1 / 22

Ohjelmistokehittäminen

Ohjelmistokehittäminen. Luku 2 – Windows 8 -kehittäminen. Sisältö ❷❸. Windows 8 -käyttöjärjestelmä tutuksi Windows 8 -sovellukset Millä välineillä Windows 8 -sovelluksia kehitetään? Tehtäviä Kysymyksiä ja vastauksia. Windows 8 -käyttöjärjestelmä tutuksi.

rue
Download Presentation

Ohjelmistokehittäminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ohjelmistokehittäminen

 2. Luku 2 – Windows 8-kehittäminen

 3. Sisältö ❷❸ • Windows 8 -käyttöjärjestelmä tutuksi • Windows 8 -sovellukset • Millä välineillä Windows 8 -sovelluksia kehitetään? • Tehtäviä • Kysymyksiä ja vastauksia

 4. Windows 8 -käyttöjärjestelmä tutuksi • Merkittävin uusin ominaisuus on kosketuskäyttöä varten suunniteltu uusi aloitusruutu(engl. Startscreen) • Näyttö korvaaaiemmanKäynnistä-valikon

 5. Windows 8:n aloitusruutu • Vaikka aloitusruutu onkin muuttunut aiemmista, sisältää Windows 8 edelleen tutun työpöytänäkymän • Työpöytänäkymässä Windows toimii kuten aiemmatkin versiot, esim. Windows 7 • Uusi aloitusruutu mahdollistaa automaattisesti päivittyvät sovellusten tilatiedot, esimerkiksi saapuneiden viestien näyttämisen

 6. Windows 8:n versiot • Windows 8:sta on saatavilla neljä eri versiota • Windows RT • ARM-alusta, vain uudet Windows 8 -sovellukset, ei tukea vanhoille x86-sovelluksille • Windows 8 • x86-alusta, peruskäyttöön tarkoitettu versio • Windows 8 Professional • x86-alusta, yrityskäyttöön tarkoitettu versio • Windows 8 Enterprise • x86-alusta, suurille yrityksille tarkoitettu versio

 7. Suoritinarkkitehtuurit ❸ • Tietokoneissa ja mobiililaitteissa käytetään kahta, keskenään epäyhteensopivaa suoritinarkkitehtuuria • Pc-koneista tuttu Intelin x86-arkkitehtuuri • Erityisesti mobiililaitteissaARM-arkkitehtuuri • Nykyisin käytössä ohjelmointitekniikoita, joilla sama sovellus saadaan toimimaan kummallakin arkkitehtuurilla

 8. Windows 8 -sovellukset • Uudet Windows 8 -sovellukset kehitetään uusilla tekniikoilla ja ne täyttävät koko ruudun • Toimivat myös ARM-alustalla perinteisen x86:n lisäksi • Kun käytössä on koko ruutu, käyttäjä voi keskittyä sovellukseen sataprosenttisesti • Mahdollisuus uudenlaiseen visuaalisuuteen • Mainio mahdollisuus esimerkiksi graafisille suunnittelijoille

 9. Yhtenäiset ulkoasut ja liittymät • Windows 8 -sovelluksille on kaksi yleistä vaatimusta • Yhtenäinen ulkoasu muiden sovellusten kanssa sekä Microsoftin ohjeistuksen mukaisesti • Yhteensopivuus käyttöjärjestelmän kanssa • Yhtenäiset ulkoasuvaatimukset eivät kuitenkaan koske pelejä • Teknisesti vaatimukset tarkoittavat, että ohjelmat on toteutettava Windows 8 -sovelluksille tarkoitetuilla ohjelmointitekniikoilla

 10. Esimerkki ulkoasuvaatimuksista

 11. Kauppapaikka • Windows 8 -sovelluksia jaetaan Microsoftin globaalin kauppapaikan (engl. Store) kautta • Windows 8 -sovelluksia ei voi asentaa koneelle esimerkiksi kopioimalla, vaan kaikki sovellukset tulevat kauppapaikan kautta • Kehittäjät voivat kuitenkin testata omia sovelluksiaan niin sanotun kehittäjälisenssin avulla • Miksi sovelluksia saa vain kauppapaikan kautta?

 12. Sovellusten sertifiointi • Kaikki kauppapaikassa olevat sovellukset ovat läpikäyneet Microsoftin laadunvarmistuksen ja tietoturvatarkistukset • Ainoastaan sertifioinnista (engl. certification) läpi päässeet sovellukset hyväksytään kauppapaikkaan • Koska ainoastaan sertifioinnin läpäisseitä sovelluksia voidaan asentaa, käyttäjät voivat olla varmoja ettei sovelluksissa ole esim. viruksia • Vaatimukset ovat sekä teknisiä että sisällöllisiä

 13. Kaupalliset mahdollisuudet • Kauppapaikan kautta jaettavat sovellukset ja pelit voivat olla joko ilmaisia tai maksullisia • Tyypillisesti maksullisten sovellusten hinta on enintään muutamia euroja • Maksuton sovellus tai peli saa yleensä helpommin käyttäjiä • Suositun sovelluksen tai pelin tekijä voi kuitenkin myydä sovellukseensa mainoksia, jolloin tekijä saa tuloja näistä

