Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie

play fullscreen
1 / 106
Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie
222 Views
Download Presentation
wes
Download Presentation

Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DaneInformacyjne • Nazwa szkoły: • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie • ID grupy: 98/34_p_g1 • Opiekun: Katarzyna Langwińska • Kompetencja: Przedsiębiorczość • Temat projektowy: • Środowisko naturalne w Polsce • Semestr/rok szkolny: IV/ 2011/2012

 2. DANE INFORMACYJNE ● Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie ● ID grupy: 98/40.PG1 ● Opiekun: Ewa Krynicka ● Kompetencja: Przedsiębiorczość ● Temat projektowy: Środowisko naturalne w Polsce ● Semestr: s. IV ● Rok szkolny: 2011/2012

 3. Środowisko naturalne w Polsce. Stan obecny-ochrona- prewencja. Prezentacja MGP ID grupy: 98/34_p_g1 ID grupy: 98/40.PG1

 4. Początek prezentacji ▪ wprowadzenie do tematyki prezentacji ▪ przedstawienie aktualnego stanu środowiska naturalnego w Polsce ▪ ukazanie działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze w celu ochrony środowiska ▪ środowisko naturalne w Polsce pod kątem biologii ▪ środowisko naturalne w Polsce pod kątem chemii

 5. W naszej prezentacji przedstawimy Państwu stan środowiska naturalnego w Polsce, sposoby jego ochrony oraz środowisko z punktu widzenia dwóch nauk: biologii i chemii.

 6. Środowisko naturalne Środowisko naturalne – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. Źródło: www.wikipedia.pl

 7. Aktualny stan środowiska naturalnego w Polsce Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wieku stan środowiska naturalnego systematycznie się pogarszał. Polska jest jednym z krajów, którym najwcześniej podjęto i rozwinięto akcję ochrony przyrody, zapoczątkowaną przez naukowców, wkrótce zyskała poparcie społeczeństwa. Nasz kraj należy do europejsko-zachodniosyberyjskiej prowincji, jej fauna jest oceniana jako średnio bogata i obejmuje: 89 gatunków ssaków, 220 gatunków ptaków gniazdowych, 8 gatunków gadów, 17 gatunków płazów, 55 gatunków ryb słodkowodnych, ponad 25 tys. gatunków owadów i ok. 1400 gatunków pajęczaków. Większość to zwierzęta typowe dla lasów liściastych i mieszanych, w północno-wschodniej części kraju –także dla strefy tajgi głównie na obszarach południowych i wyspowo występują rzadkie gatunki stepowe, gatunki reliktowe.

 8. Na skutek działalności ludzkiej, powodującej zanieczyszczenie środowiska oraz zmianę klimatu , coraz więcej roślin i zwierząt wymiera. Wiele występujących dawniej powszechnie gatunków dziś występuje zaledwie w liczbie kilkuset. Ekolodzy alarmują, że zjawisko masowego wymierania roślin i zwierząt będzie się pogłębiać http://www.sciaga.pl/tekst/14934-15-stan_i_ochrona_srodowiska_naturalnego_w_polsce

 9. Sposoby ochrony środowiska w Polsce • Ochrona przyrody są to ogólnie rozumiane działania mające na celu zachowanie środowiska naturalnego w jak najmniej zmienionym kształcie, oraz mogące przywrócić środowisku zdegradowanemu wygląd zbliżony do naturalnego. • W Polsce wyróżniamy następujące formy ochrony przyrody: • Parki narodowe • Parki krajobrazowe • Rezerwaty przyrody • Pomniki przyrody • Parki krajoznawcze • Obszary chronionego krajobrazu

 10. Formy ochrony przyrody w Polsce Parki narodowe: Ilość: 23 + 3 planowane Łączna powierzchnia: ponad 3000 km2Powierzchnia stref ochrony ścisłej: 683 km2Najstarszy: Białowieski Park Narodowy (17/8/1932r.) Największy: Biebrzański Park Narodowy (592,23 km2)

