Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel.

play fullscreen
1 / 8
Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel.
142 Views
Download Presentation
saad
Download Presentation

Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stavební výkresy kreslíme podle určitých dohodnutých pravidel. • Čáry musí mít určitou tloušťku a výkresy je třeba kreslit v daném měřítku (zmenšeném či zvětšeném proti skutečnosti) • Tyto zásady jsou obsaženy ve stavebních technických normách, které jsou závazné

  2. DRUHY VÝKRESŮ: • NÁČRTEK – kreslíme od ruky, bez měřítka. Je určen pro rychlou orientaci a získání názornosti • ORIGINÁL – kreslí se v měřítku, většinou v digitální podobě. • Platnost a správnost výkresu stvrzuje svým podpisem autorizovaný inženýr • KOPIE – výkresy zhotovené z originálu pomocí rozmnožovací techniky. Podle tohoto výkresu pracujeme na stavbě

  3. UMÍSTĚNÍ OBRAZŮ, POPISŮ A JINÝCH ÚDAJŮ NA VÝKRESU • legendy • obrazová plocha • popisové pole

  4. FORMÁTY VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://user.mendelu.cz/provazni/prednasky/tech_kresl.pdf

  5. FORMÁTY VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://user.mendelu.cz/provazni/prednasky/tech_kresl.pdf

  6. SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/td/01-textyVSB/001_Formaty%20vykresu.pdf

  7. SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ Zdroj obrázku: http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?normy-car-pisma-formatu-vykresu-meritek,4