t rk ye n n n fus zell kler ve n fus hareketler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1008 Views
 • Uploaded on

9. Bölüm. TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ. KONULAR. TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konular
KONULAR

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı

Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu

Türkiye’nin Kır ve Kent Nüfusu

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye’de Nüfus Sayımları

Türkiye’de Nüfusun Yıllara Göre Değişimi

Türkiye’de Nüfusun Artışı ve Nedenleri

ÜLKEMİZDE GÖÇLER

İç Göçlerin Nedenleri

Göçün Sonuçları

temel kavramlar
TEMEL KAVRAMLAR

Ekonomik Kalkınma

Mübadele

KONULAR

İÇİNDE

Aktif Nüfus

İtici Faktörler

Çekici Faktörler

t rk ye n fusunun yapisal zell kler
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

1. 2000 yılı nüfus sayımı verilerinden yararlanarak yaşadığınız il nüfusunun yapısal özellikleri (nüfus miktarı, yaş grupları, nüfusun cinsiyeti, eğitim durumu ve ekonomik faaliyet kollarına dağılımı) hakkında bilgi toplayınız.

2. Yaşadığınız ilde hangi sektörde (tarım, sanayi, hizmet) çalışanların sayısı daha fazladır? Tahmin ediniz?

bursa da kent k y n fus oranlari
BURSA’DA KENT-KÖY NÜFUS ORANLARI

Grafikte Bursa ilindeki kırsal ve kentsel nüfus oranları verilmiştir.

Grafikten yararlanarak verileri okuyup yorumlayınız?

bursa n fus pram d
BURSA NÜFUS PRAMİDİ

Pramide bakarak Bursa’nın nüfusu ile ilgili yorumlarda bulununuz?

2007 2008 y llar aras de i im
2007-2008 yılları arası değişim

Bursa’nın ilçelerinde görülen bir yıl içindeki nüfus değişimlerini yorumlayınız?

slide9

TÜRKİYE NÜFUSUNUN

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

n fusun ya gruplar na g re da l m
Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
 • Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve doğurganlık oranı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
 • Ayrıca iş, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçların belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamanın yapılabilmesinde önemli rol oynar. Nüfusumuzun en önemli özeliği genç ve dinamik yapı göstermesidir.

0 - 25 yaş grubu, nüfusun % 49’ unu oluşturur.

slide11

Piramidin geniş tabanlı bir üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir?

Hangi yaş grubu daha fazladır? Genç nüfus (15-35) miktarı yaklaşık ne kadardır?

Tabanının giderek daralmasından nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

Nüfusun yaş yapısına bakarak olumlu ve olumsuz yönlerini belirtiniz.

Nüfus piramidine bakarak ülkemiz nüfus özelliklerine göre hangi ülke grubuna girdiğini söyleyiniz.

n fusun cinsiyete g re da l m
Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı
 • Nüfus sayımlarından elde edilen önemli sonuçlardan biri de cinsiyet durumudur.
 • Nüfusun cinsiyet durumu bir ülkedeki kadın ve erkek nüfusu ifade eder.
 • Kadın ve erkek nüfusu sadece demografik anlam taşımaz. Bu nüfus, sosyal ve ekonomik bakımdan da önemlidir. Örneğin I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye büyük bir erkek nüfusu kaybına uğramıştır. Bu durum evlenecek yaştaki erkeklerin savaşa katılması nedeniyle doğum oranının düşmesine yol açmıştır.
slide13

Bir şehirde kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı; sanayi, şehrin göç alıp vermesi, askerî birlik bulunup bulunmaması gibi faktörler etkiler.

Erkek nüfus az, Kadın nüfusu az (ARTVİN)

Erkek nüfus fazla (KOCAELİ)

slide14

Türkiye kırsal nüfusu (TÜİK, 2004)

Türkiye kentsel nüfusu (TÜİK, 2004)

Yukarıdaki grafiklerde Türkiye’nin yıllara göre kır ve kentlerde yaşayan kadın ve erkek nüfusu verilmiştir. Grafiklerden yaralanarak kır ve kentlerdeki cinsiyet dağılımını karşılaştırınız.

al an n fusun ekonomik faaliyet kollar na g re da l m
Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
 • Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi olan nüfusa “çalışan nüfus” veya “aktif nüfus” denir. Çalışma çağındaki nüfus dilimi içerisine girdiği hâlde işi olmayan nüfusa da “iş gücüne dahil olmayan” nüfus veya “işsiz nüfus” adı verilmektedir.