 11. szukane słowa ilość stron - ocena - płeć dowolna mężczyzna kobieta szkoła podstawowa gimnazjum liceum studia szukaj w: Biologia - Ekologia Opracowania.plpolecane przez Bryk Opracowania z biologii znajdziesz też w portalu opracowania.pl Materiały gotowe do zapamiętania, zamiast korepetycji. Dodaj do notatnika Pobierz pracę Mini-ściąga do druku Ostatnio dodali prace • Liceum » Biologia » Ekologia • Formy ochrony środowiska w Polsce • Ochrona przyrody są to ogólnie rozumiane działania mające na celu zachowanie środowiska naturalnego w jak najmniej zmienionym kształcie, oraz mogące przywrócić środowisku zdegradowanemu wygląd zbliżony do naturalnego. • W Polsce wyróżniamy następujące formy ochrony przyrody: • Parki narodowe • Parki krajobrazowe • Rezerwaty przyrody • Pomniki przyrody • Parki krajoznawcze • Obszary chronionego krajobrazu • Parki narodowe Diwona Strony maszynopisu (a4): 3,2 Strony rękopisu (a5): 7,9 Ocena nauczyciela Komentarz nauczyciela: temat wyczerpany,bogaty język Średnia ilość gwiazdek: 3,77 Oceń pracę pdst. gimn. liceum studia Brykowisko Najświeższe galerie na Brykowisku Ostatnio dołączyli do brykujących Dodaj komentarz Autor: szukane słowa Diwona - ocena - płeć dowolna mężczyzna kobieta szkoła podstawowa gimnazjum liceum studia szukaj w: Biologia - Ekologia Opracowania.plpolecane przez Bryk Opracowania z biologii znajdziesz też w portalu opracowania.pl Materiały gotowe do zapamiętania, zamiast korepetycji. Dodaj do notatnika Pobierz pracę Mini-ściąga do druku Dodaj komentarz • Liceum » Biologia » Ekologia • Formy ochrony środowiska w Polsce • Ochrona przyrody są to ogólnie rozumiane działania mające na celu zachowanie środowiska naturalnego w jak najmniej zmienionym kształcie, oraz mogące przywrócić środowisku zdegradowanemu wygląd zbliżony do naturalnego. • W Polsce wyróżniamy następujące formy ochrony przyrody: • Parki narodowe • Parki krajobrazowe • Rezerwaty przyrody • Pomniki przyrody • Parki krajoznawcze • Obszary chronionego krajobrazu • Parki narodowe ilość stron Strony maszynopisu (a4): 3,2 Strony rękopisu (a5): 7,9 Ocena nauczyciela Komentarz nauczyciela: temat wyczerpany,bogaty język Średnia ilość gwiazdek: 3,77 Oceń pracę pdst. gimn. liceum studia Brykowisko Najświeższe galerie na Brykowisku Ostatnio dołączyli do brykujących Ostatnio dodali prace Autor: Obszar chroniony musi być większy niż 1000 ha. Park narodowy obejmują wiele często odrębnych ekosystemów, nie przekształconych lub częściowo zmienionych przez człowieka. Główną rola parków narodowych jest ich funkcja naukowa, następnie wychowawcza, rekreacyjna i krajoznawcza. W parkach narodowych istnieją 2 formy ochrony: ścisła - zakazująca wszelkiej ingerencji, oraz częściowa- dopuszczająca pewną ingerencje prowadzącą do przywrócenia naturalnego stanu. W naszym kraju ogólna powierzchnia wszystkich 23 parków narodowych wynosi 3 145 km2 co stanowi ok. 1% powierzchni Polski. Wynik ten jest znacznie niższy niż w większości krajach europejskich.

 12. Rezerwat przyrody Rezerwat to obszar zdecydowanie mniejszy niż park narodowy. Ochroną może być objęty jeden szczególny ekosystem bądź całość przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Podobnie jak w przypadku parków wyróżniamy rezerwaty ścisłe i częściowe. Ze względu na to co chronią dzielimy je na florystyczne, leśne, łąkowe, faunistyczne, wodne, krajobrazowe, przyrody nieożywionej. Największym powierzchniowo rezerwatem w Polsce jest rezerwat krajobrazowy nad Gopłem. Zajmuje on 12684 ha. Ogólnie rezerwaty przyrody zajmują 0,4% powierzchni Polski.

