welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Welkom. 19 februari 2014. Welkom…. Werken aan: Interlevensbeschouwelijkheid Hoe de dialoog aangaan met andere levensbeschouwingen: godsdiensten en niet-confessionele zedenleer. Uitdrukken dat dialoog constructief kan zijn!. Toren van Babel/babbel…. Opdracht tijdens middagpauze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Welkom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom

Welkom

19 februari 2014

welkom1
Welkom…

Werken aan:

Interlevensbeschouwelijkheid

Hoe de dialoog aangaan met andere levensbeschouwingen: godsdiensten en niet-confessionele zedenleer.

Uitdrukken dat dialoog constructief kan zijn!

toren van babel babbel
Toren van Babel/babbel…
 • Opdracht tijdens middagpauze

Van Babel naar Babbel

 • Blokje bij binnenkomen
 • Kleuren en vormen
 • Samen bouwen tot één toren… waar symbolisch de eigenheid en het verschil worden samen gelegd tot een toren van ontmoeting en babbel…
interlevenbeschouwelijke competenties
interlevenbeschouwelijke competenties
 • ontstaan / voorgeschiedenis
 • waarom?
 • inhoudelijk
 • en straks?
voorgeschiedenis ilbc
voorgeschiedenis ILBC
 • Onderwijsspiegel 2004-2005
  • ruime bevraging bij leerlingen
  • resultaat: kennis leidt tot tolerantie
  • respect voor levensbeschouwelijke identiteit
  • vanuit eigen identiteit anderen ontmoeten
 • Visietekst september 2006
  • leraren LBV worden gevraagd schoolprojecten rond respect voor anderen te ontwikkelen
voorgeschiedenis ilbc1
voorgeschiedenis ILBC
 • Memorandum Vlaamse regering 2009:

minister Smet:

"Met het oog op de realisatie van een gezamenlijk aanbod 'levensbeschouwing' naast de huidige keuzemogelijkheden binnen het officieel onderwijs, maken we de samenwerking mogelijk tussen de aanbieders van de verschillende levensbeschouwelijke vakken.“

 • Erkende instanties en vereniging LBV:

voorstel tot project aan de Minister van Onderwijs en uitwerking van competenties voor interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking op school.

en daarnaast
en daarnaast…
 • vele bedenkingen vanuit de maatschappij…
  • mensen liggen niet meer wakker van godsdienst
  • jongeren vragen er niet naar
  • ‘shoppen’ is de boodschap
  • iedereen moet zich verantwoorden… LBV niet…
 • Patrick Loobuyck
 • LBV (godsdiensten/niet-confessionele zedenleer) vervangen door vak LEF (levensbeschouwing – ethiek – filosofie)
 • zeker in de 3de graad.
en daarnaast1
en daarnaast…
 • GO! wil in de derde graad 1u LBV en 1 u LEF… sinds de competenties… 1u inter-levensbeschouwelijke module
 • Jean-Jacques De Gucht wetsvoorstel om LBV te reduceren tot 1u LBV en 1u vergelijkende godsdienstwetenschap
 • Groen! een eenheidsvak ‘levensbeschouwing, burgerschap en filosofie’ & ‘facultatief voor lessen in een specifieke godsdienst of levensbeschouwing kunnen kiezen’.
en daarnaast2
en daarnaast…
 • Open VLD… blijft vragen stellen in het parlement over de kostprijs van LBV in het onderwijs.
 • Caroline Gennez… kinderen blijven langer op school en er komen keuzevakken: sport – LBV – cultuur – muziek,…
 • overzicht op THOMAShttp://www.kuleuven.be/thomas/page/politieke-standpunten/
competenties
competenties
 • uitgewerkt door de commissie levensbeschouwelijke vakken
 • goedgekeurd door erkende instanties & vereniging (inrichtende machten van de levensbeschouwelijke vakken)
 • plechtige ondertekening van het engagement in het Vlaams Parlement met Smet en Peumans
voorstel uitgangspunten
voorstel - uitgangspunten
 • Start vanuit eigen levensbeschouwelijke identiteit of het vak waarin men les volgt… voor ons r.-k. godsdienst
 • Respect voor identiteit maakt dialoog mogelijk
 • Tolerantie onmogelijk door wegduwen verschillen
 • Maatschappelijke taak van de school: school als oefenplaats voor de maatschappij
inleidend
Inleidend
 • Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog en interlevensbeschouwelijk samenleven
  • Competentie
   • 24 competenties op 12 jaar (LO en SO)
   • = bril ≠ thema
   • Kennis – vaardigheden en attitudes
  • ILB-dialoog: open – gezonde interesse & nieuwsgierigheid – ontmoeting – realisme – geen relativisme
  • ILB-samenleven: maatschappelijke relevantie
inleidend1
Inleidend

Twee kolommen – Drie terreinen

Kennis – vaardigheden & attitudes

Ik en mijn LB

Ik, mijn LB en de LB van de ander

Ik, mijn LB en de samenleving

Te onderscheiden, niet te scheiden

slide19

Kennis - De ll ontdektenverwoordt…

Nieuwsgierigheid - verwondering – taal

 • De LB kenmerken van de eigen ontwikkelende identiteit.

~ leeftijdsfase - respecteren diffuse - waarderen zoekende

 • De eigenheid van de LB waarin hij/zij les volgt.

Aanbieden referentiepunt, ‘wrijfpaal’

 • De interne pluraliteit van de LB waarin zij/hij les volgt

Belangrijke opstap

slide20

Vaardigheden en attitudes – De leerling…

 • Verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen, normen en waarden vanuit de eigen LB.
 • Gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen LB.
 • Gaat respectvol en open om met de diversiteit binnen de eigen LB.
 • Ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op de beleving van de eigen LB.
slide22

Kennis - De ll ontdekt en verwoordt…

 • De eigenheid van andere LB.

Ontmoeting - realisme

 • De eigenheid van een LB zoals een bevoorrechte getuigeof een relevante vertegenwoordiger van een LB ze voorstelt.
 • Gelijkenissen enverschillentussen LB.

↔ on-verschil-ligheid

 • De interne pluraliteit in verschillende LB.

Openstaan voor betekenis van verschillen

slide23

Vaardigheden en attitudes – de leerling…

 • Herkent en benoemt de LB kleuringvan gedachten, gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en de anderen.
 • Respecteert het bestaan van LB.
 • Luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere LB.
 • Verplaatst zich in het LB perspectief van anderen.
 • Is constructief kritischover eigen en andere LB.
 • Gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere LB.
slide25

Kennis- De ll ontdekt en verwoordt…

 • De verschillen tussen stereotyperingenover een LB en de binnenkant van een LB
 • Moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS
 • De rol van LB voor zichzelf en de samenleving
slide26

Vaardigheden en attitudes – de leerling…

 • Onderscheidt levensbeschouwelijke stereotypering van levensbeschouwelijke identiteit.
 • Gaat constructief om met moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS
 • Oefent ILS en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving
 • Herkent afspraken en regels nodig voor het interlevensbeschouwelijke samenleven en past deze toe.
slide27
Doel
 • werken aan een tolerantere maatschappij
 • één element oplichten (dialoog) als maatschappelijk relevant gegeven
 • erkennen van de waarde van de pluraliteit
 • dialoog met de ander, laat ook nadenken over zichzelf
toekomst
toekomst
 • officieel onderwijs: info vorig schooljaar voor leerkrachten en dit jaar experimenteren en info aan directies
 • katholiek onderwijs: info aan directies en aan leerkrachten per scholengemeenschap in de komende maanden
 • ‘van de orde van het leerplan’ – komt in de nieuwe uitgave van het leerplan
 • dubbel doel:
  • een bril om naar de eigen lessen te kijken
  • een project uitwerken van maximaal 6 uren
dialoog in evenwaardigheid
dialoog in evenwaardigheid

Dr. Pat Patfoort - antropologe (geboren in 1949)

moeder van twee zoons

 • geeft voordrachten en vormingen op het gebied van conflict transformatie en geweldloze conflicthantering, verzorgt ook bemiddelingen
 • auteur van verscheidene boeken en heel wat artikels, die vertaald zijn in verschillende talen
 • medeoprichtster en voorzitster van De Vuurbloem vzw (Centrum voor Geweldloosheid in Omgang en Conflicthantering) in Brugge (België)
 • gastdocent in universiteiten in België, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, de VS, Rusland
 • werkt met een grote verscheidenheid van groepen :

o   rond opvoeding (met kinderen, adolescenten, ouders, leerkrachten, opvoeders)

o   op het niveau van volwassenen onder elkaar (relaties in het gezin, collega’s op het werk, met gedetineerden, met politieagenten)

 • werkt ook rond conflicten op het inter-etnisch niveau, zoals in de Kaukasus, in Kosovo, in Rwanda, in Oost-Congo, in Senegal
 • werkt regelmatig samen met de Quakers, PaxChristi en Caritas, de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), de Raad van Europa en de VN
dialoog in evenwaardigheid1
dialoog in evenwaardigheid

Dr. Pat Patfoort - antropologe

- eerder geneigd tot discussie dan tot dialoog…

 • wortel en mechanismen van geweld – ook in dialoog met anderen
 • model van geweld geweldloosheid
 • model van evenwaardigheid
informeel
informeel…

maaltijd tot 13u30

bouwproject ‘toren van babbel’

13u30 dessert

14u00 terug in de grote zaal

pluraliteit in alle levensbeschouwingen
pluraliteit in alle levensbeschouwingen
 • Doel van deze middag…
 • visie op kwaad en vergeving
 • mini-referaten
 • 4 x 20 minuten
 • proeven van de interne pluraliteit van elke levensbeschouwing
we verwelkomen
we verwelkomen

Ahmed Azzouz

Islamitische godsdienst

Nebosja Hinic

Orthodoxe godsdienst

Dick Wursten

Protestants-evangelische godsdienst

Sonja Eggerickx

Niet-confessionele zedenleer

pluraliteit kwaad vergeving
pluraliteit – kwaad/vergeving
 • oproepen van kwaad… vijf jaar geleden
 • we gaan niet in op het fragment… Alleen kwaad ‘op zijn scherpst’ stellen om dan te luisteren naar ‘vergeving’ in zijn meest plurale betekenis.
we luisteren naar
we luisteren naar…

Ahmed Azzouz

Islamitische godsdienst

Nebosja Hinic

Orthodoxe godsdienst

Dick Wursten

Protestants-evangelische godsdienst

Sonja Eggerickx

Niet-confessionele zedenleer