Türkiye’de cinsiyet durumuna göre iş

gücüne katılma oranı (TÜİK, 2000)

Türkiye’de iş gücüne katılma oranı

slide17

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus içindeki aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun faaliyet kollarına göre dağılımıdır. Bu konuda belirleyici olan faaliyet kolları tarım (birincil), sanayi (ikincil) ve hizmet (üçüncül) sektörüdür.

 • Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus oranı azdır.
 • Türkiye’de çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında çalışanların oranı daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel olarak azalmaktadır.
slide18

Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı (TÜİK, 2000)

Sektörlere göre çalışan nüfus oranlarında nasıl değişim olmuştur? Bu değişim ülkemizin ekonomik yapısı hakkında nasıl bir fikir vermektedir?

Çalışan nüfusun 2000 yılında iş kollarına dağılımı grafiğine bakarak Türkiye'nin ekonomik yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

t rkiye n fusunun e itim durumu
Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu
 • 1927 yılında 6 yaş ve üstü nüfus dikkate alındığında genel nüfusumuzun sadece %11'i okuryazarken 2000'de bu oran % 88'e çıkmıştır. Ancak okuryazar olmayan nüfusun % 71'ini kadınlar oluşturmaktadır.
slide20

Türkiye nüfusunun cinsiyetlere göre okuryazarlık oranları

1927 ve 2000 yıllarında cinsiyetlere göre okuryazarlık oranını karşılaştırınız.

Türkiye'nin 1927-2000 yılların da kadın ve erkek nüfusu arasındaki okuma ve yazma artış oranını karşılaştırınız.

Ülkemizde okuma yazma oranı kadınlarda neden düşüktür? Bu oranın yükseltilmesi için neler yapılabilir?

t rkiye nin k r ve kent n fusu
Türkiye’nin Kır ve Kent Nüfusu
 • Bir ülkenin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarları, o ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir.
 • Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfus oranı toplam nüfusun % 10'nunu geçmemektedir.
 • Ülkemizde nüfusu 10.000'in altında bulunan yerleşmelerde yaşayan nüfus “kırsal nüfus” olarak adlandırılır.
 • Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayanmaktadır.
slide22

Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus, toplam nüfusumuzun büyük kısmını oluşturuyordu. 1927'de ülkemiz nüfusunun % 83,8'i kır, %16,2'si şehir yerleşmelerinde yaşıyordu. Kırsal nüfusun bu miktarının fazlalığı etkisini giderek kaybetmesine rağmen 1970'li yılların sonlarına kadar devam etmiştir.

 • İlk olarak 1980 yılında ülkemizde yapılan nüfus sayımında şehir nüfusu, kırsal nüfusundan daha yüksek sayıya ulaşmıştır.
slide23

Türkiye'de kent nüfusu hangi yıldan sonra oran olarak artmaya başlamıştır?

Kent ve kırsal nüfus arasındaki en büyük fark hangi yıllarda görülmektedir?

Kırsal kesimde doğum oranı fazla olmasına rağmen kırsal nüfusun giderek azalmasının nedeni nedir?

1950-1970 ile 1980-2000 yılları arasındaki kent ve kırsal nüfus oranlarını karşılaştırınız.

slide24

Kadın nüfus

oranı

Okuma yazma

bilmeyenler

Kırsal alanda

yaşayanlar

Ülkemizin nüfus yapısıyla ilgili içinde bu kavramların geçtiği bir metin yazınız.

Yaşlı nüfus

Genç nüfus

Üniversite

mezunları

Kentte yaşayanlar

Erkek nüfus

oranı

Ortalama

ömür

t rk ye de n fusun tar hsel gel m
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. Yaşadığınız yerin nüfusunu öğreniniz.