 13. Pomniki przyrody Obecnie w Polsce istnieje 20 tyś pomników przyrody. Są to szczególne i cenne pojedyncze obiekty zarówno martwe jak i żywe. Mogą to być np.: Bardzo stare okazy drzew - "Dąb Królewski" w Puszczy Niepołomickiej, "Dąb Jagiełły" w Puszczy Białowieskiej, "Lipa Kochanowskiego" Eratyki (głazy narzutowe)- "Trygłów" i 12 apostołów" na wybrzeżu Skały- "Maczuga Herkulesa" w Ojcowskim Parku Narodowym Jaskinie - Mroźna, Raj Skupiska drzew - Rezerwat Cisów na górze Jawor w Bieszczadach, Aleje - Aleja Lipowa w Rzucewie koło Pucka

 14. Parki krajobrazowe Są to tereny o wyjątkowych walorach zdrowotno- sanitarnych, krajobrazowych, przyrodniczych. Możliwości ingerencji człowieka w środowisko Ne są tak ograniczone jak w parkach narodowych. W roku 1991 istniało w naszym kraju 76 parków krajobrazowych i 226 obszarów chronionego krajobrazu. Łącznie zajmują one 20 % powierzchni polski.

 15. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Ten rodzaj ochrony dotyczy poszczególnych gatunków zagrożonych wyginięciem. Objęte są one ochroną całkowitą, natomiast te gatunki które są cenne dla przyrody i gospodarki objęte są ochrona częściową. Do zwierząt chronionych zaliczamy m.in. modliszkę, niedźwiedzia brunatnego, bobra, rysia, żbika, wszystkie gatunki węży, ropuchy, kumaki, traszki, wszystkie gady, sowy, orły ryjówki, dzięcioły, skowronki nietoperze, jesiotra zachodniego. Natomiast rośliny chronione to: paproć długosz królewski, widłaki, rosiczki, sasanka, kosodrzewina, limba, lilia złotogłów, krokus, dziewięćsił, szarotka, miłek wiosenny, tojad, przebiśnieg, zawilec, cis. W ostatnim czasie pojawiły się idee ochrony przyrody wykraczające poza dotychczasowe podejście do tego zagadnienia. Dotyczą one pogodzenia gospodarczej działalności człowieka, z ekologicznym rozwojem. Rozwój cywilizacyjny i techniczny nie powinien być powodem degradacji środowiska, tylko należy go wykorzystać dla dobra przyrody.

 16. Podmioty gospodarcze a ochrona środowiska Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 1.   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 2.   Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3.   Powiatowe fundusze ochrony środowiska 4.   Gminne fundusze ochrony środowiska 5.   Ekofundusz 6.   Ministerstwo Środowiska (MŚ) Źródło: http://zb.eco.pl/inne/milieu/publiczn/publiczn.htm

 17. 1) Państwowa Rada Ochrony Środowiska – instytucja ochronna, która przygotowuje opinie, wnioski o poprawę stanu środowiska – „program zrównoważonego rozwoju”2) Państwowa Rada Ochrony Przyrody – komisja do spraw oceny oddziaływania na środowisko. Ocenia stan przyrody, opiniuje akty prawne dotyczące przyrody,3) Komisja Ochrony Przyrody – organ doradczy, wydający opinię o cenie oddziaływania na środowisko. Monitorowanie systemu oceny oddziaływania na środowisko, opiniowanie metodologii, opiniowanie projektów, aktów prawnych wspólnie z innymi ogniwami i komisjami do tych spraw. Wiele podmiotów gospodarczych przyczynią się poprzez zakup nowoczesnych, bezpiecznych środowisku technologii do ochrony środowiska.

 18. Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – ważny organ powołany do kontroli i badania stanu środowiska. - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska – działają w imieniu wojewody. Zadania: kontrola przestrzegania przepisów, racjonalnego wykorzystania odpadów, udział w postępowaniu zagospodarowania terenów, które mogą oddziaływać na środowisko; kontrola instalacji chroniących przed zanieczyszczeniami. Wstrzymuje działania niezgodne z o.ś. Kontrolują i egzekwują zadania, nakładają kary pieniężne

 19. ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE:SYSTEM = struktura zarządzania +formy ochrony +zobowiązania międzynarodowe FORMY OCHRONY: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona indywidualna tj.: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodnicze krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne.ORGANY doradcze i opinioznawcze:

 20. Środowisko naturalne - biologia Rozwój przemysłu oraz duży wzrost liczby ludności na obszarze Polski w XIX i XX wieku są głównymi przyczynami ogromnego przekształcenia środowiska naturalnego. W dążeniu do poprawy bytu niejednokrotnie zapominano o możliwościach adaptacyjnych środowiska. Prowadziło to często do nieodwracalnych zniszczeń. Każdy element środowiska naturalnego na obszarze Polski uległ przekształceniu. Ważnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Pochodzi ono z trzech głównych źródeł - działalności przemysłowej (głównie przemysł energetyczny, metalurgiczny, chemiczny i cementowo-wapienniczy), pojazdów spalinowych i palenisk domowych. http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89858-polska_stan_środowiska_naturalnego.html

 21. Zanieczyszczone zostały również wody powierzchniowe i podziemne. Głównymi źródłami zanieczyszczenia są ścieki przemysłowe i komunalne oraz nawozy sztuczne i środki ochrony roślin wypłukane z gleby. Większość ścieków przemysłowych to wody chłodnicze. Są one w zasadzie czyste, lecz szkodzą środowisku ze względu na podwyższoną temperaturę. Degradacji uległy gleby. Często są zakwaszane przez kwaśne deszcze. Największym jednak problemem jest niewłaściwa gospodarka rolna, prowadząca do przenawożenia oraz erozji gleb.

 22. W ogromnym stopniu przekształcona została szata roślinna i świat zwierzęcy. Dawne obszary leśne zostały zajęte pod uprawy rolnicze, a struktura gatunkowa istniejących lasów została diametralnie zmieniona. Dzisiaj w polskich lasach dominują drzewa iglaste, które ze względu na szybszy wzrost pozwalają na większe pozyskanie drewna. Ma to swoje negatywne konsekwencje. Kurczenie się naturalnych obszarów przyrodniczych powoduje spadek populacji wielu zwierząt. Niektóre gatunki wyginęły całkowicie (np. tur, tarpan). Ogromnym problemem miast oraz zakładów przemysłowych jest składowanie oraz utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych. Odpady komunalne są przetwarzane tylko w 10%. W porównaniu do krajów Unii Europejskiej jest to bardzo niski wskaźnik.

 23. Gleby • Gleba – biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu i wody) podlegając stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz: • stałej – obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia • ciekłej – wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy • gazowej – mieszaniny gazów i pary wodnej http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba

 24. Gleby w Polsce Bardzo silnie zakwaszone są gleby w południowej części Polski – Karpaty i Sudety. Podobnie pod względem składy granulometrycznego i również silnie zakwaszone gleby występują na Pobrzeżu Południowo-Bałtyckim. Wyjątkowo silnie zakwaszone są gleby w rejonie wzniesień południowo – mazowieckich. Duże powierzchnie gleb kwaśnych występują we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

 25. Większość gleb Polski zaliczana jest do tzw. gleb lekkich, niezbyt żyznych, wymagających obfitego nawożenia organicznego i mineralnego oraz innych zabiegów agrotechnicznych; najpospolitsze w Polsce są gleby: brunatnoziemne (brunatne i płowe) –37% powierzchni kraju, bielicoziemne (bielice, bielicowe i rdzawe) –26%, zabagnione (gruntowo-glejowe i opadowo-glejowe) –16%. Do najżyźniejszych typów gleb należą występujące na stosunkowo niewielkich obszarach czarnoziemy (m.in. wyżyny: Sandomierska, Lubelska, Roztocze), czarne ziemie (Kujawy, Nizina Śląska), mady (Żuławy Wiślane), rędziny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska).

