Download
misbruik van en verslaving aan medicatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Misbruik van en verslaving aan medicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Misbruik van en verslaving aan medicatie

Misbruik van en verslaving aan medicatie

348 Views Download Presentation
Download Presentation

Misbruik van en verslaving aan medicatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Misbruik van en verslaving aan medicatie Els Noorlander

  2. Inleiding • Geschiedenis • Benzodiazepinen • werking • Gevolgen • Verslaving en preventie

  3. Geschiedenis • Slaapwerkende middelen gaan al 1000 jaren mee • Alcohol • opiaten • Barbituraten, heel effectief maar grote nadelen • Werkte heel lang • Veel geslaagde zelfmoorden • Verslavingspotentieel groot • Afstand tussen werkzame en dodelijke dosis is klein • De eerste benzodiazepinen in 1963 • Na aantal jaren stegen de aantal verslavingen • In loop van aantal jaren, meer dan 100 000 gebruikers in Nederland alleen al.

  4. Benzodiazepinen • Medicamenten die worden vervaardigd door de farmaceutische industrie. • Hoe word ze toegedient? • Tablet • Capsule • Zetpil • Injectie • Eén van de meest voorgeschreven geneesmiddelen ter wereld. • 700 000 tegen als slaapmiddel • 1.2 miljoen tegen angst • Nog 200 000 mensen kregen een zelfde soort medicatie voor geschreven zonder anti-convulsieve en spierverslappende werkingen.

  5. Werking • Belangrijkste werkingen : • Kalmering • Slaperigheid • Spierverslapping • Anti-convulsief effect : epileptische insulten kan couperen.

  6. Gevolgen • Het algemene advies is deze stoffen niet langer dan twee weken voor te schrijven als slaapmiddel en niet langer dan twee maanden als angstdemper. • Gevolgen hiervan is het ontstaan van risico’s tot afhankelijkheid. • De bijwerkingen volgen logisch uit de werking: • sufheid • geheugenstoornissen • valneiging (vanwege de spierverslappende werking) • concentratiestoornissen • emotionele vervlakking.

  7. Verslaving & preventie • In theorie zou de werking van het medicijn moeten beginnen afnemen na een week of 6. • Is echter niet altijd het geval bij elke patiënt, bij verbetering van de klachten is de persoon niet meer geneigd van te stoppen. • Rare relatie tussen patiënt en dokter, patiënt verzint allerlei excuses om toch maar aan zijn medicatie te geraken : • Aan anderen voorgeschreven middelen slikken • klachten simuleren • Al of niet bedekt dreigen met agressie of suïcide als de arts het • Waagt aan de benzo’s te komen • Recepten vervalsen. Zo zijn er nog een paar.

  8. Preventie • Het staken van de inname van de drug is belangrijk om volgende redenen : • De medicatie heeft helemaal geen nut meer • De angstklachten kunnen verergeren • Geheugenproblemen doen ernstig af aan de kwaliteit van het leven • De medicatie kan gevaarlijk zijn in het verkeer en bij machinebediening • Kans op sterven van overdosis is groot

  9. Ontwenningsverschijnselen zijn : • slapeloosheid • angstgevoelens • prikkelbaarheid • spiertrekkingen of beven • hartkloppingen • duizeligheid • concentratiestoornissen • lusteloosheid • misselijkheid • hoofdpijn • moeheid • in ernstige gevallen kunnen epileptische insulten of psychotische verschijnselen optreden