2. Yaşadığınız yerde nüfusun artma ya da azalma nedenleri nelerdir? Araştırınız.

3. Yaşadığınız yerin nüfusu artıyorsa size göre bu artış hızlı mı yoksa yavaş mıdır? Yıllara göre karşılaştırınız.

bursa l eler n fus de m
BURSA İLÇELERİ NÜFUS DEĞİŞİMİ

Nilüfer 65.799 178.682 251.344 270.502 7,62%

Osmangazi510.902 642.337 736.034 753.217 2,33%

Yıldırım 325.159 480.266 575.450 593.768 3,18%

Büyükorhan 19.515 16.667 14.199 13.542 -4,63%

Gemlik 72.177 88.472 98.085 98.770 0,70%

Gürsu 18.681 28.087 50.039 52.948 5,81%

Harmancık 12.225 10.017 8.340 8.156 -2,21%

İnegöl 126.214 186.558 208.314 213.100 2,30%

İznik 41.942 44.770 44.514 44.524 0,02%

Karacabey 71.938 76.887 79.115 79.224 0,14%

Keles 21.675 18.613 15.959 15.468 -3,08%

Kestel31.710 44.102 44.456 46.795 5,26%

Mudanya 38.656 53.965 62.369 65.899 5,66%

slide27

M.Kemalpaşa 100.410 101.531 102.000 102.171 0,17%

Orhaneli 30.015 30.449 24.798 24.072 -2,93%

Orhangazi 56.426 68.902 73.633 74.120 0,66%

Yenişehir 52.717 54.835 51.227 51.687 0,90%

Toplam 1.596.161 2.125.140 2.439.8762.507.9632,79%

Tabloya göre Bursa’nın nüfusu artmış mıdır?Sebebi nedir?

Bursa’nın ilçeleri içinde nüfusu azalanlar hangileridir?Bu azalmanın nedenleri neler olabilir?

Mudanya'nın nüfusunun artışında etkili olan faktörler nelerdir?

t rkiye de n fus say mlar
Türkiye’de Nüfus Sayımları
 • Dünya nüfusu gibi Türkiye nüfusu da sürekli bir değişim ve artış içindedir. Bu değişim ve artış, hızını kaybetmekle beraber günümüzde de sürmektedir.
 • Nüfustaki artış ve değişim belirli aralıklarla yapılan genel nüfus sayımlarıyla belirlenir.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir.
 • Cumhuriyet Döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
slide29

1935'teki nüfus sayımından sonra 1990'a kadar sayımların sonu “0” ve “5” ile biten yıllarda, 1990'dan sonra ise 10 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir.

 • Ülkemizdeki nüfus sayımlarında ülke sınırları içinde bulunanlar, bulundukları yerlerde sayılırlar. Bu nedenle sayım günü çeşitli nedenlerle yurt dışında olanlar sayılmaz.

(II. Mahmut dönemi): 1831 yılında asker ve vergi yükümlülerini belirlemeye

yönelik olarak yapılan nüfus sayımında Anadolu'nun nüfusu 7-7,5 milyon olarak sayılmıştır.

(Abdülmecit dönemi ): 1844 yılında nüfus belgesi verilecek nüfusu tespit etmek amacıyla yapılan nüfus sayımında Anadolu’nun nüfusu 10-10,5 milyon olarak sayılmıştır.

slide31

Türkiye nüfusu sürekli aynı oranda mı artmıştır? Neden?

 • En düşük artış hızı hangi sayım dönemleri arasında gerçekleşmiştir?
t rkiye de n fusun y llara g re de i imi
Türkiye’de Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
 • Doğumlar ve alınan göçlerle artan nüfus, ölümler ve verilen göçlerle azalır.
 • Cumhuriyet Döneminde yurdumuza zaman zaman çeşitli ülkelerden göçler olduğu gibi yurdumuzdan da başka ülkelere göçler gerçekleşmiştir.
 • Nüfus artışımız üzerinde yurdumuza toprak katılımının da etkisi söz konusudur (Hatay’ın ana vatana katılışı).
slide34

67,8 milyona

 • 1927-2000 yılları arasında ülke nüfusundaki değişim şu başlıklarla belirtilebilir:
 • Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.
 • Erkek nüfusu, kadın nüfusundan daha fazladır.
 • Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.
 • Ortalama yaşam süresi giderek uzamaktadır.
 • Kentsel nüfus giderek artmaktadır.
 • İç ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır.