 26. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska biologicznego i chemicznego poprzez segregowanie odpadów. W miastach można uczynić to, wrzucając odpady do wyznaczonych pojemników na odpadki biologiczne, natomiast na wsiach, bądź w mniejszych miejscowościach można to czynić poprzez utrzymywanie kompostowników przydomowych. Tworzy się je, segregując odpady biologiczne w danych gospodarstwach domowych. Powstaje w nich naturalny nawóz. Zawiera on niezbędne dla rozwoju roślin składniki mineralne. Dzięki temu gleby są utrzymywane w naturalnych warunkach, co sprzyja utrzymaniu macierzystego ekosystemu danego regionu. Poprzez takie nawożenie możemy uniknąć chemicznych odczynników, które negatywnie wpływają na rozwój flory, co ma dalsze skutki rozwoju konsumenta. Pozytywną stroną kompostownika jest również fakt, że może on utrzymać odczyn kwasowy gleby odpowiedni dla danego regionu.

 27. Środowisko naturalne - chemia W Polsce stan środowiska przyrodniczego jest dosyć zróżnicowany. Według danych z roku 1995, istnieje w Polsce 19 parków narodowych, znaczna ilość rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych a także obszarów chronionego krajobrazu. Jednocześnie jednak wyróżnia się 27 obszarów zagrożenia ekologicznego, wśród których czołowe miejsca zajmują między innymi Górnośląski Okręg Przemysłowy, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Zatoka Gdańska. Właśnie w tych regionach niektóre wskaźniki zanieczyszczenia środowiska przekraczają dopuszczalne normy dla życia przyrody oraz dla zdrowia człowieka. Z pomiarów wykonanych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wynika, ze według ówczesnych norm dopuszczalnego stężenia poszczególnych zanieczyszczeń w atmosferze, na terenie 10% jednostek administracyjnych kraju zaobserwowano sytuację wysoce niekorzystną. Najgorsza sytuacja panowała w miastach i okręgach przemysłowych województw: śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Najczęściej obserwowano przekroczenie norm stężenia pyłu, tlenków siarki i ołowiu

 28. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia wód to w Polsce rozróżnia się trzy klasy czystości powierzchniowych wód śródlądowych. Poszczególnym klasom odpowiadają charakterystyczne, ściśle określone wartości poszczególnych parametrów. Głównymi zanieczyszczeniami wód powierzchniowych są rozmaite związki organiczne, związki azotu i fosforu oraz rozpuszczalne sole, pochodzące niekiedy z wód kopalnianych. Zanieczyszczenie wód podziemnych jest w większości przypadków wynikiem działalności rolniczej, zanieczyszczenia atmosfery, a także braku kanalizacji na wsi i w wielu miastach oraz występowania dużej ilości punktowych źródeł zanieczyszczenia, np. składowisk różnego rodzaju odpadów, które nie są eksploatowane w odpowiedni sposób. Źródła te negatywnie oddziałują także na stan gleb i gruntów, których rekultywacja jest niestety szczególnie kosztowna i długotrwała. Poprawa stanu środowiska i to nie tylko w Polsce, ale i na całym Świecie, wymaga w pierwszej kolejności ograniczenia ilości zanieczyszczeń przez wdrażanie odpowiednich technologii ochronnych, a także technologii minimalizujących zużycie surowców i energii. Konieczne jest również podjęcie rekultywacji zdegradowanego już środowiska oraz przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/chemia/chemia_%C5%9Brodowiska/19281-g%C5%82%C3%B3wne_zanieczyszczenia_%C5%9Brodowiska_naturalnego.html

