Pomladni dan v Evropi 2004 – Širitev Magdalena Bobek ( pedagoška svetovalka za Pomladni dan 2004) - PowerPoint PPT Presentation

pomladni dan v evropi 2004 iritev magdalena bobek pedago ka svetovalka za pomladni dan 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomladni dan v Evropi 2004 – Širitev Magdalena Bobek ( pedagoška svetovalka za Pomladni dan 2004) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomladni dan v Evropi 2004 – Širitev Magdalena Bobek ( pedagoška svetovalka za Pomladni dan 2004)

play fullscreen
1 / 21
Pomladni dan v Evropi 2004 – Širitev Magdalena Bobek ( pedagoška svetovalka za Pomladni dan 2004)
97 Views
Download Presentation
senona
Download Presentation

Pomladni dan v Evropi 2004 – Širitev Magdalena Bobek ( pedagoška svetovalka za Pomladni dan 2004)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pomladni dan v Evropi 2004 – ŠiritevMagdalena Bobek(pedagoška svetovalka za Pomladni dan 2004)

 2. Dragi pomladni prijatelji! Ujeli smo to enkratno priložnost dati mladim možnost spoznati sovrstnike iz drugih EU držav ter se jim približati z lepo besedo, voščilom ali celo stiskom roke. To ustvarja nepozabne trenutke in trajna prijateljstva med prej še nepoznanimi ljudmi. Ni nam vseeno, kaj se dogaja v evropskem prostoru. To je dokazala energija, ki smo jo vložili v pomladne aktivnosti.  Letos je bil Pomladni dan še posebno pomemben. Glavna prioriteta dogodka je bila MIR. Seveda so ostale vrednote tudi našle svoje pravo mesto. Učiti mlade o strpnosti, solidarnosti, demokraciji, svobodi, enakosti ne sme končati v učilnici. To mora postati način življenja. Pomladni dan je simboličen začetek takega učenja. V imenu celotne pomladne ekipe bi se rada zahvalila vsem, ki ste se nam pridružili v projektu ter omogočili mladim širši pogled v svet, v katerem živijo. Upam, da boste tudi naslednje leto z nami. Lep pozdrav in srečno! Magdalena Bobek, Janja Faganel, Alenka Makuc Gregor Baš, Alenka Žibert (ZRSŠ)

 3. Pomladni dan 200423. marec 2004 Cilji: • 1) dati mladim možnost bolje spoznati svoje sovrstnike iz sosednjih držav, da postanejo dobri prijatelji, strpni in razumevajoči do tistih, ki so drugačni, • 2) spodbujati vrednote (mir, svobodo, demokracijo, enakopravnost, solidarnost, strpnost), ki so pomembne za sožitje v skupnem evropskem prostoru, • 3) seznaniti mlade o možnostih, ki jih Evropa ponuja tako na izobraževalnem kakor na poslovnem področju, • 4) učiti se o državah drug drugega in istočasno poudarjati svojo lastno identiteto. http://futurum2004.eun.org/ww/en/pub/futurum2004/contact/video_greetings.htm

 4. Rezultati http://futurum2004.eun.org • *5627 registriranih evropskih šol • *1029 virov v 26 evropskih jezikih • *607 vabil za sodelovanje na forumu • *13 nagradnih natečajev • *8 klepetalnic s pomembnimi osebami • *39 obiskov članov in opazovalcev evropskega parlamenta ter drugih znanih oseb na šolah

 5. Pomladni dan v Sloveniji http://www.mirk.si/projekti/pomladnidan • 179 registriranih vzgojno-izobraževalnih ustanov • 37 virov v slovenskem jeziku na evropski strani • organizacija klepetalnice z dr. J. Potočnikom • 13 obiskov znanih osebnosti na šolah • 89 pomladnih poročil na evropski strani • več kot 130 poročil na nacionalni strani • nacionalni in mednarodni natečaji (likovni, glasbeni, računalniški, literarni) • Projekt ‘Fair play’ • Srečanje mladih v državnem zboru RS

 6. Nagradni natečajihttp://www.mirk.si/projekti/pomladnidan/Nagrajenci.htm • * Meje v Evropi padajo. Ali padajo tudi vnaših glavah?(likovni natečaj z računalniškimi orodji v okviru ESP projekta Art Gallery –vili@mirk.si • * O belih deklicah – (literarni natečaj) • * Kako so nastale Kamniške planine? (likovni natečaj) - andreja@kam.sik.si • *Prebujanje(za najboljši posnetek z digitalnim fotoaparatom) – mojca.orel@guest.arnes.si • *Prebujanje (literarni natečaj) –marta.grkman@guest.arnes.si • * Otroci skladatelji – (glasbeni natečaj) – suzana@mirk.si

 7. Nagrajenci natečajev Najboljši izdelki natečajev so bili nagrajeni na konferenci Mirk, 22.maja 2004, na OŠ Cirila Kosmača v Piranu. http://www.mirk.si/projekti/pomladnidan/Nagrajenci.htm Oglejte si fotogalerijo nagrajencev: http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk2004/slike/pom_dan/Thum1.html http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk2004/slike/pom_dan/Thum2.html

