, 468, 471, 120¶fe ·ffQdU »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

´fdSXUfQe ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY CXÀfIYe þ¸fe³f IYû ÀfÔþe°f dÀfÔWX,

SXfþ³f IbY¸ffSX, IÈY¿¯ff IbY¸ffSXe, ³fc°f³f QZUe, ¶feWXMX d³fUfÀfe SXþ³feVf

IbY¸ffSX ³fZ þf»fÀffþe IYSX þ¸fe³f ·ffþ´ff ³fZ°ff U ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe

ÀfÔþeU ¨f`SXdÀf¹ff IZY WXf±fûÔ 8 IY™f þ¸fe³f ¶fZ¨f dQ¹ffÜ þ¶fdIY UWX

þ¸fe³f ´fdSXUfQe IYe A´f³fe þ¸fe³f WX` AüSX Afþ °fIY QJ»f ·fe

WX`Ü dþÀfIYe þ¸ff¶fÔQe ¨f»f SXWXf WX`Ü ¸ff¸f»fZ IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ QZJ°fZ

WXbE ¸fb£¹f ³¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe ³fZ BÀf ´fdSXUfQ ´fÂf IYû ³¹ff¹ff»f¹f

¸fZÔ WXe Àfb³fUfBÊ ´fSX SXJf WX`Ü ¹fZ ¸ff¸f»ff ´ffgd»fMXZd¢³fIY IYfg»fZþ IZY

´ffÀf IYe þ¸fe³f IYe WX`Ü þWXfÔ RYþeÊ °fSXeIZY ÀfZ °fû ´fWX»fZ dIYÀfe AüSX

ÀfZ þ¸fe³f IYe SXdþÀMÑe IYSXfBÊ ¦fBÊÜ þ¶f BÀfIYe þf³fIYfSXe þ¸fe³f IZY

¸ffd»fIY IYû WXbBÊ, °fû CXÀf³fZ SXdþÀMÑe IYû SXï IYSX³fZ IYû »fZIYSX

A³fb¸fÔOX»ffd²fIYfSXe ÀfZ »fZIYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe °fIY ³¹ff¹f IYf ¦fbWXfSX »f¦ffBÊÜ

¸f¦fSX þ¶f ³¹ff¹f ³fWXeÔ d¸f»ff, °fû AfdJSXe CX¸¸feQ ³¹ff¹ff»f¹f ´fSX

·fSXûÀff IYSX ²fûJf²fOÞXe IYf ´fdSXUfQ ´fÂf Qf¹fSX dIY¹ffÜ ´fdSXUfQe

³feSXþ IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ÀUSXfþ J¶fSX IZY ¶¹fcSXû ´fi¸fbJ ³f³QdIYVfûSX

QfÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY ¹fWX UWXe WX`Ô ÀfÔþeU ¨füSXdÀf¹ff dþ³fIZY d´f°ffþe

SXfª¹f´ff»f WX`ÔÜ CX³fIYf IZY³Qi AüSX SXfª¹f ¸fÔZ ÀfSXIYfSX WX` °fû ¢¹ff WXbAf,

EIY Af¸f ¦fSXe¶f BÔÀff³f IYû þe³fZ IYe IYûBÊ WXIY ³fWXeÔ Le³f ÀfIY°ff

WX`Ü þ¶f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f AüSX ´feE¸fAû ÀfZ dþ»ffd²fIYfSXe IYû

BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfÔ¨f IYSX³fZ IYû ¶fû»ff ¦f¹ff °fû Afþ °fIY ³ff °fû

SXdþÀMÑe SXï WXbAf ³ff CXÀfZ ³¹ff¹f WXe d¸f»f ÀfIYfÜ ¹fbUf SXfþQ IZY

dþ»ff²¹fÃf ¸fûdWX°f ¹ffQU ³fZ ´fiZÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY dþÀf ´fedOÞX°f

´fdSXUfSX IYû ³¹ff¹f ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`, CXÀf ´fdSXUfSX IZY Àff±f ´fcSXf ¹fbUf

SXfþQ ´fdSXUfSX Àff±f WX` AüSX CXÀfIYû ³¹ff¹f dQ»ff³fZ ¸fÔZ WX¸fZVff ÀfWX¹fû¦f

IYSXZ¦ffÜ UWXeÔ ¶feþZ´fe IZY ³fZ°ffAûÔ ´fSX A´f³fZ IYOÞXZ ÷YJ IYû dQJf°fZ

WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWXe WX` ¶feþZ´fe IYe AÀf»fe ¨fZWXSXfÜ þWXfÔ EIY

AûSX ÓfcNXf AfSXû´f ¸fZÔ SXfþQ IZY Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IZY ´fcSXZ

´fdSXUfSX IYû RÔYÀff¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ »ff»fc ¹ffQU IYû RÔYÀff³fZUf»fZ

CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶f¹ff³f QZ³fZ ÀfZ ´feLZ

WXMX SXWXZ WX`ÔÜ Afþ þ¶f JbQ ¶feþZ´fe ´fSX þ¸fe³f IYe RYþeUfÊOÞXf

IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff °fû ¢¹ff ´ffMXeÊ CXÀf ³fZ°ff ´fSX IYûBÊ

IYfSXÊUfBÊ IYSX EIY ¦fSXe¶f IYû ³¹ff¹f dQ»ff ÀfIY°fe WX`Ü ¹fbUf SXfþQ IZY

dþ»ff²¹fÃf ³fZ ¶feþZ´fe ³fZ°ffAûÔ ´fSX »f¦fZ RYþeUfÊOÞXf IZY AfSXû´f ´fSX

CX³fÀfZ BÀ°feRYf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ

SXdUQfÀf þ¹fÔ°fe ´fSX ´fid°f¹fûd¦f°ff

IYf WXbAf Af¹fûþ³f

ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ

E´feEÀf

WXfBÊÀIcY»f ³ffUIYûNXe ¸fZÔ SXdUQfÀf þ¹fÔ°fe

´fSX ·ff¿f¯f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXdUQfÀf IYf ÀffUÊþd³fIY

þeU³f ´fSX ¶f¨¨fûÔ ³fZ dU¨ffSX SXJZÜ BÀf¸fZÔ

³fU¸f U¦fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ

¸fZWX³ffþ ´fiUe¯f, SXZVf¸f IbY¸ffSXe, FY¨ff

·ffSX°fe, FY°fb SXfþ, °fb¿ffSX IbY¸ffSX, »ff»f

IbY¸ffSX ÀfRY»f SXWXZÜ ÀfRY»f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ

IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX

¸fWXZV½fSX QfÀf, A÷Y¯f IbY¸ffSX ¸ff»ffIYfSX,

Àfc¹fÊIYf³°f ·ffSX°fe, SXfþeU IbY¸ffSX,

²f¸fÊUeSX IbY¸ffSX, Àfb²feSX IbY¸ffSX AfdQ

¸füþcQ ±fZÜ SXdUQfÀf Àf¸fbQf¹f õfSXf

E´feEÀf WXfBÊÀIcY»f ³ffUIYûNXe ¸fZÔ ´fid°f¸ff

À±ffd´f°f IYSX U`dQIY SXed°f dSXUfþ ÀfZ ´fcþf

A¨fʳff IYe ¦fBÊÜ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f

IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·fþ³f-IYe°fʳf

ÀfZ Uf°ffUSX¯f ·fdöY¸f¹f WXû ¦f¹ffÜ BÀfZ

ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ÀfbJQZU SXf¸f,

WXSXZSXf¸f, SX¸f³f, SXÔþe°f SXf¸f AfdQ IYf

IYfRYe ÀfdIiY¹f ¹fû¦fQf³f SXWXfÜ

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ

´fSX ±ff³ff A²¹fÃf ³fZ °fbSXÔ°f IYfSXÊUfBÊ

IYSX°fZ WXbE ´fbd»fÀf Q»f ¶f»f IZY Àff±f

CXöY §fSX ´fWXbÔ¨fIYSX Lf³f¶fe³f VfbøY IYSX

QeÜ Lf³f¶fe³f IZY QüSXf³f ¦fûdPÞX¹ffSXe

¸fûWX»»ff d³fUfÀfe ASXdUÔQ ÀfWX³fe IZY

AðÊd³fd¸fÊ°f §fSX IZY AfÔ¦f³f ÀfZ QþʳfûÔ

¶f³fZ ¦fèZ ÀfZ »f¦f·f¦f 2000 »feMXSX

¸fWXbAf VfSXf¶f þ~ IYSX ³fá IYSX dQ¹ff

¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX EÀfAfBÊ V¹ff¸f ¶ff¶fc

SXf¸f, EÀfAfBÊ ¸f³fþe°f dÀfÔWX, ¸fdWX»ff

WXû¸f¦ffOXÊ, d¶fWXfSX WXû¸f¦ffOXÊ, d¶fWXfSX Àf`´f

ÀfdWX°f

Qþʳf·fSX

´fbd»fÀfIY¸feÊ ¸füþcQ ±fZÜ

¶fJSXe ´fbd»fÀf ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ¶fJSXe

³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY UfOXÊ ÀfÔ£¹ff-16 IZY

¦fûdPX¹ffSXe ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ ¶fOÞXe IYfSXÊUfBÊ

IYSX°fZ WXbE §fSX IZY AfÔ¦f³f ¶f³fZ ¦fèZ ÀfZ

Lb´fZ 2000 »feMXSX ¸fWXbAf VfSXf¶f IYû

þ¶°f IYSX ³fá dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶fJSXe ±ff³ff

A²¹fÃf ÀfWX BÔÀ´fZ¢MXSX VfSXQ IbY¸ffSX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ¶fJSXe ´fbd»fÀf IYû ¦fb~

Àfc¨f³ff d¸f»fe ±fe dIY ¦fûdPÞX¹ffSXe

¸fûWX»»fZ IZY EIY §fSX ÀfZ ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ

¸fWXbAf VfSXf¶f ¶f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf

²f³f°fÔÂf IYe ¶fZdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ IYSXfWX SXWXf

þ³f°ffÔdÂfIY ¸fb»IY ·ffSX°f: Ad³f»fX

´fbd»fÀfIY¸feÊ

AWXÔIYfSXe ÀfSXIYfSX IYf

dU³ffVfIYfSXe ¶fþMX: dÀfÔMXc Óff

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ ¹fbUf SXfþQ IZY

´fiQZVf Àfd¨fU dÀfMXc Óff ³fZ IYWXf dIY

·ffþ´ff IYf ¹fWX Af¸f ¶fþMX ¹fbUfAûÔ,

dIYÀff³fûÔ, ¸f²¹f¸fU¦feʹf ¸fþQcSX °f¶fIYûÔ

IYû IY¸fþûSX EUÔ Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ¦f°fÊ

¸fZÔ OXc¶fû³fZUf»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

·ffþ´ff A´f³fZ IYfgSX´fûSXZMX EUÔ ½¹fUÀff¹fe

d¸fÂfûÔ IYf £¹ff»f SXJ°fZ WXbE ¶fþMX ´fZVf

dIY¹ff WX`Ü ¶fþMX ¸fZÔ d¶fWXfSX IZY d»fE

IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`Ü d¶fWXfSX IYû dUVfZ¿f

´f`IZYþ AüSX dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ ´fSX

IbYL ·fe ³fWXeÔ d¸f»ff WX`Ü ¸fûQe ÀfSXIYfSX

³fZ ²fSXf°f»f ´fSX IbYL ³fWXeÔ IYe WX` AüSX

³ff WXe IYSX SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ

IYf¦fþûÔ ´fSX ¶ff°fûÔ IZY ´fIYüOÞXZ AüSX

þb¸f»fûÔ IZY ¶f°ffVfZ CX°ffSX SXWXe WX`Ü ¦fSXe¶f,

dIYÀff³f, ¸fþQcSX IYû d³fSXfVff,

¶fZSXûþ¦ffSX ¹fbUfAûÔ IYû WX°ffVff,

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

²f³f°fÔÂf ´fi·ffdU°f IYSX SXWXf WX`Ü

ÀfSXÀU°fe ´fbÂf »føfe ´fbÂf IZY Àff¸f³fZ

³f°f¸fÀ°fIY WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Afþ þ³f°fÔÂf IYû ·feOÞX°fÔÂf ¶f³ff¹ff

þf SXWXf WX`Ü ´fWX»fZ QÔ¦fûÔ IYe ÀfÔ·ffU³ff

°¹fûWXfSXûÔ IZY AfÀf´ffÀf WXû°fe ±feÜ

ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf AüSX ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf

°fû ·ffSX°f IZY ÀffÓfe VfWXfQ°f U ÀffÓfe

dUSXfÀf°f IYû ¸f³ff³fZ IYf ´fUÊ WX`Ü ¸f¦fSX

Àf¸ffþ IYe EZÀfe dÀ±fd°f SXfþ³fed°fIY

IZY ÀfüQf¦fSXûÔ IZY õfSXf ¶f³ffBÊ þf SXWXe

WX`, dIY Qû dQ³fûÔ IYû ·fe Àff±f ³fWXeÔ

¸f³ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dþ»ff IYf¹fÊIYfdSX¯fe

ÀfQÀ¹f IYfg. ´fi°ff´f ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX ³fZ

IYWXf dIY dIYÀff³f JZ°fe LûOÞX SXWXf WX`,

¸fþQcSX §fSX LûOÞX SXWXf WX` AüSX ³ffSXf

Àf¶fIYf Àff±f Àf¶fIYf dUIYfÀf IYf

»f¦ff¹ff þf SXWXf WX`Ü dþ»ff ´fdSX¿fQ

ÀfQÀ¹f IYfg. B³QiQZU IbY¸ffSX ³fZ IYWXf

dIY ¸ff¢ÀfÊ IYf ¸fÔÂf WX`, Qbd³f¹ff IYf

¸fþQcSXûÔ EIY WXûÜ BÀf ¸fÔÂf IYû

A´f³ffIYSX WXe Vfû¿f¯f dUWXe³f Àf¸ffþ

IYe À±ff´f³ff IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü

Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYfg. SXUe³Qi ´ffÀfUf³f IYû

VffJf ¸fÔÂfe, IYfg. ÀfbJQZU ÀfWX³fe,

IYfg. SXf¸fCXQ¹f ´fÔdOX°f IYû ÀfWXf¹fIY

VffJf ¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY

A»ffUf IYfg. ÀfbQe³f dÀfÔWX, IYfg.

AVfûIY ÀffWX, IYfg. ¸fcÀfû ¸fWX°fû

ÀfdWX°f ³fü ÀfQÀ¹fe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYf

¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX

IYfg. ³fUe³f dÀfÔWX, IYfg. dU´fe³f dÀfÔWX

ÀfdWX°f QþʳfûÔ ³fZ°ff AüSX IYf¹fÊIY°ffÊ

¸füþcQ ±fZÜ

ÀfQSX ´fiJÔOX IZY dU³fûQ´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ

¦fb÷YUfSX IYû CX°IiYd¸f°f ¸f²¹f dUôf»f¹f

»fûQeOXeWX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ·ffIY´ff IYf

9UfÔ VffJf Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYfg. ´fSX¸ff³fÔQ ´ffNXIY IZY

õfSXf ÓfÔOXûØfû»f³f IYSX Àf¸¸fZ»f³f IYf

Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

Àff±f WXe VfWXeQ UZQe ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYfg. WXSXZSXf¸f ´ffÀfUf³f ³fZ

IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ AÔ¨f»f

¸fÔÂfe ÀfWX SXfª¹f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f

Ad³f»f IbY¸ffSX AÔþf³f ³fZ IYWXf dIY

dUV½f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf þ³f°ffÔdÂfIY

¸fc»IY ·ffSX°f ²f³f°fÔÂf IYe ¶fZdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ

IYSXfWX SXWXf WX`Ü þ³f°fÔÂf IZY R`YÀf»fZ IYû

IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ, ³füIYSXe´fZVff

AüSX Af¸f »fû¦fûÔ IZY ¸fbÔWX ´fSX °f¸ff¨ff

¸ffSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ¹fWX þ³f°ff

IYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYe A³fQZJe

IYSX³fZUf»fe AWXÔIYfSXe ÀfSXIYfSX IYf

dU³ffVfIYfSXe ¶fþMX WX`Ü AfJSXe ¶fþMX

¸fZÔ ·fe ·ffþ´ff ³fZ dQJf dQ¹ff dIY Uû

IZYU»f A¸feSXûÔ IYe dWX¸ff¹f°fe WX`Ü

ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ

´fid°f·ff Jûþ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀfRY»f ´fid°f·ff¦fe ´fbSXÀIÈY°f

