welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Welkom. Informatieavond 31 mei 2012. Agenda. V erbreding van de school en stand van zaken schooltijdentraject Terugkoppeling resultaten oudertevredenheidspeiling Leeropbrengsten, recente tussenresultaten K orte vooruitblik formatiezaken schooljaar 2012-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom' - shada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom

Welkom

Informatieavond

31 mei 2012

agenda
Agenda
 • Verbreding van de school en stand van

zaken schooltijdentraject

 • Terugkoppeling resultaten oudertevredenheidspeiling
 • Leeropbrengsten, recente tussenresultaten
 • Korte vooruitblik formatiezaken schooljaar 2012-2013
traject schooltijden
Traject schooltijden

Werkgroep schooltijden advies aan de directie m.b.t. schooltijden

Directie voorgenomen besluit m.b.t. schooltijden

MR instemmingsrecht (ouders en team)

Directie besluit m.b.t. schooltijden

peilers onder het advies van de werkgroep
Peilers onder het advies van de werkgroep
 • Het belang van de kinderen (zowel pedagogisch als didactisch)
 • De pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van ons onderwijs
 • De organisatie van de school
 • De kwaliteit van de tussenschoolse opvang
 • Buitenschoolse opvangbehoeften van de ouders
waar staan we
Waar staan we?

Ouderavond 13 december 2011:

 • Ouder raadpleging terugkoppelen naar ouders zie website
 • Inlezen in onderzoeken
 • Raadplegen andere scholen binnenkort school bezoeken
 • Inschakelen externe deskundige

Peter Vereijken

 • Nadenken over invloed dag arrangementen
oudertevredenheidspeiling maart 2012
Oudertevredenheidspeilingmaart 2012
 • Respons:
  • 75 / 208
  • percentage 36 %
  • 33 ouders aanvullende opmerkingen
domeinen
Domeinen
 • Onderwijsleerproces
 • Schoolklimaat
 • Leerstofaanbod
 • Onderwijstijd
 • Zorg en begeleiding
 • Kwaliteitszorg
 • Communicatie met ouders
 • Schoolontwikkeling
 • Organisatiebeleid
 • Imago
vragenlijst resultaat
Vragenlijst resultaat

Vragenlijst resultaat

analyse en aandachtspunten
Analyse en aandachtspunten

Positief (2.5): de mate van tevredenheid …….

 • waarin leerkrachten kinderen serieus nemen
 • over de omgang tussen leerkrachten en kinderen
 • over de manier waarop leerkrachten inzicht hebben in wat kinderen kunnen
 • over het contact met de school; ouders voelen zich welkom en serieus genomen
 • over het enthousiasme en de bekwaamheid van de leerkrachten
slide11

Aandachtspunten vanuit vragenlijst en opmerkingen:

 • Organisatiebeleid:
 • - sfeer, inrichting en ruimtegebrek/rommel gebouw
 • - inrichting speelplaats
 • - voorziening overblijven
 • Leerstofaanbod:
 • - breed aanbod, maatschappelijke oriëntatie (burgerschap)
 • Zorg en begeleiding:
 • - verschillen tussen leerkrachten
 • - zorg voor betere leerling en leer- en gedragsproblematiek
 • Veiligheid:
 • - aandacht voor pestgedrag
 • - toezicht
 • - verkeersveiligheid rondom school (parkeren)
 • Schoolontwikkeling:
 • - inzet, bekwaamheid en onderwijskundig leiderschap schoolleiding
leeropbrengsten tussenresultaten
Leeropbrengsten, tussenresultaten

Toetsen:

Aarnoutse: groep 1 en 2: toetsmomenten oktober en april/mei

Cito: groep 8 november/december

groep 1 t/m 7 januari/februari en juni

Eindcito groep 8 februari

Entreetoets groep 7 april/mei

af te nemen toetsen
Af te nemen toetsen

Aarnoutse: beginnende geletterdheid: woordenschat

rijmen

benoemsnelheid letters en cijfers

Cito: AVI (technisch lezen op zin niveau) groep 3 t/m 8

DMT (technisch lezen op woordniveau) groep 3 t/m 8

Begrijpend lezen: januari: groep 4 t/m 8

juni: groep 3 en 4

Rekenen voor kleuters: groep 1 en 2

Rekenen/wiskunde: groep 3 t/m 8

Taal voor kleuters: groep 1 en 2

Spelling: groep 3 t/m 8

Woordenschat: groep 3 t/m 8

niveauwaarde
Niveauwaarde

Het aantal goede antwoorden wordt vertaald naar een vaardigheidsscore.

De vaardigheidsscore van de kinderen wordt uitgedrukt in een A, B, C, D of E score.

De vaardigheidsscore op groepsniveau wordt uitgedrukt in een niveauwaarde tussen de 0 en de 5.

Landelijk worden scholen op niveauwaarde met elkaar vergeleken.

Het landelijk gemiddelde ligt op 3.

Gezien de populatie op de Meerhoef streven wij naar een gemiddelde niveauwaarde van 3,5.

analyseren
Analyseren

Analyses vinden plaats op inspectieniveau, bestuursniveau, schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau

Wat doen wij om de opbrengsten te verhogen:

 • Lesaanbod wordt afgestemd.
 • Expertgroep lezen evalueert, analyseert en geeft aanbevelingen.

Richt zich komend jaar op begrijpend lezen.

 • Expertgroep taal heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het aanbod m.b.t. woordenschat te verbreden.
 • Expertgroep rekenen heeft de hiaten in de rekenmethode opgespoord zodat hier extra aandacht aan besteed wordt tijdens de lessen.
korte vooruitblik formatie 2012 2013
Korte vooruitblik Formatie 2012-2013
 • 1 oktober 2012: 275 leerlingen
 • 11 groepen
 • 1 groep 1/2 minder
 • 3 clusters
 • leerkrachtbezetting en vervanging
 • leerlingenverdeling
vragen
Vragen……
 • Dank voor uw komst.