13,6 milyondan

1.133.000 kişi artmıştır.

n fus arti hizi
NÜFUS ARTIŞ HIZI

Yıllık nüfus artış hızı ………....……. döneminde % ………….. ile en yüksek seviyededir.

1945’ten sonra ilk kez ……………... döneminde nüfus artış hızı o/oo 20'nin altına düşmüştür.

Yıllık nüfus artış hızı …………....…. döneminden sonra sürekli düşüş göstermiştir.

Yıllık nüfus artış hızının ……………. döneminde % ………….. ile en düşük seviyede olmasının nedenleri nelerdir?

slide36

Ölüm oranları ......... yıllarında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Doğum oranları ...........’ten itibaren sürekli düşüş göstermiştir.

Türkiye’de 1935-2000 yılları arasında doğum ve ölüm oranları

slide37

Doğal nüfus artışı

Lozan Antlaşması

nedeniyle mübadeleye tabi

tutularak Türkiye'den gidenler

Çalışmak için başka ülkelere tek başına ya da aileleriyle birlikte gidenlerin oluşturduğu göçler

Türkiye’de

Nüfus Artışı ve Azalışı

Üzerinde

Etkili Olan Başlıca Olaylar

Politik, siyasi ve sosyal

baskılar nedeniyle Türkiye'ye

gelenler

Lozan Antlaşması nedeniyle

mübadeleye tabi tutularak

Türkiye'ye gelenler

Hatay'ın ana vatana katılması

t rkiye de n fusun art ve nedenleri
Türkiye’de Nüfusun Artışı ve Nedenleri
 • Yurdumuzda nüfus artışını etkileyen temel faktör doğal nüfus artışıdır. Nüfus artışında doğumlar kadar ölümler de etkilidir. Doğumlarla ölümler arasındaki fark doğal nüfus artışını oluşturur.
 • Türkiye'nin doğal nüfus artışı incelendiğinde özellikle 1950'lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960'lardan itibaren ise doğum oranlarında bir düşmenin söz konusu olduğu görülmektedir. Buradan anlaşıldığına göre doğum oranları azalırken ölüm oranları da azalmakta, yani insan ömrü uzamaktadır.
slide39

Türkiye'de nüfusun artmasında doğal artışlardan başka nedenler de rol oynamaktadır.

 • 1927-1935 yıllarında nüfus artışının % 28,9'luk kısmını başka ülkelerde yaşayan Türklerin siyasal baskılar nedeniyle yurdumuza göç etmesi oluşturur.
 • 30 Haziran 1939'da Hatay'ın ana vatana katılması 1935-1940 yıllarında %12,5'lik bir artışa neden olmuştur.
slide40

1945-1950 yıllarında seferberlik hâlinin kalkması, ekonomik şartların düzelmeye başlaması, evlenmelerin artması, doğum oranlarının yükselmesi, bu ve bundan sonraki dönemdeki artışları da etkilemiştir.

 • 1960-1965 yıllarında 200 bin kadar işçinin yurt dışına çalışmak için gitmesi nüfus artışında bir yavaşlamaya neden olmuştur.
 • 1975 yılından itibaren nüfus artış hızımızın düşmesinde, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte doğum oranlarında meydana gelen azalmanın da etkisi olmuştur.
n fusla lg l zlenen pol t kalar
NÜFUSLA İLGİLİ İZLENEN POLİTİKALAR
 • 1.DÖNEM(1927-1965):Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yurdumuzun uzun yıllar süren savaşlarda erkek nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmiş olması, toplam doğurganlık oranını oldukça düşürmüştür. Bu nedenle 1965'e kadar nüfusartışını teşvik edici politikalar izlenmiştir.
 • 2.DÖNEM(1965 VE SONRASI):1965'ten itibaren doğurganlığı teşvik edici politikaların yerine nüfus planlamasına önem verilmesi ise nüfus artışının yavaşlamasında etkili olmuştur.
slide42

NÜFUS ARTIŞININ SONUÇLARI

Kırsal kesimdeki nüfus artışı sonucu her geçen gün kişi başına düşen

arazi miktarı azalmaktadır.

Kentlerde konut sıkıntısı baş göstermekte ve gecekondulaşma görülmektedir.

Ülkemizin batı ve orta kesimlerinde yer alan illerde nüfus artışında doğurganlığın

yanı sıra göçlerin de etkisi vardır.

Kırsal kesimde yapılan yatırımlardan verim alınamamaktadır.

Türkiye'de nüfus artışı bazı sorunlara yol açmaktadır. Çevre sorunları oluşur, göç artar, millî gelir azalır ve refah seviyesi düşer, hizmetler aksar, bağımlı nüfus artar, konut sıkıntısı yaşanır, düzensiz şehirleşme görülür.

lkem zde g ler
ÜLKEMİZDE GÖÇLER

1. Çevrenizde göç ederek yaşadığınız şehre gelenler var mı? Bunların hangi nedenlerden dolayı göç ettiklerini tespit ediniz. Sınıftan çıkan sonuçlarla göçün nedenlerini belirlemeye çalışınız.

2. Yakınlarınızdan yurt dışına giden ve oraya yerleşen insanlar var mı? Bu insanların göç etme nedenleri nelerdir? Tartışınız.

slide44

Şehriniz göç alıyor veya göç veriyor mu? Hangi nedenlerden dolayı göç aldığını ya da göç verdiğini tartışınız.

 • ÇEKİCİ FAKTÖRLER
 • Gelişen sanayi ve iş sahaları
 • Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin gelişmiş olması ve yararlanma isteği
 • Uygun iklim ve toprak şartları
 • Ulaşım kolaylıkları
 • Bayındırlık hizmetlerinin gelişmiş olması
 • Kentlerdeki eğlenceli yaşam, kültürel faaliyetlerin yaygın olması, yaşam koşullarının daha iyi olması
 • Ulaşım haberleşme alanındaki gelişmelerin etkisi
 • İTİCİ FAKTÖRLER
 • Tarım alanlarının mirasla bölünmesi
 • Tarımda makineleşme
 • Sağlık şartlarının yetersizliği
 • Eğitim şartlarının yetersizliği
 • Sosyal ve kültürel yetersizlikler
 • Kan davaları
 • İş olanaklarının sınırlı olması
 • Tarım alanlarının verimsizleşmesi (Erezyon)
 • Olumsuz iklim şartları
 • Doğal afetler
 • Kamulaştırma.
g ler n nedenler
İÇ GÖÇLERİN NEDENLERİ

Bir arkadaşım şehirde iyi bir iş buldu. Ev sahibi oldu

Ailemi geçindirecek

bir işim yok.

Köyümüze baraj

yapıldı. Tarlalarımız

sular altında kaldı.

İyi bir okula gitmek ve

kariyeri yüksek bir iş

sahibi olmak istiyorum.

Erozyon

topraklarımızı

verimsizleştirdi.

Oğlum hasta ve iyi bir

hastanede tedavi görmesi

lazım.

Hareketli şehir yaşamı ilgimi

çekiyor.

slide46

GÖÇ DOĞRULTULARI

 • Ülkemizde göçler, yurt dışına ve yurt içine olmak üzere iki yöndedir.
 • Dış göçler, ülke sınırlarının aşılması ile yapılır.
 • İç göç, ülke sınırları içinde olur ve büyük kısmı kırsal bölgelerden kentlere doğru yapılır.
g n nedenler
GÖÇÜN NEDENLERİ
 • Ülkemizde, kırsal alanlarda geçim zorluğu, buna karşılık şehirlerde başta sanayi olmak üzere diğer sektörlerde iş bulma imkânları kırdan kente göçü teşvik etmektedir.
 • Kırsal alanlardan şehirlere doğru göç, kademeli olarak gerçekleşmiştir. Önce köyden büyük kasaba veya küçük şehirlere, oradan da büyük şehirlere göç şeklinde olmuştur.
 • 1950’lerde göç hareketi köyden kente iken 1980’lerden sonra küçük şehirlerden büyük şehirlere doğru gerçekleşmiştir.
slide48

Türkiye'de dış göç hareketi 1960’tan sonra iş gücüne ihtiyaç duyan Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerine gidişle başlamıştır.

