Opplysningsplikt og opplysningsrett
Download
1 / 6

Opplysningsplikt og opplysningsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Opplysningsplikt og opplysningsrett. Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN. Lov fastsetter taushetsplikt. autonomi. Fortsatt taushetsplikt!. P 1. P 2. P 2. P 3. (forbud mot å videre- gi opplysninger). Lov fastsetter opplysningsplikt (uten hinder av taus-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opplysningsplikt og opplysningsrett' - senalda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opplysningsplikt og opplysningsrett

Opplysningsplikt og opplysningsrett

Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN


Opplysningsplikt og opplysningsrett

Lov fastsetter

taushetsplikt

autonomi

Fortsatt taushetsplikt!

P1

P2

P2

P3

(forbud mot å videre-

gi opplysninger)

Lov fastsetter

opplysningsplikt

(uten hinder av taus-

hetsplikt, jf fvl § 13f)

(valgfritt å videregi

opplysninger)

Taushetsplikt og opplysningsplikt


Skjematisk oversikt over plikt rett til gi opplysninger

Hvem opplys-

ningene gjelder

Adressat for

opplysningene

Grad av

autonomi

Initierings-

grunn

 • Offentlig

  • myndighetsutøvelse

  • tjenesteyting

 • Privat

  • avtale

  • ikke avtale

 • Plikt

 • Rett

 • Frihet

 • Forespørsel

 • Eget tiltak

 • Situasjoner/hendelser

 • Seg selv

 • Andre

Skjematisk oversikt over plikt/rett til å gi opplysninger

Utgangspunktet er (full) autonomi/taushetsplikt


Opplysningsplikt for personen opplysningene gjelder

Informasjon i

hht pol § 19

Lov fastsetter

taushetsplikt

taushetsplikt

autonomi

P1

P3

P2

(valgfritt å videregi

opplysninger)

Opplysningsplikt

(i lov, jf legalitets-

prinsippet)

Opplysningsplikt for personen opplysningene gjelder

 • A. Etter eget tiltak

 • Arveavgiftsl. § 27

 • Ligningsl. § 4-1

 • Smittevernl. § 5-1

 • Helsepersonell. §§ 18 og 19

B. Etter forespørsel

Ligningsl § 4-10

Tolloven § 14

Politiloven § 8 nr 3

C. Saksopplysning

Forvaltningsl. § 17, 2. og 3. ledd

Tolloven § 14

Politiloven § 8 nr 3


Plikt rett for annen person til videregi opplysninger

Lov fastsetter

taushetsplikt

autonomi

P1

P2

Informasjon i

hht pol § 20

(valgfritt å videregi

opplysninger)

P3

Lovfastsatt

tilgang til

opplysninger

Plikt/rett for annen person til å videregi opplysninger

 • Opplysningsplikt

 • Helsepersonell. kap. 6

 • Folketrygdl. § 21-4

 • Folkeregistreringsl. § 12

 • Barnehagel. §§ 22 og 23

 • Meldeplikt

 • Hvitvaskingsl. § 7

 • Helsepersonell. kap. 7

 • Opplysnings”rett”

 • Helsepersonell. §§ 24 og 25

 • Krav til avgivelses-/innhentingsmåte

 • Forskrift om Lånekassens informasjonsinnhenting § 4

 • Ligningsl. § 6-16


Opplysningsplikt og opplysningsrett

Informasjonsflyt og effektivisering

Effektivitet avhenger ofte av tilstrekkelig tilgang til person

opplysninger og annet beslutningsgrunnlag.

Rettslige hindre mot å få tilgang til slike opplysninger oppfattes

derfor som uønsket.

Effektivisering tilsier derfor ofte ønske om å fjerne eller redusere

rettslige hindre vedrørende informasjonstilgang, f.eks. ved hjelp av

informasjonsplikter, innsynsrett for myndigheter mv (“uten hinder

av taushetsplikt”)

I et effektiviseringsperspektiv er ikke alltid den enkeltes rett til

å bestemme et hensiktsmessig grunnlag for informasjonsutveksling,

fordi det kan være behov for ensartet “massebehandling” i et

automatisert informasjons-(/data-)system.

Kvalitetskrav til personopplysningene kan imidlertid - uansett -

legge begrensninger på informasjonsutvekslingen, fordi loven kan

stille krav om bestemte opplysningstyper som ikke lett kan gjøres

tilgjengelig i maskinlesbar form


ad