slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
prosinac 2002. PowerPoint Presentation
Download Presentation
prosinac 2002.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

prosinac 2002. - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

TRGOVANJE DIONICAMA. prosinac 2002. Uvod. isprava o uloženim sredstvima u vlasničku glavnicu dioničkog društva vrijednosni papir bez unaprijed određenog dospijeća instrument formiranja vlastitih izvora financiranja - instrument kojim poduzetnici realiziraju svoje poslovne ideje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

prosinac 2002.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TRGOVANJE DIONICAMA

prosinac 2002.

slide2
Uvod
 • isprava o uloženim sredstvima u vlasničku glavnicu dioničkog

društva

 • vrijednosni papir bez unaprijed određenog dospijeća
 • instrument formiranja vlastitih izvora financiranja - instrument kojim

poduzetnici realiziraju svoje poslovne ideje

 • prenosivi vrijednosni papir
 • motivi za ulaganje u dionice:

1. očekivane buduće dividende

2. očekivani porast tržišne vrijednosti dionica - potencijalni

kapitalni dobitak

 • prava običnih dioničara utvrđena su statutom društva: pravo na

zaradu, na imovinu dioničkog društva, pravo glasa po pitanjima

upravljanja, pravo prvokupa novoemitiranih dionica

vrijednost dionica
Vrijednost dionica
 • NOMINALNA vrijednost dionica - služi trgovačkom sudu za

registraciju vlasničke glavnice društva

 • TRŽIŠNA vrijednost dionica - ona koja je ostvarena njihovom

kupoprodajom na tržištu

 • procjena kretanja buduće tržišne cijene ovisi o cikličkim kretanjima

na tržištu, kretanjima cijena dionica sličnih dioničkih društava, stanju

na tržištu itd.

 • Pristupi vrednovanju običnih dionica:

1. vrijednost za razdoblje držanja 2. sadašnja vrijednost dividendi

3. modeli tržišne kapitalizacije

4. vrednovanje poduzeća

5. opcijski pristup vrijednosti

formiranje equity desk a
Formiranje equity desk-a
 • donošenja odluke o ulasku u taj segment poslovanja
 • upoznavanje sa zakonskim okvirom
 • utvrđivanje pozicije u organizacijskoj strukturi riznice (da li zasebni

desk ili unutar nekog već postojećeg, broker unutar banke ili izvan

ili i jedno i drugo)

 • utvrđivanje limita
 • custody account (za inozemna ulaganja)
 • software (Mostich, Advanced trading monitor, Bloomberg, Reuters, excel ili access)
 • hardware (“brzi telefon” po mogućnosti vlastita linija (direktna), “brzi” internet priključak, UPS po mogućnosti)
zakonski okvir
Zakonski okvir
 • Zakon o tržištu vrijednosnih papira
 • poslovi s vrijednosnim papirima:

1. kupnja i prodaja po nalogu nalogodavca

2. trgovina u spekulacijske svrhe

3. upravljanje portfeljem za račun nalogodavca

4. “market making” na burzi

5. poslovi agenta izdanja

6. pokroviteljstvo izdanja

7. investicijsko savjetovanje

8. poslovi skrbništva

 • ovlaštena društva – brokeri i banke (uz dozvolu Komisije)
 • Zakon o postupku preuzimanju dioničkih društava
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
zakon o deviznom poslovanju
Zakon o deviznom poslovanju
 • transfer kapitala radi portfeljnih ulaganja u inozemstvu - zabranjen,

