ANALIZA TECHNICZNA - PowerPoint PPT Presentation

analiza techniczna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALIZA TECHNICZNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALIZA TECHNICZNA

play fullscreen
1 / 146
ANALIZA TECHNICZNA
229 Views
Download Presentation
lovie
Download Presentation

ANALIZA TECHNICZNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANALIZA TECHNICZNA PRZEGLĄD METOD I TEORII

 2. TEORIA DOWA • Charles Dow współwłaściciel i redaktorem "The Wall Street Journal". Opisał swoje poglądy na temat spekulacji i roli średnich transportowej i przemysłowej. Dow opracował swą teorię na podstawie analizy zachowań cen na rynku pod koniec XIX wieku.

 3. TEORIA DOWA - założenia • Manipulacja ma krótkie nogi • Średnie dyskontują wszystko • Słabości teorii – późne sygnały

 4. Manipulacja ma krótkie nogi • Nie możliwe jest manipulowanie głównym trendem. Moża dokonać manipulacji na krótką metę. Nie da się manipulować głównym trendem. • Nawet jeżeli da się zmanipulować spółkę to nie da się zmanipulować indeksu czy całego rynku.

 5. Średnie (indeksy) dyskontują wszystko • Indeksy odzwierciedlają działanie tysięcy inwestorów. Między nimi znajdują się tacy, którzy mają dostęp do informacji o tendencjach i wydarzeniach. Każdy czynnik oddziałujący na podaż i popyt znajduje odzwierciedlenie w średnich rynkowych. Uwzględniają one nawet klęski żywiołowe. Wystarczy analizować cenę bo w niej jest zawarte wszystko.

 6. Słabość teorii • Inwestowanie tylko w trendzie głównym, a więc późne sygnały i duże straty w przypadku błędu.

 7. TEORIA DOWA - trendy • Kursy w perspektywie czasowej nie poruszają się w zupełnym bezwładzie i przypadkowo Poruszają się one w ruchach trendowych.

 8. TEORIA DOWA - trendy • Trend główny – trwa od kilku miesięcy do wielu lat • Trendy wtórne – trwają od trzech tygodni do trzech miesięcy, rzadko dłużej • Ruchy dzienne– niebezpieczne i niewiarygodne

 9. TEORIA DOWA - trendy

 10. TEORIA DOWA - hossa • Faza 1 – Akumulacja - informacje z giełdy są złe. Aktywność mała. Akcje są kupowane przez najbardziej wytrawnych inwestorów, kiedy wszystkie "złe" informacje zostały już zdyskontowane przez rynek. Tłum patrzy z niedowierzaniem na postępującą zwyżkę. • Faza 2 – Wzrost cen - systematyczny wzrost wartości notowań oraz rosnąca aktywność zainteresowanych rynkiem. Ci którzy kupują, opierają się na technicznej analizie trendu. Faza ta przebiega pod znakiem szybkich wzrostów cen i napływania coraz lepszych wiadomości gospodarczych. • Faza 3 – Spekulacja i masowość (euforia) - ludzie stoją w kolejkach po akcje. Wiadomości z giełdy i o giełdzie sa na pierwszych stronach gazet. Wygrane są extremalnie wysokie. W ostatnim stadium tej fazy przy niesamowitych spekulacjach wzrastają obroty do extremalnych wartości.

 11. TEORIA DOWA - bessa • Faza 1 – Dystrybucja - zyski z handlu są bardzo wysokie. Inwestorzy zaczynają zamykać swoje pozycje. Tłum jest sfrustrowany brakiem zysków. Obroty są wysokie mimo, że zaczynają wykazywać tendencję spadkową przy ruchach kursów w dół. • Faza 2 – Spadek cen – systematyczny spadek cen wywołany sprzedażą akcji przez inwestorów trendowych. Ci którzy sprzedali nie odkupują akcji, a ci którzy kupili musza sprzedawać niżej. Wielu łapaczy dołków traci pieniądze. • Faza 3 – Rozpacz, masowość - faza paniki. Ludzie nie chcą kupować akcji. Sprzedający działają nerwowo. Trend przyspiesza nagle podczas gdy obrót dochodzi do szczytowego momentu.

 12. Średnie (przemysłowa i transportowa) muszą się potwierdzać • Dow odwoływał się do średniej przemysłowej i średniej transportowej. Zakładał, że każdy istotny sygnał zapowiadający hossę lub bessę musi zostać potwierdzony przez wskazania obu tych średnich. Inaczej mówiąc obie te średnie muszą przebić się ponad ostatni szczyt z poprzedniego trendu wtórnego, aby można było mówić o początku hossy. Sygnały te nie muszą wystąpić jednocześnie, ale im bliżej siebie w czasie tym lepiej. Kiedy średnie dają rozbieżne sygnały, należy zakładać, że trend będzie kontynuowany. Teoria Elliota różni się w tym punkcie o tyle, że wymaga sygnału tylko od jednej średniej.