ÀffQf þeU³f U CX¨¨f

dU¨ffSX WXe ¶ff´fc IZY ´fid°f WXû¦fe

Àf¨¨fe ßfðfÔþd»f

ÀUSXfþ/¶feWXMXÜ ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ¶feWXMX

IZY UfOXÊ ³fÔ¶fSX-23 ¸fZÔ VfWXeQ À¸ffSXIY

´fSX SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe 70UeÔ

´fb¯¹fd°fd±f ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX

CX³fIZY °f`»f d¨fÂf ´fSX À±ff³fe¹f ¦f¯f¸ff³¹f

»fû¦fûÔ ³fZ ßfðfÀfb¸f³f Ad´fÊ°f IYeÜ

·ffIY´ff AÔ¨f»f ¸fÔÂfe SXf¸f SX°f³f dÀfÔWX ³fZ

IYWXf dIY ¶ff´fc IZY ¶f°ffE SXfÀ°fZ Àf°¹f

AüSX AdWXÔÀff Qbd³f¹ff IYe EZÀfe WXd±f¹ffSX

WX`Ü dþ³fÀfZ dIYÀfe ·fe IYf¹fÊ IYû AÔþf¸f

°fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶ff´fc IZY ¶f°ffE

SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f³ff WXe CX³fIYe Àf¨¨fe

ßfðfÔþd»f WX`Ü ¸f²¹f dUôf»f¹f d¶fWXMX

IZY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY SXÔþ³f IbY¸ffSX ³fZ

IYWXf dIY ¶ff´fc ³fZ QZVf IYû Àf¨¨ffBÊ

AüSX °¹ff¦f IYe SXfWX ´fSX ¨f»f³fZ IYf

SXfÀ°ff ¶f°ff¹ffÜ QZVf IYe AfþfQe IYe

»fOÞXfBÊ ¸fZÔ ¶ff´fc ³fZ QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû

EIYþbMX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Afþ WX¸f A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ Vfbð

dU¨ffSX, Àf°¹f, AdWXÔÀff, ÀffQf þeU³f

CX¨¨f dU¨ffSX IYf dÀfðfÔ°f WX¸ffSXZ

þeU³f IYû JbVf¸f¹f U VffÔd°f ¶f³ff³fZ

¸fZÔ AWX¸f WX`Ü

³fZ LfÂfûÔ ÀfZ ´fdSX¿fQ ¸fZÔ þbOÞX³fZ IYû

´fiZdSX°f dIY¹ffÜ CX´ff²¹fÃf ÀfWX

´ff¹fûd³f¹fSX EIZYOX¸fe IZY OXf¹fSXZ¢MXSX

Àfb¶fû²f IbY¸ffSX, dSX°fZVf IbY¸ffSX ÀffWXc,

Àf°¹f¸f IbY¸ffSX, SXf¸f¨fSX¯f ¹ffQU,

Ad³f¿f ´fûïfSX, FY¿f·f NXfIbYSX AfdQ ³fZ

·fe IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ

´fdSX¿fQ õfSXf Af¹fûdþ°f ´fid°f·ff Jûþ

´fSXeÃff ¸fZÔ CXQ¹f ´fi·ff°f IYû ´fi±f¸f,

·fbU³f IbY¸ffSX IYû dõ°fe¹f, Àfû³fc ¨f`²fSXe

IYû °fÈ°fe¹f U ¸fbÀIYf³f IbY¸ffSXe, SXÔþe°f

IbY¸ffSX, ÀffÃfe IbY¸ffSXe, Àfbþe°f IbY¸ffSX,

AfVfe¿f IbY¸ffSX, IYfþ»f IbY¸ffSXe,

SXûWX³f IbY¸ffSX, d´fi°fZVf IbY¸ffSX, ÀUf°fe

IbY¸ffSXe, ²f¸fÊUeSX IbY¸ffSX, d´fi¹fÔIYf

IbY¸ffSXe IYû ÀffÔ°U³ff ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff

¦f¹ffÜ þ¶fdIY ²f³¹fUfQ Äff´f³f ³f¦fSX

ÀfWX¸fÔÂfe A³fb·fU IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ffÜ

¸füIZY ´fSX ³f¦fSX ÀfWX¸fÔÂfe ¶fÔMXe IbY¸ffSX,

dþ°fZ³Qi IbY¸ffSX, ¸f³fe¿f IbY¸ffSX, OXZdUOX

SXûdWX°f, ¦füSXU A¦fiUf»f, IYû¿ff²¹fÃf

´fÔIYþ NXfIbYSX, ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe

dUIYfÀf IbY¸ffSX, ²feSXþ IbY¸ffSX, ³fe°feVf

IbY¸ffSX ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ IYf¹fÊIY°ffÊ

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ

¶fJSXe IYe AûSX ÀfZ ´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f

Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f ´fiûþZ¢MX

¶ffd»fIYf CX¨¨f dUôf»f¹f ¶fJSXe ¸fZÔ

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f

´fcUÊ dþ»ff ´fi¸fbJ ³feSXþ ³fUe³f, ³f¦fSX

A²¹fÃf SXfþZVf A¦fiUf»f, ´ff¿fÊQ dÀf²fZVf

Af¹fÊ, dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY IY³WX`¹ff IbY¸ffSX,

´fiQZVf IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY ´fcUÊ ÀfQÀ¹f

·fû»ff ¨fü²fSXe, ·ffþ¹fb¸fû ³f¦fSX A²¹fÃf

¦fü°f¸f dÀfÔWX SXfNXüOÞX, ´fcUÊ ³f¦fSX ¸fÔÂfe

Àf¸feSX ÀfSXU¯f, ³f¦fSX ¸fÔÂfe »f»f³fQZU

IbY¸ffSX AfdQ ³fZ Qe´f ´fi«Ud»f°f IYSX

dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ³f¦fSX

A²¹fÃf SXfþZVf A¦fiUf»f ³fZ IYeÜ

þ¶fdIY ÀfÔ¨ff»f³f ³f¦fSX ¸fÔÂfe »f»f³fQZU

IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¸fb£¹f Ad°fd±f

³feSXþ ³fUe³f ³fZ IYWXf dIY dU²ff±feÊ

´fdSX¿fQ EIY SXf¿MÑXUfQe ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü þû

WX¸fZVff LfÂfûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ IYf¸f IYSX°fe

WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ Vf`Ãfd¯fIY Uf°ffUSX¯f

¶fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE A·ffdU´f

´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f ´fiûþZ¢MX ¶ffd»fIYf

CX¨¨f dUôf»f¹f ¶fJSXe ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû ²f³¹fUfQ dQ¹ffÜ UWXeÔ

dUdVfá Ad°fd±f dÀf²fZVf Af¹fÊ ³fZ IYWXf

dIY U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f°ff IYe

·ffU³ff °f±ff LfÂfûÔ IYû Àfb»f·f dVfÃff IZY

d»fE dU²ff±feÊ ´fdSX¿fQ IYe dþ¸¸fZQfSXe

AüSX Ad²fIY ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü ¸fb£¹f UöYf

ÀfWX dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY IY³WX`¹ff IbY¸ffSX ³fZ

IYWXf dIY dU²ff±feÊ ´fdSX¿fQ dIYÀfe

SXfþ³fed°fIY Q»f IYf ¶fÔ²fbAf ¸fþQcSX

³fWXeÔ WX`Ü ´fdSX¿fQ WX¸fZVff ÀfZ LfÂf U

SXf¿MÑXdWX°f ¸fZÔ IYf¸f IYSX°fe SXWXe WX` AüSX

Af¦fZ ·fe IYSX°fe SXWXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ

AfÀf³³f LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ

E¶feUe´fe IYû UûMX IYSX³fZ IYe A´fe»f

IYeÜ ³f¦fSX A²¹fÃf SXfþZVf A¦fiUf»f

slide11

10

´fMX³ff

¦f¹ff/ ªfWXf³ff¶ffQ

www.swarajlive.com

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeXX, 2018

RY»¦fb ¸fZÔ IYe ¦fBÊ

·f½¹f ¸fWXfAfSX°fe

À½fSXfªf/ ¦f¹ffÜ ¸ff§f ´fcd¯fʸff IZY

AUÀfSX ´fSX dU¿¯fb´fQ ¸fÔdQSX IZY ³fe¨fZ

QZU§ffMX ´fSX ´ffÔ¨f d³f´fb¯f ´fÔdOX°fûÔ õfSXf

RY»¦fb ¸fWXfAfSX°fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ ¹fWX AfSX°fe A·f¹f ³ffSXf¹f¯f IZY

³fÔ¶fSX ¶fPXÞf³fZ IZY d»fE LfÂffAûÔ

IYû §fSX ´fSX ¶fb»ff°ff ±ff MXe¨fSX

Uf¹fSX»f WXbAf dVfÃfIY IYf ¦fÔQf AfgdOX¹fû

QbÀÀffWXÀf

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ¸fZÔ ´fSXeÃff IYû »fZIYSX ¶f`NXIY

ÀUSXfþ/ ASXU»fÜ ASXU»f dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe Àf°feVf IbY¸ffSX dÀfÔWX IYe

A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ BÔMXSX¸fedOXEMX ´fSXeÃff IYû »fZIYSX

¶f`NXIY dIY¹ff ¦f¹ff ¶f`NXIY IZY QüSXf³f Àf·fe IZYÔQif²feÃfIY AüSX ´fid°fd³f¹fböY

QþÊ IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü IYûÔ¨f ±ff³ff²¹fÃf

³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX RYSXfSX WX`, CXÀfZ

d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ CXÀfIYf ³ff¸f

ASXdUÔQ IbY¸ffSX WX`Ü UWX EIY dUôf»f¹f

¸fZÔ ÀfWXf¹fIY dVfÃfIY WX`Ü

Uf¹fSX»f AfgdOX¹fû BÀf ¶ff°f IYf

´fi¸ff¯f QZ SXWXf WX` dIY UWX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ

¦f»f°f WXSXIY°f IYSX SXWXf ±ffÜ AfgdOX¹fû ¸fZÔ

UWX EIY LfÂff IYû A´f³fZ §fSX ´fSX ¶fb»ff

SXWXf WX` dIY UWX Af þfE, ³fÔ¶fSX ¶fPÞX

þfE¦ffÜ UWX dõA±feÊ ÀfÔUfQ ·fe IYSX

SXWXf WX`Ü UWX B°f³fe ¶fZVf¸feÊ ÀfZ ¶ff°f IYSX

SXWXf WX` dIY ¹fWX WXûVf ·fe ³fWXeÔ dIY UWX

LûMXe ¶f¨¨fe WX`Ü

BÀf Vf£Àf IYe ¶fQd¸fþfþe ¹fWXeÔ

³fÔ¶fSX ¶fPÞX ¦fEÜ AfgdOX¹fû ¸fZÔ CXÀfIYe

¶fQ³fe¹f°fe ÀffRY Óf»fIY SXWXe WX`Ü

BÀfIYf Jb»ffÀff °f¶f WXbAf, þ¶f

¦f°f U¿fÊ ¸f`dMÑIY IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ A³fbØfe¯fÊ

EIY LfÂff ³fZ A´f³fZ §fSX ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f

¶f°ffBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ CXÀfIZY d´f°ff BÀf

¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ´fiJÔOX dVfÃff

´fQfd²fIYfSXe ¸fû. BIY¶ff»f IZY ´ffÀf ¦fEÜ

¸fû. BIY¶ff»f IYû ·fe UWX AfgdOX¹fû

Àfb³ff¹ff ¦f¹ffÜ

CXÀfIZY ¶ffQ UZ LfÂff IZY d´f°ff IYû

»fZIYSX ±ff³ff ¦fEÜ d´f°ff ³fZ dVfÃfIY IZY

dU÷Yð ´fif±fd¸fIYe IZY d»fE AfUZQ³f

dQ¹ffÜ ´fiJÔOX dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXf Qe ¦fBÊ

´fbd»fÀf-´fd¶»fIY IZY ¶fe¨f WXbBÊ d·fOÞXÔ°f

ÀUSXfþ/ þWXf³ff¶ffQ Ü

WX`Ü CXÀfIZY dU÷Yð Àf£°f dU·ff¦fe¹f

IYfSXÊUfBÊ ·fe IYe þfE¦feÜ AfSXûd´f°f

dVfÃfIY QQSXZþe ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ dIYSXfE IZY

EIY ¸fIYf³f ¸fZÔ SXWX°ff WX`Ü

AfgdOX¹fû Uf¹fSX»f WXû³fZ AüSX

´fif±fd¸fIYe IZY ¶ffQ UWX RYSXfSX WX`Ü

´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe Lf³f¶fe³f IYSX SXWXe

WX`Ü ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY A³fbØfe¯fÊ

LfÂffAûÔ IYû ´ffÀf IYSXf³fZ AüSX ³fÔ¶fSX

¶fPÞXf³fZ IZY ³ff¸f ´fSX UWX CX³WXZÔ §fSX ´fSX

Af³fZ IYf Q¶ffU OXf»f°ff ±ff, »fZdIY³f

CXÀf dVfÃfIY IYf ·ffÔOXf RcYMX ¦f¹ffÜ »fû¦f

¶fWXb°f ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ WX`ÔÜ BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX

ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀIcY»f IZY dVfÃfIY IYûBÊ ¶ff°f

³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ

À½fSXfªf/ ¦f¹ffÜ

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYe ¦fBÊÜ UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ WXû³fZ

Uf»fe ¸ffÔ ¦fÔ¦ff IYe AfSX°fe IYe WXe ·ffÔd°f

BÀfZ IY»ff°¸fIY øY´f ÀfZ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff

¦f¹ffÜ ¨fÔQi¦fiWX¯f IZY IYfSX¯f ¶fb²fUfSX IYû

QZSX Vff¸f AfSX°fe ´fifSXÔ·f IYe ¦fBÊÜ »fû¦f

AfSX°fe IZY Àf¸f¹f IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ þbMXZ

±fZÜ AfSX°fe IZY Àf¸f¹f ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX

õfSXf õfSXf OX¸føY ¶fþf¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX

Af¹fûþ³f ´fid°fÄff ÀfÔÀ±ff IZY ¶fÈþ³fÔQ³f

´ffNXIY ³fZ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX

¸f³fe¿f d¸fßf, ¸fb³³ff ´ffNXIY ÀfdWX°f IYBÊ

»fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

dVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f EIY ½¹fdöY

IZY Uf¹fSX»f WXbE AfgdOX¹fû ³fZ

Ad·f·ffUIYûÔ IZY Àff±f-Àff±f ´fiVffÀf³f

IYû ·fe ¨füÔIYf dQ¹ff WX`Ü UWX ½¹fdöY

dVfÃfIY ³fWXeÔ, dVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ

·fZdOX¹ff WX`, þû ´fSXeÃff ¸fZÔ AÔIY ¶fPÞXf³fZ

IZY ³ff¸f ´fSX ·fû»fe-·ff»fe ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû

A´f³ff dVfIYfSX ¶f³ff°ff ±ffÜ

dIYÀfe LfÂff IYe ¶fbdð¸ff³fe IZY

IYfSX¯f CXÀfIYf IYf»ff Àf¨f Àff¸f³fZ Af

¦f¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe ·fe

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ¶f`ÔIYÀfÊ

IZY Àff±f ¶fb»ffBÊX ¦fBÊX ¶f`NXIY

ÀUSXfþ/ ASXU»f Ü

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYBÊ ´fiIYfSX IZY AfUV¹fIY dQVff-d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfIZY °fWX°f WXSX WXf»f ¸fZÔ IYQf¨ffSX ¸fböY d³f¿´fÃf EUÔ ÀU¨L Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ ´fSXeÃff

Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d»fE °f°´fSX°ff´fcUÊIY IYf¹fÊ IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ffÜ B³WXûÔ³fZ

ÀU¨L Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ ´fSXeÃff ÀfÔ´f³³f IYSXf³fZ IZY d»fE Àf·fe dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fZÔ

dQE ¦fE d³fQZÊVfûÔ IYf Vf°f ´fid°fVf°f A³fb´ff»f³f IYSX³fZ IZY d»fE d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ff

Ü ´fSXeÃff IZY QüSXf³f UedOX¹fû¦fifRYe RYûMXû¦fifRYe IZY A»ffUZ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXf WXSX

WXf»f ¸fZÔ »f¦ff³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ffÜ IYQf¨ffSX ¸fZÔ d»f~ LfÂf-LfÂffAûÔ EUÔ

Ad·f·ffUIYûÔ IYû QÔOX ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe ASXU»f IYû

´fifd²fIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ff Àf·fe CXOÞX³fQÀ°ff QÔOXfd²fIYfSXe IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff Ü

´fSXeÃff IZY CX´fSXfÔ°f CXØfSX ´fbdÀ°fIYfAûÔ IYû IYû¿ff¦ffSX ASXU»f ¸fZÔ þ¸ff IYSXZÔ¦fZÜ

LfÂf-LfÂffAûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYû ¦fû´f³fe¹f SXJ³fZ IZY d»fE CXØfSX ´fbdÀ°fIYfAûÔ IZY

¸fb£¹f ´fÈâ ´fSX ¶ffSX IYûdOXÔ¦f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ Àf·fe ÀfÔ¶fÔd²f°f

±ff³ff²¹fÃf IYû A´f³fZ A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fZ Àf·fe ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ´fSX

·fi¸f¯fVfe»f SXWX°fZ WXbE IYQf¨ffSX ¸fböY ´fSXeÃff EUÔ dUd²f ½¹fUÀ±ff ÀfÔ²ffSX¯f IYSX³fZ

IZY d»fE d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fbd»fÀf CX´ff²feÃfIY ÀfbSXZÔQi IbY¸ffSX dþ»ff,

·fc-Aþʳf ´fQfd²fIYfSXe AVfûIY IbY¸ffSX, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ ´fQfd²fIYfSXe ¦f¯fZVf

IbY¸ffSX dþ»ff Af´fcd°fÊ ´fQfd²fIYfSXe dUIYfÀf IbY¸ffSX OXe´feAfSXAû Àf°¹fZÔQi ´fiÀffQ

dþ»ff dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe IÈY¿¯f ´fiÀffQ IZY A»ffUZ A³¹f ´fQfd²fIYfSXe ¸füþcQ ±fZÜ

RYSXfSX UfSXÔMXe IYû ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨ff

À½fSXfªf/ ASXU»fÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY IZY d³fQZÊVf ´fSX RYSXfdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY

ÀfÔ¨ffd»f°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ¸fWXZÔdQ¹ff ±ff³fZ IYe ´fbd»fÀf ³fZ ÀfSXUSX´fbSX ¦ffÔU ÀfZ

RYSXfSX UfSXÔMXe Aþ¹f ´fiÀffQ ¦fb~f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSXe IYe ´fbdá

IYSX°fZ WXbE ±ff³ff²¹fÃf ÀUSXfþ IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CXÀfIZY dJ»ffRY ³¹ff¹ff»f¹f

õfSXf IbYIYeÊ þ¶°fe d³f¦fÊ°f ±ffÜ BÀfe IZY Af»fûIY ¸fZÔ CXÀfIYe d¦fSXµ°ffSXe IYe ¦fBÊ

WX`Ü

Af¹fûdþ°f ¨f¹f³f ´fSXeÃff À±fd¦f°f

ÀUSXfþ/ASXU»f ÜASXU»f þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f ¨f¹f³f

´fSXeÃff 10 RYSXUSXe IYû WXû³ff ±ff dþÀfZ ´fiVffÀfd³fIY IYfSX¯fûÔ ÀfZ À±fd¦f°f IYSX dQ¹ff

¦f¹ff WX` CXöY AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe ´fif¨ff¹fÊ ´fe AfSX ´fe SXfU ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ IYû QZ°fZ