 • 1974’teki petrol bunalımı ve bunu izleyen ekonomik durgunluk, bu ülkelerin iş gücü ihtiyacını azaltınca; iş gücü akımı başta Suudi Arabistan ve Libya olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelmiştir.
 • Sovyetler Birliği’nin dağılması ile yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine de 1991’den itibaren Türkiye'den göçler olmuştur.
slide49

Ben her yaz

Ayvalık’taki yazlığımıza

giderim.

Yazın yaylaya,

dedemlerin yanına

giderim.

Yaz aylarında para

kazanmak için Marmaris'te

turizm sektöründe

çalışıyorum.

Gittikleri yerde sizce ne kadar kalacaklar? Ve ne yapacaklar?

Fotoğraftaki insanlar bulundukları yerden başka bir yere neden gidiyorlar?

slide50

1990 ile 2004 yılları arasında kırsal kesimde %0 20’nin üzerinde göç veren illerden bazıları “Tunceli, Sinop, Kastamonu, Kırşehir”dir.

 • Bu illeri Türkiye fiziki haritasın da inceleyerek daha önceki coğrafi bilgilerinizi de kullanarak neden göç verdiklerini tartışınız.(ulaşım,iklim,yüzey şekilleri vb)
 • 1990 ile 2005 yılları arasında en fazla göç alan ilk on il: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Malatya, Manisa ve Kocaeli.
 • 1990 ile 2005 yılları arasında en fazla göç veren ilk on il: Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Hakkâri, Mardin, Muş.
bey n g
BEYİN GÖÇÜ
 • Beyin göçü; iyi eğitim görmüş, nitelikli ve alanında yetişmiş bireylerin başka ülkeye göç edip yerleşmesidir.
 • Beyin göçünün başlıca nedenleri; alanında iş bulamama, verimli çalışma koşullarından yoksunluk ve düşük ücrettir.
 • Ülkemizden yurt dışına gitmiş beyin cerrahları, kalp cerrahları ve astrofizikçiler gibi bilim dallarında uzmanlaşmış kişiler bugün dünyaca ünlüdürler.
g n sonu lari
GÖÇÜN SONUÇLARI

Göç Edenlerin Yaşadıkları:

Çocuklarımız iyi

eğitim alıyor.

Tekstil sektöründe

çalışıyorum, iyi bir

işim ve gelirim var.

Sosyal hayatımız

oldukça renkli.

Yaşamak için uygun

ve sağlıklı bir evde

oturuyoruz.

Şehirde hayat

pahalıdır.

İhtiyaçlarımızı

karşılamak için yeteri

kadar gelirimiz yok.

Köyümü ve arkadaşlarımı

özlüyorum

Çocuklarımıza iyi

bir eğitim imkânı

sunamıyoruz.

Gecekondu adı verilen

evlerimiz son derece

sağlıksız ve yaşamaya

uygun değil.

Oturduğumuz yerde alt yapı hizmetleri yetersiz.

Gelirimiz yetmediği için

çocuklarımız da çalışmak

zorunda kalıyor.

g n nedenler53
GÖÇÜN NEDENLERİ
 • Hızlı nüfus artışı
 • Miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması
 • Tarımda makineleşme nedeniyle işsizliğin oluşması
 • Yüzey şekilleri nedeniyle tarım topraklarının küçük ve parçalı olması
 • Tarımsal üretimdeki verim düşüklüğü
 • İş imkânlarının kısıtlı olması
 • Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanma isteği
g n sonu lari54
GÖÇÜN SONUÇLARI
 • Nüfus dağılışında dengesizlik
 • Çarpık kentleşme, çevre kirliliği, belediye hizmetlerinde aksama
 • Şehirlerde işsizlik
 • Eğitim ve sağlık olanaklarında aksama
 • Şehir yaşamına uyum zorluğu
 • Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik
 • Önceleri kent dışında bulunan sanayi tesisleri zamanla kent içinde kalır.
 • Konut sıkıntısı,gecekondulaşma
g nlemek n alinab lecek nlemler
GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
 • Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
 • Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
 • Tarıma dayalı sanayi kolları, kırsal alanlara kaydırılmalı.
 • Kırsal alanlarda eğitim, sağlık, yol, su, elektrik gibi hizmetler yaygınlaştırılmalı.
 • Yüksek doğal nüfus artış hızının aşağı çekilmesi
 • Sanayi nüfusu yurt çapında dengeli dağıtılmalı
slide56

Akdeniz kıyısında güzel bir köyde yaşıyordum. Fakat hastayım ve sürekli kontrol altında olmalıyım.

O yüzden İzmir'e yerleştim.

Babam öldükten sonra topraklarımız miras yolu ile bölündü. Tarımda makineleşme insan gücüne duyulan ihtiyacı azalttı. Şehre göç ettik.

Önay Hanım

Hasan Bey

Eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleştim. İstanbul’da eğitim ve sağlık hizmetlerinden, kültürel etkinliklerden daha fazla

yararlanabiliyorum.

Orman yangınları ve

erozyon sonucu tarım

topraklarımız

verimsizleşti.

Güler Hanım

Alaattin Bey

slide57

Küçük bir kentte, küçük bir

işletmem vardı. İstanbul’a gelip işlerimi büyüttüm. Burada pazar

ve ulaşım şartları çok iyi.

Menekşe Hanım

Yaşadığımız yer, depremde büyük hasar gördü. Ankara

bizim için yeni bir yaşam

umudu oldu.

İsmail Bey

bulmaca
Bulmaca

B E Y İ N G Ö Ç Ü

R O Z Y O N

S N A İ

T A R I

M A K İ N E L E Ş M E

A M A N Y A

3. Toprak örtüsünün dış kuvvetler tarafında taşınması.

6. Göç alan yerlerde nüfusu çeken önemli ekonomik faktörlerden biri.

1. Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltarak göçe neden olur.

2. Kariyer sahibi kişilerin yurt dışına gidip bilimsel çalışmalarını o ülkelerde sürdürmesi.

4. 1960'lardan itibaren Türkiye'den en çok işçi göçü alan Avrupa ülkesi.

5. Göç veren bölgelerde halkın temel geçim kaynağı.

de erlend rme
DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki grafikten yararlanarak Türkiye’deki nüfus artışı ile seçilmiş ülkelerin nüfus artışlarını karşılaştırınız.

slide61

1. 1927-2000 yılları arasında Türkiye'de şehir nüfusu köy nüfusuna göre daha çok artış göstermiştir.

Şehir nüfusundaki artış hızının çok olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?

 • A) Çocuk ölümlerinin az olması
 • B) Evli nüfusun artması
 • C) Ortalama ömrün uzaması
 • D) Göçle gelen nüfusun artması
 • E) Sağlık şartlarının iyileşmesi
slide62

2. Türkiye'de 1950'den sonra nüfus artış hızının yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • A) Bebek ölümlerinin azalması
 • B) Sağlık şartlarının iyileşmesi
 • C) Gıda üretimindeki artış
 • D) Hayat standardının yükselmesi
 • E) Köyden kente göçün artması
slide63

3. Türkiye'de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İklim
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Toprak
 • D) Deprem
 • E) Doğal afetler
slide64

4. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek veya düşük olmasında etkili değildir?

 • A) Yüz ölçümü
 • B) Sanayileşme
 • C) Kadınların çalışması
 • D) Sosyo-kültürel yapı
 • E) Ekonomik hayat seviyesi
slide65

İndirdiğiniz site:

 • www.cografyaokulu.net
 • Hazırlayan:
 • Hakan BACIMUDANYA AHMET RÜŞTÜ LİSESİBURSA