Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 24 Şubat 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 24 Şubat 2011

Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 24 Şubat 2011

297 Views Download Presentation
Download Presentation

Ymm . Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 24 Şubat 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MALİ AF KANUNU Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 24 Şubat 2011

 2. TABLO I31.12.2010 TARİHİNE KADARKESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI (MADDE 2)

 3. TABLO I31.12.2010 TARİHİNE KADARKESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI (MADDE 2)

 4. ÖRNEK 1- 26.04.2008 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLAR: NOT: Hesaplamalarda, Kanunun 28 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği varsayılmıştır.

 5. ÖRNEK 2- 31.01.2008 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLAR: NOT: Hesaplamalarda, Kanunun 28 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği varsayılmıştır.

 6. ÖRNEK 3- 31.03.2000 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLAR: NOT: Hesaplamalarda, Kanunun 28 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği varsayılmıştır.

 7. ÖRNEK 4- 31.07.2000 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ, 6183 SAYILI KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLAR: NOT: Hesaplamalarda, Kanunun 28 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği varsayılmıştır.

 8. TABLO IIKESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3)

 9. TABLO IIKESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3)

 10. ORTAK HÜKÜMLER 1) BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA; UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNULMUŞ, UZLAŞMA GÜNÜ VERİLMEMİŞ VEYA UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ YA DA UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ ANCAK, DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR DA BU MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANIR. (MADDE 3/8) 2) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MADDE 2) VE KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3) HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNAN MÜKELLEFLER TAKSİTLENDİRİLEN VERGİLER İLE CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN ÇOK ZOR DURUM OLMAKSIZIN HER BİR VERGİ TÜRÜ İTİBARİYLE BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA VADESİNDE ÖDENMEMESİ YA DA EKSİK ÖDENMESİ DURUMUNDA YAPILANDIRILAN BORÇLARA İLİŞKİN KALAN TAKSİTLERİN ÖDEME HAKLARINI KAYBEDERLER.

 11. ORTAK HÜKÜMLER 3) DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANANLAR ÖDEMELERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ DURUMUNDA İLK TARHİYATA/TAHAKKUKA DÖNÜLÜR.  4) MÜKELLEFLER TECİL EDİLMİŞ ALACAKLARIN KALAN TAKSİT TUTARLARI İÇİN BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİRLER.  5) UYGULANAN HACİZLER ÖDEMELER NİSPETİNDE KALDIRILIR, BUNA İSABET EDEN TEMİNATLAR İADE EDİLİR. 6) BU MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANILMASI İÇİN MADDE KAPSAMINA GİREN ALACAKLARA KARŞI DAVA AÇILMAMASI, AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURULMAMASI ŞARTTIR. (MADDE 3/10)

 12. ÖRNEK 5- (Y) A.Ş. İLE (A) VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 2007 YILI İÇİN TARH EDİLEN 200.000.-TL KURUMLAR VERGİSİ VE BUNA BAĞLI VERGİ ZİYAI CEZASI NEDENİYLE YAŞANAN İHTİLAFA İLİŞKİN OLARAK DANIŞTAY TARAFINDAN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI VERMİŞTİR. DANIŞTAY TARAFINDAN KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATININ 150.000.-TL’LİK KISMI ONANMIŞ, BAKİYE KISIM İÇİN BOZMA KARARI VERİLMİŞTİR. MÜKELLEFİN KANUN HÜKÜMÜNDEN FAYDALANMASI HALİNDE; 150.000.-TL’LİK KURUMLAR VERGİSİ İLE KANUNA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÖDENİR. BOZMA KARARINA KONU KISIM İÇİNSE, (50.000x%20=)10.000.-TL KURUMLAR VERGİSİ İLE KANUNA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÖDENİR.

 13. TABLO IIIİNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (MADDE 4)

 14. 1) İNCELEMEYE BAŞLAMA (MADDE 4/8) • İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ. • MÜKELLEFİN YAZI İLE DAVET EDİLMESİ. • DEFTER VE BELGELERİ İSTEME YAZISININ TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI. • MATRAH TESİSİNE YÖNELİK TUTANAK DÜZENLENMESİ. • DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMİŞ OLMASI.

 15. 2) DAVA AÇILMAMASI MÜKELLEFLERİN İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANABİLMELERİ İÇİN MADDE KAPSAMINDA ÖDEME BAŞVURUSUNDA BULUNULAN ALACAĞA İLİŞKİN DAVA AÇILMAMASI ŞARTTIR. (MADDE 4/5)

 16. 3) UZLAŞMA HÜKÜMLERİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH İTİBARİYLE VERGİ USUL KANUNU’NUN TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULMUŞ, ANCAK UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ YA DA UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN DE BU MADDE HÜKMÜ UYGULANIR. (MADDE 4/6)

 17. 3) UZLAŞMA HÜKÜMLERİ MÜKELLEFLERİN 4. MADDEDEN YARARLANMALARI DURUMUNDA; - TARHİYAT ÖNCESİ VEYA SONRASI UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN - VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR. (MADDE 4/7)

 18. GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

 19. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI VE HESAPLANACAK VERGİ (Zarar beyanı+İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması+Hiç beyanname verilmemiş olması halleri dahil) BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VESERBEST MESLEK ERBABI

 20. İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTANLAR GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH TUTARLARI VE HESAPLANACAK VERGİ

 21. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN (1/5)

 22. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN (1/10)

 23. KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

 24. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI VE HESAPLANACAK VERGİ (Zarar beyanı+İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması+Hiç beyanname verilmemiş olması halleri dahil)

 25. %15 ORANINDA VERGİLENDİRMENİN KOŞULLARI(MADDE 6/4) • İLGİLİ YILLARDA YILLIK BEYANNAMELER SÜRESİNDE VERİLMİŞ OLMALI, • TAHAKKUK EDEN VERGİLER SÜRESİNDE ÖDENMELİ, • YENİDEN YAPILANDIRMADAN + DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANILMAMIŞ OLMALI. • MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN YILLARA AİT ZARARLARIN %50’Sİ 2010 VE İZLEYEN YILLARDA MAHSUP EDİLMEZ.

 26. TEVKİF YOLUYLA ÖDENMİŞ VERGİLER MAHSUP EDİLMEZ(MADDE 6/8) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GELİR/KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI HÜKMÜNDEN YARARLANARAK BEYAN ETTİKLERİ MATRAHLARI ARTIRMALARI HALİNDE, DAHA ÖNCE TEVKİF YOLUYLA ÖDEMİŞ OLDUKLARI VERGİLER, ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİLERDEN MAHSUP EDİLMEZ.

 27. ZARARLARIN % 50’Sİ İZLEYEN YILLARDA MAHSUP EDİLMEZ(MADDE 6/9) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNDUKLARI YILLARA AİT ZARARLARIN % 50’Sİ 2010 VE İZLEYEN YILLAR KÂRLARINDAN MAHSUP EDİLMEZ.

 28. İNDİRİM / İSTİSNALAR VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(MADDE 6/10) A- İSTİSNA VE İNDİRİMLER NEDENİYLE GELECEK YILLARDA MATRAHTAN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK TUTARLAR İLE B-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI BU MADDE HÜKMÜNE GÖRE ARTIRILAN MATRAHLARDAN İNDİRİLEMEZ.

 29. TEVKİF YOLUYLA ÖDENMİŞ VERGİLERİN İADESİ(MADDE 6/11) MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUBEN DAHA ÖNCE TEVKİF YOLUYLA ÖDEMİŞ OLDUKLARI VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ TALEPLERİNE İLİŞKİN İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI SAKLIDIR.

 30. KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM(MADDE 7/4) KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN HER BİR VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK VERDİKLERİ BEYANNAMELERDEKİ HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA KATMA DEĞER VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR. İLGİLİ YILLARDA KDV BEYANNAMESİ VERMEMİŞ MÜKELLEFLER, GELİR/KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNARAK VE ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN %18 ORANINDA KDV ÖDEYEREK KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLARDAN FAYDALANABİLİR.

