intro og problemformulering n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Intro og Problemformulering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Intro og Problemformulering - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Intro og Problemformulering. VIP12 hh3. Intro og Problemformulering. Hjemmeside: http:// elever.bchorsens.dk/VIP2012/ Tema : Indiens udvikling fra selvstændighed til i dag Fag : Engelsk, samtidshistorie og International økonomi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Intro og Problemformulering' - saniya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intro og problemformulering1
Intro og Problemformulering
 • Hjemmeside:http://elever.bchorsens.dk/VIP2012/
 • Tema: Indiens udvikling fra selvstændighed til i dag
 • Fag: Engelsk, samtidshistorie og International økonomi
 • Formål: Forberedelse til DIO (Det Internationale Område) til foråret
 • Produkt: Aflevering af synopsis senest fredag d. 12.10 kl. 13.00 (se skema)
 • Arbejdsform: Virtuelt projektarbejde i grupper
 • Fokus: Hvad er en problemformulering? (mandag), som skal godkendes senest onsdag kl. 12.00
 • Hvad er fagenes metoder, og hvordan spiller fagene sammen? (mandag)?
 • Hvad er en synopsis? (tirsdag)
 • Bedømmelse: Kort skriftlig vurdering med karakter i løbet af uge 43, 44 eller 45
 • Fravær: Ingen mødepligt ud over de 3 oplæg mandag og tirsdag. Synopsis skal være af en fornuftig kvalitet for at få alle 24 timer godkendt, ellers fravær
 • Vejledning: Kommuniker virtuelt via Lectio (se hvordan på hjemmesiden) eller kontakt lærerne i lok. 701 eller M4 i 700-fløjen
intro og problemformulering2
Intro og Problemformulering
 • Hvad er en problemformulering?
 • Det er besvarelsen af et hovedspørgsmål inden for et

fagområde

 • En god problemformulering lægger fokus ét sted
 • En problemformulering er projektets kompas
intro og problemformulering3
Intro og Problemformulering
 • Hvor kommer en god problemformulering fra?
 • En god problemformulering udspringer af en undren over indhentet viden, nysgerrighed, modsætninger, sammenligninger, rygter eller andre forhold, man gerne vil undersøge
 • Ud fra sin undren stiller man ét hovedspørgsmål, som projektet skal bevare
intro og problemformulering4
Intro og Problemformulering
 • Hovedspørgsmålet
 • Hovedspørgsmålet er projektets røde tråd
 • Hovedspørgsmålet er også projektets afgrænsning
intro og problemformulering5
Intro og Problemformulering
 • Hvordan laves hovedspørgsmålet?
 • Start med et åbent spørgsmål: ”hvorfor” eller ”hvordan” – og ikke ”hvad”, som kun lægger op til et ja/nej svar
 • Sammenlign spørgsmålene: ”Hvad er apartheid?” og ”Hvorfor opstod apartheid?”
 • Sammenlign igen: ”Hvad er Paradise Hotel?” og ”Hvorfor deltager unge i Paradise Hotel?”
intro og problemformulering6
Intro og Problemformulering
 • Hvordan laves hovedspørgsmålet? (fortsat)
 • Mange tror, at jo mere kompliceret og snørklet de kan stille hovedspørgsmålet desto bedre – men det er lige omvendt
 • Husk derfor at stille et kort og præcist hovedspørgsmål, som alle forstår 
intro og problemformulering7
Intro og Problemformulering
 • Besvarelse af hovedspørgsmålet:
 • De 3 taksonomiske niveauer:
 • A) Det beskrivende/redegørende niveau:
 • kort beskrivelse af emnet, relevante definitioner, facts, evt. figurer eller illustrationer
intro og problemformulering8
Intro og Problemformulering
 • Besvarelse af hovedspørgsmålet: (fortsat)
 • B) Det analyserende niveau:
 • forklaring af hovedspørgsmålet vha. fagenes begreber, teorier og modeller
intro og problemformulering9
Intro og Problemformulering
 • Besvarelse af hovedspørgsmålet: (fortsat)
 • C) Det vurderende niveau:
 • vurdering/diskussion af analysens holdbarhed og konsekvenser
intro og problemformulering10
Intro og Problemformulering
 • Sammenfatning: Problemformulering består af:
 • En kort tekst om den undren, der fører frem til hovedspørgsmålet
 • Hovedspørgsmålet
 • Et redegørende eller beskrivende afsnit/spørgsmål
 • Et analyserende afsnit/spørgsmål
 • Et vurderende afsnit/spørgsmål
intro og problemformulering11
Intro og Problemformulering
 • Et eksempel på en problemformulering med udgangspunkt i en undren over Indiens historie
 • Indien har altid haft store forskelle mellem rig og fattig. Siden 1990 har den økonomiske vækst i Indien imidlertid været meget høj efter en række økonomiske reformer, der åbnede Indien mod omverdenen, og ofte ser man at høj økonomisk vækst medfører en mere lige fordeling af landets samlede indkomst. Det skyldes ikke mindst, at den høje økonomiske vækst øger beskæftigelsen. Men i Indiens tilfælde har den økonomiske ulighed ikke ændret sig nævneværdigt. Der er fortsat en stor del af befolkningen, der lever i ekstrem fattigdom.
intro og problemformulering12
Intro og Problemformulering
 • På den baggrund kan man opstille et hovedspørgsmål:
 • Hvorfor er der stor økonomisk ulighed i Indien?
intro og problemformulering13
Intro og Problemformulering
 • 1) Jeg vil gøre rede for udviklingen i den økonomiske

ulighed i Indien siden 1990

Synopsen kan indeholde:

 • - hvad er økonomisk ulighed?
 • - hvordan måles den?
 • - statistik der viser uligheden i Indien siden 1990 og frem til i dag, herunder gini-koefficienten, og andel af befolkningen der lever for henholdsvis 1 $ og 2 $ om dagen
intro og problemformulering14
Intro og Problemformulering
 • 2) Jeg vil analysere årsagerne til den høje ulighed i Indien
 • Synopsen kan indeholde:
 • - årsager til den høje økonomiske vækst
 • - hvilke sektorer har haft størst gavn af den høje

økonomiske vækst?

 • - Indiens velfærdssystem og velfærdspolitik
 • - hvilke politiske partier har haft magten i Indien siden

1990

 • - kastesystemets indvirkning
 • - uddannelsespolitik i Indien
intro og problemformulering15
Intro og Problemformulering
 • 3) Jeg vil vurdere om den store økonomiske ulighed vil

fortsætte i fremtiden

Synopsens kan indeholde:

 • - fordele og ulemper ved stor økonomisk ulighed
 • - sammenhæng mellem økonomisk vækst og ulighed
 • - den politiske og sociale stabilitet i Indien
intro og problemformulering16
Intro og Problemformulering
 • Fag: International Økonomi og Samtidshistorie
 • PS: Dette eksempel om Indien må ikke bruges i VIP12-ugen
intro og problemformulering17
Intro og problemformulering
 • Øvelse på klassen: Stil ét hovedspørgsmål efterfuldt af de 3 taksonomiske niveauer på baggrund af følgende oplæg:
 • De sidste 20 år har den økonomiske vækst i Kina været ca. 10 % i gennemsnit. Den økonomiske fremgang er især sket i byerne, hvor virksomheder fra Japan, USA og Europa har outsourcet produktionen pga. lave produktionsomkostninger i Kina. Det har medført stærkt stigende velstand for befolkningen i byerne ved kysten, mens landbefolkningen har haft mindre gavn af udviklingen. Det har betydet stigende økonomisk ulighed (højere gini-koefficient), hvilket er et paradoks i et kommunistisk land, hvor økonomisk lighed er målet. En anden konsekvens af den økonomiske udvikling har været stærkt stigende miljøproblemer, som den kinesiske regering længe har nedprioriteret i bestræbelserne på at bevare den høje økonomiske vækst. Af samme grund har Kina mere været en mod- end medspiller ifm. indgåelse af forpligtende internationale miljøaftaler som fx cop15 i DK. Endelig har den gode økonomiske udvikling betydet, at den kinesiske regering er begyndt at opkøbe større virksomheder i vesten som fx Volvo i Sverige, og investere store beløb i råvareproduktion i korrupte afrikanske lande som fx Sudan. Det ser mange i vesten som en trussel, da Kina fortsat er et diktatur styret af det kommunistiske parti.
intro og problemformulering18
Intro og Problemformulering

Forslag til emner om Indien i VIP12:

a) Årsager til Indiens høje økonomiske vækst

b) Arven fra kolonitiden

c) Det indiske demokrati

d) Etniske/religiøse spændinger mellem hinduer og

muslimer - hindunationalisme

e) Kastesystemet og uddannelse i Indien

f) Indiens plads i den globale arbejdsdeling

g) Den kulturelle globaliserings påvirkning af Indien

intro og problemformulering19
Intro og Problemformulering

h) Indien fra u-land til i-land

i) Demografi og økonomisk udvikling

j) Børn og kvinders vilkår (kastesystemet)

k) Indien og velfærd