osim financijskim institucijama

 • novi Devizni zakon donosi promjene
 • rezidenti mogu ulagati u inozemne vrijednosne papire, ali imaju ograničenja (izdanja država OECD-a, međunarodne financijske institucije, izdanja rating-a A po Fitch i S&P, burza), koja određuje HNB
 • domaćim fizičkim osobama i nerezidentima dopušteno ulagati isključivo preko ovlaštenih društava
 • obveza držanja vrijednosnih papira na skrbničkim računima - nerezidenti domaće vrijednosne papire, a rezidenti inozemne
 • nerezident bit će dužan potpisati izjavu kojom jamči da neće, na bilo koji način, otuđiti ili založiti vrijednosni papir, osim nerezidentu, u roku od jedne godine
mjesto u organizacijskoj strukturi
Mjesto u organizacijskoj strukturi
 • ako banka ima ovlaštenja od Komisije za sve poslove s vrijednosnim papirima onda se javlja pitanje brokerskih kuća u vlasništvu banaka – da li ih ostaviti ili zatvoriti i sve poslove obavljati na jednom mjestu
 • članak 39. Zakona o tržištu vrijednosnih papira – obavljanje poslova s vrijednosnim papirima banka je obvezna ustrojstveno, organizacijski i računovodstveno odijeliti od svojih ostalih poslova
 • unutar banke idealno mjesto je u riznici:
   • vođenje likvidnosti (priljev ili odljev sredstava ovisno o tome dali kupujemo ili prodajemo)
   • devizni tečajevi – kada imamo arbitraže između domaćeg i inozemnog tržišta, te kada se kupuju inozemni vrijednosni papiri (sredstvo plaćanja u Hrvatskoj je kuna)
   • već postoje svi potrebni sustavi (Reuters, Bloomberg)
   • strukturirani proizvodi
limiti
Limiti
 • utvrđivanje limita:
   • ukupni limit (ukupna izloženost prema dionicama)
   • limiti po kotacijama (1. i TN)
   • limiti po poduzećima
   • “stop loss" limiti (maksimalni dopušteni gubitak po poziciji - treba posebno paziti na domaćem tržištu zato jer zatvaranje pozicije može biti otežano ili čak nemoguće - nelikvidnost)
   • limiti po dealer-u (do kojeg iznosa dealer ima autonomiju u donošenju investicijske odluke)
skrbni ki ra un
Skrbnički račun
 • neophodan za rad s dionicama koje kotiraju na inozemnim burzama
 • neophodan za arbitražu s dionicama/GDR-ima Plive d.d.
 • mijenja se Devizni zakon – omogućiti će se trgovanje inozemnim
 • vrijednosnim papirima
 • procedura otvaranja samog računa je vrlo jednostavna
 • dvije vrste naknada:
    • po prosječnom stanju na računu
    • po transakciji
 • danas u Hrvatskoj imamo nekoliko Skrbničkih banaka – birajte
 • najpovoljnijeg ovisno o Vašim preferencijama
most ich pro
MOSTich.pro
 • omogućava praćenje kretanja dionica na Zagrebačkoj burzi “u živo”
 • praćenje 20 vrijednosnih papira odjednom
 • prikaz 5 najboljih cijena za kupnju i prodaju za svaki papir
 • prikaz svih provedenih transakcija
 • ne omogućava trgovanje
advanced trading monitor atm
Advanced trading monitor - ATM
 • omogućava praćenje kretanja dionica na Varaždinskoj burzi “u živo”
 • praćenje svih vrijednosnih papira koji kotiraju
 • ne omogućava trgovanje
software
Software
 • Bloomberg
 • omogućava praćenje “svega živog u živo”
 • internet data feed
 • OTC trgovanje
 • Reuters
 • sastoji se od:

Xtra – praćenje cijena Dealing – OTC trgovanje

 • ima vlastiti data feed
odabir brokera
Odabir brokera
 • brokera bi trebalo izabrati na osnovu objektivnih kriterija (visina provizije koju naplaćuje za svoje usluge, kvaliteta same usluge)
 • veliki broj banaka ima svoje brokerske kuće, što automatski ne znači da će on biti i najpovoljniji odabir
 • sama brokerska provizija sadrži u sebi 3 različite provizije: provizija burzi na kojoj je transakcija obavljen provizija SDA (0,04%) provizija brokeru
 • brokerska provizija u startu se kreće od 0,5% do 2%, ali s vremenom se ona smanjuje ako imate dobar promet
 • za velike blok transakcije obično se dogovaraju posebne provizije koje su manje od redovnih i vrijede samo za tu transakciju
 • pojmovi “dobar promet” i “velike blok transakcije” su relativni
burze cjenici i kotacije
Burze - cjenici i kotacije
 • Zagrebačka burza naplaćuje svoju proviziju samo brokeru prodavatelju i to po prometu obavljenom tog dana
 • cjenik za 1. kotaciju:

0 – 2.000.000 0,35% 2.000.000 - 10.000.000 0,275% 10.000.000 - 15.000.000 0,20% 15.000.000 – 25.000.000 0,10% 25.000.000 - 0,05%

 • kotacije Zagrebačke burze: 1. kotacija 2. kotacija Kotacija Prava TN kotacija
 • u koju od navedenih kotacija će neki vrijednosni papir biti uvršten ovisi o stupnju ispunjenja određenih zahtjeva
 • svaka kotacija ima svoj cjenik
burze cjenici i kotacije15
Burze - cjenici i kotacije
 • Varaždinska burza naplaćuje svoju proviziju samo brokeru prodavatelju i to po prometu obavljenom tog dana
 • cjenik za 1. kotaciju