 31. KANUNUN YAYIMINDAN ÖNCE KESİNLEŞEN TARHİYATLAR(MADDE 7/5) MÜKELLEFLERİN ARTIRIMDA BULUNMAK İSTEDİKLERİ YIL İÇİNDEKİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE YAPILIP KESİNLEŞEN TARHİYATLAR, İLGİLİ DÖNEM BEYANI İLE BİRLİKTE DİKKATE ALINACAKTIR

 32. SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV(MADDE 7/6) A-ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN YILLARI İZLEYEN DÖNEMLERDE YAPILACAK VERGİ İNCELEMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN, SONRAKİ DÖNEMLERE DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN VE ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDEN VEYA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDEN DOĞAN TERKİN VE İADE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI SAKLIDIR. B- SONRAKİ DÖNEMLERE DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN YAPILAN İNCELEMELERDE ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN TARHİYAT ÖNERİLEMEYECEKTİR

 33. ARTTIRIM SONUCU ÖDENEN KDV(MADDE 7/7) KDV ARTTIRIM SONUCU ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİ; 1- GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER VEYA MALİYET UNSURU OLARAK NAZARA ALINMAZ, 2- ÖDENMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİLERİNDEN İNDİRİLMEZ. 3- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İADE KONUSU YAPILMAZ.

 34. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM(MADDE 8/1) HİZMET ERBABINA ÖDENEN VERGİ TEVKİFATI YAPMAYA MECBUR OLANLARIN BEYAN ETTİKLERİ ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TUTARLARIN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE, İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR.

 35. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1)

 36. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1) 36

 37. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1) A) BU MADDE UYARINCA STOPAJ ARTIRIMINDA BULUNULMASI DURUMUNDA AYRICA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMUŞ OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR (MADDE 8/5) B)BU MADDE HÜKMÜNE GÖRE STOPAJ ARTIRIMINA ESAS ÜCRET TUTARI İLE MATRAHLAR, GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER VEYA MALİYET UNSURU OLARAK DİKKATE ALINMAZ. (MADDE 8/8) 37

 38. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1) C) BU MADDE KAPSAMINDA STOPAJ ARTIRIMINDAN YARARLANILARAK HESAPLANAN GELİR VERGİSİNE HERHANGİ BİR İSTİSNA VE İNDİRİM UYGULANMAYACAKTIR. (MADDE 8/9) 38

 39. ORTAK HÜKÜMLER • MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN VERGİLER 18 EŞİT TAKSİTTE 36 AY İÇİNDE ÖDENECEKTİR. • ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME ZAMMI 1 KAT FAZLASI İLE UYGULANACAKTIR. (MADDE 9/1-a) • KDV ARTIRIMI YAPILAN YILLARDAN SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ OLARAK İADE İŞLEMLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE İNCELEMELER YAPILABİLİR.

 40. ORTAK HÜKÜMLER 4) HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN İNCELEMELERİN İLGİLİ OLDUKLARI YILLAR İÇİN DE MATRAH ARTIRIMI YAPILABİLİR. (MADDE 9/4) 5) ANCAK BU DURUMDA İNCELEMENİN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR. 6) HESAPLANARAK ÖDENEN VERGİLER GİDER OLARAK YAZILMAZ. (MADDE 9/1-b) 7) MATRAH ARTTIRIMINDA BULUNULMASI DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINA VE MUHAFAZISINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ORTADAN KALDIRMAMAKTADIR. (MADDE 9/1-c)

 41. ORTAK HÜKÜMLER 8) DEFTER KAYIT VE BELGELERİ YOK EDENLER VEYA DEFTER SAHİFELERİNİ YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYANLAR VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAYANLAR VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEYENLER MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAKLARDIR. (MADDE 9/6)

