Klub wolontariusza gda skiego autonomicznego gimnazjum
Download
1 / 13

Klub Wolontariusza Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Klub Wolontariusza Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum. „Życie jest tylko wtedy coś warte, tylko wtedy daje radość, kiedy jest służbą.” Aleksander Kamiński. Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum a wolontariat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klub Wolontariusza Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum' - shaine-edwards


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klub wolontariusza gda skiego autonomicznego gimnazjum

Klub Wolontariusza Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum

 • „Życie jest tylko wtedy coś warte, tylko wtedy daje radość, kiedy jest służbą.”

  • Aleksander Kamiński


Gda skie autonomiczne gimnazjum a wolontariat
Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum a wolontariat

Uwrażliwianie na pomoc osobom potrzebującym stanowi ważny element pracy dydaktyczno- wychowawczej Dyrekcji i nauczycieli GAG. Wszyscy dążymy do tego, by nasz uczeń był:

 • otwarty i komunikatywny,

 • odpowiedzialny za siebie i innych,

 • aktywny w życiu społecznym,

 • czuły na dolę i niedolę drugiego człowieka.

  Wolontariat wpisany jest zatem na stałe w misję Szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Szczególnie chcemy szerzyć ideę wolontariatu w bieżącym roku szkolnym, jako że rok 2011 ogłoszony został Europejskim Rokiem Wolontariatu.


Dotychczasowe dzia ania uczni w gda skiego autonomicznego gimnazjum zwi zane z wolontariatem
Dotychczasowe działania uczniów Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum związane z wolontariatem

Działanie na rzecz osób potrzebujących nie jest nowością w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum. Od lat podejmowane były w szkole najróżniejsze inicjatywy mające na celu niesienie szeroko pojętej pomocy osobom potrzebującym. Warto tu wymienić choćby takie formy działania jak:

 • coroczny udział szkoły w akcji ,,Szlachetna paczka”, która ma na celu obdarowanie świątecznymi upominkami rodzin potrzebujących;


 • organizacja balów charytatywnych dla dzieci z ognisk wychowawczych i świetlic terapeutycznych;

 • organizacja bożonarodzeniowej akcji charytatywnej;

 • stałe wsparcie w nauce uczniów wybranej szkoły podstawowej;

 • pomoc schronisku dla zwierząt;

 • zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci potrzebujących;


Klub wolontariusza gda skiego autonomicznego gimnazjum1
Klub Wolontariusza wychowawczych i świetlic terapeutycznych; Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum

Powołanie Klubu ma na celu zrzeszenie grupy uczniów zainteresowanych indywidulaną pomocą potrzebującym. Chcemy, by działalność wolontaryjna naszych gimnazjalistów była dobrze zorganizowana oraz chcemy stworzyć możliwość regularnego spotykania się grupy wolontariuszy z nauczycielami – opiekunami Klubu. W klubie będziemy dzielić się spostrzeżeniami i refleksjami na temat plusów i minusów naszej działalności, trudności i radości płynących z obcowania z drugim człowiekiema także będziemy się nawzajem wspierać i inspirować do kolejnych działań.

Klub prowadziły oraz wspierały będą:

Pani Maja Aleksandrowska,

Pani Katarzyna Tomaszek

Pani Iwona Piotrzkowska- Sut- szkolny psycholog.


Chcielibyśmy, aby działaniom Klubu Wolontariusza przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

,, Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest nie chcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby”.

Poniżej znajdują się informacje na temat wolontariatu, jego form oraz przewidywanej działalności Klubu Wolontariusza Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum.


Czym jest wolontariat
Czym jest wolontariat ? przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia).

Źródło: http://www.wolontariat.edu.pl/


Kto mo e zosta wolontariuszem
Kto może zostać wolontariuszem? przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej w 2003 roku.Osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.


Etyka pracy wolontariusza
Etyka pracy wolontariusza przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

Decydując się na działalność w charakterze wolontariusza, należy przestrzegać pewnych zasad.

To nieformalny zbiór norm postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować. Oto one:

 • będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;

 • nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;

 • w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy;

 • zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane;


 • będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania; przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

 • nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;

 • nie będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem;

 • będę działać w zespole;

 • będę osobą, na której można polegać; będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje;

 • będę chętnie się uczyć; wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy; będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach; postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.


Komu i jak zamierzamy pomaga
Komu i jak zamierzamy pomagać? przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

 • Stała pomoc w nauce uczniom wybranej szkoły podstawowej;

 • Współpraca w Ogniskiem Wychowawczym Nr 3 (organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci, zbiórki zabawek, książek i przyborów szkolnych);

 • Wsparcie osób starszych (robienie zakupów, lektura książek i gazet, rozmowa);

 • Współpraca z Bankiem Żywności;

 • Organizacja stoiska na corocznej Akcji Charytatywnej;

 • Działania związane z aktualnymi potrzebami;

  Klub Wolontariusza będzie starał się mieć oczy i uszy szeroko otwarte na osoby potrzebujące pomocy.


Co mo e ci da wolontariat
Co może Ci dać wolontariat? przyświecały słowa Matki Teresy z Kalkuty:

 • Poczucie, że robisz coś dobrego, właściwie pożytkujesz swój czas;

 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń;

 • Możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi;

 • Możliwość wymiany doświadczeń na temat nie zawsze łatwego obcowania z drugim człowiekiem, czy spotkania z ludzkim nieszczęściem- takie doświadczenia nie są łatwe, ale niewątpliwie nas wzmacniają i wzbogacają;

 • Satysfakcję z wyznaczania sobie celów i realizowania ich.


Dla kogo jest klub wolontariusza gda skiego autonomicznego gimnazjum
Dla kogo jest Klub Wolontariusza Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum?

Jeśli obok pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania zainteresowań i różnych form twórczego spędzania wolnego czasu interesuje Cię regularna, inspirująca i różnorodna praca na rzecz innych- Klub Wolontariusza jest właśnie dla Ciebie!


ad