starov k egypt f araoni bohov a pyramidy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAROV ĚKÝ EGYPT F ARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAROV ĚKÝ EGYPT F ARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

STAROV ĚKÝ EGYPT F ARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY - PowerPoint PPT Presentation


  • 289 Views
  • Uploaded on

STAROV ĚKÝ EGYPT F ARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY. Sta rověký EGYPT. KDE? severo-východní Afrika MOŘE? Středozemní a Rudé moře ŘEKA? nejúrodnější je údolí řeky Nil pravidelné záplavy v době tání sněhu CO STAVĚLI? soustavy zavodňovacích kanálů KOLIK SKLIZNÍ ZA ROK? dvě až tři sklizně za rok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STAROV ĚKÝ EGYPT F ARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY' - rowan-maddox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sta rov k egypt
Starověký EGYPT

KDE?

severo-východní Afrika

MOŘE?

Středozemní a Rudé moře

ŘEKA? nejúrodnější je údolí řeky Nil

pravidelné záplavy v době tání sněhu

CO STAVĚLI?

soustavy zavodňovacích kanálů

KOLIK SKLIZNÍ ZA ROK?

dvě až tři sklizně za rok

HLAVNÍ ZPŮSOB OBŽIVY?

zemědělství a řemeslo

p rodn podm nky
Přírodní podmínky

v počátcích civilizace vlhčí podnebí než dnes

delta – bažiny a mokřady, sycené záplavami

savana se však postupně proměňovala v poušť

základem úspěšného zemědělství se tedy staly pravidelné záplavy a úrodné bahno

Nil – egypťané si ho zbožštili

také doprava – například stavební kámen

slide7

delta Nilu se rozkládá na území 24000km2 a zabírá asi 240km pobřeží

řeka Nil je s délkou svého toku 6695 km jednou ze dvou nejdelších řek světa společně s Amazonkou (7062km)

po tky egyptsk ch d jin
Počátky egyptských dějin

centrum civilizace zpočátku na severu země v deltě Nilu a v okolí Fajjúmské oázy

sev. část - tzv. Dolní Egypt

zemědělství

již. část – tzv. Horní Egypt

kočovní pastevci a lovci

predynastické období – před vznikem jednotného státu (rozvoj řemesla, obchodu, první sídla městského charakteru)

m ty a skute nost
mýty a skutečnost

legendárním sjednotitelem Horního a Dolního království je faraon Meni, který měl žít podle ptolemaiovského historika Manehta někdy ve 3.tis.př.n.l.

o tomto neexistují žádné důkazy, ale podle egyptologů existovalo pouze Horní království a faraon Hor-Aha, snad syn dobyvatele Dolního Egypta, se pokládá za prvního faraona první dynastie (celkem 31 dynastií)

sjednocen v symbolice
sjednocení v symbolice

koruna Horního Egypta

koruna Dolního Egypta

obdob star e 2650 2150p
období Staré říše (2650-2150př.)

3.-10 dynastie

válečná tažení do Núbie a na Sinaj

obchod se syropalestinskou oblastí

hlavní město Mennofer

dělení na správní jednotky – nómy (kraje)

stavba mastab a později pyramid

konec staré říše doprovázely sociální bouře, příčinou byl hladomor v důsledku decentralizace moci

egypt vznik jm na
EGYPT – vznik jména

Mennofer (řecky Memfis) – hl.město st. říše

chrámový komplex – Hut Ka Ptah

(Chrám duše Ptahovy – jeden z bohů)

hovorově Hykupta – řečtina Aigyptos

Římané – AEGYPTOS – dnešní EGYPT

pyramidy obdob 3 dynastie
PYRAMIDY – období 3. dynastie

Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře

sfinga
SFINGA

socha s lidskou hlavou a lvím tělem

pyramidy v g ze 4 dynastie
PYRAMIDY v Gíze – 4. dynastie

Cheopsova pyramida v Gíze (230x230x146m)

pr ez pyramidou
Průřez pyramidou

1. Vstup do pyramidy (14m nad zemí)

2. Podzemní sestupná chodba

3. Podzemní komora 30m pod povrchem

4. Vzestupná chodba

5. Horizontální pasáž

6. Královnina komora 21m nad zemí

7. Velká galerie

8. Faraonova komora 43m nad zemí

9. Větrací šachta faraonovy komory

10. Větrací šachta faraonovy komory

11. Rozcestí

12. Pracovní šachta

slide19
stará říše

1. přechodné období – vládci v Thébách

střední říše

2. přechodné období – dobytí Egypta Hyksósy

nová říše – faraon Ahmos z 18. dynastie vyhnal Hyksósy ze země

růst moci kněží

faraón Amenhotep IV. zavedl náboženskou reformu – uctívání boha Atona (sluneční kotouč) – přijal jméno Achnaton, reforma se však neujala)

ramessovci 19 a 20 dynastie
Ramessovci – 19. a 20. dynastie

Ramessovci, hlavně pak Ramesse II., rozšířili území Egypta výbojnými válkami v palestinské oblasti

ale po prohrané bitvě u Kadeše 1285, uzavírají mír s Chetity

poté se brání útokům tzv. mořských národů

p smo
Písmo

a) hieroglyfy (posvátné)

monumentální nápisy tesané do kamene

b) hieratické (kněžské)

uzpůsobené k psaní na papyrus

c) démotické (lidové)

nepoužívalo se v náboženských textech

rozlu t n hieroglyf jean francois champollion
rozluštění hieroglyfů – Jean Francois Champollion

V devíti letech se učil řecky a latinsky

v jedenácti četl Bibli v hebrejském originále

ve třinácti se začal učit arabštinu a syrštinu, později koptštinu a pro rozptýlení čínštinu

za napoleonských kampaní do Egypta nalezena trojjazyčná tzv. Rosettská deska, hieroglyfy, démotické a klasická řečtina

p smo a literatura
Písmo a literatura

obrázkové písmo – hieroglyfy

psalo se na papyrus a tesalo do kamene

rostlina – papyrus

psali účty, soupisy daní, pohádky, báje, básně

rostlina papyrus
rostlina papyrus

prazdné listy papyru a barvy

spole nost ve star m egypt
Společnost ve starém Egyptě

faraon

kněží

vojenští velitelé

úředníci (vezír)

řemeslníci a zemědělci

otroci

důležitou úlohu hráli také písaři, jejichž prací bylo zaznamenávat úřední úkony

základním společenstvím v Egyptě byla tzv. vesnická občina

obl k n a l en
oblékání a líčení

oblečení – plátno

Muži - bederní roušky, suknice a košile

Ženy - šál a úzké šaty po kotníky

obuv - sandály z kůže nebo z rákosu

děti - nahé a měly vyholené hlavy

účesy - velice složité účesy a paruky

šperky a líčidla (hlavně se líčily oči)

parfémy a vonné oleje.

v da a um n
věda a umění

geometrie – potřeba k vyměřování polí a hloubení kanálů

astronomie – předvídání záplav

kalendář – 12 měsíců po 30 dnech + 5 dní svátků

matematika – desetinná soustava

lékařství – znalosti díky mumifikace

oční lékařství, zubní lékařství, chirurgie

n bo enstv
Náboženství

velké množství bohů, jménem jich známe asi 2500

zpodobňováni s hlavou nějakého zvířete

posvátná zvířata

ibis, krokodýl, sokol, kočka, kráva atd.

nejd le it j bohov egypta
Nejdůležitější bohové Egypta

Usírew – bůh mrtvých a vegetace

Éset – manželka, bohyně stvoření

Hór – jejich syn, sokolí bůh

zobrazován jako sokol

faraon byl jeho ztělesněním na zemi

mumifikace
mumifikace

díky mumifikace získali skvělé lékařské znalosti

duše KA – přebývá v těle dokud se tělo nerozpadne

bůh pohřebišť a mumifikace - Anúbis