 8. Mednarodni projekt ‘Fair Play’ • http://os-gorje.s5.net/projekti/fair_play/fair_play.htm (koordinator: g. Milan Rejc / OŠ Gorje) • Teme projekta:1. Vloga športnika oz.  Fair play na igrišču 2. Gledalci: (odmeven/problematičen dogodek v posamezni državi) 3. Olimpizem: Olimpijski simboli: krogi, ogenj, mir, multikulturnost, okoljevarstvo, etični ideali se postavijo na najvišjo - univerzalno raven. Kaj tebi pomeni olimpizem? Kako šport združuje svet?

 9. Vrednote v otrokovih očeh Europe’s Little People: • http://www2.arnes.si/~ospivka/Springday2004/Elpeop.htm - sodelovalo je 50 učencev iz 7 evropskih držav

 10. Aktivnosti na šolah Poročila o pomladnih aktivnostih na slovenskih šolah najdete tako na evropski kakor tudi na nacionalni spletni strani: http://futurum2004.eun.orghttp://www.mirk.si/projekti/pomladnidan (Kliknite na slovensko zastavo) Together in Europe je bila aktivnost, ki je zahtevala sodelovanje z drugo evropsko šolo. Nekaj uspešnih primerov je navedenih na evropski strani http://futurum2004.eun.org (Together in Europe) * Culture:(Slovenija - Austrija) East-West Enlargement * Recipes:(Slovenija – Italija) – Delicious! * Culture: (Slovenija – Grčija) – Slovenia and Greece some together * An idea of my own: (Slovenija – Irska) – Sports and Fair Play

 11. East – West Enlargement (dober primer sodelovanja) GIMNAZIJA POLJANE, Ljubljana - VBS-HAKIII Schoenborngasse,Dunaj http://home.schule.at/teacher/website/vbs_myEurope_ljubljana2003.htm

 12. Delicious!! – school twinning http://www2.arnes.si/~ospivka/Springday2004/Italy/Food.htm http://recipetwinning.tripod.com/

 13. Prizori na slovenskih šolah -vse od video konferenc in kvizov do gledaliških predstav, obiskov pomembnih oseb in priprav kulinaričnihspecialitet.

 14. Na OŠ Franceta Prešerna: • http://www.o-fp.kr.edus.si/projekti/pomladni_drevo.asp • http://www.o-fp.kr.edus.si/projekti/pomladni.asp Art Gallery (**predstavitev EU) • http://www2.arnes.si/~osngso3s/artgallery.htm

 15. Video konference Video konference so igrale pomembno vlogo pri vzpostavljanju stika s partnerskimi šolami, ker je bila med šolama povezava vzpostavljena takoj. Nekatere šole so to izvajale samo z eno šolo, kot je bila VK med Osnovno šolo Pivka, Slovenia in Aurinkolahti Comprehensive school, Helsinki na Finskem. VK sta začeli ravnateljici obeh šol in nato so nadaljevali učenci. Vzdušje na obeh straneh je bilo zelo pozitivno.

 16. Video konferenca v Celju VK, ki je bila organizirana v Celju, je bila širšega obsega, saj je vključila šest šol iz šestih evropskih držav (Francije, Madžarske, Danske, Belgije, Avstrije in Slovenije).

 17. Zvon miru • Prioritetna vrednota letošnjega Pomladnega dneva je bila ‘mir’. Na pobudo Združenih narodov so točno ob 10:00 na Pomladnih šolah po vsej Evropi zazvonili simbolični zvonovi za mir. Akciji so se pridružile štiri nacionalne radijske postaje (Radio’94, Radio Koper, Radio Slovenia 1.program in Radio Maribor) ter g. Janez Pazlar, ki je pozvonil Zvon želja na Blejskem otoku.

 18. Klepetalnica z dr. Janezom Potočnikom(slovenski komisar v evropskem parlamentu) http://futurum2004.eun.org/eun.org2/eun/futurum2004/chats/transcript02.pdf

 19. Mladi debatirajo o Evropi v Državnem zboruhttp://www2.arnes.si/~ospivka/Springday2004/parliam.htm

 20. Pomladni dan – izziv in uspeh mladih evropejcev! • Ulf Lundin(generalni direktore projekta): ‘…the event is much beyond my expectations…I see and hear about the amazing number of activities going on all over Europe. I can only feel admiration for your work.’ • Brigitte Parry (pedagoška koordinatorka): ‘We are proud to be part of the team’. • Noemi iz Italije (pedagoška svetovalka za Italijo): • ‘Thank you for your support. We are a good team. Let’s keep going.’ • Julie iz Grčije (partnerska šola): ‘We feel like one big family.’ • Chris iz Belgije (urednik): ‘Hope you are having a good Spring Day. I thought you should know I am wearing a ‘Slovenia’ T-shirt today to mark the occasion!’