Lesing p fremmedspr k
Download
1 / 11

Lesing på fremmedspråk - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Lesing på fremmedspråk. Camilla Bjørke, HiØ Samling 5, FFB 16. September 2011. Fra Læreplanen i Forsøket.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lesing på fremmedspråk' - shauna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lesing p fremmedspr k

Lesing på fremmedspråk

Camilla Bjørke, HiØ

Samling 5, FFB

16. September 2011


Fra l replanen i fors ket
Fra Læreplanen i Forsøket

 • Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive. Dette oppnås gjennom en aktivitetsrettet tilnærming og ved å ta språket i bruk i opplæringen fra første stund

 • Lesing og lytting er nøkkelen til opplevelser med nye språk

 • Hovedområdet [Kulturmøter] inkluderer også forskjellige kulturelle uttrykksformer som film, musikk eller tekster i forskjellige sjangre.


L replanen i fors ket
Læreplanen i Forsøket

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål i faget

 • Å kunne lese i fremmedspråk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer å forstå, utforske og reflektere. Å utvikle leseferdighet i nye språk vil også bidra til å styrke leseferdighetene på tvers av språk og fag.

 • kjenne til strategier for lesing, lytting og muntlig bruk av språket

 • lese og forstå hovedinnholdet i (kort) tekster om kjente emner

 • utforske noen sider ved hverdagsliv, tradisjoner og skikker i ett eller flere land eller kulturer

 • oppleve og ta del i målspråkområders kultur gjennom bruk av tekst, bilde, film eller musikk


Fra emnebeskrivelsen fremmedspr k p barnetrinnet
Fra emnebeskrivelsen Fremmedspråk på barnetrinnet

 • har kunnskap om de fem språkferdighetene (lesing, muntlig produksjon, muntlig samhandling, skriving og lytting) og kjenner til metoder for å utvikle disse ferdighetene hos elevene

 • har kjennskap til og kunnskap om bruk av ulike språklige og kulturelle uttrykk på målspråket (rim, regler, sanger, dikt, tegneserier, rollespill, drama og dans, barnebøker, film osv.)

 • kan legge til rette for elevenes utforsking av språklige og kulturelle uttrykk på målspråket og se det i sammenheng med tilsvarende uttrykk på andre språk


Om leseprosessen
Om leseprosessen

 • Lesing: mer enn avkoding av ord og bokstaver - kognitiv prosess – aktiv meningskonstruksjon hos leseren

 • bottom-up-modell: Sekvensiell bearbeiding av tekstinformasjon i et tenkt hierarki: bokstaver¨-ord-setninger -tekst –kontekst

 • top-down-modell: bakgrunnskunnskap: kunnskaper om språk og tekst, generelle kunnskaper, sjangerkunnskap - og eventuelle kunnskaper om emnet (Bråten, 1997; Grabe, 1999).

 • interaktive modeller (jfr. den interaktive lesemodellen utviklet i 1977 av Rumelhart (1985) (se også Stanovich, 1980). Begge retninger innen nevnte hierarki, nedenfra og opp og ovenfra og ned, alt ettersom hva som leses og hvordan det skal leses


 • Viktig for flytende lesing: leserens evne til å gjenkjenne og forstå ordene i teksten raskt og effektivt og kombinere disse til større betydningsenheter

 • Korttidsminnet: lagring av informasjonsbiter fra 25 til 30 sekunder

 • Ved distraksjon og mye bruk av ordbok: mister sammenhengen

 • Betydningen av bottom-upprocessing er at et godt ordforråd er avgjørende for flytende lesing og helt avgjørende for lesing på et fremmedspråk.

 • Alderson (2000): "Measuresof a readers' vocabularyknowledgeroutinelycorrelatehighlywithmeasuresofreadingcomprehension, and areoften, indeed, the single best predictoroftextcomprehension".


 • Andre faktorer enn vokabular:

 • Kjennskap til emnet

 • Tekst og teksttyper (sjangerkunnskap)

 • overvåke leseprosess: "metacognitivemonitoring".

 • Alderson (2000:43): "theability to monitor understanding and uselinguistic and/or contentknowledge to repaircomprehension”

 • Meningsnivå vs setnings-/ordnivå

 • Å tilpasse lesemåten til lesingens formål

 • Nærlesing: bruksanvisninger/oppskrifter ;men også teksttolking

 • Skumme (skim) førstesiden i en avis (hovedinnholdet)

 • Skanne (scan) telefonkatalogen for å finne et spesielt navn/nummer


Selve leseprosessen omhandler
Selve leseprosessen omhandler:

 • Rauding, hvor leseren leser omtrent 300 ord pr. minutt(skjønnlitteratur)

 • skimming, hvor leseren leser omtrent 1000 ord per minutt for å få med hovedinnholdet,

 • scanning, hvor leseren leser for å finne spesifikk informasjon,

 • learning, hvor leseren leser for å forstå noe nytt og

 • memorising, hvor leseren leser for å huske

  (Carver 1990 in Alderson, 2000).


Er det forskjell p lesing p morsm let og lesing p fremmedspr ket
er det forskjell på lesing på morsmålet og lesing på fremmedspråket?

 • Ikke store forskjeller når det gjelder selve leseprosessen

 • To vesensforskjeller:

 • Man har allerede knekt lesekoden

 • Man behersker lesing på fremmedspråket dårligere enn lesing på morsmålet (L1)

 • Gode leseferdigheter og lesestrategier i L1 kan overføres til fremmedspråket (L2)


 • Ordforrådet i L2: rask ordgjenkjenning for flytende lesing.

 • Grabe (1988: 3): mangelen på "a massive receptivevocabularythat is rapidly, accurately and automaticallyprocessed [. . .] may be thegreatest single impediment to thefluentreading by ESL students".

 • Kan man kompensere for manglende språkferdigheter ? Bakgrunnskunnskaper

 • Stanovich (1980): nødvendigheten av å bruke top-down-strategier for å kompensere for dårlig språkforståelse reduserer uansett hastigheten og flyten i leseprosessen.

 • Manglende språkferdigheter kan i begrenset omfang kompenseres av bakgrunnskunnskaper

 • Manglende språkforståelse kan hindre gode lesere i å bruke sine ferdigheter på fremmedspråket.


ad