S k etter savnede og statistikk
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Søk etter savnede og statistikk. Kenneth Gulbrandsøy Leder, Ressursgruppe ettersøkning Norges Røde Kors Hjelpekorps kenneth.gulbrandsoy@gmail.com. Kan vi benytte kunnskap om savnede personers oppførsel til å gjennomføre mer effektive søkeoppdrag ?. Erfaringsdata (statistikk).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ryan-franks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S k etter savnede og statistikk

Søk etter savnede og statistikk

Kenneth Gulbrandsøy

Leder, Ressursgruppe ettersøkning

Norges Røde Kors Hjelpekorps

kenneth.gulbrandsoy@gmail.com

Ressursgruppe ettersøkning


Kan vi benytte kunnskap om savnede personers oppf rsel til gjennomf re mer effektive s keoppdrag

Kan vi benytte kunnskap om savnede personers oppførsel til å gjennomføre mer effektive søkeoppdrag?

Ressursgruppe ettersøkning


Erfaringsdata statistikk
Erfaringsdata (statistikk)

 • Hva kan estimeres?

  • Sannsynlig hendelsesforløp med hensyn på situasjon og de savnede selv

  • Søkemetoders effektivitet

  • Overlevelsesrater

  • Hva som helst så lenge det er relevant for løsningen av oppdraget

 • Hva kan det brukes til?

  • Beslutningsgrunnlag i planlegging

  • Erfaringsoverføring

  • Forskning

Ressursgruppe ettersøkning


Generelt om statistikk
Generelt om statistikk

 • Ingenting kan sies med sikkerhet

 • Mennesker tar ofte irrasjonelle avgjørelser i pressede situasjoner

 • Vurdering og erfaring kan aldri erstattes av automatiserte statistiske metoder.

 • Magefølelsen er viktig og statistikk kan være med på å underbygge denne

 • Samtidig kan man ikke sette statistikk helt til side, i enkelte situasjoner tilsier statistikken (erfaringen) at det er bare én fremgangsmetode som er fornuftig (suicidale, barn og demente)

Ressursgruppe ettersøkning


Status for internasjonal statistikk
Status for internasjonal statistikk

[1] “Analysis of Lost Person Behaviour – An aid to Search Planning”, William G. Syrotuck, 1977, Arner Publications, Inc. 100 Bouck Street, Rome, NY 13440, United States of America.

[2] “Lost Person Behaviour”, Michael H Rose, http://lost-persons.netfirms.com/07_behaviour.htm, Storbritannia.

[3] “The Missing Person Behaviour Handbook”, June 2003, The Mountain Rescue Council, United Kingdom, http://www.mountain.rescue.org.uk/serman.html

[4] “Missing Person Behaviour Interim Report 2001”, The Mountain Rescue Council, United Kingdom, http://www.mountain.rescue.org.uk/stats.html

[5] ”Behaviour Characteristics”, Search and Rescue Society of British Columbia, http://www.sarbc.org/behchar.html

[6] “Lost Person Behaviour Information”, Joseph LaBelle, 2002, Tri-County Ground Search and Rescue Group Inc.

Ressursgruppe ettersøkning


Status for nasjonal statistikk
Status for nasjonal statistikk

 • Store mangler med tanke på hva vi måler og kvaliteten på det som måles

 • Største bidragsyter er SARA

 • Ingen standardiserte måleparametere

 • Ingen statistisk metode eller bruk av denne

 • Ingen deling av data mellom organisasjonene

 • Ingen aktiv bruk av de data som er samlet inn

Ressursgruppe ettersøkning


Hvordan utvikler man statistikk
Hvordan utvikler man statistikk?

 • Standardiserte begreper, metoder og rapportering

 • Måling av standardiserte faktorer

  • situasjon, kategori, punkt av interesse, utfall

 • Statistisk signifikans  krever mange hendelser

 • Hva er vanligvis rapportert?

  • Oppdrag

  • Hendelser (logg)

  • Antall mannskaper

  • Varighet

  • Erfaringer (prosa)

Ressursgruppe ettersøkning

 •  Ikke godt nok for å etablere et statistisk datagrunnlag


Situasjon og kategorisering
Situasjon og kategorisering

 • Kategorisering av savnet og situasjonen

  • Enklere å hente ut viktige trekk som går igjen

 • Eksempler på kategorier

  • Små barn

  • Demente

  • Suicidale

  • Jegere

  • Sinnsforvirrede

  • Utviklingshemmede

Ressursgruppe ettersøkning


Punkt av interesse pui poi
Punkt av interesse (PUI/POI)

 • Sist sett punkt (SSP/LKP)

 • Hjemsted

 • Steder med tilknytning til den savnede

 • Gjenstand som tilhører den savnede

 • Andre punkter identifisert gjennom den taktiske vurderingen og planleggingen

Ressursgruppe ettersøkning


Startpunkt til sluttpunkt
Startpunkt til sluttpunkt

 • Avstand gått i meter

 • Luftavstand mellom start- og sluttpunkt (radius)

 • Terreng mellom start- og sluttpunkt

 • Med disse dataene kan vi beregne sannsynlighet for funn som en funksjon av kategori og radius fra valgt punkt av interesse

 • Valg av riktig PUI!

Ressursgruppe ettersøkning


S k etter savnede og statistikk

99%

OP1

50%

ELEMENT

LISTE

KART

PUI

KRAV

BESKRIVELSE

STAT

Ressursgruppe ettersøkning


Innsamling av nasjonal statistikk

Lagring

Resultat

Kategori

Statistikk

Anvendelse

Innsamling av nasjonal statistikk

Standardisert

rapport

Flere tusen

ganger

Nasjonal

database

Aksjonsledelse

Ressursgruppe ettersøkning

Statistisk

modell


R de kors rapportering i dag
Røde Kors rapportering i dag

 • Digital rapportering fra 2007

 • Basert på standard spørreskjema (Questback)

 • Måler situasjon, kategori, punkt av interesse og resultat

 • Enkelt å hente ut rapporter

 • Kvaliteten på dataene er foreløpig ikke god nok

Test av rapportering

Ressursgruppe ettersøkning


Rapportering i fremtiden disko
Rapportering i fremtiden (DISKO)

 • Automatisk rapportering basert på data som uansett må registreres

  • funn, tause vitner, observasjoner, fremdrift

 • Anvendelse av statistikk til

  • Visning av sirkeldiagrammer for sannsynlighet for funn

  • Estimering av søkemetoders effektivitet

  • Estimering av fremdrift i terrenget (savnede og egne mannskaper)

Ressursgruppe ettersøkning

www.redcross.no/disko


Oppsummering
Oppsummering

 • Det er et stort nasjonalt forbedringspotensial innen standardisert rapportering og bruk av statistikk

 • Vi må ha en omforent holdning til bruk av statistikk

 • Vi trenger standardisert rapportering

 • Vi trenger en standardisert statistisk modell

 • Rapportering kan i stor grad automatiseres (for eksempel SARA og DISKO)

Ressursgruppe ettersøkning


Sp rsm l
Spørsmål?

Takk for meg!

Ressursgruppe ettersøkning