0 – 1.000.000 0,30% 1.000.000 - 5.000.000 0,25% 5.000.000 - 10.000.000 0,17% 10.000.000 - 0,07%

 • kotacije Varaždinske burze: 1. kotacija 2. kotacija PIF kotacija Kotacija Prava Slobodno tržište
 • u koju od navedenih kotacija će neki vrijednosni papir biti uvršten ovisi o stupnju ispunjenja određenih zahtjeva
 • svaka kotacija ima svoj cjenik
osnovne odrednice kupoprodaje
Osnovne odrednice kupoprodaje
 • davanje naloga brokeru (telefonom, email-om ili fax-om)
 • stvar je dogovora i povjerenja kako ćemo davati naloge, ali svakom slučaju od brokera se poštom dobivaju nalozi koje treba potpisati i jedan primjerak vratiti nazad
 • kada se nalog izvrši, dobivamo o tome obavijest od brokera (javlja telefonom), a na kraju dana se obično fax-om dobiva “Pregled transakcija” koje je broker po našem nalogu za nas taj dan izvršio
 • nakon što dobijemo obavijest o izvršenju, transakciju unosimo u svoj book i pišemo ticket za svoj back office, gdje onda slijedi proces namire i knjiženja
 • postoje dvije vrste namire: pojedinačna (preko 1 mio hrk - nema garancija)

ugovorna (do 1 mio hrk i za njihovo izvršenje garantira SDA)

vo enje pozicije book dionica
Vođenje pozicije – book dionica
 • sve obavljene transakcije evidentiraju se u book-u dionica koji možete voditi u Excel-u na svom PC-u
 • za svaku transakciju u book se upisuju osnovne odrednice
 • cijena pojedine dionice u book-u vodi se po prosječnoj nabavnoj cijeni, to znači da se ta cijena mijenja samo kada kupujete dionice
 • zarade ili gubici realiziraju se prodajnom transakcijom
 • jednom kada imamo book onda možemo pratiti i sve zadane limite, te sve ostale podatke na osnovu kojih možemo pratiti trgovanje
 • MARK TO MARKET - evaluacija po tržišnoj cijeni - radi se dnevno, tjedno ili mjesečno - ako je tržišna cijena veća od prosječne cijene u book-u, knjiže se prihodi, ako je obrnuto rashodi
 • problem definicije tržišne cijene - da li je to cijena po kojoj je izvršena zadnja transakcija na burzi? - mogućnost WINDOW DRESSING-a
namira kupoprodaje
Namira kupoprodaje
 • transakcije se namiruju s datumom valute četvrti radni dan od dana transakcije (T+4)
 • datum namire može s promijeniti na pismeni zahtjev oba dvije strane u transakciji
 • ponekad kada je riječ o transakcijama većim od 1 mio hrk, transakcija se “razbija” na više manjih tako da svaka pojedina bude manja od 1 mio hrk - na taj način se izbjegava rizik namire

KUPAC

BROKER

SDA

NOVAC T+2

NOVAC T+4

 • kupac 2 dana prije dana namire mora platiti novac brokeru
 • razlog tome je platni promet i put koji novac mora prijeći
karakteristike doma eg tr i ta
Karakteristike domaćeg tržišta
 • nelikvidnost - i s relativno malim iznosom novca može se utjecati na cijenu dionica
 • mali broj atraktivnih dionica - pogotovo onih u 1. Kotaciji
 • novi Zakon o tržištu vrijednosnih papira definira “Javna dionička društva” - to su društva koja ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija: 1. izdaju dionice javnom ponudom ili 2. imaju više od 100 dioničara, a njihov temeljni kapital iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna
 • ova društva dužna su uvrstiti dionice na burzu
 • glavni pokretači tržišta nisu ni fundamentalni niti tehnički pokazatelji nego glasine, napisi u novinama, izjave u medijima
 • imao dvije burze i tri dionice
 • mali prometi, veliki udio u prometa u biti čine transakcije s obveznicama kojih je dovoljno par pa da promet bude 15 mio kuna
margin trading
Margin trading
 • kupovanje dionica na kredit, a kao zalog za kredit se uzimaju te iste dionice (mogu biti i neke druge)
 • pomoću margina dobiva se puno veća kupovna moć (financijska poluga) i samim tim mogu se preuzeti puno veći rizici
 • potencijalne zarade su veće, ali i gubici
 • treba biti oprezan kod davanja kredita čiji je kolateral dionica iz razloga što su dionice volatilne i može se lako desiti da u samo jednom danu njihova vrijednost padne ispod vrijednosti danog kredita
 • da bi smanjio svoj rizik od pada cijene dionice koju je uzeo u kolateral vjerovnik daje kredit koji je manji od vrijednosti samih dionica na dana davanja kredita
 • razlika između tržišne vrijednosti dionica i danog kredita zove se “hair cut” i on je veći što je dionica nelikvidnija i volatilnija
margin call
Margin call
 • još jedna mjera zaštite vjerovnika je u slučaju da cijena dionice (kolaterala) počne padati - određivanje cijene ispod koje dužnik mora smanjiti svoj dug prema vjerovniku
 • dužnik mora vjerovniku na njegov poziv (margin call) uplatiti onaj iznos novca za koliko se smanjila vrijednost dionica u kolateralu od dana kada je kredit odobren
 • u slučaju da se dužnik ne odazove pozivu (margin call) vjerovnik ima pravo njegove dionice prodati kako bi namirio dug i pripadajuće kamate, te nastale troškove (prodajna provizija)
 • lako se može desiti da iznos dobiven od prodaje dionica ne bude dovoljan da “pokrije” sve prethodno navedene stavke - glavni razlog za to može biti nelikividnost tj. da tržište ne bude u stanju “progutati” sve dionice koje želite prodati, a da pritom cijena iste značajno ne padne (ili još gore nestane “bid”-a)
short selling
Short selling
 • prodaja dionica koje nemate u svom vlasništvu
 • razlog za takav potez može biti očekivanje da će cijena te dionice pasti tj, da će te je nakon što je prodate moći nakon određenog vremena ponovno kupiti, ali po nižoj cijeni i pri tom zaraditi razliku
 • nakon što to učinite imate četiri dana da tako prodane dionice nabavite (transakcija se namiruje s valutom T+4)
 • nabaviti dionice možete na dva načina: 1. da kupite te iste dionice s valutom T+4 2. da te dionice od nekoga posudite
 • najčešće će se dogoditi da ćete te dionice od nekoga posuditi, a to znači da prije nego što napravite short selling morate znati tko vam i pod kojim uvijetima te dionice može posuditi
 • postupak posuđivanja je obrnuti postupak od margin-a
primjer short selling a

Kraš d.d.

SHORT SELLING

25.11.2002.

cijena 235 kuna

- klijent PRODAJE:

200 dionica

- klijent dobiva:

47.000 kuna

- klijent dobiva: 200 dionica

- kao zalog za dobivene dionice daje 47.000 kuna

- ako je klijent u dobrim odnosima s

vlasnikom dionica - može se

dogovoriti samo plaćanje određene

naknade

29.11.2002.

cijena 190 kuna

- klijent KUPUJE:

200 dionica

- plaća 38.000 kuna

- klijent vraća: 200 dionica

- dobiva nazad 47.000 kuna

Primjer short selling-a

ZARADA

9.000 KUNA

pliva arbitra a
Pliva - arbitraža
 • kupovina Plive na Zagrebačkoj burzi i istovremena prodaja po većoj cijeni na Londonskoj burzi i obrnuto
 • Pliva u London-u kotira u formi GDR-a (Global depository receipt) 1 dionica = 5 GDR
 • dionice se mogu konvertirati u GDR-e i obrnuto - taj postupak obavlja Bankers Trust NY i za to naplaćuje 0,04 usd po GDR-u
 • morate imati otvoren Skrbnički račun na kojem ćete držati GDR-e
 • sam postupak konverzije traje od 5 do 15 dana - zbog toga je za bavljenje arbitražom potrebno imati poziciju i u GDR-ima i u dionicama - ako prodate u Zagrebu i kupite u Londonu ne stigne te obaviti konverziju na vrijeme - obrnuto još i prolazi
 • namira u Zagrebu je T+4
 • namira u Londonu je T+3, ali može se desiti da jedna od strana “malo zakasni” (namira ide preko Clearstream-a ili Euroclear-a)
primjer arbitra e
Primjer arbitraže

CIJENA PLIVE U ZAGREBU NIŽA JE NEGO U LONDONU

530 kuna *(1+0,5%)/5/7,45+0,04 = 14,34 usd < 14,45 usd

0,5% - provizija brokeru

5 - jedna dionica = 5 GDRs

7,45 - kupovni tečaj za usd

0,04 - naknada za konverziju

14,34 - cijena u Zagrebu u usd sa uključenim svim troškovima

 • ako je cijena koju možete dobiti u Londonu 14,45 usd za jedan GDR - kupovinom u Zagrebu po 530 kuna za dionicu i prodajom u Londonu zarađujete 0,55centi po dionici - na 1000 dionica to je 550 usd
 • javlja se problem pronalaska blok-a od 1000 dionica (fondovi, dobar broker)