WXbE ¶f°ff¹ff dIY IbYL °fIY³feIYe IYfSX¯fûÔ ÀfZ 10 RYSXUSXe IYe ´fSXeÃff IYû SXï IYSX

dQ¹ff ¦f¹ff WX` ´fb³f: BÀfIZY d»fE d°fd±f IYe §fû¿f¯ff IYe þfE¦fe

ÀU¨L°ff¦fidWX¹fûÔ IYe ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f

ÀUSXfþ/ ASXU»f Ü ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ¸fZÔ ÀU¨L°ff¦fidWX¹fû dIY

Àf~fdWXIY ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f dIY ¦fBÊÜ dþÀfIYe A²¹fÃf°ff AþZVf IbY¸ffSX ³fZ

dIY¹ff ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f IYû Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ ¸fböY ¶f³ff³fZ IZY d»fE

ÀU¨L°ff¦fidWX¹fû ³fZ ÀfÔIY»´f d»f¹ff EUÔ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX õfSXf þû dþ¸fZUfSXe Qe

¦fBÊ WX` CXÀfZ °f³f ¸f³f ÀfZ IYSXZÔ¦fZ ÀU¨L°ff¦fidWX¹fû ³fZ ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸ffh¦f dIY¹ff dIY WX¸f

»fû¦f IYû ´fWX¨ff³f ´fÂf d³f¦fÊ°f dIY¹ff þfE ÀfSXIYfSX ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff dIY

ÀU¨L°ff¦fidWX¹fû IYû AfUV¹fIY Àff¸f¦fie IZY Àff±f ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe dIY ·fb¦f°ff³f

dIY¹ff þf¹fZ dþÀfÀfZ dIY IYf¹fûaÊ ¸fZÔ °fZþe »ff¹ff þf ÀfIZY BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fûdMXUZMXSX

dþ°fZÔQi IbY¸ffSX, d´fÔMXc IbY¸ffSX, ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX EUÔ ÀU¨L°ff¦fidWX

¨fÔQiIYfÔ°fe IbY¸ffSXe, ´ffUÊ°fe QZUe , ÀUZ°ff IbY¸ffSXe EUÔ Àf·fe ÀU¨L°ff¦fidWX Vffd¸f»f

±fZ

QWXZþ »fûd·f¹fûÔ IYû d¸f»fe Àfþf

ÀUSXfþ/ASXU»fÜ ASXU»f A³fb¸fÔOX»fe¹f ³¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe ¸ff²fUZÔQi dÀfÔWX

IYe AQf»f°f ³fZ QWXZþ ´fi°ffOÞX³ff IZY AfSXûd´f°f Ad·f¹fböYûÔ IYû Qû¿fe ´ff°fZ WXbE PXfBÊ

U¿fÊ IYe IYfSXfUfÀf UWX ´ffÔ¨f WXþfSX IYf A±fÊQÔOX IYe Àfþf Àfb³ff¹fe WX`Ü d¸f»fe

þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¶fbÔQZ»f d³fUfÀfe ÀfbSXZÔQi ¨fü²fSXe ³fZ Ad·f¹fû¦f UfQ ÀfÔ£¹ff

884/7 QfdJ»f IYSX AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ff dIY CXÀf³fZ A´f³fe ¶fWX³f Àfbd¸fÂff QZUe

IYe VffQe I`Y±ff »fûQe´fbSX d³fUfÀfe UeSXZÔQi ¨fü²fSXe IZY Àff±f WbXBÊX ±feÜ dþÀfÀfZ EIY

¶f¨¨fe IYf þ³¸f WXbAf CXÀfIZY ¶ffQ Ad·f¹fböY UeSXZÔQi ¨fü²fSXe QbJ³f ¨fü²fSXe, þe°fc

¨fü²fSXe, d¨f°fSXÔþ³f ¨fü²fSXe, ¦fb»fd¶f¹ff QZUe, ´fiZ¸fe QZUe, Àfb³fe°ff QZUe, SXe°ff ´ffÔ¨f

WXþfSX IZY d»fE ´fi°ffdOÞX°f IYSX³fZ »f¦fZ °f±ff ¸ffSX´feMX IYSX IY´fOÞXf þZUSX Le³f IYSX

§fSX ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Àfb³fUfBÊ ´f›f°f Àf·fe Ad·f¹fböYûÔ IYû ·ff Q

dU IYe ²ffSXf 498 E IZY AÔ°f¦fÊ°f Qû¿fe ´ffIYSX PXfBÊ Àff»f IYf IYfSXfUfÀf EUÔ

´ffÔ¨f WXþfSX A±fÊQÔOX IYe Àfþf Àfb³ffBÊÜ A±fÊQÔOX IYe SXfdVf ³fWXeÔ þ¸ff IYSX³fZ ´fSX

Qû ¸ffWX IYf Ad°fdSXöY IYfSXfUfÀf IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü

EMXeE¸f ÀfZ ¨fûSXe IYSX°fZ Qû ²fSXfE

À½fSXfªf/ ¦f¹ffÜ ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ EMXeE¸f ÀfZ »fcMX U ÓffÔÀff QZIYSX ´f`Àff d³fIYf»f³fZ

Uf»fZ d¦fSXûWX IZY Qû ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fbd»fÀf ³fZ SXÔ¦fZ WXf±f d¦fSXµ°ffSX

dIY¹ffÜ Qû³fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ IYBÊ EMXeE¸f IYfOXÊ U ³fIYQ SXfdVf ¶fSXf¸fQ IYe ¦fBÊÜ

±ff³ff²¹fÃf SXf¸fÄff SXf¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f BÀf ¶ff°f IYe Àfc¨f³ff d¸f»fe

dIY Qû ÀfÔdQ¦²f ¹fbUIY EÀf¶feAfBÊ IZY d³fIYMX §fc¸f SXWXZ WX`ÔÜ °f·fe ´fbd»fÀf UWXfÔ ´fWXbÔ¨fe

AüSX Qû³fûÔ IYû QcÀfSXZ IZY EMXeE¸f IYfOXÊ ÀfZ ´f`ÀfZ d³fIYf»f°fZ SXÔ¦fZ WXf±f ²fSX Q¶fû¨ffÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¦fSXµ°ffSX ¹fbUIY MX³fIbY´´ff ±ff³ff ÃfZÂf IYf ¨fûUfSX d³fUfÀfe SXe°fZVf

IbY¸ffSX U Àfû³fc IbY¸ffSX WX`Ü EUZÔþSX ¸fûMXSXÀffBdIY»f, dUd·f³³f ¶f`ÔIYûÔ IZY 13 EMXeE¸f

IYfOXÊ, LWX ¸fû¶ffB»f RYû³f, 14 ¸fû¶ffB»f dÀf¸f IYfOXÊ U 31 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ³fIYQ

¶fSXf¸fQ dIYE ¦fEÜ Qû³fûÔ IYû þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

k°fSaX¦fl IZY °fWX°f WbXBË ´fid°f¹fûd¦f°ffEa

ÀUSXfþ/ ASXU»fÜ

d¶fWXfSX Àf¶f þcd³f¹fSX À´fûMXÐÀfÊ ¸feMX

k°fSXÔ¦fl IZY °fWX°f ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f

JZ»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû ÀfÔIbY»f

À°fSXe¹f dUd·f³³f ´fiIYfSX IYe

´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ dþÀfIYf CXQЧffMX³f IY³¹ff ¸f²¹f

dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³ff²¹ffd´fIYf IbYÔ°fe

QZUe ³fZ dIY¹ffÜ

CX³WXûÔ³fZ CX´fdÀ±f°f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ

EUÔ LfÂf LfÂffAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f

Àff±f JZ»f ·fe þøYSXe WX`Ü IYûBÊ LfÂf

´fPÞX³fZ ¸fZÔ A¨Lf IYSX°ff WX` °fû IYûBÊ

JZ»f ÀfÔ¦fe°f ¸fZÔ Ü Af´f dIYÀfe ·fe ÃfZÂf

¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞXZ EUÔ A´f³ff EUÔ

dUôf»f¹f IZY Àff±f A´f³fZ ÃfZÂf IYf

³ff¸f SXüVf³f IYSXZÜ ÀfSXIYfSX ¨ffWX°fe WX`

dIY dUôf»f¹f ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fZ ¶f¨¨fZ

dIYÀfe ·fe ÃfZÂf ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞXZ

CXÀfIZYd»f¹f dVfÃff dU·ff¦f IZY õfSXf

¦fBÊÜ

Àf¸ff~ ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ü UWX þfd°fÀfc¨fIY

Vf¶QûÔ IYf ·fe ´fi¹fû¦f IYSX°ff WX`Ü ¶fZVf¸feÊ

AüSX d³fWXf¹f°f WXe §fdMX¹ff °fSXeIZY ÀfZ ¶ff°f

IYSX SXWXf UWX ½¹fdöY QcÀfSXe »fOÞXdIY¹fûÔ

IYf ·fe WXUf»ff QZ°ff WX` dIY I`YÀfZ CXÀfIZY

E³fOXeE ³fZ Ad°f

d´fLOÞXûÔ U d´fLOÞXûÔ IYû

dQ¹ff AfSXÃf¯f

À½fSXfªf/ ¦f¹ffÜ ·ffþ´ff Ad°f d´fLOÞXf

´fiIYûâ, ¶ffSXf¨f˜e IZY ¶f`³fSX °f»fZ þeEÀf

¸f`SXZþ WXfg»f ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû þ³f³ff¹fIY

IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IYe þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ

Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff SXfþZ³Qi ´fiÀffQ

¦fb~f ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f

Ad°fd±f Àfc¶fZ IZY IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe

¶fiþdIYVfûSX d¶fÔQ U ´ffMXeÊ IZY

Ad°fd´fLOÞXf ´fiIYûâ SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf

SXZ¯fb dÀfÔWX ±fZÜ IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf

dIY IZYÔQi ¸fZÔ E³fOXeE ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ IZY

¶ffQ IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IYe Àfû¨f IYû ´fcSXf

IYSX°fZ WXbE Ad°f d´fLOÞXûÔ IYû WXIY

dQ»ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfª¹f

¸fZÔ E³fOXeE IYe ÀfSXIYfSX Ad°fd´fLOÞXûÔ

°f±ff d´fLOXûÔ IYû AfSXÃf¯f QZIYSX CXd¨f°f

WXIY dQ»ff SXWXe WX`Ü dþ»ff Ad°f d´fLOÞXf

´fiIYûâ IZY A²¹fÃf ´f´´fc IbY¸ffSX

¨f³QiUÔVfe ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ d´fLOÞXf IY»¹ff¯f

LfÂffUfÀf ¶f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ SXf¿MÑXe¹f

CX´ff²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff IYe

ÀfSXIYfSX ³fZ 30 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû

þ³f²f³f ¹fûþ³ff ÀfZ þûOÞXIYSX ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ

Jf°ff Jb»fUf¹ffÜ

d¶fWXfSX IZY þWXf³ff¶ffQ ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYe

Àfb¶fWX ´fbd»fÀf-´fd¶»fIY IZY ¶fe¨f þ¸f

IYSX d·fOÞXÔ°f WXbBÊÜ §fMX³ff ³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf

IZY ¶f·f³ff ¸fûWX»»fZ IYe WX`Ü þWXfÔ

¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ LZOÞXJf³fe AüSX VfSXf¶f IYe

d¶fIiYe IZY dUSXû²f ¸fZÔ MXf¹fSX þ»ffIYSX

E³fE¨f-110 AüSX VfIbYSXf¶ffQ ÀfOÞXIY

¸ff¦fÊ IYû §fÔMXû þf¸f IYSX dQ¹ffÜ

»fû¦fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IZY

dJ»ffRY þ¸fIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ

ÀfOÞXIY þf¸f IYe Àfc¨f³ff ´ffIYSX ¸füIZY

´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓff

¶fbÓffIYSX þf¸f IYû Àf¸ff~ IYSX³ff ¨ffWXf

´fSX CX¦fi ·feOÞX ³fZ ´fbd»fÀf Uf»fûÔ IZY Àff±f

¶fQÀf»fcIYe IYe AüSX ²f¢IYf-¸fb¢IYe

IYSX³fZ »f¦fZÜ

BÀfÀfZ ³ffSXfþ ´fbd»fÀf Uf»fûÔ ³fZ ¶f»f

´fi¹fû¦f IYSX CX¦fi ·feOÞX IYû JQZOÞX dQ¹ffÜ

BÀfIZY ¶ffQ CX¦fi ·feOÞX ³fZ ´fbd»fÀfUf»fûÔ

´fSX ´f±fSXfU IYSX dQ¹ff dþÀf¸fZÔ IYBÊ

´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû ¨fûMXZÔ AfBÊÜ BÀf

ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

¶fb²fUfSX IYe QZSX Vff¸f EIY ¶ffSXWX U¿feʹf

ASXU»f ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

A´fSX ¸fb£¹f ³¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe

A÷Y¯f IbY¸ffSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ³¹ffd¹fIY

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ ¶f`ÔIYÀfÊ IZY Àff±f

¶f`NXIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ Af¦ff¸fe 10

RYSXUSXe IYû ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ »f¦f³fZ

Uf»fZ SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f IYe

ÀfRY»f°ff IZY d»fE dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff

¦f¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f ³¹ffd¹fIY

QÔOXfd²fIYfSXe ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf

dIY SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ ª¹ffQf ÀfZ

ª¹ffQf ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ FYd¯f¹fZ IZY Àff±f

Àf¸fÓfü°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dUUfQûÔ IYf

d³f´fMXfSXf IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ A´f³fZ

À°fSX ÀfZ·fe FYd¯f¹fû IYû ³fûdMXÀf ·fZþZÜ

X BÀf ´fSX ´fWX»f ·fe IYSXZÔ »fûIY

AQf»f°f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þWXfÔ dUUfQûÔ

IYf d³f´fMXfSXf dIY¹ff þf°ff WX` UWXe BÀfÀfZ

Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IYû »ff·f ·fe d¸f»f°ff WX`

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f

¸fZÔ Àf·fe A´fSXfd²fIY Àfc»fWX³fe¹fZ E³f AfBÊ

E¢MX ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f UfQ FY¯f ÀfÔ¶fÔd²f°f

UfQ SXfþÀU UfQ d¶fþ»fe ´ff³fe ÀfZ

ÀfÔ¶fÔd²f°f Àf·fe °fSXWX IZY UfQûÔ IYf

Àf¸fÓfü°ff IZY Af²ffSX ´fSX Afg³f À´ffgMX

d³f´fMXfSXf dIY¹ff þfE¦ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX A³fb¸fÔOX»fe¹f

³¹ffd¹fIY QÔOXfd²fIYfSXe ¸ff²fUZÔQi dÀfÔWX

¸fbÔdÀfRY SXfIZYVf IbY¸ffSX SXfIZYVf ¶f`ÔIY

AfgRY BÔdOX¹ff IZY VffJf ´fi¶fÔ²fIY ¸f³fe¿f

U¸ffÊ E»fOXeE¸f Àfb·ff¿f ¨fÔQif IZY A»ffUZ

Àf·fe VffJf IZY ´fi¶fÔ²fIY ¶f`NXIY ¸fZÔ

Vffd¸f»f ±fZÜ

dIYVfûSXe IZY Àff±f ¸fûWX»»fZ IZY WXe ¨ffSX

¹fbUIYûÔ ³fZ LZOÞXJf³fe IYe ±feÜ BÀfIZY

¶ffQ ´fedOÞX°f ´fdSXþ³fûÔ ³fZ EIY AfSXû´fe

¹fbUIY IYû ¸ffSX ´feMX IYSX ¶fÔ²fIY ¶f³ff

d»f¹ff AüSX ¶ffIYe AfSXûd´f¹fûÔ IYe

d¦fSXµ°ffSXe AüSX ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ VfSXf¶f

d³f¸ffʯf IZY dUSXû²f ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ ¦fb÷YUfSX

IYe Àfb¶fWX ÀfOXIYûÔ ´fSX Af¦fþ³fe IYSX

ÀfOÞXIY þf¸f IYSX dQ¹ffÜ

¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe

³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf ·feOÞX IYû VffÔ°f

IYSXf³fZ ´fWXbÔ¨fe ±fe ´fSX ·feOÞX ³fZ

´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IZY Àff±f ¶fQÀf»fcIYe IYe

Af¹fböY ³fZ dIY¹ff ¦fif¸fßfe

¸fZ»ff IYf CXQЧffMX³f

þfÔ¨f IZY ¶ffQ AfSXûd´f¹fûÔ ´fSX

IYf³fc³fÀf¸¸f°f IYfSXUfBÊ IYe

þfE¦feÜ AüSX,Qûd¿f¹fûÔ IYû ¶f£Vff

³fWXeÔ þfE¦ffÜ

¸f³fe¿f IbY¸ffSX

EÀf ´fe þWXf³ff¶ffQ

AüSX ²f¢IYf-¸fb¢IYe IYSX³fZ »f¦fZÜ

BÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ WX»IYf ¶f»f

´fi¹fû¦f IYSX CX¦fi ·feOÞX IYû d³f¹fÔdÂf°f

dIY¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ , AfSXû´fe ¹fbUIY IYû

´fIYOÞX IYSX ±ff³fZ »ff¹ff ¦f¹ffÜ

Qû dQUÀfe¹f IÈYd¿f ¹ffÔdÂfIYSX¯f ÀfWX CX°´ffQ³f ¸fZ»ff IYf dIY¹ff ¦f¹ff Af¹fûþ³f

ÀfSXIYfS ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû A³fbQf³f ´fSX IÈYd¿f ¹fÔÂf

CX´f»f¶²f IYSXf¹ff W`X : IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe

BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IZY d»fE IYBÊ ´fiIYfSX IYf

¦fbSX dÀfJf¹ff ¦f¹ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX IÈYd¿f U`Äffd³fIY

