Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny
Download
1 / 15

Program Operacyjny Kapita? Ludzki KOMPONENT REGIONALNY - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Operacyjny Kapita? Ludzki KOMPONENT REGIONALNY' - simeon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał LudzkiKOMPONENT REGIONALNY

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Wrocław, 10 grudnia 2007r.


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnegoprzedsiębiorstw

komponentcentralny

Priorytet III Wysoka jakość edukacji

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

komponentregionalny

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

KOMPONENT REGIONALNY

W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym.

Projekty mają charakter lokalny lub regionalny.

KOMPONENT CENTRALNY

W rama

W ramach komponentu centralnego środki zostaną prze znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym.

Projekty mają charakter ogólnopolski lub ponadregionalny.

5

~40%

4

~60%

Priorytetów

środków

Priorytety

środków

Pomoc Techniczna 1 Priorytet

środki dla zapewnienia funkcjonowania systemu instytucjonalnego


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - BUDŻET

Całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 - 201311 420 207 059 euro

w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego

15% to krajowy wkład publiczny.

Alokacja dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013

485 369 954 euro


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – OBSZARY INTERWENCJI

OBSZARY

INTERWENCJI

integracja społeczna

rozwój potencjału

adaptacyjnego

pracowników

i przedsiębiorstw

zatrudnienie

edukacja

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich

promocja zdrowia zasobów pracy

sprawna i skuteczna administracja publiczna


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CELE

CEL GŁÓWNY - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe

Cel pierwszy: Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Cel drugi: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

Cel trzeci: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

Cel czwarty: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

Cel piąty: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

Cel szósty: Wzrost spójności terytorialnej


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Cele: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VII

Promocja integracji społecznej

Cele: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VII

Promocja integracji społecznej


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VIII

Regionalne kadry gospodarki

Cel:Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VIII

Regionalne kadry gospodarki


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Cele:Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Dziękuję za uwagę

Mirosława KWIATEK

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego