nasjonale pr ver sandved skole n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nasjonale prøver Sandved skole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Nasjonale prøver Sandved skole - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Nasjonale prøver Sandved skole. Foreldremøte 4. trinn 14.04.11. Hva er Nasjonale prøver (NP)?. Formålet med NP er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nasjonale prøver Sandved skole' - zeke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nasjonale pr ver sandved skole

Nasjonale prøver Sandved skole

Foreldremøte 4. trinn 14.04.11

hva er nasjonale pr ver np
Hva er Nasjonale prøver (NP)?
 • Formålet med NP er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
 • Ikke primært tenkt som et kartleggingsverktøy for enkeltelever – mye mer et styrings/utviklingsredskap for skolene.
 • De prøvene ditt barn møter, har vært under utvikling i 1,5 år, og er grundig testet (faktisk også av elever her på Sandved).
 • Prøvene tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets mål gjeldende for 4. trinn.
 • NP er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert.
 • Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag.
sandved skoles og nasjonale pr ver np
Sandved skoles og Nasjonale Prøver (NP)
 • Det er et uttalt mål fra kommunaldirektøren at Sandved skole forbedrer og stabiliserer resultatene på NP.
 • Vi ser at resultatene på vår skole varierer mer enn på skoler vi ønsker å sammenlikne oss med.
 • Vårt mål er å alltid bli bedre – også på NP.
 • På Sandved ønsker vi at elevene skal være best mulig forberedt til NP, derfor ser vi det som viktig og riktig at elevene kjenner prøveformen.
 • Elevene vil møte mange ulike typer oppgaver, og det å trene på oppgavetypen vil bl.a redusere stress i prøvesituasjonen. Samtidig vil det øke elevens forutsetninger for å lykkes.
hvilke trender ser vi p sandved skole
Hvilke trender ser vi på Sandved skole?

Ut fra resultatene tidligere år, kan vi finne noen trender – hva mestrer elevene på Sandved godt? Hva ønsker vi skal forbedres?

Matematikk:

 • Elevene scorer greit på ”tekniske” regneoperasjoner (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon) type 34+32, 56-33, 6*8 etc.
 • Elevene scorer lavere på oppgaver som krever flere operasjoner.
 • Oppgaver som krever utholdenhet i tanken, oversikt over flere faktorer, evne til å trekke ut informasjon og anvende den i regneoperasjoner er det området som ha størst forbedringspotensiale.
 • Mål, vekt, klokkeferdigheter er også et felt der man bør høyne ferdighetene.
 • Hoderegningsferdigheter bør øves opp
trender forts
Trender forts.

Bård har plukket 8 liter tyttebær.

Bærene skal fryses i bokser som rommer 0,4 liter.

Hvor mange bokser trenger Bård?

 • Svar:

Her trenger eleven en mengde kunnskap: liter, desiliter og forholdet mellom dem, evne til å ”se for seg” boksene, divisjonsferdigheter, multiplikasjonsferdigheter.

Lese, tolke, forstå, analysere/vurdere, regne.

trender forts1
Trender forts.

I en fotballturnering er det med 16 lag.Hvert lag stiller med 9 spillere.

Hvor mange spillere er med i turneringen?

Tolke tekstoppgaver korrekt (les – tolk – regn ut)

Typisk tekstoppgave fra NP.

trender forts2
Trender forts

Hannah skal koke poteter som skal være ferdige kl. 16.30.

Det tar 10 minutter før vannet med potetene koker, og potetene må koke i 25 minutter.

Når må hun sette på potetene?

 • Kl. 15.55
 • Kl. 16.05
 • Kl. 16.40
 • Kl. 17.05

Hvorfor er de ulike svaralternativene som de er?

trender forts3
Trender forts.

Forbedringsområder Lesing:

 • Trening inn mot å lese lengre tekster på relativt kort tid – etterfulgt av spørsmål til teksten (se eksempeloppgaver på UDIR’s sider)
 • Trening i å tolke tabeller inn mot informasjon i en tekst (TV – program, rutetabeller for buss/båt etc,)
 • Trening i å se sammenheng/lete opp informasjon mellom tekst, bilder, tabeller og de spørsmålene som «hører til». Vi snakker om et utvidet tekstbegrep.
 • Se eksempeloppgaver (link siste lysark)
trender forts4
Trender forts.