OXfg¢MXSX EIZY QfÀf ¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ

dIYÀff³fûÔ IYû þ»f ´fi¶fÔ²f³f RY»f Àf¶þe

IZY CX°´ffQ³f ¸fZÔ IÈYd¿f ¹ffÔdÂfIYSX¯f IYe

CX´f¹fûd¦f°ff ´fSX ´fiIYfVf OXf»f°fZ WXbE IYBÊ

´fiIYfSX IYf ¦fbSX dÀfJ »ff¹ff ¦f¹ff ¸fZ»fZ ¸fZÔ

IÈYd¿f ¹fÔÂf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f 16 ÀMXfg»f

»f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Àf·fe ´fiJÔOX IZY

dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ÀfWXf¹f°ff IZYÔQi ·fe

¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ff þWXfÔ dIYÀff³fûÔ IYû

CXd¨f°f Àf»ffWX dQ¹ff ¦f¹ff IYf¹fÊIiY¸f IYe

A²¹fÃf°ff ´fdSX¹fûþ³ff d³fQZVfIY ASXdUÔQ

IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ff þ¶fdIY BÀf AUÀfSX ´fSX

´fü²ff ÀfÔSXÃf¯f IZY ÀfWXf¹fIY d³fQZVfIY

Àf°¹fZÔQi ¨fü²fSXe Àf·fe IÈYd¿f ´fiJÔOX

dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe Àf¸f³U¹fIY IÈYd¿f

Àf»ffWXIYfSX IZY A»ffUZ A³¹f »fû¦f

¸füþcQ ±fZ Ü

ÀUSXfþ/ ASXU»f

ASXU»f VfWXSX AUdÀ±f°f ÀfÔ¹fböY IÈYd¿f

dU·ff¦f IZY IYf¹ffÊ»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Qû

dQUÀfe¹f IÈYd¿f ¹ffÔdÂfIYSX¯f ÀfWX CX´ffQf³f

¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dþÀfIYf CXîfMX³f dþ»ff IÈYd¿f

´fQfd²fIYfSXe dUIYfÀf IbY¸ffSX EUÔ

dIYÀff³f ·fc¿f¯f SXf¸fþ³¸f dÀfÔWX ³fZ ÀfÔ¹fböY

÷Y´f ÀfZ dIY¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX A´f³fZ

ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ dþ»ff IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe ³fZ

IYWXf dIY ÀfSXIYfSX õfSXf dIYÀff³fûÔ IYû

A³fbQf³f ´fSX dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY IÈYd¿f

¹fÔÂf CX´f»f¶²f IYSXf¹ff þf SXWXf WX` °ffdIY

dIYÀff³f CX³³f°f °fSXeIZY ÀfZ JZ°fe IYSX

»ff·f CXNXf ÀfIZY ³fBÊ °fIY³feIY ÀfZ JZ°fe

IYSX³fZ IZY d»fE dU·ff¦f õfSXf dIYÀff³fûÔ IYû

Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX IYf¹fÊVff»ff IYf

Af¹fûþ³f IYSX þf³fIYfSXe Qe þf°fe SXWXe

WX` dþÀfIYf »ff·f QZJ³fZ IYû ·fe d¸f»f

¦fif¸fe¯f dUIYfÀf Ad·fIYSX¯f IZY

d³fQZVfIY VfdVVfZJSX ¨fü²fSXe, A´fSX

Àf¸ffWX°ffÊ SXfþIbY¸ffSX dÀf³WXf, dþ»ff

»fûIY dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯f ´fQfd²fIYfSXe

dUþ¹f SXÔþ³f, CX´f d³fQZVfIY þ³fÀfÔ´fIYÊ

³ff¦fZÔQi IbY¸ffSX ¦fb~f AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

Af¹fböY ³fZ ¸fZ»fZ ¸fZÔ »f¦ffE ¦fE

WXÀ°fdVf»´f ¦fif¸f CXôû¦f EUÔ IbYMXeSX

CXôû¦f IZY CX°´ffQûÔ IYf ¸fbAf¹f³ff dIY¹ffÜ

¸fZ»ff ¸fZÔ A¨ffSX, Vff»f, ´fZÔdMXÔ¦f EUÔ

»fIYOÞXe IZY RY³feʨfSX IZY ÀMXfg»f

þedUIYf õfSXf »f¦ffE ¦fE ±fZÜ

À½fSXfªf/ ¦f¹ffÜ

¶füð ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ IYf»f¨fIiY ¸f`Qf³f IZY

Af¸f ´fiUZVf õfSX IZY Àf¸fe´f ¦fif¸fe¯f

dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf »f¦ffE ¦fE

¦fif¸fßfe ¸fZ»ff IYf ¶fb²fUfSX IYû Af¹fböY

dþ°fZÔQi ßfeUfÀ°fU ³fZ CXîfMX³f dIY¹ffÜ

BÀf ¸füIZY ´fSX dþ»ffd²fIYfSXe Ad·f¿fZIY

dÀfÔWX, USXe¹f ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¦fdSX¸ff

¸fd»fIY, CX´f dUIYfÀf Af¹fböY SXf§fUZÔQi

dÀfÔWX, A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe ÀfQSX

dUIYfÀf IbY¸ffSX þf¹fÀfUf»f, dþ»ff

SXWXf WX` B³WXûÔ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû ³fBÊ °fIY³feIY

ÀfZ JZ°fe IYû A´f³ff³fZ IYe A´fe»f IYSX°fZ

WXbE IYWXf dIY IY¸f »ff¦f°f ¸fZÔ Ad²fIY

¸fb³ffRYf BÀfÀfZ IY¸ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

JZ°fûÔ IYe CXUÊSXf VfdöY IYû ¶f³ffE

SXJ³fZ IZY d»fE þ`dUIY JfQ EUÔ

IÔY´fûÀMX IYf ½¹fUWXfSX IYSX³fZ IZY d»fE ·fe

AfUf³f dIY¹ff ¦f¹ff ¢¹fûÔdIY JZ°fûÔ ¸fZÔ

¸fWXû°ÀfU IZY QüSXf³f

¶fû²f¦f¹ff ¸fZÔ Àf£°f

ÀfbSXÃff IYf d³fQZÊVf

CXUÊSXIY IYf ª¹ffQf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ ÀfZ

þWXfÔ JZ°fûÔ IYe ³f¸fe Àf¸ff~ WXû°fe WX`Ü

UWXeÔ CXÀfIZY ´fi·ffU ¸fZÔ CX°´ffdQ°f RYÀf»f

Vf°f ´fid°fVf°f Vfbð ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff

dþÀfIYf ´fi·ffU ¸ff³fU þeU³f ´fSX ·fe

´fOÞX SXWXf WX` CXÀfÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE

dIYÀff³fûÔ IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY

þ`dUIY JfQ AüSX IÔY´fûÀMX IYf

»fùfdUWXe³f WXû ¦fBÊ WX` þWXf³ff¶ffQ ¸fZÔ

´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff : OXeE¸f

ÀUSXfþ/ þWXf³ff¶ffQ

´fi°¹fZIY U¿fÊ °fSXÔ¦f IZY °fWX°f

´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f IYSXf°fe WX`Ü

dUôf»f¹f ¸fZÔ A¨LZ ´fiQVfʳf IYSX³fZ IZY

¶ffQ Af´f ÀfÔIbY»f À°fSXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ff

¸fZÔ Afþ ·ff¦f »fZ SXWXZ WX`Ü Afþ IZY

ÀfRY»f ´fid°f·ff¦fe ´fiJÔOX À°fSXe¹f

´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ ´fiJÔOX IZY

¶ffQ dþ»ff À°fSXe¹f AûSX dþ»ff

À°fSXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ AU»f SXWX³fZ

Uf»fZ LfÂf LfÂff SXfª¹f À°fSXe¹f

´fid°f¹fû¦f°ff ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX

ÀfÔIbY»f Àf¸f³U¹fIY SXfþc SXÔþ³f

´fiIYfVf, ´fi²ff³ff²¹fIY ÀfbVfe»f IbY¸ffSX,

¹fb¦f»f dIYVfûSX, ¹fVfUÔ°f dÀfÔWX, ¶ffIZY

d¶fWXfSXe Àf¸feSX A³¹f ³fZ A´f³fe ¶ffMXZ

SXJeÜ

Afþ IYe ´fid°f¹fûd¦f°ff VffSXedSXIY

dVfÃfIY SX¯fþe°f IbY¸ffSX, Àf°¹fZ³Qi

¸fû¨fe, CX¿ff IbY¸ffSXe, ³fcSX RYf°¸ff,

Àff¦fSX IbY¸ffSX IYe QZJ SXZJ ¸fZÔ IYSXfBÊ

dþÀf¸fZ 100 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ

¸f.Ue. IYSX´fe IZY ßfeIYfÔ°f IbY¸ffSX,

¸f.Ue. ³fSX¦ff IZY AfSX°fe IbY¸ffSXe, 400

¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ ¸f.Ue. IYSX´fe IZY ³fe°feVf

IbY¸ffSX, ¸f.Ue. JþcSXe IZY AÔþc

IbY¸ffSXe,»fÔ¶fe IcYQ ¸fZÔ ¸f.Ue. IYSX´fe IZY

Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX, DYa¨fe IcYQ ¸fZÔ ¸f.Ue.

JþbSXe IZY ´fi·fÔþ³f IbY¸ffSX, dSX»fZ QüOÞX

¸fZÔ ¸f.Ue. IYSX´fe IZY AÔdIY°f IbY¸ffSX,

SX¸fZVf IbY¸ffSX, Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX EUÔ

JþbSXe IZY ¶ffg¶fe QZU»f ³fZ ¶ffþe ¸ffSXeÜ

¶ffd»fIYf U¦fÊ IZY dSX»fZ QüOÞX ¸fZÔ IY³¹ff

¸f.Ue. IYSX´fe IZY °f³fbþf IbY¸ffSXe,³fSX¦ff IZY

AfSX°fe IbY¸ffSXe Qb¦ffÊ IbY¸ffSXe EUÔ JþbSXe

IZY d³fdVf IbY¸ffSXe AU»f SXWXeÜ IY¶fçe

EUa ¶ff»fe¶ff»f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ dUd·f³f

dUôf»f¹fûÔ IZY A¨LZ ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fZ

LfÂf LfÂffAû IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfIZY Ad°fdSXöY Àf¸ff¨ffSX ´fiZ¿f¯f °fIY

ÀfÔ¦fe°f EUÔ d¢½fþ ´fid°f¹ffd¦f°ff ¨f»f

SXWXf ±ffÜ

À½fSXfªf/ ¦f¹ffÜ ¶füð ¸fWXû°ÀfU IZY

QüSXf³f ´fcSXe ÀfbSXÃff U ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYf

d³fQZÊVf ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf dQ¹ff ¦f¹ffÜ

¶fb²fUfSX

IYû

dþ»ffd²fIYfSXe Ad·f¿fZIY dÀfÔWX U

EÀfEÀf´fe ¦fdSX¸ff ¸fd»fIY ³fZ ¶f`NXIY ¸fZÔ

d³fQZÊVf dQEÜ dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY

¸fWXû°ÀfU IYf CXîfMX³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf

IbY¸ffSX IYSXZÔ¦fZÜ WXUfBÊ Açf ´fSX IYSXe¶f 2

¶fþZ °fIY CX³fIZY ´fWXbÔ¨f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff

WX`Ü UWXfÔ ¦ffOXÊ AfgRY Afg³fSX dQ¹ff

þfE¦ffÜ Àf·fe ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ U IYd¸fʹfûÔ

IYû OXйfcMXe À±f»f ´fSX d³f¹f°f Àf¸f¹f ´fSX

¸fbÀ°f`Q WXû³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ ¶fû²f¦f¹ff

IZY AfÀf´ffÀf IZY ÃfZÂf IYe ÀffRY-ÀfRYfBÊ

UWXfÔ IZY IYf¹fÊ´ff»fIY ´fQfd²fIYfSXe IYû

IYSXf³fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fÔ¨f IZY ´ffÀf

A³fd²fIÈY°f ½¹fdöY¹fûÔ IYf ´fiUZVf Àf£°fe ÀfZ

UdþÊ°f SXWXZ¦ffÜ

l l¹fûþ³ff ´fcSXf IYSX³fZ IZY

d»fE IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe

»ff³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff

¦f¹ff WX` AüSX ÀfÔ¶fad²f°f

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX

IYfSÊXUfBÊ IYe ¦fBÊ WX` :

SXÔþ³f §fû¿f

BÀfIYû

»fZIYSX

206, ¸fJQc¸f´fcSX ¸fZÔ 93, ¸fûQÔ¦fÔþ

¸fZÔ 52 °f±ff SX°f³fe ¸fZÔ 35 »f·fbIYûÔ

IYû WXe A¶f °fIY QcÀfSXZ dIYÀ°f IYe

SXfdVf d¸f»f ÀfIYe WX`Ü 2017-18

¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ dþ»fZ IYû 4035

¦fSXe¶fûÔ IYû AfUfÀf QZ³fZ IYf »fùf

d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff WX`Ü

dUØfe¹f U¿fÊ Àf¸ff~ WXû³fZ ¸fZÔ

dÀfRYÊ Qû ¸fWXe³fZ ¶f¨fZ WX`Ô »fZdIY³f

A·fe °fIY ¸ffÂf 133 AfUfÀfûÔ IYe

WXe ÀUeIÈYd°f Qe ¦fBÊ WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ

127 »ff·fcIYûÔ IZY Jf°fZ IYf

Àf°¹ff´f³f WXbAf WX`Ü

Àf¶fÀfZ d³fSXfVfþ³fIY dÀ±fd°f ¹fWX

WX` IYe U°fʸff³f dUdØfE U¿fÊ ¸fZÔ ¸ffÂf

¨ffSX »ff·fcIYûÔ IYû WXe ´fi±f¸f dIYÀ°f

´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff

þWXf³ff¶ffQ dþ»fZ ¸fZÔ A·fe ·fe

²fSXf°f»f ´fSX ³fWXeÔ ´fWXba¨f ÀfIYf WX`

AüSX, BÀfIYe ´fi¦fd°f IYfRYe ²fe¸fe

WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f A¶f °fIY

¸ffÂf ¨ff»feÀf §fSX WXe ¶f³f ´ff¹fZ WX`ÔÜ

BÀf ¹fûþ³ff IYû SXµ°ffSX QZ³fZ IZY

d»fE ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf Q»f ·fe dþ»fZ ¸fZÔ

AfIYSX ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYSX

¨fbIYe WX`Ü BÀfIZY ²fe¸fe ´fi¦fd°f AüSX

»fùf IZY ´fid°f d³fSXfVfþ³fIY SXU`¹fZ

ÀfZ ·fOÞXIZY OXe E¸f ³fZ ¨ffSX ¶feOXeAû

IYf UZ°f³f ´fSX SXûIY »f¦ff OXe WX`Ü

¦füSX°f»f¶f WX` dIY ÀfSXIYfSX õfSXf

IYe SXfdVf Qe ¦fBÊ WX`Ü CX»f»fZJd³fE

WX` dIY AfUfÀf d³f¸ffʯf IZY d»fE

»ff·fcIYûÔ IYû ¨ffSX dIYÀ°f ¸fZÔ SXfdVf Qe

þf³fe WX`Ü U¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ dÀfRYÊ

IYfIYû ¸fZÔ WXe 40 »ff·fcIYûÔ ³fZ

AfUfÀf d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ ´fcSXf

dIY¹ff WX`Ü

dUdØfE U¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ 3775

AfUfÀfûÔ IYû ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYf »fùf

dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f, ¸ffÂf 40

AfUfÀf WXe ¶f³f ´ff¹fZÜ §fû¿fe ´fiJaOX

¸fZÔ °fe³f,WXb»fÀf¦fÔþ ´fiJ¯OX ¸fZÔ

4,þWXf³ff¶ffQ ¸fZÔ 44, IYfIYû ¸fZÔ

slide12

11

´fMX³ff

£û»f ªf¦f°f

www.swarajkhabar.in

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeXX, 2018

dUV½f IY´f IYf IYûSX °f¹f

ÀfadÃf´°f £f¶fSZÔX

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

·ffSX°f AÔOXSX 19 U»OXÊIY´f IYf ´fi¶f»f QfUZQfSX

BÔdOX¹ff Aû´f³f ¶f`OXd¸fÔMX³f: dÀfÔ²fc

U ÀffB³ff þe°feÔ

´fcUÊ IY~f³f ÀfüSXU ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ Afþ

IYWXf dIY ·ffSX°f AfgÀMÑZd»f¹ff IZY

dJ»ffRY Vfd³fUfSX IYû WXû³fZ Uf»fZ AÔOXSX

19 dUV½f IY´f RYfB³f»f ¸fZÔ þe°f IYf

´fi¶f»f QfUZQfSX WX`Ü ·ffSX°f ³fZ ³¹fcþe»f`ÔOX

¸fZÔ ¨f»f SXWXZ MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ d¨fSX ´fid°fõÔõe

´ffdIYÀ°ff³f IYû 203 SX³f ÀfZ WXSXfIYSX

RYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff þWXfÔ °fe³f

RYSXUSXe IYû CXÀfIYf Àff¸f³ff AfgÀMÑZd»f¹ff

ÀfZ WXû¦ffÜSX¸feþ SXfþf WXbE SXfWXb»f QidUOÞX

IZY

¸fbSXeQ,

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû CX³f þ`ÀfZ dJ»ffOÞXe IYe

þøYSX°fÜ

¦ffÔ¦fb»fe ³fZ IYWXf, ·ffSX°fe¹f AÔOXSX 19

MXe¸f A¨Lf JZ»f SXWXe WX`Ü MXe¸f ¸fZÔ

´fȱUe Vffg, Vfb·f¸ff³f d¦f»f, IY¸f»fZVf

³ff¦fSXIYûMXe, dVfU¸f ¸ffUe AüSX BÊVff³f

´fûSXZ»f þ`ÀfZ IYBÊ ´fid°f·ffVff»fe dJ»ffOÞXe

WX`ÔÜ WX¸ffSXZ ¶fûOXÊ IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ þcd³f¹fSX,

AÔOXSX 19 AüSX Àfed³f¹fSX À°fSX ´fSX

dJ»ffOÞX¹fûÔ IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe

Àf¸f¹f dQ¹ff WX`Ü Af´f PXfÔ¨fZ IZY d¶f³ff

dJ»ffOÞXe °f`¹ffSX ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ ¹fZ

WX¸ffSXe ½¹fUÀ±ff IYe QZ³f WX`ÔÜ A¦f»fZ

OXSX¶f³f/EªfZÔÀfeÜ

BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ 2019 ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ EIYdQUÀfe¹f

dUV½fIY´f IZY d»fE A¶f »f¦f·f¦f OXZPÞX Àff»f

IYf Àf¸f¹f SXWX ¦f¹ff WX` AüSX ·ffSX°fe¹f IY~f³f

dUSXfMX IYûWX»fe IYf ¸ff³f³ff WX` dIY dUV½fIY´f

IZY d»fE MXe¸f BÔdOX¹ff IYf IYûSX °f¹f WXû ¨fbIYf

WX`Ü dUSXfMX ³fZ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY

´fWX»fZ U³fOXZ IYe ´fcUÊÀfÔ²¹ff ´fSX ¶fb²fUfSX IYû

IYWXf dUV½fIY´f IZY d»fE A¶f ª¹ffQf Àf¸f¹f

³fWXeÔ SXWX ¦f¹ff WX`Ü

CXÀfÀfZ ´fWX»fZ IbYL WXe ÀfeSXeþ WXû³fe WX` AüSX

IY¸f WXe ¸f`¨f SXWX ¦fE WX`ÔÜ MXe¸f IYf IYûSX ¦fib´f

»f¦f·f¦f °f¹f WXû ¨fbIYf WX`Ü »fZdIY³f WX¸f Àf·fe

dUIY»´f AfÔIY »fZ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸fZÔ A¶f

dÀfRYÊ ¹fWX QZJ³ff WX` dIY dIYÀfIYû dIYÀf þ¦fWX

´fSX SXJ³ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f IY~f³f ³fZ IYWXf

dUV½fIY´f IZY d»fE MXe¸f IYe ¢½ffd»fMXe ÀfZ

IYûBÊ Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ dUV½fIY´f

IZY QüSXf³f EZÀfe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ WXûÔ¦fe þWXfÔ

Af´fIYû »f¦ff°ffSX °fZþ ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYf Àff¸f³ff

IYSX³fZ ´fOÞXZ¦ffÜ dUV½fIY´f IZY Àf¸f¹f °fIY IbYL

´fdSXU°fʳf ·fe WXû ÀfIY°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY ¶fWXb°f IbYL

´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff AüSX BÔ¦»f`ÔOX

IZY A»ffUf ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX Qbd³f¹ff ¸fZÔ

ÀfUÊßfZâ WXû¦ffÜ

AÔOXSX-19 U»OXÊIY´f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ

·ffSX°f þe°fZ¦ff ¸f`¨f, IYûWX»fe ³fZ ¶f°ff¹fe

¹fZ JfÀf UþWX

·ffSX°fe¹f Àfed³f¹fSX MXe¸f IYe QdÃf¯f

ARiYeIYf IZY dJ»ffRY U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ

ÀfÔ·ffU³ff IYû »fZIYSX ·fe UWX IYfRYe

AfVffUfQe ³fþSX Af¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf,

þûWXfd³fÀf¶f¦fÊ MXZÀMX ¸fZÔ ·ffSX°f IYe þe°f

IZY ¶ffQ ¹fWX ¶fSXf¶fSXe IYe ÀfeSXeþ WXû¦feÜ

QdÃf¯f ARiYeIYf IZY WXf»ff°f ¸fZÔ ¹fWX

IYdNX³f WXû¦ff »fZdIY³f A¨Le ¶ff°f ¹fWX

WX` dIY E¶fe dOXdUd»f¹fÀfÊ ³fWXeÔ JZ»f SXWXZ

WX`ÔÜ ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY

¶fe¨f 6 U³fOXZ ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ JZ»fe

þf¹fZ¦feÜ

BÀf ÀfeSXeþ IYf ´fWX»ff ¸f`¨f 1 RYSXUSXe

IYû OXSX¶f³f ¸fZÔ JZ»ff þf¹fZ¦ffܶf°ff QZÔ

dIY AÔOXSX 19 U»OXÊIY´f IYf RYfB³f»f

¸f`¨f 3 RYSXUSXe IYû ·ffSX°f AüSX

AfgÀMÑZd»f¹ff IZY ¶fe¨f JZ»ff þf¹fZ¦ffÜ

BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ¢½ffMXSX RYfB³f»f ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYû AüSX

ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYû WXSXf¹ff

±ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f ³fZ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX

IYf ´fWX»ff ¸fbIYf¶f»ff AfgÀMÑZd»f¹ff IZY

dJ»ffRY JZ»ff ±ff, dþÀf¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f

þe°f WXfdÀf»f IYe ±fe

¶fû»fZ-´ffdIYÀ°ff³fe

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ E¨fEÀf ´fi¯f¹f IYû BÔdOX¹ff Aû´f³f

Àfb´fSX 500 MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ´f`SX ¸fZÔ ¨fûMX IZY ¶ffUþcQ IYûMXÊ ´fSX

CX°fSX³ff ´fOÞXf AüSX UWX ´fWX»fZ QüSX ¸fZÔ WXe WXfSX ¦fEÜ WXf»ffÔdIY,

´feUe dÀfÔ²fc AüSX ÀffB³ff ³fZWXUf»f ³fZ þe°f IZY Àff±f QcÀfSXZ

QüSX ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊÜ ÀffB³ff ³fZ OXZ³f¸ffIYÊ IYe ÀfûRYe OXWX»f

IYû 21-15, 21-9 ÀfZ WXSXf¹ff, þ¶fdIY dÀfÔ²fc ³fZ OXZ³f¸ffIYÊ

IYe WXe ³f°ffd»f¹ff IYû¨f SXûOX IYû 21-10, 21-13 ÀfZ

¸ff°f QeÜ WX¸fU°f³f ßfZ¹ffÔVf þf¹fÀfUf»f IZY dJ»ffRY ¸f`¨f IZY

QüSXf³f ´fi¯f¹f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ AÀfWXþ dQJZ AüSX CX³WXZÔ 4-

21, 6-21 ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ´fi¯f¹f ³fZ

IYWXf, ¸fbÓfZ IY¸f ÀfZ IY¸f 12 MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ JZ»f³fZ IZY ³fE

¶feERYOX¶»¹fc d³f¹f¸f IZY IYfSX¯f BÔdOX¹ff Aû´f³f ¸fZÔ JZ»f³ff

´fOÞXfÜ ¸f`Ô ¸f`¨f ÀfZ WXMX ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°ff ±ff, ¢¹fûÔdIY ¸fZSXf

´fid°fõÔõe ¸fZSXZ WXe QZVf IYf dJ»ffOÞXe ±ff AüSX ¶feOX¶»¹fcERY

IZY ³fE d³f¹f¸fûÔ IZY A³fbÀffSX A¦fSX ¸f`Ô A´f³fZ QZVf IZY

dJ»ffOÞXe IZY dJ»ffRY ¸f`¨f ÀfZ WXMX°ff °fû CXÀfZ AüSX ¸fbÓfZ

Qû³fûÔ IYû WXe AÔIY ³fWXeÔ d¸f»f°fZÜ

A³fb ³fZ JZ»fû BÔdOX¹ff ³fZVf³f»f

¦fZ¸Àf ¸fZÔ þe°ff ÀU¯fÊ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f À´fûMXÐÀfÊ IYfg»fZþ IZY

LfÂf A³fb IbY¸ffSX ³fZ ´fi±f¸f JZ»fû BÔdOX¹ff ÀIcY»f ³fZVf³f»f

¦fZ¸Àf IYe E±f»fZdMX¢Àf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe dQ³f ÀU¯fÊ

´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ BÀf þe°f IZY Àff±f A³fb IYû

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Àff¸f³fZ ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY Vfb·ffSXÔ·f

AUÀfSX ´fSX ¸fVff»f »fZIYSX QüOÞX³fZ IYf AUÀfSX ·fe ´fif~

WXbAfܳfBÊ dQ»»fe IZY þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ

¶fb²fUfSX IYû ´fi±f¸f JZ»fû BÔdOX¹ff ÀIcY»f ³fZVf³f»f ¦fZ¸Àf IYf

Vfb·ffSXÔ·f WXbAfÜ ´fWX»fZ dQ³f E±f»fZdMX¢Àf IYe 1500 ¸feMXSX

QüOÞX À´f²ffÊ ¸fZÔ WXdSXõfSX IZY SXWX³fZ Uf»fZ À´fûMXÐÀfÊ IYfg»fZþ ¸fZÔ

11UeÔ IYÃff IZY LfÂf A³fb IbY¸ffSX ³fZ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ

CX³WXûÔ³fZ ¨ffSX d¸f³fMX 4.77 ÀfZIZYÔOX ¸fZÔ QüOÞX ´fcSXe IYSX Àfû³fZ

´fSX d³fVff³ff Àff²ffÜ A³fb IZY IYû¨f »fûIZYVf IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY QZVf ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ ´ffÔ¨f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¸fVff»f QüOÞX IZY

d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff ±ff, dþÀf¸fZÔ ÀfZ EIY A³fb IbY¸ffSX ·fe ±fZÜ

¶f°ff QZÔ dIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ RiYfÔÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f U?»OXÊ ÀIcY»f

¦fZ¸Àf IYe 800 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ ·fe A³fb ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f

¨fbIZY WX`Ô AüSX d´fL»fZ Àff»f ÀIcY»f ³fZVf³f»f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IYe

800 ¸feMXSX U 1500 ¸feMXSX QüOÞX À´f²ffÊ ¸fZÔ ·fe ÀU¯fÊ

´fQIY A´f³fZ ³ff¸f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ

RYf¸fÊ AüSX dRYMX³fZÀf ´fSX d³f·fÊSX IYSXZ¦ffÜ »fZdIY³f

IYûSX °f¹f WX`Ü dUSXfMX ³fZ Àff±f WXe IYWXf ¸f`Ô³fZ

´fWX»fZ IYWXf ±ff dIY Adþ¢¹ff SXWXf¯fZ °feÀfSXZ

Aû´f³fSX SXWXZÔ¦fZ, »fZdIY³f ¹fWX ´fdSXdÀ±fd°f ·fe

¶fQ»f ÀfIY°fe WX` AüSX UWX ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX ·fe

þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UWX dUV½fIY´f ¸fZÔ ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX

´fSX JZ»fZ ±fZÜ ¸f³fe¿f ´ffÔOXZ, ßfZ¹fÀf A¹¹fSX,

IZYQfSX þf²fU AüSX WXfdQÊIY ´ffÔOXйff ¸f²¹f AüSX

d³f¨f»fZ ¸f²¹fIiY¸f ¸fZÔ Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf WX¸ffSXZ ´ffÀf B³f Qû IiY¸f IZY ¶fe¨f

E¸fÀfeOXe þ`Àff A³fb·fUe dJ»ffOÞXe ·fe ¸füþcQ

WX`ÔÜ WX¸ffSXZ ´ffÀf Àf·fe dUIY»´f WX`Ô, »fZdIY³f

WX¸ffSXe IYûdVfVf WX` dIY WXSX À±ff³f IZY d»fE

dJ»ffOÞXd¹fûÔ IYû °f¹f IYSX d»f¹ff þfEÜ

¸f`SXeIYfg¸f ³fZ ¶f³ffBÊ RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX

³fe»ff¸fe IZY ¶ffQ ¶fOÞXe QbdU²ff ¸fZÔ RÔYÀfe

dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f

AfÔQiZ SXÀfZ»f ÀfZ

WXMXf ¶f`³f

þ¸f`IYf/EªfZÔÀfeÜ UZÀMXBÔOXeþ

IZY Afg»fSXfCXÔOXSX AfÔQiZ SXÀfZ»f

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f OXûd´fÔ¦f SXû²fe EþZÔÀfe

(UfOXf) IZY d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f

IYSX³fZ IZY IYfSX¯f »f¦fZ EIY U¿fÊ IZY

»fÔ¶fZ d³f»fÔ¶f³f IZY ¶ffQ dIiYIZYMX ¸fZÔ

dRYSX ÀfZ Uf´fÀfe IYû °f`¹ffSX WX`Ô

dþÀfÀfZ CX³fIZY BÀf U¿fÊ

AfBÊ´feE»f ¸fZÔ A´f³fe MXe¸f

IYû»fIYf°ff ³ffBMXSXfBOXÀfÊ IZY d»f¹fZ

JZ»f³fZ IYf SXfÀ°ff ·fe ÀffRY WXû

¦f¹ff WX`Ü

SXÀfZ»f SXeþ³f»f Àfb´fSX-50 MXc³ffʸfZÔMX

¸fZÔ þ¸f`IYf IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSXZÔ¦fZ

þû d³f»fÔ¶f³f IZY ¶ffQ CX³fIYf

´fWX»ff dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX WX`Ü

I`YSXZd¶f¹ffBÊ Afg»fSXfCXÔOXSX ´fSX UfOXf

IZY d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f A´f³fZ d³fUfÀf

IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ QZ³fZ ´fSX

OXûd´fÔ¦f d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f

IYSX³fZ IYf Qû¿fe IYSXfSX QZ°fZ WXb¹fZ

EIY U¿fÊ IZY d»f¹fZ d³f»fÔd¶f°f IYSX

dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

´ffÔ¨f ¶ffSX IYe dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³f E¸fÀfe ¸f`SXeIYfg¸f

BÔdOX¹ff Aû´f³f ¸fb¢IYZ¶ffþe MXc³ff¸fZÊÔMX IZY RYfB³f»f

¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÔ, þ¶fdIY dVfU ±ff´ff AüSX ¸f³fûþ

IbY¸ffSX IYû ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ WXfSX IZY ¶ffQ IYfÔÀ¹f

ÀfZ WXe ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXfÜ12UeÔ USXe¹f°ff ´fif~

¸f`SXeIYfg¸f (48 dIY¦fif) ³fZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ

¸fÔ¦fûd»f¹ff IYe A»MXZ³fÀfZMXÀfZ¦f »fb°Àf`J³f IYû

WXSXf¹ffÜ A¶f CX³fIYf Àff¸f³ff dRY»fe´fe³f IYe þûÀfe

¦ff¶fbIYû ÀfZ WXû¦ffÜ ¦ff¶fbIYû ³fZ QcÀfSXe USXe¹f°ff ´fif~

À±ff³fe¹f dJ»ffOÞXe ¸fûd³fIYf IYû ¸ff°f QeÜ ´fb÷Y¿f

U¦fÊ ¸fZÔ Vfe¿fÊ USXe¹f AüSX dUV½f U EdVf¹ffBÊ ´fQIY

dUþZ°ff dVfU (60 dIY¦fif) IYû IYfÔÀ¹f ´fQIY ÀfZ

WXe ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXfÜ UWX ·ffSX°f IZY WXe ¸f³fe¿f

IYüdVfIY ÀfZ WXfSX ¦fEÜSXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY ´fcUÊ

ÀU¯fÊ dUþZ°ff ¸f³fûþ IbY¸ffSX (69 dIY¦fif) IYû

WX¸fU°f³f dQ³fZVf ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ

UWXeÔ, EdVf¹ffBÊ IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff Ad°f¸f

RÔY¦f»f (49 dIY¦fif) »ffBMXUZMX U¦fÊ ¸fZÔ RYfB³f»f

¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ WX¸fU°f³f ³fb°f»fBÊ

»ff»fd¶f¹ffdIY¸¸ff IYû WXSXf¹ffÜ dIÔY¦Àf IY´f ¸fZÔ °fe³f

¶ffSX IZY ÀU¯fÊ dUþZ°ff V¹ff¸f IbY¸ffSX (49

dIY¦fif) AüSX EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ IZY IYfÔÀ¹f dUþZ°ff

Àf°feVf IbY¸ffSX ( 49 dIY¦fif) ·fe RYfB³f»f ¸fZÔ

IZY ¶ffQ IYBÊ MXe¸fZÔ A·fe ·fe EIY ¶fOÞXe

QbdU²ff RÔYÀfe WXbBÊ WX`Ü JfÀf °füSX ´fSX

dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f AüSX

IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXSX IZY Àff¸f³fZ

MXe¸f IZY d»fE IY~f³f ¨fb³f³fZ IYe EIY

¶fOÞXe ¨fb³fü°fe Af ¦fBÊ WX`ÜQSXAÀf»f

³fe»ff¸fe ¸fZÔ Qû³fûÔ MXe¸fûÔ ³fZ EIY ÀfZ

¶fPÞXIYSX EIY ²ffIYOÞX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû

A´f³fe MXe¸f IZY d»fE JSXeQf WX`

»fZdIY³f Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY ´ffÀf IYûBÊ EZÀff

¨fZWXSXf ³fWXeÔ WX` þû MXe¸f IYf ³fZ°fÈ°U

IYSX ÀfIZY, EZÀfZ ¸fZÔ dIÔY¦Àf B»fZU³f

´fÔþf¶f IYe MXe¸f ³fZ A´f³fe

Afd²fIYfdSXIY ¶fZUÀffBMX ´fSX IbYL

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe d»fÀMX þfSXe IYSX

R`YÔÀf ÀfZ ´fbLf WX` dIY Àfeþ³f-11 ¸fZÔ

UZ dIYÀfZ MXe¸f IZY IY~f³f IZY °füSX ´fSX

QZJ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ´fÔþf¶f IYe ¸füþcQf

MXe¸f ¸fZÔ ´ffÔ¨f EZÀfZ dJ»ffOÞXe WX`Ô dþ³WXZÔ

BÀf Àfeþ³f ¸fZÔ IY~f³fe ÀfüÔ´fe þf

ÀfIY°fe WX`Ü BÀf d»fÀMX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ

´fWX»ff ³ff¸f ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY

´fcUÊ dJ»ffOÞXe SXWXZ AfSX AdV½f³f IYf

WX` AüSX ¹fWX ´fi¶f»f ÀfÔ·ffU³ff ·fe WX`

dIY AdV½f³f IYû MXe¸f IYe IY~f³fe

ÀfüÔ´fe þf ÀfIY°fe WX`ÜAdV½f³f IZY

A»ffUf MXe¸f ¸fZÔ ¹fbUSXfþ dÀfÔWX, dIiYÀf

¦fZ»f, ESXfg³f dRÔY¨f AüSX A¢ÀfSX ´fMXZ»f

·fe WX`Ô dþ³fIZY ³ff¸f ´fSX IY~f³fe IYû

»fZIYSX dU¨ffSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

A¶f ¹fWX dþ¸¸fZQfSXe MXe¸f ¸f`³fZþ¸fZÔMX

AüSX ¸fZÔMXfgSX UeSXZÔQi ÀfWXUf¦f IYe WX` dIY

UWX MXe¸f IYe IY¸ff³f EZÀfZ dJ»ffOÞXe

IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ ÀfüÔ´fZ þû CX³WXZÔ AfBÊ´feE»f

IYf dJ°ff¶f dQ»ff ÀfIZYÜAf´fIYû ¶f°ff

QZÔ dIY d´fL»fZ Àfeþ³f ¸fZÔ ´fÔþf¶f IYe

MXe¸f ³fZ IYBÊ IY~f³f ¶fQ»fZ ±fZÜ ¹fWXe

UþWX WX` dIY MXe¸f IYf ´fiQÊVf³f d¸f»ff-

þb»ff SXWXf ±ffÜ Àfeþ³f-10 ¸fZÔ ´fÔþf¶f

³fZ 7 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ þe°f QþÊ IYe ±fe þ¶fdIY

Àff°f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WXfSX IZY Àff±f ´ffgBÔMXÐÀf

MXZ¶f»f ¸fZÔ ´ffÔ¨fUZ À±ff³f ´fSX SXWXe ±feÜ

´fWXbÔ¨f ¦fEÜSXf¿MÑXe¹f ¸fb¢IYZ¶ffþe ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY

RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f dVfU ±ff´ff AüSX ¸f³fûþ IbY¸ffSX

¸fdWX»ff U¦fÊ ¸fZÔ Vfe¿fÊ USXe¹f°ff ´fif~ E»f ÀfdSX°ff

QZUe (60 dIY¦fif) ³fZ WX¸fU°f³f d´fi¹fÔIYf IYû

WXSXf¹ffÜ A¶f RYfB³f»f ¸fZÔ CX³fIYf Àff¸f³ff dRY³f»f`ÔOX

IYe Aû»fÔd´fIY AüSX dUV½f IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff

¸feSXf ´fûMXIYû³fZ³f ÀfZ WXû¦ffÜ ´fûMXIYû³fZ³f ³fZ A´f³fZ

¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ´fdUÂf IYû WXSXf¹ffÜ ±ffBÊ»f`ÔOX IYe

¨fb°ff¸f°f SXIYÀf°f IYû WXSXfIYSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ

IYe IYfÔÀ¹f dUþZ°ff d´fÔIYe þfÔ¦fOÞXf ·fe RYfB³f»f ¸fZÔ

´fWXbÔ¨f ¦fBÊÔÜ WXf»ffÔdIY, dUV½f ¹fbUf ¨f`Ôd´f¹f³f AüSX

Vfe¿fÊ USXe¹f VfdVf ¨fû´fOÞXf (57 dIY¦fif) IYû

WX¸fU°f³f Àfûd³f¹ff ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ

Àfûd³f¹ff A¶f RYfB³f»f ¸fZÔ dRY»fe´feÔÀf IYe ³fZÀMXe

´fZMXZdÀf¹fû ÀfZ JZ»fZ¦feÜ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f Àfeþ³f-11 IYe

³fe»ff¸fe J°¸f WXû ¨fbIYe WX`Ü ³fe»ff¸fe

IZY QüSXf³f MXe¸f ¸ffd»fIYûÔ ³fZ

dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX þ¸fIYSX ´f`ÀfZ J¨fÊ

dIYEÜ IbYL dJ»ffOÞXe EZÀfZ ·fe SXWXZ

dþ³WXZÔ IYûBÊ JSXeQQfSX ³fWXeÔ d¸f»ff

þ¶fdIY IbYL IYû ³fe»ff¸fe IYe

AfdJSXe QüSX ¸fZÔ JSXeQf ¦f¹ffܳfe»ff¸fe

½¹ff´ffSX ªf¦f°f

¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX ´fûMXÊ

IYSXUf³ff WXbAfX ÀfÀ°ff

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¶fþMX 2018

ÀfZ ´fWX»fZ MÑfBÊ ³fZ ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX

´fûMXZÊd¶fd»fMXe (E¸fE³f´fe) IYe QSX

¶fb²fUfSX IYû »f¦f·f¦f 79 ´fi d°fVf°f

SXfª¹fûÔ ¸fZÔ d³fUZVf IZY d»fE

SXZ»f ¶fþMX 2018: MÑZ³fûÔ IYf WXû¦ff Af²fbd³fIYeIYSX¯f

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

þeEÀfMXe dSX¹ff¹f°f

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

- 5000 dIY»fû¸feMXSX

°fIY dIY¹ff þfE¦ff

¶fifOX¦fZþ

- 4000 dIY¸fe SXZ»fUZ IYf

B»fZd¢MÑdRYIZYVf³f dIYE

þf³fZ IYe ¹fûþ³ff

dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe Àff»f

2018-19 IYf ¶fþMX ¦fb÷YUfSX IYû

´fZVf dIY¹ffÜ BÀf¶ffSX ¶fþMX ¸fZÔ SXZ»fUZ IZY

d»fE 148528 IYSXûOÞX ÷Y´fE SXJZ ¦fE

WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ 5000 dIY»fû¸feMXSX °fIY

¶fifOX¦fZþ dIY¹ff þfE¦ff þ¶fdIY

d¶fþ»fe ÀfSXIYfSX IYf RYûIYÀf ´UfBÔMX

WX`Ü BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe IYf¸f IYû Af¦fZ

¶fPÞXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BÀfIZY °fWX°f 4000 dIY¸fe SXZ»fUZ IYf

B»fZd¢MÑdRYIZYVf³f dIYE þf³fZ IYe

¹fûþ³ff WX`Üþ¶fdIY 2018-19 ¸fZÔ

36,000 dIY»fû¸feMXSX MÑ`IY ¶fQ»ff

þfE¦ffÜ IYûWXSXZ ÀfZ ¶f¨ffU AüSX SXZ»f

IZY Àfb¨fføY øY´f ÀfZ ¨f»ff³fZ IZY d»fE

¶fQ»ffU dIYE þf³fZ IYe ¶ff°f °fû

IYWXe ¦fBÊ »fZdIY³f Af²fbd³fIYeIYSX¯f ¸fZÔ

dIYÀf °fSXWX IYf ¶fQ»ffU dIY¹ff

þfE¦ff BÀfIYf dþIiY ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff

WX`Ü þ¶fdIY A¶f dUVfZ¿f MÑZ³fûÔ ¸fZÔ

¸fZÔ ´ffÂf BIYfB¹fûÔ IYû EÀfþeEÀfMXe AüSX

Àf¸fZdIY°f þeEÀfMXe IZY B³f´fbMX MX`¢Àf IiYZdOXMX

IZY BÀ°fZ¸ff»f IZY ¶ffQ SXfª¹f þeEÀfMXe

(EÀfþeEÀfMXe) IYe ´fid°f´fcd°fÊ IYe A³fb¸fd°f

Qe ¦fBÊ WX`Ü

¹fZ »ff·f ³fBÊ BIYfB¹fûÔ AüSX A´f³fZ ¸füþcQf

ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IYf dUÀ°ffSX IYSX³fZ Uf»fe BIYfB¹fûÔ

IYû ´fZVf dIYE ¦fE WX`ÔÜ EZÀfe IYSX ´fid°f´fcd°fÊ

IZY d»fE ³fBÊ AüSX dUÀ°ffSX IYSX³fZ Uf»fe

BIYfB¹fûÔ IZY d»fE Àf¸ffd~ AUd²f 15 U¿fÊ

°f¹f IYe ¦fBÊ WX`Ü EZÀfZ »ff·f ´fif~ IYSX³fZ IZY

d»fE ¸füdQiIY Àfe¸ff BIYfB¹fûÔ IZY AfIYfSX

IZY dWXÀff¶f ÀfZ d³f²ffÊdSX°f ´fcÔþe d³fUZVf IZY

100-250 ´fid°fVf°f IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ WX`Ü

BÀfÀfZ ´fWX»fZ, IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ d´fL»fZ Àff»f

A¢MXc¶fSX ¸fZÔ þ¸¸fc-IYV¸feSX, CXØfSXfJÔOX,

dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf AüSX ´fcUûÊØfSX SXfª¹fûÔ

(dÀfd¢IY¸f Vffd¸f»f) ¸fZÔ dÀ±f°f BIYfB¹fûÔ

IZY d»fE ¶fþMXe¹f ÀfWXf¹f°ff IYe ¹fûþ³ff

Ad²fÀfcd¨f°f IYe ±feÜ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f IZYÔQi

³fZ JfÀf Vf°fûÊÔ IYû ´fcSXf dIYE þf³fZ IYe

dÀ±fd°f ¸fZÔ IZYÔQie¹f þeEÀfMXe IZY 58 ´fid°fVf°f

AüSX AfBÊþeEÀfMXf IYf 29 ´fid°fVf°f

dSXRÔYOX IYSX³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ ±feÜ

IZY´feE¸fþe ¸fZÔ ´ffMXʳfSX (A´fi°¹fÃf IYSX)

WXSX´fie°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf, 'A³¹f SXfª¹fûÔ õfSXf

·fe A´f³fe ÀU¹fÔ IYe EÀfþeEÀfMXe

dSXRÔYOX/SXeB¸¶fÀfʸfZÔMX ¹fûþ³ff §fûd¿f°f dIYE

þf³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü BÀfÀfZ CX³f BIYfB¹fûÔ

IYû SXfWX°f d¸f»fZ¦fe dþ³WXûÔ³fZ SXfª¹f IYSX »ff·f

´ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ ¨fbd³fÔQf SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSXe

d³fUZVf IYSX SXJf WX`Ü' CXôû¦fûÔ ³fZ BÀf ´fWX»f

IYf ÀUf¦f°f dIY¹ff WX`Ü þZIZY MXf¹fSX EZÔOX

BÔOXÀMÑeþ IZY CX´ff²¹fÃf (IYfgSX´fûSXZMX

RYfB³f`ÔÀf) ÀfÔþeU Àf¢ÀfZ³ff ³fZ IYWXf,

'dUd·f³³f SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYû EZÀfe ¹fûþ³ffEÔ

¶f³ff³fe ¨ffdWXE þû Àf¸fÓfü°fûÔ IZY A³fbøY´f

CXôû¦fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f Àfbd³fd›°f IYSX°fe WXûÔÜ

AÀf¸f IZY CXôû¦fûÔ õfSXf ¨fbIYfE þf³fZ Uf»fZ

IYSX IYe ´fid°f´fcd°fÊ IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX

IYe °ffþf Ad²fÀfc¨f³ff ÀfZ A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ

·fe d³fUZVf AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE BÀf

°fSXWX IYe dSX¹ff¹f°f QZ³fZ IYe WXûOÞX °fZþ WXû

ÀfIY°fe WX`Ü

þWXfÔ UÀ°fb EUÔ ÀfZUf IYSX (þeEÀfMXe)

´fdSX¿fQ ³fZ ´fi°¹fZIY SXfª¹f IYû CX³f CXôû¦fûÔ IYû

´fid°f´fcd°fÊ IZY d»fE A»f¦f A»f¦f ¹fûþ³ffEÔ

´fZVf IYSX³fZ IYf ¸füIYf dQ¹ff WX`, þû ÃfZÂf-

Af²ffdSX°f LcMX ¹ff dSX¹ff¹f°fûÔ IZY WXIYQfSX WX`Ô,

UWXeÔ AÀf¸f ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fZ dSX¹ff¹f°fZÔ ³fE

CXôû¦fûÔ AüSX A´f³fe ¸füþcQf BIYfB¹fûÔ IYf

dUÀ°ffSX IYSX SXWXZ CXôû¦fûÔ IYû ·fe ¸fbWX`¹ff

IYSXfIYSX ³fBÊ þ¸fe³f °f`¹ffSX IYe WX`Ü BÀf

Àff»f 19 þ³fUSXe IYû Ad²fÀfcd¨f°f AÀf¸f

BÔOXÀMÑeþ (MX`¢Àf SXeB¸¶fÀfʸfZÔMX RYfgSX

Ed»fdþ¶f»f ¹fcd³fMXÐïÀf) ÀIYe¸f, 2017

¦fE WX`ÔÜ

¶fþMX IZY ¹fWX ¶fOÞXZ EZ»ff³f, ¸fWXÔ¦fZ

WXûÔ¦fZ ¸fû¶ffB»f AüSX MXeUe, WXSX

d¶f»f ´fSX MX`¢Àf ¶fPÞXf

Af¸f ¶fþMX ´fSX A÷Y¯f þZMX»fe IZY

·ff¿f¯f IYe 10 ¶fOÞXe ¶ff°fZÔ

ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ff 12000 U`¦f³f,

5160 IYû¨f U 700 »fûIYû¸fûdMX½Àf

IYf d³f¸ffʯf IYSXfE þf³fZ IYe WX`Ü SXZ»fUZ

IZY d»fE dUØf U¿fÊ 2019 ¸fZÔ 1.48

»ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE J¨fÊ WXûÔ¦fZÜ

§fMXfIYSX Ad²fIY°f¸f ¨ffSX ÷Y´f¹fZ IYSX

QeÜ A¶f ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX IYû EIY

MXZd»fIYfg¸f ÀfdUÊÀf ´fifgUfBOXSX ÀfZ QcÀfSXZ ¸fZÔ

´fûMXÊ IYSXf³fZ ´fSX 19 ÷Y´f¹fZ IYe þ¦fWX

dÀfRYÊ ¨ffSX ÷Y´fE IYf Vfb»IY AQf

IYSX³ff WXû¦ffÜ MÑfBÊ IYf IYWX³ff WX` dIY

¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX ´fûMXZÊd¶fd»fMXe ´fiûUfBOXÀfÊ

IYe Afg´fSXZVf³f»f IYfgÀMX d´fL»fZ 2

Àff»f ¸fZÔ §fMXe WX` AüSX ´fûMXÊ IYSX³fZ Uf»fûÔ

IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXe WX`Ü BÀfd»fE MÑfBÊ ³fZ

IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ IY¸fe IYe WX`Ü

ÀfeÀfeMXeUe AüSX UfBÊRYAfBÊ »f¦fZÔ¦fZ

Àff±f WXe d¶f³ff IiYfgdÀfÔ¦f Uf»fZ 4000

RYfMXIY IYû J°¸f dIYE þf³fZ IYe

¹fûþ³ff WX`ÔÜ

VfbøYAf°f ¸fZÔ ¹fWX IYf¸f 600 ÀMXZVf³fûÔ

´fSX dIY¹ff þfE¦ff þ¶fdIY ¸fbÔ¶fBÊ

»fûIY»f ´fSX 1100 IYSXûOÞX ÷Y´fE J¨fÊ

dIYE þfEÔ¦fZ AüSX 90 dIY»fû¸feMXSX

´fMXSXe IYf dUÀ°ffSX ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ

¶fOÞXüQf ¸fZÔ ¶fb»fZMX MÑZ³f IZY d»fE ÀfÔÀ±ff³f

¶f³fZ¦ffÜ 25000 ÀfZ ª¹ffQf ¸fbÀffdRYSX

Uf»fZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX EÀIZY»fZMXSX »f¦ffE

þfEÔ¦fZÜ ¶fZÔ¦f»fbøY SXZ»fUZ ³fZMXUIYÊ IYû ·fe

17 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AfUÔdMX°f dIYE

dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ IYûSX ÀfZ¢MXSX IYe ¦fiû±f

´faf¨f ¸fWXe³fZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f

ÀfbþbIYe IYe AfBIYfgd³fIY

WXf¹ff¶fcÀff ¶ffBIY IYf ³f¹ff

¸ffgOX»f »ffg³¨f

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

ÀfbþbIYe ¸fûMXSXÀffBIY»f BÔdOX¹ff ´fifBUZMX

d»fd¸fMXZOX ³fZ ¶fb²fUfSX IYû A´f³fe

AfBIYfgd³fIY Àfb´fSX¶ffBIY WXf¹ff¶fcÀff

¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe IYû d¶fIiYe ¸fZÔ WXbBÊ ¶fPÞX°f

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IYfSX d³f¸ff°ffÊ

IÔY´f³fe ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe ³fZ þ³fUSXe

¸fWXe³fZ ¸fZÔ IbY»f 151,351 ¦ffdOÞX¹ffÔ

¶fZ¨feÔ dþÀfÀfZ IÔY´f³fe IYû BÀf ¶ffSX 4.8

RYeÀfQ IYf ¸fb³ffRYf WXbAf, þ¶fdIY

d´fL»fZ d´fL»fZ Àff»f IYe Àf¸ff³f AUd²f

¸fZÔ ¹fWX AfÔIYOÞXf 144,396 ¹fcd³fMXÐÀf

IYf SXWXfÜ I`YMX¦fSXe UfBÀf ¶ff°f IYSXZÔ °fû

Afg»MXû AüSX U`¦f³f AfSX ³fZ þ³fUSXe

2018 ¸fZÔ 33,316 ¦ffdOÞX¹ffÔ ¶fZ¨feÔ

þ¶fdIY dÀUµMX, Àf»fZdSX¹fû, Bd¦³fVf,

¶f»fZ³fû, dOXþf¹fSX AüSX MXcSX-EÀf IYe

IbY»f 67,869 ¹fcd³fMXÐÀf ¶fZ¨feÔÜBÀfIZY

A»ffUf dOXþf¹fSX MXcSX BÀf ¶ffSX IYûBÊ

¹fcd³fMX ³fWXeÔ d¶fIYe, þ¶fdIY ÀfZOXf³f

dÀf¹ffþ IYe IbY»f 5,062 ¹fcd³fMXÐÀf

¶fZ¨feÔÜBÀfIZY A»ffUf ¹fcdMXd»fMXe

½WXeIY»f ÀfZ¦f¸fZÔMX ¸fZÔ IÔY´f³fe ³fZ dþ´Àfe,

EÀf-IiYfgÀf AüSX dUMXfSXf ¶fiZþf IYe IbY»f

20,693 ¹fcd³fMXÐÀf ¶fZ¨feÔ UWXe Aû¸f³fe

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

IYûSX ÀfZ¢MXSX IYe ¦fiû±f dQÀfÔ¶fSX 2017

¸fZÔ 4 ´fÀfZÊÔMX ´fSX Af ¦fBÊ, þû d´fL»fZ

´ffÔ¨f ¸fWXe³fZ IYf d³f¨f»ff À°fSX WX`Ü

¶fb²fUfSX IYû þfSXe ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXûÔ ÀfZ

¹fWX þf³fIYfSXe d¸f»fe WX`Ü BÀf¸fZÔ ¶f°ff¹ff

¦f¹ff WX` dIY IYû»f, IiYcOX AfgB»f þ`ÀfZ

ÀfZ¢MXÀfÊ IYe ¦fiû±f d´fL»fZ ¸fWXe³fZ ³fZ¦fZdMXU

WXû ¦fBÊ, dþÀfIYf 8 IYûSX ÀfZ¢MXSX IZY

´fiQVfʳf ´fSX ¶fbSXf AÀfSX ´fOÞXfÜ

dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ IYûSX ÀfZ¢MXSX IYe ¦fiû±f

d´fL»fZ Àff»f þb»ffBÊ IZY ¶ffQ Àf¶fÀfZ

IY¸f WX`, þ¶f ¦fiû±f 2.9 ´fÀfZÊÔMX SXWXe ±feÜ

WXf»ffÔdIY, CXÀfÀfZ EIY ¸fWXe³ff ´fWX»fZ

ÀfSXIYfSX ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYf EZ»ff³f dIY¹ff

±ff, dþÀfÀfZ d¶fþ³fÀf EZd¢MXdUMXeþ ´fSX

¶fbSXf AÀfSX ´fOÞXf ±ffÜ ³fûMX¶fÔQe ¸fZÔ

ÀfSXIYfSX ³fZ 500 AüSX 1,000 ÷Y´f¹fZ

IZY ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ ´fSX ¶f`³f »f¦ff dQ¹ff ±ffÜ

8 IYûSX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ IYû»f, IiYcOX AfgB»f,

³f`¨fSX»f ¦f`Àf, dSXRYfB³fSXe ´fifgOX¢MXÐÀf,

RYdMXÊ»ffBþÀfÊ, ÀMXe»f, Àfe¸fZÔMX AüSX

B»fZd¢MÑdÀfMXe Vffd¸f»f WX`ÔÜ dQÀfÔ¶fSX

2016 ¸fZÔ IYûSX ÀfZ¢MXSX IYe ¦fiû±f 5.6

´fÀfZÊÔMX SXWXe ±feÜd´fL»fZ Àff»f dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ

IYû»f AüSX IiYcOX AfgB»f ÀfZ¢MXSX IYe

¦fiû±f IiY¸fVf: ¸ffB³fÀf 0.1 ´fÀfZÊÔMX AüSX

¸ffB³fÀf 2.1 ´fÀfZÊÔMX SXWXeÜ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ

¸fZÔ ÀMXe»f ÀfZ¢MXSX IYe ¦fiû±f 2.6 ´fÀfZÊÔMX

SXWXe, þ¶fdIY B»fZd¢MÑdÀfMXe þZ³fSXZVf³f

¹ff³fe d¶fþ»fe þZ³fSXZVf³f ¸fZÔ 3.3 ´fÀfZÊÔMX

IYe ¶fPÞXû°fSXe WXbBÊÜ

BÀfÀfZ Àff»f ·fSX ´fWX»fZ ÀMXe»f ÀfZ¢MXSX

IYe ¦fiû±f 15.9 ´fÀfZÊÔMX AüSX

B»fZd¢MÑdÀfMXe ÀfZ¢MXSX IYe ¦fiû±f 6.4

´fÀfZÊÔMX SXWXe ±feÜ dSXRYfB³fSXe ´fifgOX¢MXÐÀf,

³f`¨fSX»f ¦f`Àf, RYdMXÊ»ffBþSX AüSX Àfe¸fZÔMX

ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ·fe d´fL»fZ ¸fWXe³fZ ¶fdPÞX¹ff

AüSX BIYû IYe 12,250 ¹fcd³fMXÐÀf

d¶fIYeÔ þ¶fdIY Àfb´fSX I`YSXe IYe 1411

¹fcd³fMXÐÀf ¶fZ¨feÔÜ

AfgMXû E¢Àf´fû ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe

»ffg³¨f IYSXZ¦fe ³fBÊ IYfSXZÔ

AfgMXû E¢Àf´fû 2018 ¸fZÔ ¸fføYd°f

ÀfbþbIYe A´f³fe Qû ³fBÊ WXfBd¶fiOX IYfSXûÔ

IYû ´fZVf IYSXZ¦feÜ IY¹ffÀf »f¦ffE þf SXWXZ

WX`Ô dIY BÀf d»fÀMX ¸fZÔ IÔY´f³fe IYe dÀUµMX

WXfBd¶fiOX AüSX Àfûd»f¹fû WXfBd¶fiOX IYf

³ff¸f Vffd¸f»f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¹fZ Qû³fûÔ WXe

IYfSXZÔ 7 AüSX 8 RYSXUSXe IYû »ffg³¨f IYe

þf¹fZÔ¦fe, dRY»fWXf»f ¹fZ Qû³fûÔ WXe IYfSXZÔ

þf´ff³fe IYfSX ¶ffþfSX ¸fZÔ CX´f»f¶²f WX`Ô

AüSX ·ffSX°fe¹f ¦fifWXIYûÔ IYe þøYSX°fûÔ IZY

d»fWXfþ ÀfZ EIYQ¸f ÀMXeIY ¶f`NX°fe WX`Ü

AfgMXû E¢Àf´fû ¸fZÔ ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe A´f³fZ

IbYL ³fE IYfÔÀfZ´MX ¸ffgOX»f ·fe ´fZVf IYSXZ¦feÜ

¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY BÀf ¶ffSX ³fBÊ

Afg»MXû ÀfZ ·fe ´fQfÊ CXNX ÀfIY°ff WX`Ü

¦fiû±f dQJeÜ

UWXeÔ, dUØf U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ A´fi`»f

ÀfZ dQÀfÔ¶fSX IZY ¶fe¨f IYûSX ÀfZ¢MXSX IYe

¦fiû±f §fMXIYSX 4 ´fÀfZÊÔMX ´fSX Af ¦fBÊ WX`,

þû Àff»f ·fSX ´fWX»fZ IYe BÀfe AUd²f ¸fZÔ

5.3 ´fÀfZÊÔMX ±feÜ IYûSX ÀfZ¢MXSX IYf

BÔOXdÀMѹf»f

´fifgOX¢Vf³f

(AfBÊAfBÊ´fe) ´fSX IYfRYe AÀfSX WXû°ff

WX` ¢¹fûÔdIY CXÀf¸fZÔ B³fIYf IYfRYe UZMXZþ

WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY

BÔOXdÀMѹf»f ´fifgOX¢Vf³f BÔOXZ¢Àf ¸fZÔ ·fe

¦fiû±f ÀfbÀ°f ´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü BÀf BÔOXZ¢Àf

ÀfZ Aüôûd¦fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYf ´f°ff

¨f»f°ff WX`AUZ»fZ¶f»f WX`Ü BÀfZ Qû ³fE

SXÔ¦fûÔ, »ff»f/ÀfRZYQ AüSX ¶»f`IY ¸fZÔ CX°ffSXf

¦f¹ff WX`Ü BÀfIYe ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ E¢Àf

VfûøY¸f IYe¸f°f 13.88 »ffJ ÷Y´fE

SXJe ¦fBÊ WX`Ü

IYf ³f¹ff 2018 EdOXVf³f ¸ffgOX»f

»ffg³¨f IYSX dQ¹ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfbþbIYe

IYe WXSX d¶f¦f ¶ffBIY OXe»fSXdVf´Àf ´fSX

¹fWX AUZ»fZ¶f»f WX`Ü BÀfZ Qû ³fE SXÔ¦fûÔ,

»ff»f/ÀfRZYQ AüSX ¶»f`IY ¸fZÔ CX°ffSXf

¦f¹ff WX`Ü BÀfIYe ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ E¢Àf

VfûøY¸f IYe¸f°f 13.88 »ffJ ÷Y´fE

SXJe ¦fBÊ WX`Ü

BÔOXZ¢Àf

slide13

12

¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX Àff±f ³fþSX AfEÔ¦fZ

Afd»f¹ff ³fZ

VfZ¹fSX IYe

d´fIY

´fMX³ff

¸f³fûSaXªf³f

www.swarajlive.com

VfbIiY½ffSX, 02 RYSX½fSXeX, 2018

RYûMXû Vû¹fSX IYSX³fZ ´fSX MÑû»f WbBÊX

BÊVff

ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX A´f³fe RYûMXûþ IYû

»fZIYSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe

¶ffg»feUbOX E¢MÑZÀf BÊVff ¦fb~f IZY

¶ffSX dRYSX ÀfZ J¶fSXûÔ ¸fZÔ LfBÊ WXbBÊ

WX`ÔÜ WXf»f WXe ¸fZÔ BÊVff ³fZ A´f³fZ

BÔÀMXf AIYfCXÔMX ´fSX EIY RYûMXû

VfZ¹fSX IYe dþÀfIZY ¶ffQ Uû MÑû»f WXû

¦fBÊÔÜ ¶fe°fe SXf°f ¸fÔ¶fBÊ IZY AfBÊMXeÀfe

¸fSXfNXf ¸fZÔ WXbE NexBrÔ»»fds ¶fifÔOX

dUþ³f AUfgOXÐÀfÊ 2017-2018 ¸fZÔ

BÊVff ¦fb~f ´fWXbÔ¨fe ±feÔÜ´fûÀMX IYe ¦fBÊ °fÀUeSX ¸fZÔ

BÊVff IYf»fZ SXÔ¦f IZY ¦ffDY³f ¸fZÔ ³fþSX Af SXWXe

¸feSXf IZY Àff±f VffdWXQ

³fZ dIY¹ff UfgIY

WX`ÔÜ ¦ffDY³f ¸fZÔ

CX³fIYf ¢»feUZþ

dQJfBÊ QZ SXWXf WX`

þû Vff¹fQ IYBÊ

¹fcþÀfÊ ´fÀfÔQ

³ f W X e Ô

Afd»f¹ff

AüSX

dU¢IYe

Af¹ffÜ

BÀfIZY ¶ffQ B³f °fÀUeSXûÔ

´fSX IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ CX³fIYe IYfRYe

Af»fû¨f³ff ·fe IYeÜ IY´fOÞXûÔ IYû

»fZIYSX ·fïZ-·fïZ IY¸fZÔMX dIYE ¦fEÜ

¶ffg»feUbOX IYe QZÀfe ¦f»fÊ d´fi¹fÔIYf ¨fû´fOÞXf

IYf ³ff¸f ¶ffg»feUbOX ÀfZ »fZIYSX WXfg»feUbOX °fIY

´fidÀfð WXû ¨fbIYf WX`Ü d´fi¹fÔIYf A¸fZdSXIY³f

E¢MÑZÀf ¸fZ¦f³f ¸ffIZYÊ»f ¸ffIZYÊ»f IYe SXfg¹f»f UZdOXÔ¦f

¸fZÔ þfEÔ¦fe ¹ff ³fWXeÔ, BÀfIYû »fZIYSX d´fi¹fÔIYf ³fZ

dRY»fWXf»f A·fe ¨fb´´fe Àff²f SXJe WX`Ü

WXfg»feUbOX ¸fZÔ 19 ¸fBÊ IYû EIY SXfg¹f»f

UZdOXÔ¦f WXû³fZ Uf»fe WX`Ü A¸fZdSXIY³f E¢MÑZÀf ¸fZ¦f³f

¸ffIZYÊ»f IYe VffQe d´fiÔÀf WX`SXe ÀfZ WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü

¹fWX J¶fSX Af SXWXe WX` dIY, BÀf SXfg¹f»f UZdOXÔ¦f ¸fZÔ

d´fi¹fÔIYf ¨fû´fOÞXf Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fe WX`ÔÜ

AfBÊEE³fEÀf IYe J¶fSX IZY ¸fb°ffd¶fIY, d´fi¹fÔIYf

¨fû´fOÞXf ÀfZ þ¶f ¹fWX ÀfUf»f dIY¹ff ¦f¹ff dIY ¢¹ff

UZ BÀf UZdOXÔ¦f ¸fZÔ þfEÔ¦fe °fû CX³fIYf þUf¶f

±ff, A¦fSX ¸f`Ô UWXfÔ þfDYÔ¦fe °fû »fû¦fûÔ IYû

´f°ff ¨f»f WXe þfE¦ffÜ EZÀff þUf¶f

QZIYSX d´fi¹fÔIYf ³fZ ¹fWX ÀffRY ³fWXeÔ dIY¹ff

¶ffg»feUbOX E¢MÑZÀf Afd»f¹ff ·f˜ AüSX E¢MXSX dU¢IYe

IYüVf»f þ»Q WXe dRY»¸f SXfþe ¸fZÔ ³fþSX Af³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ Qû³fûÔ IYe

¹fWX dRY»¸f d´fL»fZ Àff»f ÀfZ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ WX` »fZdIY³f RYfB³f»fe

dRY»¸f¸fZIYÀfÊ ³fZ ¶f°ff dQ¹ff WX` dIY dRY»¸f IYû IY¶f dSX»feþ dIY¹ff

þfE¦ffÜ dRY»¸f¸fZIYÀfÊ IYf IYWX³ff WX` 'SXfþe' IYû dSX»feþ WXû³fZ ¸fZÔ

100 dQ³f IYf UöY ¶f¨ff WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY dRY»¸f þ»Q

WXe dSX»feþ WXû³fZ Uf»fe WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY BÀf dRY»¸f ¸fZÔ dU¢IYe

IYüVf»f AüSX Afd»f¹ff ·f˜ ´fWX»fe ¶ffSX EIY Àff±f ¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX

³fþSX AfEÔ¦fZÜ ¶f°ff QZÔ, BÀf dRY»¸f IYf d³f¸ffʯf IYSX¯f þüWXSX IZY

²f¸ffÊ ´fiûOX¢Vf³f IZY ¶f`³fSX °f»fZ dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX dRY»¸f IYû

¸fZ§f³ff ¦fb»þfSX ³fZ OXf¹fSXZ¢MX dIY¹ff WX`Ü BÀf dRY»¸f IYe IYWXf³fe

WXdSXÔQSX EÀf dÀf¢IYf IYe ³fûU»f IYfgd»fÔ¦f dÀf¢IYf ÀfZ ´fiZdSX°f WX` AüSX

dRY»¸f ¸fZÔ Afd»f¹ff EIY IYV¸feSXe »fOÞXIYe IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ³fþSX

AfEÔ¦fe, dþÀfIYe VffQe ´ffdIYÀ°ff³fe AfgdRYÀfSX dU¢IYe IYüVf»f ÀfZ

WXû þf°fe WX`Ü ¶f°ff QZÔ, WXdSXÔQSX dÀf¢IYf ³fZ 1971 ¸fZÔ WXbE BÔOXû-´ffIY

UfgSX ÀfZ þbOÞXe IYBÊ B³RYfg¸fZÊVf³f ·ffSX°f IYû Qe ±feÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY

Afd»f¹ff IbYL UöY ´fWX»fZ A´f³fe ¶fZÀMX RiYZÔOX IYe VffQe IZY UöY

ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ AfBÊÔ ±feÔÜ CX³fIYe QûÀ°f IYe VffQe ÀfZ CX³fIYe IYBÊ °fÀUeSXZÔ

·fe Uf¹fSX»f WXbBÊÔ ±feÔÜ UWXeÔ A¦fSX UIYÊ RiYÔMX IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû CX³WXûÔ³fZ

SX¯fUeSX dÀfÔWX IZY Àff±f A´f³fe dRY»¸f '¦f»fe ¶Ufg¹f' IYe VfcdMXÔ¦f VfbøY

IYSX Qe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf UWX þ»Q WXe IYSX¯f þüWXSX IYe dRY»¸f

'¶fišffÀÂf' IYe ·fe VfcdMXÔ¦f VfbøY IYSX³fZ Uf»fe WX`ÔÜ ¶fišffÀÂf ¸fZÔ Afd»f¹ff IZY

Àff±f SX¯f¶feSX IY´fcSX AüSX Ad¸f°ff·f ¶f¨¨f³f ·fe »feOX SXû»f ¸fZÔ dQJZÔ¦fZÜ

Afd»f¹ff ·f˜ IYe dRY»¸f 'SXfþe' 11 ¸fBÊ IYû dSX»feþ WXû¦feÜ

'IZYÀfSXe' IZY d»fE °fû´f ¨f»ff³ff

AüSX °f»fUfSX¶ffþe ÀfeJZÔ¦fZ

WX` dIY Uû þfEÔ¦fe dIY ³fWXeÔÜ »fZdIY³f d´fi¹fÔIYf ³fZ ¸fZ¦f³f IYû »fZIYSX IYWXf dIY, ¸fbÓfZ

³fWXeÔ »f¦f°ff dIY IYûBÊ AüSX d¶fidMXVf ¸fû³ffIYeÊ IYû ¸ffgOXʳffBþ IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ Uû

A´f³fe þ¦fWX ÀfWXe WX`ÔÜ Uû ¦f»ÀfÊ AüSX Ub¸f³f IZY d»fE AfBIY³f WX`ÔÜ Uû ¶fWXb°f

A¨Le WX`Ô AüSX ´fcSXZ U»OXÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f°fe WX`Ô AüSX ¶fQ»f³ff ·fe ¨ffWX°fe WX`ÔÜ Af¦fZ

d´fi¹fÔIYf ³fZ IYWXf dIY, EIY SXfg¹f»f R`Yd¸f»fe IYf dWXÀÀff WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¸fZ¦f³f IYû Ub¸f³f,

RZYd¸fd³fÀ¸f, OXf¹fUdÀfÊMXe IYû »fZIYSX ¶fOÞXZ d³f¯fʹf »fZ³fZ WXû°fZ WX`ÔÜ dRY»¸fe ¶f`IY¦fifCXÔOX ÀfZ

³ff WXû³fZ IZY ¶ffQ ·fe VffdWXQ IY´fcSX IYe ´f}e ¸feSXf SXfþ´fc°f »f¦ff°ffSX BÀf BÔOXÀMÑe IZY

¸fb°ffd¶fIY JbQ IYû PXf»f SXWXe WX`Ô AüSX A¶f UWX ·fe dIYÀfe ¶ffg»feUbOX E¢MÑZÀf ÀfZ IY¸f

³fWXeÔ WX`Ô. WXf»ffÔdIY, ¹fWXfÔ ²¹ff³f QZ³fZ Uf»fe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¶fb²fUfSX IYû VfbøY WXbE

