welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
peyton

Welkom - PowerPoint PPT Presentation

136 Views
Download Presentation
Welkom
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom 1e Ouderavond Klas 3 Mavo

 2. Programma Algemeen: N. Struikman Decanaat + Rol ouders: M. Cornet CKV: J. Fledderus MBO+: F. Nevels Mee met de mentor naar lokaal

 3. Algemeen Groei binnen de afdeling Rendement / opbrengst Ontwikkelingen / GL-stroom

 4. Decanaat Wat doet een decaan? Taak schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket,sector,vervolgopleiding of beroep.

 5. Decanaat Wat gaat uw zoon/dochter doen na de Mavo? Mbo-opleiding of Havo? Maken van een keuze is voor veel leerlingen niet eenvoudig Rol ouders Belangrijk!

 6. Rol ouders Hoe is de Rol van de ouders?

 7. Rol ouders Mag ik vingers zien? En wat denkt u van de volgende stelling? Ik moet hier vanavond wel zijn, maar dat maakt niets uit voor de loopbaan van mijn kind…..

 8. Rol ouders Mag ik vingers zien? Mijn kind praat liever met iemand op school over zijn/haar toekomstige loopbaan dan met mij als ouder……

 9. Rol ouders Mag ik vingers zien? Ik sta achter alle mogelijke loopbaankeuzes die mijn kind kan maken. Het maakt niet uit of heteen jongen of een meisje is

 10. Rol ouders Mag ik vingers zien? Een goede band met mijn kind is beter dan ruzies over de keuzes die gaan komen…

 11. Rol ouders Weet u dat… Leerlingen voor advies over keuzes in hun loopbaan de voorkeur geven aan ouders, brussies en vrienden boven schoolpersoneel?

 12. Rol ouders Weet u dat… Leerlingen die een goede band met hun ouders hebben, positief staan tegenover de komende keuzes in hun loopbaan? WANT…

 13. Rol ouders Ze verkennen meer; Ze hebben het gevoel controle over hun toekomst te hebben; Ze stellen doelen en Ze maken plannen

 14. Rol ouders Samengevat Uw kind gaat eigen keuzes maken en beslissingen nemen Uw kind heeft daarbij hulp nodig en verwacht deze van u als ouder

 15. Decanaat Groot aanbod aan opleidingen Voordeel voor de leerling: veel keus Nadeel voor de leerling: onoverzichtelijk Steun van ouder(s), mentor en decaan is van groot belang om tot een goede keuze te komen

 16. Decanaat Heeft uw zoon/dochter na het maken van het sectorwerkstuk in 4 mavo, gesprek- ken met de mentor (geen keuze) Mogelijkheid voor de 4 mavo leerlingen om een beroeps- en/of interessetest te maken bij een externe instantie

 17. Decanaat Natuurlijk is een decaan geen helderziende of waarzegger De leerling moet zelf veel doen om duidelijk te krijgen welke opleiding hij/zij wil gaan volgen

 18. Decanaat Leerlingen moeten veel vragen, lezen, informatie zoeken op internet Voorlichtingsdagen Meeloopdagen op het mbo bezoeken En….

 19. Decanaat Het is belangrijk voor ouders en leerlingen om een gesprek met een voorlichter uit het mbo over een mogelijk aanstaande opleiding aan te vragen.

 20. Decanaat Merendeel van onze leerlingen kiest voor een vervolgopleiding in de Provincie Drenthe of Overijssel. Namelijk bij het Alfa-College, Drenthe College, Deltion, Cibap en Landstede.

 21. Decanaat Heeft u nog vragen? U kunt mij bereiken via de e-mail: m.cornet@sgdnv.nl Bellen naar school op het volgende telefoonnummer: 0524-593800

 22. CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming

 23. Wat is CKV? • Kennismaking met allerlei kunstvormen, • Bedoeld om jongeren bekend te maken • met kunst (met een kleine k!!!) • Eventueel deelname aan kunstbende • Geen VAK maar een HANDELINGSDEEL • (ze moeten dus iets DOEN)

 24. Wat is CKV? • Geen cijfers maar een O of V • Alles moet aan het einde van het jaar • een V zijn • Op het rapport staat 5,5.........?

 25. Is CKV leuk? Zo leuk als je het zelf maakt! Blijft dichtbij interesses Maar…. kijk ook eens verder!

 26. Opdrachten van CKV Stadswandeling Coevorden 3 verschillende activiteiten naar keuze Bewijsmateriaal Verslag + mening Workshops CQ

 27. Kunstbende Vorig jaar is Lisanne de Roo 3e geworden in de categorie Fashion

 28. Kost CKV geld? Zoveel als je er zelf voor over hebt! Kortingspas (cultuurkaart) Zie ook www.cultuurkaart.nl (ook andere leuke kortingen!

 29. Ten slotte Plannen is heel belangrijk Begin op tijd Ouders kunnen meedenken! (activiteiten combineren met uitstapjes en of vakantie) Het moet vooral LEUK zijn!

 30. MBO+ programma • Projectonderwijs • Intersectorale projecten • Leerlingen voor leerlingen • (instructiefilmpjes) • AMF Machinefabriek • (werken in een technische omgeving)

 31. MBO+ programma • MC Heidestein • (werken in de gezondheidszorg) • Recreatiepark “Op de Bult” • (werken in recreatie & toerisme)

 32. MBO+ programma Competenties / vaardigheden We richten ons vooral op: Samenwerken Zelfstandig werken Plannen en organiseren Afspraken maken en nakomen Presenteren (mondeling en schriftelijk)

 33. MBO+ programma De leerling ervaart welke vaardigheden belangrijk zijn in een beroepsveld (sector) Goede aanvulling op LOB met betrekking tot de sectorkeuze Leerlingen voorbereiden op de werkwijze in het MBO

 34. Mee met mentor Als u verdere vragen heeft kunt u deze stellen bij de mentor. Lokalen mentoren: 3m1 – lok. 227 3m3 – lok. 228 3m2 – lok. 215 3m4 – lok. 213