Welkom - PowerPoint PPT Presentation

saxon
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Welkom
233 Views
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom • Rob Op ten Berg, Teamleider Orde en VeiligheidZadkine Veiligheidsacademie • Gerard Klievink, relatiemanager Werving & SelectieNationale Politie / Politieacademie Politieacademie

 2. Politieacademie

 3. Selectieratio verlagen Politieacademie

 4. Voorkomen van teleurstelling Politieacademie

 5. De beste mensen uit de arbeidsmarkt halen Politieacademie

 6. Uitingen Screen jezelf-campagne Politieacademie

 7. Website screenjezelf.nl Titel presentatie / Organisatieonderdeel

 8. Facebook & twitter Politieacademie

 9. Mijn.kombijdepolitie.nl Titel presentatie / Organisatieonderdeel

 10. Test jezelf

 11. Test je vakmanschap: 24/7 agent Politieacademie

 12. Terugkoppeling 24/7 agent Politieacademie

 13. Bewust BlauwEerste selectiedag

 14. Bewust Blauwprogrammaonderdelen • Introductiefilm • Vragenvuur • Ervaringssituaties • Cross the Line • Eindconclusie Politieacademie

 15. Bewust BlauwDe 4 P’s • 1. Politievak • Onvoorspelbaarheid • Risico’s, geweld, trauma’s • Administratie • Meer handhaven dan hulpverlenen • 3. Privé • Impact op je sociale leven • 4. Professionaliteit • Integriteit • Glazen huis • Mentaliteit • Normen en waarden van de politie • Macht vs. gezag • Proportioneel optreden • 2. Politieorganisatie • Beroepskeuze = • opleiding = aanstelling • Code Neutraliteit • Carrièreperspectief Politieacademie

 16. 2eselectiedag(deel A, ongewijzigd)

 17. 2eselectiedag(deel A, ongewijzigd) • cognitieve capaciteitentest • sporttest (sportapp PolitieConditie) • taaltoets Politieacademie

 18. 3eselectiedag(deel B, ongewijzigd)

 19. 3eselectiedag(deel B, ongewijzigd) • psychologisch interview • rollenspel • persoonlijkheidsvragenlijst • drijfverenvragenlijst Politieacademie

 20. Landelijk Eind Gesprek(LEG)

 21. Landelijk Eind Gesprek(LEG) • passendheid Nationale Politie • drijfveren • kernwaarden Nationale Politie - integriteit - betrouwbaarheid - moedig - verbindend • Informatie over arbeidsvoorwaarden Politieacademie

 22. Tot slot(laatste onderdelen selectie) • medische keuring • betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek • aanstelling (tijdelijk 1e leerjaar Politieacademie) Politieacademie

 23. Ervaringen HTV-P(eerste groep) • 107 kandidaten • Niet door deel A 26- Cognitieve capaciteitentest: 20- Fysiek Motorisch Onderzoek: 5- Taaltoets: 1 • Niet door deel B 25 • Niet door Landelijk Eindgesprek 6 • Niet door medische keuring / screening 2 • Nog in traject 2 • Aangesteld 46  43% Politieacademie

 24. Bedankt voor de komst! Meer informatie? • Mijn.kombijdepolitie.nl • Screenjezelf.nl • Rob Op ten Bergr.optenberg@zadkine.nl • Gerard Klievinkgerard.klievink@politieacademie.nl Politieacademie