 13. Obecnie inwestorzy chętniej obserwują S&P 500 i DJIA

 14. Obroty idą z trendem • Wolumen powinien rosnąć w trakcie głównego trendu. Oznacza to, że w trakcie hossy ceny i wolumen powinny rosnąć i spadać wraz ze spadkiem cen. Odwrotna sytuacja panuje w trakcie bessy. Wolumen powinien rosnąć w trakcie spadków cen i obniżać się wraz z ich wzrostem.

 15. Trend uważa się za aktualny tak długo, jak nie ma definitywnych sygnałów potwierdzających jego zmianę

 16. sprzedaj sprzedaj sprzedaj TEORIA DOWA – sygnały sprzedaży

 17. kupuj kupuj kupuj TEORIA DOWA – sygnały kupna

 18. Trend horyzontalny • Trend horyzontalny, który zastępuje trend wtórny, trwa od 3 tygodni do 3 mcy. Ceny wahają się w granicach 5%. Trend boczny reprezentuje tymczasową równowagę popytu i podaży.

 19. Ceny zamknięcia • Dow zalecał analizę w cenach zamknięcia

 20. CHARTYŚCI Analitycy wykresów studiują ruchy cen, aby rozpoznać powtarzające się formacje. Stawiają sobie za cel osiągnięcie zysku w momencie, gdy zaobserwowany schemat ponownie się pojawia. Nauczenie się jak czytać wykresy może zabrać dużo czasu, ale także dużo czasu zajmuje zostanie lekarzem medycyny.

 21. TREND LINES

 22. Rysowanie linii trendu

 23. Dylematy podczas rysowania linii trendu • Mamy następujące warianty jeśli chodzi o linie trendu: • 1./ skala arytmetyczna, ceny zamknięcia; • 2./ skala logarytmiczna, ceny zamknięcia; • 3./ skala arytmetyczna, ekstrema cenowe; • 4./ skala logarytmiczna, ekstrema cenowe; • 5./ skala arytmetyczna, korpusy czyli strefy konsolidacji; • 6./ skala logarytmiczna, korpusy czyli strefy konsolidacji. • Wariantów do wyboru mamy sześć. Pytania są następujące: wybrać tylko jeden z wariantów i konsekwentnie go stosować, stosować wszystkie, kilka z nich, a może jeszcze inaczej?

 24. Przełamanej linii trendu wzrostowego nie należy identyfikować z „krachem” Rynek może po prostu przebić linię trendu po to, aby zbudować nowy trend pod nieco mniejszym kątem.

 25. RUCH POWROTNY DO LINII TRENDU Po przebiciu (w tym przypadku spadkowej) linii trendu często ma miejsce ruch powrotny do tej linii. Jest to dobra okazja do zajęcia pozycji na wyjściu powyżej poprzedniego szczytu ze stopem na ostatnim minimum.

 26. ANALIZA FORMACJI – FORMACJA GŁOWY I RAMION Źródło: bossa.pl

 27. Formacja Głowy i Ramion jako formacja odwracająca trend wzrostowy na szczycie ruchu Głowa jest szczytem cenowym, otoczonym przez dwa niższe wierzchołki (ramiona). Linia szyi łączy dna spadków, zapoczątkowanych od lewego ramienia i od głowy. Linia szyi nie musi być płaska - może być skierowana w górę lub w dół. Skierowana w dół pokazuje, że niedźwiedzie stają się coraz silniejsze. Prawe ramię może być na poziomie wyższym lub niższym od lewego ramienia, może być dłuższe lub krótsze.

 28. Formacja Głowy i Ramion jako formacja odwracająca na szczycie ruchu korygującego trend spadkowy

 29. Formacja Głowy i Ramion jako formacja odwracająca na chwilę trend wzrostowy (szczyt lokalny 3 przed korektą a-b-c)

 30. Trzy identyczne układy. Warto o nich pamietać ze względu na ich powtarzalność.

 31. Formacja Głowy i Ramion jako formacja kontynuacji trendu spadkowego

 32. PODWÓJNY SZCZYT I DNO Źródło: bossa.pl

 33. Podwójny szczyt na szczycie trendu wzrostowego

 34. Tak to wygląda w większości przypadków. Zmiany trendu są na tyle rzadkie, że większość formacji nic nie oznacza.