over adhd therapie en medicatie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Over ADHD, therapie en medicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Over ADHD, therapie en medicatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
siyavash

Over ADHD, therapie en medicatie - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Over ADHD, therapie en medicatie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DRUK OP F5 EN DE PRESENTATIE START AUTOMATISCH OP. U HOEFT VERDER NIETS TE DOEN of, Druk op [enter] of [li-muisknop] om de presentatie te versnellen. Zorgzaam Omgaan, vzw. Z.O.O.M., vzw. Zorgzame op School. ZoS Over ADHD, therapie en medicatie Het ADHD-ADD -verhaal, start in onze hersenen! Wij nemen je even mee op een boeiende ontdekkingstocht.  © Zorgzaam Omgaan, vzw., Boomgaardstraat 67 te Roeselare. www.zorgzaamomgaan.be (versie november 2008)

 2. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. In dit deel zullen wij leren dat schakelkasten ontelbare zenuwbanen met elkaar verbinden . Minuscule elektrisch geladen schakelaartjes overbruggen -telkens dit nodig is- de opening tussen twee zenuwbanen. Het lichaam maakt deze neurotrans-mitters (chemische stoffen) telkens opnieuw aan. Ze zorgen voor de elektrische geleiding en verdwijnen achteraf terug!  Dit alles moet snel, zorgvuldig en juist gebeuren! Maar eerst staan wij stil bij een normaal werkend zenuwstelsel. Als voorbeeld bestuderen we de zenuwbanen die er voor zorgen dat ik met mijn ogen kan waarnemen (zien). Foute, te weinig en te trage schakelingen kan het zenuwstelsel zich niet permitteren!  © P. Glorieux, Zorgzaam Omgaan, vzw.

 3. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. De opdracht luidt: bekijk deze ‘Romeinse Brug’ aandachtig! Wat heb ik nodig om te kunnen zien? De ogen.  Iets om naar te kijken

 4. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. Ik kijk nu naar een Romeinse Brug. Wat gebeurt er allemaal? Opdracht: bekijk deze ‘Romeinse Brug’ aandachtig! Hoe komt het toch dat ik bijvoorbeeldmet mijn ogen kan ‘zien’? • Onze zenuwbanen zijn op vele plaatsen onderbroken: • In ontelbare ‘schakelkastjes’ worden de zenuwen met elkaar verbonden. Wij zoomen even in en zoeken die zenuwbanen en schakelkastjes die ervoor zorgen dat wij kunnen kijken of zien… Wat heb ik nodig om te kunnen zien? Via zo’n schakelkastjes (soms via het ruggenmerg) kan de informatie heen en weer stromen naar en van de juiste afdelingen in de hersenen! De ogen. • Goed om weten: • Het lichaam maakt in de schakelkas- ten voortdurend schakelaartjes aan en laat deze opnieuw verdwijnen. • Maar wij mogen ons niet laten afleiden: • Laten wij de schakelkasten even vandichterbij bekijken! Door het lichaam heen lopen overal zenuwbanen De tekening op het scherm is een zeer grote uitvergroting van zo’n minuscuul schakelkastje (zoals in de rode cirkel) • Eén zo’n schakelkastje: • willen wij immers bestuderen en doen werken!  Iets om naar te kijken

 5. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. Maar om te ‘zien’, moet de foto naar de hersenen worden verstuurd… Hoe komt het toch dat ik bijvoorbeeldmet mijn ogen kan ‘zien’? Deze foto wordt in het oog tot elektrische impulsen (stroom) omgezet. Als dit klaar is wordt de foto via verschillende zenuwbanen en schakelaars richting hersenen gestuurd. 

 6. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. Maar om te ‘zien’, moet de foto naar de hersenen worden verstuurd… Nog eens voor diegenen die het niet goed hebben gevolgd… . Wij starten bij de foto die door het netvlies van het oog werd ingescand (waargenomen)! Supersnel maakt het lichaam minischakelaartjes aan in de schakelkasten zodat de informatie door kan naar de hersenen! 

