GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 9
GfK Supermarktkengetallen
71 Views
Download Presentation
shelby-fuentes
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GfK Supermarktkengetallen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op dezevragenvindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ GfK Publications)

  2. Supermarktomzet groeit met 1.1% in 2012 naar €32,6 miljard. Meer bezoeken (+2.3%) maar minder omzet per bezoek (-1.2%) Kerstomzet iets boven verwachting voor supermarkten. 1 op de 7 huishoudens op zondag 23/12 in de supermarkt. • In 2012 is de supermarktomzet met 1.1% gestegen van €32,2 miljard naar € 32,6 miljard. • De stijging is veroorzaakt doordat de consument vaker de supermarkt bezocht (+ 2.3%) maar per bezoek 1.2% minder uitgaf namelijk € 22.14 in 2011 en € 21.88 in 2012. • De daling van het besteed bedrag per bezoek lijkt tot staan te zijn gebracht. In het 4e kwartaal 2012 lag de omzet per kassabon slechts -0.3% lager dan voorgaand jaar en de maand december was de waarde van de kassabon zelfs 2.1% hoger (€23.89 in december 2011 en €24.40 in december 2012). De omzet per kassabon lag in alle weken van december 2012 hoger dan in het voorgaand jaar.

  3. Supermarktomzet groeit met 1.1% in 2012 naar €32,6 miljard. Meer bezoeken (+2.3%) maar minder omzet per bezoek (-1.2%) Kerstomzet iets boven verwachting voor supermarkten. 1 op de 7 huishoudens op zondag 23/12 in de supermarkt. • De kerstomzet 2012 kwam iets hoger uit dat verwacht. In de laatste 2 weken van het jaar werd een gemiddelde weekomzet van €728,6 miljoen gerealiseerd (+3.1% stijging) De kerst prognose was een groei van 2.7% oftewel 726,1 miljoen. • De piekdagen voor de kerst waren donderdag 20 december tot en met zondag 23 december. In 4 dagen tijd werd een omzet van €591,2 miljoen gerealiseerd waarvan ruim 47 miljoen op zondag 23/12. Bijna 1 op de 7 huishoudens (14%) bezocht zondag 23/12 de supermarkt.

  4. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2011 - 2012 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallenbetreffenvoorlopigecijfers.

  5. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +4.0% +3.9% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +0.2% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +2.7% +0.2% +4.3% +4.4% +1.0% +0.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

  6. GfK SupermarktkengetallenMaandbasis 2011-2012

  7. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

  8. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

  9. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011