Paweł Retkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paweł Retkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paweł Retkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

play fullscreen
1 / 44
Paweł Retkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
111 Views
Download Presentation
sophie
Download Presentation

Paweł Retkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stan wdrażania Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Paweł Retkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Mój region w Europie

 2. Tryb konkursowy Do dnia 03 września 2009r. w ramach RPO ogłoszono 19 naborów wniosków w ramach następujących działań: • 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich – konkurs zakończony • 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) – konkurs zakończony • 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) – konkurs zakończony • 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – konkurs zakończony • 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza • 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku • 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych – konkurs zakończony • 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna • 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług • 5.1.Rozwój instytucji otoczenia biznesu • 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw – konkurs zakończony • 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – konkurs zakończony • 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009) • 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska • 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2008) – konkurs zakończony • 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty (2009) • 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

 3. Tryb konkursowy • 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty • 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009) Do dnia 3 września 2009 roku złożono w konkursach 1534 projekty.

 4. PROJEKTY KONKURSOWEDziałanie 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne na obszarach wiejskich • Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej 2 kwietnia 2009r – koniec oceny formalnej Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 79 projektów na kwotę dofinansowania 34 984 121,48 PLN. Negatywny wynik oceny formalnej uzyskało 24 projektów na kwotę dofinansowania 10 919 374,38PLN. Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 76 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 33 582 593,43 PLN.

 5. PROJEKTY KONKURSOWE • Działanie 1.1. Infrastruktura drogowaDrogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej 29.06.2009 – koniec oceny formalnej Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 26 projektów na kwotę dofinansowania 56 096 155,86 PLN. Negatywny wynik oceny formalnej uzyskały 3 projekty na kwotę dofinansowania 4 261 014,14 PLN. Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 25 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania55 286 635,29 PLN.

 6. PROJEKTY KONKURSOWEDziałanie 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) • Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej 28.07.2009 – koniec oceny formalnej Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 7 projektów na kwotę dofinansowania 8 711 967,93 PLN. Negatywny wynik oceny formalnej uzyskały 4 projekty na kwotę dofinansowania 3 863 234,65 PLN Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 8 711 967,93 PLN. Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowejOś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Uchwałą Nr 42/611/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2009 r. zostało zatwierdzonych 14 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 44 558 254,81 PLN.

 7. PROJEKTY KONKURSOWE Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrzaOś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Złożono 38 wniosków na kwotę dofinansowania 27 732 655,83 PLN. Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 20 projektów. Negatywny wynik oceny formalnej uzyskały 4 projekty. Pozytywny warunkowo wynik oceny formalnej uzyskało 14 projektów. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowiskuOś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 1 454 521,95 PLN Trwa ocena formalna złożonych w ramach konkursu projektów.

 8. Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 57 213 301,22 PLN. Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społecznaOś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej Nabór projektów w dniach: 21.09.2009 r. – 02.10.2009 r. Alokacja 7 531 950 EURO, czyli 33 825 987, 45 PLN. PROJEKTY KONKURSOWE Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usługOś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Złożono 61 wniosków na kwotę dofinansowania 10 034 011,47 PLN. Trwa ocena formalna wniosków.

 9. Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu OśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Nabór zamknięty od 14.09.2009 r. do 25.09.2009 r. Alokacja 28 056 112,23 EURO, czyli 117 204 408,84 PLN. Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw OśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 139 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 25 933 828,58 PLN. Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw OśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 97 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 126 199 684,71 PLN.

 10. Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009) OśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Nabór otwarty. Do dnia 03.09.2009 r. złożono 143 wnioski na kwotę dofinansowania 55 476 822,37 PLN. Działanie 5.3. Rozwój instytucji otoczenia biznesu OśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Nabór zamknięty od dnia 21.09.2009 r. do 02.10.2009 r. Alokacja 19 020 077,00 EURO, czyli 85 419 165,81 PLN. Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktówOśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 148 172,33 PLN.

 11. PROJEKTY KONKURSOWE Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktówOśPriorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Do dnia 03.09.2009r. wpłynęło 214 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8 599 482,56 PLN. Trwa ocena formalna. Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowychOśPriorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki Złożono 146 wniosków na kwotę dofinansowania 333 782 161,75 PLN. Trwa ocena formalna. Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miastOśPriorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Nabór otwarty: 02.02.2009 - 26.06.2009 Złożono trzy wnioski na kwotę dofinansowania 10 246 889,52 PLN. Trwa ocena formalna.

 12. Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (2009)OśPriorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Nabór otwarty od 01.09.2009 r. Alokacja 70 374 283,00 EURO, czyli 250 884 318,89 PLN.