 7. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. Maar om te ‘zien’, moet de foto naar de hersenen worden verstuurd… Pas als de informatie aankomt in de hersenen zijn wij ons ervan bewust dat we een ‘Romeinse Brug’ zien! In werkelijkheid gebeurt dit allemaal met de snelheid van het licht! Supersnel maakt het lichaam minischakelaartjes aan in de schakelkasten zodat de informatie door kan naar de hersenen! 

 8. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. • Als een zenuwbaan tot rust komt: • verdwijnen alle minischakelaartjes vanzelf; • het systeem wordt zo in de uitstand geplaatst; • het is nu wachten op een nieuw signaal! 

 9. Het zenuwstelsel brengt informatie van en naar de hersenen. Elk puntje van ons lichaam is zo via het zenuwstelsel met de hersenen verbonden. Op deze wijze kunnen wij: Nadenken, ons geheugen oefenen, huiswerk maken, gevoelens hebben… Armen en benen bewegen, sporten, fietsen… Slapen, dromen, wegdromen… Eten, drinken Kortom: een goed werkend zenuwstelsel is voor de mens onontbeerlijk! 

 10. Als de schakelkastjes en schakelaartjes van het zenuwstelsel en de hersenen NIET goed werken: De opdracht is dezelfde: bekijk aandachtig deze ‘Romeinse Brug’! 

 11. Als de schakelkastjes en schakelaartjes van het zenuwstelsel en de hersenen NIET goed werken: De opdracht is dezelfde: bekijk aandachtig deze ‘Romeinse Brug’! Het systeem komt op gang… Maar faalt…. 

 12. Als de schakelkastjes en schakelaartjes van het zenuwstelsel en de hersenen NIET goed werken: Probleem 1: de zintuigen (hier het oog) kan zich niet richten op één object… Dit maakt het voor de persoon in kwestie reeds zeer druk! 

 13. Als de schakelkastjes en schakelaartjes van het zenuwstelsel en de hersenen NIET goed werken: Probleem 2: RESULTAAT Hoe schakelproblemen in het zenuwstelsel verhelpen? • Aanmaak van te weinig schakelaars in de schakelkast. • Die bovendien fout en te traag geschakeldworden! Noch het zenuwstelsel, noch de hersenen… laat staan de persoon zelf kunnen deze problemen vermijden. Ze worden immers veroorzaakt door een biologische stoornis = een probleem welke in het lichaam ingebakken zit! • De hersenen: • krijgen foute (onstabiele) informatie binnen; • die bovendien niet goed wordt verwerkt; • en waardoor de hersenen fout zullen reageren. 

 14. Als de schakelkastjes en schakelaartjes van het zenuwstelsel en de hersenen NIET goed werken: Hoe schakelproblemen in het zenuwstelsel verhelpen? • Extra taken (geen straf!). • Hulp door CLB. • Extra hulp bij het maken van huistaak en bij toetsvoorbereiding door de ouders, een vriend of vriendin. • Extra lessen door een leerkracht van de school. • Therapie. • Speciale leermethodes gebruiken (beertjes…). • Speciale hulpmiddelen gebruiken (laptop die kan voorlezen…). • Soms ook medicatie. Medicatie: een woordje uitleg! 

 15. Medicatie regelt de aanmaak van schakelaartjes in de schakelkasten: Medicatie wordt voorgeschreven door de dokter Medicijnen helpen hier om genoeg hersenschakelaartjes aan te maken… Medicatie wordt speciaal ontworpen voor één welbepaald probleem! • En ze zorgen er bovendien voor : • om snelle… • en juiste schakelingen maken! 

 16. Medicatie regelt de aanmaak van schakelaartjes in de schakelkasten: Het systeem werkt met medicatie +/- weerom normaal… Althans, net zolang de medicatie een oogje in het zeil houdt! Want, hier ‘genezen’ de medicijnen niet… Ze zijn enkel een hulpmiddel! 

 17. Medicatie regelt de aanmaak van schakelaartjes in de schakelkasten: Althans, net zolang de medicatie een oogje in het zeil houdt! Want, hier ‘genezen’ de medicijnen niet… Ze zijn enkel een hulpmiddel! 