Pest analiza
Download
1 / 22

PEST analiza - PowerPoint PPT Presentation


 • 995 Views
 • Updated On :

PEST analiza. Poslovno okruženje. Udaljeno P E S T. Gransko Porter – 5 snaga. Operativno Analiza konkurencije i kupaca. Poduzeće. Što je to PEST?. Metoda analize poslovnog okruženja: 1. pojedinog poduzeća 2. pojedine industrijske grane 3. pojedine nacionalne ekonomije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEST analiza' - ephraim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Poslovno okru enje
Poslovno okruženje

Udaljeno

P E S T

Gransko

Porter – 5 snaga

Operativno

Analiza konkurencije i kupaca

Poduzeće


To je to pest
Što je to PEST?

 • Metoda analize poslovnog okruženja:

  1. pojedinog poduzeća

  2. pojedine industrijske grane

  3. pojedine nacionalne ekonomije

 • Na poduzeće, granu ili nacionalni poslovni sektor utječu mnogi elementi iz udaljenog PO

 • Elemente po sadržaju grupiramo u različite segmente ili sektore


Sektori poslovnog okru enja
Sektori poslovnog okruženja

PEST - akronim

 • Političko-pravni sektor PO

 • Ekonomski sektor PO

 • Socio-kulturni sektor PO

 • Tehnološki sektor PO


Koji elementi ine pojedini sektor
Koji elementi čine pojedini sektor?

 • Nema iscrpnog odgovora

 • Ovisi o perspektivi analize:

  1. Mikro – subjekt analize PODUZEĆE

  2. Mezo – subjekt analize GRANA

  3. Makro – subjekt analize NACIONALNI POSLOVNI SEKTOR

 • Svaka pojedinačna analiza nastoji utvrditi koji su to elementi iz PO koji specifično čine mogućnost ili opasnost u datoj situaciji


Politi ko pravni sektor po
Političko-pravni sektor PO

 • Politički elementi – trendovi i promjene u političkim odnosima i snagama koji utječu na subjekt analize (poduzeće, grana, nacionalni poslovni sektor)


Politi ko pravni sektor po1
Političko-pravni sektor PO

 • Pravni elementi – razina regulacije, tj. na zakonu utemeljenog utjecaja države na subjekt analize


Politi ko pravni sektor po2
Političko-pravni sektor PO

Političke varijable (primjeri):

1. Troškovi korupcije

2. Nezavisnost sudstva

3. Troškovi kriminala

4. Neformalni sektor

5. Mito u javnom sektoru

6. Efikasnost zakonodavnih tijela


Politi ko pravni sektor po3
Političko-pravni sektor PO

Pravne varijable (primjeri):

1. Protumonopolsko zakonodavstvo

2. Porezno zakonodavstvo

3. Radno zakonodavstvo

4. Razina regulacije

5. Vlasnička prava

6. Trgovinske barijere


Ekonomski sektor po
Ekonomski sektor PO

 • Promjene i trendovi makroekonomskog okruženja koji imaju strateške implikacije na poslovni sektor

 • Globalizacija – važnost makroekonomskih kretanja i izvan nacionalne ekonomije


Ekonomski sektor po1
Ekonomski sektor PO

 • Ekonomske varijable (primjeri)

  1. Inflacija

  2. Kretanje GDP-a

  3. Kamatne stope

  4. Stope štednje

  5. Raspoloživost kapitala

  6. Financijska tržišta i

  bankarski sektor


Sociokulturni sektor po

Društveni elementi koji utječu na poslovni sektor uključuju razvoj i promjenu

vjerovanja

sustava vrijednosti

stavova

mišljenja i

životnih stilova

ljudi u PO

Pod utjecajem:

kulture

demografije

religije

obrazovanja

ekologije

Sociokulturni sektor PO


Sociokulturni sektor po1
Sociokulturni sektor PO uključuju razvoj i promjenu

Sastoji se od tri podsektora

1. Društveni u užem smislu

2. Demografski

3. Društvena briga za okoliš


Sociokulturni sektor po2
Sociokulturni sektor PO uključuju razvoj i promjenu

 • Društveni u užem smislu - varijable (primjeri):

  1. Kvaliteta obrazovnog sustava

  2. Važnost društvene odgovornosti poduzeća

  3. Zapošljavanje žena

  4. Odljev mozgova

  5. Etičko ponašanje poduzeća

  6. Kvaliteta života


Sociokulturni sektor po3
Sociokulturni sektor PO uključuju razvoj i promjenu

 • Demografske varijable (primjeri)

  1. Prirodni prirast

  2. Dobna struktura stanovništva

  3. Zemljopisna distribucija stanovništva

  4. Očekivani životni vijek

  5. Etnička struktura stanovništva

  6. Distribucija dohotka u populaciji


Sociokulturni sektor po4
Sociokulturni sektor PO uključuju razvoj i promjenu

 • Ekološke varijable (primjeri):

  1. Izvješćivanje o zaštiti okoliša

  2. Efikasnost u korištenju energije

  3. Jasnoća i stabilnost eko-regulacije

  4. Eko-efikasnost

  5. Uloga zajednice u razvojnim projektima

  6. Zaštita okoliša u poslovnom planiranju


Tehnolo ki sektor po
Tehnološki sektor PO uključuju razvoj i promjenu

 • Obuhvaća institucije i

  aktivnosti koje:

   proizvode novo znanje

  i

   prevode ga u nove outpute (proizvode, procese i materijale)


Tehnolo ki sektor po1
Tehnološki sektor PO uključuju razvoj i promjenu

 • Tehnološke varijable (primjeri):

  1. Tehnološka spremnost

  2. Kapacitet za inovacije

  3. Dostupnost znanstvenika

  i inžinjera

  4. IC tehnologije

  5. Suvremena infrastruktura

  6. Ulaganja u istraživanje i razvoj


Rezultati analize politi ko pravnog sektora poslovnog okru enja hrvatske podaci svjetske banke wb
Rezultati analize političko-pravnog sektora poslovnog okruženja Hrvatske (podaci Svjetske banke - WB)

 • Istraživana područja:

  1. Pokretanje posla

  2. Rigidnost zapošljavanja

  3. Zaštita vjerovnika

  4. Efikasnost ugovornog prava

  5. Stečajno pravoEpilog
Epilog okruženja Hrvatske (WB)

Novi rangovi promatranih ekonomija u

Doing Business 2006 (rang od 155 zemalja)

1. Slovačka (37)

2. Češka (41)

3. Mađarska (52)

4. Poljska (54)

5. Bugarska (62)

6. Slovenija (63)

7. Rumunjska (78)

8. Makedonija(81)

9. Bosna i

Hercegovina (87)

10. Srbija i

Crna Gora (92)

11. Albanija (117)

12. Hrvatska (118)


Rezultati analize tehnološkog sektora poslovnog okruženja Hrvatske (podaci Svjetskog ekonomskog foruma - WEF)

 • 26 varijabli (ocjene 1-7)

1. Češka (4,9)

2. Slovenija(4,6)

3. Mađarska (4,4)

Slovačka (4,4)

5. Poljska (4,1)

6. Rumunjska(3,9)

Hrvatska (3,9)

8. Bugarska(3,7)

9. Makedonija (3,3)

Srbija i Crna Gora (3,3)

11. Bosna i Hercegovina 3,0

12. Albanija (2,7)


ad