GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 20
GfK Supermarktkengetallen
90 Views
Download Presentation
suzy
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Omzetdaling supermarkten november.Zondag wint aan populariteit. Consumentenvertrouwen herstelt verder maar niet voor voeding. Voedingsbarometer daalt naar -21.7%. Supermarktomzet november 2013 In november 2013 is de supermarktomzet voor het eerst dit jaar gedaald nl. met -0.6% van €3.19 miljard (november 2012) naar €3.17 miljard (november 2013). De daling wordt veroorzaakt door minder bezoeken aan de supermarkt (-1.4%). De omzet per bezoek steeg licht (+0.8%) nl. van €21.70 (november 2012) naar €21.78 (november 2013). De afgelopen maanden is de ontwikkeling van de omzetgroei in de supermarkt omgeslagen van een forse groei naar een daling.

 3. Consumentenvertrouwen verbetert verder: consument bezuinigt meer op voeding. Voedingsbarometer daalt van -17.5% naar -21.7%. Het consumentenvertrouwen verbetert verder in december naar -22 (november -28). Hoewel nog negatief lijkt er sprake van een toenemend vertrouwen. • Naast het consumentenvertrouwen meet GfK nu maandelijks middels de GfK Voedingsbarometer de perceptie van het huishoudbudget voor voeding bij de consument middels een drietal vragen. • Afgelopen jaar meer, minder of evenveel uitgegeven aan dagelijkse boodschappen? • Indien meer of minder op welke manier? • Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te geven aan de dagelijkse boodschappen? Ruim 1 op de 3 huishoudens (34.8%) geeft aan het afgelopen jaar minder en ruim 1 op de 8 huishoudens meer aan de dagelijkse boodschappen uit te hebben gegeven. Per saldo een score van -21.7% in december (november -17.5%). De huishoudens die meer uitgeven kochten meer producten of werden geconfronteerd met prijsverhogingen. De huishoudens die minder uitgaven bespaarden vooral door meer aanbiedingen of huismerken te kopen of vaker naar een goedkopere supermarkt te gaan.

 4. Sinds oktober herstel in consumentenvertrouwen. Weer bijna op niveau 2009/2010.

 5. GfK Voedingsbarometer December 2013 Meer of minder uitgaven gedaan? Met name ‘gestegen prijzen’ N= 1.466

 6. GfK Voedingsbarometer December 2013Meer of minder verwachte uitgaven? Actuele score: -21.7 (-17.5) Verwachte score: -15.9 (-12.8) N= 1.466 Score berekend op basis van antwoorden ‘meer uitgeven’ en ‘minder uitgeven’

 7. Zondagomzet Het zondagaandeel binnen de totaal supermarktomzet blijft stijgen. Van de totale supermarktomzet wordt nu 2.6% op zondag gerealiseerd. In 5 jaar is de omzet fors gestegen van €225 miljoen (2008) naar €861 miljoen (voorschrijdend jaar 2013) Ruim de helft van de huishoudens (56%) doet gemiddeld 6.6x per jaar boodschappen op zondag. Vooral jongeren en alleenstaanden maken veel gebruik van de zondagopening terwijl gepensioneerden er beperkt gebruik van maken. Vooral in de 3 grote steden wordt er veel op zondag boodschappen gedaan in tegenstelling tot de 3 noordelijke provincies.

 8. Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 55.7%) steeds vaker (nu 6.6 x) op zondag boodschappen doen. Bijna driekwart van de zondagomzet op de zondagmiddag.

 9. Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 2.58% in MAT Q3 2013, oftewel € 860 miljoen. Vrijdag en zaterdag zijn belangrijkste verkoopdagen.

 10. GfK Life Cycle Huishoudensverdeling binnen Nederland Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

 11. Jongeren en alleenstaanden maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, groeit wel langzaam.

 12. Districten in Nederland(districtsindeling volgens GfK) District III: Noord District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II: Rest West District IV: Oost District V: Zuid

 13. Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. In alle regio’s groeit het zondag aandeel.

 14. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScanhet belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 15. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 16. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

 17. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 18. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 19. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 20. Meer informatie? vindt u op: op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL)) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com