sosyo ekonomik durum envanteri sede n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Sosyo-ekonomik Durum Envanteri (SEDE)” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Sosyo-ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

“Sosyo-ekonomik Durum Envanteri (SEDE)” - PowerPoint PPT Presentation


 • 396 Views
 • Uploaded on

Dr. Ufuk COŞGUN 1 , Emin GÜZENGE 2 1-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya- ufukcosgun@ gmail .com 2- 18. Amenajman, Rehberlik ve Denetim Başmühendisi , Antalya Orman Bölge Müdürlüğü. “Sosyo-ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“Sosyo-ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”' - rufina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosyo ekonomik durum envanteri sede
Dr. Ufuk COŞGUN1, Emin GÜZENGE2

1-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya- ufukcosgun@gmail.com

2- 18. Amenajman, Rehberlik ve Denetim Başmühendisi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

“Sosyo-ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”
slide2

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki Orman Amenajman Yönetmeliği 26778 sayılı ve 5 Şubat 2008 tarihli Resmî Gazete de yayınlanarak değiştirilmiştir. Yürürlüğe giren yeni Orman Amenajman Yönetmeliği İşlevsel (fonksiyonel) Amenajman Planlaması esasını getirmektedir.

Amenajman Yönetmeliğinin 31. maddesi “sosyo-ekonomik durum envanteri (SEDE)” başlığını taşımaktadır.

slide3

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

 • MADDE 31 – (1) Sosyo-ekonomik durum envanteri; plan ünitesi ormanlarının sosyal ve ekonomik yönden sahip olduğu olanakları ve planlama üzerinde etkili olan kısıtlayıcı faktörleri ortaya koymak, amenajman planının teknik, sosyal ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğini olanaklı kılmak amacıyla, işletme kayıtlarından ve diğer çeşitli kaynaklardan sağlanan nüfus istatistikleri, teknik raporlar ve benzeri bilgi ve dokümanın toplanması ve değerlendirilmesi işlerini kapsar. Bu amaçla aşağıdaki işlemler yapılır; a) Kapasite envanteri için, plan ünitesinin ait olduğu işletme şefliğinde
   • mevcut işgücü,
   • teknik personel,
   • makine-ekipman,
   • ulaşım ve iletişim ile diğer alt yapı elamanlarının miktar ve durumu
 • ile ilgili bilgiler toplanır,
slide4

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

 • b) Ekonomik durum envanteri için;
 • eski plan dönemindeki stok ve devir durumu,
 • değişik orman ürünlerinin üretim maliyetleri ve satış fiyatları,
 • yakın ve uzak piyasanın arz-talep durumu,
 • ulaşım ve iletişim ağlarının tamir ve bakım giderleri, yeniden inşa edileceklerin yatırım miktarları,
 • gençlik ve kültür bakımları ile gençleştirme,
 • ağaçlandırma giderleri,
 • ve benzeri gelir ve harcamalar ile döner sermaye, ihtiyatlar ve muhasebe sistemine ilişkin bilgiler,
 • toplanır,
slide5

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

c) Orman-halk ilişkileri; plan ünitesi ormanları içerisinde ve bitişiğindeki halkın demografik yapısına ve geçim kaynaklarına ilişkin sayısal bilgiler ile

bu halkın ormanlar üzerindeki işgücü sağlama ve

kaçak ve usulsüz kesimler, açma ve işgal, otlatma,

zati ve pazar satışı için odun talepleri,

özellikle orman kadastrosu yapılmayan bölgelerde mülkiyet çekişmesi,

çeşitli nedenlerle ormancılık uygulamalarına mani olma ve benzeri

sosyal taleplerle ilgili olumlu ve olumsuz bilgilerin toplanması konularını kapsar

slide6

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

Halkla İlişkiler; kuruluş ile çeşitli kamular ya da kitleler arasında karşılıklı bir uyarlamayı, bütünleşmeyi sağlamaya yönelik sürekli ve programlı çabalar bütünüdür.

Ormancılıkta Halkla İlişkiler; ormancılık kuruluşunun eylem ve işlemlerinden doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen; kanaat ve eylemleriyle kuruluşu olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen; ortak kanılara, davranışlara ve çıkarlara sahip birey grup ve kuruluşlar arasında karşılıklı bir uyarlamayı, bütünleşmeyi sağlamaya yönelik sürekli ve programlı çabalar bütünüdür.

 • Halkla İlişkilerin İşlevi:
 • 1) Bir kuruluşun ilgili olduğu toplulukların tutumlarını ölçme, değerlendirme ve yorumlama,
 • 2) Kuruluşun toplumda gördüğü kabul ve anlayışın artırılmasında yönetime yardımcı olma,
 • 3) Kuruluş amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinimleri ile bütünleştirme,
 • 4) Kuruluşun anlayış ve kabul görmesini sağlayacak programlar geliştirme, uygulama ve değerlendirme,
ger ekle enler ama lar hedefler planlananlar
GERÇEKLEŞENLERAMAÇLAR/HEDEFLER/PLANLANANLAR

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

ÇIKTIGİRDİ

Verimlilik, çıktının girdiye oranı olup, kaynakların ne ölçüde etken ve etkili kullanıldığına ilişkin ölçüttür.

Etkililik: İşletmelerin amaçlarına veya hedeflerine ulaşabilme düzeyini göstermektedir. Çalışmalar sonucu gerçekleşenlerin amaç veya hedeflere oranıdır. Amaç veya hedeflere ne kadar yaklaşıldığının belirlenmesidir.

işgücü verimliliği

Arazi verimliliği

sermaye verimliliği

ÜRETİM GELİRİ (TL)

PERSONEL SAYISI (Adet)

ÜRETİM GELİRİ (TL)

ORMAN ALANI (Ha)

ÜRETİM GELİRİ (TL)

OİŞ SERMAYESİ (TL)

ÜRETİM MİKTARI (TL)

PERSONEL SAYISI (Adet)

ÜRETİM MİKTARI (m3 )

ORMAN ALANI (Ha)

ÜRETİM MİKTARI (m3 )

OİŞ SERMAYESİ (TL)

SATIŞ HASILATIMALİYETLER

İktisadilik (Ekonomiklik): Satış hasılatı ile bu satış hasılatının oluşmasını sağlayan mal ve hizmetlerin maliyeti arasındaki ilişkidir.

slide16

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

Orman Köyleri Orman Suçları İlişkileri

slide21

“Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri (SEDE)”

ELEŞTİRİ ve KATKILARINIZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER …