Magesmerter hos barn Kirurgiske - PowerPoint PPT Presentation

Patman
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magesmerter hos barn Kirurgiske PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magesmerter hos barn Kirurgiske

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Magesmerter hos barn Kirurgiske
990 Views
Download Presentation

Magesmerter hos barn Kirurgiske

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Magesmerter hos barn Kirurgiske rsaker Torbjrn Folstad 2010

  3. Anamnese Den ofte mangelfulle verbale kommunikasjonen kan gjre det vanskelig f en god anamnese. Her er foreldrenes opplysninger derfor viktige. Barnet lokaliserer ofte smerten periumbilikalt og smertepunkt kan derfor ofte ikke brukes i differensialdiagnostisk yemed. Spr om nylig utenlandsreise og om det er andre i nrmilj med tilsvarende symptomer. I tillegg er det srlig viktig f frem relaterte symptomer:

  4. Anamnese Smerter: Konstante\kolikk Utstrling Bedre\verre Hvor lenge det har vart Kvalme/oppkast (blod, mengde, farge). Nedsatt matlyst (siste mat- og vskeinntak). Forstoppelse/diar, melena, ferskt blod i avfringen. Feber/frysninger. Vannlating (konsentrert, vte bleier, svie). Dyspn/hoste/pipelyder/ekspektorat.

  5. Kirurgiske diagnoser Akutt appendisitt Meckels divertikkel Peritonitt Invaginasjon Volvulus Brokk Traume Akutt scrotum

  6. Medisinske diagnoser Mesenteriell adenitt Gastroenteritt Urinveisinnfeksjoner Diabetisk ketoacidose IBD Obstipasjon Matforgiftning Gynekologisk Psykisk

  7. Ekstra abdominelle rsaker Pneumoni Testis torsjon Hofteplager

  8. Klinisk underskelse Som ved voksne Bruk tid, f tillit hos sm barn (Ikke klem for hardt p magen) Ser barnet sykt ut?

  9. Blodprver Hb CRP Leukocytter Amylase Kreatinin Elektrolytter Leverprver Blod-kulturer U-hCG(hos de elste)

  10. Urinprve Viktig hos alle. Urin bakt

  11. Avfringsprve Blod Patogene tarmbakterier

  12. Radiologi Ultralyd Rtg thx\abd CT? Ved uklarhet om diagnosen

  13. Akutt appendisitt Presenterer i alle aldre Menn:Kvinner 3:2 Hyppigst 10-20 rs alder Sjeldent under 3 rs alder Appendix perforerer sannsynligvis raskere hos sm barn

  14. Akutt appendisitt: Anamnese 1-2 dager med magesmerter Periumbilikale smerter som flytter seg til hyre fossa. Mer smerter ved bevegelse Redusert apetitt(!), kvalme, oppkast Dess yngre barnet er, jo vanskeligere diagnose.

  15. Akutt appendisitt: Underskelse Lokal mhet (i hyre fossa: McBurneys punkt) Tegn p peritoneal irritasjon. Sm barn ligger ofte helt stille da bevegelse ker smerter. Lett feber

  16. Akutt appendisitt: Lab Crp? Leucocytter? Negativ hCG

  17. Akutt appendisitt: Behandling Klinisk diagnose, evt Ul (eller CT) Laparaskopisk operasjon pen operasjon (hos de aller minste) Ved usikkerhet ofte observasjon og repeterte kliniske us av samme lege

  18. Mesenteriell adenitt Magesmerter som kan ligne p appendisitt Har ofte sentrale magesmerter som skifter plassering Ofte assosiert med vre luftveisinfeksjon, gastroenteritt eller systemisk sykdom

  19. Mesenteriell adenitt: Patogenese Antar at betennelsen gir hovne lymfeknuter i mesenteriet, som gir peritoneal irritasjon. Dette skal observeres. Hvis kende smerter diagnostisk laparoskopi. Finner evt. lymfeknuter i tarm krs.

  20. Invaginasjon Hyppig rsak til akutt abdomen hos barn fra 6 mnd 3 r. Oftest hos spedbarn i 5-9 mneders alder M:F 3:2 Viss sesongvariasjon, mulig adenovirus som rsak til en del. Mange andre mulige rsaker.

  21. Invaginasjon: Forlp Magesmerter som kommer i kramper Rolig i mellom Oppkast tidlig uten galle, senere med Blod per rektum: penbart, okkult, slimtilblandet (ripsgel) Diare etter hvert, sent tegn Dehydrering

  22. Invaginasjon: Diagnose Klinikk UL (rtg/CT)

  23. Invaginasjon: Patogenese Man fr en invaginasjon av tarmen inn i et mer distalt segment. Som oftest begynner det proksimalt for ileockal klaffen Ved operasjon finner man ofte ikke noen rsak Lymfeknute (Peyers patch) Lymfom Meckels divertikkel Polypp

  24. Invaginasjon: Behandling Vanlig rescussitering Radiologisk: Reduksjon ved Luft\Kontrastvske 80-95% suksess Kirurgi Mislykket reduksjon Perforasjon Tarmnekrose

  25. Meckels Divertikkel 2% har det Symptomatisk: 2:1 menn/kvinner 60 cm fra ileockalovergangen Rest av dukten mellom tarm og plommesekken. Skal lukkes i uke 8. Kan ha ektopisk ventrikkelslimhinne og pankreasvev.

  26. Meckels: Presentasjon Betennelse (Meckels divertikulitt) Klinikk kan vre som ved appendisitt. Invaginasjon Bldning Ileus (voksne)

  27. Meckels: Behandling Symptomatisk: fjernes kirurgisk ved laparoskopi Tilfeldig oppdaget: fjernes hos barn og unge voksne, ikke hos middelaldrende

  28. Malrotasjon og Volvulus Malrotasjon gir kort feste av tynntarms-krset Akutt debut av symptomer fr 1 mnd hos 2/3 10-18% er eldre enn 1 r

  29. Volvulus: Presentasjon Presenterer ofte med galle oppkast hos en tidligere frisk baby. Underskelse oftest normal i begynnelsen kende abdominal omfang = ileus Sterke smerter Sepsis og peritonitt OBS! mulig rsak til intermitterende magesmerter og oppkast hos litt eldre barn

  30. Volvulus: diagnostikk Rntgen Kan vise ileus Malrotasjon Blodprver Viser ofte lite Dehydrert

  31. Volvulus: Behandling Akutt kirurgi: oppheve malrotasjonen

  32. Brokk Navlebrokk og lyskebrokk svrt vanlige hos barn Sjelden symptomatisk Lyskebrokk og navlebrokk > 1,5 cm opereres elektivt

  33. Brokk: inkarserasjon Fast hard og smertefull kul i navle eller lyske Evt tegn p ileus med kolikk og oppkast Forskes redusert straks hvis ikke tegn p peritonitt Innlegges for observasjon og opereres halvyeblikkelig

  34. Traume Mistanke om miltskade? Kan oppst ved tilsynelatende sm traumer Vold mot barn? Hvis man mistenker det? Hva da?

  35. Testistorsjon Kan ramme alle aldre fra spedbarn til eldre Sm barn vil gjerne referere smerter til abdomen Hyt beliggende testis, fravrende kremasterrefleks Scrotalt erythem og dem er vanlig i senfasen

  36. Testistorsjon Mulighet for manuell detorkvering pne bok-prosedyre Rask transport til sykehus med tentativ diagnose UL kan vre til hjelp i tvilstilfeller, men operasjon p lav indikasjon gjelder fortsatt