samverkan mellan landstinget och kommunerna i norrbotten med helhetssyn utifr n individen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen. Agneta Ekman Ingrid Carlenius Anneli Granberg. Kraftfält Norr. Östra Norrbotten. Luleå - Boden. Piteå älvdal. Kraftfält Norr Invånare: 52 821 Andel ≥65 år: 23,7% Andel ≥80 år: 6,2%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samverkan mellan landstinget och kommunerna i norrbotten med helhetssyn utifr n individen
Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen

Agneta Ekman

Ingrid Carlenius

Anneli Granberg

slide2

Kraftfält Norr

Östra Norrbotten

Luleå - Boden

Piteå älvdal

slide3

Kraftfält Norr

Invånare: 52 821

Andel ≥65 år: 23,7%

Andel ≥80 år: 6,2%

Östra Norrbotten

Invånare: 35 222

Andel ≥65 år: 23,3%

Andel ≥80 år: 6,6%

Kiruna

Pajala

Gällivare

Luleå-Boden

Invånare: 101 649

Andel ≥65 år: 18,5%

Andel ≥80 år: 5,0%

Jokkmokk

Övertorneå

Över-kalix

Arjeplog

Kalix

Haparanda

Piteå älvdal

Invånare: 58 917

Andel ≥65 år: 22,9%

Andel ≥80 år: 6,7%

Boden

Älvsbyn

Arvids-jaur

Luleå

Piteå

Invånare totalt: 248 609

slide4

Samverkansorganisation

KRAFTFÄLT

NORR

ÖSTRA NORRBOTTEN

POLITISK STYRGRUPP

KOMMUNAL/LT-RÅDSTRÄFFAR

SOCIALNÄMNDSORDF +LT-RÅD

SOCIALBEREDNINGEN + LT-RÅD

LULEÅ/BODEN

PITEÅ ÄLVDAL

LÄNSSTYRGRUPP

m l f r samverkan
Mål för samverkan
 • Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen ska tillgodoses av huvudmännen. Enskilda med behovsanpassade insatser ska få möjlighet att leva självständigt och under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.
 • Samverkan mellan landstinget och kommuner ska ge effekter i form av trygghet för den enskilde och bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel.
l nsstyrgruppen
Kommunerna

4 socialchefer

4 barn- och utbildningschefer

Samordnare

Landstinget

Chef hälso- och sjukvårdsenheten

3 divisionschefer

Samordnare

Hälsosam uppväxt

Bra liv mellan ungdom och ålderdom

Trygg ålderdom

Övriga samverkansarenor

Länsstyrgruppen
samverkansomr den
Samverkansområden
 • Hälsosam uppväxt
  • Norrbus
  • Modellområde östra
  • Familjecentraler
  • Hälsosamtal i skolan (årskurs 1, 4, 7)
 • Bra liv mellan ungdom och ålderdom
  • Missbruks- och beroendevård
  • Psykisk ohälsa
  • Samverkan mot våld (inkl polisen, åklagare)
 • Trygg ålderdom
  • Samordnad individuell plan (SIP)
  • Demens
  • Stroke
  • Palliativ vård
  • Vårdprevention (inkl Senior alert)
  • Kvalitativ uppföljning av mest sjuka äldre
  • Evidensbaserad praktik
 • Övriga samverkansarenor
  • Samverkansriktlinjer
  • IT-utveckling
  • Nationella riktlinjer
  • Nationella kvalitetsregister
  • FoU-verksamhet
  • Gemensam styrning
  • Hälsoinformatik
l nsgemensam samverkansgrupp
Samverkansriktlinjer

Samordnad individuell plan, SIP

Gemensamma utvecklingsledare

Verktyget Meddix

Gemensam patient/brukarinformation

Gemensam checklista inför planering

Tolkning av nya föreskrifter etc

Gemensamma utbildningar kring samverkan, SIP, egenvård

Läsbehörighet till primärvårdens journal

Länsgemensam samverkansgrupp
gemensamma riktlinjer f r samverkan samordnad individuell plan10
Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan
 • Samverkan mellan landsting och kommun
 • Samordnad individuell plan
 • Fullmakt, god man eller förvaltare
 • Meddix
 • Samverkansorganisation
 • Öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • In- och utskrivning i sluten vård
 • ÖPT/ÖRV
 • Lagar och förordningar
 • Bilagor
  • Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
samordnad individuell plan sip
Samordnad individuell plan (SIP)
 • Ändringar i HSL och SoL från 1 januari 2010 innebär att landstinget och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan om denna behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. (3 f § HSL, 2 kap. 7 § SoL)
 • Översyn av samliga planer som upprättas inom landsting och kommun för den enskildes hälso- och sjukvård och omsorg
 • Utveckling av samordnad individuell plan
slide13

Meddix Öppenvård

 • Används för att Samordna Individuell Planering mellan specialiserad öppenvård, primärvård och kommun
 • Skapa planeringsunderlag
 • Samordnad Individuell Plan
 • Kallelse till planering
 • Skicka meddelanden mellan vårdgivarna med eller utan koppling till personen
 • Information till användarna via anslagstavla på startsidan
sip i meddix
SIP i Meddix

Kommun

Primärvård

Specialiserad vård

Öppen vård/Sluten vård

SjukhusUtskrivningsklar person Behov av samordnade insatser

Ordinärt boendeBehov av samordnade insatser

SIP

(enligt betalansvarslagen)

SIP ÖPT/ÖRVlångsiktig plan

SIP

Långsiktig plan

hur arbetar vi praktiskt i samverkan
Hur arbetar vi praktiskt i samverkan?
 • För den praktiska samverkan av flera huvudmän kring den enskilde krävs ett gemensamt verktyg som utvecklats utifrån gällande lagar, föreskrifter, samverkansriktlinjer
  • Meddix SVP
  • Meddix ÖPT/ÖRV
  • Meddix Öppenvård (påbörjat tillsammans med Tieto)
  • Meddix akutsjukvård
 • Kommunerna har läsbehörighet till landstingets verksamhetssystem genom ett ”titthål” i VAS
 • Samverkan gällande termer, begrepp och definitioner
avvikelsehantering och uppf ljning
Avvikelsehantering och uppföljning
 • Brister i samverkan
  • avvikelserapport
  • uppföljning
  • gemensamt förbättringsarbete
 • Avvikelserapport ska skrivas i Synergi vid bristande samverkan
 • Avvikelserapport som gäller kommunen skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i kommunen
tack f r visat intresse
Tack för visat intresse!

Agneta Ekman, socialchef, Luleå kommun

agneta.ekman@soc.lulea.se

Ingrid Carlenius, ansvarig för socialtjänstfrågor, Kommunförbundet Norrbotten

ingrid.carlenius@bd.komforb.se

Anneli Granberg, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, Norrbottens läns landsting

anneli.granberg@nll.se