Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helhetssyn och samverkan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helhetssyn och samverkan

Helhetssyn och samverkan

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Helhetssyn och samverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Helhetssyn och samverkan

 2. Kronjuvelen i matlandet

 3. Mål Bättre hälsa Bättre miljö Bättre matupplevelser Attraktivare turistregion 1000 nya jobb på landsbygden

 4. Medel– helhetssyn och samverkan

 5. En folkbildningsresa Mål Mål Hälsa nr 10. Bättre Matvanor. Genom-förande Folkbildningsresa - start 2010 Möte Kunskap Follhälsomål 1 Inflytande och delaktighet

 6. Nätverket Stads-partner Svensk Biogas Nulink LRF Östgöta-mat ICA Jordbruks-dep. Hushållnings sällskapet Leader Miljötekn. centrum Linköpings universitet ALMI Östsam AgroÖst

 7. Östgötens matbord – en översikt Vi skall skapa 1.000 nya jobb i Östergötland inom 3-5 år Sverige skall bli det nya Matlandet 10 000 nya jobb skall skapas Östergötland vill vara Kronjuvelen i Matlandet genom att erbjuda den bästa maten, attraktivaste matmiljön och vara den snabbast växande livsmedelsregionen Därför bör regionen organisera och finansiera arbetet i projekt-form samt definiera de olika aktörernas roller så att arbetet effektivt drivs mot såväl nationella som regionala mål Östergötland har en god möjlighet att positionera sig inom en intressant aktör inom hälsosam och närproducerad mat med klimatsmart distribution till allmänheten För att klara utmaningen måste flera aktörer enas och driva frågorna åt samma håll samtidigt som målsättningen måste bygga på kompetens och affärsmässighet Flera aktörer har visat intresse för att medverka till utvecklingen av länet och de prel. mål som satts upp Otydlig målbild Oklara kompetens-behov Otydliga roller och viljor Identifiera lämliga projekt och personer Identifiera kostnader för projektens olika delar • Beskriv troliga delprojekt • Beräkna delprojektens kostnader • Rekrytera personal • Utveckla en tydlig och klar idé om vilka projekt, koncept och idéer som skall genomföras • Beskriva hur koncept och idéer skall genomföras

 8. Värdegrunden avseende arbetssätt och Östgötens Matbords mission utgör fundamentet för de strategiska utvecklings-projekten, framtida måluppfyllelse samt hur visionen ska utformas Vision • Vision att utveckla som en del av utvecklingsprocessen • 1.000 nya arbeten på 3-5 års sikt • … Övergripande mål Profil, varumärke & identitet • Att fortsätta utveckla för resp. projekt • … Klimatsmarta transporter Marknadsplats Maten och lusten 4 (idag) strategiska utvecklingsprojekt • Regionalt och föredömligt för Sverige • Folkhälsa • Upplevelseorienterat • Klimatsmart och hållbart • Lönsamt Mission • Helhetssyn och ”mänskligt” • Processorienterat - ”inbjudande samverkan” • Kompetens som strategi Värdegrund

 9. Att utveckla Projektidé 1: Utveckla synen på maten – säkerställa hälsosam matoch lustfyllda matupplevelser

 10. Att utveckla Projektidé 2: Utveckla en klimatsmart närlogistik inklusive avfallshantering

 11. Att utveckla Projektidé 3: Utveckla en marknadsplats för regionala livsmedelsproducenter, dagligvaruhandeln, restauranger och storhushåll

 12. Att utveckla Projektidé 4: Utveckla den regionala identiteten, profilen och varumärket- en matplattform i det nya Matlandet

 13. Projektorganisation Projektledare NN Projektledare NN Projektledare NN • Resurs • Resurs • Resurs • Resurs Supportorganisation Stefan Malm, Mårten Salander, Stefan Sahlén… • Resurs • Resurs

 14. Östgötens Matbord Östgötens Matbord i praktiken Stefan Sahlén

 15. Kontaktytor

 16. Kontaktytor

 17. Applikationer

 18. Applikationer

 19. Resultatet av projektet ”Klimatsmarta Transporter”En komplex struktur…

 20. …vävs samman av röda trådar… Inom områdena • hälsa • mat • kultur • turism

 21. Östgötens matbord

 22. Symbolik hälsa mat kultur turism

 23. Kommunikation

 24. Projektorganisation Projektledare NN Projektledare NN Projektledare NN • Resurs • Resurs • Resurs • Resurs Supportorganisation Stefan Malm, Mårten Salander, Stefan Sahlén… • Resurs • Resurs

 25. Övergripande Syftet för hela stödprocessen är att aktivt bidra till en hållbar och effektiv ledning och organisering av Östgötens matbord, där förmågan till helhetssyn och samspel är bärande. Målet är att Östgötens matbord skall vara ett föredöme (Kronjuvel) i Östergötland som företag och organisation betraktat för samarbetspartners, medverkande och sponsorer.

 26. Definition • ”Parnerskap är ett ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett projekt” • Tekniska Nomeklatur Centralen TNC

 27. Stödprocess Medverkan och utvecklingsstöd i vardagen

 28. Helhetssyn och samverkan