 13. PROJEKTY KLUCZOWE Do dnia 03 września 2009 roku złożono 52 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego • 1.1. Infrastruktura drogowa: 13 wniosków • 1.3. Infrastruktura kolejowa: 1 wniosek • 1.4 Infrastruktura portu lotniczego 2 wnioski • 2.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej 2 wnioski • 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 1 wniosek • 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 3 wnioski • 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej: 6 wniosków • 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 9 wniosków • 3.3. Rozwój infrastruktury kultury: 2 wnioski • 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 2 wnioski • 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 3 wnioski • 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze 2 wnioski • 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 4 wnioski • 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów po-przemysłowych i po-wojskowych 2 wnioski

 14. Podpisano 29 umów o dofinansowanie. • 3 projekty uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. • 20 projektów w trakcie oceny.

 15. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa W ramach Działania 1.1 podpisano umowy na realizację 83 projektów na łączną kwotę dofinansowania 231.027.069,13 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.1 wynosi 161.670.649 euro. Alokacja jest wykorzystana w 34,96 %.

 16. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Wśród tych 83 projektów znajdują się 74 projekty wybrane w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 32.503.779,19 PLN) oraz 9 projektów wybranych w trybie indywidualnym (198.523.289,94 PLN). Projekty kluczowe: Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Tytuł projektu: „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-TVIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin”. Kwota dofinansowania z EFRR: 10.267.200,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia”. Kwota dofinansowania z EFRR: 39.982.310,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie z korytarzem TEN-TVIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” Kwota dofinansowania z EFRR: 12.078.400,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-TVIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”. Kwota dofinansowania z EFRR: 35.933.240,00 PLN.

 17. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”. Kwota dofinansowania z EFRR: 46.137.760,00 PLN. Tytuł projektu: „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc”. Kwota dofinansowania z EFRR: 18.495.050,00 PLN. Beneficjent: Gmina Pakość. Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”. Kwota dofinansowania z EFRR: 5.110.142,00 PLN. Beneficjent: Powiat Chełmiński. Tytuł projektu: „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” Kwota dofinansowania z EFRR: 7.090.960,00 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Brodnicy Tytuł projektu: „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy”. Kwota dofinansowania z EFRR: 23.428.227,94 PLN.

 18. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa W ramach Działania 1.3 do realizacji wybrano 1 projekt kluczowy na kwotę dofinansowania 23.668.000,00 PLN. Jest to projekt pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego”, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.3 wynosi 25.677.103 euro. Alokacja jest wykorzystana w 22,55 %.

 19. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 1 Łącznie w ramach Osi 1 do realizacji wybrano 84 projekty na łączną kwotę dofinansowania 254.695.069,13 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi 238.701.959 euro. Alokacja jest wykorzystana w 26,11 %.

 20. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej W ramach Działania 2.1 podpisano umowy na realizację 10 projektów konkursowych na łączną kwotę dofinansowania 30.502.106,93 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.1 wynosi 34.285.133 euro. Alokacja jest wykorzystana w 21,77 %.

 21. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 2 Łącznie w ramach Osi 2 do realizacji wybrano 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 30.502.106,93,63 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117.924.474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 6,33 %.

 22. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej W ramach Działania 3.1 wybrano do dofinansowania 4 projekty kluczowe: Beneficjent: Powiat Wąbrzeski. Tytuł projektu: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 3.636.300,00 PLN. Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 42.274.400,00 PLN. Beneficjent: Gmina Miasta Rypina. Tytuł projektu: „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Kwota dofinansowania z EFRR: 15.991.696,00 PLN. Beneficjent: Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce. Tytuł projektu: „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu”. Kwota dofinansowania z EFRR: 9.967.059,29 PLN.

 23. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Projekty w ramach Działania 3.1 wybrano na łączną kwotę dofinansowania 71.869.455,29 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.1 wynosi 55.234.302 euro. Alokacja jest wykorzystana w 31,84 %.

 24. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Łącznie w ramach Działania 3.2 podpisano umowy na realizację 23 projektów na łączną kwotę dofinansowania 87.034.688,98 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.2 wynosi 42.333.935 euro. Alokacja jest wykorzystana w 50,30 %.