 29. W celu ograniczenia lub wyeliminowania zanieczyszczeń powietrza wprowadza się następujące zmiany: a) Odpylanie i unieszkodliwianie gazów odlotowych Eliminowanie wyziewów; przemysłowych po przez: ;stosowanie urządzeń odpylających (filtry, odpylacze) hermetyzację procesów produkcji transportu (katalizatory); odsiarczanie paliw; zmiany w technologii spalania ( kotły fluidalne i palniki nisko-emisyjne)b) Zmniejszenie uciążliwości transportu po przez : stosowanie benzyny bezołowiowej; zastąpienie paliw naturalnych biopaliwami. ; stosowanie paliwa gazowego (propan butan) oraz silnikami elektrycznymi ; instalowanie katalizatorów ; stosowanie standardów europejskich w zakresie jakości wykonania i parametrów eksploatacyjnych; wyeliminowanie samochodów przestarzałych technologicznie. c) Wprowadzenie naturalnych barier ochronnych (pasy zieleni) d) Zmniejszenie zanieczyszczeń wody i gleby e) Zabezpieczenie wysypisk odpadów oraz hałd górniczych

 30. http://wiking.edu.pl/article.php?id=34

 31. PODZIAŁ ZADAŃ Opracowanie prezentacji: Kinga Janecka, Adriana Pałaniuk, Magdalena Jacykowska Zbiór definicji: Magdalena Jacykowska, Justyna Szelwach Zdobywanie informacji z dziedziny chemii: Edyta Oleksy, Dominika Wojtkowiak Zdobywanie informacji z dziedziny biologii: Adriana Pałaniuk, Małgorzata Pawlak Zbieranie informacji o działaniach Podmiotów gospodarczych: Karolina Trojniar, Martyna Wołyniec Opiekun grupy: p. Ewa Krynicka

 32. Zasoby naturalne świataz uwzględnieniem Polski

 33. Surowce naturalne na świecie.

 34. Surowce energetyczne: • węgiel kamienny • węgiel brunatny • ropa naftowa i gaz ziemny

 35. Rudy metali: żelaza miedzi cynku i ołowiu

 36. Surowce energetyczne na świecie

 37. Węgiel kamienny – największe złoża węgla kamiennego znajdują się we wschodnich i południowych Chinach, w USA, a także w Indiach, RPA oraz w Australii i na Ukrainie. • Węgiel brunatny – najwięcej tego surowca wydobywają następujące państwa: Niemcy, Rosja, USA, Australia, Grecja, Polska i Turcja. • Ropa naftowa – jej największe zasoby znajdują się w: Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Eurazji i Zatoce Perskiej. • Gaz ziemny – w światowym wydobyciu tego surowca przodowały: Rosja, USA, Kanada i Algieria.

 38. Żelazo – obecnie najwięcej wydobywa się żelaza w: Chinach, Brazylii, Australii i Rosji. • Miedź – w światowym wydobyciu rud miedzi przodują obecnie: Chile, Peru, Chiny, USA i Australia. • Cynk i ołów – występują w postaci minerałów, brak informacji na temat wydobycia na świecie. W Polsce jednak działają kopalnie wydobywcze w Olkuszu i Libiążu.

 39. Rudy metali na świecie

 40. Siarka – obecnie w Polsce działa jedyna na świecie kopalnia siarki w okolicach Tarnobrzega. • Sól kamienna – najwięcej soli kamiennej produkuje się w tej chwili na terenie: USA, Chin, Niemiec, Kanady i Indii. • Sól potasowa – największe złoża na świecie znajdują się w: Rosji, Białorusi, Kanadzie i Niemczech. • Fosforyty – największe złoża fosforytów znajdują się w: Ameryce Północnej, na Ukrainie, w Rosji, Maroku, Algieri, Tunezji, Egipcie i Mauretanii.

 41. Zasoby naturalne Polski

 42. Bogactwa naturalne Polski… • Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne; wydobywa się ponad 70 różnych kopalin, w tym 40 ważnych dla gospodarki; łącznie wydobywa się ok. 400 mln ton surowców, w tym: 40% — węgiel kamienny, 35% — piasek i żwir, 8% — węgiel brunatny 8% — skały wapienne.

 43. Z surowców energetycznych największe znaczenie ma węgiel kamienny.

 44. Węgiel kamienny…

 45. Węgiel kamiennych ma wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się go jako źródło energii. Różnorodne funkcje pełni w medycynie oraz w przemyśle chemicznym, w wyniku przeróbki na szereg związków.

 46. Można wyróżnić: