Konflikthantering
Download
1 / 95

Konflikthantering och arbetsmiljö - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Konflikthantering och arbetsmiljö. Konflikthantering vid GU - några slutsatser baserade på resultatet från Arbetsmiljöbarometern. Konflikter vid GU. I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konflikthantering och arbetsmiljö' - ryan-mcdaniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Konflikthantering

och arbetsmiljö


Konflikthantering vid gu n gra slutsatser baserade p resultatet fr n arbetsmilj barometern

Konflikthantering vid GU- någraslutsatserbaseradepåresultatetfrånArbetsmiljöbarometern


Konflikter vid gu
Konflikter vid GU

I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt?

(Mycket eller ganska stor utsträckning)


Konflikter vid gu1
Konflikter vid GU

I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt?

(Mycket eller ganska stor utsträckning)

Svar: 28% har angett att så är fallet (2008)

(2002: 32%, 2005: 30%)

Stor variation mellan fakulteter: (Från 13% till 41%)

Mellan institutioner/enheter: (Från 10% till 70%)Vilka konflikthanteringss tt anv nds1
Vilka konflikthanteringssätt används?

2005 (2002)

 • Det finns benägenhet att släta över 64% (63%)

 • Man försöker att inte låtsas om konflikten 57% (55%)

 • Man försöker sopa konflikten under mattan 49% (47%)

  ---------------------------------------------------------------------------------

 • Man söker en kompromiss till varje pris 43% (45%)

 • Det finns en vilja att direkt ta tag i problemen 42% (43%)

 • Konflikter benas upp för att förstå vad det hela

  handlar om 40% (40%)

 • Konflikter hanteras konstruktivt 40% (38%)

 • Man blundar in i det sista även när konflikten

  nära nog förlamar hela arbetsplatsen 33% (34%)

 • Man är snar att utse en syndabock 31% (32%)


Vilka konflikthanteringss tt anv nds2
Vilka konflikthanteringssätt används?

Svar: De vanligast konflikthanteringssätten

innebär att man:

- inte låtsas om konflikten

- aktivt söker gömma undan den eller

- försöker tona ner dess betydelse

Man väljer i stor utsträckning metoder som innebär att konflikter och samarbetssvårigheter inte bearbetas.


Finns det ett samband mellan f rekomst av konflikter och konflikthanteringss tt
Finns det ett samband mellan förekomst av konflikter och konflikthanteringssätt?

Svar: Ja, hög konfliktförekomst samvarierar

med konfliktundvikande.


Samband mellan f rekomst av konflikter och konflikthanteringss tt
Samband mellan förekomst av konflikter och konflikthanteringssätt:

Konflikt Korr.

Hög Låg Diff (r)

Man blundar in i det sista, även när

konflikten nära nog förlamar arbetsplatsen 69% 18% 51% 0,59

Man försöker sopa konflikten under mattan 79% 35% 44% 0,53

Man är snar till att utse en syndabock 59% 20% 39% 0,51

Man försöker att inte låtsas om konflikten 82% 46% 36% 0,44

Det finns en benägenhet att släta över 81% 57% 24% 0,40

------------------------------------------------------------------------------------------

Man söker en kompromiss till varje pris 35% 47% -12% -0,03

Det finns en vilja att direkt ta tag i problemen 15% 54% -39% -0,49

Konflikter benas upp för att förstå vad det

hela handlar om 13% 53% -40% -0,51

Konflikter hanteras konstruktivt 12% 53% -41% -0,54


Positiva konflikthanteringss tt
konflikthanteringssätt:Positiva” konflikthanteringssätt

 • Det finns en vilja att direkt ta tag i problemen.

 • Konflikter benas upp för att förstå vad det hela handlar om.

 • Konflikter hanteras konstruktivt.


Negativa konflikthanteringss tt
konflikthanteringssätt:Negativa” konflikthanteringssätt

 • Man blundar in i det sista, även när konflikten nära nog förlamar arbetsplatsen.

 • Man försöker sopa konflikten under mattan.

 • Man är snar till att utse en syndabock.

 • Man försöker att inte låtsas om konflikten.

 • Det finns en benägenhet att släta över.


Om ledarskap och konflikter
Om ledarskap och konflikter konflikthanteringssätt:


N gra olika ledarskapsstilar
Några olika ledarskapsstilar konflikthanteringssätt:

 • Personalorientering


N gra olika ledarskapsstilar1
Några olika ledarskapsstilar konflikthanteringssätt:

 • Personalorientering

 • Uppgiftsorientering


N gra olika ledarskapsstilar2
Några olika ledarskapsstilar konflikthanteringssätt:

 • Personalorientering

 • Uppgiftsorientering

 • Förändringsorientering


N gra olika ledarskapsstilar3
Några olika ledarskapsstilar konflikthanteringssätt:

Personalorientering

 • Litar på personalen

 • Lyssnar på personalen

 • Är hänsynsfull

 • Ger stöd och hjälp

 • Är demokratisk


N gra olika ledarskapsstilar4
Några olika ledarskapsstilar konflikthanteringssätt:

Personalorientering

 • Litar på personalen

 • Lyssnar på personalen

 • Är hänsynsfull

 • Ger stöd och hjälp

 • Är demokratisk

  Uppgiftsorientering

 • Ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

 • Är tydlig

 • Anger tydliga och klara mål

 • Följer och kontrollerar arbetet noga


N gra olika ledarskapsstilar5
Några olika ledarskapsstilar konflikthanteringssätt:

Personalorientering

 • Litar på personalen

 • Lyssnar på personalen

 • Är hänsynsfull

 • Ger stöd och hjälp

 • Är demokratisk

  Uppgiftsorientering

 • Ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

 • Är tydlig

 • Anger tydliga och klara mål

 • Följer och kontrollerar arbetet noga

  Förändringsorientering

 • Driver på utvecklingen

 • Har idéer om förändring och utveckling

 • Prövar och experimenterarFinns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter1
Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Svar: Ja, det finns ett tydligt samband

 • Mindre konflikter om man har en aktiv chef.

 • I första hand viktigt med personalorientering.

 • I andra hand uppgiftsorientering.

 • Av mer underordnad betydelse är förändringsorientering


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter2
Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Litar på personalen

Hög konflikt Låg konflikt

Stämmer helt 14% 86%

Stämmer inte alls 83% 17%


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter3
Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Är tydlig

Hög konflikt Låg konflikt

Stämmer helt 12% 88%

Stämmer inte alls 64% 36%


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter4
Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Är demokratisk

Hög konflikt Låg konflikt

Stämmer helt 15% 85%

Stämmer inte alls 75% 25%Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och konflikthanteringss tt1
Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och konflikthanteringssätt?

 • Svar: Ja, ett mycket tydligt samband!

 • Samtliga personalorienterade och uppgiftsorienterade egenskaper ovan samvarierar tydligt och positivt med

  samtliga ”positiva konflikthanteringssätt”,

  samt negativt med samtliga ”negativa konflikthanteringssätt”.


Uppmärksammas samarbetssvårigheter och konflikter i större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?


Uppmärksammas samarbetssvårigheter och konflikter i större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

Svar: NEJ, de med ledningsuppdrag uppmärksammar samarbetssvårigheter och konflikter i MINDRE utsträckning är övrig personal.

De som haft ledningsuppdrag uppmärksammar dock samarbetssvårigheter och konflikter i STÖRRE utsträckning är övrig personal.

Chefsuppdrag 23%

Annat ledningsuppdrag 26%

Har tidigare haft chefs/ledningsuppdrag 35%

Har aldrig haft chefs/ledningsuppdrag 28%

Genomsnitt för samtliga 30%


Konflikter ur tv perspektiv
Konflikter ur två perspektiv större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Problemperspektivet


Konflikter ur tv perspektiv1
Konflikter ur två perspektiv större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Möjlighetsperspektivet


Konflikter ur tv perspektiv2
Konflikter ur två perspektiv större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

Problemperspektivet

 • Ekonomiska kostnader


Problemperspektivet ekonomiska kostnader
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader


Problemperspektivet ekonomiska kostnader1
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)


Problemperspektivet ekonomiska kostnader2
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)


Problemperspektivet ekonomiska kostnader3
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten


Problemperspektivet ekonomiska kostnader4
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens


Problemperspektivet ekonomiska kostnader5
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt


Problemperspektivet ekonomiska kostnader6
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt

Sabotage/ stölder/ skadegörelse av utrustning, arbetsprocesser och rykte


Problemperspektivet ekonomiska kostnader7
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt

Sabotage/ stölder/ skadegörelse av utrustning, arbetsprocesser och rykte

Minskad arbetsmotivation – sämre kvalitet och produktivitet


Problemperspektivet ekonomiska kostnader8
Problemperspektivet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt

Sabotage/ stölder/ skadegörelse av utrustning, arbetsprocesser och rykte

Minskad arbetsmotivation – sämre kvalitet och produktivitet

Kostnader relaterade till hälsoproblem


Konflikter ur tv perspektiv3
Konflikter ur två perspektiv större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

Problemperspektivet

 • Ekonomiska kostnader

 • Sociala kostnader (Social tillit)


Konflikter ur tv perspektiv4
Konflikter ur två perspektiv större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

Problemperspektivet

 • Ekonomiska kostnader

 • Sociala kostnader

 • Personliga tragedier


Konflikter som m jlighet
Konflikter som möjlighet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?


Konflikter som m jlighet1
Konflikter som möjlighet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Dialektik

  (Tes-antites-syntes)


Konflikter som m jlighet2
Konflikter som möjlighet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Dialektik

  (Tes-antites-syntes)

 • Hermeneutik

  (Gadamers horisontsammansmältning)


Konflikter som m jlighet3
Konflikter som möjlighet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Dialektik

  (Tes-antites-syntes)

 • Hermeneutik

  (Gadamers horisontsammansmältning)

 • Kritisk teori

  (Maktbrytande, emancipatorisk)


Konflikter som m jlighet4
Konflikter som möjlighet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Konflikter öppnar en dörr:

 • Ett unikt tillfälle att förstå mer om sig själv, sina reaktioner och drivkrafter.

 • En möjlighet att få en djupare förståelse av den andra parten

 • En möjlighet att lära sig mer om konflikter och konflikthantering.

 • En möjlighet att förstå mer av det sammanhang jag befinner mig i.

  (Om du verkligen vill förstå något, försök att förändra det)


Konflikter som m jlighet5
Konflikter som möjlighet större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

 • Konflikter kan utveckla verksamheten:

  • Konflikter engagerar och berör

  • Konflikter identifierar frågor som bör prioriteras och lösas för att utveckla verksamheten

  • Konflikter kan vara en startpunkt för lärande och utveckling i en organisation.

 • En långsiktig vision om konflikthantering:

  • En lärande organisation som har ett systemiskt perspektiv på konflikthantering

  • Konflikthanteringssystemet som en central del i kvalitetssäkringssystemet, och som ett viktigt redskap för verksamhetsutveckling


Konflikter ur ett problemperspektiv
Konflikter ur ett problemperspektiv större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?


Finns det ett samband mellan f rekomst av samarbetssv righeter och konflikter och sjukskrivning
Finns det ett samband mellan förekomst av samarbetssvårigheter och konflikter och sjukskrivning?


Finns det ett samband mellan f rekomst av samarbetssv righeter och konflikter och sjukskrivning1
Finns det ett samband mellan förekomst av samarbetssvårigheter och konflikter och sjukskrivning?

Svar: Ja, det finns ett sådant samband, även om det inte är lika starkt som sambandet med andra ”problem”.

Samband mellan långtidssjukskrivning och konfliktförekomst:

Långtid (7-12mån) Alla sjukskr. Ej sjukskr.

Hög konflikt 37% 34% 28%

Låg konflikt 63% 66% 72%

TOT 100% 100% 100%Vilka r de vanligaste sjukdomssymtomen som samvarierar med f rekomst av konflikt1
Vilka är de vanligaste sjukdomssymtomen som samvarierar med förekomst av konflikt?

Svar: I nämnd ordning

 • Trött och håglös

 • Sömnsvårigheter, tänker på jobbet.

 • Huvudvärk


Finns det ett samband mellan oro f r psykosociala h lsorisker och f rekomst av konflikt
Finns det ett samband mellan oro för psykosociala hälsorisker och förekomst av konflikt?


Finns det ett samband mellan oro f r psykosociala h lsorisker och f rekomst av konflikt1
Finns det ett samband mellan oro för psykosociala hälsorisker och förekomst av konflikt?

Svar: Ja det finns ett tydligt samband.

Hög konfl. Låg konfl. Totalt

Oro 73% 35% 46%

Liten oro 27% 66% 54%

___________________

Summa 100% 100% 100%Samvarierar brist p social tillit med f rekomst av konflikt1
Samvarierar brist på social tillit med förekomst av konflikt?

Svar: Ja, det finns ett tydligt samband!