Forbedringsområder Engelsk:

 • Trening inn mot å lese lengre tekster på relativt kort tid – etterfulgt av spørsmål til teksten (se eksempeloppgaver på UDIR’s sider)
 • Øke vokabularet slik at elevene er bedre rustet til å løse de oppgavene som kommer
 • Trening i å se sammenheng/lete opp informasjon mellom tekst, bilder, tabeller og de spørsmålene som «hører til».
trender forts5
Trender forts.

Read the text. Click on the correct answer.Dear Jeff!I'm having a super holiday in Brighton! The weather is really nice and we go to the beach almost every day. We are staying in a big, modern hotel in the centre of the town, so we also go shopping a lot. I don`t mind because the prices here are okay. I bought a new diving mask today. Tomorrow we`re going to London. I hope that we`ll also go to Canterbury and Hastings before we return home. They are not very far away. I miss having you to play football with, but not the bad weather at home! Seeyou!Yourfriend Kevin

Where is Kevin staying?

 • In London
 • In Canterbury
 • In Brighton
 • In Hastings
hva gj r l rerne p trinnet inn mot disse faktorene
Hva gjør lærerne på trinnet inn mot disse faktorene?
 • I regning har vi jobbet med hoderegning, «grubliser» (Ecolier matematikksenteret). Vi fokuserer også mye på det å lese oppgaver nøye og å lage tegninger.
 • På flere utv. samtaler har vi også sagt at man må lære den digitale klokka.
 • I lesing har vi jobbet mye med leseforståelse. Ulike tekster med spørsmål etter lest tekst. Herunder er det også faktatekster.
 • I engelsk har vi bestemt at onsdag 4. mai skal være en fagdag i engelsk hvor vi skal spisse inn mot NP.
 • Arbeider med eksempeloppgaver i skoletiden. Engelsk allerede gjennomført.
hvilke grep tar skolen ledelsen
Hvilke grep tar skolen/ledelsen?
 • Samarbeid med nåværende 5. trinn og kommende 5. trinn for å sammen finne forbedringsområdene. Her skal det utvikles en tydeligere struktur for å sikre gode overføringsrutiner også på dette. Arbeid igangsatt og vil videreføres nedover på trinn.
 • Skolen har igangsatt Systematisk Observasjon av Lesing (SOL), noe som hjelper skolen å tilrettelegge norskundervisningen på en mer hensiktsmessig måte.
 • Skolen har en deltaker i kommunens prosjekt ”kompetanse for kvalitet” – som har som mål å høyne kvaliteten ytterligere på det undervisingsarbeidet som foregår. Erfaringsdeling i personalgruppa står sentralt her.
 • Skolen deltar i matematikk – utviklingsprosjekt i regi av kommunen, der fokus bl.a er å dreie fra «faktaregning» til «forståelsesregning».
 • Samarbeid med andre skoler – «lær av de beste». Hvilke grep tar de skolene som scorer jevnt godt? Kan vi lære noe av dem?
 • Materiell: ”Konkretiseringskasser” til regning, nivådifferensierte lesebøker til norsk – og engelskfaget.
hva kan dere hjemme hjelpe til med
Hva kan dere hjemme hjelpe til med?

Matematikk:

 • Mål, vekt, klokketrening, tabellesing.

Lesing:

 • Les sammen med barnet – spør inntil teksten – ”hva leste du nå”? Hva fant du ut? Fortell meg hva det handlet om, hvordan kan vi finne ut det du lurer på?

Engelsk:

 • Jevn og god lekseøving, se engelske barnefilmer (gjerne med tekst – men kanskje uten?), trene godt på vokabularet dere har.
nasjonale pr ver p nettet udir
Nasjonale prøver på nettet (Udir)
 • Lesing
 • Regning
 • Engelsk

Generell info om NP

ad