Grote Bosatlas (53e druk) - PowerPoint PPT Presentation

grote bosatlas 53e druk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grote Bosatlas (53e druk) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grote Bosatlas (53e druk)

play fullscreen
1 / 22
Grote Bosatlas (53e druk)
689 Views
Download Presentation
rhoslyn
Download Presentation

Grote Bosatlas (53e druk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grote Bosatlas(53e druk)

 2. De algemene inhoudsopgave: waar staat de kaart in de atlas? blz. 4 – 11 kaarten op volgorde van blz. In de atlas is de volgorde:(Nederland ->Europa – Azië – Australië -> Afrika -> VS -> Zd.Am -> Aarde

 3. De bladwijzer: handig middel om overzichtskaarten te zoeken Let op: Een land kan op meerdere overzichtskaarten staan!

 4. In de Bosatlas staan verschillende soorten kaarten: 1. Overzichtskaarten Kaarten , op verschillende schaal- niveaus, geven een overzicht vaneen groter gebied.Men onderscheidt daarbij 2 soorten: a). Natuurkundige overzichtskaarten kaarten waarop de hoogte, rivieren of begroeiing (vegetatie) staan Bijv. 72-73 of 162-163 b). Staatkundige overzichtskaarten Kaarten waarop landen, grenzen, wegen en steden staan bijv. 40-41 of 136-137

 5. In de Bosatlas staan verschillende soorten kaarten: 2. Thematische kaarten Kaarten , op verschillendeschaalniveaus, waarop eenbepaald onderwerp, thema,is afgebeeld.Bijv. Klimaat, toerisme, bevolkingsgroei, luchtvervuiling, delfstoffen,of, zoals deze “bevolkingsdichtheid in India “ (blz. 145a)Dit type kaart komt het meestvoor in de Bosatlas.

 6. In de Bosatlas staan verschillende soorten kaarten: Daarnaast zijn er nog verschillende andere type kaarten: Topografische kaarten Kaarten met meestal eenschaal van 1:25.000 of 1:50.000.Ze worden meestal gebruikt om een gebied zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen.

 7. In de Bosatlas staan verschillende soorten kaarten: Daarnaast zijn er nog verschillende andere type kaarten: Isolijnenkaart Kaart waarop punten met een gelijke waarde met elkaar worden verbonden ChoropletenkaartMet kleuren wordt de grootte van een verschijnsel aange-geven in een gebied

 8. Voor kaarten zonder eigen legenda moet je voor in de atlas kijken,daar staat de “algemene legenda”. (binnenkaft of voorschutblad)

 9. In het namenregisterstaatelke in de atlas genoemdeplek In het namenregister(blz. 245- 270) staanalle in de atlas gepubliceerdenamenalfabetisch Naasteennamenregister is erooknogeenlandenregisteréneentrefwoordenregister(ookwelzaakregistergenoemd)

 10. In het trefwoordenregister (zaakregister) vind je de bladzijdewaarop de thematischekaart is afgebeeld.

 11. Oefenen met de Grote Bosatlas 53e druk

 12. Beantwoord de volgendevragen: 1. Welke soort kaart staat er op de volgende kaartbladen 35A 179A 107C 141E 114A 2. Hoe heet het grootste meer van Ethiopië? 3. Wat voor soort gebied is Namib? 4. Salar de Uyuni is niet zomaar een meer. Wat is het speciale aan dit meer? 5. Wat betekent de kleur lichtpaars bij de Sloehaven?

 13. vervolg: 6. In hoeveel Afrikaanse landen zijn niet al te lang geleden gewelds- uitbarstingen geweest? 7. Om een tropisch klimaat te hebben moet de temperatuur in de koudste maand hoger zijn dan 180C. Welke staat in de USA heeft (gedeeltelijk) een tropisch klimaat? 8. Hoeveel millimeter neerslag valt er in juli Riad? 9. Welk bodemgebruik komt het meest voor in NorthDakota? 10. Hoe heet de grens die loopt van de Tsjoeksjenzee tot de Rosszee?

 14. vervolg: 11. Welk verband bestaat er tussen 168A en 169C? 12. Goed of Fout a. Gebieden in de VS met de bevolkingsdichtheid hebben de grootste bevolkingsgroei b. Voor Mexico geldt: hoe dichter bij de VS-grens des te hoger het inkomen. c. De gebieden met de hoogste aantallen varkens brengen ook het meeste mest op het land

 15. vervolg: 13. Wat zijn de belangrijkste 3 talen in de wereld? 14. Welk niet-Aziatisch land produceert het meeste rijst? 15. Hoe groot was het migratiesaldo buitenlandse migratie in Nederland in 2004 ? 16. Hoeveel % van de asielzoekers was in 2006 afkomstig uit Irak? Hoeveel mensen uit Irak kwamen er naar Nederland? 17. Hoeveel uren valt er neerslag uit de lucht in oktober in Nederland?

 16. vervolg: 18. Ligt de bevolkingsdichtheid van Zoetermeer onder of boven het gemiddelde van Zuid Holland ? 19. Welk Europees land gaf het minst uit aan onderwijs in 2002 ? Hoeveel % van het BNP was dat? 20. Welk land buiten Europa had de hoogste militaire uitgaven in % van het BNP?

 17. Antwoorden op de vragen: 1. Welke soort kaart staat er op de volgende kaartbladen 35A Nederland Reliëf(thematische krt) 179A New York(thematische krt) 107C Denemarken(overzichtskaart) 141E Afghanistan conflictgebieden(thematische krt.) 114A Alpen Toerisme (thematische krt) 2. Hoe heet het grootste meer van Ethiopië? Tanameer (krt. 162) 3. Wat voor soort gebied is Namib? Woestijn (krt 162 A) 4. Salar de Uyuni is niet zomaar een meer. Wat is het speciale aan dit meer? Het is een zoutmeer (Salar betekent “zout” blz. 274, Uyunikrt 184 d5) 5. Wat betekent de kleur lichtpaars bij de Sloehaven? Industrie of haventerrein (algemene legenda)

 18. vervolg: 6. In hoeveel Afrikaanse landen zijn niet al te lang geleden gewelds- uitbarstingen geweest? (Zaakregister krt. 165E) (17) 7. Om een tropisch klimaat te hebben moet de temperatuur in de koudste maand hoger zijn dan 180C. Welke staat in de USA heeft (gedeeltelijk) een tropisch klimaat? (Krt 195D) Florida 8. Hoeveel millimeter neerslag valt er in juli Riad? (Krt 143A ) ongeveer 5 mm 9. Welk bodemgebruik komt het meest voor in NorthDakota? (via Zaakregister krt 174A ) “zomertarwe” 10. Hoe heet de grens die loopt van de Tsjoeksjenzee tot de Rosszee? (namenregister) Str. Bering

 19. vervolg: 11. Welk verband bestaat er tussen 168A en 169C? Op plaatsen waar weinig neerslag valt, wonen minder mensen/km2 12. Goed of Fout a. Gebieden in de VS met de bevolkingsdichtheid hebben de grootste bevolkingsgroei Fout (krt. 175C en I) b. Voor Mexico geldt: hoe dichter bij de VS-grens des te hoger het inkomen. (Zaakregister: Krt 180 d1 en d2) Goed c. De gebieden met de hoogste aantallen varkens brengen ook het meeste mest op het land (via Zaakregister krt 59 H en krt 69B) in het algemeen: Goed

 20. vervolg: 13. Wat zijn de belangrijkste 3 talen in de wereld? (Zaakregister krt 204 B) Chinees, Engels en Hindi 14. Welk niet-Aziatisch land produceert het meeste rijst? (Zaakregister krt 199) Brazilië 2,1% van de wereldprod. 15. Hoe groot was het migratiesaldo buitenlandse migratie in Nederland in 2004 ? (Zaakregister krt 56Gk 94.019 – 75.949 = 21.930 16. Hoeveel % van de asielzoekers was in 2006 afkomstig uit Irak? Hoeveel mensen uit Irak kwamen er naar Nederland? (Zaakregister: krt 56C) 10% van 28.732 = 2.873 17. Hoeveel uren valt er neerslag uit de lucht in oktober in Nederland? (Zaakregister: krt 47L) ongeveer 56 uur (donker blauwe staaf!)

 21. vervolg: 18. Ligt de bevolkingsdichtheid van Zoetermeer onder of boven het gemiddelde van Zuid Holland ? (statistiek blz. 224 + 227) Zuid Holland 1227 inw/km2 (‘06) en Zoetermeer 3351 inw/km2 (dus ruim boven het gemiddelde) 19. Welk Europees land gaf het minst uit aan onderwijs in 2002 ? Hoeveel % van het BNP was dat? (statistiek blz. 231) Albanië 2,9% 20. Welk land buiten Europa had de hoogste militaire uitgaven in % van het BNP? (statistiek blz. 236) Noord Korea 27,5%

 22. einde