»f`¢¸fZ R`YVf³f UeIY 2018 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ VffdWXQ IY´fcSX IZY Àff±f SX`Ô¸f UfgIY dIY¹ffÜ

À Àf f´ ´f f³ ³f ff f I IYYû û d d¸ ¸f f» »f f S SXXW WXXZZ S SXXf fþ þ³ ³f fe ed d° °f f

¸ ¸f fZZÔÔ A Af f³ ³f fZZ I IZZYY A Af fggR RYYS SXX

A´f³fZ ¦fþ¶f OXfÔÀf IZY ¨f»f°fZ »ffJûÔ

»fû¦fûÔ IZY dQ»fûÔ ´fSX SXfþ IYSX³fZ Uf»fe

WXdSX¹ff¯fUe E¢MÑZÀf ³fZ EIY d³fþe ¨f`³f»f

¸fZÔ BÔMXSX½¹fc IZY QüSXf³f A´f³fe »ffBRY ÀfZ

þbOÞXe IYfRYe ¶ff°fZÔ VfZ¹fSX IYeÜ QSXAÀf»f,

Àf´f³ff ´fÔþf¶f WXdSX¹ff¯ff WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ

A´f³fe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ´fWXbÔ¨fe ±feÜ

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¶f¦f ¶ffgÀf IZY ¶ffQ

CX³WXZÔ IYfRYe IYf¸f d¸f»f SXWXf WX`Ü Àff±f WXe

CX³fIYû SXfþ³fed°f ¸fZÔ ·fe Af³fZ IZY d»fE

AfgRYSX dIYE þf SXWXZ WX`Ü

SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àf´f³ff

³fZ IYWXf dIY CXÀfIZY d»fE A·fe Uû ¶fWXb°f

LûMXe WX`Ü Uû UWXe IYf¸f IYSXZÔ¦fe dþÀfIYe

CX³WXZÔ øYd¨f WX`Ü Àff±f WXe IYWXf dIY CX³WXZÔ

°fe³fûÔ SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ AfgRYSX

AfE WX` »fZdIY³f ÀfûVf»f IYf¸f IYSX³fZ IZY

d»fE SXfþ³fed°f ¸fZÔ þf³ff þøYSXe ³fWXeÔ WX`Ü

¹fZ IYf¸f ¶ffWXSX SXWXIYSX ·fe WXû ÀfIY°ff WX`Ü

¦füSX°f»f¶f WX` dIY Àf´f³ff ¨fü²fSXe ´fSX

Qd»f°f Àf¸ffþ õfSXf IZYÀf QþÊ IYSXf¹ff

¦f¹ff ±ff dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fe EIY SXfd¦f³fe

¸fZÔ BÀf Àf¸ffþ IYf A´f¸ff³f dIY¹ff WX`Ü

dþÀfIYû IYûMXÊ ³fZ SXï IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf

´fSX Àf´f³ff ³fZ IYWXf dIY Uû ¨ffWXIYSX ·fe

WX`Ü UWX IYf¸f ÀfZ ²¹ff³f ·fMXIYf³ff ³fWXeÔ

¸ ¸ff``ÔÔ þ þüüW WXXS SXX I IY Yff À Àff¸ ¸ff± ±ffÊʳ ³ff

L LûûO OÞÞXX Q QccÔÔ¦ ¦ffff ddM MXXÐÐU UM MXXS SXX :: A Add¸ ¸ff° °ffff· ·ff

AÃf¹f

¶ffg»feUbOX ¸fZ¦ffÀMXfSX Ad¸f°ff·f ¶f¨¨f³f B³f dQ³fûÔ QbJe WX`Ô. d¶f¦f

¶fe dIYÀfe A´f³fZ ÀfZ ³fWXeÔ ¶fd»IY ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf ÀffBMX

dMXÐUMXSX ÀfZ ³ffJbVf WX`Ô. dMXÐUMXSX ´fSX A´f³fZ RYfg»fûAÀfÊ IYe ÀfÔ£¹ff

IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¸fþfIY IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UWX ÀfûVf»f

³fZMXUdIÔYʦf ÀffBMX LûOÞX³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXZ WX`Ô. ¶f°ff QZÔ,

dMXÐUMXSX ´fSX d¶f¦f ¶fe IZY °fe³f IYSXûOÞX 30 »ffJ

RYfg»fûAÀfÊ ±fZ þû A¶f §fMXIYSX °fe³f IYSXûOÞX

29 »ffJ WXû ¨fbIZY WX`Ô.

AÃf¹f IbY¸ffSX 1897 IYe ÀffSXf¦fPÞXe IYe »fOÞXfBÊ ´fSX

¶f³f SXWXe dRY»¸f ¸fZÔ WXU»fQfSX BÊVfSX dÀfÔWX IYf

dIYSXQfSX d³f·ff°fZ ³fþSX AfEÔ¦fZÜ dRY»¸f ¸fZÔ A´f³fZ

»fbIY IYû »fZIYSX ´fWX»fZ WXe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ Af ¦fE WX` AüSX

A¶f UWX BÀf dRY»¸f IZY d»fE AÃf¹f IbYL JfÀf

°f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ J¶fSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY,

dRY»¸f 'IZYÀfSXe' IZY d»fE AÃf¹f

´ffSXÔ´fdSXIY

°f»fUfSX¶ffþe IYSX³ff AüSX ¦fMXIYf

(´fÔþf¶f ¸fZÔ dÀfJûÔ IZY ¶fe¨f

»fûIYd´fi¹f QZÀfe ¸ffVfÊ»f AfMXÊ)

IYe MÑZd³fÔ¦f »fZ³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX

SXWXZ WX`ÔÜ ¦fMXIYf IYû dÀfJûÔ IZY

¶fe¨f Àf¶fÀfZ ´fbSXf³fe ÀfZ»RY

°fû´f

¨f»ff³ff,

Ad¸f°ff·f ³fZ dMXÐUMXSX

´fSX d»fJf, "dMXÐUMXSX

°fb¸f³fZ ¸fZSXZ ´fiVfÔÀfIYûÔ IYe

ÀfÔ£¹ff IY¸f IYSX Qe...WXf

WXf WXf WXf WXf..... ¹fWX

¸fþfIY WX`... °fb¸WXZÔ LûOÞX³fZ

IYf Àf¸f¹f Af ¦f¹ff

WX`...BÀf ÀfRYSX IZY d»fE

VfbdIiY¹ff...Àf¸fbQi ¸fZÔ AüSX

·fe þWXfþ WX`, þû BÀfÀfZ

IYWXeÔ Ad²fIY ¸f³fûSXÔþIY

·fe WX`Ô....."

A»ffCXïe³f dJ»fþe

IZY dIYSXQfSX ÀfZ UfWXUfWXe

¶fMXûSX SXWXZ SX¯fUeSX dÀfÔWX

IYû dSX»feþ IZY 5UZÔ dQ³f

d¸f»ff AUfgOXÊ

d¶f¦f ¶fe IYe °fSXWX

A¶f Àfb´fSXÀMXfSX VffWX÷YJ

Jf³f IZY ·fe dMXÐUMXSX ´fSX

°fe³f IYSXûOÞX 29 »ffJ

´fiVfÔÀfIY WX`Ô. dMXÐUMXSX IZY

A»ffUf Ad¸f°ff·f A³¹f

ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf ÀffBMX

BÔÀMXf¦fif¸f ´fSX ·fe IYfRYe

ÀfdIiY¹f WX`Ô AüSX A´f³fZ

¶»ffg¦f IYû »fZIYSX ·fe UWX

WX¸fZVff ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX°fZ WX`Ô.

¶f°ff QZÔ, B³f dQ³fûÔ

¸fWXf³ff¹fIY Afd¸fSX Jf³f

IZY Àff±f dRY»¸f 'NX¦Àf

AfgRY dWXÔQûÀ°ff³f' AüSX

FYd¿f IY´fcSX IZY Àff±f

dRY»¸f '102 ³ffgMX

AfCXMX' IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ

d¶fþe WX`ÔÜ

dOXRZYÔÀf IYe °fIY³feIY ¸ff³ff

þf°ff

dRY»¸f¸fZIYÀfÊ ³fZ ¹fWX

R`YÀf»ff dIY¹ff WX` dIY UZ

BÀf dRY»¸f ¸fZÔ BÀf IY»ff

IYf ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜAÃf¹f IYû

B³f Àf·fe IZY d»fE 15 dQ³fûÔ IYe

IYdNX³f MÑZd³fÔ¦f Qe þfE¦feÜ

dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, WXf»ffÔdIY

dRY»¸f ¸fZÔ Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ IYe

WXf±ff´ffBÊ IZY IY¸f WXe Àfe³f WX`Ô Ü

WX`

AüSX

dIYÀfe IYe ·ffU³ffAûÔ IYû NXZÀf ³fWXeÔ

´fWXbÔ¨ff ÀfIY°fe WX`Ü Uû IY·fe ·fe IYûBÊ

EZÀff IYf¸f ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fe dþÀfÀfZ dIYÀfe IYû

·fe QbJ WXûÜ »f¦f°ff WX` d¶f¦f ¶ffgÀf ÀfZ

Af³fZ IZY ¶ffQ Àf´f³ff Àf»f¸ff³f IZY ³f¢VfZ

IYQ¸f ´fSX ¨f»f SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Uû A·fe A´f³fZ IYdSX¹fSX IYf Àfû¨f SXWXe WX`

BÀfd»fE VffQe IYSX³fZ IYf IYûBÊ ´»ff³f ³fWXeÔ

¨ffWX°fe WX`Ü dRY»fWXf»f Àf´f³ff

³fZ dRY»¸f 'UeSXZ Qe U`dOXÔ¦f' ¸fZÔ

IYf¸f dIY¹ff WX`Ü þû þ»Q WXe

»fû¦fûÔ IZY Àff¸f³fZ WXû¦feÜ UWXeÔ

¶ff°fûÔ ¶ff°fûÔ ¸fZÔ Àf´f³ff ³fZ

Àfb·ff¿f §fBÊ, ÀfÔþ¹f »fe»ff

·fÔÀff»fe AüSX EIY°ff IY´fcSX

IZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ IYe

B¨Lf þfdWXSX IYeÜ

¸f»ffBIYf IYf ´fØff IYfMX³fZ Af ¦fBÊ CX³fIYe WX¸fVf¢»f

³ ³ffW WXXeeÔÔ I IY YS SXX S SXXW WXXee W WXXccÔÔ

OXfÔÀf IYSX SXWXe WX`Ô AüSX ¸f»ffBIYf ASXûOÞXf

IYû ¨f`»fZÔþ IYSX°fe ³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ

MXfB¦fSX ßffgRY AüSX dQVff ´fMXf³fe IYe

'¶ff¦fe-2' 30 ¸ff¨fÊ IYû WXû¦fe dSX»feþ,

SX¯f¶feSX IY´fcSX IYe SÔ»»fju IYû QZ¦fe

MX¢IYSX

BÀf dRY»¸f IYû AÃf¹f Af³fÔQ ³fZ

OXf¹fSXZ¢MX dIY¹ff WX`Ü BÀf Àffg³¦f ¸fZÔ UZ ¦ffÔU

IYe ¶ff»ff ¶f³fe WX`Ô AüSX IY¸ff»f IYe »f¦f

SXWXe WX`ÔÜ BÀf ¦ff³fZ ¸fZÔ IY¶feSX ¶fZQe ·fe

³fþSX Af SXWXZ WX`Ô AüSX dWX³ff IZY OXfÔÀf IYf

·fSX´fcSX »fb°RY »fZ SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¦ff³fZ ¸fZÔ UZ

¸f»ffBIYf ASXûOÞXf ÀfZ dIY³WXeÔ ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ

IY¸f ³fWXeÔ »f¦f SXWXe WX`ÔÜ

WXf»ffÔdIY WXf»f WXe ¸fZÔ dWX³ff A´f³fZ

MXfg´f»fZÀf RYûMXûVfcMX IYe UþWX ÀfZ

ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ AfBÊ ±feÔÜ UZ ´fWX»fZ ·fe IYBÊ

dRY»¸fûÔ ¸fZÔ AfBMX¸f Àffg³¦f IYSX ¨fbIYe WX`ÔÜ

CX³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX IYe Àfed³f¹fSX

IYûdSX¹fû¦fifRYSX ÀfSXûþ Jf³f ³fZ EIY ¶ffSX

IYWXf ±ff, "¸f`Ô ¶ffg»feUbOX IYû EIY ³fBÊ

WXb³fSX¸fÔQ OXfÔdÀfÔ¦f ÀMXfSX QZ SXWXe WXcÔÜ

dRY»¸f '´fófU°f' IYe dSX»feþ IZY ¶ffQ ÀfZ

WXe Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f, SX¯fUeSX dÀfÔWX AüSX

VffdWXQ IY´fcSX BÀf dRY»¸f IYe ÀfRY»f°ff IYû

ÀfZd»f¶fiZMX IYSX³fZ ¸fZÔ d¶fþe WX`ÔÜ BÀf dRY»¸f ´fSX

dUUfQ WXû³fZ IZY ¶ffQ ´fcSXe dRY»¸f BÔOXÀMÑe OXf¹fSXZ¢MXSX ÀfÔþ¹f »fe»ff ·fÔÀff»fe IZY Àf´ffgMXÊ

¸fZÔ JOÞXe WXû ¦fBÊ ±feÜ WXf»ffÔdIY IbYL »fû¦f EZÀfZ ·fe WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ dRY»¸f ¸fZÔ dQJfE

¦fE 'þüWXSX' IZY Àfe³f ´fSX IYOÞXe Af´fdØf QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü BÀf ¸fbïZ ´fSX Qed´fIYf ³fZ ·fe

A¶f A´f³fe SXf¹f SXJe WX`Ü

WXf»f ¸fZÔ dRY»¸f ¸fZÔ þüWXSX IZY Àfe³f ´fSX ¸fedOX¹ff ÀfZ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE Qed´fIYf ³fZ

IYWXf dIY ³f °fû UWX JbQ AüSX ³f WXe dRY»¸f IZY ¸fZIYÀfÊ þüWXSX IYe ´fi±ff IYf Àf¸f±fʳf

IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dRY»¸f ¸fZÔ BÀf Àfe³f IYû IZYU»f BÀf °fSXWX QZJf þf³ff

¨ffdWXE dIY ¹fWX Bd°fWXfÀf ´fSX ¶f³feÔ dRY»¸f WX` AüSX CXÀf Àf¸f¹f þüWXSX IYe ´fi±ff IYf

¨f»f³f ±ff AüSX BÀfed»fE BÀf Àfe³f IYû SXJf þf³ff þøYSXe ±ffÜ Qed´fIYf IYf ¹fWX

·fe ¸ff³f³ff WX` dIY dRY»¸f IYf ¹fWX Àfe³f IYf IYfRYe ¸fþ¶fc°f WX` ¢¹fûÔdIY BÀf¸fZÔ CX³fIYf

I`YSX¢MXSX EIY ¶ffSX dRYSX CXÀfe ½¹fdöY ¸fZÔ d¸f»f þf°ff WX` dþÀfÀfZ UWX ´¹ffSX IYSX°fe WX`Ü

WXf»ffÔdIY Qed´fIYf dRY»¸f '´fófU°f' IYe Af»fû¨f³ffAûÔ ÀfZ ·fe ·f»fe-·ffÔd°f ´fdSXd¨f°f

WX`Ô »fZdIY³f Qed´fIYf ³fZ IYWXf dIY dRY»¸f IZY BÀf AfdJSXe Àfe³f IYû »fû¦f IYfRYe ´fÀfÔQ

IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX d±fAMXÀfÊ ¸fZÔ ´fiVfÔÀff ¸fZÔ JOÞXZ WXûIYSX BÀfIZY d»fE °ffd»f¹ffÔ ·fe ¶fþf

SXWXZ WX`ÔÜ

¸f»ffBIYf ASXûOÞXf IYû AfBMX¸f ¢½fe³f

·fe IYWXf þf°ff WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ þû ·fe

AfBMX¸f Àffg³¦f dIY¹ff WX`, CXÀf³fZ °fWX»fIYf

¸f¨ff¹ff WX`Ü IYBÊ dRY»¸fZÔ °fû EZÀfe WX`Ô þû

¶fZVfIY ¶ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX A¨Lf

´fiQVfʳf ³fWXeÔ IYSX ÀfIYeÔ »fZdIY³f ¸f»ffBIYf

IYf AfBMX¸f Àffg³¦f þøYSX QVfÊIYûÔ IZY

dQ»fûÔ ¸fZÔ Lf ¦f¹ffÜ ¸f»ffBIYf ASXûOÞXf IYe

WX¸fVf¢»f AüSX ÀffCX±f BÔdOX¹f³f dÀf³fZ¸ff

IYe '¸f»ffBIYf' dWX³ff ´ffÔ¨ff»f A¶f CX³WXZÔ

MX¢IYSX QZ³fZ IZY d»fE Af SXWXe WX`Ü dWX³ff

IYf AfBMX¸f Àffg³¦f 'EZ SXfþf' dSX»feþ WXû

¦f¹ff WX` þû 'þf³fZ ¢¹fûÔ QZ ¹ffSXû' dRY»¸f IYf

WX`Ü BÀf AfBMX¸f Àffg³¦f ¸fZÔ UZ þ¶fSXQÀ°f

À½f°½ffd²fIYfSXe d½fªf¹fZ³Qi IbY¸ffSX dÀfaWX, ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY d³fd½fOÞX dVf½f´fbÂf(½fZ¶f ¸ffBaXOX BX³RYûÀffgµMX ´fif. d»f.) IZY d»fE Aªfe¸ff¶ffQ d´fiaMXSX, A¦f¸f IbYAfa, ·fc°f³ff±f SXûOX, ´fMX³ff-28 ÀfZ ¸fbdQi°f E½fa WXfCXÀf ³fa.-2, Àf¸feSX ÀfQ³f, d¸fÂff IY¸´ffCaXOX, ¶fûdSaX¦f SXûOX, ´fMX³ff-800001 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ

¸fû¶ffBX»f- 9835511133 Email :news@swarajlive.com, (´fÂf ÀfZ Àfa¶fad²f°f Àf·fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ffd¹fIY ÃûÂf ´fMX³ff WXû¦ff)Ü