GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 18
GfK Supermarktkengetallen
93 Views
Download Presentation
sana
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Omzetgroei sinds augustus 2008 vrij stabiel (ca. 4.5%), mede gezien de inflatie-ontwikkeling daalt echter het volume. Campina A-merk met grootste klantenkring. In bijna 70 % van de aankopen is beslissing voor kopen van A-merk al voor het binnenkomen van de supermarkt genomen. • In de maand november (weken 44-48) is de totale supermarktomzet met 4.5% gestegen van € 2,83 miljard (november 2007) naar € 2,96 miljard (november 2008). • De waarde van de kassabon steeg in november 2008 met 3.0%. • Sinds augustus 2008 is de omzetgroei van de supermarkten vrij stabiel (ca. 4.5 %). Indien rekening wordt gehouden met inflatie van voeding van ruim 6% (bron: CBS) is er in volume gemeten een daling. *6.3 *0.9 *7.3 * Verschoven Pasen

 3. A-merken • Evenals vorig jaar is Campina het meest gekochte A-merk. Ruim 6.3 miljoen huishoudens (=87.3%) hebben het afgelopen jaar het merk Campina gekocht. • Campina is in de Randstad en Zuid Nederland het grootste A-merk. In Noord Nederland is dit Friesche Vlag en in Oost Nederland Knorr. • Onder de jongeren is Knorr het meest gekochte A-merk en bij AH is dit Unox. Bij de gezinnen, ouderen en de andere retailorganisaties is Campina het grootste A-merk. • In vergelijking met een gemiddeld product worden de top A-merken (50 grootste) vooral op kwaliteit, smaak/geur en minder op prijs gekocht. • Bij 46% van de top 50 A-merk aankopen wordt kwaliteit als aankoopmotief genoemd, terwijl dit bij een gemiddeld product 38 % is. Vooral bij de top 50 A-merken Ariel, Coolbest, Robijn, Douwe Egberts, Blue Band, Page en Hak wordt het aankoopmotief kwaliteit genoemd.

 4. A-merken • Bij 38% van de aankopen van de Top 50 A-merken wordt smaak/geur als aankoopmotief genoemd. Vooral bij frisdrank en zoutjes is dit, mede door het gevarieerde aanbod, het geval. Bij meer dan de helft van de aankopen van Smiths, Mona en Fanta is smaak/geur van belang. • Hoewel prijs als aankoopmotief van een A-merk minder vaak wordt genoemd (27%) speelt dit bij de A-merken die vaak in de aanbieding zijn toch een belangrijke rol. Met name bij de top 50 A-merken in luiers, bier, frisdrank, wasmiddelen en toiletpapier komt dit terug. • Bijna 7 op de 10 aankopen (68%) van de Top 50 A-merken staan al voor het binnengaan van de winkel vast. Vooral A-merken in margarine, bier en koffie zijn voor de consument vaak vaste wekelijkse aankopen waarvan de keuze van het merk vaststaat.

 5. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen. Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 6. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie supermarktomzetten (€) + 4.0% 2007 2006 + 3.9% 2005 + 0.2% 2004 + 0.1% 2003 Historie bedrag per kassabon (€) 2007 + 2.7% 2006 + 4.3% 2005 + 0.2% 2004 2003 - 2.4%

 7. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 8. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 9. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 10. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 11. Campina is het A-merk met de grootste klantenkring in Nederland. Ruim 6.3 miljoen huishoudens (87.3 %) hebben dit merk het afgelopen jaar gekocht. Periode: MAT Q3 2008 Top 10 A-merken Klantenkring (%) 1 87.3 2 84.8 3 84.4 4 80.0 5 76.8 6 76.3 7 75.1 8 74.9 9 74.7 10 72.0 (1) (3) (2) (4) (6) (5) (8) (7) (-) (10) ( ) = positie vorig jaar

 12. Met uitzondering van het noorden (Friesche Vlag), het oosten (Knorr), de jongeren (Knorr) en het aankoopkanaal Albert Heijn (Unox) heeft Campina de grootste klantenkring naar regio, gezinscyclus en afzetkanaal. * * Lees: bijna 1 op de 7 Nederlandse huishoudens (13.9%) heeft het afgelopen jaar het merk Campina bij Super de Boer gekocht.

 13. Bij A-merken speelt prijs een minder belangrijke rol bij aankoop dan bij de overige producten. Kwaliteit en smaak/ geur spelen echter een grotere rol bij de aankoop van het A-merk. Welke van de onderstaande productspecifieke zaken hebben een rol gespeeld bij de aankoop van dit product? (meervoudige antwoorden) Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties

 14. Bij de Top 50 A-merken speelt het motief kwaliteit een belangrijke rol.Vooral bij Ariel, Coolbest, Robijn, Douwe Egberts, Blue Band, Page en Hak. Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties

 15. Prijs speelt bij de aankoop van A-merken een minder belangrijke rol dan bij de overige producten. Bij assortimentsgroepen die vaak scherp in de aanbieding zijn (o.a. wasmiddelen, toiletpapier, frisdranken en bier) speelt prijs wél vaak een belangrijke rol. Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties

 16. Vooral bij de A-merken dranken en snacks speelt de smaak/ geur van het product een belangrijke rol. Het grotere aantal smaak/ geur varianten zal hier ook een rol in spelen. Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties

 17. Product en merk zijn gepland. Intentie om Pepsi Cola te kopen, Pepsi cola wordt ook gekocht. Gepland Men heeft het product gepland, maar nog niet een specifiek merk Intentie om cola te kopen, merk wordt gekozen in de winkel. Alleen product + Product, ander merk Een merk is gepland, uiteindelijk wordt een ander merk gekocht. Intentie om Pepsi Cola te kopen, huismerk wordt gekocht. + Product wordt gekocht dat vóór winkelbezoek niet gepland stond Aankoop van cola is niet gepland, pepsi Cola gekocht. Niet gepland Recalled in-Store decision rate (ISDR) =% van de aankopen waarvan de uiteindelijke aankoopbeslissing in de winkel is gemaakt. Recalled Instore Decision Rate

 18. Bij bijna 70 % van de top 50 A-merken wordt het product gepland gekocht. Met name bij margarine, bier en koffiemerken staat de aankoop vóór het winkelbezoek al vast. Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties