Download
actueel medicatie overzicht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actueel Medicatie Overzicht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actueel Medicatie Overzicht

Actueel Medicatie Overzicht

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Actueel Medicatie Overzicht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Actueel Medicatie Overzicht medicatie(informatie)overdracht Waardenland; een Drechtzorg programma Regie: Hanneke van der Haar en Leo Jetten

 2. Deelnemers Drechtzorg Huisartsen in zorggroepen Apotheken (openbaar, dienst, poli, kliniek) Ziekenhuizen (Btx en Asz) V&V concerns Thuiszorg GGZ concerns GGD zhz Revalidatiezorg Gehandicaptenzorg MEE

 3. Doel AMO richtlijn Doel van de richtlijn is het voorkomen van fouten bij de overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid doordat zorgprofessionals elkaar op tijd en goed informeren. Basis van de richtlijn is dat er altijd een actueel medicatieoverzicht van de patiënt beschikbaar is en dat dit overzicht meeverhuist naar de volgende zorgverlener van deze patiënt. Ook voor cliënt in thuiszorg! De richtlijn staat op www.medicatieoverdracht.nl.

 4. terug- en vooruitblik • 2003: NICTIZ (‚Aorta’) • 2009 -2012: EPD ja / NEE (opt-out afgekeurd) • 2011: richtlijn overdracht medicatiegegevens • 2013: LSP (opt-in route) • 2014: IGZ gaat ‚handhaven’ • 2014: Waardenland krijgt AMO

 5. Voorschrijvers en IGZ 2014 • Informatie op orde. De informatiebehoefte over het zorgproces en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn duidelijk. • Elektronisch dossier op orde. Het elektronisch dossier is conform richtlijnen van de beroepsgroep ingericht (gebaseerd op stap 1); de aanbieder van zorg heeft minimaal het medicatiedossier op orde. • Elektronisch voorschrijven op orde. De software voldoet aan de functionele en kwaliteitseisen van de beroepsgroep. • Uitwisselingsinfrastructuur op orde. Een elektronische uitwisselingsinfrastructuur voldoet aan beveiligingseisen, de wet Bescherming persoonsgegevens en de eisen die de beroepsgroep stelt. • Elektronische receptuitwisseling op orde. De elektronische recepten uit de EVS-systemen, voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen die de beroepsgroep stelt (onder andere NEN 7503).

 6. naar AMO in Waardenland • Programma voor deelnemers Drechtzorg in alle sectoren (o.l.v. Hanneke en Leo / zie PvA) • Convenant ontwikkelen (Processen en protocollen o.l.v. Marleen Rijneveld) • Techniek tijdig in orde brengen (Systemen en infrastructuur o.l.v. Marianne Velthoven) • Patiënten / verzekerden / burgers (en zorgaanbieders) motiveren voor opt-in! (Opt-in o.l.v. Leo van Rooijen)

 7. de regio Waardenland

 8. huisartsen & apothekers • HISsenvoorbereid • AISsen voorbereid • opt-in actief • HAP • dienstapotheek

 9. Stand van zaken in Albert Schweitzer zkh • meeste artsen schrijven elektronisch voor • ziekenhuisapotheek doet al verificatie medicatie (gebruikt OZIS) • protocol medicatie overdracht opgesteld • project “uitwisseling medicatiegegevens via het LSP” • fase 1: opvragen van medicatie-overzicht: testen december 2013 met apotheek en uitrollen vanaf begin 2014 bij voorschrijvers • fase 2: aanmelden voorschriften: wrs. vanaf mei 2014 mits EVS en SAP gereed zijn

 10. Rond 3 april 2014 nieuw concern breed zorginformatiesysteem HIX geïmplementeerd • inclusief EPD / EMD / EVS / ECD • Medewerkers worden nu voorbereid.

 11. overige sectoren • problemen of traag met aansluiting op LSP • eigen informatisering nog niet geschikt • ‚hulp’ vanuit ons programma • enquête stand van zaken onder alle deelnemers via contactpersonen

 12. Discussie

 13. Marleen Rijneveld

 14. werkgroep Convenant

 15. Resultaat 1 per 1 maart 2014 Een regionaal convenant waarin beschreven staat hoe de medicatieoverdracht in de keten dient te verlopen en volgens welke de deelnemende organisaties werken. Onder dit convenant moet een aantal protocollen hangen voor de overdracht tussen de verschillende zorgverleners.

 16. Resultaat 2 per 1 juli 2014 Advies m.b.t. de implementatie van de protocollen binnen de betrokken zorgorganisaties, zodanig dat het per 1 juli 2014 operationeel kan zijn.

 17. Marianne Velthoven

 18. Werkgroep Systemen en Infrastructuur • Richtlijnen • Advies leden in staat om zelfstandig per 1-7-2014 technisch aangesloten te zijn op het LSP

 19. Uitdagingen • Regio indeling/ leden/ adherentiegebied • Techniek tbv gegevens • Veel informatie is bekend maar hoe delen? • Scope discussies

 20. Fasering

 21. Leden werkgroep

 22. Verwachtingen contactpersonen • Klankbord • Toegang tot achterliggende organisaties • Pad vereffenen intern

 23. Leo van Rooijen

 24. Stappen die deelnemers Drechtzorg intern moeten doorlopen Hanneke van der Haar

 25. Processen en procedures • Aanpassen interne processen rondom medicatie • in aansluiting op regionaal afgesproken protocol • Bepalen procesgang rondom vragen en registreren toestemming patiënten

 26. Organisatorisch • Eerst via koepels toestemming regelen • Aanvragen UZI middelen • Voorlichting cliënten en registratie opt-in • Meeliften op campagne WG opt-in? • Opschonen dossiers • Opleidingen

 27. Systemen • Aanpassen XIS-en • tbv uitwisseling medicatiegegevens (incl. ICA!) • tbv registreren toestemming patiënten • Kwalificatie XIS door VZVZ • Richtlijnen vanuit WG Systemen & ICT Infrastructuur • Bij alleen raadplegen viewer wellicht voldoende

 28. Infrastructuur • Keuze ZorgServiceProvider (ZSP) • Technische aansluiting op LSP • Richtlijnen vanuit WG Systemen & ICT Infrastructuur

 29. vZVZ hulpbronnen • https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aansluiten/Hoe-sluit-u-aan • https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aansluiten/Hoe-sluit-u-aan/Toolkit/Toolkit

 30. Discussie

 31. ENQUETE A M O Klik hier

 32. RONDVRAAG