 • Personalen litar mindre på varandra

 • Upplever mindre frihet att föra fram kritik

 • Personalen upplever att närmsta chef inte litar på dem

 • Personalen har mindre förtroende för prefekten/enhetschefen


Vad har du som anst lld vanligtvis f r k nslor n r du r p v g till din arbetsplats vid gu
Vad har du som anställd vanligtvis för känslor, när du är på väg till din arbetsplats vid GU?

Samtliga anställda (2002):

Vägen till arbetet präglas av:

”Lust”: 76% ”Olust” 11%


Vad har du som anst lld vanligtvis f r k nslor n r du r p v g till din arbetsplats vid gu1
Vad har du som anställd vanligtvis för känslor, när du är på väg till din arbetsplats vid GU?

Samtliga anställda (2002):

Vägen till arbetet präglas av:

”Lust”: 76% ”Olust” 11%

De anställda som är på väg till en arbetsplats med konflikter som påverkar arbetet negativt:

Vägen till arbetet präglas av:

”Lust”: 23% ”Olust” 73%


Hur n jd r du som anst lld vid gu med ditt arbete och med att arbeta vid din institution enhet
Hur nöjd är du som anställd vid GU är på väg till din arbetsplats vid GU? - med ditt arbete OCH - med att arbeta vid din institution/enhet?

Samtliga anställda:

”Nöjd”: 73% ”Missnöjd” 11%


Hur n jd r du som anst lld vid gu med ditt arbete och med att arbeta vid din institution enhet1
Hur nöjd är du som anställd vid GU är på väg till din arbetsplats vid GU? - med ditt arbete OCH - med att arbeta vid din institution/enhet?

Samtliga anställda:

”Nöjd”: 73% ”Missnöjd” 11%

De anställda som är på väg till en arbetsplats med konflikter som påverkar arbetet negativt:

”Nöjd”: 18% ”Missnöjd” 78%


Konflikter ur ett m jlighetsperspektiv
Konflikter ur ett möjlighetsperspektiv är på väg till din arbetsplats vid GU?

Möjlighetsperspektivet:

(utveckling, växande, lärande)

Finns det ett samband mellan förmågan till

konstruktiv konflikthantering och en allmänt

kreativ arbetsmiljö?


Finns det ett samband mellan förmågan till konstruktiv konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Svar: Ja, det finns ett tydligt samband!

”Konstruktiv konflikthantering” och ”Konflikter benas upp” samvarierar med:

Lyhörda för vad var och en har att bidra med

Nya tankar granskas kritiskt men konstruktivt

Frihet att framföra kritiska synpunkter

Tolerans för olika uppfattningar

Sporrar varandra till goda insatser

Öppenhet för nya arbetssätt

Balans mellan individualism och samarbete


Finns det ett samband mellan förmågan till konstruktiv konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Öppenhet för nya idéer

Nya idéer sprids snabbt till andra

Litar på varandra

Har respekt för varandras arbete

Goda möjligheter till personlig utveckling

Rätt person får äran för goda idéer

Vi samarbetar bra

Har roligt på jobbet

Stark lust att utvecklas

Gläds med de som det går bra för


N gra slutsatser
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.


N gra slutsatser1
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.


N gra slutsatser2
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.


N gra slutsatser3
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.


N gra slutsatser4
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.


N gra slutsatser5
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.

 • Konflikter påverkar den sociala tilliten på arbetsplatsen negativt


N gra slutsatser6
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.

 • Konflikter påverkar den sociala tilliten på arbetsplatsen negativt

 • Känslan av lust inför arbetet resp. om man är nöjd med sitt arbete samvarierar mycket starkt med frånvaron av konflikter på arbetsplatsen.


N gra slutsatser7
Några slutsatser: konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.

 • Konflikter påverkar den sociala tilliten på arbetsplatsen negativt

 • Känslan av lust inför arbetet resp. om man är nöjd med sitt arbete samvarierar mycket starkt med frånvaron av konflikter på arbetsplatsen.

 • Förmågan till konstruktiv konflikthantering samvarierar starkt med en allmänt kreativ arbetsmiljö.


Konstruktiv konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

konflikthantering

och arbetsmiljö


Konstruktiv konflikthantering
Konstruktiv konflikthantering konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • att uppfatta, förstå och kritiskt reflektera över konflikter och dess dynamik.


Konstruktiv konflikthantering1
Konstruktiv konflikthantering konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • att uppfatta, förstå och kritiskt reflektera över konflikter och dess dynamik.

 • att hantera uppkomna konflikter direkt och konstruktivt


Konstruktiv konflikthantering2
Konstruktiv konflikthantering konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • att uppfatta, förstå och kritiskt reflektera över konflikter och dess dynamik.

 • att hantera uppkomna konflikter direkt och konstruktivt

 • att förebygga att konflikter inte utvecklas i destruktiv riktning genom att utveckla en robust samarbetskultur på arbetsplatsen.


Vad menas med en konflikt
Vad menas med en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?


Vad menas med en konflikt1
Vad menas med en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

En konflikt är en interaktionmellan minst två

parter där minst en part


Vad menas med en konflikt2
Vad menas med en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

En konflikt är en interaktionmellan minst två

parter där minst en part

 • har önskemålsom känns för betydelsefulla

  för att släppas, och


Vad menas med en konflikt3
Vad menas med en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

En konflikt är en interaktionmellan minst två

parter där minst en part

 • har önskemålsom känns för betydelsefulla

  för att släppas, och

 • upplever sina möjligheter att få sina

  önskemål tillgodosedda blockerade eller hindrade av den andra parten.


Vad menas med en konflikt4
Vad menas med en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Önskemål + Blockering = Frustration


Vad menas med en konflikt5
Vad menas med en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

 • Önskemål + Blockering = Frustration

 • Frustration Agerande


Tre perspektiv p konflikter
Tre perspektiv på konflikter konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?


Tre perspektiv p konflikter1
Tre perspektiv på konflikter konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Individperspektivet

Konflikter uppstår genom att vissa individer har egenskaper, intar positioner, driver projekt etc. som ställer till problem.

Konflikten hanteras genom att fokusera på den problematiska individen.


Tre perspektiv p konflikter2
Tre perspektiv på konflikter konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Processperspektivet

Konflikter uppstår genom att det finns meningsskiljaktigheter och/eller missförstånd mellan aktörer, eller ideologiska och/eller kulturella skillnader som leder till samarbetssvårigheter.

Konflikten hanteras genom att fokusera på processen – att reda ut missförstånd samt att hitta lösningar på sakfrågorna.


Tre perspektiv p konflikter3
Tre perspektiv på konflikter konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Systemperspektivet

Konflikter uppstår genom att systemet har brister, eller i sig är konfliktgenererande, t.ex. genom otydligheter, avsaknad av reglerande principer, svagheter beträffande organisationer, mandat eller ledarskap, inbyggda motsättningar.

Konflikter ses som en ”pekare” som visar på brister på systemnivån.

Konflikter hanteras genom att arbeta med systemnivån.


Konfliktanalysens abc
Konfliktanalysens ABC konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?


Konfliktanalysens abc1
Konfliktanalysens ABC konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

A (Attitudes)

Hur vi förhåller oss till den andre

Tankar, tolkningar, känslor, vilja


Konfliktanalysens abc2
Konfliktanalysens ABC konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

A (Attitudes)

Hur vi förhåller oss till den andre

Tankar, tolkningar, känslor, vilja

B (Behaviour)

Våra handlingar och vårt beteende.

Verbala och övriga handlingar


Konfliktanalysens abc3
Konfliktanalysens ABC konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

A (Attitudes)

Hur vi förhåller oss till den andre

Tankar, tolkningar, känslor, vilja

B (Behaviour)

Våra handlingar och beteende.

Verbala och övriga handlingar

C (Conflict / Content)

Vad konflikten handlar om, vilken typ av konflikt det är.

T.ex: Fördelningskonflikt, positionskonflikt, ordningskonflikt eller värdekonflikt.


Vad inneb r en konflikt
Vad innebär en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?


Vad inneb r en konflikt1
Vad innebär en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade


Vad inneb r en konflikt2
Vad innebär en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade

Parterna är i en beroenderelation till varandra i en konflikt.


Vad inneb r en konflikt3
Vad innebär en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade

Parterna är i en beroenderelation till varandra i en konflikt.

Konflikter är ofta en “pekare” som riktar uppmärksamheten mot problem som behöver åtgärdas


Vad inneb r en konflikt4
Vad innebär en konflikt? konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade

Parterna är i en beroenderelation till varandra i en konflikt.

Konflikter är ofta en “pekare” som riktar uppmärksamheten mot problem som behöver åtgärdas

Konflikter kan fungera som en startpunkt för lärande, utveckling och förändring i en organisation.


Konflikthantering konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

och arbetsmiljö


ad