analiza ekonomiczno finansowa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza ekonomiczno – finansowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza ekonomiczno – finansowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Analiza ekonomiczno – finansowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Analiza ekonomiczno – finansowa. Zajęcia 1 – Wprowadzenie. Analiza finansowa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza ekonomiczno – finansowa' - selah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analiza ekonomiczno finansowa

Analiza ekonomiczno – finansowa

Zajęcia 1 – Wprowadzenie

analiza finansowa
Analiza finansowa
 • Jak zauważają Fridson i Alvarez analiza sprawozdania finansowego jest istotną umiejętnością w wielu dziedzinach, m.in.: zarządzaniu inwestycjami, finansach przedsiębiorstw, udzielaniu pożyczek i kredytów oraz ich przedłużeniu.
 • Wskaźniki finansowe są obliczone zgodnie z precyzyjnymi i nieelastycznymi definicji, ale zaspakajają wymagania formalne analityków finansowych.
 • Należy jednak pamiętać, że wyniki są środkiem do uzyskania odpowiedzi na pytania inwestorów, a nie jej końcem.
analiza finansowa 2
Analiza finansowa (2)
 • Według Wahlena, Baginskiego oraz Bradshawa efektywna analiza sprawozdań finansowych składa się z trzech kroków:
 • Identyfikacji cech ekonomicznych gałęzi gospodarki do której należy spółka;
 • Opisania strategii, która jest realizowana w firmie w celu odróżnienia spółki od konkurentów jako podstawa do oceny przewagi konkurencyjnej firmy;
 • Oceny sprawozdania finansowego jako podstawy dostarczenia odpowiedniej jakości informacji finansowych.
analiza finansowa 3
Analiza finansowa (3)
 • Według Dębskiego informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw mają istotny wpływ na rynek kapitałowy, ale też na inne obszary gospodarki.
 • Głównym przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym są akcje albo obligacje.
 • Potencjalna inwestycja poczyniona przez inwestora wymaga posiadania odpowiedniej ilości informacji, dostarczanych przez przedsiębiorstwa w formie sprawozdań finansowych. W dobie gospodarki opartej na wiedzy informacja stała się towarem.
analiza finansowa 4
Analiza finansowa (4)

Nowak W., Teoria sprawozdawczości finansowej: perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna WoltersKluwer Polska, Warszawa 2010.

analiza finansowa 5
Analiza finansowa (5)
 • Podstawowym celem przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej jest upowszechnianie sprawozdań finansowych, które dokładnie mierzą rentowność i kondycje finansową firmy.
 • Zarząd spółki nastawiony jest na zysk, a korporacja istnieje dla osiągnięcia korzyści swoich akcjonariuszy. Celem spółki nie jest edukacja społeczeństwa na temat jej kondycji finansowej, ale maksymalizacja bogactwa jej akcjonariuszy.
 • Celem sprawozdań finansowych jest pozyskanie taniego kapitału.
 • Niższa stopa procentowa, przy której korporacja może pożyczyć lub wyższa cena, za którą można ją sprzedać akcje nowym inwestorom, zwiększa bogactwo akcjonariuszy.
 • Najlepszym rodzajem sprawozdania finansowego, jest taki który prezentuje najwyższy możliwy rating kredytowy lub wskaźnik cena-zysk.
analiza finansowa 6
Analiza finansowa (6)
 • Damodaranstwierdza, że przedsiębiorstwa skupiają się na maksymalizowaniu ceny akcji, która jest najwęższym i najbardziej powszechnym spośród celów maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Spółki koncentrują się na tym celu z trzech powodów:
 • cena akcji jest najbardziej widoczna ze wszystkich miar służących ocenie wyników spółki giełdowej,
 • dla inwestorów cena akcji odzwierciedla długookresowe efekty decyzji spółki,
 • jest miarą bogactwa akcjonariuszy.
analiza finansowa 7
Analiza finansowa (7)
 • Jak zauważa S. Basu „złe wiadomości” znajdują odzwierciedlenie w zmianie ceny akcji znacznie szybciej niż „dobre wiadomości”. Inwestorzy szybciej reagują na „złe wiadomości”, dlatego są one rzadziej ujawniane przez kierownictwo przedsiębiorstwa lub następuje pewne opóźnienie w informowaniu inwestorów.
 • Przyczyną występowania takich sytuacji jest asymetria informacji, gdyż przy rozproszonym akcjonariacie większą wiedzę dotyczącą stanu przedsiębiorstwa ma kadra menedżerska. Wówczas może ona wykorzystać posiadane informacje do zafałszowania rzeczywistego obrazu w celu polepszenia jej sytuacji finansowej i majątkowej, aby osiągnąć bezpośrednie lub pośrednie korzyści osobiste, które mogą spowodować straty akcjonariuszy.