Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel.

Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel.

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel. • Čáry musí mít určitou tloušťku a výkresy je třeba kreslit v daném měřítku (zmenšeném či zvětšeném proti skutečnosti) • Tyto zásady jsou obsaženy ve stavebních technických normách, které jsou závazné

  2. DRUHY VÝKRESŮ: • NÁČRTEK – kreslíme od ruky, bez měřítka. Je určen pro rychlou orientaci a získání názornosti • ORIGINÁL – kreslí se v měřítku, většinou v digitální podobě. • Platnost a správnost výkresu stvrzuje svým podpisem autorizovaný inženýr • KOPIE – výkresy zhotovené z originálu pomocí rozmnožovací techniky. Podle tohoto výkresu pracujeme na stavbě

  3. UMÍSTĚNÍ OBRAZŮ, POPISŮ A JINÝCH ÚDAJŮ NA VÝKRESU • legendy • obrazová plocha • popisové pole

  4. FORMÁTY VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://user.mendelu.cz/provazni/prednasky/tech_kresl.pdf

  5. FORMÁTY VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://user.mendelu.cz/provazni/prednasky/tech_kresl.pdf

  6. SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/td/01-textyVSB/001_Formaty%20vykresu.pdf

  7. SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?normy-car-pisma-formatu-vykresu-meritek,4