welkom n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
WELKOM!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

WELKOM! - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

WELKOM!. KICK-OFF PASSEND ONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 JANUARI 2013. Hester Macrander Dagvoorzitter. NAAM SWV 25-06 ?. ?. Het juiste maatje. Rijn-Waal-IJssel. ?. MAAT. XS-XL. 2B. ?. Waal-IJssel-Rijn. Plexat. De Plek. ?. Plekzat. Rivierenland. ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WELKOM!' - mahola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom
WELKOM!

KICK-OFF

PASSENDONDERWIJS

SWV 25-06

15.30 - 19.00 uur

Duiven, 23 JANUARI 2013

slide2
Hester Macrander

Dagvoorzitter

naam swv 25 06
NAAM SWV 25-06 ?

?

Het juiste maatje

Rijn-Waal-IJssel

?

MAAT

XS-XL

2B

?

Waal-IJssel-Rijn

Plexat

De Plek

?

Plekzat

Rivierenland

?

slide4
Roel Weener

Kwartiermaker Passend Onderwijs

SWV 25-06

kick off swv 25 06 passend onderwijs
KICK-OFF SWV 25-06PASSENDONDERWIJS

.Lingewaard.Overbetuwe

.Arnhem.Renkum (overig)

.Rheden.Roozendaal

twee misverstanden
Twee misverstanden
 • Zorgplicht is plaatsingsplicht
maar wel verevenen
Maar wel verevenen!

.Nieuwe situatie

.Excl. bezuinigingen

. Teldatum 1 oktober 2011

.

maar wel verevenen1
Maar wel verevenen!

. BAO: 27.201 lln

. SBO: 858 lln = 3,06% - landelijk = 2,68%

. SO : 532 lln = 1,90% - landelijk = 1,65%

.

onderverdeeld in
Onderverdeeld in

.Categorie 1 = 1,41% L= 1,35%

. Categorie 2 = 0,15% L= 0,09%

. Categorie 3 = 0,33% L= 0,21%

LGF 214 = 0,76% - landelijk = 1,00%

.

tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid
Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid

Verevening 2015 – 2020:

€ 459.824,-

.

stellingen
Stellingen

. De doelen van Passend Onderwijs

zijn begrijpelijk en dus terecht

. De doelen zijn realistisch

slide15
n = 1

n = resultaat voor dit kind

procedure zorgplicht
Procedure zorgplicht

. Schriftelijke aanmelding

. Bestuur beoordeelt onderwijsondersteunings-

vraag (informatieplicht van ouders)

. Beslissing toelaatbaarheid (i.o.m. ouders);

geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing

. Geen toelating: andere school of voorziening

.Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

ouders
Ouders

.Schriftelijk aanmelden (10 weken)

.In overleg met de school over arrangement

.Op overeenstemming gericht overleg over ontwikkelingsperspectief

gaat het niet goed
Gaat het niet goed

.Klacht bij het schoolbestuur

.Bezwaar bij verklaring bij het SWV

. – Onderwijsconsulenten

- Landelijke Geschillencommissie

- Cie. GB

- Rechter

stelling
Stelling

. Deze procedure stelt probleem en direct betrokkenen meer centraal: goede zaak

maatwerk voor kind en leerkracht
Maatwerk voor kind en leerkracht

“Een vijver vullen met “Een kussen optillen

met vingerhoed ” met een heftruck”

handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht indiceren

Stoppen met landelijke indicatiecriteria

Hoofdprincipe: geld volgt leerling

. Op maat

. Leerling-afhankelijk

. Leerkracht-afhankelijk

. Flexibel

. Gevarieerd

dekkend aanbod
Dekkend aanbod

Geen kind tussen wal en schip

SWV 25-06

de stappen
De stappen

. 1 juni 2013: bestuur SWV in Stichting

. SWV 25-06 is een rechtspersoon

. 1 mei 2014: Ondersteuningsplan met daarin alle ondersteuningsprofielen

passend onderwijs 1 augustus 2014
Passend Onderwijs 1 augustus 2014

.Zorgplicht

. Lichte en zware ondersteuning

.Arrangementen

.Geen WSNS, geen REC’s en geen Rugzakken meer

stelling1
Stelling
 • Handelingsgericht indiceren geeft het onderwijsveld meer ruimte om op eigen wijze vorm te geven aan Passend Onderwijs
de werkgroepen
De Werkgroepen

‘Van basisondersteuning naar

extra ondersteuning’

2. ‘Van indiceren naar arrangeren’

3. ‘Dekkend onderwijscontinuüm’

werkgroep basisondersteuning
Werkgroep Basisondersteuning

Kartrekker

Hilde Toenders

Coördinator Onderwijszorg

De Basis

leden
Leden

Hilde Toenders Michel Loos

Dorethea Arissen Marnix de Leeuw

Hettie Sipman Simone Wannet Marja Wegman Loes Grob

Rob Hulstein Margaret Verbeek

opdracht
Opdracht

Vaststellen van basisondersteuning

Inventarisatie ondersteuningsprofielen

Inventarisatie behoefte scholen

Ondersteuning scholen

Ambities scholen

Faciliteren scholen die meer kunnen bieden

werkgroep indiceren arrangeren
Werkgroep Indiceren-arrangeren

Kartrekker

Wim Jansen

Beleidsmedewerker/teamleider Dienstverlening

De onderwijsspecialisten, Cluster 3

leden1
Leden

Wim JansenRon van Hoeven

Willy Wolters Anny Peek

Irma Homan Mieke Snijders

Martin van de Kaaden Tineke Klein Beernink

Ellen Bouman Rita van Rens

Joyce van der Lugt Marjolein van der Drift

Rebekka Bersee Henriëtte Valk

opdracht1
Opdracht
 • Model ontwikkelen voor toewijzen van ondersteuning en arrangementen
 • Vaststellen op welke momenten ondersteuning nodig is in de vorm van arrangementen of verwijzing SBO of SO
vaststellen hoe en door wie ondersteuning plaatsvindt
Vaststellen hoe en door wie ondersteuning plaatsvindt
 • Onderzoek naar huidige situatie
 • Afstemming en komen tot eenduidigheid van Zorgteams en ZAT’s
 • Onderzoek naar gemeentelijke verschillen in bijvoorbeeld financiering, jeugdzorg
belangrijke randvoorwaarden
Belangrijke randvoorwaarden
 • Gewenst hoog niveau basisondersteuning
 • Inventarisatie aanwezige expertise op de scholen
 • Expertise op zo’n hoog mogelijk niveau
 • Zorgen dat de expertise geborgd blijft
werkgroep dekkend onderwijscontinu m
Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm

Kartrekker

Liesbeth Smallegange

Directeur SO Cluster IV Arnhem

De Radar/Arnhemse Buitenschool

leden2
Leden

Liesbeth Smallegange Ben Wubkes

Frits Terwijn Jannie van Broekhoven

Denise Verhaaff Tyra Buitenhuis

Alfred van Bergen Wim van Schaik

Astrid Later-Smith Lisette Weeda

Nico Ras Martin Vooren

Ria Wehkamp

opdracht2
Opdracht

Wat verwacht het regulier onderwijs

in het SWV 25-06 van SBO en SO als

het gaat om:

 • Onderwijsvoorziening
 • Expertisecentrum
vraag 1
VRAAG 1

Waar staan we nu?

werkgroep basisondersteuning1
WerkgroepBasisondersteuning

Vaststellen van de basisondersteuning

Inspiratie: ‘indicatoren basisondersteuning’ van Cor Hoffmans e.a.

Concept met inhoudelijke werkgroep

Bespreken in eigen SWV/scholen

werkgroep indiceren arrangeren1
Werkgroep Indiceren-arrangeren
 • Leidraad ‘Handelingsgerichte visie’ van Noëlle Pameijer
 • Afstemming verschillende modellen samenwerkingsverband
 • Ondersteuning vanuit PO-Raad
werkgroep dekkend onderwijscontinu m1
WerkgroepDekkend Onderwijscontinuüm
 • Inventarisatie aanbod in regulier onderwijs dat tegemoetkomt aan speciale onderwijsbehoeften
 • Inventarisatie ondersteuningsbehoefte leerkracht en leerling in het regulier onderwijs door SO en SBO
 • Welke kinderen met welke onderwijsbehoeften zitten op dit moment in SBO en SO?
 • Aanscherping van grenzen tussen BAO, SBO en SO als onderwijsvoorziening.
vraag 2
VRAAG 2

Waar willen we

naartoe?

werkgroep basisondersteuning2
Werkgroep Basisondersteuning

Basisondersteuning van een hoge kwaliteit!

Draagvlak bij de scholen

Ondersteunen scholen in bereiken doelen

Ambities van scholen zo veel mogelijk honoreren

werkgroep indiceren arrangeren2
Werkgroep Indiceren-arrangeren
 • Korte lijnen en snelle trajecten
 • Transparante procedures
 • Flexibele arrangementen
 • Afstemming externe partners
werkgroep dekkend onderwijscontinu m2
Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm
 • Thuis nabij onderwijs
 • Geen kind tussen wal en schip
 • Flexibele plaatsingsmogelijkheden
 • Overdracht expertise
vraag 3
VRAAG 3

Wat is daarvoor nodig?

werkgroep basisondersteuning3
Werkgroep Basisondersteuning

Inhoud voorop!

Enthousiaste, positief kritische werkgroep

Collega’s als klankbord

Afstemming tussen werkgroepen

Scholen faciliteren t.b.v. basisondersteuning

werkgroep indiceren arrangeren3
Werkgroep Indiceren-arrangeren
 • Dezelfde doelstelling
 • Afstemming met andere werkgroepen
 • Goede communicatie
 • Duidelijk tijdpad
 • In het proces alle geledingen betrekken
 • (zowel intern als extern)
 • Professionele ondersteuning
 • Durven, doen!
werkgroep dekkend onderwijscontinu m3
Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm
 • Bevlogen professionals
 • Meer kennis van elkaars expertise
 • Open houding naar nieuwe samen-

werkingspartners

 • ‘Out-of-the-box’ denken
pareltjes in beeld
Pareltjes in beeld

Wat er al is…!

pareltjes1

pareltjes 2

in gesprek met
In gesprek met…
 • Janny van Broekhoven

Coördinator Bijzonder SWV WSNS Arnhem e.o.

 • Jos Boonman

Directeur obs De Doornick in Doornenburg, ( SVOB )

 • Martijn Vooren

Directeur Jeroen Boschschool in Arnhem (De Basis)

 • Marnix de Leeuw

Directeur SO Cluster 3, Lichtenbeek in Arnhem

bedankt voor uw komst en eet smakelijk
Bedankt voor uw komst en eet smakelijk!

En…

helpt u ons aan onze nieuwe naam?

Regiegroep SWV Passend Onderwijs 25-06

ad