 25. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Wśród tych 23 projektów znajduje się 15 projektów wybranych w trybie konkursowym (na kwotę dofinansowania 53.230.647,61 PLN) oraz 8 projektów wybranych w trybie indywidualnym (33.804.041,37 PLN). Beneficjent: SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Tytuł projektu: „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”. Wartość dofinansowania: 3.166.894,44 PLN. Beneficjent: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Tytuł projektu: „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu”. Wartość dofinansowania: 5.390.122,45 PLN. Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy”. Wartość dofinansowania: 3.349.800,00 PLN. Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki realizacji”. Wartość dofinansowania: 3.384.200,00 PLN.

 26. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Beneficjent: Szpital Wojewódzki we Włocławku. Tytuł projektu: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”. Wartość dofinansowania: 6.768.400,00 PLN. Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. Tytuł projektu: „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń”. Wartość dofinansowania: 6.768.400,00 PLN. Beneficjent: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu. Tytuł projektu: „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu”. Wartość dofinansowania: 1.609.124,48 PLN. Beneficjent: Powiat Inowrocławski. Tytuł projektu: „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”. Wartość dofinansowania: 3.367.100,00 PLN.

 27. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury W ramach Działania 3.3 podpisano umowę na realizację 1 projektu kluczowego na kwotę dofinansowania 9.049.438,82 PLN. Projekt ten pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap” realizowany jest przez Gminę Miasta Chełmno. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.3 wynosi 26.062.259 euro. Alokacja jest wykorzystana w 8,50 %.

 28. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 3 Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 167.953.583,09 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123.630.496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 33,24 %.

 29. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw W ramach Poddziałania 5.2.1 podpisano umowy na realizację 122 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 22.943.984,59 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie 5.2.1 wynosi 8.598.745 euro. Alokacja jest wykorzystana w 65,29 %.

 30. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów W ramach Działania 5.5 podpisano umowy na realizację 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 908.696,84 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.5 wynosi 8.556.038 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,60 %.

 31. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 5 Łącznie w ramach Osi 5 do realizacji wybrano 157 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 23.852.681,43 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252.016.012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,32 %.

 32. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych W ramach Działania 6.2 podpisano umowę na realizację 1 projektu kluczowego na kwotę dofinansowania 4.040.520,00 PLN. Projekt ten pn. „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” realizowany jest przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 6.2 wynosi 36.425.096 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,71 %.

 33. WYKAZ PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI/UCHWAŁ O DOFINANSOWANIU Podsumowanie – Oś 6 Łącznie w ramach Osi 6 do realizacji wybrano 1 projekt na kwotę dofinansowania 4.040.520,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47.550.191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,08 %.

 34. STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 7 września 2009 r. zostało podpisanych 289 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 1.036.363.661,86 PLN, w tym dofinansowanie UE 510.235.881,01 PLN:

 35. STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 951.003.820 euro. Umowy zawarto na 13,13 % alokacji.

 36. Dynamika zawierania umów Do dnia 7 września 2009r. podpisanych zostało 289 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Najwięcej umów – 102, zawarto w maju 2009r., w lipcu i kwietniu zawarto 45 umów na realizację projektów

 37. Dynamika wypłaty środków W ramach RPO WK-P przekazano Beneficjentom środki w wysokości 60.200.979,42 PLN. Od kwietnia 2009r. widać stały wzrost wartości przekazywanych środków. W miesiącu sierpniu przekazano Beneficjentom 24.686.039,74 PLN. * W zestawieniu nie ujęto przekazanych, a nie rozliczonych zaliczek.

 38. Ilość zatwierdzonych wniosków o płatność Do dnia 7 września 2009r. w ramach RPO zatwierdzono 320 wniosków o płatność. Najwięcej z tych wniosków zweryfikowano w miesiącu lipcu – 117 oraz w okresie od początku sierpnia do 7 września 2009r. – 77.

 39. PROJEKTY ZAKOŃCZONE • Do dnia 7 września 2009r. rozliczono i zakończono realizację 18 projektów. • W ramach Osi 1 zakończono realizację 2 projektów: • Gmina Osielsko – „Przebudowa ul. Kusocińskiego w miejscowości Niemcz Gmina Osielsko na odcinku od ulicy Olimpijczyków do drogi powiatowej nr 1504C”; • Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-TVIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin”. • W ramach Osi 3 zakończono realizację 2 projektów: • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu”; • Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy - „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”.

 40. PROJEKTY, W RAMACH KTÓRYCH ZŁOŻONO WNIOSEK O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ W ramach Osi 5 zakończono realizację 11 projektów. Siedem z nich dotyczy Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw a cztery Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Zakończono również realizację 3 projektów w ramach Osi 8 Pomoc Techniczna. Dwa z nich dotyczą Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz jeden Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

 41. Dziękuję za uwagę www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl