actueel medicatie overzicht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actueel Medicatie Overzicht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actueel Medicatie Overzicht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Actueel Medicatie Overzicht - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Actueel Medicatie Overzicht. medicatie(informatie)overdracht Waardenland; een Drechtzorg programma Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten. Deelnemers Drechtzorg. Huisartsen in zorggroepen Apotheken (openbaar, dienst, poli, kliniek) Ziekenhuizen ( Btx en Asz ) V&V concerns Thuiszorg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Actueel Medicatie Overzicht


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
actueel medicatie overzicht
Actueel Medicatie Overzicht

medicatie(informatie)overdracht Waardenland;

een Drechtzorg programma

Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten

deelnemers drechtzorg
Deelnemers Drechtzorg

Huisartsen in zorggroepen

Apotheken (openbaar, dienst, poli, kliniek)

Ziekenhuizen (Btx en Asz)

V&V concerns

Thuiszorg

GGZ concerns

GGD zhz

Revalidatiezorg

Gehandicaptenzorg

MEE

doel amo richtlijn
Doel AMO richtlijn

Doel van de richtlijn is het voorkomen van fouten bij de overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid doordat zorgprofessionals elkaar op tijd en goed informeren. Basis van de richtlijn is dat er altijd een actueel medicatieoverzicht van de patiënt beschikbaar is en dat dit overzicht meeverhuist naar de volgende zorgverlener van deze patiënt. Ook voor cliënt in thuiszorg!

De richtlijn staat op www.medicatieoverdracht.nl.

terug en vooruitblik
terug- en vooruitblik
 • 2003: NICTIZ (‚Aorta’)
 • 2009 -2012: EPD ja / NEE (opt-out afgekeurd)
 • 2011: richtlijn overdracht medicatiegegevens
 • 2013: LSP (opt-in route)
 • 2014: IGZ gaat ‚handhaven’
 • 2014: Waardenland krijgt AMO
voorschrijvers en igz 2014
Voorschrijvers en IGZ 2014
 • Informatie op orde. De informatiebehoefte over het zorgproces en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn duidelijk.
 • Elektronisch dossier op orde. Het elektronisch dossier is conform richtlijnen van de beroepsgroep ingericht (gebaseerd op stap 1); de aanbieder van zorg heeft minimaal het medicatiedossier op orde.
 • Elektronisch voorschrijven op orde. De software voldoet aan de functionele en kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
 • Uitwisselingsinfrastructuur op orde. Een elektronische uitwisselingsinfrastructuur voldoet aan beveiligingseisen, de wet Bescherming persoonsgegevens en de eisen die de beroepsgroep stelt.
 • Elektronische receptuitwisseling op orde. De elektronische recepten uit de EVS-systemen, voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen die de beroepsgroep stelt (onder andere NEN 7503).
naar amo in waardenland
naar AMO in Waardenland
 • Programma voor deelnemers Drechtzorg in alle sectoren (o.l.v. Hanneke en Leo / zie PvA)
 • Convenant ontwikkelen (Processen en protocollen o.l.v. Marleen Rijneveld)
 • Techniek tijdig in orde brengen (Systemen en infrastructuur o.l.v. Marianne Velthoven)
 • Patiënten / verzekerden / burgers (en zorgaanbieders) motiveren voor opt-in! (Opt-in o.l.v. Leo van Rooijen)
huisartsen apothekers
huisartsen & apothekers
 • HISsenvoorbereid
 • AISsen voorbereid
 • opt-in actief
 • HAP
 • dienstapotheek
slide11

Stand van zaken in Albert Schweitzer zkh

 • meeste artsen schrijven elektronisch voor
 • ziekenhuisapotheek doet al verificatie medicatie (gebruikt OZIS)
 • protocol medicatie overdracht opgesteld
 • project “uitwisseling medicatiegegevens via het LSP”
  • fase 1: opvragen van medicatie-overzicht: testen december 2013 met apotheek en uitrollen vanaf begin 2014 bij voorschrijvers
  • fase 2: aanmelden voorschriften: wrs. vanaf mei 2014 mits EVS en SAP gereed zijn
slide12

Rond 3 april 2014 nieuw concern breed zorginformatiesysteem HIX geïmplementeerd

 • inclusief EPD / EMD / EVS / ECD
 • Medewerkers worden nu voorbereid.
overige sectoren
overige sectoren
 • problemen of traag met aansluiting op LSP
 • eigen informatisering nog niet geschikt
 • ‚hulp’ vanuit ons programma
 • enquête stand van zaken onder alle deelnemers via contactpersonen
resultaat 1 per 1 maart 2014
Resultaat 1 per 1 maart 2014

Een regionaal convenant waarin beschreven staat hoe de medicatieoverdracht in de keten dient te verlopen en volgens welke de deelnemende organisaties werken. Onder dit convenant moet een aantal protocollen hangen voor de overdracht tussen de verschillende zorgverleners.

resultaat 2 per 1 juli 2014
Resultaat 2 per 1 juli 2014

Advies m.b.t. de implementatie van de protocollen binnen de betrokken zorgorganisaties, zodanig dat het per 1 juli 2014 operationeel kan zijn.

werkgroep systemen en infrastructuur
Werkgroep Systemen en Infrastructuur
 • Richtlijnen
 • Advies

leden in staat om zelfstandig per 1-7-2014 technisch aangesloten te zijn op het LSP

uitdagingen
Uitdagingen
 • Regio indeling/ leden/ adherentiegebied
 • Techniek tbv gegevens
 • Veel informatie is bekend maar hoe delen?
 • Scope discussies
verwachtingen contactpersonen
Verwachtingen contactpersonen
 • Klankbord
 • Toegang tot achterliggende organisaties
 • Pad vereffenen intern
processen en procedures
Processen en procedures
 • Aanpassen interne processen rondom medicatie
  • in aansluiting op regionaal afgesproken protocol
 • Bepalen procesgang rondom vragen en registreren toestemming patiënten
organisatorisch
Organisatorisch
 • Eerst via koepels toestemming regelen
 • Aanvragen UZI middelen
 • Voorlichting cliënten en registratie opt-in
  • Meeliften op campagne WG opt-in?
 • Opschonen dossiers
 • Opleidingen
systemen
Systemen
 • Aanpassen XIS-en
  • tbv uitwisseling medicatiegegevens (incl. ICA!)
  • tbv registreren toestemming patiënten
 • Kwalificatie XIS door VZVZ
  • Richtlijnen vanuit WG Systemen & ICT Infrastructuur
 • Bij alleen raadplegen viewer wellicht voldoende
infrastructuur
Infrastructuur
 • Keuze ZorgServiceProvider (ZSP)
 • Technische aansluiting op LSP
  • Richtlijnen vanuit WG Systemen & ICT Infrastructuur
vzvz hulpbronnen
vZVZ hulpbronnen
 • https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aansluiten/Hoe-sluit-u-aan
 • https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aansluiten/Hoe-sluit-u-aan/Toolkit/Toolkit
enquete a m o
ENQUETE A M O

Klik hier