Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep
Download
1 / 18

Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP. Rob Portielje (RWS RIZA). Hydromorfologie. Stuurvariabelen Hydrologie Stroomsnelheid Debiet Peil(variatie) Getijdewerking (R8) Morfologie Substraat Diepte(verdeling) Kunstwerken Oeverconstructies.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP

Rob Portielje (RWS RIZA)


Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

Hydromorfologie

 • Stuurvariabelen

 • Hydrologie

 • Stroomsnelheid

 • Debiet

 • Peil(variatie)

 • Getijdewerking (R8)

 • Morfologie

 • Substraat

 • Diepte(verdeling)

 • Kunstwerken

 • OeverconstructiesDosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

Rekenregels

 • Dosis-respons relaties

  • MEP  Alle beheer- en inrichtingmaatregelen

  • GEP  Afzien van maatregelen met gering effect

  •  maatregelen voor realiseren GEP

  • Beleidsdoelstelling 2015  effecten van haalbare en betaalbare maatregelen

 • Invloed van huidige situatie


Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

Toepassing Praagse methode

 • Invloed uitgangssituatie

 • Systeemspecifieke respons versus algemene relaties

  • Afhankelijkheid systeemkenmerken

  • Succes- en faalfactoren

 • Voorbeelden:

  • vis in meren (studie Witteveen en Bos, 2006)

  • vis in stromende wateren (studie VisAdvies BV, 2007)


 • Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Voorbeeld: vis in meren

  Methodiek: Statistische analyse meetgegevens: multivariate regressie

   empirische relaties tussen stuurvariabelen en maatlatindicatoren

   sleutelfactoren kunnen ook andere kwaliteitselementen zijn (water- en oeverplanten)

   maar ook systeemkenmerken


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  meren

  belangrijke interacties

  eutrofiëring

  peilbeheer

  fytoplankton

  fytoplankton

  droogval

  oeverzone

  via

  helderheid

  oever-inrichting

  waterflora

  waterflora

  fytobenthos

  fytobenthos

  ondergedoken

  ondergedoken

  oevervegetatie

  oevervegetatie

  structuur,

  structuur,

  habitat

  habitat

  habitat

  habitat

  habitat

  habitat

  bodem

  bodem

  vis

  vis

  macrofauna

  macrofauna

  hydromorfologische pressures in blauw, eutrofiëring in rood


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Relatie peilbeheer - KRW maatlatten

  maatlat afhankelijkheid

  van peilbeheer via

  macrofyten direct - waterplanten: lichtbeschikbaarheid

  - oeverplanten: droogval nodig voor kieming

  fytoplankton indirect - waterplanten: competitie om nutriënten

  vis indirect - waterplanten en oevervegetatie als habitat

  macrofauna indirect - waterplanten en oevervegetatie als habitat


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Voorbeeld: vis in meren

  Maatlatindicator, stuurvariabelen,systeemkenmerken,

  aandeel brasem: submerse vegetatie + zicht (+ oppervlakte) .systematische afwijking van bepaalde meren & regio’s; robuust

  aandeel baars en blankvoorn in % van alle eurytopen: aandeel submerse vegetatie + zicht (+ oppervlakte);systematische afwijking van bepaalde meren & regio’s; robuust

  aandeel plantminnende vis: areaal oevervegetatie, zicht/diepte.geringe respons op verklarende variabelen; minder robuuste relatie,niet relevant voor meren met vast peil


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Voorbeeld: vis in meren (vervolg)

  Maatlatindicator, stuurvariabelen,systeemkenmerken,

  aandeel zuurstoftoleranten: areaal oevervegetatie, samen met zicht en submerse vegetatie.slechts geringe relatie met de verklarende variabelen.niet robuust

  aantal soorten: oppervlakte en zicht.

  Wel erg watersysteemspecifieke indicator, zowel de helling als de hoogte van de lijn verschillen sterk tussen wateren.robuust


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Toepassen rekenregels MEP/GEP IJsselmeergebied

  • GET totaal P and totaal N concentration als startpunt

  • Effecten dammen en dijken en gereguleerd peil

  • Compensatie voor visserij and migratiebarrieres door dammen

  • Met ´nieuwe´ morfologieen helderheid  vegetatie habitat beschikbaarheid voor vis samenstelling visgemeenschap


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  waterflora

  waterflora

  waterflora

  fytobenthos

  fytobenthos

  fytobenthos

  ondergedoken

  ondergedoken

  ondergedoken

  oevervegetatie

  oevervegetatie

  oevervegetatie

  inrichting

  hydrologie

  structuur,

  diepte

  habitat, bodem

  stroomsnelheid

  getijde (R8)

  stromende wateren

  belangrijkste interacties

  eutrofiëring

  “areaal geschikt ecotoop”

  vis

  macrofauna

  migratie

  connectiviteit

  hydromorfologische pressures in blauw, eutrofiëring in rood


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Voorbeeld: vis in stromende wateren

  Areaal geschikt habitat: Welk deel van het waterlichaam voldoet aan gewenste combinaties van stuurvariabelen?

   per soort ranges van stuurvariabelen

  Habitatcorrectiefactoren (HCF)

   beheer

   connectiviteit (migratiebarrieres)

  Ecologische netwerken

   voldoende bereikbaar habitat voor alle levensstadia


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Vergroting areaal geschikt habitat

  Verbetering connectiviteit

  = HCF

  = HCF


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Wat kun je met generieke rekenregels onder systeemspecifieke omstandigheden?

  Bij voldoende robuuste relaties vallen afwijkingen van individuele wateren veelal binnen foutmarge van bemonstering.

   minder noodzaak verschillen tussen wateren te beschouwen.

  Vaak sprake van van “gemiddelde” afwijkende systemen:

   is reden van afwijking bekend?

  Ja:op basis van expert judgement inschatting maken van

  afwijking ten opzichte van “gemiddelde”.

  Nee: watersysteemspecifiek afwijken van “gemiddelde” indien bekend is of het een systematische afwijking (bv. overal 10% lager) of afwijkende respons (andere helling van de lijn) is.

   Voldoende waarnemingen nodig.


  Dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep

  Wat is er verder nodig?

  • Vastleggen uitgangssituatie

  • Goede monitoring en evaluatie van genomen maatregelen

  •  verbetering robuustheid relaties

  • Sturen op habitatdiversiteit (voorkomen van combinaties van stuurvariabelen