leti imde s re yakla m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İletişimde Süreç Yaklaşımı PowerPoint Presentation
Download Presentation
İletişimde Süreç Yaklaşımı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

İletişimde Süreç Yaklaşımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

İletişimde Süreç Yaklaşımı. Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü İletişim Kursu. Amaç öğrenim hedefleri. A MA Ç : B u bölümün sonunda katılımcılar, iletişimin önemi ve temel öğeleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İletişimde Süreç Yaklaşımı' - shino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leti imde s re yakla m

İletişimde Süreç Yaklaşımı

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü İletişim Kursu

ama renim hedefleri
Amaç öğrenim hedefleri

AMAÇ: Bu bölümün sonunda katılımcılar, iletişimin önemi ve temel öğeleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Bölüm sonunda katılımcılar; İletişimin tanımını yapabilecek

İletişimin önemini açıklayabilecek,

İletişimin temel öğelerinin ( kaynak, ileti, kanal, alıcı, geribildirim ) özelliklerini açıklayabileceklerdir.

tan mlar
Tanımlar

İletişim; bilgi üretme,aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

Üstün Dökmen

İletişim, katılanların, bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.

Tubbs ve Moos1974

İletişim öğrenilebilir,geliştirilebilir bir yetidir

tan mlar 2
Tanımlar (2)
 • ‘ Düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişi’ ( HOBEL )
 • ‘ Bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlamalarına yarayan bir süreç’ ( ANDERSEN )
 • ‘ Karşılıklı anlayışa ulaşmak amacıyla bilginin katılımcılar tarafından paylaşıldığı yakınlaşma süreci’ ( KINCAID )
 • Bir eğitmen açısından ise, iletişim, ‘ Davranış değişikliği oluşturmak üzere düşünce, duygu, tutum ve becerilerin paylaşılması’ olarak tanımlanabilir
slide5

Ne kadar bilirsen bil

söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır

Mevlana

let m etk leyen fakt rler
İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Çevre şartları
 • Kişinin o anki ruhsal durumu
 • Karşınızdaki kişiyle önceki deneyimleriniz,tanışıklığınız,onun o anki ruhsal hali,kişiliği
 • Düşünce ve inanç sisteminiz,sizin ve onun
 • Aile ve toplumda öğrenilmiş iletişim yönteminiz
leti imin temel geleri

İletişimin temel ögeleri

Kaynak

Kodlama

İleti(mesaj)

Kanal

Alıcı

Çözümleme

Geribildirim

shannon weaver modeli

Shannon Weaver Modeli

Gönderici (kaynak)

Alıcı (hedef)

Duygu /

Düşünce

algılama

ve kod

çözme

Anlaşılan duygu / düşünce

kodlama

Mesaj

Geribildirim

Gürültü

Ortam

mesaj al veri i
Mesaj alışverişi

1- Mesajın kodlanması (bilginin anlamlı işaretlere, sembollere dönüştürülmesi)

2- İşaretler kullanılarak gönderilmesi

3- Gürültü etkilerine maruz kalması

4- Gönderilen işaretlerin alınması

5- Alınan işaretlerin çözümlenmesi (dekode edilerek yeniden anlam kazanması)

6- Geribildirim (aynı basamakların karşı yönde gerçekleşmesi)

kaynak
Kaynak

İletişim sürecini başlatan, iletilerini simgeler aracılığıyla alıcıya gönderen kişi ya da örgüt.

İleti(mesaj)

Düşünce ya da duygunun kaynak tarafından kodlanmış biçimi; bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel - işitsel simgelerden oluşan üründür. İçerik ve biçim (yapı)iletinin farklı boyutlarıdır.

kanal
Kanal

İletişimin gerçekleşmesi mesajın gönderilmesine ve alıcılar tarafından alınmasına bağlıdır. Kanal; ışık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları, internet gibi mesajı taşıyan aracı ortamdır.

slide12

Alıcı

İletişim sürecinde, kaynağın gönderdiği mesajın hedefi olan kişi, grup ya da örgüt

İletişimin olabilmesi için iletinin alıcı tarafından algılanması gerekir. Zeka, yaş, eğitim, sosyokültürel ve fiziksel çevre, yaşam deneyimleri bireyin algılama biçimini etkiler.

slide13

Geribildirim

( Feedback, dönüt, geri besleme ) Alıcının, kaynağın mesajına verdiği yanıttır. Kaynak, alıcısına gönderdiği mesajların alınıp alınmadığını; alındıysa anlaşılıp anlaşılmadığını; ya da nasıl anlaşıldığını alıcının tepkilerinden anlayacaktır.

Kaynak, kendisine ulaşan yanıtı değerlendirerek, mesajı yeniden düzenler ve iletir. Geribildirim sürecinde kaynak ile alıcı yer değiştirerek, alıcı kaynak, kaynak da alıcı konumuna geçer.

slide14

Gürültü

Bilgi kaynağından yola çıkan mesaj ile hedefe ulaşan işaretler arasında fark var ise bu farkı yaratan faktörlere gürültü denir. Gürültü mesajın iletişim kanalında bozulmasına yol açan dış etkenlerdir.

slide15

Kodlama ve Çözümleme

Kaynağın iletmek istediği şeyi / meramını / duygu ve düşüncelerini anlamlı sembollere, işaretlere (mesaja) dönüştürmesi ve alıcının bu sembolleri, işaretlerin kodunu çözerek anlamlandırması

Kaynağın kodlaması ve alıcının çözümlemesi kendi kişisel ve kültürel çerçeveleri ile biçimlenir. Kaynak ve alıcı birbirine uygun kodlama sistemleri kullandığında anlam aslına uygun olarak iletilir