na ela poslovne etike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Načela poslovne etike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Načela poslovne etike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Načela poslovne etike - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Načela poslovne etike. Ali smo lahko etični in učinkoviti? Dr. Aleksander Zadel. Vsebina. O etiki Koliko etik obstaja? Etika, morala, vrednote…? Kaj je kaj? Ali obstaja kriza etike, morale, vrednot? Vpliv in domet HR managerjev? HR managerji gospodarji usode posameznikov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Načela poslovne etike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
na ela poslovne etike

Načela poslovne etike

Ali smo lahko etični in učinkoviti?

Dr. Aleksander Zadel

vsebina
Vsebina
 • O etiki
  • Koliko etik obstaja?
  • Etika, morala, vrednote…? Kaj je kaj?
  • Ali obstaja kriza etike, morale, vrednot?
 • Vpliv in domet HR managerjev?
  • HR managerji gospodarji usode posameznikov.
 • Prekletstvo novih terminov:
  • Mobbing,
  • fleksibilen trg del
 • Je možno biti poslovno uspešen in etičen?
etika
Etika
 • Etika:(grško: ἦθικα)

je filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega.

 • Morala:

Kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega:

(odvisnost morale od družbenih razmer).

poslovna etika
Poslovna etika
 • Ali obstaja poslovna etika?
 • Zakaj bi bila etična načela različna na različnih področjih?
 • Etično vedenje temelji na sposobnosti, da človek postavlja vrednostne sodbe na osnovi razuma; to pomeni odločanje med dobrim in zlim ter delovanje v skladu z odločnostjo.
etika pri delu z ljudmi
Etika pri delu z ljudmi
 • Eno izmed temeljnih pravil medosebnih odnosov je iskanje skupnih točk z drugimi.
 • Sledenje etiki v medosebnih odnosih nam daje občutek harmonije in notranjega miru.
 • Smo zelo zahtevni, tekmovalni, vendar hkrati ne nagajamo ljudem.
  • Nimamo razloga, da bi se znašali nad nekom od katerega pričakujemo lojalnost in to, da bo za nas delal veliko in kakovostno.
etika v vsakdanjem ivljenju
Etika v vsakdanjem življenju
 • Ista oseba, ki goljufa pri davkih, uporablja službene resurse v zasebne namene ali si nezakonito prilašča lastnino drugih:
  • pričakuje poštenost in integriteto od delodajalca,
  • od družb katerih delnice preprodaja,
  • od politikov, ki jih voli,
  • od strank, ki jih srečuje pri svojem poslu,
  • od duhovščine kateri se hodi spovedovat,
  • …vstavi po svoji potrebi…
eti na dilema
Etična dilema
 • Storimo to, kar je udobno in najlažje.
 • Storimo to, kar moramo storiti, da bi zmagali.
 • Naše odločitve utemeljujemo z relativizmom.
storimo to kar je udobno in najla je
Storimo to, kar je udobno in najlažje
 • Etično dilemo opredelimo kot neprijetno odločitev oziroma izbiro, ki je povezana z etičnim delovanjem.
  • Ali naredim to kar je najlažje ali to kar je prav?
  • Zakaj storim nekaj, za kar že v tistem trenutku vem, da ni prav?
  • Primeri:
   • Kaj storiti, ko mi prodajalec vrne preveč drobiža?
   • Ali iskalcu zaposlitve povedati zakaj ga ne sprejmemo?
   • Kaj storiti, ko bi majhna laž elegantno prikrila mojo napako?
   • Kako daleč naj obljubljam, da bi pridobil novega sodelavca?
storimo to kar moramo storiti da bi zmagali
Storimo to, kar moramo storiti, da bi zmagali
 • V poslu ljudje sila neradi izgubljajo.
 • Marsikdo je prepričan, da mora pri tem izbirati med etiko in zmago.
 • Mnogo ljudi je prepričanih, da bi sprejetje določene etike omejilo njihove možnosti, priložnosti in zmožnosti za uspeh v poslu.
  • Primeri:
   • Že vnaprej vem, da ne bom mogel novo zaposlenemu izpolnit obljube, ampak potem bo že kako.
   • Če mu povem po pravici, mi bo zameril.
   • Zakaj bi kdo od mene pričakoval, da bom iskren.
na e odlo itve utemeljujemo z relativizmom
Naše odločitve utemeljujemo z relativizmom
 • Mnogo ljudi se v situacijah, v katerih ne morejo zmagati, oziroma dobiti tistega kar želijo, odloča, kaj je prav v tistem trenutku in v tistih okoliščinah.
 • Posledica tega je etični kaos, ko se vsak opravičuje glede na namene, ki jih je imel.
  • Primer:
   • Ljudje smo po naravi nagnjeni, da smo prizanesljivi do sebe (se razumemo) in se sodimo glede na naše dobre namene, medtem, ko pri drugih uporabljamo zelo stroga merila.
   • Jaz sem zamudil, ker ni šlo drugače, on je zamudil, ker je malomaren.
naloga hr managerja
Naloga HR managerja

Ključne naloge HR managerja:

 • Zaposlovanje;
  • Postavljate v intervjujih vprašanja, ki so vezana na etiko pri odločanju, izkušnjah, odzivnosti in ravnanju.
  • Koga zaposlite? Kako se zahvalite tistim, ki jih ne?
 • Karierni razvoj;
  • Ali je etično zahtevati od ljudi, da delajo veliko in dobro?
  • Ali z lahkim srcem rečete sodelavcem, plačan si natanko toliko kot si zaslužiš!
 • Zaključek zaposlitve;
  • Hvala za pozornost in nasvidenje.
zaposlovanje
Zaposlovanje

Kdo išče delo pri vas?

 • Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je okrog 7%.
 • Načeloma so zaposleni vsi, ki res želijo delat.
 • Kdo je nezaposlen?
  • Tisti, ki ne ve katero delo išče. (cilji)
  • Tisti, ki dela zase ne zna poiskati. (učinkovito vedenje)
 • Delo v resnici iščejo:
  • že zaposleni, ki si želijo novih izzivov;
  • že zaposleni, ki se bojijo za socialno varnost;
  • že zaposleni, ki ocenjujejo, da se jim pri dosedanjem delodajalcu čas izteka.
zaposlovanje1
Zaposlovanje
 • Koga vzamete v službo?
  • Koga ste si izbrali za partnerja?
  • Kateri krof v trgovini vzamete?
 • Kako vsem ostalim sporočite, da niso “izbrani krof”?
 • Gre za vzajemen odnos:
  • Prepričan/a sem, da se ne bi ujeli tako kot si želim. Po vsej verjetnosti se naša in vaša pričakovanja glede medsebojnega sodelovanja razlikujejo do te mere, da bi težko učinkovito sodelovali.
  • Izbrali smo drugega kandidata.
karierni razvoj
Karierni razvoj
 • Ali lahko od človeka zahtevate, da dela bolj kot misli, da zmore in si želi?
 • Kako natančno mu boste povedali kaj mislite v tistem trenutku o njem?
 • Kako ga boste vodili?
  • Kompetence:
   • Jasno, nedvoumno in natančno določeni cilji;
   • Razlika med dejanskim in želenim stanjem – letni in redni razgovori;
   • Natančen načrt kako bomo uskladili želeno in dejansko stanje:
    • cilji,
    • vedenje.
zaklju ek sodelovanja
Zaključek sodelovanja
 • Fluktuacija je zdrava.
 • Interes vsake organizacije mora biti, da se del zaposlenih neprestano menja.
  • Kdo naj odide?
 • Kako izpeljati ločitev?
  • Sistem kompetenc.
 • Interes za sodelovanje mora biti obojestranski.
prekletstvo novih terminov
Prekletstvo novih terminov
 • Fleksibilen trg dela
  • Prednosti:
   • Lažje preživetje organizacij, zaradi večje prožnosti in zmožnosti prilagajanja.
  • Slabosti:
   • Ljudje razumejo poslovne odločitve preko tega kaj se dogaja z njimi. In tu ni nič narobe.
  • Rešitev:
   • Ljudje morajo biti zaposljivi ne zaposleni.
   • Zaposljivost je kompetenca.
prekletstvo novih terminov1
Prekletstvo novih terminov
 • Mobbing:
  • poskus, da se rešite nekoga, ki ga ne želite več.
  • poskus s katerim želite nekoga pripraviti, da dela tako kot od njega pričakujete.
 • Način ni pravi, odslikuje predvsem nesposobnost ali nezmožnost delodajalcev in vodij, da aktivno upravljajo z zaposlenimi.
 • Kdo je običajno “žrtev” mobbinga?
klju no pravilo eti nega vedenja
Ključno pravilo etičnega vedenja
 • Kako bi si želel biti jaz obravnavan v tej situaciji?
  • je vodilo integritete in etičnega obnašanja v vsaki situaciji.
 • Etika ni filozofska debata – pomeni delovanje,
  • ne gre za to kaj bi jaz storil, če bi bil v določeni situaciji ampak, kaj storim, če sem v tej situaciji.
 • Ni pomembno ali lažete svojemu sosedu ali veliki korporaciji. Vsako vaše dejanje na koncu zadene ob nekega posameznika – tako ali drugače.
slide19
Najlepša hvala za vašo pozornost

Mnenja, komentarji…, so dobrodošli na

aleksander.zadel@actual-it.si