 42. ORTAK HÜKÜMLER 9) MATRAH ARTIRIM HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE KANUNİ SÜRESİNDE VERMEDİKLERİ ANLAŞILAN BEYANNAMELER NEDENİYLE USULSÜZÜLÜK/ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANMAYACAKTIR. (MADDE 9/7)

 43. ÖRNEK FİRMA : X LTD.ŞTİ. İNCELENEN YIL : 2008 VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANILAN TARİH : 30.09.2010 İNCELEMENİN TAMAMLANMA TARİHİ : KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMIŞTIR. MATRAH FARK : 150.000 TL 2008 YILI İÇİN MATRAH ARTIRIMI : 45.000 TL MAHSUP İŞLEMİ : (150.000 – 45.000 =) 105.000 TL % 50 AFTAN YARARLANMA : (105.000 / 2 =) 52.500 TL ÖDENECEK VERGİ : 52.500 + TEFE/ÜFE ÖDEME : 6 EŞİT TAKSİTTE 12 AYDA ÖDENİR.

 44. TABLO IV STOK BEYANLARI (Md.10, 11)

 45. STOK BEYANINDA SATIŞ BEDELİ(MADDE 10/4) STOK BEYANI KAPSAMINDA BİLDİRİLEN KIYMETLERİN SATILMASI HALİNDE SATIŞ BEDELİ, BUNLARIN DEFTERE KAYDEDİLEN DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLAMAYACAKTIR

 46. STOK BEYANINDA GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI(MADDE 10/6) STOK BEYANINA İLİŞKİN HÜKMÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI UYGULANMAYACAKTIR.

 47. GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI VE GECİKME FAİZİ(MADDE 11/1-b) KAYITLARDA YER ALDİĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN 1- EMTİA, 2- KASA MEVCUDU, 3- ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKMÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI VE GECİKME FAİZİ UYGULANMAYACAKTIR.

 48. STOK BEYANINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KONUSUNA GİREN MALLARI BU MADDE KAPSAMINDA BEYAN EDEN VE ALIŞ BELGELERİNİ İBRAZ EDEMEYEN MÜKELLEFLERİN BU MALLARIN BEYAN TARİHİNDEKİ MİKTARI VE EMSAL BEDELİ ÜZERİNDEN GEÇERLİ OLAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİ BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE AYRI BİR BEYANNAME İLE BEYAN EDEREK AYNI SÜRE İÇİNDE ÖDEMELERİ HALİNDE BU MALLAR BAKIMINDAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜ UYGULANMAYACAKTIR. BU ŞEKİLDE BEYAN EDİLEREK ÖDENEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN VERGİ CEZASI KESİLMEYECEKTİR. (MADDE 10/5)

 49. ÖRNEKLER EMTİA İÇİN: GENEL ORANA TABİ ORANLARDA %10, İNDİRİMLİ OLANLARDA %50’Sİ 2 NOLU KDV BEYANIYLA BEYAN EDİLEREK ÖDENECEK, ÖTE YANDAN İNDİRİM KDV OLARAK İNDİRİLEBİLECEK. (RAYİÇ BEDEL KENDİSİ VEYA MESLEK ODASI TARAFINDAN BULUNACAK) KAYIT: ……………………………………../………………………………………………………... 153 TİCARİ MAL 191 İNDİRİLECEK KDV 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI 360 ÖDENEN VERGİ ……………………………………../………………………………………………………... SATIŞ: ……………………………………../………………………………………………………... 100 KASA 525 KARŞILIK 600 SATIŞ 391 HESAPLANAN KDV ……………………………………../………………………………………………………...

 50. TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ İÇİN: PROSEDÜR AYNI KDV İNDİRİM KONUSU YAPILMAZ (GİDER YAZILABİLİR, AMORTİSMAN DA AYRILAMAZ.) ………………………………………../…………………………………………………... 253 MAKİNE TEÇHİZAT 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 526 KAYDA ALINAN TESİSAT KARŞILIĞI 360 ÖDENECEK VERGİ ………………………………………../…………………………………………………...