Východná Afrika - PowerPoint PPT Presentation

shalom
v chodn afrika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Východná Afrika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Východná Afrika

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
606 Views
Download Presentation

Východná Afrika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Východná Afrika

 2. Obsah • Vymedzenie oblasti • Prírodné pomery • Hospodárstvo • Zaujímavosti • Otázky

 3. Tvoria ju štáty: Sudán Etiópia Eritrea Džibutsko Somálsko Keňa Uganda Rwanda Burundi Tanzánia Malawi Vymedzenie oblasti

 4. Povrch: Kilimandžáro Východo-africká priekopová prepadlina Etiópska vysočina Východo-africká plošina Núbijská púšť Vodstvo: rieky: Biely a Modrý Níl Bahr al-Dzabar jazerá: Tanganika, Viktóriino jazero, Rudolfovo jazero, Malawi, Albertovo jazero Rastlinstvo a Živočíšstvo: savany a púšte: slony, antilopy, levy, šakaly, hyeny, muchy tse-tse kaučukovníky Podnebie: ekvatoriálne tropické subtropické Obyvateľstvo: vysoký prirodzený prírastok: až do 30‰ africkí černosi: Masajovia jazyky: arabčina, svahilčina, masajčina vysoká negramotnosť náboženstvo: animizmus islam kresťanstvo (Etiópia) Prírodné pomery

 5. Kilimandžáro Masajovia- obyvatelia


 6. hospodársky zaostalé štáty Nerastné suroviny: chudobné na nerastné suroviny petrochemické závody spracúvajú dovážanú ropu Energetika: energia pochádza z hydroelektrárni Priemysel: významnejšie zastúpený hlavne v Keni rozvinutý je chemický, textilný, hutnícky a elektrotechnický priemysel výroba cementu, papiera a kožiarskych výrobkov Poľnohospodárstvo: základ ekonomiky veľké plantáže sú vo vlastníctve Európanov produkujú plodiny na vývoz: káva, tabak, sisal, čaj, kaučuk, koreniny, vanilka chov hovädzieho dobytka, kôz, oviec Cestovný ruch: safari, národné parky: Serengeti, Tsavo pobrežie Hospodárstvo

 7. Národný park Tsavo Národný park Serengeti Pestovanie sisalu

 8. Lalibela: dôležité náboženské centrum, 11 skalných kostolov Tiya: 160 archeologických nálezísk, stély s vyrytými symbolmi Zaujímavosti

 9. Národný park Rwenzori- ľadovce, horské oká, majestátne vodopády Skalné kresby z doby kamennej Lamu- najstaršie a najlepšie chránené svazijské mesto, postavene z korálových kameňov a mangrového dreva, na zozname UNESCO

 10. Otázky 1.Masaj je: • Africký černoch • Rieka vo východnej Afrike • Zviera podobné líške žijúce na púšti • Endemit vo východnej Afrike

 11. 2. Medzi najviac rozšírené náboženstvá vo vých. Afrike nepatrí: • Animizmus • Kresťanstvo • Budhizmus • Islam

 12. 3. Serengeti je: • Prístrešok zo slamy • Národný park • Pohorie v Afrike • Najväčší vodopád vo východnej Afrike

 13. 4. Ktorá rieka nepreteká východnou Afrikou? • Biely Níl • Modrý Níl • Tigris • Bahr al-Dzabar

 14. 5. Ktorá púšť sa nachádza v Sudáne: • Líbyjská púšť • Núbijská púšť • Arabská púšť • Púšť Namib

 15. Správne odpovede: • A • C • B • C • B