 14. Tarvittavat välineet • Windows 8 -sovellusten kehittämiseen tarvitaan ainakin seuraavat välineet • Tietokone, jossa on Windows 8 -käyttöjärjestelmä • Mikäli mahdollista, koneessa olisi hyvä olla kosketusnäyttö, mutta tämä ei ole aivan välttämätöntä • Kehitysvälineet • Visual Studio -sovelluskehitin (lisää seuraavassa) • Nettiyhteys

 15. Yritysjakelu • Yritykset haluavat tyypillisesti pitää omat sisäiset ohjelmistonsa poissa julkisesta jakelusta • Globaali Windows 8 -kauppapaikka ei välttämättä sovi jakelukanavaksi yrityksen sisäisille sovelluksille • Ratkaisu on Enterprise Sideloading -toiminto • Tässä ratkaisussa yritykset saavat sisäisen Windows 8 -sovellusten jakelumahdollisuuden • Erikseen myytävät lisenssit, mimimi 100 kpl

 16. Kehitysvälineet • Windows 8 -sovelluksia kehitetään MicrosoftinVisual Studio -kehittimellä • Visual Studio on maksuton kevyeen käyttöön, mutta siitä on saatavissa myös ammattikäyttöön suunniteltuja maksullisia versioita • Graafiseen työhön ja animointiin voidaan käyttää Microsoftin ExpressionBlend -ohjelmistoa • Voit ladata Visual Studion osoitteestawww.visualstudio.com • Express-versiot ovat maksuttomia ja niillä voi tehdä myös kaupallista työtä

 17. Visual Studio 2013

 18. Ohjelmointikielet • Neljä keskeisintä vaihtoehtoa • C# -kieli • Visual Basic -kieli • C++ -kieli • HTML5- ja JavaScript-kielet • Tyypillisesti valitaan joko C# tai HTML5/JS • Kaikista ohjelmointikielistä päästään käsiksi samoihin toiminnallisuuksiin Windows 8 -sovelluksissa

 19. Tehtäviä • Mieti kolme sovellusta, joista voisi olla iloa ja hyötyä sinulle kotona, koulussa, harrastuksissa tai töissä. • Pohdi, voisiko olla olemassa laitetta joka käyttää kahta erilaista suoritinarkkitehtuuria? Mitä hyötyä tällaisesta ratkaisusta voisi olla? • Mainitse kolme seikkaa, jotka edistävät ja kolme seikkaa, jotka heikentävät sovelluksen käytettävyyttä kosketus-ohjauksella. • Mieti, miten visuaalisuudesta ja animaatioista voi olla hyötyä yrityskäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa.

 20. Kysymyksiä ja vastauksia 1 Mitkä asiat tekevät sovelluksesta sopivia kosketuslaitteilla käytettäväksi hiiren ja näppäimistön sijaan? • Kosketuskäyttöön tarkoitetun sovelluksen on otettava huomioon monia asioita eri tavalla kuin perinteisissä tietokoneissa toimivissa sovelluksissa, joita käytetään näppäimistöllä ja hiirellä. • Olennaisinta on ymmärtää, että koskettaminen on epätarkempaa kuin hiirellä osoittaminen. Näin kaikesta siitä, mitä ruudulla halutaan tarjota kosketettavaksi, on tehtävä suurempaa. • Toinen asia on, että kosketuslaitteilla erilaiset eleet (engl. gestures) eli tietynlaiset liikkeet ovat tärkeitä. • Siinä missä tavallinen pc-ohjelmisto voi käynnistää eritoimintoja painettaessa vaikkapa F1- ja F2-näppäimiä, on nämä toiminnot esitettävä pelkästään kosketusnäytöllä varustetuissa laitteissa kokonaan eri tavoin, koska näppäimistöä ei ole.

 21. Kysymyksiä ja vastauksia 2 Mikä on suoritinarkkitehtuuri? Mitä erilaisia suoritinarkkitehtuureja voidaan nimetä? • Suoritinarkkitehtuuri määrittää sen, millaisia teknisiä ominaisuuksia jollakin suorittimella on. • Nämä tekniset ominaisuudet edelleen vaikuttavat siihen, millaisia ohjelmistoja niillä voidaan ajaa. • Tällä hetkellä kaksi markkinoiden tärkeintä suoritinarkkitehtuuria ovat Intelin x86/x64 -alusta sekä ARM, joka on käytössä erityisesti mobiililaitteissa. • Tietojenkäsittelyn historiassa tunnettuja arkkitehtuureja ovat olleet esimerkiksi Motorola 6502, Alpha, Itanium ja Zilog Z80.

 22. Kysymyksiä ja vastauksia 3 Millä välineillä kehitetään Windows 8 -sovelluksia? • Windows 8 -sovelluksia kehitetään parhaiten Microsoftin Visual Studio -kehittimellä ja sen kanssa yhteen toimivalla Blend -ohjelmalla. • Blendon tarkoitettu graafiseen työhön ja sopii hyvin sovelluksen visuaalisen ilmeen kohentamiseen.

More Related